Genealogie van BEIJE MATTHEEUSZ


 
I.1    BEIJE MATTHEEUSZ, geboren 1530/1540. Daar zijn zoon in ca 1560 geboren is en er gemiddeld genomen tussen twee generaties 30 jaar verschil bestaat. Hij had waarschijnlijk "Beije" als voornaam, terwijl zijn vader ongetwijfeld "Mattheeus" geheten zal hebben. De voornaam "Beije" kwam in die tijd op diverse plaatsen in het toenmalige Holland voor, ook op de Zuid-Hollandse eilanden. Hij woonde vermoedelijk in de 16e eeuw in de buurt van Haamstede.
In RAZE 5142/31-5-1596 werd hij vermeld in een schepenakte van de Westerenban onder Haamstede, waarbij zijn zoon Pieter voor hem als zijn gemachtigde optrad.
In de rollen van het Hof van Holland (nr 3768) vinden we de volgende vermelding:
"17.11.1567: v. joncheer Jan van Hoelen, bailliu vd heerlicheyt vd Dreischer, impt. (=impetrant en betekent eiser) x Bey Matheeusz. en Thonis Jansz. duynmeyers van OLV duin, Maerten Cornelisz. en Adriaen Cornelisz. duynmeyers van Zuytduynen, Adriaen en Jan Huygesoenen, w. Renisse, duynmeyers en pachters van den duyn genaemt den Haert, al w. binnen de heerlicheyt van Haemstede in Schouwen (obedientie verklaren).
In het latijn betekent obediëren: gehoorzamen Kinderen:
   1.  Pieter Mattheeusz BEIJE (zie II.1).
   2.  Jan Matheeusse BEIJE (zie II.3).
   3.  (verm) Hendrik BEIJE (zie II.5).
   4.  Lene Mattheeus BEIJE, geboren voor 1570.
Gehuwd met Heijndrick Jan Heijndrickx, zoon van Jan Heijndrickx.

 
II.1    Pieter Mattheeusz BEIJE, geboren ca 1560, overleden 1612/1613. Raze nr 5143/..-08-1613 fol. 25v spreekt over: "Pieters Beijes coopdag" en in Raze/..-..-1614 fol. 33v staat vermeld "wijlen Pieter Beije". Hij wordt ook vermeld als Pieter Beije Mattheeusz, RAZE 5143/..-06-1612 folio 12v, vermeld hem in juni 1612 als "out omtrent 51 jaren". Hij woonde eind 16e en begin 17e eeuw in de Westerenban onder Haamstede.
Hij kan als een vooraanstaand persoon in zijn omgeving worden beschouwd, daar hij in veel zogenaamde schepenakten van de Westerenban onder Haamstede voorkomt o.a.:
a. Als gemachtigde van zijn vader (RAZE 5142/31-5-1596)
b. Als Schepen aldaar tot na 1610 van de duyne van Haamstede (RAZE 5142)
c. Als Schout van de Westerenban onder de duyne van Haamstede (RAZE 5143/11-07-1612)
d. Hij werd ook vermeld in de kohieren van de dubbele 100ste penning van de huizen staande in de Westerenban van de duyne van Haamstede van het jaar 1601 (RAZE 5142/30-11-1601), zoon van BEIJE MATTHEEUSZ (zie I.1).
Gehuwd met (verm) Adriaantje, geboren voor 1570.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pieterz BEIJE (zie III.1).
   2.  Gommer BEIJE, gedoopt op 28-11-1607 te Haamstede (ZE).
   3.  (verm) Lenaert Pieterz BEIJE (zie III.4).

 
II.3    Jan Matheeusse BEIJE, geboren voor 1570. Hij wordt genoemd als voogd van de zes kinderen van zijn zuster Lene Beije Mattheeus, zoon van BEIJE MATTHEEUSZ (zie I.1).
Gehuwd met Neeltje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Beije Jansz BEIJE, geboren voor 1608. Hij wordt op 26-12-1632 genoemd als doopgetuige bij een kind van Krijn Cornelisz en Martijntje Janse.
   2.  (verm) Matthijs Jansz BEIJE, geboren voor 1609. Hij wordt op 18-12-1639 als doopgetuige genoemd bij Leendert Lambrechtsz Beije, kind van Lambrecht Jansz Beije en Pieternella Cornelis Nijssen.
   3.  (verm) Lambregt Jansz BEIJE (zie III.10).
   4.  (verm) Lijsbeth Janse BEIJE, geboren voor 1617.
   5.  (verm) Pieter Jansz BEIJE (zie III.13).
   6.  (verm) Adriaen BEIJE (zie III.15).
   7.  (verm) Stijnken Jans BEIJE, geboren voor 1618. Zij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Jan Lambrechtsz Beije, een kind van Lambrecht Jansz Beije op 27-6-1638.
   8.  (verm) Pieternella BEIJE, geboren voor 1618. Zij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Leendert Lambrechtsz Beije, een kind van Lambrecht Jansz Beije op 18-12-1639.
   9.  (verm) Adriaenken BEIJE.
   10.  Cornelis Jansz BEIJE, hij wordt als borg genoemd in RAZE 4985/24-6-1641 fol 147.

 
II.5    (verm) Hendrik BEIJE, geboren voor 1570, zoon van BEIJE MATTHEEUSZ (zie I.1).
Gehuwd met (verm) Loontje.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21).
   2.  (verm) Magdalena Hendrikse BEIJE, geboren voor 1611, overleden, voor 13-12-1661. Zij wordt dd 30-1-1650 genoemd als doopgetuige van Jacob Boudewijnsz Hendrikse (Beije), zoon van Beije Hendrikz en Maijken Willemse.
Gehuwd (1) voor 1631 met Lieven Paulusz, geboren voor 1611, overleden ca 1635. In RAZE 4981/4-5-1635 staat vermeld: Rekening van Paulus Waeijs als ontvanger van de 2 verkoopcedullen van Lieven Paulusz z.m. overgebracht voor diens weduwe geassisteert door Beije Hendricx, haar broeder.
Gehuwd (2) voor 1637 met Marinus PAGTER, geboren voor 1611, overleden, voor 13-12-1661.
   3.  (verm) Adriaantje Hendrikse BEIJE, geboren voor 1617. Zij wordt dd 26-2-1645 genoemd als doopgetuige van Heindrik Hendrikz (Beije), zoon van Beije Hendrikz en Mayken Willemse, en als huwelijksgetuige bij Marinus Pagter en Magdaleentje Beije en bij Bouwe Jans en Maijke Beije.
Gehuwd voor 1637 met Dirk Dirksz BACKER, geboren voor 1617.
   4.  (verm) Maijke BEIJE, geboren voor 1623. Zij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Hendrik Pagter, een kind van Magdaleentje Hendrikse Beije op 31-5-1643 en bij Neeltje Backer, een kind van Adriaantje Hendrikse Beije op 14-10-1640.
Gehuwd met Bouwe Jansz.

 
III.1    Cornelis Pieterz BEIJE, geboren 1590/1600. Vermeld als wonend te Noordwelle (zie RAZE 5143A/00-07-1658). Op een copie van een oude kaart in het "Caertboek Zeeland", blad 02.02.18, staat hij ingetekend tussen Noordt Welle en Zuijdt Welle. Zoon van Pieter Mattheeusz BEIJE (zie II.1) en (verm) Adriaantje.
Gehuwd voor de kerk voor 1620 met Leentje DOMES, geboren voor 1600. Dit echtpaar liet tussen ca 1620 en 1640 kinderen dopen in Haamstede.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Govert Cornelisz BEIJE (zie IV.1).
   2.  Maiken BEIJE, gedoopt op 06-03-1632 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Thomas Domisz, Krijntje Adriaanse, Pieternella Cornelisse en Mary Pieterse).
   3.  Adriaentje BEIJE, gedoopt op 02-07-1634 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Dirk Jansz Kariaz ?, Fleur Janse en Barbel Janse).
Ondertrouwd op 25-05-1656 te Elkerzee (ZE) met Jan Dingemans NATTE, geboren te Ellemeet (ZE).
   4.  Domes BEIJE, gedoopt op 02-11-1636 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Job Pietersz (de) Glopper, Jannetje Faes en Jobje Coopers).
   5.  Teuntje BEIJE, gedoopt op 25-01-1640 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Mattheus Jacobsz en Pieternella Danius).

 
III.4    (verm) Lenaert Pieterz BEIJE, geboren voor 1612. In RAZE 4985/22-10-1637 wordt hij genoemd als getuige in een notariële acte. Zoon van Pieter Mattheeusz BEIJE (zie II.1) en (verm) Adriaantje.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1632 met Loontje Cornelisse BACKER, geboren voor 1612, overleden voor 1638.
Ondertrouwd (2) op 23-09-1638 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 16-10-1638 te Haamstede (ZE) met Crijntje ADRIAENS, geboren voor 1618 te Burgh (ZE), overleden ca 1641.
Gehuwd voor de kerk (3) voor 1641 met Janneken ROSENDAEL, geboren voor 1621.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ..... BEIJE, gedoopt op 25-04-1632 te Haamstede (ZE), dit betreft vermoedelijk een doodgeboren of voor de doop overleden kind.
   2.  Arjaentje Leendertse BEIJE, gedoopt op 18-09-1633 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Cornelisz Backer en Neeltje Cornelisse Backer), overleden, voor 30-8-1670.
Ondertrouwd op 14-04-1661 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17-05-1661 te Haamstede (ZE) met Arjaen Gerritz van de VIJVER, geboren voor 1641 te Tholen (ZE).
   3.  Cornelia BEIJE, gedoopt op 08-03-1637 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Imanz, Loontje Krijn Laurense en Pieternella Cornelisse).

Uit het derde huwelijk:
   4.  Pieter Leendertse BEIJE, gedoopt op 01-12-1641 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Mayken Pieterse).
   5.  Adriaan Leendertz BEIJE (zie IV.15).

 
III.10    (verm) Lambregt Jansz BEIJE, geboren ca 1610, overleden ca 1663, zoon van Jan Matheeusse BEIJE (zie II.3) en Neeltje N.N.
Gehuwd voor de kerk voor 1635 met Pieternella Cornelis NIJSSEN, geboren ca 1610, dochter van Cornelis de NIJSSEN en Gilliske FAES QUANT. In RAZE 5126/21-3-1663 compareerden Jan Lambrechtsz Beije, Leendert Lambrechtsz Beije, mitgaders Symon Aryaensz gehuwd met Neeltje Lambrechtse Beije, zich sterkmakende voor Francijntje Lambrechtse Beije, allen kinderen van Lambrecht Jansz Beije en Pieternella Cornelis Nijsz, benevens de minderjarige Jolande (??) Lambrechtse Beije, geassisteerd met Jan Lambrechtsz Beije voornoemd, in verband met de boedelscheiding van de nalatenschap van hun overleden vader.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 20-05-1635 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willemijntje Cornelisse en Susannetje Adriaanse).
Ondertrouwd (1) op 06-04-1658 te Haamstede (ZE) met Symon Aryaensz, geboren te Burgh (ZE), overleden ca 1672. De kinderen uit dit huwelijk noemen zich Beije.
Ondertrouwd (2) op 06-05-1672 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 26-05-1672 te Burgh (ZE) met Arjaen Pieterse MOSSELMAN, geboren te Burgh (ZE).
   2.  Maijken Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 16-11-1636 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Nijs Cornelisz en Pieter Cornelisse), overleden, voor 21-3-1663.
   3.  Jan Lambrechtsz BEIJE, gedoopt op 27-06-1638 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Jansz, Adriaan Jansz, Stijntje ?? Jans en Jannetje Imanse). RAZE 5127/5-1-1686 Compareerde Jan Lambrechtsz Beije als voogd van de drie nagelaten wezen van zijn broeder Leendert Lambrechtsz Beije.
RAZE 5129/6-2-1686, fol.75 : Jan Lambrechtsz als oom en voogd van de wezen van zijn broeder Leendert verkoopt aan Cornelis Lievenz Orisant een hofstede, huis, schuur en verdere gevolgen met een boomgaard groot 265 Roeden, gelegen in de Meyepacht van Westenschouwen voor £ 135 Vlaams.
Ondertrouwd op 04-10-1665 te Zierikzee (ZE) met Sijntje WILLEMS.
   4.  Leendert Lambrechtsz BEIJE (zie IV.24).
   5.  Marinus Lambrechtsz BEIJE, gedoopt op 22-09-1641 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaantje Jans en Neeltje Adriaanse), overleden, voor 21-3-1663.
   6.  Francijntje Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 21-12-1642 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Marinus Cornelisz en Adriaanken Adr Adriaans).
Ondertrouwd op 20-07-1670 te Zierikzee (ZE) met Thomas OOSTERBIJ.
   7.  (verm) Jolande Lambrechtse BEIJE, geboren na 1643 (Zij wordt vermeld bij de boedelscheiding van haar vader in Raze 5126, dd 21-3-1663, doch is in de doopboeken niet teruggevonden).
   8.  Cornelis Lambrechtsz BEIJE, gedoopt op 20-08-1645 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Marinus Gommerse en Cornelis Nijssen), overleden, voor 21-3-1663.
   9.  Gillijntje Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 25-11-1646 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Toonken Cornelisz en Gillisken Faes), overleden, voor 21-3-1663.
   10.  Cornelia Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 17-06-1651 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Theeuwes Cornelisse en Gillesken Faes), overleden, voor 21-3-1663.

 
III.13    (verm) Pieter Jansz BEIJE, geboren voor 1618. Hij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Jan Lambrechtsz Beije, een kind van Lambrecht Jansz Beije op 27-6-1638, zoon van Jan Matheeusse BEIJE (zie II.3) en Neeltje N.N.
Ondertrouwd voor 1651 met Boudewijntje Pieterse, geboren voor 1631.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Jan Pieterse BEIJE (zie IV.33).
   2.  Hester BEIJE, gedoopt op 03-09-1651 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jan Meeusz, Pieter Jansz en Loontje Piers).
   3.  Isaac Pieterse BEIJE, gedoopt op 22-09-1652 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Wouter Cornelisz en Adriaantje Cornelisse). Hij wordt genoemd in Renesse:
RAZE 5075/ ..-..-1695 In het kohier van het haardstedengeld
RAZE 5075/ ..-01-1702 In het kohier van het hoofdgeld onder de classis van 500 gulden
Ook wordt hij genoemd als doopgetuige bij Pieter Wever, een kind van Adriaan Janse Wever en Adriaentie Beije dd 17-10-1688.
   4.  (verm) Adriaantje Pieterse BEIJE, geboren te Haamstede (ZE), gedoopt voor 1662.
Ondertrouwd (1) op 08-08-1682 te Renesse (ZE), gehuwd voor de kerk op 13-08-1682 te Haamstede (ZE) met Adriaan Janse WEVER, 45 jaar oud, gedoopt op 01-06-1637 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Simonsz, Adriaan Straaijer, Mayken Adriaanse en Jannetje Adriaanse), zoon van Jan Adriaansz en Saartje Cornelisse (van ROSENDAEL). Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen gedoopt te Haamstede.
Ondertrouwd (2) op 14-07-1696 te Haamstede (ZE) met (verm) Leendert BEIJE (zie V.16). Zij waren neef en nicht.
   5.  (verm) Pieter BEIJE.

 
III.15    (verm) Adriaen BEIJE, geboren voor 1618. Hij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Jan Lambrechtsz Beije, een kind van Lambrecht Jansz Beije op 27-6-1638, zoon van Jan Matheeusse BEIJE (zie II.3) en Neeltje N.N.
Gehuwd met Janneken CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maijken BEIJE, gedoopt op 17-05-1637 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Lambrecht Janssen, Denijs Cornelissen, Leentje Lenards en Tanneken Adriaens).

 
III.21    (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE, geboren voor 1610, overleden voor 1682. In RAZE 4981/4-5-1635 staat vermeld: Rekening van Paulus Waeijs als ontv van de 2 verkoopcedullen van Lieven Paulusz z.m. overgebracht voor diens weduwe geass. door Beije Hendricx, haar broeder.
In RAZE 4985/11-4-1641 wordt hij als Beije Heijndricks als getuige in een notariële akte genoemd. Zoon van (verm) Hendrik BEIJE (zie II.5) en (verm) Loontje.
Ondertrouwd voor 1637 met Maijken Willemse BLAUROCK, geboren voor 1617. We vinden van haar de volgende vermeldingen:
RAZE 4944/10-9-1682: Maatje Willems Blaurock, wed van Beije Hendrikxz levert in vrije eigendom aan Jacob Beije, haar zoon, een huis staande binnen Haamstede op de Schuijtkaij op Ambachtsheeren erve. Jacob aanvaardt deze met een schuldbrief.
RAZE 4944/30-1-1687: Maatje Willems Blaurock levert in vrije eigendom aan Pieter Beije, haar zoon, een huis staande binnen Haamstede op de Schuijtkaij op Ambachtsheeren erve. Pieter aanvaardt deze met een schuldbrief.
Uit dit huwelijk:
   1.  Loontje BEIJE, gedoopt op 13-09-1637 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Corn Willem Jobsz en Mayken Cornelisse).
   2.  Jannetje BEIJE, gedoopt op 19-11-1642 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Corn Willemz en Mayke Janse).
   3.  Heindrick Boudewijnsz BEIJE (zie IV.44).
   4.  Willem Boudewijnsz BEIJE (zie IV.46).
   5.  Jacob Boudewijnsz BEIJE (zie IV.51).
   6.  Pieternella BEIJE, gedoopt op 02-09-1652 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaantje Janse Busch).
   7.  Pieter Boudewijnsz BEIJE (zie IV.54).

