Parenteel van BEIJE MATTHEEUSZ


 
I.1    BEIJE MATTHEEUSZ, geboren 1530/1540. Daar zijn zoon in ca 1560 geboren is en er gemiddeld genomen tussen twee generaties 30 jaar verschil bestaat. Hij had waarschijnlijk "Beije" als voornaam, terwijl zijn vader ongetwijfeld "Mattheeus" geheten zal hebben. De voornaam "Beije" kwam in die tijd op diverse plaatsen in het toenmalige Holland voor, ook op de Zuid-Hollandse eilanden. Hij woonde vermoedelijk in de 16e eeuw in de buurt van Haamstede.
In RAZE 5142/31-5-1596 werd hij vermeld in een schepenakte van de Westerenban onder Haamstede, waarbij zijn zoon Pieter voor hem als zijn gemachtigde optrad.
In de rollen van het Hof van Holland (nr 3768) vinden we de volgende vermelding:
"17.11.1567: v. joncheer Jan van Hoelen, bailliu vd heerlicheyt vd Dreischer, impt. (=impetrant en betekent eiser) x Bey Matheeusz. en Thonis Jansz. duynmeyers van OLV duin, Maerten Cornelisz. en Adriaen Cornelisz. duynmeyers van Zuytduynen, Adriaen en Jan Huygesoenen, w. Renisse, duynmeyers en pachters van den duyn genaemt den Haert, al w. binnen de heerlicheyt van Haemstede in Schouwen (obedientie verklaren).
In het latijn betekent obediëren: gehoorzamen.
Kinderen:
   1.  Pieter Mattheeusz BEIJE (zie II.1).
   2.  Jan Matheeusse BEIJE (zie II.3).
   3.  (verm) Hendrik BEIJE (zie II.5).
   4.  Lene Mattheeus BEIJE, geboren voor 1570.
Gehuwd met Heijndrick Jan Heijndrickx, zoon van Jan Heijndrickx.

 
II.1    Pieter Mattheeusz BEIJE, geboren ca 1560, overleden 1612/1613. Raze nr 5143/..-08-1613 fol. 25v spreekt over: "Pieters Beijes coopdag" en in Raze/..-..-1614 fol. 33v staat vermeld "wijlen Pieter Beije". Hij wordt ook vermeld als Pieter Beije Mattheeusz, RAZE 5143/..-06-1612 folio 12v, vermeld hem in juni 1612 als "out omtrent 51 jaren". Hij woonde eind 16e en begin 17e eeuw in de Westerenban onder Haamstede.
Hij kan als een vooraanstaand persoon in zijn omgeving worden beschouwd, daar hij in veel zogenaamde schepenakten van de Westerenban onder Haamstede voorkomt o.a.:
a. Als gemachtigde van zijn vader (RAZE 5142/31-5-1596)
b. Als Schepen aldaar tot na 1610 van de duyne van Haamstede (RAZE 5142)
c. Als Schout van de Westerenban onder de duyne van Haamstede (RAZE 5143/11-07-1612)
d. Hij werd ook vermeld in de kohieren van de dubbele 100ste penning van de huizen staande in de Westerenban van de duyne van Haamstede van het jaar 1601 (RAZE 5142/30-11-1601), zoon van BEIJE MATTHEEUSZ (zie I.1).
Gehuwd met (verm) Adriaantje, geboren voor 1570.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pieterz BEIJE (zie III.1).
   2.  Gommer BEIJE, gedoopt op 28-11-1607 te Haamstede (ZE).
   3.  (verm) Lenaert Pieterz BEIJE (zie III.4).

 
II.3    Jan Matheeusse BEIJE, geboren voor 1570. Hij wordt genoemd als voogd van de zes kinderen van zijn zuster Lene Beije Mattheeus, zoon van BEIJE MATTHEEUSZ (zie I.1).
Gehuwd met Neeltje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Beije Jansz BEIJE, geboren voor 1608. Hij wordt op 26-12-1632 genoemd als doopgetuige bij een kind van Krijn Cornelisz en Martijntje Janse.
   2.  (verm) Matthijs Jansz BEIJE, geboren voor 1609. Hij wordt op 18-12-1639 als doopgetuige genoemd bij Leendert Lambrechtsz Beije, kind van Lambrecht Jansz Beije en Pieternella Cornelis Nijssen.
   3.  (verm) Lambregt Jansz BEIJE (zie III.10).
   4.  (verm) Lijsbeth Janse BEIJE, geboren voor 1617.
   5.  (verm) Pieter Jansz BEIJE (zie III.13).
   6.  (verm) Adriaen BEIJE (zie III.15).
   7.  (verm) Stijnken Jans BEIJE, geboren voor 1618. Zij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Jan Lambrechtsz Beije, een kind van Lambrecht Jansz Beije op 27-6-1638.
   8.  (verm) Pieternella BEIJE, geboren voor 1618. Zij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Leendert Lambrechtsz Beije, een kind van Lambrecht Jansz Beije op 18-12-1639.
   9.  (verm) Adriaenken BEIJE.
   10.  Cornelis Jansz BEIJE, hij wordt als borg genoemd in RAZE 4985/24-6-1641 fol 147.

 
II.5    (verm) Hendrik BEIJE, geboren voor 1570, zoon van BEIJE MATTHEEUSZ (zie I.1).
Gehuwd met (verm) Loontje.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21).
   2.  (verm) Magdalena Hendrikse BEIJE, geboren voor 1611, overleden, voor 13-12-1661. Zij wordt dd 30-1-1650 genoemd als doopgetuige van Jacob Boudewijnsz Hendrikse (Beije), zoon van Beije Hendrikz en Maijken Willemse.
Gehuwd (1) voor 1631 met Lieven Paulusz, geboren voor 1611, overleden ca 1635. In RAZE 4981/4-5-1635 staat vermeld: Rekening van Paulus Waeijs als ontvanger van de 2 verkoopcedullen van Lieven Paulusz z.m. overgebracht voor diens weduwe geassisteert door Beije Hendricx, haar broeder.
Gehuwd (2) voor 1637 met Marinus PAGTER, geboren voor 1611, overleden, voor 13-12-1661.
   3.  (verm) Adriaantje Hendrikse BEIJE, geboren voor 1617. Zij wordt dd 26-2-1645 genoemd als doopgetuige van Heindrik Hendrikz (Beije), zoon van Beije Hendrikz en Mayken Willemse, en als huwelijksgetuige bij Marinus Pagter en Magdaleentje Beije en bij Bouwe Jans en Maijke Beije.
Gehuwd voor 1637 met Dirk Dirksz BACKER, geboren voor 1617.
   4.  (verm) Maijke BEIJE, geboren voor 1623. Zij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Hendrik Pagter, een kind van Magdaleentje Hendrikse Beije op 31-5-1643 en bij Neeltje Backer, een kind van Adriaantje Hendrikse Beije op 14-10-1640.
Gehuwd met Bouwe Jansz.

 
III.1    Cornelis Pieterz BEIJE, geboren 1590/1600. Vermeld als wonend te Noordwelle (zie RAZE 5143A/00-07-1658). Op een copie van een oude kaart in het "Caertboek Zeeland", blad 02.02.18, staat hij ingetekend tussen Noordt Welle en Zuijdt Welle. Zoon van Pieter Mattheeusz BEIJE (zie II.1) en (verm) Adriaantje.
Gehuwd voor de kerk voor 1620 met Leentje DOMES, geboren voor 1600. Dit echtpaar liet tussen ca 1620 en 1640 kinderen dopen in Haamstede.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Govert Cornelisz BEIJE (zie IV.1).
   2.  Maiken BEIJE, gedoopt op 06-03-1632 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Thomas Domisz, Krijntje Adriaanse, Pieternella Cornelisse en Mary Pieterse).
   3.  Adriaentje BEIJE, gedoopt op 02-07-1634 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Dirk Jansz Kariaz ?, Fleur Janse en Barbel Janse).
Ondertrouwd op 25-05-1656 te Elkerzee (ZE) met Jan Dingemans NATTE, geboren te Ellemeet (ZE).
   4.  Domes BEIJE, gedoopt op 02-11-1636 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Job Pietersz (de) Glopper, Jannetje Faes en Jobje Coopers).
   5.  Teuntje BEIJE, gedoopt op 25-01-1640 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Mattheus Jacobsz en Pieternella Danius).

 
III.4    (verm) Lenaert Pieterz BEIJE, geboren voor 1612. In RAZE 4985/22-10-1637 wordt hij genoemd als getuige in een notariële acte. Zoon van Pieter Mattheeusz BEIJE (zie II.1) en (verm) Adriaantje.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1632 met Loontje Cornelisse BACKER, geboren voor 1612, overleden voor 1638.
Ondertrouwd (2) op 23-09-1638 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 16-10-1638 te Haamstede (ZE) met Crijntje ADRIAENS, geboren voor 1618 te Burgh (ZE), overleden ca 1641.
Gehuwd voor de kerk (3) voor 1641 met Janneken ROSENDAEL, geboren voor 1621.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ..... BEIJE, gedoopt op 25-04-1632 te Haamstede (ZE), dit betreft vermoedelijk een doodgeboren of voor de doop overleden kind.
   2.  Arjaentje Leendertse BEIJE, gedoopt op 18-09-1633 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Cornelisz Backer en Neeltje Cornelisse Backer), overleden, voor 30-8-1670.
Ondertrouwd op 14-04-1661 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17-05-1661 te Haamstede (ZE) met Arjaen Gerritz van de VIJVER, geboren voor 1641 te Tholen (ZE).
   3.  Cornelia BEIJE, gedoopt op 08-03-1637 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Imanz, Loontje Krijn Laurense en Pieternella Cornelisse).

Uit het derde huwelijk:
   4.  Pieter Leendertse BEIJE, gedoopt op 01-12-1641 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Mayken Pieterse).
   5.  Adriaan Leendertz BEIJE (zie IV.15).

 
III.10    (verm) Lambregt Jansz BEIJE, geboren ca 1610, overleden ca 1663, zoon van Jan Matheeusse BEIJE (zie II.3) en Neeltje N.N.
Gehuwd voor de kerk voor 1635 met Pieternella Cornelis NIJSSEN, geboren ca 1610, dochter van Cornelis de NIJSSEN en Gilliske FAES QUANT. In RAZE 5126/21-3-1663 compareerden Jan Lambrechtsz Beije, Leendert Lambrechtsz Beije, mitgaders Symon Aryaensz gehuwd met Neeltje Lambrechtse Beije, zich sterkmakende voor Francijntje Lambrechtse Beije, allen kinderen van Lambrecht Jansz Beije en Pieternella Cornelis Nijsz, benevens de minderjarige Jolande (??) Lambrechtse Beije, geassisteerd met Jan Lambrechtsz Beije voornoemd, in verband met de boedelscheiding van de nalatenschap van hun overleden vader.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Lambrechtse BEIJE (zie IV.19).
   2.  Maijken Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 16-11-1636 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Nijs Cornelisz en Pieter Cornelisse), overleden, voor 21-3-1663.
   3.  Jan Lambrechtsz BEIJE, gedoopt op 27-06-1638 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Jansz, Adriaan Jansz, Stijntje ?? Jans en Jannetje Imanse). RAZE 5127/5-1-1686 Compareerde Jan Lambrechtsz Beije als voogd van de drie nagelaten wezen van zijn broeder Leendert Lambrechtsz Beije.
RAZE 5129/6-2-1686, fol.75 : Jan Lambrechtsz als oom en voogd van de wezen van zijn broeder Leendert verkoopt aan Cornelis Lievenz Orisant een hofstede, huis, schuur en verdere gevolgen met een boomgaard groot 265 Roeden, gelegen in de Meyepacht van Westenschouwen voor £ 135 Vlaams.
Ondertrouwd op 04-10-1665 te Zierikzee (ZE) met Sijntje WILLEMS.
   4.  Leendert Lambrechtsz BEIJE (zie IV.24).
   5.  Marinus Lambrechtsz BEIJE, gedoopt op 22-09-1641 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaantje Jans en Neeltje Adriaanse), overleden, voor 21-3-1663.
   6.  Francijntje Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 21-12-1642 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Marinus Cornelisz en Adriaanken Adr Adriaans).
Ondertrouwd op 20-07-1670 te Zierikzee (ZE) met Thomas OOSTERBIJ.
   7.  (verm) Jolande Lambrechtse BEIJE, geboren na 1643 (Zij wordt vermeld bij de boedelscheiding van haar vader in Raze 5126, dd 21-3-1663, doch is in de doopboeken niet teruggevonden).
   8.  Cornelis Lambrechtsz BEIJE, gedoopt op 20-08-1645 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Marinus Gommerse en Cornelis Nijssen), overleden, voor 21-3-1663.
   9.  Gillijntje Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 25-11-1646 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Toonken Cornelisz en Gillisken Faes), overleden, voor 21-3-1663.
   10.  Cornelia Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 17-06-1651 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Theeuwes Cornelisse en Gillesken Faes), overleden, voor 21-3-1663.

 
III.13    (verm) Pieter Jansz BEIJE, geboren voor 1618. Hij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Jan Lambrechtsz Beije, een kind van Lambrecht Jansz Beije op 27-6-1638, zoon van Jan Matheeusse BEIJE (zie II.3) en Neeltje N.N.
Ondertrouwd voor 1651 met Boudewijntje Pieterse, geboren voor 1631.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Jan Pieterse BEIJE (zie IV.33).
   2.  Hester BEIJE, gedoopt op 03-09-1651 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jan Meeusz, Pieter Jansz en Loontje Piers).
   3.  Isaac Pieterse BEIJE, gedoopt op 22-09-1652 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Wouter Cornelisz en Adriaantje Cornelisse). Hij wordt genoemd in Renesse:
RAZE 5075/ ..-..-1695 In het kohier van het haardstedengeld
RAZE 5075/ ..-01-1702 In het kohier van het hoofdgeld onder de classis van 500 gulden
Ook wordt hij genoemd als doopgetuige bij Pieter Wever, een kind van Adriaan Janse Wever en Adriaentie Beije dd 17-10-1688.
   4.  (verm) Adriaantje Pieterse BEIJE, geboren te Haamstede (ZE), gedoopt voor 1662.
Ondertrouwd (1) op 08-08-1682 te Renesse (ZE), gehuwd voor de kerk op 13-08-1682 te Haamstede (ZE) met Adriaan Janse WEVER, 45 jaar oud, gedoopt op 01-06-1637 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Simonsz, Adriaan Straaijer, Mayken Adriaanse en Jannetje Adriaanse), zoon van Jan Adriaansz en Saartje Cornelisse (van ROSENDAEL). Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen gedoopt te Haamstede.
Ondertrouwd (2) op 14-07-1696 te Haamstede (ZE) met (verm) Leendert BEIJE (zie V.22). Zij waren neef en nicht.
   5.  (verm) Pieter BEIJE.

 
III.15    (verm) Adriaen BEIJE, geboren voor 1618. Hij wordt als doopgetuige genoemd bij de geboorte van Jan Lambrechtsz Beije, een kind van Lambrecht Jansz Beije op 27-6-1638, zoon van Jan Matheeusse BEIJE (zie II.3) en Neeltje N.N.
Gehuwd met Janneken CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maijken BEIJE, gedoopt op 17-05-1637 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Lambrecht Janssen, Denijs Cornelissen, Leentje Lenards en Tanneken Adriaens).

 
III.21    (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE, geboren voor 1610, overleden voor 1682. In RAZE 4981/4-5-1635 staat vermeld: Rekening van Paulus Waeijs als ontv van de 2 verkoopcedullen van Lieven Paulusz z.m. overgebracht voor diens weduwe geass. door Beije Hendricx, haar broeder.
In RAZE 4985/11-4-1641 wordt hij als Beije Heijndricks als getuige in een notariële akte genoemd. Zoon van (verm) Hendrik BEIJE (zie II.5) en (verm) Loontje.
Ondertrouwd voor 1637 met Maijken Willemse BLAUROCK, geboren voor 1617. We vinden van haar de volgende vermeldingen:
RAZE 4944/10-9-1682: Maatje Willems Blaurock, wed van Beije Hendrikxz levert in vrije eigendom aan Jacob Beije, haar zoon, een huis staande binnen Haamstede op de Schuijtkaij op Ambachtsheeren erve. Jacob aanvaardt deze met een schuldbrief.
RAZE 4944/30-1-1687: Maatje Willems Blaurock levert in vrije eigendom aan Pieter Beije, haar zoon, een huis staande binnen Haamstede op de Schuijtkaij op Ambachtsheeren erve. Pieter aanvaardt deze met een schuldbrief.
Uit dit huwelijk:
   1.  Loontje BEIJE, gedoopt op 13-09-1637 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Corn Willem Jobsz en Mayken Cornelisse).
   2.  Jannetje BEIJE, gedoopt op 19-11-1642 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Corn Willemz en Mayke Janse).
   3.  Heindrick Boudewijnsz BEIJE (zie IV.44).
   4.  Willem Boudewijnsz BEIJE (zie IV.46).
   5.  Jacob Boudewijnsz BEIJE (zie IV.51).
   6.  Pieternella BEIJE, gedoopt op 02-09-1652 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaantje Janse Busch).
   7.  Pieter Boudewijnsz BEIJE (zie IV.54).