 
IV.1    (verm) Govert Cornelisz BEIJE, geboren 1620/1630, overleden ca 1681. Woonde volgens het veldboek van 1676 voor 1676 te Noordwelle, in het 7e Bevang aldaar.
In RAZE 5037 staat vermeld dat op 15-6-1679 en 28-6-1679 de schout Govert Beije optreedt namens Marinus Hendriksz Boot, gehuwd met Adriaenke Verseput.
In RAZE 5081, deel II (Rengerskerke/Zuidland) komen we ook nog de volgende vermeldingen van hem tegen:
dd 21-10-1676 Ban op kosten van ongelijk gelast ten huize van Govert Cornelisz Beije. Jacob Oortse eist van Leendert Jobse Backer betaling van £ 0.6.4 Vlaams terzake van salaris. Ook mr Boudewijn verzoekt gedaagde te veroordelen en de schepenen veroordelen gedaagde de vereiste som gelds te betalen.
dd 22-10-1676 Pieter Segerse, Symon Pieters Wolfertse en Govert Cornelisz Beije vermeld als schepenen van Rengerskerke/Zuidland
In 1676-1678 wordt Govert Cornelisz Beije vermeld als schepen van Rengerskerke/Zuidland.
In 1678-1681 wordt Govert Cornelisz Beije vermeld als schout aldaar.
In RAZE 5081, deel I (Rengerskerke/Zuidland) komen we ook nog de volgende vermeldingen van hem tegen:
dd 06-05-1677 Generale Ban gehouden ten huize van Govert Cornelisz Beije
dd 22-06-1678 Jacob Oortse eist uit verleijde zaak de sele van Jacob Trommel, zaliger, dat de schout Heijndrick Boodt als borg voor de heer Clerck, zal worden veroordeeld. De Schout Govert Beije, als lasthebber van voornoemde Boodt, verzoekt 14 dagen tijd om zich te beraden.
dd 28-09-1678 De schout Govert Cornelisz Beije eist van Adriaen Boodt betaling van de som van £ 0.10.0 Vlaams wegens het maken van een weg en mennen van gluy op een zondag. Adriaen Boodt verzoekt nader bewijs of ontslag van de eis. Uitstel tot donderdag 6-10-1678, waarna schepenen recht zullen spreken.
dd 11-12-1679 De schout Beije, op last van Leendert Jobse Backer, arresteert Adryaen Jobse Backer, zodat deze niet hier vandaan zal gaan voordat hij met Leendert Jobse heeft afgerekend.
In RAZE 5122/19-11-1659 compareerden Govert Cornelisz Beije, wednr van Crijntje Jacobs, en Cornelis Jacobz Wildenboer als oom en wedervoogd, betreffende een weesbrief en uitkoop van drie, niet met name genoemde, kinderen, zoon van Cornelis Pieterz BEIJE (zie III.1) en Leentje DOMES.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1650 met Crijntje Jacobs WILDENBOER, geboren 1620/1630, overleden ca 1659.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1680 met Neelken Jans, geboren voor 1660, overleden voor 1681.
Ondertrouwd (3) op 05-08-1681 te Zierikzee (ZE) met Catalijna Jans VERSTELLE, geboren voor 1660, dochter van Jan VERSTELLE. In de huwelijksvoorwaarden (RAZE 4020/148), verleden voor notaris Jacobus Lansbergius, van Govert Cornelisz Beije, wednr van Neelken Jans en schout van Rengerskerke, en Catalina Jans Verstelle is sprake van, dat als mogelijke erfgenamen in aanmerking komen: het kind van zijn voormalige huisvrouw (niet met name genoemd), het kind van Prijncke Jans Verstelle (Catharina Arn...) en het kind van Francijntje Jans Verstelle (Marijken Hollander). Het kind uit een vorig huwelijk moet welhaast zoon Cornelis zijn, die zowel uit het 1e als het 2e huwelijk geboren kan zijn.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ..... BEIJE, geboren voor 1658.
   2.  ..... BEIJE, geboren voor 1659.
   3.  (verm) Cornelis Govertz BEIJE (zie V.3).

Uit het derde huwelijk:
   4.  (verm) Boudewijn Govertz BEIJE (zie V.5).

 
IV.15    Adriaan Leendertz BEIJE, gedoopt op 31-01-1644 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Mayken Jorisse), zoon van (verm) Lenaert Pieterz BEIJE (zie III.4) en Janneken ROSENDAEL.
Ondertrouwd (1) voor 1678 met Judith Leijnse STEUR (of de STOUTE), geboren voor 1658, overleden voor 1681.
Ondertrouwd (2) op 05-07-1681 te Burgh (ZE) met Sara Gilles, 30 jaar oud, gedoopt op 14-08-1650 te Haamstede (ZE), dochter van Gilles Lauwrens en Maijken Willems.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willemijntje BEIJE, geboren ca 1678 te Haamstede (ZE).
Ondertrouwd op 23-03-1697 te Burgh (ZE) met Rijck Jansz DAG.
   2.  Lena BEIJE, gedoopt op 23-01-1678 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Tanneken Bastiaense Rodoe).

 
IV.24    Leendert Lambrechtsz BEIJE, gedoopt op 18-12-1639 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Cornelisz, Matthijs Jans Beije en Pieternella Janse), overleden voor 1686. RAZE 5126/8-10-1664: Leendert legt de eed af als schepen van Westenschouwen.
In de periode 1675-1685 wordt Leendert nog steeds als schepen van Westenschouwen vermeld (zie RAZE 5127), zoon van (verm) Lambregt Jansz BEIJE (zie III.10) en Pieternella Cornelis NIJSSEN.
Gehuwd met Neelken Jan Pieterse van ATTEN. In RAZE 5081, deel II dd 6-5-1663 staat vermeld: compareerden Neelken Jan Pieterse van Atten geassisteert met Leendert Lambrechtsz Beije, haar bruijdegom, betreffende een schuldbrief aan Janneke Pieter Deckers, wonende te Serooskerke (S).
In RAZE 5127/5-1-1686 compareerde Jan Lambrechtsz als voogd van de drie nagelaten wezen, van zijn broeder Leendert Lambrechtsz Beije.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Jan Leendertz BEIJE (zie V.11).
   2.  (verm) Maatje Leendertse BEIJE, geboren voor 1672 te Rengerskerke (ZE).
Ondertrouwd (1) op 12-10-1691 te Haamstede (ZE) met Bolle Cornelisz BOLLE, geboren voor 1655 te Haamstede (ZE), overleden, voor 13-4-1725.
Ondertrouwd (2) op 13-04-1725 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk te Burgh (ZE) met Marinus Cornelisz de WEELDE, geboren voor 1677.
   3.  (verm) Leendert BEIJE (zie V.16).
   4.  (verm) Cornelia Leendertse BEIJE (Cornelia Leenderts), geboren voor 1680 te Rengerskerke (ZE).
Ondertrouwd op 10-06-1700 te Haamstede (ZE) (getuige(n): de vader van de bruidegom Bolle Cornelisse Bolle) met Cornelis Bollesz BOLLE, 19 jaar oud, geboren te Koudekerke (S) (ZE), gedoopt op 02-02-1681 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert Cornelisz Bolle en Krijntje de Geuse), zoon van Bolle Cornelisz BOLLE en Crijntje Cornelisse van ZUIJEN.
   5.  (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.20).

 
IV.33    (verm) Jan Pieterse BEIJE, geboren voor 1651, zoon van (verm) Pieter Jansz BEIJE (zie III.13) en Boudewijntje Pieterse.
Ondertrouwd (1) voor 1678 met Thonia Thomas.
Ondertrouwd (2) voor 1680 met Neeltje Cornelis van GELDRE. Uit Raze 4018 dd 19-4-1699 blijkt dat dit echtpaar op vermelde datum in Nieuwerkerke woonde en dat zij aldaar een testament op langstlevende hebben laten opmaken.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Boudijntje BEIJE, gedoopt op 20-02-1678 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Thomas Rombouts, Isak Pieterse Beije, Adriaentje Pieters).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pieter BEIJE, gedoopt op 28-07-1680 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Cornelis ......strijdt, Isak Pieterse, Jannetje Cornelis en Cornelia Cornelis).

 
IV.44    Heindrick Boudewijnsz BEIJE, gedoopt op 26-02-1645 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jan Maartensz en Adriaantje Hendrikse), zoon van (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21) en Maijken Willemse BLAUROCK.
Ondertrouwd op 29-07-1673 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 05-09-1673 te Haamstede (ZE) met Loontje Franse van den BERGE, 30 jaar oud, gedoopt op 28-03-1643 te Haamstede (ZE), dochter van Frans Willemse van den BERGE en Loontje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maetje BEIJE, gedoopt op 12-08-1674 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaentje Frans en Willem Beije en David Adriaanz).
   2.  Boudewijn BEIJE (Boudewijn Boudewijnsse), gedoopt op 02-03-1678 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Boudewijnsse en Willemina Frans).

 
IV.46    Willem Boudewijnsz BEIJE, gedoopt op 05-05-1647 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Trijn Willemse), zoon van (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21) en Maijken Willemse BLAUROCK.
Ondertrouwd (1) op 25-03-1674 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24-04-1674 te Haamstede (ZE) met Jannetje Pieters VINSON, 20 jaar oud, gedoopt op 29-08-1653 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Lowijs Vinson, Jan Dirksz en Leentje Laurense), overleden, voor 8-8-1693, dochter van Pieter Janse VINSON (FINSON) en Catrijntje Jobse.
Ondertrouwd (2) op 08-08-1693 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 25-08-1693 te Haamstede (ZE) met Neeltje Stoffelse, 47 jaar oud, gedoopt op 05-08-1646 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jan Leendertz, Jannetje Bus en Levina Lievense), overleden, voor 16-5-1694, dochter van Stoffel Marinusse en Josijnken Jans.
Ondertrouwd (3) op 16-05-1694 met Tannetie VINTS?...BONTS? Overleden, voor 6-12-1695.
Ondertrouwd (4) op 06-12-1695 te Haamstede (ZE) met Cornelia Leendertse de JONGE, 44 jaar oud, gedoopt op 05-02-1651 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Anthonie Lodewijksz, Marinus Marinusz, Dieltje Cornelisse en Sijbrecht Krijnse), dochter van Leendert Cornelisz de JONGE en Neeltje Marinusse.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Boudewijn Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 17-03-1675 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Hendrik Boudewijnsz, Jacob Pieterz Vinson en Maatje Leendertse), overleden op 17-03-1675 te Haamstede (ZE).
   2.  Boudewijn Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 08-11-1676 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Heinrick Beije, Jacob Beije, Antonetta Soetweij, Joppa Pieters).
   3.  Pieter Willemsz BEIJE (zie V.30).
   4.  Cathalijntje Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 16-11-1681 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Vinson en Cornelia Vinson).
   5.  Maria BEIJE, gedoopt op 12-12-1683 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Lucasse van Moorkant en Catelijna Jans Verstelle), overleden, voor 30-6-1686.
   6.  Maria BEIJE, gedoopt op 30-06-1686 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Paulus van der Houten en Jannetie Stoffels).
   7.  Willem Willemz BEIJE (zie V.35).
   8.  Jan BEIJE, gedoopt op 19-03-1690 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cathrijna Cruijshoek).

Uit het tweede huwelijk:
   9.  (verm) Marinus BEIJE, geboren ca 1694 te Zierikzee (ZE).
Ondertrouwd op 10-04-1730 te Zierikzee (ZE) met Neeltje de RIJKE, geboren te Zierikzee (ZE).

 
IV.51    Jacob Boudewijnsz BEIJE, gedoopt op 30-01-1650 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Magdeleentje Hendrikse en Aaltje Jacobse), zoon van (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21) en Maijken Willemse BLAUROCK.
Ondertrouwd op 12-11-1676 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-12-1676 te Haamstede (ZE) met Jannetje Stoffelse, 21 jaar oud, gedoopt op 18-07-1655 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Krijn Lievenz en Adriaantje Janse), overleden, voor 8-11-1684, dochter van Stoffel Marinusse en Josijnken Jans. In RAZE 4944/8-11-1684 fol 469 heeft Jacob Beije beloofd goed te zorgen voor zijn enig overlevende weeskind, zijn zoon Boudewijn, ca 2 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Loontje Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 19-09-1677 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Beije en Maria Stoffelse), overleden op 19-09-1677 te Haamstede (ZE).
   2.  Josijntje Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 10-03-1680 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Boudewijnsz en Maria Stoffelse), overleden voor 1684.
   3.  Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.42).

 
IV.54    Pieter Boudewijnsz BEIJE, gedoopt op 31-01-1655 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaantje Busch en Willemijntje Janse), overleden, voor 17-4-1693, zoon van (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21) en Maijken Willemse BLAUROCK.
Ondertrouwd (1) op 03-08-1680 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-08-1680 te Haamstede (ZE) met Maria Stoffelse, 21 jaar oud, gedoopt op 20-04-1659 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jannetje Marinusse en Pieternella Aalbrechtse), overleden, voor 28-9-1686, dochter van Stoffel Marinusse en Josijnken Jans.
Ondertrouwd (2) op 28-09-1686 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 29-10-1686 te Burgh (ZE) met Cornelia Marinusse KREPEL, 30 jaar oud, gedoopt op 03-09-1656 te Haamstede (ZE), dochter van Marinus Cornelis KREPEL en Huigje Bartholomeusse CLUTS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Boudewijn Pieterse BEIJE, gedoopt op 23-02-1681 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Boudewijnsse en Jannetie Stoffels). In Raze 4988/3-8-1712 wordt hij benoemd als voogd van Willem Beije, zoon van Pieter Willemsz Beije en Maria Duijnen van Schijmes.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hendrik BEIJE, gedoopt op 03-08-1687 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Beije en Jannetie Vinsons).
   3.  Marinus BEIJE, gedoopt op 15-02-1689 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Beije en Bartholijntje Marinis).
   4.  Maatje BEIJE, gedoopt op 27-08-1690 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Beije en sijn vrou Jannetie Vinsons), overleden, voor 12-11-1738.
Ondertrouwd (1) op 09-04-1718 te Haamstede (ZE) met Gilles Willemz van SLUIS.
Ondertrouwd (2) op 26-03-1734 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 15-04-1734 te Haamstede (ZE), gedurende de dienst van de Scipio Oudkerk met Marinus Mattheusz, geboren te Haamstede (ZE).

 
V.3    (verm) Cornelis Govertz BEIJE, geboren 1658/1670 te (verm) Noordwelle (ZE). Zijn moeder kan zowel Crijntje Jacobs als Neelken Jans zijn. Hij was de enige Cornelis Govertz Beije, die in de buurt werd aangetroffen en als vader voor Govert Cornelisz in aanmerking komt, daarom moeten de voorouders nog als vermoedelijk worden gezien.
In RAZE 5011/24-3-1698 wordt hij samen met de vrouw van Pieter Jansz Beije genoemd als koper van de goederen van Cornelis Willem Lievense.
In RAZE 5038/10-5-1703 staat vermeld dat Cornelis Govertz zijn huis, schuur en 92 roeden land, gelegen in het bevanck Moriaanshoofd en zijnde de herberg, aan Dirk Watervlied voor £ 127.12.6 (ca fl 800) verkoopt.
In RAZE 5085/16-4-1718 wordt Cornelis Govertse vermeld bij de koopcedulles van de door mr. Boudewijn, zaliger, nagelaten roerende goederen, bij verkoop aan de meest biedende.
In RAZE 5042/24-3-1733 wordt vermeld dat ene Cornelis Beije 50 pond schuldig aan de diakonie Armen van Kerkwerve met als onderpand 7 G.108 R weiland liggende in Nieuwerkerke in Schouwen, zoon van (verm) Govert Cornelisz BEIJE (zie IV.1) en Crijntje Jacobs WILDENBOER.
Gehuwd met Nieltje, geboren voor 1670.
Uit dit huwelijk:
   1.  Govert Cornelisz BEIJE (zie VI.1).
   2.  Johannes Cornelisz BEIJE (zie VI.3).

 
V.5    (verm) Boudewijn Govertz BEIJE, geboren ca 1681 te Zierikzee (ZE), zoon van (verm) Govert Cornelisz BEIJE (zie IV.1) en Catalijna Jans VERSTELLE.
Ondertrouwd (1) voor 1705 met Cecilia Willemse CLAASSE.
Ondertrouwd (2) op 07-03-1705 te Krabbendijke (ZE), gehuwd voor de kerk op 07-03-1705 te Krabbendijke (ZE) met Tannetje Adriaanse HOOGERWERF, geboren te Wissenkerke (ZE).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Leuntje Boudewijnse BEIJE, geboren ca 1716 te Krabbendijke (ZE).
Ondertrouwd (1) op 18-06-1739 te Vlake (ZE) met Adriaan VETTE, landarbeider, overleden voor 1753.
Ondertrouwd (2) op 11-07-1753 te Kruiningen (ZE) met Leijn Jansz de JONGE, geboren te Yerseke (ZE).

 
V.11    (verm) Jan Leendertz BEIJE, geboren voor 1670 te Rengerskerke (ZE), zoon van Leendert Lambrechtsz BEIJE (zie IV.24) en Neelken Jan Pieterse van ATTEN.
Ondertrouwd op 03-09-1695 te Haamstede (ZE) met Crijna Jans ENGELSE, 21 jaar oud, gedoopt op 17-09-1673 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Catharina Bastiaanse), dochter van Jan Engelsz ENGELSE en Neeltje Abrahamse VISCH. De vaders van den bruijdegom en bruijd sijnde beijde bij het kerkelijk huwelijk present geweest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert BEIJE, gedoopt op 11-03-1696 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert Beije en Matie Leenderts, huijsvrou van Bolle Cornelis Bolle), overleden, voor 13-10-1700.
   2.  Neeltje Janse BEIJE, gedoopt op 15-03-1699 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Janse en Cornelia Leenderts).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 01-08-1721 te Burgh (ZE) met Gillis Leendertse d'OOGE, geboren voor 1698 te Serooskerke (S) (ZE). Bij zijn huwelijk wordt hij vermeld als Cornelis Leendertse, zoon van Leendert Fransz d'OOGE en Sijtje Gillis van ASSE.
Ondertrouwd (2) op 08-03-1737 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 27-03-1737 te Burgh (ZE) met Jacob Janse OORTSE, geboren ca 1705 te Noordwelle (ZE).
   3.  Willemijntje Janse BEIJE, gedoopt op 31-10-1700 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Janse, Marij Jans en Matie Leenderts, vrou van Bolle Cornelis Bolle), overleden, voor 19-9-1731.
Ondertrouwd op 04-04-1721 met Simon Willemz van WESTEN, geboren voor 1701 te Burgh (ZE).
   4.  Leendert BEIJE, gedoopt op 31-10-1700 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Janse, Marij Jans en Matie Leenderts, vrou van Bolle Cornelis Bolle), overleden, voor 14-2-1706.
   5.  Cornelia BEIJE, gedoopt op 18-03-1703 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Janse), overleden, voor 1-12-1709.
   6.  Leendert BEIJE, gedoopt op 14-02-1706 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Jan Engelsz en zijn vr Cornelia Maartense), overleden, voor 21-8-1707.
   7.  Leendert BEIJE, gedoopt op 21-08-1707 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Janse vr van Cornelis Dag).
   8.  Cornelia BEIJE, gedoopt op 01-12-1709 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Maartense vr van Abraham Jan Engelsz), overleden, voor 30-6-1715.
   9.  Crijn BEIJE, gedoopt op 22-01-1713 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Job Krijnsz en zijn vr Toontje Bolle).
   10.  Cornelia BEIJE, gedoopt op 30-06-1715 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Jan Engelsz en Cornelia Maartense).
   11.  Janna BEIJE, gedoopt op 17-01-1717 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Dag).

 
V.16    (verm) Leendert BEIJE, geboren voor 1673 te Rengerskerke (ZE), woonde onder Koudekerke, een buurtschap waar thans nog de zgn "Plompe toren" staat. Zoon van Leendert Lambrechtsz BEIJE (zie IV.24) en Neelken Jan Pieterse van ATTEN.
Ondertrouwd (1) voor 1693 met Crijntje Jacobs, gedoopt voor 1673.
Ondertrouwd (2) op 14-07-1696 te Haamstede (ZE) met (verm) Adriaantje Pieterse BEIJE, geboren te Haamstede (ZE), gedoopt voor 1662, dochter van (verm) Pieter Jansz BEIJE (zie III.13) en Boudewijntje Pieterse. Zij waren neef en nicht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter BEIJE, gedoopt op 25-10-1693 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Bolle Cornelisse Bolle en Matie Jacobs).