 
IV.1    (verm) Govert Cornelisz BEIJE, geboren 1620/1630, overleden ca 1681. Woonde volgens het veldboek van 1676 voor 1676 te Noordwelle, in het 7e Bevang aldaar.
In RAZE 5037 staat vermeld dat op 15-6-1679 en 28-6-1679 de schout Govert Beije optreedt namens Marinus Hendriksz Boot, gehuwd met Adriaenke Verseput.
In RAZE 5081, deel II (Rengerskerke/Zuidland) komen we ook nog de volgende vermeldingen van hem tegen:
dd 21-10-1676 Ban op kosten van ongelijk gelast ten huize van Govert Cornelisz Beije. Jacob Oortse eist van Leendert Jobse Backer betaling van £ 0.6.4 Vlaams terzake van salaris. Ook mr Boudewijn verzoekt gedaagde te veroordelen en de schepenen veroordelen gedaagde de vereiste som gelds te betalen.
dd 22-10-1676 Pieter Segerse, Symon Pieters Wolfertse en Govert Cornelisz Beije vermeld als schepenen van Rengerskerke/Zuidland
In 1676-1678 wordt Govert Cornelisz Beije vermeld als schepen van Rengerskerke/Zuidland.
In 1678-1681 wordt Govert Cornelisz Beije vermeld als schout aldaar.
In RAZE 5081, deel I (Rengerskerke/Zuidland) komen we ook nog de volgende vermeldingen van hem tegen:
dd 06-05-1677 Generale Ban gehouden ten huize van Govert Cornelisz Beije
dd 22-06-1678 Jacob Oortse eist uit verleijde zaak de sele van Jacob Trommel, zaliger, dat de schout Heijndrick Boodt als borg voor de heer Clerck, zal worden veroordeeld. De Schout Govert Beije, als lasthebber van voornoemde Boodt, verzoekt 14 dagen tijd om zich te beraden.
dd 28-09-1678 De schout Govert Cornelisz Beije eist van Adriaen Boodt betaling van de som van £ 0.10.0 Vlaams wegens het maken van een weg en mennen van gluy op een zondag. Adriaen Boodt verzoekt nader bewijs of ontslag van de eis. Uitstel tot donderdag 6-10-1678, waarna schepenen recht zullen spreken.
dd 11-12-1679 De schout Beije, op last van Leendert Jobse Backer, arresteert Adryaen Jobse Backer, zodat deze niet hier vandaan zal gaan voordat hij met Leendert Jobse heeft afgerekend.
In RAZE 5122/19-11-1659 compareerden Govert Cornelisz Beije, wednr van Crijntje Jacobs, en Cornelis Jacobz Wildenboer als oom en wedervoogd, betreffende een weesbrief en uitkoop van drie, niet met name genoemde, kinderen, zoon van Cornelis Pieterz BEIJE (zie III.1) en Leentje DOMES.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1650 met Crijntje Jacobs WILDENBOER, geboren 1620/1630, overleden ca 1659.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1680 met Neelken Jans, geboren voor 1660, overleden voor 1681.
Ondertrouwd (3) op 05-08-1681 te Zierikzee (ZE) met Catalijna Jans VERSTELLE, geboren voor 1660, dochter van Jan VERSTELLE. In de huwelijksvoorwaarden (RAZE 4020/148), verleden voor notaris Jacobus Lansbergius, van Govert Cornelisz Beije, wednr van Neelken Jans en schout van Rengerskerke, en Catalina Jans Verstelle is sprake van, dat als mogelijke erfgenamen in aanmerking komen: het kind van zijn voormalige huisvrouw (niet met name genoemd), het kind van Prijncke Jans Verstelle (Catharina Arn...) en het kind van Francijntje Jans Verstelle (Marijken Hollander). Het kind uit een vorig huwelijk moet welhaast zoon Cornelis zijn, die zowel uit het 1e als het 2e huwelijk geboren kan zijn.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  ..... BEIJE, geboren voor 1658.
   2.  ..... BEIJE, geboren voor 1659.
   3.  (verm) Cornelis Govertz BEIJE (zie V.3).

Uit het derde huwelijk:
   4.  (verm) Boudewijn Govertz BEIJE (zie V.5).

 
IV.15    Adriaan Leendertz BEIJE, gedoopt op 31-01-1644 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Mayken Jorisse), zoon van (verm) Lenaert Pieterz BEIJE (zie III.4) en Janneken ROSENDAEL.
Ondertrouwd (1) voor 1678 met Judith Leijnse STEUR (of de STOUTE), geboren voor 1658, overleden voor 1681.
Ondertrouwd (2) op 05-07-1681 te Burgh (ZE) met Sara Gilles, 30 jaar oud, gedoopt op 14-08-1650 te Haamstede (ZE), dochter van Gilles Lauwrens en Maijken Willems.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willemijntje BEIJE, geboren ca 1678 te Haamstede (ZE).
Ondertrouwd op 23-03-1697 te Burgh (ZE) met Rijck Jansz DAG.
   2.  Lena BEIJE, gedoopt op 23-01-1678 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Tanneken Bastiaense Rodoe).

 
IV.19    Neeltje Lambrechtse BEIJE, gedoopt op 20-05-1635 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willemijntje Cornelisse en Susannetje Adriaanse), dochter van (verm) Lambregt Jansz BEIJE (zie III.10) en Pieternella Cornelis NIJSSEN.
Ondertrouwd (1) op 06-04-1658 te Haamstede (ZE) met Symon Aryaensz, geboren te Burgh (ZE), overleden ca 1672. De kinderen uit dit huwelijk noemen zich Beije.
Ondertrouwd (2) op 06-05-1672 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 26-05-1672 te Burgh (ZE) met Arjaen Pieterse MOSSELMAN, geboren te Burgh (ZE).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriaan BEIJE, gedoopt op 18-04-1660 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Adriaansz, Cornelis Leendert Stoffelz, Robrecht Mattheusz Schoondonck, Cornelia Leenderts Beije en Krijntje Jans).
   2.  Jan Simonsz BEIJE (zie V.12).
   3.  Lambrecht BEIJE, geboren voor 1672 te Burgh (ZE).
Ondertrouwd (1) op 16-04-1692 te Burgh (ZE) met Adriaentje Hubregts.
Ondertrouwd (2) op 29-12-1715 te Burgh (ZE) met Tona van MOORKANT.

 
IV.24    Leendert Lambrechtsz BEIJE, gedoopt op 18-12-1639 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Cornelisz, Matthijs Jans Beije en Pieternella Janse), overleden voor 1686. RAZE 5126/8-10-1664: Leendert legt de eed af als schepen van Westenschouwen.
In de periode 1675-1685 wordt Leendert nog steeds als schepen van Westenschouwen vermeld (zie RAZE 5127), zoon van (verm) Lambregt Jansz BEIJE (zie III.10) en Pieternella Cornelis NIJSSEN.
Gehuwd met Neelken Jan Pieterse van ATTEN. In RAZE 5081, deel II dd 6-5-1663 staat vermeld: compareerden Neelken Jan Pieterse van Atten geassisteert met Leendert Lambrechtsz Beije, haar bruijdegom, betreffende een schuldbrief aan Janneke Pieter Deckers, wonende te Serooskerke (S).
In RAZE 5127/5-1-1686 compareerde Jan Lambrechtsz als voogd van de drie nagelaten wezen, van zijn broeder Leendert Lambrechtsz Beije.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm) Jan Leendertz BEIJE (zie V.17).
   2.  (verm) Maatje Leendertse BEIJE, geboren voor 1672 te Rengerskerke (ZE).
Ondertrouwd (1) op 12-10-1691 te Haamstede (ZE) met Bolle Cornelisz BOLLE, geboren voor 1655 te Haamstede (ZE), overleden, voor 13-4-1725.
Ondertrouwd (2) op 13-04-1725 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk te Burgh (ZE) met Marinus Cornelisz de WEELDE, geboren voor 1677.
   3.  (verm) Leendert BEIJE (zie V.22).
   4.  (verm) Cornelia Leendertse BEIJE (Cornelia Leenderts), geboren voor 1680 te Rengerskerke (ZE).
Ondertrouwd op 10-06-1700 te Haamstede (ZE) (getuige(n): de vader van de bruidegom Bolle Cornelisse Bolle) met Cornelis Bollesz BOLLE, 19 jaar oud, geboren te Koudekerke (S) (ZE), gedoopt op 02-02-1681 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert Cornelisz Bolle en Krijntje de Geuse), zoon van Bolle Cornelisz BOLLE en Crijntje Cornelisse van ZUIJEN.
   5.  (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.26).

 
IV.33    (verm) Jan Pieterse BEIJE, geboren voor 1651, zoon van (verm) Pieter Jansz BEIJE (zie III.13) en Boudewijntje Pieterse.
Ondertrouwd (1) voor 1678 met Thonia Thomas.
Ondertrouwd (2) voor 1680 met Neeltje Cornelis van GELDRE. Uit Raze 4018 dd 19-4-1699 blijkt dat dit echtpaar op vermelde datum in Nieuwerkerke woonde en dat zij aldaar een testament op langstlevende hebben laten opmaken.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Boudijntje BEIJE, gedoopt op 20-02-1678 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Thomas Rombouts, Isak Pieterse Beije, Adriaentje Pieters).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pieter BEIJE, gedoopt op 28-07-1680 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Cornelis ......strijdt, Isak Pieterse, Jannetje Cornelis en Cornelia Cornelis).

 
IV.44    Heindrick Boudewijnsz BEIJE, gedoopt op 26-02-1645 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jan Maartensz en Adriaantje Hendrikse), zoon van (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21) en Maijken Willemse BLAUROCK.
Ondertrouwd op 29-07-1673 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 05-09-1673 te Haamstede (ZE) met Loontje Franse van den BERGE, 30 jaar oud, gedoopt op 28-03-1643 te Haamstede (ZE), dochter van Frans Willemse van den BERGE en Loontje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maetje BEIJE, gedoopt op 12-08-1674 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaentje Frans en Willem Beije en David Adriaanz).
   2.  Boudewijn BEIJE (Boudewijn Boudewijnsse), gedoopt op 02-03-1678 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Boudewijnsse en Willemina Frans).

 
IV.46    Willem Boudewijnsz BEIJE, gedoopt op 05-05-1647 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Trijn Willemse), zoon van (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21) en Maijken Willemse BLAUROCK.
Ondertrouwd (1) op 25-03-1674 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24-04-1674 te Haamstede (ZE) met Jannetje Pieters VINSON, 20 jaar oud, gedoopt op 29-08-1653 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Lowijs Vinson, Jan Dirksz en Leentje Laurense), overleden, voor 8-8-1693, dochter van Pieter Janse VINSON (FINSON) en Catrijntje Jobse.
Ondertrouwd (2) op 08-08-1693 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 25-08-1693 te Haamstede (ZE) met Neeltje Stoffelse, 47 jaar oud, gedoopt op 05-08-1646 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jan Leendertz, Jannetje Bus en Levina Lievense), overleden, voor 16-5-1694, dochter van Stoffel Marinusse en Josijnken Jans.
Ondertrouwd (3) op 16-05-1694 met Tannetie VINTS?...BONTS? Overleden, voor 6-12-1695.
Ondertrouwd (4) op 06-12-1695 te Haamstede (ZE) met Cornelia Leendertse de JONGE, 44 jaar oud, gedoopt op 05-02-1651 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Anthonie Lodewijksz, Marinus Marinusz, Dieltje Cornelisse en Sijbrecht Krijnse), dochter van Leendert Cornelisz de JONGE en Neeltje Marinusse.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Boudewijn Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 17-03-1675 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Hendrik Boudewijnsz, Jacob Pieterz Vinson en Maatje Leendertse), overleden op 17-03-1675 te Haamstede (ZE).
   2.  Boudewijn Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 08-11-1676 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Heinrick Beije, Jacob Beije, Antonetta Soetweij, Joppa Pieters).
   3.  Pieter Willemsz BEIJE (zie V.36).
   4.  Cathalijntje Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 16-11-1681 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Vinson en Cornelia Vinson).
   5.  Maria BEIJE, gedoopt op 12-12-1683 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Lucasse van Moorkant en Catelijna Jans Verstelle), overleden, voor 30-6-1686.
   6.  Maria BEIJE, gedoopt op 30-06-1686 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Paulus van der Houten en Jannetie Stoffels).
   7.  Willem Willemz BEIJE (zie V.41).
   8.  Jan BEIJE, gedoopt op 19-03-1690 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cathrijna Cruijshoek).

Uit het tweede huwelijk:
   9.  (verm) Marinus BEIJE, geboren ca 1694 te Zierikzee (ZE).
Ondertrouwd op 10-04-1730 te Zierikzee (ZE) met Neeltje de RIJKE, geboren te Zierikzee (ZE).

 
IV.51    Jacob Boudewijnsz BEIJE, gedoopt op 30-01-1650 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Magdeleentje Hendrikse en Aaltje Jacobse), zoon van (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21) en Maijken Willemse BLAUROCK.
Ondertrouwd op 12-11-1676 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-12-1676 te Haamstede (ZE) met Jannetje Stoffelse, 21 jaar oud, gedoopt op 18-07-1655 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Krijn Lievenz en Adriaantje Janse), overleden, voor 8-11-1684, dochter van Stoffel Marinusse en Josijnken Jans. In RAZE 4944/8-11-1684 fol 469 heeft Jacob Beije beloofd goed te zorgen voor zijn enig overlevende weeskind, zijn zoon Boudewijn, ca 2 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Loontje Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 19-09-1677 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Beije en Maria Stoffelse), overleden op 19-09-1677 te Haamstede (ZE).
   2.  Josijntje Boudewijnsse BEIJE, gedoopt op 10-03-1680 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Boudewijnsz en Maria Stoffelse), overleden voor 1684.
   3.  Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.48).

 
IV.54    Pieter Boudewijnsz BEIJE, gedoopt op 31-01-1655 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaantje Busch en Willemijntje Janse), overleden, voor 17-4-1693, zoon van (verm) Boudewijn Hendrikz BEIJE (zie III.21) en Maijken Willemse BLAUROCK.
Ondertrouwd (1) op 03-08-1680 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-08-1680 te Haamstede (ZE) met Maria Stoffelse, 21 jaar oud, gedoopt op 20-04-1659 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jannetje Marinusse en Pieternella Aalbrechtse), overleden, voor 28-9-1686, dochter van Stoffel Marinusse en Josijnken Jans.
Ondertrouwd (2) op 28-09-1686 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 29-10-1686 te Burgh (ZE) met Cornelia Marinusse KREPEL, 30 jaar oud, gedoopt op 03-09-1656 te Haamstede (ZE), dochter van Marinus Cornelis KREPEL en Huigje Bartholomeusse CLUTS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Boudewijn Pieterse BEIJE, gedoopt op 23-02-1681 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Boudewijnsse en Jannetie Stoffels). In Raze 4988/3-8-1712 wordt hij benoemd als voogd van Willem Beije, zoon van Pieter Willemsz Beije en Maria Duijnen van Schijmes.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hendrik BEIJE, gedoopt op 03-08-1687 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Beije en Jannetie Vinsons).
   3.  Marinus BEIJE, gedoopt op 15-02-1689 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Beije en Bartholijntje Marinis).
   4.  Maatje BEIJE, gedoopt op 27-08-1690 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Beije en sijn vrou Jannetie Vinsons), overleden, voor 12-11-1738.
Ondertrouwd (1) op 09-04-1718 te Haamstede (ZE) met Gilles Willemz van SLUIS.
Ondertrouwd (2) op 26-03-1734 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 15-04-1734 te Haamstede (ZE), gedurende de dienst van de Scipio Oudkerk met Marinus Mattheusz, geboren te Haamstede (ZE).

 
V.3    (verm) Cornelis Govertz BEIJE, geboren 1658/1670 te (verm) Noordwelle (ZE). Zijn moeder kan zowel Crijntje Jacobs als Neelken Jans zijn. Hij was de enige Cornelis Govertz Beije, die in de buurt werd aangetroffen en als vader voor Govert Cornelisz in aanmerking komt, daarom moeten de voorouders nog als vermoedelijk worden gezien.
In RAZE 5011/24-3-1698 wordt hij samen met de vrouw van Pieter Jansz Beije genoemd als koper van de goederen van Cornelis Willem Lievense.
In RAZE 5038/10-5-1703 staat vermeld dat Cornelis Govertz zijn huis, schuur en 92 roeden land, gelegen in het bevanck Moriaanshoofd en zijnde de herberg, aan Dirk Watervlied voor £ 127.12.6 (ca fl 800) verkoopt.
In RAZE 5085/16-4-1718 wordt Cornelis Govertse vermeld bij de koopcedulles van de door mr. Boudewijn, zaliger, nagelaten roerende goederen, bij verkoop aan de meest biedende.
In RAZE 5042/24-3-1733 wordt vermeld dat ene Cornelis Beije 50 pond schuldig aan de diakonie Armen van Kerkwerve met als onderpand 7 G.108 R weiland liggende in Nieuwerkerke in Schouwen, zoon van (verm) Govert Cornelisz BEIJE (zie IV.1) en Crijntje Jacobs WILDENBOER.
Gehuwd met Nieltje, geboren voor 1670.
Uit dit huwelijk:
   1.  Govert Cornelisz BEIJE (zie VI.1).
   2.  Johannes Cornelisz BEIJE (zie VI.3).

 
V.5    (verm) Boudewijn Govertz BEIJE, geboren ca 1681 te Zierikzee (ZE), zoon van (verm) Govert Cornelisz BEIJE (zie IV.1) en Catalijna Jans VERSTELLE.
Ondertrouwd (1) voor 1705 met Cecilia Willemse CLAASSE.
Ondertrouwd (2) op 07-03-1705 te Krabbendijke (ZE), gehuwd voor de kerk op 07-03-1705 te Krabbendijke (ZE) met Tannetje Adriaanse HOOGERWERF, geboren te Wissenkerke (ZE).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Leuntje Boudewijnse BEIJE, geboren ca 1716 te Krabbendijke (ZE).
Ondertrouwd (1) op 18-06-1739 te Vlake (ZE) met Adriaan VETTE, landarbeider, overleden voor 1753.
Ondertrouwd (2) op 11-07-1753 te Kruiningen (ZE) met Leijn Jansz de JONGE, geboren te Yerseke (ZE).

 
V.12    Jan Simonsz BEIJE, geboren voor 1672 te Burgh (ZE), zoon van Symon Aryaensz en Neeltje Lambrechtse BEIJE (zie IV.19).
Gehuwd voor de kerk op 31-08-1696 te Burgh (ZE) met Cornelia Hendrikse STEIJAART, geboren voor 1676 te Oosterland (ZE), dochter van Heijndrick STEIJAERT en Aagtje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BEIJE, gedoopt op 20-04-1704 te Burgh (ZE) (getuige(n): Jan Quant en Levijntje Hendrikse).
   2.  Hendrik Jansz BEIJE (zie VI.9).
   3.  Cornelis Jansz BEIJE (zie VI.11).

 
V.17    (verm) Jan Leendertz BEIJE, geboren voor 1670 te Rengerskerke (ZE), zoon van Leendert Lambrechtsz BEIJE (zie IV.24) en Neelken Jan Pieterse van ATTEN.
Ondertrouwd op 03-09-1695 te Haamstede (ZE) met Crijna Jans ENGELSE, 21 jaar oud, gedoopt op 17-09-1673 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Catharina Bastiaanse), dochter van Jan Engelsz ENGELSE en Neeltje Abrahamse VISCH. De vaders van den bruijdegom en bruijd sijnde beijde bij het kerkelijk huwelijk present geweest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert BEIJE, gedoopt op 11-03-1696 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert Beije en Matie Leenderts, huijsvrou van Bolle Cornelis Bolle), overleden, voor 13-10-1700.
   2.  Neeltje Janse BEIJE, gedoopt op 15-03-1699 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Janse en Cornelia Leenderts).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 01-08-1721 te Burgh (ZE) met Gillis Leendertse d'OOGE, geboren voor 1698 te Serooskerke (S) (ZE). Bij zijn huwelijk wordt hij vermeld als Cornelis Leendertse, zoon van Leendert Fransz d'OOGE en Sijtje Gillis van ASSE.
Ondertrouwd (2) op 08-03-1737 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 27-03-1737 te Burgh (ZE) met Jacob Janse OORTSE, geboren ca 1705 te Noordwelle (ZE).
   3.  Willemijntje Janse BEIJE, gedoopt op 31-10-1700 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Janse, Marij Jans en Matie Leenderts, vrou van Bolle Cornelis Bolle), overleden, voor 19-9-1731.
Ondertrouwd op 04-04-1721 met Simon Willemz van WESTEN, geboren voor 1701 te Burgh (ZE).
   4.  Leendert BEIJE, gedoopt op 31-10-1700 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Janse, Marij Jans en Matie Leenderts, vrou van Bolle Cornelis Bolle), overleden, voor 14-2-1706.
   5.  Cornelia BEIJE, gedoopt op 18-03-1703 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Janse), overleden, voor 1-12-1709.
   6.  Leendert BEIJE, gedoopt op 14-02-1706 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Jan Engelsz en zijn vr Cornelia Maartense), overleden, voor 21-8-1707.
   7.  Leendert BEIJE, gedoopt op 21-08-1707 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Janse vr van Cornelis Dag).
   8.  Cornelia BEIJE, gedoopt op 01-12-1709 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Maartense vr van Abraham Jan Engelsz), overleden, voor 30-6-1715.
   9.  Crijn BEIJE, gedoopt op 22-01-1713 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Job Krijnsz en zijn vr Toontje Bolle).
   10.  Cornelia BEIJE, gedoopt op 30-06-1715 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Abraham Jan Engelsz en Cornelia Maartense).
   11.  Janna BEIJE, gedoopt op 17-01-1717 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Dag).

 
V.22    (verm) Leendert BEIJE, geboren voor 1673 te Rengerskerke (ZE), woonde onder Koudekerke, een buurtschap waar thans nog de zgn "Plompe toren" staat. Zoon van Leendert Lambrechtsz BEIJE (zie IV.24) en Neelken Jan Pieterse van ATTEN.
Ondertrouwd (1) voor 1693 met Crijntje Jacobs, gedoopt voor 1673.
Ondertrouwd (2) op 14-07-1696 te Haamstede (ZE) met (verm) Adriaantje Pieterse BEIJE, geboren te Haamstede (ZE), gedoopt voor 1662, dochter van (verm) Pieter Jansz BEIJE (zie III.13) en Boudewijntje Pieterse. Zij waren neef en nicht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter BEIJE, gedoopt op 25-10-1693 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Bolle Cornelisse Bolle en Matie Jacobs).

 
V.26    (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE, geboren voor 1685 te Rengerskerke (ZE), zoon van Leendert Lambrechtsz BEIJE (zie IV.24) en Neelken Jan Pieterse van ATTEN.
Ondertrouwd (1) op 11-04-1705 te Haamstede (ZE) met Joppa Pieters GROENE, 19 jaar oud, geboren op 06-08-1685 te Dreischor (ZE), overleden, na 24-9-1705 en voor 30-4-1707, dochter van Pieter GROENE en Cornelia Leendertse.
Ondertrouwd (2) op 30-09-1707 te Haamstede (ZE) met Anna Cornelisse VELDEN, geboren voor 1687 te Haamstede (ZE), overleden ca 1710.
Ondertrouwd (3) voor 1710 met Cornelia Cornelisse van ZUIJEN, gedoopt op 15-09-1680 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Marinus Cornelisz, Bolle Cornelisz en Cunera Cornelisse), dochter van Cornelis Cornelisz van ZUIJEN en Cornelia Leendertse.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert BEIJE, gedoopt op 22-11-1705 te Burgh (ZE) (getuige(n): Jan Leenderse Beije en Matje Leenderse Beije).
   2.  Pieter BEIJE, gedoopt op 24-10-1706 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Lillo en zijn vr Maria Pieterse).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Leendert Adriaansz BEIJE (zie VI.32).

Uit het derde huwelijk:
   4.  Cornelis Adriaansz BEIJE (zie VI.34).
   5.  Neeltje Adriaanse BEIJE, gedoopt op 30-04-1713 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije, vr van Cornelis Bolle).
Ondertrouwd op 31-07-1734 te Haamstede (ZE) met Maarten Pietersz REDOU, geboren voor 1714 te Haamstede (ZE).
   6.  Willem Adriaansz BEIJE (zie VI.39).
   7.  Cornelia Adriaanse BEIJE (zie VI.43).
   8.  Janna BEIJE, geboren op 04-02-1722 te Haamstede (ZE), gedoopt op 08-02-1722 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maatje Leenderds Beije, huijsvrou van Bolle Cornelisz Bolle).

 
V.36    Pieter Willemsz BEIJE, gedoopt op 01-02-1679 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Vinson en Maatje Leendertse), overleden ca 1712, zoon van Willem Boudewijnsz BEIJE (zie IV.46) en Jannetje Pieters VINSON.
Ondertrouwd op 13-05-1707 te Burgh (ZE) met Maria Jobse DUIJNEN van SCHIJMES, geboren voor 1687 te Burgh (ZE), dochter van Job DUIJNE en Dina Cornelis. In een weesakte (RAZE 4988/3-8-1712) wordt Mary Duijn vermeld als weduwe van Pieter Beije. Boudewijn Pieterz Beije wordt benoemd als voogd van hun zoon Willem, 2 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE, gedoopt op 13-02-1709 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Boudewijnsse Beije en zijn vrouw Cornelia Leenderse de Jonge), overleden, voor 7-9-1710.
   2.  Willem Pieterz BEIJE (zie VI.46).

 
V.41    Willem Willemz BEIJE, gedoopt op 06-06-1688 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Beije en Cornelia Marinus), overleden na 1751, zoon van Willem Boudewijnsz BEIJE (zie IV.46) en Jannetje Pieters VINSON.
Ondertrouwd op 14-04-1713 te Haamstede (ZE) met Crijna Marinusse de OUDE, geboren ca 1691 te Serooskerke (S) (ZE), overleden in 1751, dochter van Marinus Cornelisse de OUDE en Maatje Leenderts BOLLE (Moeije), present de vader van de bruijt en er is gebleken dat de troutaux was voldaan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE, gedoopt op 19-08-1714 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willemijntje Willemse Lokker, wed van Marinus de Oude), overleden, voor 27-3-1723.
   2.  Janna Willemse BEIJE, gedoopt op 20-10-1715 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Boudewijn Beije en Cuneertje zijn vrouw).
Ondertrouwd op 08-04-1735 te Haamstede (ZE) met Claas Leendertz DIJKGRAAF, 27 jaar oud, gedoopt op 18-09-1707 te Haamstede (ZE), zoon van Leendert DIJKGRAAF en Durfje ROCHUS.
   3.  Maatje Willemse BEIJE, gedoopt op 17-01-1718 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert Marinusz de Oude en Neeltje Marinusse Moeij), overleden op 28-04-1769 te Brouwershaven (ZE) op 51-jarige leeftijd, begraven op 03-05-1769 te Brouwershaven (ZE).
Ondertrouwd op 07-06-1737 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 02-07-1737 te Haamstede (ZE) met Stoffel Adriaansz KES, geboren 00-04-1711 te Brouwershaven (ZE), overleden op 10-02-1790 te Brouwershaven (ZE), begraven op 13-02-1790 te Brouwershaven (ZE).
   4.  Willemijntje Willemse BEIJE, gedoopt op 20-10-1720 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Gillis Willemz en Maatje Pieterse), overleden, voor 7-11-1754.
Ondertrouwd op 12-08-1740 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 07-09-1740 te Burgh (ZE) met Cornelis Bastiaansz WESTERWEEL, geboren voor 1720 te Burgh (ZE), overleden ca 1764, zoon van Bastiaan Cornelisz WESTERWEEL en Willemijntje Cornelisse QUANT.
   5.  Marinus BEIJE, geboren op 27-03-1723 te Haamstede (ZE), gedoopt op 28-03-1723 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieter Bartelz Fransman en zijn vr Willemijntje Lokker), overleden, voor 6-5-1725.
   6.  Marinus Willemse BEIJE (zie VI.56).
   7.  Willem BEIJE, geboren op 07-03-1727 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-03-1727 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Vinson, huijsvrou Rejer Cornelisze Wever), overleden in 1727 te Haamstede (ZE) (vermeld in het doopboek).
   8.  Cornelia BEIJE, geboren op 03-12-1729 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-12-1729 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert Marinusze de Oude en Janna Cornelisze Glopper, zijn huijsvrou).
   9.  Pieternella Willemse BEIJE, geboren op 13-12-1730 te Haamstede (ZE), gedoopt op 17-12-1730 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jillis Willemze en Matie Pieters de Graef), overleden, voor 2-7-1779.
Ondertrouwd op 02-06-1758 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-06-1758 te Haamstede (ZE) met Heindrik Cornelisz STRAEIJER, geboren voor 1733.
   10.  Leendert BEIJE, geboren op 21-03-1732 te Haamstede (ZE), gedoopt op 23-03-1732 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Janna Cornelisze de Glopper, huijsvrou van Leendert Marinusze de Oude), overleden in 1732 te Haamstede (ZE) (vermeld in het doopboek).
   11.  Lena BEIJE, geboren op 26-10-1733 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-11-1733 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Leendert de Oude en zijn vrouw Janna Glopper), overleden in 1733 te Haamstede (ZE) (vermeld in het doopboek).

 
V.48    Boudewijn Jacobse BEIJE, matroos, gedoopt op 21-03-1683 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Beije en Neeltie Stoffels). Bij de doopinschrijving wordt de vader Jacop Beije genoemd, zoon van Jacob Boudewijnsz BEIJE (zie IV.51) en Jannetje Stoffelse.
Gehuwd voor de kerk voor 1703 met Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR, geboren voor 1683, overleden 00-09-1761, begraven op 29-09-1761.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cuneertje BEIJE, gedoopt op 23-09-1703 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Roeland Leense Steur en Durfje Roelands), begraven op 10-12-1773 te Zierikzee (ZE), ongehuwd.
   2.  Janna BEIJE, gedoopt op 03-01-1706 (getuige(n): Pieter Beije en Madeleentje Roelands).
   3.  Johannis Boudewijnsz BEIJE (zie VI.66).
   4.  Willem Boudewijnsz BEIJE (zie VI.68).
   5.  Roeland BEIJE (zie VI.70).
   6.  Pieter BEIJE (zie VI.72).

 
VI.1    Govert Cornelisz BEIJE, geboren 1690/1700 te (verm) Rengerskerke (ZE), overleden, voor 17-12-1736. Hij woonde tot ca mei 1729 op het dorp Duijvendijke en verkocht zijn huis, schuur en toebehoren aldaar voor £ 48.10.0 Vlaams aan Johannes Jacobse (RAZE 4888/5-5-1729).
Tevens wordt hij nog in de volgende RAZE documenten vernoemd:
RAZE 5085 dd 5-4-1719, dd 30-4-1726 en 16-4-1727 vermeld Govert Cornelisz Beije als koper van diverse roerende goederen.
RAZE 5040/22-06-1731 Cornelis Adriaansz van den Hoek levert korenland aan Govert Cornelisz Beije.
RAZE 5045/10-01-1732 Govert Cornelisz Beije is £ 50 Vlaams schuldig aan Elysabeth Marijnisse Boodt, tegen 5% per jaar, met als onderpand twee stukken weiland, beide gelegen in 't Wanne bevang.
RAZE 5045/24-04-1732 Schuldbekentenis van Govert Cornelisz Beije aan de diakonie der armen van Kerkwerve van £ 50 Vlaams.
RAZE 5045/04-04-1733 Govert Corn Beije leent van de diaconie van de Armen van Kerkwerve 50 pond Vlaams met als onderpand een huis, schuur en erf, en 7 gemet, 108 roeden land liggend binnen de jurisdictie van Nieuwerkerke (S)
Op 17 dec 1736 wordt Johannis Cornelisz Beije, de broer van Govert, als oom van de drie kinderen, benoemd als voogd over Adrijaantje, 8 jaar, Maatje 4 jaar, en Elijsabeth, 3 jaar oud. Zoon van (verm) Cornelis Govertz BEIJE (zie V.3) en Nieltje.
Gehuwd voor de kerk voor 1727 met Grietje Adriaensen van den HOEK, geboren ca 1707 te Nieuwerkerke (ZE), dochter van Adriaensen Cornelisz van den HOECK (HOUCK), schepen in Nieuwerkerke (S), en Lijsbeth Jonge-Jans VERSEPUT. In RAZE 5056/17-12-1736 wordt Johannes Cornelisz Beije, broer van Govert Cornelisz Beije, als oom van de drie kinderen: Adrijaantje 8 jaar, Maatje 4 jaar en Elijsabeth 3 jaar oud, tot voogd benoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis BEIJE, gedoopt op 31-08-1727 te Brouwershaven (ZE), overleden, voor 17-12-1736.
   2.  Jerijntje (Adriaantje) Govertse BEIJE, gedoopt op 26-09-1728 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Lijsbeth Janse Verseput (haar grootmoeder)).
   3.  Maatje Govertse BEIJE, geboren ca 1732 te Nieuwerkerke (S) (ZE), overleden op 24-05-1793 te Brouwershaven (ZE).
Ondertrouwd op 04-04-1760 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 08-05-1760 te Brouwershaven (ZE) met Marinus Abrahamse van 't NOORDENDE, geboren 00-00-1735 te Brouwershaven (ZE), overleden op 10-11-1785 te Brouwershaven (ZE).
   4.  Elijsabeth Govertse BEIJE (zie VII.6).