 
V.20    (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE, geboren voor 1685 te Rengerskerke (ZE), zoon van Leendert Lambrechtsz BEIJE (zie IV.24) en Neelken Jan Pieterse van ATTEN.
Ondertrouwd (1) op 11-04-1705 te Haamstede (ZE) met Joppa Pieters GROENE, 19 jaar oud, geboren op 06-08-1685 te Dreischor (ZE), overleden, na 24-9-1705 en voor 30-4-1707, dochter van Pieter GROENE en Cornelia Leendertse.
Ondertrouwd (2) op 30-09-1707 te Haamstede (ZE) met Anna Cornelisse VELDEN, geboren voor 1687 te Haamstede (ZE), overleden ca 1710.
Ondertrouwd (3) voor 1710 met Cornelia Cornelisse van ZUIJEN, gedoopt op 15-09-1680 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Marinus Cornelisz, Bolle Cornelisz en Cunera Cornelisse), dochter van Cornelis Cornelisz van ZUIJEN en Cornelia Leendertse.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert BEIJE, gedoopt op 22-11-1705 te Burgh (ZE) (getuige(n): Jan Leenderse Beije en Matje Leenderse Beije).
   2.  Pieter BEIJE, gedoopt op 24-10-1706 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Lillo en zijn vr Maria Pieterse).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Leendert Adriaansz BEIJE (zie VI.25).

Uit het derde huwelijk:
   4.  Cornelis Adriaansz BEIJE (zie VI.27).
   5.  Neeltje Adriaanse BEIJE, gedoopt op 30-04-1713 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije, vr van Cornelis Bolle).
Ondertrouwd op 31-07-1734 te Haamstede (ZE) met Maarten Pietersz REDOU, geboren voor 1714 te Haamstede (ZE).
   6.  Willem Adriaansz BEIJE (zie VI.32).
   7.  Cornelia Adriaanse BEIJE, gedoopt op 19-03-1719 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieternella van Zuyen ?).
Ondertrouwd op 04-04-1738 te Haamstede (ZE) met Gilles Jacobz, 24 jaar oud, gedoopt op 09-04-1713 te Burgh (ZE), zoon van Jacob Jillesz en Pieternella BOLLE, de kinderen uit dit huwelijk nemen de naam Beije aan.
   8.  Janna BEIJE, geboren op 04-02-1722 te Haamstede (ZE), gedoopt op 08-02-1722 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maatje Leenderds Beije, huijsvrou van Bolle Cornelisz Bolle).

 
V.30    Pieter Willemsz BEIJE, gedoopt op 01-02-1679 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Vinson en Maatje Leendertse), overleden ca 1712, zoon van Willem Boudewijnsz BEIJE (zie IV.46) en Jannetje Pieters VINSON.
Ondertrouwd op 13-05-1707 te Burgh (ZE) met Maria Jobse DUIJNEN van SCHIJMES, geboren voor 1687 te Burgh (ZE), dochter van Job DUIJNE en Dina Cornelis. In een weesakte (RAZE 4988/3-8-1712) wordt Mary Duijn vermeld als weduwe van Pieter Beije. Boudewijn Pieterz Beije wordt benoemd als voogd van hun zoon Willem, 2 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE, gedoopt op 13-02-1709 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Boudewijnsse Beije en zijn vrouw Cornelia Leenderse de Jonge), overleden, voor 7-9-1710.
   2.  Willem Pieterz BEIJE (zie VI.39).

 
V.35    Willem Willemz BEIJE, gedoopt op 06-06-1688 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Beije en Cornelia Marinus), overleden na 1751, zoon van Willem Boudewijnsz BEIJE (zie IV.46) en Jannetje Pieters VINSON.
Ondertrouwd op 14-04-1713 te Haamstede (ZE) met Crijna Marinusse de OUDE, geboren ca 1691 te Serooskerke (S) (ZE), overleden in 1751, dochter van Marinus Cornelisse de OUDE en Maatje Leenderts BOLLE (Moeije), present de vader van de bruijt en er is gebleken dat de troutaux was voldaan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE, gedoopt op 19-08-1714 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willemijntje Willemse Lokker, wed van Marinus de Oude), overleden, voor 27-3-1723.
   2.  Janna Willemse BEIJE, gedoopt op 20-10-1715 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Boudewijn Beije en Cuneertje zijn vrouw).
Ondertrouwd op 08-04-1735 te Haamstede (ZE) met Claas Leendertz DIJKGRAAF, 27 jaar oud, gedoopt op 18-09-1707 te Haamstede (ZE), zoon van Leendert DIJKGRAAF en Durfje ROCHUS.
   3.  Maatje Willemse BEIJE, gedoopt op 17-01-1718 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert Marinusz de Oude en Neeltje Marinusse Moeij), overleden op 28-04-1769 te Brouwershaven (ZE) op 51-jarige leeftijd, begraven op 03-05-1769 te Brouwershaven (ZE).
Ondertrouwd op 07-06-1737 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 02-07-1737 te Haamstede (ZE) met Stoffel Adriaansz KES, geboren 00-04-1711 te Brouwershaven (ZE), overleden op 10-02-1790 te Brouwershaven (ZE), begraven op 13-02-1790 te Brouwershaven (ZE).
   4.  Willemijntje Willemse BEIJE, gedoopt op 20-10-1720 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Gillis Willemz en Maatje Pieterse), overleden, voor 7-11-1754.
Ondertrouwd op 12-08-1740 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 07-09-1740 te Burgh (ZE) met Cornelis Bastiaansz WESTERWEEL, geboren voor 1720 te Burgh (ZE), overleden ca 1764, zoon van Bastiaan Cornelisz WESTERWEEL en Willemijntje Cornelisse QUANT.
   5.  Marinus BEIJE, geboren op 27-03-1723 te Haamstede (ZE), gedoopt op 28-03-1723 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Bartelz Fransman en zijn vr Willemijntje Lokker), overleden, voor 6-5-1725.
   6.  Marinus Willemse BEIJE (zie VI.49).
   7.  Willem BEIJE, geboren op 07-03-1727 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-03-1727 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Vinson, huijsvrou Rejer Cornelisze Wever), overleden in 1727 te Haamstede (ZE) (vermeld in het doopboek).
   8.  Cornelia BEIJE, geboren op 03-12-1729 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-12-1729 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert Marinusze de Oude en Janna Cornelisze Glopper, zijn huijsvrou).
   9.  Pieternella Willemse BEIJE, geboren op 13-12-1730 te Haamstede (ZE), gedoopt op 17-12-1730 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jillis Willemze en Matie Pieters de Graef), overleden, voor 2-7-1779.
Ondertrouwd op 02-06-1758 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-06-1758 te Haamstede (ZE) met Heindrik Cornelisz STRAEIJER, geboren voor 1733.
   10.  Leendert BEIJE, geboren op 21-03-1732 te Haamstede (ZE), gedoopt op 23-03-1732 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Janna Cornelisze de Glopper, huijsvrou van Leendert Marinusze de Oude), overleden in 1732 te Haamstede (ZE) (vermeld in het doopboek).
   11.  Lena BEIJE, geboren op 26-10-1733 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-11-1733 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert de Oude en zijn vrouw Janna Glopper), overleden in 1733 te Haamstede (ZE) (vermeld in het doopboek).

 
V.42    Boudewijn Jacobse BEIJE, matroos, gedoopt op 21-03-1683 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Beije en Neeltie Stoffels). Bij de doopinschrijving wordt de vader Jacop Beije genoemd, zoon van Jacob Boudewijnsz BEIJE (zie IV.51) en Jannetje Stoffelse.
Gehuwd voor de kerk voor 1703 met Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR, geboren voor 1683, overleden 00-09-1761, begraven op 29-09-1761.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cuneertje BEIJE, gedoopt op 23-09-1703 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Roeland Leense Steur en Durfje Roelands), begraven op 10-12-1773 te Zierikzee (ZE), ongehuwd.
   2.  Janna BEIJE, gedoopt op 03-01-1706 (getuige(n): Pieter Beije en Madeleentje Roelands).
   3.  Johannis Boudewijnsz BEIJE (zie VI.59).
   4.  Willem Boudewijnsz BEIJE (zie VI.61).
   5.  Roeland BEIJE (zie VI.63).
   6.  Pieter BEIJE (zie VI.65).

 
VI.1    Govert Cornelisz BEIJE, geboren 1690/1700 te (verm) Rengerskerke (ZE), overleden, voor 17-12-1736. Hij woonde tot ca mei 1729 op het dorp Duijvendijke en verkocht zijn huis, schuur en toebehoren aldaar voor £ 48.10.0 Vlaams aan Johannes Jacobse (RAZE 4888/5-5-1729).
Tevens wordt hij nog in de volgende RAZE documenten vernoemd:
RAZE 5085 dd 5-4-1719, dd 30-4-1726 en 16-4-1727 vermeld Govert Cornelisz Beije als koper van diverse roerende goederen.
RAZE 5040/22-06-1731 Cornelis Adriaansz van den Hoek levert korenland aan Govert Cornelisz Beije.
RAZE 5045/10-01-1732 Govert Cornelisz Beije is £ 50 Vlaams schuldig aan Elysabeth Marijnisse Boodt, tegen 5% per jaar, met als onderpand twee stukken weiland, beide gelegen in 't Wanne bevang.
RAZE 5045/24-04-1732 Schuldbekentenis van Govert Cornelisz Beije aan de diakonie der armen van Kerkwerve van £ 50 Vlaams.
RAZE 5045/04-04-1733 Govert Corn Beije leent van de diaconie van de Armen van Kerkwerve 50 pond Vlaams met als onderpand een huis, schuur en erf, en 7 gemet, 108 roeden land liggend binnen de jurisdictie van Nieuwerkerke (S)
Op 17 dec 1736 wordt Johannis Cornelisz Beije, de broer van Govert, als oom van de drie kinderen, benoemd als voogd over Adrijaantje, 8 jaar, Maatje 4 jaar, en Elijsabeth, 3 jaar oud. Zoon van (verm) Cornelis Govertz BEIJE (zie V.3) en Nieltje.
Gehuwd voor de kerk voor 1727 met Grietje Adriaensen van den HOEK, geboren ca 1707 te Nieuwerkerke (ZE), dochter van Adriaensen Cornelisz van den HOECK (HOUCK), schepen in Nieuwerkerke (S), en Lijsbeth Jonge-Jans VERSEPUT. In RAZE 5056/17-12-1736 wordt Johannes Cornelisz Beije, broer van Govert Cornelisz Beije, als oom van de drie kinderen: Adrijaantje 8 jaar, Maatje 4 jaar en Elijsabeth 3 jaar oud, tot voogd benoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis BEIJE, gedoopt op 31-08-1727 te Brouwershaven (ZE), overleden, voor 17-12-1736.
   2.  Jerijntje (Adriaantje) Govertse BEIJE, gedoopt op 26-09-1728 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Lijsbeth Janse Verseput (haar grootmoeder)).
   3.  Maatje Govertse BEIJE, geboren ca 1732 te Nieuwerkerke (S) (ZE), overleden op 24-05-1793 te Brouwershaven (ZE).
Ondertrouwd op 04-04-1760 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 08-05-1760 te Brouwershaven (ZE) met Marinus Abrahamse van 't NOORDENDE, geboren 00-00-1735 te Brouwershaven (ZE), overleden op 10-11-1785 te Brouwershaven (ZE).
   4.  Elijsabeth Govertse BEIJE, geboren op 15-10-1733 te Nieuwerkerke (S) (ZE), gedoopt op 18-10-1733 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Adriaantje Adriaanse van de Hoek), zij heeft belijdenis gedaan op 20-3-1755, overleden op 14-11-1782 te Zierikzee (ZE) op 49-jarige leeftijd. Zij woonde ten tijde van haar ondertrouw te Haamstede. Daar er geen mannelijke nakomelingen van haar vader in leven zijn gebleven is het aan Elijsabeth en ook door de naamsaanneming van enkele van haar zonen en latere kleinkinderen te danken, dat er onder Kerkwerve een nieuwe tak "Beije" is ontstaan.
Ondertrouwd op 13-04-1753 te Kerkwerve (ZE), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 02-05-1753 te Kerkwerve (ZE) met Marinus Claasz, 18 jaar oud, geboren op 01-11-1734 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 14-11-1734 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 11-02-1803 te Zierikzee (ZE) op 68-jarige leeftijd. Op 27 feb 1775 leent Corn. Cornse Straaijer 50 pond van ene Marinus Beije, wonende onder Koudekerke, tegen 5%, op een huis, schuur en erf te Burgh (Raze 4853)
, zoon van Claas Abrahamse en Anna Marijnis KISTER.

 
VI.3    Johannes Cornelisz BEIJE, gedoopt 00-00-1707 te Rengerskerke (ZE), overleden op 29-09-1768 te Brouwershaven (ZE). Johannes Beije, van Rengerskerke, en zijn zoon Hubregt hebben op 20-12-1758 de eed als burger en poorter gedaan ten stave van Cornelis Donker, baljuw en ter presentatie van Anthonie Macquet en Adriaan Parre, burgemeesters.
In RAZE 5056/17-12-1736 werd hij tot voogd benoemd van de drie kinderen van zijn broer Govert Cornelisz Beije, zoon van (verm) Cornelis Govertz BEIJE (zie V.3) en Nieltje.
Ondertrouwd op 03-04-1735 te Kerkwerve (ZE), gehuwd voor de kerk op 01-05-1735 te Haamstede (ZE) met Adriana Pieterse NATTE, geboren 00-10-1710 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 06-01-1776 te Brouwershaven (ZE), dochter van Pieter NATTE en Maatje Cornelis. In RAZE 4422/16-12-1768 fol 178 compareerde Adriana Natte, weduwe van Johannes Beije, en bevestigde zij onder ede dat haar man meer schulden dan baten had nagelaten en dat zij haar minderjarige zoon Adriaan Beije geen vaderlijke erfportie kon beloven of geven.
In Brouwershaven CIV staat vermeld dat er kinderen van dit echtpaar zijn overleden op 29-9-1745, 4-9-1747, 21-1-1748 en 26-6-1753.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje BEIJE, particuliere, geboren op 08-11-1735 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 13-11-1735 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Grietje Adriaanse van de Hoek), overleden op 16-12-1813 te Zierikzee (ZE) op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 16-10-1756 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 10-11-1756 te Zierikzee (ZE) met Jan WISSE.
Ondertrouwd (2) op 31-08-1781 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 17-09-1781 te Brouwershaven (ZE) met Karel Gillesse MOOTE, geboren ca 1740 te Zierikzee (ZE), overleden op 16-11-1812 te Zierikzee (ZE).
   2.  Hubregt BEIJE (zie VII.10).
   3.  Kornelis BEIJE, geboren op 30-10-1741 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 05-11-1741 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Anna Dirx).
   4.  Pieter BEIJE, geboren op 30-10-1741 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 05-11-1741 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Maatje Adriaanse).
   5.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 08-09-1744 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Anna Dirx).
   6.  Ariaantje BEIJE, gedoopt op 23-12-1746 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): de moeder).
   7.  Johannis BEIJE, gedoopt op 04-10-1750 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Maria Huibregtz Dubbeldam).
   8.  Arriaan BEIJE, geboren op 27-05-1754 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 02-06-1754 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Neeltje Beije), overleden op 05-09-1776 te Brouwershaven (ZE) op 22-jarige leeftijd.

 
VI.25    Leendert Adriaansz BEIJE, gedoopt op 20-01-1709 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Bolle en zijn vr Cornelia Leendertse Beije), zoon van (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.20) en Anna Cornelisse VELDEN.
Ondertrouwd op 30-03-1736 te Serooskerke (S) (ZE) met Catharina Marinusse de ROO, geboren voor 1716 te Serooskerke (S) (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjaan BEIJE, geboren op 05-02-1737 te Haamstede (ZE), gedoopt op 10-02-1737 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia van Zuyen, hv van Adriaan Beije), overleden in 1737.
   2.  Martha Leendertse BEIJE, geboren op 09-11-1738 te Haamstede (ZE), gedoopt op 16-11-1738 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije vr van Jillis Jacobs).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28-05-1766 te Haamstede (ZE) met Tonis Pieterz KRIJGER, geboren voor 1746.
   3.  Anna Leendertse BEIJE, geboren op 02-10-1740 te Haamstede (ZE), gedoopt op 09-10-1740 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije hv van Jillis Jacobs), overleden voor 1778.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 31-10-1765 te Haamstede (ZE) met Jan Cornelisz QUANT, 25 jaar oud, geboren op 02-04-1740 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-04-1740 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jannetie Dags), overleden op 06-12-1816 te Haamstede (ZE) op 76-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Tonusz QUANT en Neeltje Jans HOUTMAN.
   4.  Martinus Leendertz BEIJE (zie VII.23).
   5.  Janna Willemse Leendertse BEIJE, geboren op 25-04-1752 te Haamstede (ZE), gedoopt op 14-05-1752 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Marijke Marinus vr van Willem Beije), overleden op 21-03-1807 te Haamstede (ZE) op 54-jarige leeftijd. Zij was een verlate huisvrouw van Hendrik Meerman, in groote armoede met twee kinderen nagelaten, wonende op deze dorpe.
Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 03-09-1795 te Haamstede (ZE) met Hendrik Willemsz MEERMAN.

 
VI.27    Cornelis Adriaansz BEIJE, gedoopt op 29-11-1710 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Adriaanse Beije en Cornelia), overleden ca 1756, zoon van (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.20) en Cornelia Cornelisse van ZUIJEN.
Ondertrouwd (1) op 01-02-1737 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-03-1737 te Haamstede (ZE) met Caatie Maartense, 42 jaar oud, gedoopt op 18-04-1694 te Haamstede (ZE), overleden voor 1743, dochter van Maarten Jasperse en Marij Jans FOKKER. In RAZE 4981 B, deel 1 / 00-00-1743 is sprake van een boedelinventaris van Cornelis Beije, wednr van Kaatje Maartens.
Ondertrouwd (2) op 10-07-1744 te Haamstede (ZE) met Maatje Leendertse de OUDE, geboren te Renesse (ZE), dochter van Leendert Marinus de OUDE en Janna Cornelisse de GLOPPER.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Janna BEIJE, geboren op 13-03-1745 te Haamstede (ZE), gedoopt op 14-03-1745 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Janna Glopper vr van Leendert de Oude, zij woonden te Renesse).
   2.  Arjaan BEIJE, geboren op 23-04-1746 te Haamstede (ZE), gedoopt op 24-04-1746 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije, hv van Jillis Jacobs), overleden, voor 2-5-1779.
Ondertrouwd ca 1778 te Ouwerkerk (ZE) met Neeltje Hendriks MARIS.
   3.  Adriaantje Cornelisse BEIJE, geboren op 11-10-1747 te Haamstede (ZE), gedoopt op 15-10-1747 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije, hv Jillis Jacobs).
Gehuwd voor de kerk ca 1771 met Gillis van ROYEN, geboren voor 1751.
   4.  Leendert BEIJE, geboren op 12-02-1750 te Haamstede (ZE), gedoopt op 15-02-1750 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Joppa Cornelis vr van Mart de Oude, woonde te Renesse).
   5.  Jan BEIJE, geboren op 26-06-1753 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-07-1753 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Neeltie Beije vr van Maarten Redoe).