 
VI.3    Johannes Cornelisz BEIJE, gedoopt 00-00-1707 te Rengerskerke (ZE), overleden op 29-09-1768 te Brouwershaven (ZE). Johannes Beije, van Rengerskerke, en zijn zoon Hubregt hebben op 20-12-1758 de eed als burger en poorter gedaan ten stave van Cornelis Donker, baljuw en ter presentatie van Anthonie Macquet en Adriaan Parre, burgemeesters.
In RAZE 5056/17-12-1736 werd hij tot voogd benoemd van de drie kinderen van zijn broer Govert Cornelisz Beije, zoon van (verm) Cornelis Govertz BEIJE (zie V.3) en Nieltje.
Ondertrouwd op 03-04-1735 te Kerkwerve (ZE), gehuwd voor de kerk op 01-05-1735 te Haamstede (ZE) met Adriana Pieterse NATTE, geboren 00-10-1710 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 06-01-1776 te Brouwershaven (ZE), dochter van Pieter NATTE en Maatje Cornelis. In RAZE 4422/16-12-1768 fol 178 compareerde Adriana Natte, weduwe van Johannes Beije, en bevestigde zij onder ede dat haar man meer schulden dan baten had nagelaten en dat zij haar minderjarige zoon Adriaan Beije geen vaderlijke erfportie kon beloven of geven.
In Brouwershaven CIV staat vermeld dat er kinderen van dit echtpaar zijn overleden op 29-9-1745, 4-9-1747, 21-1-1748 en 26-6-1753.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje BEIJE, particuliere, geboren op 08-11-1735 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 13-11-1735 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Grietje Adriaanse van de Hoek), overleden op 16-12-1813 te Zierikzee (ZE) op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 16-10-1756 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 10-11-1756 te Zierikzee (ZE) met Jan WISSE.
Ondertrouwd (2) op 31-08-1781 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 17-09-1781 te Brouwershaven (ZE) met Karel Gillesse MOOTE, geboren ca 1740 te Zierikzee (ZE), overleden op 16-11-1812 te Zierikzee (ZE).
   2.  Hubregt BEIJE (zie VII.10).
   3.  Kornelis BEIJE, geboren op 30-10-1741 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 05-11-1741 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Anna Dirx).
   4.  Pieter BEIJE, geboren op 30-10-1741 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 05-11-1741 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Maatje Adriaanse).
   5.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 08-09-1744 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Anna Dirx).
   6.  Ariaantje BEIJE, gedoopt op 23-12-1746 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): de moeder).
   7.  Johannis BEIJE, gedoopt op 04-10-1750 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Maria Huibregtz Dubbeldam).
   8.  Arriaan BEIJE, geboren op 27-05-1754 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 02-06-1754 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Neeltje Beije), overleden op 05-09-1776 te Brouwershaven (ZE) op 22-jarige leeftijd.

 
VI.9    Hendrik Jansz BEIJE, gedoopt op 21-11-1706 te Burgh (ZE) (getuige(n): Hendrik Isaacsz Steijaart en Geertruij Isaacse), overleden ca 1761 te Burgh (ZE). Vanaf 26 nov 1748 leent Hendrik van schipper Corn de Vos 30 pond vlms tegen 4% met als onderpand zijn huis op Burgh; belendend oost schoenmaker Mar Pagter; west Mar Jaspers; zuid de straat en noord de hooyman van Corn de Vos
Op 30 maart 1762 wordt uit de nagelaten boedel van Hendrik Jan 1 gem 168 roe korenland verkocht aan Jan Bakker voor 31.4.- pond vlms (4853)
Op 8 april 1762 verkoopt Cornelis Jansz Beije, als voogd in de nagelaten boedel van wijlen Hendrik Jansz Beije 2 gemeten en 220 roeden korenland aan de smid L de Winde op Haamstede voor 24 pond vlaams per gemet (Raze 4949)
Nagelaten boedel (Raze 4886-21): 7 maart 1764: aan de Geregte van Burgh als weesmeesters en Cornelis Janse Beije als voogt van de wezen Sijmon Hendrikse Beije en aan Cornelia Hendrikse Beije als meerderjarige
Neeltje Janse Beije krijgt 5 pond voor "9 maanden (nov 1762 tot juli 1763) houdenisse van Martijnis Beije, en nog twee keer 1 pond 13 sh 4 gr voor 3 maanden houden van M Beije, en 13 sh 4 gr voor het afleggen van Hendrik
Aan Jan Ribbens wordt 7 scheliing en 6 grootten betaald voor 3 zoute vissen op de begrafenis; er moet ook nog bijna 8 pond betaald worden voor leverantie van wijn van 1753 tot 1762. Nadat alles betaald is, is er nog 29 pond over, zoon van Jan Simonsz BEIJE (zie V.12) en Cornelia Hendrikse STEIJAART.
Ondertrouwd op 13-12-1742 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 02-01-1743 te Burgh (ZE) met Jerijntje Marinusse de ROO, geboren voor 1722 te Serooskerke (S) (ZE), dochter van Martinus de ROO en Willemijntje Jans STORM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Hendrikse BEIJE (zie VII.19).
   2.  Jan BEIJE, gedoopt op 03-05-1744 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Jans Beije).
   3.  Marinus BEIJE, gedoopt op 26-09-1745 te Burgh (ZE) (getuige(n): Kaatje Martinus), overleden, voor 30-10-1746.
   4.  Marinus BEIJE, gedoopt op 30-10-1746 te Burgh (ZE) (getuige(n): Jannegie Martinusse de Rhoo), overleden, voor 14-1-1753.
   5.  Simon BEIJE, gedoopt op 29-11-1750 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Jans Beije).
   6.  Marinus Hendrikse BEIJE (zie VII.24).

 
VI.11    Cornelis Jansz BEIJE, gedoopt op 27-11-1712 te Burgh (ZE) (getuige(n): Gerrit Braber en Neeltje Boudewijnse (Walzee)), zoon van Jan Simonsz BEIJE (zie V.12) en Cornelia Hendrikse STEIJAART.
Ondertrouwd (1) op 18-04-1738 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-05-1738 te Burgh (ZE) met Clara Jacobs HARDEKAAS, 35 jaar oud, geboren te Ellemeet (ZE), gedoopt op 07-01-1703 te Elkerzee (ZE) (getuige(n): Grietje Pieters Lokker), overleden, voor 27-1-1745, dochter van Jacob HARDEKAAS en Seijte Jans.
Ondertrouwd (2) op 29-01-1745 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19-02-1745 te Burgh (ZE) met Lena Cornelisse QUANT, 36 jaar oud, geboren te Koudekerke (S) (ZE), gedoopt op 30-09-1708 te Haamstede (ZE), overleden, voor 14-9-1747, dochter van Cornelis QUANT.
Ondertrouwd (3) op 14-09-1747 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 08-11-1747 te Burgh (ZE) met Maria Johannesse TIELEMAN, dochter van Jan TIELEMAN en Jannetje Imanse SMOCKEL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Janse BEIJE, gedoopt op 01-11-1739 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Janse Beije), overleden op 10-10-1813 te Oosterland (ZE) op 73-jarige leeftijd.
   2.  Jacob BEIJE, gedoopt op 14-01-1742 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelis Jacobse Hardekaas en Lena Quants).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Janna Cornelis BEIJE, gedoopt op 19-12-1745 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Janse Beije), begraven op 22-06-1807 te Haamstede (ZE).
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 13-02-1765 te Haamstede (ZE) met Bartel Aalbrechtsz BOOT, 19 jaar oud, gedoopt op 19-12-1745 te Burgh (ZE), zoon van Aalbrecht Leendertz BOOT en Arjaana KROMBOOMS.
Gehuwd voor de kerk (2) 1780 te Burgh (ZE) met Simon de FEIJTER, dagloner, geboren op 13-07-1755 te Zonnemaire (ZE), overleden op 01-07-1816 te Haamstede (ZE) op 60-jarige leeftijd, zoon van Hubrecht de FEIJTER en Joppa N.N.

Uit het derde huwelijk:
   4.  Jan Cornelisz BEIJE (zie VII.31).
   5.  Johannes BEIJE, geboren op 24-04-1750 te Burghsluis (ZE), gedoopt op 26-04-1750 te Burgh (ZE) (getuige(n): Jannetje Imans), overleden, voor 18-3-1753.
   6.  Johannis Cornelisz BEIJE (zie VII.34).
   7.  Kornelis BEIJE, geboren op 02-04-1756 te Burghsluis (ZE), gedoopt op 04-04-1756 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Janse Beije), overleden, voor 8-1-1761.
   8.  Willem BEIJE, geboren op 26-06-1758 te Burghsluis (ZE), gedoopt op 02-07-1758 te Burgh (ZE) (getuige(n): Dina Jans Hollander), overleden 00-00-1761.
   9.  Kornelis BEIJE, geboren op 08-01-1761 te Burghsluis (ZE), gedoopt op 11-01-1761 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Janse Beije), overleden, voor 1-5-1763.
   10.  Kornelis BEIJE, geboren op 01-05-1763 te Burghsluis (ZE), gedoopt op 08-05-1763 te Burgh (ZE).
   11.  Johanna Cornelisse BEIJE, gedoopt op 06-04-1766 te Burgh (ZE) (getuige(n): Tona Marinusse Splunter), overleden in 1801 te Burgh (ZE).
Ondertrouwd op 18-04-1794 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-05-1794 te Burgh (ZE) met Cornelis Pieterse KOMMER, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 06-05-1764 te Burgh (ZE), gedoopt op 13-05-1764 te Burgh (ZE) (getuige(n): Marietje Pieters), overleden op 26-02-1819 te Burgh (ZE) op 54-jarige leeftijd, zoon van Pieter Cornelisz KOMMER en Willemijntje Kornelisse GROENLEER.
   12.  Marinus BEIJE, landbouwer, gedoopt op 26-03-1769 te Burgh (ZE) (getuige(n): Kornelia Hendrikse Beije), overleden op 09-07-1836 te Burgh (ZE) op 67-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 31-01-1802 te Burgh (ZE) met Cornelia van LILLO, geboren te Burghsluis (ZE).
Ondertrouwd (2) op 20-06-1805 te Burgh (ZE) met Elisabeth de OUDE, 43 jaar oud, geboren op 24-08-1761 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 31-08-1761 te Kerkwerve (ZE), overleden op 21-03-1838 te Burgh (ZE) op 76-jarige leeftijd, dochter van Leendert de OUDE en Janna HOCKE.

 
VI.32    Leendert Adriaansz BEIJE, gedoopt op 20-01-1709 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Bolle en zijn vr Cornelia Leendertse Beije), zoon van (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.26) en Anna Cornelisse VELDEN.
Ondertrouwd op 30-03-1736 te Serooskerke (S) (ZE) met Catharina Marinusse de ROO, geboren voor 1716 te Serooskerke (S) (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjaan BEIJE, geboren op 05-02-1737 te Haamstede (ZE), gedoopt op 10-02-1737 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia van Zuyen, hv van Adriaan Beije), overleden in 1737.
   2.  Martha Leendertse BEIJE, geboren op 09-11-1738 te Haamstede (ZE), gedoopt op 16-11-1738 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije vr van Jillis Jacobs).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28-05-1766 te Haamstede (ZE) met Tonis Pieterz KRIJGER, geboren voor 1746.
   3.  Anna Leendertse BEIJE, geboren op 02-10-1740 te Haamstede (ZE), gedoopt op 09-10-1740 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije hv van Jillis Jacobs), overleden voor 1778.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 31-10-1765 te Haamstede (ZE) met Jan Cornelisz QUANT, 25 jaar oud, geboren op 02-04-1740 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-04-1740 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jannetie Dags), overleden op 06-12-1816 te Haamstede (ZE) op 76-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Tonusz QUANT en Neeltje Jans HOUTMAN.
   4.  Martinus Leendertz BEIJE (zie VII.50).
   5.  Janna Willemse Leendertse BEIJE, geboren op 25-04-1752 te Haamstede (ZE), gedoopt op 14-05-1752 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Marijke Marinus vr van Willem Beije), overleden op 21-03-1807 te Haamstede (ZE) op 54-jarige leeftijd. Zij was een verlate huisvrouw van Hendrik Meerman, in groote armoede met twee kinderen nagelaten, wonende op deze dorpe.
Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 03-09-1795 te Haamstede (ZE) met Hendrik Willemsz MEERMAN.

 
VI.34    Cornelis Adriaansz BEIJE, gedoopt op 29-11-1710 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Adriaanse Beije en Cornelia), overleden ca 1756, zoon van (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.26) en Cornelia Cornelisse van ZUIJEN.
Ondertrouwd (1) op 01-02-1737 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 01-03-1737 te Haamstede (ZE) met Caatie Maartense, 42 jaar oud, gedoopt op 18-04-1694 te Haamstede (ZE), overleden voor 1743, dochter van Maarten Jasperse en Marij Jans FOKKER. In RAZE 4981 B, deel 1 / 00-00-1743 is sprake van een boedelinventaris van Cornelis Beije, wednr van Kaatje Maartens.
Ondertrouwd (2) op 10-07-1744 te Haamstede (ZE) met Maatje Leendertse de OUDE, geboren te Renesse (ZE), dochter van Leendert Marinus de OUDE en Janna Cornelisse de GLOPPER.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Janna BEIJE, geboren op 13-03-1745 te Haamstede (ZE), gedoopt op 14-03-1745 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Janna Glopper vr van Leendert de Oude, zij woonden te Renesse).
   2.  Arjaan BEIJE, geboren op 23-04-1746 te Haamstede (ZE), gedoopt op 24-04-1746 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije, hv van Jillis Jacobs), overleden, voor 2-5-1779.
Ondertrouwd ca 1778 te Ouwerkerk (ZE) met Neeltje Hendriks MARIS.
   3.  Adriaantje Cornelisse BEIJE, geboren op 11-10-1747 te Haamstede (ZE), gedoopt op 15-10-1747 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije, hv Jillis Jacobs).
Gehuwd voor de kerk ca 1771 met Gillis van ROYEN, geboren voor 1751.
   4.  Leendert BEIJE, geboren op 12-02-1750 te Haamstede (ZE), gedoopt op 15-02-1750 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Joppa Cornelis vr van Mart de Oude, woonde te Renesse).
   5.  Jan BEIJE, geboren op 26-06-1753 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-07-1753 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Neeltie Beije vr van Maarten Redoe).

 
VI.39    Willem Adriaansz BEIJE, gedoopt op 11-08-1715 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Leendertse Beije), zoon van (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.26) en Cornelia Cornelisse van ZUIJEN.
Ondertrouwd (1) op 04-04-1738 te Burgh (ZE) met Willemijntje Meertense van BURGT, 27 jaar oud, gedoopt op 21-12-1710 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Marinusse van Burgt), overleden voor 1741, voor 17-3-1741, dochter van Maarten Marinusz van BURGT en Aaltien Cornelisse.
Ondertrouwd (2) op 17-03-1741 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 06-04-1741 te Burgh (ZE) met Marina Marinusse van BURGT, 30 jaar oud, gedoopt op 11-01-1711 te Burgh (ZE) (getuige(n): Marinus van Burgt en Lijsbeth Rokus), dochter van Marinus Marinusz van BURGT en Jacomijntje Mahuse de CLERK.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelia Willemse BEIJE, gedoopt op 21-01-1742 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Adriaanse Beije), overleden op 01-12-1807 te Haamstede (ZE) op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14-04-1768 te Kerkwerve (ZE) met Cornelis Jacobsz den BOER, overleden voor 1807.
   2.  Jacomijntje BEIJE, gedoopt op 12-07-1744 te Burgh (ZE) (getuige(n): Lijsbeth Marinusse van Burgt).
   3.  Adriaan BEIJE, gedoopt op 23-10-1746 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Adriaanse Beije).
   4.  Janna Willemse BEIJE, gedoopt op 09-03-1749 te Burgh (ZE) (getuige(n): Lijsbeth Marinusse van Burgt).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 30-03-1780 te Haamstede (ZE) met Cornelis Marinusz OVERBEEKE, 36 jaar oud, gedoopt op 21-04-1743 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelis Overbeek en Arriaantje Niesse), zoon van Marinus Cornelis OVERBEEKE en Maria Bastiaans.
   5.  Arjaantie BEIJE, geboren op 13-10-1752 te Haamstede (ZE), gedoopt op 15-10-1752 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Arjaans Beije vr van Jillis Jacobs).

 
VI.43    Cornelia Adriaanse BEIJE, gedoopt op 19-03-1719 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Pieternella van Zuyen ?), dochter van (verm) Adriaan Leendertsz BEIJE (zie V.26) en Cornelia Cornelisse van ZUIJEN.
Ondertrouwd op 04-04-1738 te Haamstede (ZE) met Gilles Jacobz, 24 jaar oud, gedoopt op 09-04-1713 te Burgh (ZE), zoon van Jacob Jillesz en Pieternella BOLLE, de kinderen uit dit huwelijk nemen de naam Beije aan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Gillesz BEIJE (zie VII.68).
   2.  Arjaan Gillesse, arbeider, geboren op 14-05-1747 te Haamstede (ZE), gedoopt op 21-05-1747 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Neeltie Beije vr van Maarten Redou), overleden op 02-09-1817 te Burgh (ZE) op 70-jarige leeftijd.
   3.  Pieternella Jacobse BEIJE, geboren op 25-06-1749 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-07-1749 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Neeltie Bolle vr van C Krijger), overleden, voor 17-4-1764.
   4.  Cornelis Gillesz BEIJE, geboren op 23-04-1751 te Haamstede (ZE), gedoopt op 25-04-1751 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Neeltie Beije vr van Maarten Redou), als Cornelis Jacobz, overleden op 10-06-1819 te Zierikzee (ZE) op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met Adriaantje VERSEPUT, geboren ca 1750, overleden op 06-12-1820 te Serooskerke (S) (ZE).
   5.  Toontje Gillesse BEIJE, geboren op 20-06-1753 te Haamstede (ZE), gedoopt op 24-06-1753 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willemijntje van Westen vr van J Speelman), als Toontje Jacobz, overleden op 09-12-1820 te Serooskerke (S) (ZE) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joost ZOOMER, dijkbaas.
   6.  Janna Gillesse BEIJE, geboren op 18-03-1757 te Haamstede (ZE), gedoopt op 20-03-1757 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Catharina Marinus vr Leendert Beije), als Janna Jacobz, overleden op 19-06-1818 te Serooskerke (S) (ZE) op 61-jarige leeftijd.
   7.  Marinus Jacobse BEIJE, geboren op 30-05-1759 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-06-1759 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maatie de Oude, weduwe van Cornelis Beije).
   8.  Willemina Gillesse, geboren ca 1764, overleden op 30-04-1811 te Haamstede (ZE).
   9.  Pieternella Jacobse BEIJE, geboren op 17-04-1764 te Haamstede (ZE), gedoopt op 22-04-1764 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Willemse).

 
VI.46    Willem Pieterz BEIJE, gedoopt op 07-09-1710 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willem Boudewijnsse Beije en zijn vrouw Cornelia Leendertse de Jonge), overleden voor 1754, zoon van Pieter Willemsz BEIJE (zie V.36) en Maria Jobse DUIJNEN van SCHIJMES.
Ondertrouwd op 13-04-1736 te Renesse (ZE) met Dina Jans HOLLANDER, 19 jaar oud, gedoopt op 02-05-1716 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelis Marinusz Tromper en Adriaantje Houtman), dochter van Jan Leendert Krijnsz HOLLANDER en Catharina Pieterse de GRAAF. In RAZE 4840/4-1-1754 wordt Dina Janse Hollander vermeld als wed van Willem Pieterz Beije. Hun kinderen waren: Janna 14, Janus 6 en Marinus 2 jaar oud. Ook vermeld werd Cornelis Pieterz Verton als halfbroer van Willem Pieterz Beije.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BEIJE, geboren op 03-07-1736 te Westerschouwen (ZE), gedoopt op 08-07-1736 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Bartels Krepel, hv van Job Krijgsman), overleden in 1736 te Haamstede (ZE).
   2.  Marietje BEIJE, gedoopt op 18-08-1737 te Burgh (ZE) (getuige(n): Dina Leenderts Krijgsman), overleden, voor 10-1-1745.
   3.  Pieter BEIJE, gedoopt op 28-09-1738 te Burgh (ZE) (getuige(n): Krina de Oude), overleden, voor 8-1-1741.
   4.  Janna Willemse BEIJE (zie VII.84).
   5.  Pieter BEIJE, gedoopt op 08-01-1741 te Burgh (ZE) (getuige(n): Krina de Oude), overleden, voor 16-2-1750.
   6.  Caatje BEIJE, gedoopt op 28-10-1742 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Jans), overleden, voor 5-1-1744.
   7.  Kaatje BEIJE, gedoopt op 05-01-1744 te Burgh (ZE) (getuige(n): Kaatje Pieters de Graaf), overleden, voor 4-1-1754.
   8.  Maria BEIJE, gedoopt op 10-01-1745 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Leenderse Krijgsman), overleden, voor 4-1-1754.
   9.  Marinus BEIJE, gedoopt op 13-02-1746 te Burgh (ZE) (getuige(n): Kaatje Andriesse van Hoeke), overleden, voor 8-8-1751.
   10.  Janus Willemz BEIJE (zie VII.90).
   11.  Pieter BEIJE, geboren op 16-02-1750 te Westerschouwen (ZE), gedoopt op 22-02-1750 te Burgh (ZE) (getuige(n): Willemijntje Beije), overleden, voor 4-1-1754.
   12.  Marinus BEIJE, gedoopt op 08-08-1751 te Burgh (ZE) (getuige(n): Maatje Paulusse van de Broeke).

 
VI.56    Marinus Willemse BEIJE, geboren op 06-05-1725 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-05-1725 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Willemijntje Lokker, huijsvrou van Leendert Moeij), overleden voor 1784 te Brouwershaven (ZE), zoon van Willem Willemz BEIJE (zie V.41) en Crijna Marinusse de OUDE.
Ondertrouwd op 28-05-1756 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 18-06-1756 te Haamstede (ZE) met Neeltje Jans BOLLE, 32 jaar oud, gedoopt op 31-10-1723 te Burgh (ZE) (getuige(n): Arriaantje Bolle), overleden op 19-02-1812 te Duijvendijke (ZE) op 88-jarige leeftijd, dochter van Jan Leendertse BOLLE en Trijntje Cornelisse van STRAVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Marinusz BEIJE (zie VII.94).
   2.  Crina Marinusse BEIJE, geboren ca 1760 te Haamstede (ZE). Zij wordt niet in de doopboeken vermeld. Overleden op 26-01-1799 te Nieuwerkerk (ZE). Zij woonde en was lidmaat in Nieuwerkerk. Zij wordt diverse malen genoemd als doopgetuige bij kinderen van haar verm broers. Zij is waarschijnlijk vernoemd naar haar grootmoeder.
Ondertrouwd (1) op 11-05-1781 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 30-05-1781 te Nieuwerkerk (ZE) met Govert Janse de BRUINE, 20 jaar oud, gedoopt op 31-08-1760 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 11-11-1783 te Nieuwerkerk (ZE) op 23-jarige leeftijd, zoon van Jan de BRUINE en Elisabeth HALLINGSE.
Ondertrouwd (2) op 11-06-1784 te Nieuwerkerk (ZE) met Jan Johanisse MEERMAN, 21 jaar oud, landbouwer, geboren op 12-12-1762 te Oosterland (ZE), gedoopt op 15-12-1762 te Oosterland (ZE), overleden op 01-05-1803 te Nieuwerkerk (ZE) op 40-jarige leeftijd, zoon van Johannis MEERMAN en Elisabeth Gerritse KLOET.
   3.  Jan BEIJE (zie VII.100).

 
VI.66    Johannis Boudewijnsz BEIJE, vleeschhouwer, geboren op 17-05-1709 te Rengerskerke (ZE), overleden op 23-01-1762 op 52-jarige leeftijd. De nalatenschap werd geregeld dd 3-3-1762 (stuknr 1767), begraven op 28-01-1762, zoon van Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.48) en Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-11-1732 te Zierikzee (ZE) met Jakomina PLEVIER, 18 jaar oud, gedoopt op 28-01-1714 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-04-1767 te Zierikzee (ZE) op 53-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1767 te Zierikzee (ZE), dochter van Martinus PLEVIER en Sara de KANTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cunera BEIJE, gedoopt op 09-11-1733 te Zierikzee (ZE), begraven op 15-09-1740 te Zierikzee (ZE).
   2.  Martinus BEIJE, gedoopt op 17-08-1736 te Zierikzee (ZE), begraven op 26-10-1740 te Zierikzee (ZE).
   3.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 25-08-1737 te Zierikzee (ZE), begraven op 07-09-1737 te Zierikzee (ZE).
   4.  Sara BEIJE, gedoopt op 21-01-1739 te Zierikzee (ZE), overleden op 28-08-1789 te Zierikzee (ZE) op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 09-03-1760 met Pieter BOUMAN.
Ondertrouwd (2) op 24-04-1768 te Zierikzee (ZE) met Jacob LAGCHER, 26 jaar oud, gedoopt op 04-10-1741 te Zierikzee (ZE), begraven op 23-02-1784 te Zierikzee (ZE), zoon van Benjamin LAGCHER en Maria Jans.
   5.  Boudewina BEIJE, gedoopt op 07-09-1740 te Zierikzee (ZE), begraven op 15-09-1740 te Zierikzee (ZE).
   6.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 04-11-1741 te Zierikzee (ZE), begraven op 05-05-1744 te Zierikzee (ZE).
   7.  Cunera BEIJE, gedoopt op 27-02-1743 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 23-1-1762.
   8.  Boudewijn BEIJE (zie VII.111).

 
VI.68    Willem Boudewijnsz BEIJE, geboren ca 1711 te Rengerskerke (ZE), begraven op 10-01-1737, zoon van Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.48) en Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR.
Ondertrouwd op 23-09-1731 te Zierikzee (ZE) met Elizabeth Claas van ZOUTEN, geboren te Zierikzee (ZE), begraven op 23-04-1760 te Zierikzee (ZE), dochter van Elisabet van ZOUTEN. Op 14-11-1731 laten Willem Boudewijns Beije en Elisabet Klaas van Zouten een testament op de langstlevende maken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena BEIJE, geboren na 1731, overleden op 27-10-1740. Op 25 augustus 1741 is door Willem Fredrikse van de Hoek een staat van inventaris en nalatenschap ter weeskamer opgebracht.
   2.  Cunera Willemse BEIJE, geboren op 11-03-1733 te Zierikzee (ZE), begraven op 29-01-1805 te Zierikzee (ZE).
Ondertrouwd op 04-11-1753 te Zierikzee (ZE) met Cornelis Janse COMPANJE, 28 jaar oud, gedoopt op 03-04-1725 te Zierikzee (ZE), begraven op 28-07-1776 te Zierikzee (ZE), zoon van Jan COMPANJE en Neeltje van NEUREN.

 
VI.70    Roeland BEIJE, broodbakker, geboren op 11-09-1712 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 29-10-1770 te Zierikzee (ZE) op 58-jarige leeftijd, zoon van Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.48) en Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 03-12-1749 te Zierikzee (ZE) met Gerritje DONA, geboren te Bergen op Zoom (NB), begraven op 13-10-1786 te Zierikzee (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cunera BEIJE, gedoopt op 02-09-1750 te Zierikzee (ZE), begraven op 02-10-1750 te Zierikzee (ZE).
   2.  Anna BEIJE, gedoopt op 22-11-1752 te Zierikzee (ZE).
Ondertrouwd op 06-02-1774 te Zierikzee (ZE) met Wijnand ARMSTRONG, geboren te Sommelsdijk (ZH).
   3.  Cunera BEIJE, gedoopt op 23-11-1753 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 17-1-1759.
   4.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 13-07-1757 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 5-11-1762.
   5.  Cunera BEIJE, gedoopt op 17-01-1759 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 29-10-1770.
   6.  Boudewijn BEIJE, gedoopt op 05-11-1762 te Zierikzee (ZE), begraven op 03-11-1783 te Zierikzee (ZE), ongehuwd.
   7.  Willem BEIJE, koekbakker, gedoopt op 28-04-1765 te Zierikzee (ZE), overleden op 30-10-1843 te Zierikzee (ZE) op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 05-08-1804 te Middelburg (ZE) met Elisabeth WOUTERS, geboren te Middelburg (ZE).
   8.  Pieter BEIJE, gedoopt op 31-08-1768 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 24-10-1770.
   9.  Johanna Theodora BEIJE, gedoopt op 03-09-1769 te Zierikzee (ZE) (getuige(n): Adrianus Dona en Johanna Theodora Clerk), begraven op 29-08-1783 te Zierikzee (ZE).

 
VI.72    Pieter BEIJE, chirurgijn, geboren voor 1729, begraven op 09-10-1786 te Zierikzee (ZE), zoon van Boudewijn Jacobse BEIJE (zie V.48) en Cunera (Caneertje) Roelandsdr STEUR.
Ondertrouwd (1) op 26-10-1749 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 19-11-1749 te Zierikzee (ZE) met Helena van DOUSBURG, geboren te Breda (NB), begraven op 21-07-1759.
Ondertrouwd (2) op 09-08-1761 te Zierikzee (ZE) met Neeltje van LIJN, geboren te Zierikzee (ZE), begraven op 13-11-1761, samen met haar kind.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cunera BEIJE, gedoopt op 09-02-1752 te Zierikzee (ZE), overleden op 26-10-1801 te Zierikzee (ZE) op 49-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 29-09-1782 te Haamstede (ZE) met Jan van der BRUG, arbeider, geboren ca 1754, overleden op 11-09-1816 te Brouwershaven (ZE).
   2.  ..... BEIJE, geboren ca 1754, begraven op 04-09-1754, helft van tweeling.
   3.  ..... BEIJE, geboren ca 1754, begraven op 04-09-1754, helft van tweeling.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  ..... BEIJE, geboren op 13-11-1761, overleden op 13-11-1761.

 
VII.6    Elijsabeth Govertse BEIJE, geboren op 15-10-1733 te Nieuwerkerke (S) (ZE), gedoopt op 18-10-1733 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Adriaantje Adriaanse van de Hoek), zij heeft belijdenis gedaan op 20-3-1755, overleden op 14-11-1782 te Zierikzee (ZE) op 49-jarige leeftijd. Zij woonde ten tijde van haar ondertrouw te Haamstede. Daar er geen mannelijke nakomelingen van haar vader in leven zijn gebleven is het aan Elijsabeth en ook door de naamsaanneming van enkele van haar zonen en latere kleinkinderen te danken, dat er onder Kerkwerve een nieuwe tak "Beije" is ontstaan. Dochter van Govert Cornelisz BEIJE (zie VI.1) en Grietje Adriaensen van den HOEK.
Ondertrouwd op 13-04-1753 te Kerkwerve (ZE), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 02-05-1753 te Kerkwerve (ZE) met Marinus Claasz, 18 jaar oud, geboren op 01-11-1734 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 14-11-1734 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 11-02-1803 te Zierikzee (ZE) op 68-jarige leeftijd. Op 27 feb 1775 leent Corn. Cornse Straaijer 50 pond van ene Marinus Beije, wonende onder Koudekerke, tegen 5%, op een huis, schuur en erf te Burgh (Raze 4853), zoon van Claas Abrahamse en Anna Marijnis KISTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Marinusz BEIJE (zie VIII.1).
   2.  Grietje Marinusse CLAASSE (BEIJE), gedoopt op 30-05-1756 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 11-2-1803.
Gehuwd voor de kerk voor 1779 met Leendert de WIT, hovenier, geboren ca 1756 te Zierikzee (ZE), overleden op 24-09-1826 te Zierikzee (ZE), zoon van Pieter de WIT en Pauwelina van DOMMELEN.
   3.  Anna MARINUSSE, gedoopt op 08-01-1758 te Zierikzee (ZE), als Anna Claasse, overleden op 05-03-1817 te Zierikzee (ZE) op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 06-05-1778 te Zierikzee (ZE) met Cornelis MATTHIJSSE, overleden voor 1803.
   4.  Govert Marinusz BEIJE, hovenier, geboren op 05-01-1759 te Zierikzee (ZE), gedoopt op 25-02-1759 te Zierikzee (ZE), als Govert Claasse en gehuwd als Govert Marinusse, overleden op 08-01-1834 te Zierikzee (ZE) op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 05-05-1790 te Zierikzee (ZE) met Cornelia Tonisse van de VELDE.
Gehuwd voor de kerk (2) op 50-jarige leeftijd op 06-12-1809 te Zierikzee (ZE) met Neeltje Cornelisse DANE, geboren ca 1748 te Poortvliet (ZE), overleden op 12-12-1831 te Zierikzee (ZE), dochter van Cornelis DANE en Adriana van den BERGE.
   5.  Neeltje Marinusse Claasse BEIJE, gedoopt op 19-04-1761 te Zierikzee (ZE), geboren als Neeltje Marinusse Claasse, overleden op 12-02-1816 te Zierikzee (ZE) op 54-jarige leeftijd. Bij het huwelijk van haar zoon wordt zij vermeld als Neeltje Marinusse Klaasse Beije.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 05-05-1784 te Zierikzee (ZE) met Joost HAGESTEIJN, 27 jaar oud, dagloner, geboren op 07-02-1757 te Noordgouwe (ZE), overleden op 16-06-1817 te Zierikzee (ZE) op 60-jarige leeftijd.
   6.  Jacob Marinusz (BEIJE) (zie VIII.12).
   7.  Adriana Marinusze CLAASSE, gedoopt op 02-11-1766 te Zierikzee (ZE).
Gehuwd voor 1798 met Joost KOOMAN.
   8.  Janna MARINUSSE, gedoopt op 19-03-1769 te Zierikzee (ZE), als Janna Claasse en gehuwd als Janna Marinusse, overleden op 23-07-1819 te Zierikzee (ZE) op 50-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 17-04-1795 te Kerkwerve (ZE) met Gilliam BARBIER.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1796 met Jan de VOOGD.
   9.  Jan Marinusz BEIJE (zie VIII.19).
   10.  Maria Marinusse BEIJE, gedoopt op 14-02-1773 te Zierikzee (ZE), als Maria Claasse en gehuwd als Maria Marinusse, overleden op 06-02-1813 te Kerkwerve (ZE) op 39-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 15-04-1796 te Kerkwerve (ZE), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 02-05-1796 te Kerkwerve (ZE) met Jan Adriaanse FONTEIJNE, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 22-09-1769 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 24-09-1769 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-02-1831 te Kerkwerve (ZE) op 61-jarige leeftijd, zoon van Adriaan FONTEIJNE en Neeltje Pieterse ZWAGER.
   11.  Leendert Marinusse BEIJE (zie VIII.23).