 
VI.32    Willem Adriaansz BEIJE, gedoopt op 11-08-1715 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Leendertse Beije), zoon van (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.20) en Cornelia Cornelisse van ZUIJEN.
Ondertrouwd (1) op 04-04-1738 te Burgh (ZE) met Willemijntje Meertense van BURGT, 27 jaar oud, gedoopt op 21-12-1710 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Marinusse van Burgt), overleden voor 1741, voor 17-3-1741, dochter van Maarten Marinusz van BURGT en Aaltien Cornelisse.
Ondertrouwd (2) op 17-03-1741 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-04-1741 te Burgh (ZE) met Marina Marinusse van BURGT, 30 jaar oud, gedoopt op 11-01-1711 te Burgh (ZE) (getuige(n): Marinus van Burgt en Lijsbeth Rokus), dochter van Marinus Marinusz van BURGT en Jacomijntje Mahuse de CLERK.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelia Willemse BEIJE, gedoopt op 21-01-1742 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Adriaanse Beije), overleden op 01-12-1807 te Haamstede (ZE) op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14-04-1768 te Kerkwerve (ZE) met Cornelis Jacobsz den BOER, overleden voor 1807.
   2.  Jacomijntje BEIJE, gedoopt op 12-07-1744 te Burgh (ZE) (getuige(n): Lijsbeth Marinusse van Burgt).
   3.  Adriaan BEIJE, gedoopt op 23-10-1746 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Adriaanse Beije).
   4.  Janna Willemse BEIJE, gedoopt op 09-03-1749 te Burgh (ZE) (getuige(n): Lijsbeth Marinusse van Burgt).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 30-03-1780 te Haamstede (ZE) met Cornelis Marinusz OVERBEEKE, 36 jaar oud, gedoopt op 21-04-1743 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelis Overbeek en Arriaantje Niesse), zoon van Marinus Cornelis OVERBEEKE en Maria Bastiaans.
   5.  Arjaantie BEIJE, geboren op 13-10-1752 te Haamstede (ZE), gedoopt op 15-10-1752 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Arjaans Beije vr van Jillis Jacobs).

 
VI.39    Willem Pieterz BEIJE, gedoopt op 07-09-1710 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Boudewijnsse Beije en zijn vrouw Cornelia Leendertse de Jonge), overleden voor 1754, zoon van Pieter Willemsz BEIJE (zie V.30) en Maria Jobse DUIJNEN van SCHIJMES.
Ondertrouwd op 13-04-1736 te Renesse (ZE) met Dina Jans HOLLANDER, 19 jaar oud, gedoopt op 02-05-1716 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Marinusz Tromper en Adriaantje Houtman), dochter van Jan Leendert Krijnsz HOLLANDER en Catharina Pieterse de GRAAF. In RAZE 4840/4-1-1754 wordt Dina Janse Hollander vermeld als wed van Willem Pieterz Beije. Hun kinderen waren: Janna 14, Janus 6 en Marinus 2 jaar oud. Ook vermeld werd Cornelis Pieterz Verton als halfbroer van Willem Pieterz Beije.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BEIJE, geboren op 03-07-1736 te Westerschouwen (ZE), gedoopt op 08-07-1736 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Bartels Krepel, hv van Job Krijgsman), overleden in 1736 te Haamstede (ZE).
   2.  Marietje BEIJE, gedoopt op 18-08-1737 te Burgh (ZE) (getuige(n): Dina Leenderts Krijgsman), overleden, voor 10-1-1745.
   3.  Pieter BEIJE, gedoopt op 28-09-1738 te Burgh (ZE) (getuige(n): Krina de Oude), overleden, voor 8-1-1741.
   4.  Janna Willemse BEIJE, gedoopt op 03-01-1740 te Burgh (ZE) (getuige(n): Adriaantje Jans).
Ondertrouwd op 10-03-1769 te Burgh (ZE) met Jan Kornelisz DIJKGRAAF, 31 jaar oud, gedoopt op 29-12-1737 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Janse), zoon van Cornelis Leendertz DIJKGRAAF en Adriaantje Pieterse van WESTEN.
   5.  Pieter BEIJE, gedoopt op 08-01-1741 te Burgh (ZE) (getuige(n): Krina de Oude), overleden, voor 16-2-1750.
   6.  Caatje BEIJE, gedoopt op 28-10-1742 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Jans), overleden, voor 5-1-1744.
   7.  Kaatje BEIJE, gedoopt op 05-01-1744 te Burgh (ZE) (getuige(n): Kaatje Pieters de Graaf), overleden, voor 4-1-1754.
   8.  Maria BEIJE, gedoopt op 10-01-1745 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Leenderse Krijgsman), overleden, voor 4-1-1754.
   9.  Marinus BEIJE, gedoopt op 13-02-1746 te Burgh (ZE) (getuige(n): Kaatje Andriesse van Hoeke), overleden, voor 8-8-1751.
   10.  Janus Willemz BEIJE (zie VII.51).
   11.  Pieter BEIJE, geboren op 16-02-1750 te Westerschouwen (ZE), gedoopt op 22-02-1750 te Burgh (ZE) (getuige(n): Willemijntje Beije), overleden, voor 4-1-1754.
   12.  Marinus BEIJE, gedoopt op 08-08-1751 te Burgh (ZE) (getuige(n): Maatje Paulusse van de Broeke).

 
VI.49    Marinus Willemse BEIJE, geboren op 06-05-1725 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-05-1725 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willemijntje Lokker, huijsvrou van Leendert Moeij), overleden voor 1784 te Brouwershaven (ZE), zoon van Willem Willemz BEIJE (zie V.35) en Crijna Marinusse de OUDE.
Ondertrouwd op 28-05-1756 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 18-06-1756 te Haamstede (ZE) met Neeltje Jans BOLLE, 32 jaar oud, gedoopt op 31-10-1723 te Burgh (ZE) (getuige(n): Arriaantje Bolle), overleden op 19-02-1812 te Duijvendijke (ZE) op 88-jarige leeftijd, dochter van Jan Leendertse BOLLE en Trijntje Cornelisse van STRAVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Marinusz BEIJE (zie VII.55).
   2.  Crina Marinusse BEIJE, geboren ca 1760 te Haamstede (ZE). Zij wordt niet in de doopboeken vermeld. Overleden op 26-01-1799 te Nieuwerkerk (ZE). Zij woonde en was lidmaat in Nieuwerkerk. Zij wordt diverse malen genoemd als doopgetuige bij kinderen van haar verm broers. Zij is waarschijnlijk vernoemd naar haar grootmoeder.
Ondertrouwd (1) op 11-05-1781 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 30-05-1781 te Nieuwerkerk (ZE) met Govert Janse de BRUINE, 20 jaar oud, gedoopt op 31-08-1760 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 11-11-1783 te Nieuwerkerk (ZE) op 23-jarige leeftijd, zoon van Jan de BRUINE en Elisabeth HALLINGSE.
Ondertrouwd (2) op 11-06-1784 te Nieuwerkerk (ZE) met Jan Johanisse MEERMAN, 21 jaar oud, landbouwer, geboren op 12-12-1762 te Oosterland (ZE), gedoopt op 15-12-1762 te Oosterland (ZE), overleden op 01-05-1803 te Nieuwerkerk (ZE) op 40-jarige leeftijd, zoon van Johannis MEERMAN en Elisabeth Gerritse KLOET.
   3.  Jan BEIJE (zie VII.61).

 
VI.59    Johannis Boudewijnsz BEIJE, vleeschhouwer, geboren op 17-05-1709 te Rengerskerke (ZE), overleden op 23-01-1762 op 52-jarige leeftijd. De nalatenschap werd geregeld dd 3-3-1762 (stuknr 1767), begraven op 28-01-1762, zoon van Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.42) en Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-11-1732 te Zierikzee (ZE) met Jakomina PLEVIER, 18 jaar oud, gedoopt op 28-01-1714 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-04-1767 te Zierikzee (ZE) op 53-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1767 te Zierikzee (ZE), dochter van Martinus PLEVIER en Sara de KANTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cunera BEIJE, gedoopt op 09-11-1733 te Zierikzee (ZE), begraven op 15-09-1740 te Zierikzee (ZE).
   2.  Martinus BEIJE, gedoopt op 17-08-1736 te Zierikzee (ZE), begraven op 26-10-1740 te Zierikzee (ZE).
   3.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 25-08-1737 te Zierikzee (ZE), begraven op 07-09-1737 te Zierikzee (ZE).
   4.  Sara BEIJE, gedoopt op 21-01-1739 te Zierikzee (ZE), overleden op 28-08-1789 te Zierikzee (ZE) op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 09-03-1760 met Pieter BOUMAN.
Ondertrouwd (2) op 24-04-1768 te Zierikzee (ZE) met Jacob LAGCHER, 26 jaar oud, gedoopt op 04-10-1741 te Zierikzee (ZE), begraven op 23-02-1784 te Zierikzee (ZE), zoon van Benjamin LAGCHER en Maria Jans.
   5.  Boudewina BEIJE, gedoopt op 07-09-1740 te Zierikzee (ZE), begraven op 15-09-1740 te Zierikzee (ZE).
   6.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 04-11-1741 te Zierikzee (ZE), begraven op 05-05-1744 te Zierikzee (ZE).
   7.  Cunera BEIJE, gedoopt op 27-02-1743 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 23-1-1762.
   8.  Boudewijn BEIJE (zie VII.72).

 
VI.61    Willem Boudewijnsz BEIJE, geboren ca 1711 te Rengerskerke (ZE), begraven op 10-01-1737, zoon van Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.42) en Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR.
Ondertrouwd op 23-09-1731 te Zierikzee (ZE) met Elizabeth Claas van ZOUTEN, geboren te Zierikzee (ZE), begraven op 23-04-1760 te Zierikzee (ZE), dochter van Elisabet van ZOUTEN. Op 14-11-1731 laten Willem Boudewijns Beije en Elisabet Klaas van Zouten een testament op de langstlevende maken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena BEIJE, geboren na 1731, overleden op 27-10-1740. Op 25 augustus 1741 is door Willem Fredrikse van de Hoek een staat van inventaris en nalatenschap ter weeskamer opgebracht.
   2.  Cunera Willemse BEIJE, geboren op 11-03-1733 te Zierikzee (ZE), begraven op 29-01-1805 te Zierikzee (ZE).
Ondertrouwd op 04-11-1753 te Zierikzee (ZE) met Cornelis Janse COMPANJE, 28 jaar oud, gedoopt op 03-04-1725 te Zierikzee (ZE), begraven op 28-07-1776 te Zierikzee (ZE), zoon van Jan COMPANJE en Neeltje van NEUREN.

 
VI.63    Roeland BEIJE, broodbakker, geboren op 11-09-1712 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 29-10-1770 te Zierikzee (ZE) op 58-jarige leeftijd, zoon van Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.42) en Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 03-12-1749 te Zierikzee (ZE) met Gerritje DONA, geboren te Bergen op Zoom (NB), begraven op 13-10-1786 te Zierikzee (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cunera BEIJE, gedoopt op 02-09-1750 te Zierikzee (ZE), begraven op 02-10-1750 te Zierikzee (ZE).
   2.  Anna BEIJE, gedoopt op 22-11-1752 te Zierikzee (ZE).
Ondertrouwd op 06-02-1774 te Zierikzee (ZE) met Wijnand ARMSTRONG, geboren te Sommelsdijk (ZH).
   3.  Cunera BEIJE, gedoopt op 23-11-1753 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 17-1-1759.
   4.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 13-07-1757 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 5-11-1762.
   5.  Cunera BEIJE, gedoopt op 17-01-1759 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 29-10-1770.
   6.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 05-11-1762 te Zierikzee (ZE), begraven op 03-11-1783 te Zierikzee (ZE), ongehuwd.
   7.  Willem BEIJE, koekbakker, gedoopt op 28-04-1765 te Zierikzee (ZE), overleden op 30-10-1843 te Zierikzee (ZE) op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 05-08-1804 te Middelburg (ZE) met Elisabeth WOUTERS, geboren te Middelburg (ZE).
   8.  Pieter BEIJE, gedoopt op 31-08-1768 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 24-10-1770.
   9.  Johanna Theodora BEIJE, gedoopt op 03-09-1769 te Zierikzee (ZE) (getuige(n): Adrianus Dona en Johanna Theodora Clerk), begraven op 29-08-1783 te Zierikzee (ZE).

 
VI.65    Pieter BEIJE, chirurgijn, geboren voor 1729, begraven op 09-10-1786 te Zierikzee (ZE), zoon van Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.42) en Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR.
Ondertrouwd (1) op 26-10-1749 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 19-11-1749 te Zierikzee (ZE) met Helena van DOUSBURG, geboren te Breda (NB), begraven op 21-07-1759.
Ondertrouwd (2) op 09-08-1761 te Zierikzee (ZE) met Neeltje van LIJN, geboren te Zierikzee (ZE), begraven op 13-11-1761, samen met haar kind.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cunera BEIJE, gedoopt op 09-02-1752 te Zierikzee (ZE), overleden op 26-10-1801 te Zierikzee (ZE) op 49-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 29-09-1782 te Haamstede (ZE) met Jan van der BRUG, arbeider, geboren ca 1754, overleden op 11-09-1816 te Brouwershaven (ZE).
   2.  ..... BEIJE, geboren ca 1754, begraven op 04-09-1754, helft van tweeling.
   3.  ..... BEIJE, geboren ca 1754, begraven op 04-09-1754, helft van tweeling.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  ..... BEIJE, geboren op 13-11-1761, overleden op 13-11-1761.

 
VII.10    Hubregt BEIJE, geboren op 10-10-1737 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 13-10-1737 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Adriaantje Adriaans van de Hoek), overleden op 23-01-1785 te Brouwershaven (ZE) op 47-jarige leeftijd. Hubregt en zijn vader hebben op 20-12-1758 de eed als burger en poorter gedaan, ten stave van Cornelis Donker, baljuw en ter presentatie van Anthonie Macquet en Adriaan Parre, burgemeesters, zoon van Johannes Cornelisz BEIJE (zie VI.3) en Adriana Pieterse NATTE.
Ondertrouwd op 12-04-1764 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-05-1764 te Brouwershaven (ZE) met Neeltje Leijnse van den BERG, 21 jaar oud, gedoopt op 26-08-1742 te Brouwershaven (ZE), overleden op 29-04-1792 te Brouwershaven (ZE) op 49-jarige leeftijd, dochter van Geleijn Pieterse van den BERGE en Jannetje Jans van LOO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes BEIJE, geboren op 08-05-1764 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 20-05-1764 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Maria de Vreede).
   2.  Lijn BEIJE, geboren op 12-03-1766 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 20-03-1766 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Toontie Cornelisse Kale), overleden op 04-11-1766 te Brouwershaven (ZE), 237 dagen oud.
   3.  Adriana BEIJE, particuliere, geboren op 25-07-1767 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 26-07-1767 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Maria Cornelisse van Damme), overleden op 13-09-1831 te Zierikzee (ZE) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 22-12-1790 te Zierikzee (ZE) met Cornelis BILJET, kapitein ter koopvaardij, geboren ca 1766 te Tholen (ZE), overleden op 13-04-1829 te Zierikzee (ZE), zoon van Isaac BILJET en Johanna SOETERS.
   4.  ..... BEIJE, gedoopt op 19-11-1771 te Brouwershaven (ZE), overleden op 25-11-1771 te Brouwershaven (ZE), 6 dagen oud.
   5.  Leijn (Linus) BEIJE (zie VIII.6).
   6.  Jannetje BEIJE, geboren op 26-01-1776 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 04-02-1776 te Brouwershaven (ZE), overleden op 02-03-1847 te St Annaland (ZE) op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-05-1798 te Zierikzee (ZE) met Johannes VERHOOLE, grof en hoefsmid, geboren ca 1766, overleden op 29-07-1849 te St Annaland (ZE).
   7.  Adriaan Hubregtsz BEIJE (zie VIII.10).
   8.  Jan BEIJE, geboren op 16-12-1782 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 22-12-1782 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): de vader zelf).

 
VII.23    Martinus Leendertz BEIJE, geboren op 04-02-1746 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-02-1746 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maatie Jans Storm vr van Jan Martinus de Roo, zij woonden te Serooskerke (S)), overleden, voor 11-1-1774, zoon van Leendert Adriaansz BEIJE (zie VI.25) en Catharina Marinusse de ROO.
Kind:
   1.  Martina BEIJE, geboren op 11-01-1774 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-02-1774 te Haamstede (ZE) (getuige(n): de moeder zelve), overleden op 31-10-1846 te Ellemeet (ZE) op 72-jarige leeftijd. Volgens beedigde attestatie van de moeder, Adriaantje Marinuszen Tromper, is zij in de ontucht geteeld en zou de vader de reeds overleden Martinus Leendertz Beije zijn, dochter van Adriaantje Marinuszen TROMPER.
Ondertrouwd op 08-03-1799 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-03-1799 te Elkerzee (ZE) met Adriaan VERTON, 20 jaar oud, geboren te Ellemeet (ZE), gedoopt op 14-02-1779 te Elkerzee (ZE), overleden op 03-01-1855 te Ellemeet (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan VERTON en Janna BRONSMAN.

 
VII.51    Janus Willemz BEIJE, gedoopt op 05-11-1747 te Burgh (ZE) (getuige(n): Kaatje Andriesse van Hoeke), zoon van Willem Pieterz BEIJE (zie VI.39) en Dina Jans HOLLANDER.
Ondertrouwd op 26-02-1772 te Burgh (ZE) met Leijntje Jacobs FOLKERS, geboren voor 1752 te Elkerzee (ZE), dochter van Jacob Pieterz VOLKERTSE en Maatje Ananiasse FONTEIJNE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijntje BEIJE, gedoopt op 25-04-1773 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Willemse Beije).