 
VII.10    Hubregt BEIJE, geboren op 10-10-1737 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 13-10-1737 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Adriaantje Adriaans van de Hoek), overleden op 23-01-1785 te Brouwershaven (ZE) op 47-jarige leeftijd. Hubregt en zijn vader hebben op 20-12-1758 de eed als burger en poorter gedaan, ten stave van Cornelis Donker, baljuw en ter presentatie van Anthonie Macquet en Adriaan Parre, burgemeesters, zoon van Johannes Cornelisz BEIJE (zie VI.3) en Adriana Pieterse NATTE.
Ondertrouwd op 12-04-1764 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-05-1764 te Brouwershaven (ZE) met Neeltje Leijnse van den BERG, 21 jaar oud, gedoopt op 26-08-1742 te Brouwershaven (ZE), overleden op 29-04-1792 te Brouwershaven (ZE) op 49-jarige leeftijd, dochter van Geleijn Pieterse van den BERGE en Jannetje Jans van LOO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes BEIJE, geboren op 08-05-1764 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 20-05-1764 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Maria de Vreede).
   2.  Lijn BEIJE, geboren op 12-03-1766 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 20-03-1766 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Toontie Cornelisse Kale), overleden op 04-11-1766 te Brouwershaven (ZE), 237 dagen oud.
   3.  Adriana BEIJE, particuliere, geboren op 25-07-1767 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 26-07-1767 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Maria Cornelisse van Damme), overleden op 13-09-1831 te Zierikzee (ZE) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 22-12-1790 te Zierikzee (ZE) met Cornelis BILJET, kapitein ter koopvaardij, geboren ca 1766 te Tholen (ZE), overleden op 13-04-1829 te Zierikzee (ZE), zoon van Isaac BILJET en Johanna SOETERS.
   4.  ..... BEIJE, gedoopt op 19-11-1771 te Brouwershaven (ZE), overleden op 25-11-1771 te Brouwershaven (ZE), 6 dagen oud.
   5.  Leijn (Linus) BEIJE (zie VIII.30).
   6.  Jannetje BEIJE, geboren op 26-01-1776 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 04-02-1776 te Brouwershaven (ZE), overleden op 02-03-1847 te St Annaland (ZE) op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 23-05-1798 te Zierikzee (ZE) met Johannes VERHOOLE, grof en hoefsmid, geboren ca 1766, overleden op 29-07-1849 te St Annaland (ZE).
   7.  Adriaan Hubregtsz BEIJE (zie VIII.34).
   8.  Jan BEIJE, geboren op 16-12-1782 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 22-12-1782 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): de vader zelf).

 
VII.19    Cornelia Hendrikse BEIJE, gedoopt op 20-02-1743 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Jans Beije), overleden voor 1824. Zij wordt in de diverse officiële stukken ook vermeld als Cornelia Jans Beije, dochter van Hendrik Jansz BEIJE (zie VI.9) en Jerijntje Marinusse de ROO.
Ondertrouwd op 12-04-1766 te Burgh (ZE) met Jan Stoffelse (BEIJE), 27 jaar oud, gedoopt op 27-07-1738 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Backer), overleden voor 1824. In de overlijdensakte van zijn zoon Job Janz Beije, wordt hij als Jan Stoffelse Beije, zijnde de vader, genoemd. Zoon van Stoffel Jansse en Lena Janse BACKER, de kinderen uit dit huwelijk namen de naam Beije aan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maatje Stoffelse BEIJE, gedoopt op 02-02-1766 te Burgh (ZE) (getuige(n): Maatje Jaspers), overleden te Burgh (ZE), voor 31 mei 1791.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27-04-1787 te Burgh (ZE) met Marinus de MAN, 22 jaar oud, geboren op 20-08-1764 te Haamstede (ZE), gedoopt op 26-08-1764 te Haamstede (ZE). Op 31 mei 1791 komt hij voor de rechtbank in Burgh als weduwnaar, samen met de wed Adriana van Houten (van Cornelis Quant) welke "door verleijdende woorden en herhaalde beloften van haar te zullen trouwen, het ongeluk heeft gehad om met Marinus vleeschelijk te converseeren, met dat gevolg dat zij daardoor bevrucht zijnde, op den vierden dezer maand van kinde is verlost, en in barensnooden tot vader benoemd Marinus Cornsz de Man". Zij beloven de komende Vrijdag aantekening te doen; van de eerste vrouw van Marinus zal een snoer bloedkoralen, gouden krullen en zilveren gespen gedeponeerd worden in de Plaatse kist van Burgh, bestemd voor het kind (Cornelia) uit dit eerdere huwlijk
Op 11 juni 1791 zijn ze nog steeds niet getrouwd, zij leeft "van den armen" en krijgt toestemming om pro-deo te procederen. Op 27 juli belooft Marinus weer met Adriana te trouwen, als zij het kind laat dopen
Op 25 april 1792 zit Marinus als gedetineerde in het 's Gravensteen in Zierikzee; er wordt beslag gelegd op de goederen die zich in het huis van zijn vader bevinden, behalve de lijfsverschoning, die moet naar Zierikzee worden gestuurd. Er is alleen wat huisraad, de vader, maar ook Adriana moeten verklaren, dat ze geen goederen van Marinus in hun bezit of verborgen hebben. Op verzoek van Zierikzee worden de goederen openbaar verkocht, de opbrengst is slechts 5 pond 10 sch; zij willen dat geld hebben voor gemaakte onkosten. Burgh wil al het geld niet afdragen want zij verwachten dat het kind Cornelia ten laste van de armen zal komen, en bovendien klagen ze, dat ze Marinus elke dag vrij zien rondlopen, ondanks het vonnis van de rechter; spottend over de justitie en het gerecht. Later beloven ze, dat ze de verbanning en de baldadigheden en bedreigingen van Marinus goed in de gaten zullen houden (Raze 4843), zoon van Cornelis Marinusz de MAN en Cornelia Cornelisse van ZUIJEN.
   2.  Stoffel Stoffelse BEIJE, gedoopt op 05-04-1767 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Stoffelse).
   3.  Henrica Stoffelse BEIJE, gedoopt op 25-03-1770 te Burgh (ZE) (getuige(n): Maria Johannesse Tieleman), overleden ca 1808.
Gehuwd met Adriaan OVERBEKE, overleden ca 1792.
   4.  Leendert Jansz Stoffelse BEIJE (zie VIII.42).
   5.  Johanna Stoffelse BEIJE, gedoopt op 12-11-1775 te Burgh (ZE) (getuige(n): Martina de Rhoo).
   6.  Job Jansz Stoffelse BEIJE (zie VIII.46).
   7.  Jan Stoffelse BEIJE, gedoopt op 09-06-1782 te Burgh (ZE) (getuige(n): Adriaantje Gast).

 
VII.24    Marinus Hendrikse BEIJE, gedoopt op 14-01-1753 te Burgh (ZE) (getuige(n): Tona Cornelisse), overleden op 14-02-1786 te Brouwershaven (ZE) op 33-jarige leeftijd. Hij heeft op 28 dec 1784 in Brouwershaven de eed als borger en poorter gedaan ten stave van Cornelis Verhelle, baljuw, Klaas van 't Hoff en Barend Hokke, burgemeesters, zoon van Hendrik Jansz BEIJE (zie VI.9) en Jerijntje Marinusse de ROO.
Ondertrouwd op 20-01-1780 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 19-02-1780 te Brouwershaven (ZE) met Maria Jacob van 't KLOOSTER, geboren 00-00-1753 te Duivendijke (ZE), overleden op 23-01-1786 te Brouwershaven (ZE), begraven op 27-01-1786 te Brouwershaven (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Heijndricus BEIJE, geboren op 07-07-1780 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 09-07-1780 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Cornelia Hendrikse Beije), overleden op 25-05-1783 te Brouwershaven (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   2.  Johanna Martinusse BEIJE (zie VIII.51).
   3.  Jakob BEIJE, geboren op 08-02-1783 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 20-02-1783 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Cornelia Hendiksdr Beije), overleden op 25-09-1783 te Brouwershaven (ZE), 229 dagen oud.
   4.  Jakoba BEIJE, geboren op 23-04-1785 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 01-05-1785 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije), overleden op 02-02-1786 te Brouwershaven (ZE), 285 dagen oud.

 
VII.31    Jan Cornelisz BEIJE, gedoopt op 18-08-1748 te Burgh (ZE) (getuige(n): Geertje Verhek), overleden, reeds voor de doop van zijn zoon Jan op 21-5-1780, zoon van Cornelis Jansz BEIJE (zie VI.11) en Maria Johannesse TIELEMAN.
Ondertrouwd op 08-09-1775 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22-09-1775 te Burgh (ZE) met Levina Willems van SLUIJS, 24 jaar oud, gedoopt op 23-05-1751 te Burgh (ZE) (getuige(n): Pieternella Jobse van Sluijs), overleden op 21-10-1820 te Haamstede (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Willem Jobsz van SLUIJS en Jobje Leendertse BUITENDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BEIJE, gedoopt op 31-03-1776 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Imanse Bruine), overleden, voor 28-2-1779.
   2.  Willem Janse BEIJE (zie VIII.55).
   3.  Maria BEIJE, gedoopt op 28-02-1779 te Burgh (ZE).
   4.  Jan BEIJE, gedoopt op 21-05-1780 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelis Cornelisz Straaijer en Aagje van Lillo).

 
VII.34    Johannis Cornelisz BEIJE, gedoopt op 18-03-1753 te Burgh (ZE) (getuige(n): Jannetje Imans), overleden op 12-10-1810 op 57-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jansz BEIJE (zie VI.11) en Maria Johannesse TIELEMAN.
Ondertrouwd op 03-04-1790 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 22-04-1790 te Elkerzee (ZE) met Pieternella Adriaansdr HANDPO(O)TE, 27 jaar oud, arbeidster, gedoopt op 31-10-1762 te Elkerzee (ZE) (getuige(n): Neeltje Jacobse Padmos), overleden op 17-02-1825 te Haamstede (ZE) op 62-jarige leeftijd, dochter van Adriaan Andriesz HANDPO(O)TE en Adriaantje Jacobse PADMOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis BEIJE, geboren op 04-04-1791 te Haamstede (ZE), gedoopt op 10-04-1791 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maatje Landsheer), overleden, voor 25-3-1793.
   2.  Adriaan BEIJE, geboren op 13-04-1792 te Haamstede (ZE), gedoopt op 22-04-1792 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaantje Paters, wed Adriaan Handpote), overleden op 10-07-1825 te Burgh (ZE) op 33-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Cornelis BEIJE, geboren op 25-03-1793 te Haamstede (ZE), gedoopt op 31-03-1793 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Levina Willemz van den Sluis), overleden, voor 6-7-1794.
   4.  Cornelis BEIJE, landbouwersknecht, geboren op 03-07-1794 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-07-1794 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Johanna Beije), overleden op 21-10-1842 te Haamstede (ZE) op 48-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5.  Adriana BEIJE, arbeidster, geboren op 07-04-1797 te Haamstede (ZE), gedoopt op 16-04-1797 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Krina van der Schelde), overleden op 27-12-1852 te Renesse (ZE) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 01-12-1819 te Haamstede (ZE) met Cornelis Willem MELIESTE, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 08-10-1797 te Burgh (ZE), overleden op 15-12-1823 te Haamstede (ZE) op 26-jarige leeftijd, zoon van Willem MELIE(F)STE en Willemijntje RENTIER, arbeidster.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 29-10-1824 te Renesse (ZE) met Cornelis Cornelisz VERTON, 37 jaar oud, mandenmaker, geboren op 24-04-1787 te Renesse (ZE), overleden op 11-06-1875 te Haamstede (ZE) op 88-jarige leeftijd, zoon van Kornelus VERTON en Helena MAASEN.
   6.  Marinus BEIJE, schutter en smidsknecht, geboren op 11-08-1803 te Haamstede (ZE), gedoopt op 21-08-1803 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Kaatje Cornelisse Schoutjes), overleden op 07-01-1831 te Middelburg (ZE) op 27-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
VII.50    Martinus Leendertz BEIJE, geboren op 04-02-1746 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-02-1746 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maatie Jans Storm vr van Jan Martinus de Roo, zij woonden te Serooskerke (S)), overleden, voor 11-1-1774, zoon van Leendert Adriaansz BEIJE (zie VI.32) en Catharina Marinusse de ROO.
Kind:
   1.  Martina BEIJE, geboren op 11-01-1774 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-02-1774 te Haamstede (ZE) (getuige(n): de moeder zelve), overleden op 31-10-1846 te Ellemeet (ZE) op 72-jarige leeftijd. Volgens beedigde attestatie van de moeder, Adriaantje Marinuszen Tromper, is zij in de ontucht geteeld en zou de vader de reeds overleden Martinus Leendertz Beije zijn, dochter van Adriaantje Marinuszen TROMPER.
Ondertrouwd op 08-03-1799 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-03-1799 te Elkerzee (ZE) met Adriaan VERTON, 20 jaar oud, geboren te Ellemeet (ZE), gedoopt op 14-02-1779 te Elkerzee (ZE), overleden op 03-01-1855 te Ellemeet (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan VERTON en Janna BRONSMAN.

 
VII.68    Jacob Gillesz BEIJE, geboren op 20-04-1742 te Haamstede (ZE), gedoopt op 22-04-1742 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maritie Jacobs), overleden op 12-06-1817 te Haamstede (ZE) op 75-jarige leeftijd, als Jacob Gilisse. Bij de geboorte van zijn zoon Gillis noemt hij zich Beije, zoon van Gilles Jacobz en Cornelia Adriaanse BEIJE (zie VI.43).
Gehuwd voor de kerk voor 1786 met Maria Jacobs STEUR, geboren op 12-08-1758 te Burgh (ZE), gedoopt op 13-08-1758 te Burgh (ZE) (getuige(n): Dina Imanse Bakker), dochter van Jacob Klaasse STEUR en Janna Janse VORSEPUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gilles Jacobz BEIJE (zie VIII.70).

 
VII.84    Janna Willemse BEIJE, gedoopt op 03-01-1740 te Burgh (ZE) (getuige(n): Adriaantje Jans), dochter van Willem Pieterz BEIJE (zie VI.46) en Dina Jans HOLLANDER.
Ondertrouwd op 10-03-1769 te Burgh (ZE) met Jan Kornelisz DIJKGRAAF, 31 jaar oud, gedoopt op 29-12-1737 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Janse), zoon van Cornelis Leendertz DIJKGRAAF en Adriaantje Pieterse van WESTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaantje DIJKGRAAF, arbeidster, gedoopt op 20-05-1770 te Burgh (ZE) (getuige(n): Dina Jans Hollander), overleden op 19-11-1834 te Burgh (ZE) op 64-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) voor 1804 met Gert van WAGENINGEN.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1805 met Willem Janse BEIJE (zie VIII.55).

 
VII.90    Janus Willemz BEIJE, gedoopt op 05-11-1747 te Burgh (ZE) (getuige(n): Kaatje Andriesse van Hoeke), zoon van Willem Pieterz BEIJE (zie VI.46) en Dina Jans HOLLANDER.
Ondertrouwd op 26-02-1772 te Burgh (ZE) met Leijntje Jacobs FOLKERS, geboren voor 1752 te Elkerzee (ZE), dochter van Jacob Pieterz VOLKERTSE en Maatje Ananiasse FONTEIJNE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijntje BEIJE, gedoopt op 25-04-1773 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Willemse Beije).