 
VII.55    Willem Marinusz BEIJE, landbouwer, geboren op 05-03-1758 te Haamstede (ZE), gedoopt op 12-03-1758 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Janna Willemse Beije, vr van Claas Leendertz Dijkgraaf), overleden, voor 2-9-1801, zoon van Marinus Willemse BEIJE (zie VI.49) en Neeltje Jans BOLLE.
Ondertrouwd (1) op 16-02-1781 te Zonnemaire (ZE) met Janna Leendertsdr ZEEMAN, geboren voor 1761, overleden voor 1784.
Ondertrouwd (2) ..-2-1784 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-03-1784 te Haamstede (ZE) met Petronella Aartse van den BROEKE, 20 jaar oud, geboren op 18-09-1763 te Burgh (ZE), gedoopt op 25-09-1763 te Burgh (ZE) (getuige(n): Pieternella Zorge), overleden op 14-12-1832 te Haamstede (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Aart Hendrikse van den BROEKE, schout van Burgh, en Katharina Willemse HOCKE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje Willemina BEIJE, landbouwster, geboren op 08-12-1781 te Haamstede (ZE), gedoopt op 16-12-1781 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Crina Marinusdr Beije, zij woonde te Nieuwerkerk), overleden op 21-01-1838 te Brouwershaven (ZE) op 56-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 25-03-1802 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 15-04-1802 te Brouwershaven (ZE) met Pieter Daniëlsz GAANDERSE, geboren 1772 te Brijdorpe (ZE), overleden op 14-07-1816 te Duivendijke (ZE).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 31-05-1817 te Duivendijke (ZE) met Matthijs van SLUIJS, 29 jaar oud, landman/rijtuigverhuurder, geboren op 26-01-1788 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 30-01-1788 te Brouwershaven (ZE), overleden op 09-05-1858 te Brouwershaven (ZE) op 70-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van SLUIJS en Adriana MOREEL.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Aard BEIJE, geboren op 20-12-1784 te Haamstede (ZE), gedoopt op 26-12-1784 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Caatje Hokkes, hv van Aard van den Broeke), overleden, voor 21-6-1787.
   3.  Maria Willemse BEIJE, geboren op 06-01-1786 te Haamstede (ZE), gedoopt op 12-02-1786 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Crina Beije, lidmaat te Nieuwerkerk), overleden op 08-12-1827 te Haamstede (ZE) op 41-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 01-09-1808 te Haamstede (ZE) met Pieter Lievensz VIS, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 07-07-1784 te Haamstede (ZE), gedoopt op 18-07-1784 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Hanpote, hv van schout Cornelis Vis), overleden op 28-10-1862 te Haamstede (ZE) op 78-jarige leeftijd, zoon van Lieven Pietersz VIS, landbouwer, en Johanna Hermans KLOOTE.
   4.  Aard BEIJE (zie VIII.22).
   5.  Cornelia BEIJE, geboren op 12-07-1788 te Haamstede (ZE), gedoopt op 20-07-1788 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije (lidmaat te Bruinisse) en Caatje Willems).
   6.  Marinus BEIJE, geboren op 03-01-1790 te Haamstede (ZE), gedoopt op 10-01-1790 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Lena Huijbrechtzen vr van Jan Beije, lidmaat te Nieuwerkerk).
   7.  Kaatje BEIJE, geboren op 30-06-1791 te Haamstede (ZE), gedoopt op 10-07-1791 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Martina van de Broeke, lidmaat te Nieuwkerk), overleden, voor 21-6-1794.
   8.  Kornelis BEIJE (zie VIII.27).
   9.  Caatje BEIJE, landbouwster, geboren op 21-06-1794 te Haamstede (ZE), gedoopt op 29-06-1794 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Martina van den Broeke, lidmaat te Nieuwerkerk), doophefster Lijzebeth d'Oude, overleden op 13-07-1850 te Zonnemaire (ZE) op 56-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 17-09-1820 te Noordwelle (ZE), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-10-1820 te Noordwelle (ZE) met Pieter Cornelisse VERSEPUT, 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 09-08-1786 te Ellemeet (ZE), gedoopt op 13-08-1786 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 19-06-1838 te Noordwelle (ZE) op 51-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jacobse VERSEPUT, landbouwer, diaken (in 1799 te Serooskerke (S)) en commies van waterstaat, en Pieternella Pieterse KOSTEN.
   10.  Crina BEIJE, landbouwster, geboren op 21-08-1795 te Haamstede (ZE), gedoopt op 30-08-1795 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Crina Marinusz Beije), overleden op 06-06-1828 te Burgh (ZE) op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-02-1817 te Burgh (ZE) met Hendrik BEUKELAAR, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-07-1793 te Burgh (ZE), gedoopt op 04-08-1793 te Burgh (ZE) (getuige(n): Grietje Jansen de Boer), overleden op 02-10-1857 te Burgh (ZE) op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan Marinusse BEUKELAAR en Lena Hendriksen BRABER, landvrouw.
   11.  Nicolaas BEIJE (zie VIII.33).

 
VII.61    Jan BEIJE, landbouwer op de hofstede Spaane Zee in de polder Groot Beddewaarde te Nieuwerkerk, gedoopt op 08-03-1761 te Haamstede (ZE), overleden ca 1800 te Nieuwerkerk (ZE), zoon van Marinus Willemse BEIJE (zie VI.49) en Neeltje Jans BOLLE.
Ondertrouwd op 04-08-1786 te Nieuwerkerk (ZE) met Lena Hubregtse van der STOLPE, 24 jaar oud, geboren op 28-02-1762 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 22-10-1807 te Nieuwerkerk (ZE) op 45-jarige leeftijd, dochter van Huibrecht Jansz van der STOLPE, landbouwer op de Rase Keure in Nieuwerkerk, en Laurina Leendertse DOELEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE, geboren op 09-03-1787 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 11-03-1787 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Crina Beije).
   2.  Laurina Janse BEIJE, geboren op 27-01-1789 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 01-02-1789 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Cornelis en Cornelia Hubregtse), overleden op 02-04-1827 te Nieuwerkerk (ZE) op 38-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 30-06-1807 te Nieuwerkerk (ZE), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 24-07-1807 te Nieuwerkerk (ZE) met Leendert Jacobs BERMAN, 21 jaar oud, landbouwer op de hofstede Steenzwaan in Nieuwerkerk, geboren op 15-04-1786 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 06-03-1842 te Zierikzee (ZE) op 55-jarige leeftijd, zoon van Jacob BERMAN en Pieternella van DOCK.
   3.  Neeltje BEIJE, particuliere, geboren op 02-09-1791 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 25-09-1791 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 03-10-1812 te Zierikzee (ZE) op 21-jarige leeftijd, begraven op 05-10-1812.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-05-1811 te Zierikzee (ZE) met Jan BEVELANDER, landbouwer, geboren ca 1785 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-01-1848 te Zierikzee (ZE), zoon van Cornelis BEVELANDER en Janna TELLE.
   4.  Huibregt Jansz BEIJE, geboren op 09-09-1794 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 14-09-1794 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 21-10-1814 te Nieuwerkerk (ZE) op 20-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5.  Cornelia BEIJE, geboren op 17-08-1795 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 30-08-1795 te Nieuwerkerk (ZE), overleden, voor 19-6-1799.
   6.  Willem BEIJE, geboren op 17-08-1795 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 30-08-1795 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Cornelia van de Stolpe), overleden, voor 2-12-1796.
   7.  Willem BEIJE, dijkgraaf en landbouwer op de "Spaanse Zee", geboren op 02-12-1796 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 04-12-1796 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 19-03-1854 te Nieuwerkerk (ZE) op 57-jarige leeftijd. Hij was landbouwer en woonde (van 1796 tot 1854) op de boederij "Spaanse Zee" in de Beddewaardepolder tussen Nieuwerkerk en Zierikzee. Deze boederij ontleent zijn naam aan de doortocht van de Spanjaarden onder Mondragon op die plaats door de Gouwe, een rivier die eeuwenlang Schouwen van Duiveland scheidde. Willem Beije was de naamgever van het belendende "Beijersdijkje", waar na de ramp van 1953 vele noodwoningen verrezen. Later is de naam van dit dijkje gewijzigd in Bettewaardsedijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-06-1823 te Nieuwerkerk (ZE) met Geertruida van OEVEREN, 22 jaar oud, gedoopt op 06-11-1800 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 15-03-1860 te Zierikzee (ZE) op 59-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Leendertz van OEVEREN, landbouwer op de Grote Hofstede te Ouwerkerk, en Helena Jobse van der HAVE (Lena Jobse van der Voorde).
   8.  Cornelia BEIJE, geboren op 19-06-1799 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 21-06-1799 te Nieuwerkerk (ZE).

 
VII.72    Boudewijn BEIJE, gedoopt op 19-08-1744 te Zierikzee (ZE), overleden op 15-08-1784 te Zierikzee (ZE) op 39-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden had hij met zijn vrouw Susanna een bezit van £ 913.1.9, waarvan Jacomina, zijn enigst in leven zijnde kind £ 304.7.3 erfde. Zoon van Johannis Boudewijnsz BEIJE (zie VI.59) en Jakomina PLEVIER.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 05-06-1768 te Zierikzee (ZE) met Susanna ROELANDSE, 21 jaar oud, gedoopt op 05-02-1747 te Zierikzee (ZE), begraven op 14-08-1806 te Zierikzee (ZE), dochter van Cornelis Roelands en Johanna MAEIJENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacomina BEIJE, particuliere, gedoopt op 14-10-1772 te Zierikzee (ZE), overleden op 06-08-1818 te Zierikzee (ZE) op 45-jarige leeftijd. Op recommandatie van President en Schepenen van Zierikee (inv.nr 1679, folio 223v) wordt zij op 15 september 1796 meerderjarig verklaard.
Ondertrouwd op 04-06-1802 te Zierikzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 20-06-1802 te Zierikzee (ZE) met Jacob van der WEIJDE, 27 jaar oud, kruidenier/koekbakker, gedoopt op 11-01-1775 te Zierikzee (ZE), overleden op 25-09-1815 te Zierikzee (ZE) op 40-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van der WEIJDE en Adriana MONSTERS.
   2.  Cornelis BEIJE, gedoopt op 23-12-1774 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 5-4-1776.
   3.  Cornelis BEIJE, gedoopt op 05-04-1776 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 15-8-1784.

 
VIII.6    Leijn (Linus) BEIJE, geboren op 15-12-1773 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 16-12-1773 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Toontie Tonisse Kale), zoon van Hubregt BEIJE (zie VII.10) en Neeltje Leijnse van den BERG.
Ondertrouwd op 01-09-1810 te Oostende (B), gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 23-09-1810 te Brouwershaven (ZE) met Maria Francisca DUDAL, 23 jaar oud, geboren op 29-09-1786 te Oostende (B), gedoopt op 29-09-1786 te Oostende (B) (getuige(n): Josephus Callens en Maria Francisca Clauwaert), dochter van Carolus Jacobus DUDAL en Joanna Theresia BOUTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus BEIJE, geboren ca 1812 te Oostende (B), overleden op 10-02-1845 te Oostende (B), begraven op 14-02-1845 te Oostende (B).
   2.  Andreas Ludovicus BEIJE (zie IX.2).

 
VIII.10    Adriaan Hubregtsz BEIJE, arbeider, geboren op 26-09-1779 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 03-10-1779 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): de vader zelf), overleden op 10-10-1842 te Kloetinge (ZE) op 63-jarige leeftijd, zoon van Hubregt BEIJE (zie VII.10) en Neeltje Leijnse van den BERG.
Ondertrouwd op 16-11-1804 te Scherpenisse (ZE), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-12-1804 te Scherpenisse (ZE) met Adriana Wouters van AST, arbeidster, geboren ca 1784 te Scherpenisse (ZE), overleden op 26-11-1844 te Kloetinge (ZE), dochter van Wouter van AST en Aaltje van AST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibregt BEIJE, hij was stukrijder der Zeeuwsche Schutterij (Detachement transporttrein), geboren ca 1806 te Scherpenisse (ZE), overleden op 22-02-1833 te Veere (ZE), ongehuwd.
   2.  Aaltje BEIJE, dienstmeid, geboren op 21-06-1807 te Oud Vossemeer (ZE), gedoopt op 28-06-1807 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 25-11-1830 te Kattendijke (ZE) op 23-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Wouter BEIJE (zie IX.6).
   4.  Jan BEIJE, arbeider en scharenslijper, geboren op 23-06-1811 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 12-03-1895 te Rotterdam (ZH) op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-04-1840 te Goes (ZE) met Levina WOLFERS, arbeidster, geboren ca 1816 te Kieldrecht (ZH), overleden op 27-11-1871 te Goes (ZE), dochter van Levinus WOLFERS en Maria THORENS, leurster.
   5.  Jeremias BEIJE (zie IX.10).
   6.  Neeltje BEIJE, geboren op 09-09-1817 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 01-10-1838 te Kloetinge (ZE) op 21-jarige leeftijd.
   7.  Cornelia Adriaanse BEIJE, geboren op 12-09-1821 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 04-02-1889 te De Lier (ZH) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 04-11-1864 te De Lier (ZH) met Philips van der EIJK, geboren ca 1811 te Maasland, overleden op 16-11-1879 te Maasland, zoon van Jacob van der EIJK en Trijntje van TRICHT.

 
VIII.22    Aard BEIJE, landbouwer, geboren op 21-06-1787 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-07-1787 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Martina van de Broeke, vermeld als lidmaat te Nieuwerkerk), overleden op 03-02-1818 te Burgh (ZE) op 30-jarige leeftijd, zoon van Willem Marinusz BEIJE (zie VII.55) en Petronella Aartse van den BROEKE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-09-1811 te Haamstede (ZE) met Pieternella VIS, 22 jaar oud, landbouwster, geboren op 20-05-1789 te Haamstede (ZE), gedoopt op 31-05-1789 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Hanepote, hv van schout Cornelis Vis), overleden op 24-05-1866 te Burgh (ZE) op 77-jarige leeftijd, dochter van Lieven Pietersz VIS, landbouwer, en Johanna Hermans KLOOTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE (zie IX.16).
   2.  Johanna BEIJE, geboren op 19-11-1813 te Burgh (ZE), gedoopt op 28-11-1813 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Leendertse Vis), overleden op 04-05-1849 te Burgh (ZE) op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-04-1841 te Burgh (ZE) met Cornelis van LILLO, 29 jaar oud, dijkbaas, geboren op 21-01-1812 te Burgh (ZE), overleden op 15-08-1853 te Duivendijke (ZE) op 41-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van LILLO en Dina LEPELTAK, tapster.
   3.  Gillis BEIJE (zie IX.20).
   4.  Lieven BEIJE (zie IX.22).

 
VIII.27    Kornelis BEIJE, landbouwer, geboren op 07-12-1792 te Haamstede (ZE), gedoopt op 16-12-1792 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Martina van den Broek), overleden op 13-03-1833 te Serooskerke (S) (ZE) op 40-jarige leeftijd, zoon van Willem Marinusz BEIJE (zie VII.55) en Petronella Aartse van den BROEKE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-06-1815 te Serooskerke (S) (ZE) met Pieternella LOKKER, 23 jaar oud, landbouwster, geboren op 31-10-1791 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 07-08-1884 te Serooskerke (S) (ZE) op 92-jarige leeftijd, dochter van Marinus LOKKER en Anna KRIJGSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina BEIJE, geboren op 28-05-1816 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 12-08-1816 te Serooskerke (S) (ZE), 76 dagen oud.
   2.  Marinus BEIJE (zie IX.25).
   3.  Willem BEIJE (zie IX.27).
   4.  Jan BEIJE (zie IX.29).

 
VIII.33    Nicolaas BEIJE, landbouwer, geboren op 08-11-1797 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-12-1797 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Trijntje Cornelisz van Westen), doophefster Lijzebeth d'Oude, overleden op 31-07-1834 te Haamstede (ZE) op 36-jarige leeftijd, zoon van Willem Marinusz BEIJE (zie VII.55) en Petronella Aartse van den BROEKE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-02-1819 te Haamstede (ZE) met Janna Jans VERTON, 21 jaar oud, landbouwster, geboren op 11-08-1797 te Ellemeet (ZE), gedoopt op 20-08-1797 te Elkerzee (ZE) (getuige(n): Sara Janse Bakker), overleden op 12-09-1867 te Haamstede (ZE) op 70-jarige leeftijd, dochter van Jan Adriaanse VERTON en Tona Jans BAKKER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE, particulier, geboren op 17-06-1819 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-07-1819 te Haamstede (ZE), overleden op 31-05-1890 te Haamstede (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 02-05-1868 te Haamstede (ZE) met Pieternella Chatharina de LOOZE, 30 jaar oud, geboren op 24-06-1837 te Biervliet (ZE), overleden op 24-04-1902 te Haamstede (ZE) op 64-jarige leeftijd, haar lijk werd gevonden in Oosterland, dochter van Mattheus de LOOZE en Krina van den BOUT.
   2.  Cornelis BEIJE (zie IX.33).
   3.  Gillis BEIJE (zie IX.35).
   4.  Jan BEIJE, geboren op 04-01-1823 te Haamstede (ZE), overleden op 04-01-1823 te Haamstede (ZE).
   5.  Toontje Bakker BEIJE, geboren op 02-08-1824 te Haamstede (ZE), gedoopt op 05-09-1824 te Haamstede (ZE), overleden op 11-10-1881 te Haamstede (ZE) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-05-1859 te Haamstede (ZE) met Job KOSTENSE, 41 jaar oud, landbouwer, geboren op 21-10-1817 te Haamstede (ZE), overleden op 15-01-1892 te Haamstede (ZE) op 74-jarige leeftijd, zoon van Adrianus KOSTENSE en Johanna de OUDE.
   6.  Pieternella Jobina BEIJE, geboren op 01-09-1825 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-09-1825 te Haamstede (ZE), overleden op 09-02-1903 te Haamstede (ZE) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1853 te Haamstede (ZE) met Abraham van Koevorden SOETERMEER, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-01-1821 te Burgh (ZE), overleden op 07-01-1882 te Haamstede (ZE) op 60-jarige leeftijd, zoon van Adriaan SOETERMEER en Cornelia Johanna HALEWIJN.
   7.  Pieter BEIJE, geboren op 24-10-1826 te Haamstede (ZE), overleden op 24-10-1826 te Haamstede (ZE).
   8.  Marinus BEIJE, geboren op 05-09-1827 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-10-1827 te Haamstede (ZE), overleden op 23-06-1837 te Haamstede (ZE) op 9-jarige leeftijd.
   9.  Cornelia BEIJE, particuliere, geboren op 31-03-1829 te Haamstede (ZE), gedoopt op 12-04-1829 te Haamstede (ZE), overleden op 22-09-1910 te Haamstede (ZE) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-10-1861 te Haamstede (ZE) met Nicolaas Eliza SOETERMEER, 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-01-1825 te Burgh (ZE), overleden op 12-10-1902 te Haamstede (ZE) op 77-jarige leeftijd, zoon van Adriaan SOETERMEER en Cornelia Johanna HALEWIJN.
   10.  Nicolaas BEIJE (zie IX.46).
   11.  Johanna BEIJE, geboren op 13-08-1831 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-09-1831 te Haamstede (ZE), overleden op 27-04-1832 te Haamstede (ZE), 258 dagen oud.
   12.  Johanna BEIJE, geboren op 24-02-1833 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-03-1833 te Haamstede (ZE), overleden op 30-03-1834 te Haamstede (ZE) op 1-jarige leeftijd.

 
IX.2    Andreas Ludovicus BEIJE, loods, geboren op 03-12-1815 te Oostende (B), gedoopt op 03-12-1815 te Oostende (BE), overleden op 11-09-1867 te Vlissingen (ZE) op 51-jarige leeftijd, zoon van Leijn (Linus) BEIJE (zie VIII.6) en Maria Francisca DUDAL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-04-1838 te Oostende (B) (getuige(n): Carolus Dezitter en Petrus de Fever) met Joanna Theresia XIMENES, 21 jaar oud, geboren op 03-02-1817 te Oostende (B), overleden op 18-12-1900 te Vlissingen (ZE) op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan Frederik Philip XIMENES en Catharina Geneveva BOLLAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clementia Isabella BEIJ, geboren op 05-10-1838 te Oostende (B), gedoopt op 06-10-1838 te Oostende (B) (getuige(n): Guilelmus de Clerck en Florentina Hooft), overleden op 29-11-1909 te Vlissingen (ZE) op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-10-1865 te Vlissingen (ZE) met Gerardus DEHENAUW, loods, geboren ca 1834 te Blankenberg (België), overleden op 02-09-1898 te Vlissingen (ZE), zoon van Christiaan DEHENAUW en Joanna Theresia POPELIER.
   2.  Ludovicus Petrus Franciscus BEIJE (zie X.3).
   3.  Franciscus Ludovicus Augustinus BEIJE, geboren op 17-06-1842 te Oostende (B), gedoopt op 19-06-1842 te Oostende (B) (getuige(n): Ludovicus Requiere en Maria Clasen), overleden op 26-12-1917 te Rosmalen (NB) op 75-jarige leeftijd.
   4.  Joannes BEIJ (zie X.7).
   5.  Maria Johanna BEIJ, strijkster, geboren ca 1847 te Vlissingen (ZE), overleden op 13-04-1907 te Vlissingen (ZE).
   6.  Rosalia Maria Charlotte BEIJ, geboren ca 1850 te Vlissingen (ZE), overleden op 17-05-1886 te Vlissingen (ZE), ongehuwd.
   7.  Charles Andries BEIJE, geboren xx-11-1854, overleden op 28-05-1855 te Vlissingen (ZE).
   8.  Mathilda BEIJE, geboren ca 1856, overleden op 12-08-1859 te Vlissingen (ZE).
   9.  Augustus Felix BEIJE, geboren xx-2-1857, overleden op 27-07-1857 te Vlissingen (ZE).

 
IX.6    Wouter BEIJE, arbeider, geboren op 16-02-1810 te Oud Vossemeer (ZE), gedoopt op 25-02-1810 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 22-11-1867 te Goes (ZE) op 57-jarige leeftijd. Wouter is op 3 april 1845, ivm diefstal, veroordeeld tot 44 uur gevangenisstraf, welke is uitgezeten van 26/4 tot 27/4/1845, zoon van Adriaan Hubregtsz BEIJE (zie VIII.10) en Adriana Wouters van AST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-11-1838 te Goes (ZE) met Cornelia MANGE, 27 jaar oud, geboren op 08-05-1811 te Goes (ZE), overleden op 22-12-1896 te Goes (ZE) op 85-jarige leeftijd, dochter van Pieter MANGE en Krina PAASSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan BEIJE, geboren op 05-08-1839 te Kloetinge (ZE), overleden op 17-10-1842 te Goes (ZE) op 3-jarige leeftijd.
   2.  Neeltje BEIJE, geboren op 21-04-1841 te Goes (ZE), overleden op 09-03-1891 te Goes (ZE) op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-11-1870 te Goes (ZE) met David BOTBIJL, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 06-02-1847 te Goes (ZE), overleden op 21-07-1927 te Goes (ZE) op 80-jarige leeftijd, zoon van Anthonie BOTBIJL en Cornelia de JONG.
   3.  Adriana Pieternella BEIJE, geboren op 25-01-1844 te Goes (ZE), overleden op 28-02-1844 te Goes (ZE), 34 dagen oud.
   4.  Adriaan BEIJE, geboren op 31-03-1845 te Goes (ZE), overleden op 31-01-1848 te Goes (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   5.  Adriana BEIJE, dienstbode, geboren op 10-02-1849 te Goes (ZE).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-02-1872 te Goes (ZE) met François van HOORN, 23 jaar oud, schoenmaker, geboren op 31-03-1848 te Goes (ZE), zoon van François van HOORN, schoenmaker, en Janna van LOO.
   6.  Pieter BEIJE (zie X.21).

 
IX.10    Jeremias BEIJE, winkelier, geboren op 08-09-1815 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 23-02-1865 te Wolphaartsdijk (ZE) op 49-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Hubregtsz BEIJE (zie VIII.10) en Adriana Wouters van AST.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28-10-1842 te Wolphaartsdijk (ZE) met Magdalena van DIJKE, 24 jaar oud, geboren op 21-10-1818 te Dirksland (ZH), gedoopt op 23-10-1818 te Dirksland (ZH), overleden op 18-06-1860 te Wolphaartsdijk (ZE) op 41-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van DIJKE en Pieternella van de VELDE.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 24-01-1861 te Wolphaartsdijk (ZE) met Fransina van BURG, 43 jaar oud, particuliere, geboren op 16-11-1817 te 's-Heer Arendskerke (ZE), overleden op 01-08-1879 te Wolphaartsdijk (ZE) op 61-jarige leeftijd, dochter van Maarten van BURG, veearts, en Pieternella NAGELKERKE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 10-01-1843 te Wolphaartsdijk (ZE), overleden op 10-01-1843 te Wolphaartsdijk (ZE).
   2.  Cornelis Adriaan BEIJE, geboren op 07-06-1845 te Wolphaartsdijk (ZE), overleden op 27-06-1923 te Wolphaartsdijk (ZE) op 78-jarige leeftijd.
   3.  Hubrecht BEIJE, geboren op 29-05-1852 te Wolphaartsdijk (ZE), overleden op 09-08-1852 te Wolphaartsdijk (ZE), 72 dagen oud.

 
IX.16    Willem BEIJE, dienstplichtig schutter bij de Zeeuwse Mobiele Schutterij, landbouwer, geboren op 18-08-1812 te Burgh (ZE), gedoopt op 30-08-1812 te Burgh (ZE) (getuige(n): Maria Beije hv van Pieter Vis), overleden op 23-01-1900 te Burgh (ZE) op 87-jarige leeftijd, zoon van Aard BEIJE (zie VIII.22) en Pieternella VIS.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 02-12-1859 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 02-12-1859 te Burgh (ZE) met Maria de VLIEGER, 29 jaar oud, geboren op 06-08-1830 te Noordgouwe (ZE), overleden op 22-04-1923 te Burgh (ZE) op 92-jarige leeftijd, dochter van Pieter de VLIEGER en Kaatje RIDDER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart BEIJE, geboren op 15-06-1862 te Burgh (ZE), gedoopt op 10-08-1862 te Burgh (ZE), overleden op 12-12-1941 te Burgh (ZE) op 79-jarige leeftijd.
   2.  Kaatje BEIJE, geboren op 01-07-1864 te Burgh (ZE), gedoopt op 04-09-1864 te Burgh (ZE), overleden op 11-03-1944 te Dordrecht (ZH) op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1886 te Burgh (ZE) met Job BOUMAN, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 06-10-1862 te Nieuwerkerk (ZE), zoon van Frank BOUMAN en Cornelia BOOGERD.

 
IX.20    Gillis BEIJE, arbeider, geboren op 15-12-1815 te Burgh (ZE), gedoopt op 15-12-1815 te Burgh (ZE) (getuige(n): Pieternella van den Broeke), overleden op 14-05-1894 te Harrismith (O.V.S.) op 78-jarige leeftijd, zoon van Aard BEIJE (zie VIII.22) en Pieternella VIS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-06-1847 te Burgh (ZE) met Grietje van LILLO, 31 jaar oud, naaister, geboren op 01-08-1815 te Westerschouwen (ZE), gedoopt te Burgh (ZE) (getuige(n): Burgh DTB D 1811-1908), overleden op 18-12-1900 te Harrismith (O.V.S.) op 85-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van LILLO en Dina LEPELTAK, tapster. Gillis vertrok met zijn vrouw Grietje ivm familiebetrekkingen naar de Oranje Vrijstaat in Zuid Afrika om aldaar te gaan rentenieren.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 01-03-1851 te Burgh (ZE), overleden op 01-03-1851 te Burgh (ZE).
   2.  Pieternella Johanna BEIJE, geboren op 08-05-1857 te Burgh (ZE), gedoopt op 02-08-1857 te Burgh (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-09-1882 te Burgh (ZE) met Eliza Konstand DALEBOUT, 25 jaar oud, timmerman, geboren op 18-04-1857 te Burgh (ZE), zoon van Jan Konstand DALEBOUT, hoefsmid, en Elizabet BOOT. Dit echtpaar is in 1882 vanuit Burgh naar de Oranje Vrijstaat in Zuid Afrika geëmigreerd om een beter bestaan te verkrijgen.

 
IX.22    Lieven BEIJE, landbouwer, geboren op 14-03-1817 te Burgh (ZE), gedoopt op 23-03-1817 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Vis hv van Jan Costense), overleden op 06-03-1893 te Zierikzee (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Aard BEIJE (zie VIII.22) en Pieternella VIS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-10-1850 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 04-10-1850 te Burgh (ZE) met Diana Adriana VIS, 37 jaar oud, particuliere, geboren op 03-06-1813 te Haamstede (ZE), gedoopt op 13-06-1813 te Haamstede (ZE), overleden op 25-12-1870 te Elkerzee (ZE) op 57-jarige leeftijd, dochter van Lieven Cornelisz VIS, particuliere, en Maatje de BRUIJNE, particuliere.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 02-11-1851 te Burgh (ZE), overleden op 02-11-1851 te Burgh (ZE).
   2.  Pieternella Johanna BEIJE, geboren op 27-11-1853 te Elkerzee (ZE), overleden op 29-06-1932 te Brouwershaven (ZE) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1877 te Elkerzee (ZE) met Stoffel GAANDERSE, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-01-1847 te Brouwershaven (ZE), overleden op 29-08-1920 te Brouwershaven (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Cornelis GAANDERSE, landbouwer, en Joppa ROEDOE.
   3.  Maatje Levina BEIJE, geboren op 15-04-1855 te Elkerzee (ZE), overleden op 07-06-1912 te Zierikzee (ZE) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 15-03-1882 te Zierikzee (ZE) met Pieter GERADTS, 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-01-1846 te Zierikzee (ZE), overleden op 20-06-1895 te Zierikzee (ZE) op 49-jarige leeftijd, zoon van Pieter GERADTS en Janna de JONGE.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 22-11-1899 te Rotterdam (ZH) met Hendrik RHODUS, 65 jaar oud, geboren op 21-02-1834 te Zierikzee (ZE), overleden op 08-05-1910 te Zierikzee (ZE) op 76-jarige leeftijd, zoon van Hendrik RHODUS en Elisabeth WEVERS.

 
IX.25    Marinus BEIJE, landbouwer, geboren op 09-08-1817 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 02-06-1867 te Ellemeet (ZE) op 49-jarige leeftijd, zoon van Kornelis BEIJE (zie VIII.27) en Pieternella LOKKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-07-1848 te Serooskerke (S) (ZE) met Adriana HOOGENBOOM, 23 jaar oud, melkboerin, geboren op 22-02-1825 te Noordwelle (ZE), zij is een onecht kind, overleden op 03-06-1889 te Ellemeet (ZE) op 64-jarige leeftijd, dochter van Adriana HOOGENBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Adriana BEIJE, geboren op 10-09-1848 te Noordwelle (ZE), overleden op 15-07-1893 te Ellemeet (ZE) op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1878 te Ellemeet (ZE) met Willem KOSTEN, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 26-05-1852 te Ellemeet (ZE), overleden op 20-09-1931 te Ellemeet (ZE) op 79-jarige leeftijd, zoon van Marinus Jacob KOSTEN, boerenknecht, en Levina de OUDE.
   2.  Jakob BEIJE (zie X.40).
   3.  Cornelis BEIJE, telegrafist, geboren op 01-02-1862 te Ellemeet (ZE), overleden op 01-09-1886 te Ellemeet (ZE) op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Willem Adriaan BEIJE (zie X.43).
   5.  Jan BEIJE (zie X.46).
   6.  Marinus BEIJE (zie X.48).

 
IX.27    Willem BEIJE, geboren op 13-11-1818 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 25-02-1903 te Serooskerke (S) (ZE) op 84-jarige leeftijd, zoon van Kornelis BEIJE (zie VIII.27) en Pieternella LOKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1841 te Noordwelle (ZE) met Anna de OUDE, 21 jaar oud, geboren op 02-10-1820 te Noordwelle (ZE), overleden op 22-03-1902 te Serooskerke (S) (ZE) op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan de OUDE, landbouwer, en Barbel WAGENMAKER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis BEIJE, geboren op 11-04-1842 te Noordwelle (ZE), overleden op 19-04-1842 te Noordwelle (ZE), 8 dagen oud.
   2.  levenloos kind BEIJE, geboren op 24-12-1843 te Noordwelle (ZE), overleden op 24-12-1843 te Noordwelle (ZE).
   3.  Pieternella BEIJE, geboren op 06-04-1847 te Noordwelle (ZE), overleden op 10-04-1847 te Noordwelle (ZE), 4 dagen oud.

 
IX.29    Jan BEIJE, landbouwer, geboren op 03-02-1821 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 27-02-1856 te Serooskerke (S) (ZE) op 35-jarige leeftijd, zoon van Kornelis BEIJE (zie VIII.27) en Pieternella LOKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-10-1848 te Noordwelle (ZE) met Johanna de OUDE, 29 jaar oud, winkelierster/landbouwster, geboren op 07-04-1819 te Noordwelle (ZE), overleden op 08-10-1872 te Serooskerke (S) (ZE) op 53-jarige leeftijd, dochter van Jan de OUDE, landbouwer, en Barbel WAGENMAKER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter BEIJE, geboren op 24-06-1850 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 03-10-1850 te Serooskerke (S) (ZE), 101 dagen oud.
   2.  Barbera BEIJE, geboren op 14-11-1852 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 28-03-1934 te Burgh (ZE) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-07-1873 te Burgh (ZE) met Cornelis van ZUIJEN, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-02-1844 te Burgh (ZE), overleden op 01-10-1934 te Burgh (ZE) op 90-jarige leeftijd, zoon van Adriaan van ZUIJEN en Lena de GLOPPER.

 
IX.33    Cornelis BEIJE, landbouwer, geboren op 01-05-1821 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-06-1821 te Haamstede (ZE), zoon van Nicolaas BEIJE (zie VIII.33) en Janna Jans VERTON.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29-08-1857 te Dreischor (ZE) met Janna SMITS, 27 jaar oud, arbeidster, geboren op 20-10-1829 te Nieuwerkerk (ZE), dochter van Kornelis Johannis SMITS, boerenknecht, en Kornelia van den BERGE, boerenmeid. Zij zijn vanuit Bommenede geëmigreerd naar Amerika en zijn vertrokken op 1-9-1864 vanuit Rotterdam naar New York met de boot "Antwerpen".
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas BEIJE, geboren ca 1859. Hij is met zijn ouders op 1-9-1864 naar Amerika geëmigeerd.
   2.  Cornelis BEIJE, geboren ca 1863. Hij is met zijn ouders op 1-9-1864 naar Amerika geëmigeerd.

 
IX.35    Gillis BEIJE, boerenknecht, geboren op 30-04-1822 te Haamstede (ZE), gedoopt op 02-06-1822 te Haamstede (ZE), overleden op 04-05-1884 te Haamstede (ZE) op 62-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie VIII.33) en Janna Jans VERTON.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21-12-1855 te Haamstede (ZE) met Pieternella FOKKER, 24 jaar oud, geboren op 11-08-1831 te Haamstede (ZE), overleden op 05-03-1887 te Delft (ZH) op 55-jarige leeftijd, dochter van Krijn FOKKER en Grietje FAASE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Pieternella BEIJE, geboren op 07-02-1856 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-04-1856 te Haamstede (ZE), overleden op 10-06-1856 te Haamstede (ZE), 124 dagen oud.
   2.  Krijn BEIJE (zie X.59).
   3.  Janna Pieternella BEIJE, dienstbode, geboren op 19-11-1858 te Haamstede (ZE), gedoopt op 02-01-1859 te Haamstede (ZE), overleden op 23-03-1904 te Rotterdam (ZH) op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 24-11-1880 te Zierikzee (ZE) met Marinus MUSTE, 24 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 04-08-1856 te Zierikzee (ZE), zoon van Jan MUSTE en Cornelia STRUIK.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 03-08-1896 te Rotterdam (ZH) met Willem NIEUWENSTEIN, geboren ca 1861 te Zwolle (OV), zoon van Willem NIEUWENSTEIN en Catharina JANSEN.
   4.  levenloos kind BEIJE, geboren op 09-03-1860 te Haamstede (ZE), overleden op 09-03-1860 te Haamstede (ZE).
   5.  Nicolaas BEIJE, geboren op 17-02-1862 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-05-1862 te Haamstede (ZE), overleden op 27-06-1862 te Haamstede (ZE), 130 dagen oud.
   6.  Nicolaas BEIJE, geboren op 09-08-1863 te Haamstede (ZE), overleden op 02-11-1863 te Haamstede (ZE), 85 dagen oud.
   7.  Nicolaas BEIJE, geboren op 03-09-1864 te Haamstede (ZE), overleden op 06-09-1864 te Haamstede (ZE), 3 dagen oud.
   8.  Nicolaas BEIJE, onderwijzer, geboren op 26-08-1865 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-12-1865 te Haamstede (ZE), overleden op 25-07-1943 te Ginneken (NB) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-08-1892 te Haamstede (ZE) met Maatje Hendrika DALEBOUT, 25 jaar oud, geboren op 24-12-1866 te Haamstede (ZE), overleden op 26-10-1948 te Etten (NB) op 81-jarige leeftijd, dochter van Machiel DALEBOUT, landbouwer, en Cornelia de VLIEGER.

 
IX.46    Nicolaas BEIJE, duinboer/landbouwer, geboren op 17-03-1830 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-04-1830 te Haamstede (ZE), overleden op 05-02-1925 te Renesse (ZE) op 94-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie VIII.33) en Janna Jans VERTON.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-06-1859 te Renesse (ZE) met Pieternella BIENEFELT, 22 jaar oud, geboren op 20-02-1837 te Renesse (ZE), overleden op 19-12-1900 te Renesse (ZE) op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan BIENEFELT en Maria BEENS, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niklazina BEIJE, geboren op 01-02-1860 te Renesse (ZE), overleden op 29-02-1860 te Renesse (ZE), 28 dagen oud.
   2.  Nikolaas BEIJE (zie X.71).
   3.  Maria BEIJE, geboren op 13-06-1863 te Renesse (ZE).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-09-1895 te Renesse (ZE) met Cornelis de OUDE, 32 jaar oud, arbeider, geboren op 29-01-1863 te Renesse (ZE), zoon van Dirk de OUDE en Cornelia Johanna van LOKEREN.
   4.  Jan BEIJE, geboren op 13-01-1865 te Renesse (ZE), overleden op 10-02-1865 te Renesse (ZE), 28 dagen oud.
   5.  Jan BEIJE (zie X.76).
   6.  Janna BEIJE, geboren op 25-02-1867 te Renesse (ZE), overleden op 28-03-1940 te Rotterdam (ZH) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-03-1890 te Renesse (ZE) met Leendert HOOGENBOOM, 23 jaar oud, matroos bij het loodswezen, geboren op 06-06-1866 te Hellevoetsluis (ZH), zoon van Leendert HOOGENBOOM en Wilhelmina Christina LEEFLANG.
   7.  Maatje BEIJE, geboren op 16-12-1868 te Renesse (ZE), overleden op 15-11-1926 te Zierikzee (ZE) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-06-1894 te Renesse (ZE) met Anthonie Krijnse LOCKER, 32 jaar oud, koopman/winkelier, geboren op 14-01-1862 te Noordwelle (ZE), overleden op 23-05-1919 te Zierikzee (ZE) op 57-jarige leeftijd, zoon van Anthonie Krijnse LOCKER, landbouwer, en Pieternella Cornelia van RHEE.
   8.  Tonis BEIJE (zie X.82).
   9.  Pieternella Cornelia BEIJE, geboren op 16-06-1872 te Renesse (ZE), overleden op 07-06-1933 te Renesse (ZE) op 60-jarige leeftijd.