 
VII.94    Willem Marinusz BEIJE, landbouwer, geboren op 05-03-1758 te Haamstede (ZE), gedoopt op 12-03-1758 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Janna Willemse Beije, vr van Claas Leendertz Dijkgraaf), overleden, voor 2-9-1801, zoon van Marinus Willemse BEIJE (zie VI.56) en Neeltje Jans BOLLE.
Ondertrouwd (1) op 16-02-1781 te Zonnemaire (ZE) met Janna Leendertsdr ZEEMAN, geboren voor 1761, overleden voor 1784.
Ondertrouwd (2) ..-2-1784 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-03-1784 te Haamstede (ZE) met Petronella Aartse van den BROEKE, 20 jaar oud, geboren op 18-09-1763 te Burgh (ZE), gedoopt op 25-09-1763 te Burgh (ZE) (getuige(n): Pieternella Zorge), overleden op 14-12-1832 te Haamstede (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Aart Hendrikse van den BROEKE, schout van Burgh, en Katharina Willemse HOCKE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje Willemina BEIJE, landbouwster, geboren op 08-12-1781 te Haamstede (ZE), gedoopt op 16-12-1781 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Crina Marinusdr Beije, zij woonde te Nieuwerkerk), overleden op 21-01-1838 te Brouwershaven (ZE) op 56-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 25-03-1802 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 15-04-1802 te Brouwershaven (ZE) met Pieter Daniëlsz GAANDERSE, geboren 1772 te Brijdorpe (ZE), overleden op 14-07-1816 te Duivendijke (ZE).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 31-05-1817 te Duivendijke (ZE) met Matthijs van SLUIJS, 29 jaar oud, landman/rijtuigverhuurder, geboren op 26-01-1788 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 30-01-1788 te Brouwershaven (ZE), overleden op 09-05-1858 te Brouwershaven (ZE) op 70-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van SLUIJS en Adriana MOREEL.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Aard BEIJE, geboren op 20-12-1784 te Haamstede (ZE), gedoopt op 26-12-1784 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Caatje Hokkes, hv van Aard van den Broeke), overleden, voor 21-6-1787.
   3.  Maria Willemse BEIJE, geboren op 06-01-1786 te Haamstede (ZE), gedoopt op 12-02-1786 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Crina Beije, lidmaat te Nieuwerkerk), overleden op 08-12-1827 te Haamstede (ZE) op 41-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 01-09-1808 te Haamstede (ZE) met Pieter Lievensz VIS, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 07-07-1784 te Haamstede (ZE), gedoopt op 18-07-1784 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Hanpote, hv van schout Cornelis Vis), overleden op 28-10-1862 te Haamstede (ZE) op 78-jarige leeftijd, zoon van Lieven Pietersz VIS, landbouwer, en Johanna Hermans KLOOTE.
   4.  Aard BEIJE (zie VIII.81).
   5.  Cornelia BEIJE, geboren op 12-07-1788 te Haamstede (ZE), gedoopt op 20-07-1788 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije (lidmaat te Bruinisse) en Caatje Willems).
   6.  Marinus BEIJE, geboren op 03-01-1790 te Haamstede (ZE), gedoopt op 10-01-1790 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Lena Huijbrechtzen vr van Jan Beije, lidmaat te Nieuwerkerk).
   7.  Kaatje BEIJE, geboren op 30-06-1791 te Haamstede (ZE), gedoopt op 10-07-1791 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Martina van de Broeke, lidmaat te Nieuwkerk), overleden, voor 21-6-1794.
   8.  Kornelis BEIJE (zie VIII.86).
   9.  Caatje BEIJE, landbouwster, geboren op 21-06-1794 te Haamstede (ZE), gedoopt op 29-06-1794 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Martina van den Broeke, lidmaat te Nieuwerkerk), doophefster Lijzebeth d'Oude, overleden op 13-07-1850 te Zonnemaire (ZE) op 56-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 17-09-1820 te Noordwelle (ZE), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-10-1820 te Noordwelle (ZE) met Pieter Cornelisse VERSEPUT, 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 09-08-1786 te Ellemeet (ZE), gedoopt op 13-08-1786 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 19-06-1838 te Noordwelle (ZE) op 51-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jacobse VERSEPUT, landbouwer, diaken (in 1799 te Serooskerke (S)) en commies van waterstaat, en Pieternella Pieterse KOSTEN.
   10.  Crina BEIJE, landbouwster, geboren op 21-08-1795 te Haamstede (ZE), gedoopt op 30-08-1795 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Crina Marinusz Beije), overleden op 06-06-1828 te Burgh (ZE) op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-02-1817 te Burgh (ZE) met Hendrik BEUKELAAR, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-07-1793 te Burgh (ZE), gedoopt op 04-08-1793 te Burgh (ZE) (getuige(n): Grietje Jansen de Boer), overleden op 02-10-1857 te Burgh (ZE) op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan Marinusse BEUKELAAR en Lena Hendriksen BRABER, landvrouw.
   11.  Nicolaas BEIJE (zie VIII.92).

 
VII.100    Jan BEIJE, landbouwer op de hofstede Spaane Zee in de polder Groot Beddewaarde te Nieuwerkerk, gedoopt op 08-03-1761 te Haamstede (ZE), overleden ca 1800 te Nieuwerkerk (ZE), zoon van Marinus Willemse BEIJE (zie VI.56) en Neeltje Jans BOLLE.
Ondertrouwd op 04-08-1786 te Nieuwerkerk (ZE) met Lena Hubregtse van der STOLPE, 24 jaar oud, geboren op 28-02-1762 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 22-10-1807 te Nieuwerkerk (ZE) op 45-jarige leeftijd, dochter van Huibrecht Jansz van der STOLPE, landbouwer op de Rase Keure in Nieuwerkerk, en Laurina Leendertse DOELEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE, geboren op 09-03-1787 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 11-03-1787 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Crina Beije).
   2.  Laurina Janse BEIJE, geboren op 27-01-1789 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 01-02-1789 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Cornelis en Cornelia Hubregtse), overleden op 02-04-1827 te Nieuwerkerk (ZE) op 38-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 30-06-1807 te Nieuwerkerk (ZE), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 24-07-1807 te Nieuwerkerk (ZE) met Leendert Jacobs BERMAN, 21 jaar oud, landbouwer op de hofstede Steenzwaan in Nieuwerkerk, geboren op 15-04-1786 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 06-03-1842 te Zierikzee (ZE) op 55-jarige leeftijd, zoon van Jacob BERMAN en Pieternella van DOCK.
   3.  Neeltje BEIJE, particuliere, geboren op 02-09-1791 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 25-09-1791 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 03-10-1812 te Zierikzee (ZE) op 21-jarige leeftijd, begraven op 05-10-1812.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-05-1811 te Zierikzee (ZE) met Jan BEVELANDER, landbouwer, geboren ca 1785 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-01-1848 te Zierikzee (ZE), zoon van Cornelis BEVELANDER en Janna TELLE.
   4.  Huibregt Jansz BEIJE, geboren op 09-09-1794 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 14-09-1794 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 21-10-1814 te Nieuwerkerk (ZE) op 20-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5.  Cornelia BEIJE, geboren op 17-08-1795 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 30-08-1795 te Nieuwerkerk (ZE), overleden, voor 19-6-1799.
   6.  Willem BEIJE, geboren op 17-08-1795 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 30-08-1795 te Nieuwerkerk (ZE) (getuige(n): Cornelia van de Stolpe), overleden, voor 2-12-1796.
   7.  Willem BEIJE, dijkgraaf en landbouwer op de "Spaanse Zee", geboren op 02-12-1796 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 04-12-1796 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 19-03-1854 te Nieuwerkerk (ZE) op 57-jarige leeftijd. Hij was landbouwer en woonde (van 1796 tot 1854) op de boederij "Spaanse Zee" in de Beddewaardepolder tussen Nieuwerkerk en Zierikzee. Deze boederij ontleent zijn naam aan de doortocht van de Spanjaarden onder Mondragon op die plaats door de Gouwe, een rivier die eeuwenlang Schouwen van Duiveland scheidde. Willem Beije was de naamgever van het belendende "Beijersdijkje", waar na de ramp van 1953 vele noodwoningen verrezen. Later is de naam van dit dijkje gewijzigd in Bettewaardsedijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-06-1823 te Nieuwerkerk (ZE) met Geertruida van OEVEREN, 22 jaar oud, gedoopt op 06-11-1800 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 15-03-1860 te Zierikzee (ZE) op 59-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Leendertz van OEVEREN, landbouwer op de Grote Hofstede te Ouwerkerk, en Helena Jobse van der HAVE (Lena Jobse van der Voorde).
   8.  Cornelia BEIJE, geboren op 19-06-1799 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 21-06-1799 te Nieuwerkerk (ZE).

 
VII.111    Boudewijn BEIJE, gedoopt op 19-08-1744 te Zierikzee (ZE), overleden op 15-08-1784 te Zierikzee (ZE) op 39-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden had hij met zijn vrouw Susanna een bezit van £ 913.1.9, waarvan Jacomina, zijn enigst in leven zijnde kind £ 304.7.3 erfde. Zoon van Johannis Boudewijnsz BEIJE (zie VI.66) en Jakomina PLEVIER.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 05-06-1768 te Zierikzee (ZE) met Susanna ROELANDSE, 21 jaar oud, gedoopt op 05-02-1747 te Zierikzee (ZE), begraven op 14-08-1806 te Zierikzee (ZE), dochter van Cornelis Roelands en Johanna MAEIJENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacomina BEIJE, particuliere, gedoopt op 14-10-1772 te Zierikzee (ZE), overleden op 06-08-1818 te Zierikzee (ZE) op 45-jarige leeftijd. Op recommandatie van President en Schepenen van Zierikee (inv.nr 1679, folio 223v) wordt zij op 15 september 1796 meerderjarig verklaard.
Ondertrouwd op 04-06-1802 te Zierikzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 20-06-1802 te Zierikzee (ZE) met Jacob van der WEIJDE, 27 jaar oud, kruidenier/koekbakker, gedoopt op 11-01-1775 te Zierikzee (ZE), overleden op 25-09-1815 te Zierikzee (ZE) op 40-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van der WEIJDE en Adriana MONSTERS.
   2.  Cornelis BEIJE, gedoopt op 23-12-1774 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 5-4-1776.
   3.  Cornelis BEIJE, gedoopt op 05-04-1776 te Zierikzee (ZE), overleden, voor 15-8-1784.

 
VIII.1    Klaas Marinusz BEIJE, dijkbaas, geboren op 26-06-1754 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 30-06-1754 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Matie Klaassen), als Klaas Claasse en gehuwd als Klaas Marinusse, overleden op 22-05-1826 te Zierikzee (ZE) op 71-jarige leeftijd, hij wordt in 1812 en 1813 als gemeenteraadslid van Kerkwerve vernoemd. Zoon van Marinus Claasz en Elijsabeth Govertse BEIJE (zie VII.6).
Ondertrouwd op 20-04-1785 te Zierikzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 18-05-1785 te Zierikzee (ZE) met Marina van der WAARDE, 27 jaar oud, particuliere, geboren op 14-03-1758 te Oosterland (ZE), overleden op 26-01-1823 te Kerkwerve (ZE) op 64-jarige leeftijd, dochter van Marinus Janse van der WAARDE en Tona Marinusse JONKER. Al zijn kinderen heten aanvankelijk "Klaassen", doch namen na 1811 de familienaam "Beije" aan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lizebeth Klaasse BEIJE, arbeidster, geboren op 10-03-1786 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 12-03-1786 te Rengerskerke (ZE) (getuige(n): Anna Marinusse), overleden op 25-12-1847 te Zierikzee (ZE) op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gilles DEKKER, arbeider, geboren ca 1788.
   2.  Thona Klaasse BEIJE, geboren op 23-02-1787 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 25-02-1787 te Rengerskerke (ZE) (getuige(n): Thona Jonker), overleden op 05-04-1822 te Kerkwerve (ZE) op 35-jarige leeftijd.
Hun kinderen namen in 1825 de naam "de Jonge" aan. Voogd van deze kinderen was Leendert Klaasz Beije, gehuwd voor de kerk voor 1806 met Dingenus Paulusse (de JONGE), geboren op 23-12-1787 te Kerkwerve (ZE), overleden op 25-04-1820 te Kerkwerve (ZE) op 32-jarige leeftijd, zoon van Johannes Paulusse en Pieternella de JONGE.
   3.  Marina Klaasse BEIJE, geboren op 24-12-1788 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 28-12-1788 (getuige(n): Grietje Marinusse), overleden op 27-01-1813 te Kerkwerve (ZE) op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Marinus Klaasz BEIJE (zie IX.6).
   5.  Grietje Klaasdrina Marinusse BEIJE, arbeidster, gedoopt op 16-12-1792 te Rengerskerke (ZE). In een extract, dd 15 maart 1885, bij de huwelijksbijlage staat dat uit een protestants doopregister blijkt dat zij is gedoopt op 16-12-1792, waarbij Maria Versseput getuige was. Overleden op 28-07-1822 te Noordgouwe (ZE) op 29-jarige leeftijd. In de overlijdensakte staat dat zij is gestorven onder de naam Grietje Klaasse.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-04-1815 te Dreischor (ZE) met Jan HERMAN, 22 jaar oud, dagloner/schildersknecht, geboren op 26-04-1792 te Dreischor (ZE), gedoopt op 29-04-1792 te Dreischor (ZE) (getuige(n): Maria Tiggon), overleden op 08-12-1854 te Dreischor (ZE) op 62-jarige leeftijd, zoon van Frederik Hendrik HERMAN en Kommertje TIGGON.
   6.  Johannes Klaasz BEIJE (zie IX.11).
   7.  Jacoba Klaasse BEIJE, arbeidster, geboren op 22-12-1796 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 01-01-1797 te Rengerskerke (ZE) (getuige(n): Neeltje Marinusse), overleden op 14-03-1833 te Zierikzee (ZE) op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1819 te Kerkwerve (ZE) met Pieter Cornelisse Gertse ZWAGER, 28 jaar oud, arbeider, gedoopt op 21-03-1790 te Zierikzee (ZE), overleden op 25-06-1831 te Kerkwerve (ZE) op 41-jarige leeftijd, de naam "Zwager" heeft hij in 1825 aangenomen, voorheen was hij bekend onder Pieter Gertse. Bij zijn huwelijk en het overlijden van zijn echtgenote Jacoba werd hij nog geregistreerd als Pieter Cornelisse Gertse. Zoon van Cornelis Gertse en Joppa Janse ZWAGER.
   8.  Leendert Klaasz BEIJE (zie IX.16).
   9.  Adriaan BEIJE, geboren op 02-05-1801 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 10-05-1801 te Rengerskerke (ZE).

 
VIII.12    Jacob Marinusz (BEIJE), landbouwer en herbergier, gedoopt op 10-06-1764 te Zierikzee (ZE), als Jacob Claasse en gehuwd als Jacob Marinusse, overleden op 20-11-1801 te Serooskerke (S) (ZE) op 37-jarige leeftijd. Dat hij later de achternaam Beije heeft aangenomen blijkt uit:
a. Akte van Blijkbaarheid dd 8-5-1815, welke als huwelijksbijlage bij de huwelijkacte van zijn zoon Jacob met Pieternella is gevoegd
b. Akte van 2e huwelijksvoltrekking van zijn zoon Jacob met Janna
c. Akte van overlijden van zijn zoon Jacob dd 8-4-1857, zoon van Marinus Claasz en Elijsabeth Govertse BEIJE (zie VII.6).
Ondertrouwd op 24-10-1787 te Burgh (ZE) met Maria Jacobse VERSEPUT, 24 jaar oud, herbergierster, gedoopt op 13-02-1763 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 30-10-1832 te Ellemeet (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Jacob Janse VERSEPUT en Jannetje de KLOET. In de "Memorie van aangifte van de boedel" van Maria Verseput worden als enige kinderen genoemd Jacob en Leendert. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de andere vier kinderen reeds overleden waren. Daar het overlijden van Marinus en Jannetje niet in de Burgerlijke Stand zijn teruggevonden, kan men aannemen dat zij zijn overleden voor 1811.
De kinderen van dit echtpaar staan vermeld in de akte van boedelscheiding van Marinus Claasse, de vader van Jacob.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE, geboren ca 1787, overleden voor 1811.
   2.  Jacob BEIJE (zie IX.20).
   3.  Leendert Jacobz BEIJE (zie IX.23).
   4.  Jan BEIJE, fuselier bij het 20e bataljon, geboren ca 1794 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 21-12-1814 te Middelburg (ZE), in het militair hospitaal.
   5.  Elisabeth BEIJE, dienstmeid, geboren ca 1796, overleden op 14-10-1821 te Haamstede (ZE).
   6.  Jannetje BEIJE, geboren ca 1799, overleden voor 1811.

 
VIII.19    Jan Marinusz BEIJE, gedoopt op 12-05-1771 te Zierikzee (ZE), als Jan Claasse en gehuwd als Jan Marinusse, zoon van Marinus Claasz en Elijsabeth Govertse BEIJE (zie VII.6).
Ondertrouwd op 17-04-1795 te Kerkwerve (ZE) met Lucretia KOOIMAN, arbeidster, geboren ca 1771 te Oosterland (ZE), overleden op 21-09-1842 te Kerkwerve (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijnis BEIJE, geboren op 24-06-1796 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 26-06-1796 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Anna Marijnisse).
   2.  Lucretia BEIJE, arbeidster, geboren op 24-10-1797 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 29-10-1797 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Lucretia Lievense), overleden op 09-02-1855 te Burgh (ZE) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-05-1818 te Burgh (ZE) met Willem Jansz TANGEMAN, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 14-08-1789 te Westerschouwen (ZE), gedoopt op 16-08-1789 te Burgh (ZE) (getuige(n): Lena Marinusdr van Strijen), overleden op 13-11-1842 te Burgh (ZE) op 53-jarige leeftijd, zoon van Jan Dirkz TANGEMAN en Neeltje Marinusdr van STRIJEN.