 
X.3    Ludovicus Petrus Franciscus BEIJE, loodsschipper, geboren op 06-05-1840 te Oostende (B), gedoopt op 07-05-1840 te Oostende (B) (getuige(n): Ludovicus de Coster en Maria Verschelde), overleden op 10-08-1893 te Vlissingen (ZE) op 53-jarige leeftijd, zoon van Andreas Ludovicus BEIJE (zie IX.2) en Joanna Theresia XIMENES.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 16-01-1861 te Vlissingen (ZE) met Florentina Theresia CORVELEIJN (Valentina Gorgeleyn), geboren ca 1841 te Vlissingen (ZE), overleden op 02-12-1888 te Vlissingen (ZE), dochter van Louis Leonardus CORVELEIJN, kleermaker, en Charlotta Anna Maria de VOOGHT. Bij hun huwelijk is Ludovicus Franciscus Andreas, ingeschreven BS Vlissingen 24-12-1860, erkend.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 04-02-1890 te Vlissingen (ZE) met Maria Johanna ALBERS, geboren ca 1848 te Rotterdam (ZH), overleden op 10-05-1936 te Vlissingen (ZE), dochter van Georg Hendrik ALBUS en Johanna Maria ALTT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ludovicus Francicus Andreas BEIJE, geboren op 24-12-1860 te Vlissingen, hij is op 24-12-1860 erkend.
   2.  Charlotta Anna Maria BEIJE, geboren ca 1863 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 23-01-1890 te Vlissingen (ZE) met Petrus Ludovicus Martinus de LEUW, stucadoor, geboren ca 1864 te Tilburg (NB), zoon van Martinus Adriaan de LEUW, stucadoor, en Maria Antonia van PELT.
   3.  Petrus BEIJE, geboren op 24-08-1864 te Vlissingen (ZE). Aangegeven door Jannetje van den Beije, hv van Jacobus Janssen, overleden op 01-05-1874 te Vlissingen (ZE) op 9-jarige leeftijd. In de Vlissingse courant van 3-5-1874: 8 jarig zoontje van de Belgische loods Beije is van de wal boven de Waterpoort gevallen en omgekomen.
   4.  Maria Johanna BEIJE, geboren op 16-02-1866 te Vlissingen (ZE), overleden op 20-08-1866 te Vlissingen (ZE), 185 dagen oud.
   5.  Anthonetta Justina BEIJE, geboren op 12-08-1867 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1894 te Vlissingen (ZE) met Laurentius Cornelis Ludovicus van DUN, handelsagent en boekhouder, geboren ca 1870 te Tilburg (NB), overleden op 02-05-1920 te Goes (ZE), zoon van Peter Hubertus van DUN en Johanna SPRANGERS.
   6.  Johannes Augustinus BEIJE, timmerman, geboren op 30-01-1869 te Vlissingen (ZE), overleden op 05-06-1892 te Vlissingen (ZE) op 23-jarige leeftijd, ongehuwd.
   7.  Leopold Franciscus Levius BEIJE, geboren op 06-08-1870 te Vlissingen (ZE), overleden op 16-10-1883 te Vlissingen (ZE) op 13-jarige leeftijd.
   8.  Philippus Jacobus BEIJE, loodsleerling, geboren op 04-09-1872 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-09-1897 te Vlissingen (ZE) met Jeannetta Maria Louisa GHIJS, geboren ca 1877 te Vlissingen (ZE), dochter van Ludovicus Franciscus GHIJS, loods, en Charlotte Elisabeth SPECKENS.
   9.  August Carolus BEIJE, geboren op 30-11-1873 te Vlissingen (ZE), overleden op 13-07-1874 te Vlissingen (ZE), 225 dagen oud.
   10.  Jacobus Josephus BEIJE, geboren op 17-11-1874 te Vlissingen (ZE), overleden op 13-09-1875 te Vlissingen (ZE), 300 dagen oud.
   11.  Gerardus Franciscus BEIJE, geboren op 26-05-1876 te Vlissingen (ZE), overleden op 04-12-1876 te Vlissingen (ZE), 192 dagen oud.
   12.  Gerardus Franciscus Adrianus BEIJE, geboren op 08-07-1877 te Vlissingen (ZE).
   13.  Florentina Charlotta Anna BEIJE, geboren op 13-11-1879 te Vlissingen (ZE), overleden op 05-07-1880 te Vlissingen (ZE), 235 dagen oud.
   14.  Leonardus Alexis BEIJE, geboren op 25-01-1881 te Vlissingen (ZE), overleden op 26-11-1881 te Vlissingen (ZE), 305 dagen oud.
   15.  levenloos kind BEIJE, geboren op 30-07-1882 te Vlissingen (ZE), overleden op 30-07-1892 te Vlissingen (ZE) op 10-jarige leeftijd.

 
X.7    Joannes BEIJ, loods, geboren ca 1845 te Vlissingen (ZE), overleden op 04-04-1925 te Vlissingen (ZE), zoon van Andreas Ludovicus BEIJE (zie IX.2) en Joanna Theresia XIMENES.
Gehuwd op 06-06-1877 te Vlissingen (ZE) met Janna MONJÉ, geboren ca 1852 te Vlissingen (ZE), overleden op 14-05-1912 te Vlissingen (ZE), dochter van Anthonij MONJÉ, aannemer, en Maria TANIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Theresia BEIJE, geboren op 12-12-1877 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-02-1905 te Vlissingen (ZE) met Antonius Charles Johan Marie HOORNAERT, koffiehuishouder, geboren ca 1881 te 's-Gravenhage (ZH), zoon van Joannes Franciscus Maria HOORNAERT, koffiehuishouder, en Maria Antonia Gerarda van der BURG.
   2.  Maria BEIJE, geboren op 22-01-1879 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-06-1904 te Vlissingen (ZE) met Augustus Franciscus BAELS, bouwkundige, geboren ca 1875 te Vlissingen (ZE), zoon van Michael Joannes Jacobus Leonardus BAELS en Maria Coleta LIMONARD.
   3.  Eugène Leonora BEIJE, geboren op 20-03-1880 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1904 te Vlissingen (ZE) met Cornelis Jacobus ANDRIESSEN, geboren ca 1880 te Vlissingen (ZE), zoon van Izaak ANDRIESSEN en Sophia Frederika RIEMENS.
   4.  Emma Marie BEIJE, geboren op 07-07-1881 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-12-1907 te Vlissingen (ZE) met Leonard Marinus VERHEUL, machinist, geboren ca 1882 te Vlissingen (ZE), zoon van Cornelis VERHEUL, loods, en Maria Susanna SCHWARZ.
   5.  Helena BEIJE, geboren op 14-04-1885 te Vlissingen (ZE), overleden op 15-07-1885 te Vlissingen (ZE), 92 dagen oud.
   6.  Antonetta Maria BEIJE, geboren op 06-06-1888 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-10-1917 te Vlissingen (ZE) met Jan van der BEEK, 30 jaar oud, banketbakker, geboren op 16-01-1887 te Schiedam (ZH), zoon van Simon Willem van der BEEK en Maria Johanna van der SCHALK.
   7.  Charlotte Louisa BEIJE, geboren op 01-07-1889 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-08-1920 te Vlissingen (ZE) met Arnoldus Albertus KRIESZ, kantoorbediende, geboren ca 1892 te Rotterdam (ZH), zoon van Gerardus Franciscus KRIESZ en Pieternella Maria Johanna van LOON.
   8.  Elisabeth Antoinette BEIJE, geboren op 02-11-1890 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-07-1916 te Vlissingen (ZE) met Karel Frederik Jacobus Herman Albert Reinier LèFEBRE, stuurman ter koopvaardij, geboren ca 1891 te Vlissingen (ZE), zoon van Jacobus LèFEBRE, onderwijzer, en Cornelia KOKELAAR.
   9.  Cornelia Margaretha BEIJE, geboren op 24-05-1893 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-12-1918 te Vlissingen (ZE) met Charles Johan KLOK, 26 jaar oud, kok, geboren op 15-06-1892 te Rotterdam (ZH), zoon van Jan Lambertus KLOK, handelsreiziger, en Pieternella MURK.

 
X.21    Pieter BEIJE, geboren op 14-05-1850 te Goes (ZE), overleden op 30-12-1940 te Rotterdam (ZH) op 90-jarige leeftijd. Pieter is in Goes op 15-06-1874, ivm mishandeling, veroordeeld tot 15 dagen eenzame opsluiting. Van 9-08-1874 tot 24-08-1874 heeft hij in cel 9 zijn straf uitgezeten en zijn gedrag in het gevang was goed.
Zijn signalement was:
aangezicht : vol kin : rond
kleur : gezond ogen : blauw
voorhoofd : lang wenkbrauwen : bruin
neus : klein haar : blond
mond : gewoon l.o. : ja
lengte : 1,68 meter
Eveneens is hij op dezelfde datum ook nog veroordeeld voor: wanbetaling rijksgeldboete/mishandeling. De straf was één dag eenzame opsluiting, die hij heeft uitgezeten van 14 tot 15 november 1874 in cel 1 en zijn gedrag was goed.
Zijn signalement week op de volgende punten af van het bovengenoemde:
voorhoofd : hoog neus : groot
mond : groot haar : bruin
baard : geschoren, zoon van Wouter BEIJE (zie IX.6) en Cornelia MANGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1874 te Goes (ZE) met Cornelia de JONGE, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 16-09-1848 te Goes (ZE), dochter van Jan de JONGE en Maria BOUMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter BEIJE (zie XI.36).
   2.  Jan BEIJE (zie XI.38).
   3.  Cornelia BEIJE, geboren op 04-03-1880 te Rotterdam (ZH), overleden op 22-08-1880 te Rotterdam (ZH), 171 dagen oud.
   4.  Maria BEIJE, geboren op 04-03-1880 te Rotterdam (ZH), overleden op 26-10-1954 te Rotterdam (ZH) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 05-08-1903 te Rotterdam (ZH) met Johannes WUNDERINK, 21 jaar oud, geboren op 20-10-1881 te Den Haag (ZH), overleden op 26-04-1918 te Rotterdam (ZH) op 36-jarige leeftijd, zoon van Jan WUNDERINK en Willemina EERHART.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 06-09-1922 te Rotterdam (ZH) met Huibert de RUITER, 24 jaar oud, geboren op 01-04-1898 te Zaltbommel (GE), zoon van Willem de RUITER en Mijntje van HEMERT.
   5.  Pieter Bernardus BEIJE (zie XI.44).
   6.  Cornelis BEIJE, geboren ca 1890 te Rotterdam (ZH).
Gehuwd op 20-08-1913 te Rotterdam (ZH), dit huwelijk is met de handschoen gesloten met Geertruida Frederika RICKHOFF, geboren ca 1888 te Rotterdam (ZH), dochter van Rudolph Ebertus RICKHOFF en Teuntje WEVER.

 
X.40    Jakob BEIJE, landbouwer, geboren op 24-11-1849 te Noordwelle (ZE), overleden op 14-11-1941 te Rotterdam (ZH) op 91-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie IX.25) en Adriana HOOGENBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1874 te Ellemeet (ZE) met Johanna KOSTEN, 29 jaar oud, geboren op 13-08-1844 te Ellemeet (ZE), overleden op 15-06-1924 te Rotterdam (ZH) op 79-jarige leeftijd, dochter van Marinus Jacob KOSTEN, boerenknecht, en Levina de OUDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Adriaantje BEIJE, geboren op 17-07-1874 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 19-07-1874 te Serooskerke (S) (ZE), 2 dagen oud.
   2.  levenloos kind BEIJE, geboren op 23-07-1875 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 23-07-1875 te Serooskerke (S) (ZE).
   3.  Marinus BEIJE, geboren op 12-05-1876 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 13-05-1876 te Serooskerke (S) (ZE), 1 dag oud.
   4.  Marie Adriaantje BEIJE, geboren op 01-10-1877 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 12-05-1944 te Amsterdam (NH) op 66-jarige leeftijd.
   5.  Levina Bartelina BEIJE, geboren op 30-06-1881 te Oostzaan (NH), overleden op 05-09-1964 te Rotterdam (ZH) op 83-jarige leeftijd.
   6.  Marinus Jacob BEIJE, geboren op 14-06-1883 te Oostzaan (NH), overleden op 23-01-1884 te Nrd Ypolder, 223 dagen oud.
   7.  Marinus BEIJE, geboren op 09-11-1884 te Oostzaan (NH), overleden op 25-10-1910 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd.
   8.  Adriaantje Jennie Cornelia BEIJE, geboren op 26-06-1886 te Oostzaan (NH), overleden op 04-05-1933 te Rotterdam (ZH) op 46-jarige leeftijd.
   9.  Cornelis BEIJE, geboren ca 1889 te Kralingen (ZH), overleden op 07-01-1890 te Rotterdam (ZH).

 
X.43    Willem Adriaan BEIJE, landbouwer, geboren op 25-04-1863 te Ellemeet (ZE), zoon van Marinus BEIJE (zie IX.25) en Adriana HOOGENBOOM.
Ondertrouwd (1) op 16-04-1886 te Ellemeet (ZE), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1886 te Ellemeet (ZE) met Maria KOSTEN, 28 jaar oud, geboren op 10-10-1857 te Ellemeet (ZE), overleden op 04-06-1892 te Noordwelle (ZE) op 34-jarige leeftijd, dochter van Marinus Jacob KOSTEN, boerenknecht, en Levina de OUDE.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 10-02-1897 te Noordwelle (ZE) met Willemijntje LANDEGENT, 29 jaar oud, Particuliere, geboren op 12-12-1867 te Haamstede (ZE), dochter van Cornelis LANDEGENT, landbouwer, en Lena BAKKER, particuliere. Willem Adriaan Beije is met zijn 2e echtgenote Willemijntje Landegent en hun 3 kinderen in febr 1902 naar Amerika geëmigreerd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Maria BEIJE, geboren op 20-12-1887 te Noordwelle (ZE). Zij is met haar vader en stiefmoeder in febr 1902 naar Amerika geëmigreerd.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Adriaantje Lena BEIJE, geboren op 15-07-1897 te Noordwelle (ZE), overleden op 16-09-1898 te Noordwelle (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis Marinus BEIJE, geboren op 06-09-1898 te Noordwelle (ZE). Hij is met zijn ouders in febr 1902 naar Amerika geëmigreerd.
   4.  Marinus Cornelis BEIJE, geboren op 13-09-1899 te Noordwelle (ZE). Hij is met zijn ouders in febr 1902 naar Amerika geëmigreerd.
   5.  Leendert Adriaan BEIJE, geboren op 16-07-1900 te Noordwelle (ZE), overleden op 13-08-1900 te Noordwelle (ZE), 28 dagen oud.

 
X.46    Jan BEIJE, landbouwer, geboren op 28-04-1865 te Ellemeet (ZE), overleden op 21-11-1954 te Burgh (ZE) op 89-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie IX.25) en Adriana HOOGENBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-02-1890 te Haamstede (ZE) met Johanna DALEBOUT, 25 jaar oud, geboren op 11-02-1865 te Haamstede (ZE), overleden op 03-07-1941 te Burgh (ZE) op 76-jarige leeftijd, dochter van Machiel DALEBOUT, landbouwer, en Cornelia de VLIEGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Adriaan BEIJE (zie XI.62).
   2.  Machiel Cornelis BEIJE (zie XI.64).
   3.  Johannes Marinus BEIJE, geboren op 18-03-1893 te Burgh (ZE), gedoopt op 11-06-1893 te Burgh (ZE), overleden op 14-11-1893 te Burgh (ZE), 241 dagen oud.
   4.  Adriaantje Cornelia Machgalina BEIJE, geboren op 13-09-1895 te Burgh (ZE), gedoopt op 10-11-1895 te Burgh (ZE), overleden op 14-04-1940 te Burgh (ZE) op 44-jarige leeftijd.
   5.  Johannes Marinus BEIJE, machinist, geboren op 13-09-1895 te Burgh (ZE), gedoopt op 10-11-1895 te Burgh (ZE), overleden op 22-02-1963 te Burgh (ZE) op 67-jarige leeftijd, waarschijnlijk ongehuwd. Vanwege ondergrondsverzet is in Burgh een straat vernoemd: Johannes Marinus Beijestraat
   6.  Cornelis Nicolaas BEIJE, geboren op 24-09-1904 te Burgh (ZE), gedoopt op 30-10-1904 te Burgh (ZE), overleden op 14-03-1905 te Burgh (ZE), 171 dagen oud.

 
X.48    Marinus BEIJE, havenmeester Schelphoek van 1903-1941, geboren op 06-02-1867 te Ellemeet (ZE), overleden op 08-01-1941 te Haamstede (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie IX.25) en Adriana HOOGENBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-01-1892 te Noordgouwe (ZE) met Elizabeth Johanna BOOGERD, 24 jaar oud, geboren op 28-12-1867 te Zierikzee (ZE), overleden op 29-06-1948 te Westenschouwen op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes BOOGERD en Laurina BAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Johannes BEIJE (zie XI.70).
   2.  Johannes Marinus BEIJE (zie XI.73).
   3.  Maria Louwerina BEIJE, geboren op 09-07-1899 te Noordwelle (ZE), overleden op 30-06-1973 te Haamstede (ZE) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-11-1922 te Serooskerke (S) (ZE) met Johannes Cornelis HANSE, 20 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-05-1902 te Haamstede (ZE), overleden op 30-12-1960 te Burgh (ZE) op 58-jarige leeftijd, zoon van Maarten Olivier HANSE, landbouwer, en Aaltje Willemina DALEBOUT.

 
X.59    Krijn BEIJE, timmerman, geboren op 24-03-1857 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-05-1857 te Haamstede (ZE), overleden op 09-08-1890 te Rotterdam (ZH) op 33-jarige leeftijd, zoon van Gillis BEIJE (zie IX.35) en Pieternella FOKKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-10-1887 te Rotterdam (ZH) met Maria Charlotta SCHOOK, geboren ca 1865 te Tiel (GE), dochter van Frans SCHOOK en Johanna Maria van GESTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Johanna Maria BEIJE, geboren op 16-11-1887 te Rotterdam (ZH), overleden op 16-10-1972 te Tiel (GE) op 84-jarige leeftijd.
   2.  Frans Gilles BEIJE, geboren ca 1889 te Rotterdam (ZH), overleden op 14-08-1890 te Rotterdam (ZH).

 
X.71    Nikolaas BEIJE, landbouwer, geboren op 18-09-1861 te Renesse (ZE), overleden op 06-01-1935 te Renesse (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie IX.46) en Pieternella BIENEFELT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1887 te Renesse (ZE) met Maatje Cornelia HANSE, 21 jaar oud, geboren op 09-09-1866 te Ellemeet (ZE), overleden op 10-10-1939 te Renesse (ZE) op 73-jarige leeftijd, dochter van Pieter HANSE, arbeider, en Geertje van de CINGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Niklasina BEIJE, geboren op 22-04-1889 te Renesse (ZE), overleden op 12-09-1980 te Westerschouwen (ZE) op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-07-1919 te Renesse (ZE) met Hendrik Jacobus Franciscus STOLK, 27 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 30-03-1892 te Maassluis (ZH), overleden op 19-06-1953 te Rotterdam (ZH) op 61-jarige leeftijd, zoon van Pieter Johannes STOLK, zeeloods, en Cornelia van der STEL.
   2.  Pieter Gerardus BEIJE (zie XI.81).
   3.  Niklazina Pieternella BEIJE, geboren op 24-12-1891 te Renesse (ZE), overleden op 14-01-1964 te Zierikzee (ZE) op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-06-1922 te Renesse (ZE) met Izak Adriaan MOERMOND, 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 28-11-1887 te Zierikzee (ZE), overleden op 07-05-1962 te Zierikzee (ZE) op 74-jarige leeftijd, zoon van Marinus MOERMOND en Maria LEEUW, landbouwster.
   4.  Gerardus Pieter BEIJE, cafehouder, geboren op 19-03-1893 te Renesse (ZE), overleden op 17-05-1959 te Renesse (ZE) op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 24-06-1927 te Renesse (ZE) met Barendina REIJNHOUDT, 39 jaar oud, geboren op 22-12-1887 te Zierikzee (ZE), overleden op 23-09-1965 te Zierikzee (ZE) op 77-jarige leeftijd, dochter van Martinus REIJNHOUDT en Cornelia LEEUW, dit huwelijk bleef kinderloos.

 
X.76    Jan BEIJE, vrachtrijder, geboren op 31-01-1866 te Renesse (ZE), overleden op 07-02-1934 te Renesse (ZE) op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie IX.46) en Pieternella BIENEFELT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-02-1892 te Renesse (ZE) met Maatje Jozina BRAAL, 27 jaar oud, geboren op 13-03-1864 te Poortvliet (ZE), overleden op 01-10-1942 te Renesse (ZE) op 78-jarige leeftijd, dochter van David BRAAL, landbouwer, en Janna van der STEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas BEIJE (zie XI.87).

 
X.82    Tonis BEIJE, landbouwer, geboren op 12-06-1870 te Renesse (ZE), overleden op 12-05-1958 te Haamstede (ZE) op 87-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie IX.46) en Pieternella BIENEFELT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1895 te Haamstede (ZE) met Izabella Jacoba HANSE, 21 jaar oud, geboren op 17-03-1874 te Haamstede (ZE), overleden op 10-01-1954 te Haamstede (ZE) op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Cornelisz HANSE, landbouwer, en Willemina BOLUIJT, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Cornelis BEIJE, geboren op 20-02-1896 te Haamstede (ZE), overleden op 16-05-1900 te Haamstede (ZE) op 4-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis Nicolaas BEIJE (zie XI.90).
   3.  Wilhelmina Pieternella BEIJE, geboren op 09-10-1899 te Haamstede (ZE), overleden op 10-06-1988 te Haamstede (ZE) op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-10-1922 te Haamstede (ZE) met Adriaan HANSE, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 16-09-1895 te Haamstede (ZE), overleden op 24-09-1972 te Haamstede (ZE) op 77-jarige leeftijd, zoon van Maarten Olivier HANSE, landbouwer, en Aaltje Willemina DALEBOUT.

 
XI.36    Wouter BEIJE, bootwerker, geboren op 20-06-1875 te Goes (ZE), overleden op 03-09-1964 te Heilo op 89-jarige leeftijd, zoon van Pieter BEIJE (zie X.21) en Cornelia de JONGE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-11-1897 te Rotterdam (ZH) met Grietje STOUT, 22 jaar oud, geboren op 05-04-1875 te Alblasserdam (ZH), overleden op 05-01-1941 te Rotterdam (ZH) op 65-jarige leeftijd, dochter van Pieter STOUT en Johanna KROOSWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia BEIJE, geboren op 27-03-1898 te Rotterdam (ZH), overleden op 20-05-1957 te Den Haag (ZH) op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-08-1916 te Rotterdam (ZH) met Teunis van der PLAS, 25 jaar oud, geboren op 30-07-1891 te Ridderkerk (ZH), overleden op 12-03-1957 te Den Haag (ZH) op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van der PLAS en Cornelia PENNING.
   2.  Pieter BEIJE, geboren op 06-01-1899 te Rotterdam (ZH), overleden op 18-01-1899 te Rotterdam (ZH), 12 dagen oud.
   3.  Johanna (Jopie) BEIJE, geboren op 15-06-1904 te Rotterdam (ZH), overleden op 30-10-1962 te Rotterdam (ZH) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-10-1925 te Rotterdam (ZH) met Alfred Emil van WELZENES, 25 jaar oud, geboren op 16-01-1900 te Rotterdam (ZH), zoon van Sietse Tjeerd Hubertus van WELZENES en Maria den HARTOG.

 
XI.38    Jan BEIJE, bootwerker, geboren op 26-10-1877 te Rotterdam (ZH), zoon van Pieter BEIJE (zie X.21) en Cornelia de JONGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-07-1901 te Rotterdam (ZH) met Adriana STOUT, geboren ca 1878 te Delfshaven (ZH), dochter van Pieter STOUT en Johanna KROOSWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia BEIJE, geboren ca 1901 te Rotterdam (ZH), overleden ca 1902 te Rotterdam (ZH).

 
XI.44    Pieter Bernardus BEIJE, geboren op 01-05-1883 te Rotterdam (ZH), zoon van Pieter BEIJE (zie X.21) en Cornelia de JONGE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1907 te Rotterdam (ZH) met Josepha Johanna HEIJERMANS, 19 jaar oud, geboren op 28-06-1887 te Rotterdam (ZH), dochter van Joseph HEIJERMANS en Elisabeth VANHOUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter BEIJE (zie XII.7).
   2.  Joseph BEIJE (zie XII.9).
   3.  Cornelia BEIJE, geboren op 13-06-1915 te Rotterdam (ZH), overleden op 03-07-1963 te Zeist (UT) op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Dirk van der TORRE, geboren te Rotterdam (ZH).

 
XI.62    Marinus Adriaan BEIJE, landbouwer en fruitkweker, geboren op 22-09-1890 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-12-1890 te Burgh (ZE), overleden op 10-04-1970 te Zierikzee (ZE) op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan BEIJE (zie X.46) en Johanna DALEBOUT.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-09-1921 te Noordwelle (ZE) met Centina Elisabeth HOOGERLAND, 29 jaar oud, geboren op 11-07-1892 te Noordwelle (ZE), overleden op 06-05-1983 te Emmeloord (FL) op 90-jarige leeftijd, dochter van Bartel HOOGERLAND en Elizabeth PIETERSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Machiel BEIJE (zie XII.13).
   2.  Elisabeth Johanna Barthelina BEIJE, geboren te Burgh (ZE).
Gehuwd te Burgh (ZE) met Jan Onno LESMAN, geboren te Termunten (GR).

 
XI.64    Machiel Cornelis BEIJE, landbouwer, geboren op 22-10-1891 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-12-1891 te Burgh (ZE), overleden op 30-11-1918 te Burgh (ZE) op 27-jarige leeftijd, zoon van Jan BEIJE (zie X.46) en Johanna DALEBOUT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-01-1918 te Burgh (ZE) met Maria Johanna van ZUIJEN, 24 jaar oud, geboren op 14-12-1893 te Burgh (ZE), dochter van Gillis Adriaan van ZUIJEN, wethouder, en Levina Cornelia van LILLO.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 08-06-1918 te Burgh (ZE), overleden op 08-06-1918 te Burgh (ZE).

 
XI.70    Adriaan Johannes BEIJE, timmerman, geboren op 06-07-1892 te Noordwelle (ZE), overleden ca 1983, zoon van Marinus BEIJE (zie X.48) en Elizabeth Johanna BOOGERD.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 27-04-1921 te Serooskerke (S) (ZE) met Pieternella Tona LINDERS, 22 jaar oud, geboren op 17-12-1898 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 25-04-1934 te Noordgouwe (ZE) op 35-jarige leeftijd, dochter van Pieter LINDERS, landbouwer, en Pieternella JONKER.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 25-01-1944 te Serooskerke (S) (ZE) met Sophia MEIJER, 40 jaar oud, geboren op 28-10-1903 te Rhenen (GE), overleden op 14-02-1971 te Serooskerke (S) (ZE) op 67-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert MEIJER en Aartje van DOLDEREN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Johanna Pieternella BEIJE, geboren te Serooskerke (S) (ZE).
Gehuwd te Serooskerke (S) (ZE) met Gerrit van den HOEK, 24 jaar oud, geboren op 03-04-1919 te Noordwelle (ZE), overleden op 15-05-1965 te Kerkwerve (ZE) op 46-jarige leeftijd, zoon van Abraham van den HOEK en BAKKER.

 
XI.73    Johannes Marinus BEIJE, landbouwer en wegensecretaris Boerenleenbank te Ouwerkerk, geboren op 19-05-1893 te Noordwelle (ZE), overleden op 18-03-1962 te Zierikzee (ZE) op 68-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie X.48) en Elizabeth Johanna BOOGERD.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-09-1919 te Serooskerke (S) (ZE) met Maria OOSSE, 25 jaar oud, geboren op 06-03-1894 te Kerkwerve (ZE), overleden op 03-10-1986 te Ouwerkerk (ZE) op 92-jarige leeftijd, dochter van Cornelis OOSSE, watermolenaar, en Joppa Maria HANSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Betsie) BEIJE, geboren te Noordwelle (ZE).
Gehuwd te Oosterland (ZE) met Josias STOUTEN, 40 jaar oud, geboren op 20-04-1911 te Oosterland (ZE), overleden op 08-05-1983 te Oosterland (ZE) op 72-jarige leeftijd, zoon van Willem STOUTEN en Engelina VAANE.
   2.  Cornelis Marinus (Kees) BEIJE (zie XII.22).

 
XI.81    Pieter Gerardus BEIJE, landbouwer, geboren op 24-11-1890 te Renesse (ZE), overleden op 27-10-1965 te Renesse (ZE) op 74-jarige leeftijd, zoon van Nikolaas BEIJE (zie X.71) en Maatje Cornelia HANSE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-05-1919 te Haamstede (ZE) met Geertje BRAAM, 25 jaar oud, geboren op 04-04-1894 te Haamstede (ZE), dochter van Jan BRAAM, zaadhandelaar, en Janna Maria MALIPAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Jan BEIJE, geboren op 05-09-1920 te Renesse (ZE), overleden op 22-03-1944 te in Polen op 23-jarige leeftijd.
   2.  Jan Nicolaas BEIJE (zie XII.25).

 
XI.87    Nicolaas BEIJE, landbouwer en kampeerexploitant, geboren op 15-03-1894 te Renesse (ZE), overleden op 11-05-1973 te Westerschouwen (ZE) op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan BEIJE (zie X.76) en Maatje Jozina BRAAL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-12-1915 te Renesse (ZE) met Jannetje Hendrika JONKER, 22 jaar oud, geboren op 13-12-1892 te Zonnemaire (ZE), overleden op 28-01-1993 te Lewedorp (ZE) op 100-jarige leeftijd, dochter van Marinus Johannes JONKER, rijksveldwachter, en Kaatje KWANT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Marinus BEIJE (zie XII.27).
   2.  K.J. BEIJE.

 
XI.90    Cornelis Nicolaas BEIJE, geboren op 14-03-1898 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-07-1898 te Haamstede (ZE), overleden op 20-04-1979 te Westerschouwen (ZE) op 81-jarige leeftijd, zoon van Tonis BEIJE (zie X.82) en Izabella Jacoba HANSE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-02-1930 te Zierikzee (ZE) met Cornelia Martina DALEBOUT, 27 jaar oud, geboren op 27-02-1902 te Renesse (ZE), overleden op 31-10-1977 te Zierikzee (ZE) op 75-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Pieter DALEBOUT en Krijna Pieternella STEUR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonis BEIJE (zie XII.30).
   2.  Cornelis Pieter BEIJE (zie XII.32).

 
XII.7    Pieter BEIJE, geboren op 14-08-1907 te Rotterdam (ZH), overleden op 07-11-1980 te Rotterdam (ZH) op 73-jarige leeftijd, zoon van Pieter Bernardus BEIJE (zie XI.44) en Josepha Johanna HEIJERMANS.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Kommerina van der MEER, geboren te Rotterdam (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephina Johanna BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met C.W. van ALFFEN.
   2.  Elisabeth BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met A RIJSWIJK.

 
XII.9    Joseph BEIJE, geboren op 17-05-1909 te Rotterdam (ZH), overleden op 31-10-1981 te Rotterdam (ZH) op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter Bernardus BEIJE (zie XI.44) en Josepha Johanna HEIJERMANS.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Trijntje STIERMAN, geboren te Rotterdam (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje BEIJE, geboren op 24-04-1942 te Rotterdam (ZH), overleden op 26-01-1974 te Rotterdam (ZH) op 31-jarige leeftijd.
   2.  Pieter Bernard BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met P.J. ZWANENBURG.

 
XII.13    Jan Machiel BEIJE, landbouwer in Nagele (NOP) en later in Swifterbant, geboren op 03-04-1923 te Burgh (ZE), overleden op 03-08-1997 te Dronten op 74-jarige leeftijd, zoon van Marinus Adriaan BEIJE (zie XI.62) en Centina Elisabeth HOOGERLAND.
Gehuwd te Haamstede (ZE) met Maria VIS, geboren te Haamstede (ZE), dochter van Pieter Lieven VIS en Elisabeth Fransje GELUK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE (zie XIII.8).
   2.  Jeanette Elisabeth BEIJE, geboren te Burgh (ZE), zij woont in 2004 in Australie.
Gehuwd met Piet WILBERS.

 
XII.22    Cornelis Marinus (Kees) BEIJE, geboren te Ouwerkerk (ZE), zoon van Johannes Marinus BEIJE (zie XI.73) en Maria OOSSE.
Gehuwd te Kloetinge (ZE) met Wouterina (Trien) KUIJPER, geboren te Ouwerkerk (ZE), dochter van Cornelis KUIJPER en Maria BOOGERD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Ria) BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Emmeloord (FL) met Jan ten NAPEL, geboren te Creil.
   2.  Johanna Marina (Annie) BEIJE, geboren te Creil, ongehuwd.
   3.  Johannes Marinus (Johan) BEIJE (zie XIII.16).

 
XII.25    Jan Nicolaas BEIJE, buldozermachinist, geboren te Renesse (ZE), zoon van Pieter Gerardus BEIJE (zie XI.81) en Geertje BRAAM.
Gehuwd te Renesse (ZE) met Bastiaantje ARKENBOUT, geboren te Den Haag (ZH), dochter van Johannes ARKENBOUT en Janna STARRENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Geertje BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
Gehuwd met Lein KOMMERRICH.
   2.  Geertje Pieternella BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
Gehuwd met Cornelis LUIJENDIJK.

 
XII.27    Jan Marinus BEIJE, landbouwer en kampeerexploitant, geboren op 06-04-1916 te Renesse (ZE), overleden op 22-09-1978 te Westerschouwen (ZE) op 62-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie XI.87) en Jannetje Hendrika JONKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-12-1939 te Renesse (ZE) met Petronella Catharina Anna van SLUIS, 24 jaar oud, geboren op 29-11-1915 te Renesse (ZE), overleden op 04-09-2000 te Renesse (ZE) op 84-jarige leeftijd, dochter van Job van SLUIS, landbouwer, en Katharina Pieternella ORNEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Jop BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
Gehuwd te Vlaardingen (ZH) met Maartje FIGEE, geboren te Vlaardingen (ZH).
   2.  Katharina Jannetje BEIJE, geboren op 13-01-1943 te Renesse (ZE), overleden op 14-01-1943 te Renesse (ZE), 1 dag oud.
   3.  Katharina Jannetje BEIJE, geboren te Noordgouwe (ZE).

 
XII.30    Tonis BEIJE, geboren te Haamstede (ZE), zoon van Cornelis Nicolaas BEIJE (zie XI.90) en Cornelia Martina DALEBOUT.
Gehuwd te Scharendijke (ZE) met Alida Wilhelmina DALEBOUT, geboren te Duivendijke (ZE), dochter van Adriaan DALEBOUT en Cornelia FASOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Nicolaas BEIJE, geboren te Haamstede (ZE).
   2.  Cornelia Martina BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
   3.  Adriaan Jacobus BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
   4.  Cornelia Adriana (Lianne) BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Utrecht (UT) met Bram Corstiaan VOGELAAR, geboren te Hengelo.
   5.  Wilhelmina Martina BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).

 
XII.32    Cornelis Pieter BEIJE, geboren te Haamstede (ZE), zoon van Cornelis Nicolaas BEIJE (zie XI.90) en Cornelia Martina DALEBOUT.
Gehuwd met Francien PAANS, geboren te Sprang Capelle (NB), dochter van Martinus PAANS en Johanna OPHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus Cornelis BEIJE, geboren te Goes (ZE).

 
XIII.8    Marinus BEIJE, geboren te Burgh (ZE), zoon van Jan Machiel BEIJE (zie XII.13) en Maria VIS.
Gehuwd (1) te Heemstede met Martha van der LAAN, geboren te Heemstede.
Gehuwd (2) met Nienke BUIJS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Marijn BEIJE, geboren te Delft (ZH).
   2.  Pauline Marthe (Pauline) BEIJE, geboren te Delft (ZH).
   3.  Anne Marie BEIJE, geboren te Delft (ZH).

 
XIII.16    Johannes Marinus (Johan) BEIJE, geboren te Creil, zoon van Cornelis Marinus (Kees) BEIJE (zie XII.22) en Wouterina (Trien) KUIJPER.
Gehuwd te Emmeloord (FL) met Boukje JONGSMA, geboren te Lemmer (FL).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathijs BEIJE, geboren te Creil.
   2.  Tim BEIJE, geboren te Creil.
   3.  Anniek BEIJE, geboren te Creil.

 

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software