 
VIII.23    Leendert Marinusse BEIJE, dagloner, geboren op 19-01-1777 te Zierikzee (ZE), gedoopt op 19-01-1777 te Zierikzee (ZE), als Leendert Claasse en gehuwd als Leendert Marinusse, overleden op 30-05-1811 te Zierikzee (ZE) op 34-jarige leeftijd, zoon van Marinus Claasz en Elijsabeth Govertse BEIJE (zie VII.6).
Ondertrouwd op 19-04-1797 te Zierikzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 10-05-1797 te Zierikzee (ZE) met Maria KUIJPERS, geboren ca 1769.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lizabeth MARINUSSE, geboren op 15-02-1798 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-01-1869 te Zierikzee (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Abraham BRAAM, overleden voor 1869.
   2.  Marinus Leendertsz BEIJE (zie IX.33).

 
VIII.30    Leijn (Linus) BEIJE, geboren op 15-12-1773 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 16-12-1773 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Toontie Tonisse Kale), zoon van Hubregt BEIJE (zie VII.10) en Neeltje Leijnse van den BERG.
Ondertrouwd op 01-09-1810 te Oostende (B), gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 23-09-1810 te Brouwershaven (ZE) met Maria Francisca DUDAL, 23 jaar oud, geboren op 29-09-1786 te Oostende (B), gedoopt op 29-09-1786 te Oostende (B) (getuige(n): Josephus Callens en Maria Francisca Clauwaert), dochter van Carolus Jacobus DUDAL en Joanna Theresia BOUTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus BEIJE, geboren ca 1812 te Oostende (B), overleden op 10-02-1845 te Oostende (B), begraven op 14-02-1845 te Oostende (B).
   2.  Andreas Ludovicus BEIJE (zie IX.36).

 
VIII.34    Adriaan Hubregtsz BEIJE, arbeider, geboren op 26-09-1779 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 03-10-1779 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): de vader zelf), overleden op 10-10-1842 te Kloetinge (ZE) op 63-jarige leeftijd, zoon van Hubregt BEIJE (zie VII.10) en Neeltje Leijnse van den BERG.
Ondertrouwd op 16-11-1804 te Scherpenisse (ZE), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-12-1804 te Scherpenisse (ZE) met Adriana Wouters van AST, arbeidster, geboren ca 1784 te Scherpenisse (ZE), overleden op 26-11-1844 te Kloetinge (ZE), dochter van Wouter van AST en Aaltje van AST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibregt BEIJE, hij was stukrijder der Zeeuwsche Schutterij (Detachement transporttrein), geboren ca 1806 te Scherpenisse (ZE), overleden op 22-02-1833 te Veere (ZE), ongehuwd.
   2.  Aaltje BEIJE, dienstmeid, geboren op 21-06-1807 te Oud Vossemeer (ZE), gedoopt op 28-06-1807 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 25-11-1830 te Kattendijke (ZE) op 23-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Wouter BEIJE (zie IX.40).
   4.  Jan BEIJE, arbeider en scharenslijper, geboren op 23-06-1811 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 12-03-1895 te Rotterdam (ZH) op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-04-1840 te Goes (ZE) met Levina WOLFERS, arbeidster, geboren ca 1816 te Kieldrecht (ZH), overleden op 27-11-1871 te Goes (ZE), dochter van Levinus WOLFERS en Maria THORENS, leurster.
   5.  Jeremias BEIJE (zie IX.44).
   6.  Neeltje BEIJE, geboren op 09-09-1817 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 01-10-1838 te Kloetinge (ZE) op 21-jarige leeftijd.
   7.  Cornelia Adriaanse BEIJE, geboren op 12-09-1821 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 04-02-1889 te De Lier (ZH) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 04-11-1864 te De Lier (ZH) met Philips van der EIJK, geboren ca 1811 te Maasland, overleden op 16-11-1879 te Maasland, zoon van Jacob van der EIJK en Trijntje van TRICHT.

 
VIII.42    Leendert Jansz Stoffelse BEIJE, slagter, gedoopt op 27-12-1772 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Stoffels), als Leendert Janse Stoffelse, overleden op 11-09-1839 te Burgh (ZE) op 66-jarige leeftijd. Uit overlijdensakte blijkt dat hij later de naam van zijn moeder heeft aangenomen, dit gebeurde bij de geboorte van zijn zoon Pieter, die in 1812 geboren werd. Zoon van Jan Stoffelse (BEIJE) en Cornelia Hendrikse BEIJE (zie VII.19).
Ondertrouwd (1) op 24-04-1795 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 14-05-1795 te Burgh (ZE) met Pieternella Pieterse TAK, 20 jaar oud, geboren op 25-08-1774 te Burgh (ZE), gedoopt op 28-08-1774 te Burgh (ZE) (getuige(n): Willemijntje van Espen), overleden op 24-10-1820 te Burgh (ZE) op 46-jarige leeftijd, dochter van Pieter Janse TAK en Maria Kornelisse DAG.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 23-02-1824 te Burgh (ZE) met Clasina de JONGE, 39 jaar oud, arbeidster, geboren op 24-01-1785 te Oosterland (ZE), gedoopt op 30-01-1785 te Oosterland (ZE), overleden op 15-06-1853 te Burgh (ZE) op 68-jarige leeftijd, dochter van Leendert de JONGE en Willemijntje LEMSON.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Leendertse Stoffelse BEIJE, arbeidster, geboren op 30-11-1795 te Burgh (ZE), als Cornelia Leendertse Stoffelse en gehuwd als Cornelia Leendertse Beije, gedoopt op 06-12-1795 te Burgh (ZE) (getuige(n): Johanna Janse), overleden op 17-02-1855 te Burgh (ZE) op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1822 te Burgh (ZE) met David van der NOOD, 33 jaar oud, arbeider, gedoopt op 01-02-1789 te Burgh (ZE) (getuige(n): Miete Vis), overleden op 04-09-1859 te Burgh (ZE) op 70-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van der NOOT en Adriana Marinusse DIJKGRAAF.
   2.  Pieter Stoffelse BEIJE, geboren op 26-09-1798 te Burgh (ZE), gedoopt op 30-09-1798 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Pieterse Tak), overleden, voor 19-10-1805.
   3.  Jan Stoffelse BEIJE, werkman, geboren op 24-12-1799 te Burgh (ZE), gedoopt op 29-12-1799 te Burgh (ZE) (getuige(n): Johanna Stoffelse), overleden op 25-12-1846 te Woerden (UT) op 47-jarige leeftijd, ongehuwd. Jan is tot een gevangenisstraf veroordeeld. Misdaad en straf werden niet vermeld.
Zijn signalement was:
aangezicht : lang kin : breed
kleur : gezond ogen : bruin
voorhoofd : plat wenkbrauwen : bruin
neus : klein haar : bruin
mond : groot lengte : 1,59 meter.
   4.  Marietje Stoffelse BEIJE, geboren op 02-12-1801 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-12-1801 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Pieterse Tak), overleden, voor 30-7-1803.
   5.  Marietje Stoffelse BEIJE, geboren op 30-07-1803 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-08-1803 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Tak), overleden, voor 20-3-1807.
   6.  Pieter Stoffelse BEIJE, geboren op 19-10-1805 te Burgh (ZE), gedoopt op 27-10-1805 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Tak), overleden, voor 6-11-1812.
   7.  Marietje Stoffelse BEIJE, geboren op 20-03-1807 te Burgh (ZE), gedoopt op 29-03-1807 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Tak), overleden, voor 22-7-1809.
   8.  Marietje Stoffelse BEIJE, geboren op 22-07-1809 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-08-1809 te Burgh (ZE) (getuige(n): Arriaantje Daalbout).
   9.  Jan Leendertse Stoffelse BEIJE (zie IX.59).
   10.  Pieter Leendertz BEIJE, arbeider, geboren op 06-11-1812 te Burgh (ZE), gedoopt op 22-11-1812 te Burgh (ZE), overleden op 03-04-1844 te Burgh (ZE) op 31-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
VIII.46    Job Jansz Stoffelse BEIJE, slagter, gedoopt op 13-12-1778 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Stoffelse), gedoopt Stoffelse, overleden op 12-01-1861 te Burgh (ZE) op 82-jarige leeftijd. Uit overlijdensakte blijkt, dat hij later de naam van zijn moeder heeft aangenomen. Vanaf de doop van zijn dochter Johanna, dd 27-10-1816, noemde hij zich Job Janz Beije.
Op 31 augustus 1811 is hij door het hof van Assisen in Middelburg wegens geweldpleging veroordeeld. Zoon van Jan Stoffelse (BEIJE) en Cornelia Hendrikse BEIJE (zie VII.19).
Gehuwd voor de kerk voor 1805 met Jannetje Joosse SPEELMAN, geboren op 15-09-1781 te Haamstede (ZE), overleden op 28-09-1843 te Burgh (ZE) op 62-jarige leeftijd, dochter van Joost Jansz SPEELMAN en Pieternella Jansdr KRIJGSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jobsz Stoffelse BEIJE (zie IX.62).
   2.  Johannis Jobsz BEIJE (zie IX.64).
   3.  Johanna Jobse BEIJE, geboren op 26-09-1806 te Burgh (ZE), gedoopt op 05-10-1806 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Speelman). In het doopboek staat reeds de vermelding, dat zij overleden is.
   4.  Leendert Stoffelse BEIJE, geboren op 11-03-1808 te Burgh (ZE), gedoopt op 20-03-1808 te Burgh (ZE) (getuige(n): Pieternella Tak).
   5.  Pieternella Stoffelse BEIJE, keetvrouw, geboren op 25-08-1809 te Burgh (ZE), gedoopt op 03-09-1809 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Joosse Speelman), overleden op 30-09-1871 te Oost- en West Souburg (ZE) op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 07-03-1834 te Zierikzee (ZE) met Herman NOBEL, 43 jaar oud, kuiper, gedoopt op 01-12-1790 te Zierikzee (ZE), overleden op 17-12-1841 te Zierikzee (ZE) op 51-jarige leeftijd, zoon van Jacob NOBEL en Bartelina BIK.
Gehuwd (2) na 1841 met Dirk BROEK, polderwerker, geboren ca 1826 te Egmond aan Zee, zoon van Koendert Teunis BROEK en Arendje GUL.
   6.  Leendert Jobsz Stoffelse BEIJE (zie IX.71).
   7.  Cornelia Pieternella BEIJE (zie IX.74).
   8.  Willemina Johanna BEIJE, geboren op 19-11-1815 te Oostburg (ZE), overleden op 02-03-1898 te Haamstede (ZE) op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1842 te Haamstede (ZE) met Johannes TIGGON, 43 jaar oud, kustligtwagter, geboren op 06-10-1798 te Stavenisse (ZE), overleden op 28-01-1877 te Haamstede (ZE) op 78-jarige leeftijd, zoon van Andries TIGGON, horlogiemaker, en Janna MOERLAND.
   9.  Johanna BEIJE, arbeidster, geboren op 17-10-1816 te Burgh (ZE), gedoopt op 27-10-1816 te Burgh (ZE) (getuige(n): Pieternella Kouwens), overleden op 28-10-1840 te Burgh (ZE) op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-06-1838 te Burgh (ZE) met Abraham BOLUIJT, 31 jaar oud, molenaarsknegt, geboren op 28-05-1807 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-06-1807 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Ariana Bolijt), overleden op 03-05-1891 te Haamstede (ZE) op 83-jarige leeftijd, zoon van Krijn Jacobsz BOLUIJT, korenmolenaar, en Willemijntje LEMSON.
   10.  Janna BEIJE, geboren op 11-12-1819 te Burgh (ZE), gedoopt op 02-01-1820 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 12-01-1821 te Burgh (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   11.  Job Jobse BEIJE, arbeider, geboren op 13-07-1821 te Burgh (ZE), gedoopt op 12-08-1821 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 28-11-1908 te Renesse (ZE) op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-06-1845 te Burgh (ZE) met Adriana BLOM, 27 jaar oud, arbeidster, geboren op 05-01-1818 te Kerkwerve (ZE), overleden op 15-08-1905 te Renesse (ZE) op 87-jarige leeftijd, dochter van Paulus BLOM, arbeider en slagter, en Elisabeth Andriesse HANSE.
   12.  Janna BEIJE, geboren op 28-05-1823 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-07-1823 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 27-11-1829 te Burgh (ZE) op 6-jarige leeftijd.
   13.  Maatje BEIJE, arbeidster, geboren op 20-11-1826 te Burgh (ZE), gedoopt op 04-02-1827 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 21-04-1845 te Burgh (ZE) op 18-jarige leeftijd.

 
VIII.51    Johanna Martinusse BEIJE, arbeidster, geboren op 26-10-1781 te Brouwershaven (ZE), gedoopt op 28-10-1781 te Brouwershaven (ZE) (getuige(n): Cornelia Beije), overleden op 21-03-1847 te Burgh (ZE) op 65-jarige leeftijd, dochter van Marinus Hendrikse BEIJE (zie VII.24) en Maria Jacob van 't KLOOSTER.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 26-04-1804 te Burgh (ZE) met Leendert Pieterse van den BERGE, geboren ca 1782 te Rengerskerke (ZE), overleden op 15-02-1830 te Burgh (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna van den BERGE (zie IX.85).

 
VIII.55    Willem Janse BEIJE, arbeider, gedoopt op 01-02-1778 te Burgh (ZE), overleden op 24-11-1842 te Burgh (ZE) op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan Cornelisz BEIJE (zie VII.31) en Levina Willems van SLUIJS.
Ondertrouwd (1) op 10-05-1799 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-05-1799 te Haamstede (ZE) met Janna Andrieze de MAN, 22 jaar oud, geboren op 10-01-1777 te Haamstede (ZE), gedoopt op 12-01-1777 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Neeltje Houtman, hv van Jans Finson, lidmaat onder Renesse), overleden op 31-12-1804 te Burgh (ZE) op 27-jarige leeftijd, dochter van Andries Marinusse de MAN en Lena Adriaensse HOUTMAN.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1805 met Adriaantje DIJKGRAAF, arbeidster, gedoopt op 20-05-1770 te Burgh (ZE) (getuige(n): Dina Jans Hollander), overleden op 19-11-1834 te Burgh (ZE) op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan Kornelisz DIJKGRAAF en Janna Willemse BEIJE (zie VII.84).
Gehuwd (3) op 57-jarige leeftijd op 13-02-1835 te Burgh (ZE) met Adriana Jans STOEL, 42 jaar oud, arbeidster, geboren op 06-02-1793 te Haamstede (ZE), gedoopt op 17-02-1793 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriana Adriaansdr Bakker), overleden op 10-12-1872 te Noordwelle (ZE) op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan Jansz STOEL en Willemijntje Adriaansdr BAKKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Levina BEIJE, arbeidster, geboren op 18-01-1800 te Burgh (ZE), gedoopt op 26-01-1800 te Burgh (ZE) (getuige(n): Levina van de Sluis), overleden op 21-01-1835 te Burgh (ZE) op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-12-1819 te Burgh (ZE) met Klaas MELIE(F)STE, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 08-12-1796 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 06-02-1882 te Burgh (ZE) op 85-jarige leeftijd, zoon van Willem MELIE(F)STE en Willemijntje RENTIER, arbeidster.
   2.  Lena Willemse BEIJE, arbeidster, geboren op 20-04-1803 te Burgh (ZE), gedoopt op 01-05-1803 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje van Lillo), overleden op 02-10-1833 te Burgh (ZE) op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-02-1823 te Burgh (ZE) met Willem SPEELMAN, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 05-05-1800 te Haamstede (ZE), overleden op 12-05-1847 te Zierikzee (ZE) op 47-jarige leeftijd, zoon van Jan Willemsz SPEELMAN en Maria Jansdr HARDEKAAS.
   3.  Janna BEIJE, geboren op 17-12-1804 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-01-1805 te Burgh (ZE) (getuige(n): Levina van Sluijs en Neeltje van Lillo).

 
VIII.70    Gilles Jacobz BEIJE, geboren op 01-03-1786 te Haamstede (ZE), als Gilles Jacobse, gedoopt op 19-03-1786 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Toontje Gilles Beije), overleden op 22-03-1838 te Haamstede (ZE) op 52-jarige leeftijd. Bij de geboorte van zijn zoon Jacob wordt als achternaam vermeld "nu Beije", zoon van Jacob Gillesz BEIJE (zie VII.68) en Maria Jacobs STEUR.
Gehuwd ca 1812 met Maria VERBOOM, dagloonster, geboren ca 1781 te Kerkwerve (ZE), overleden op 16-06-1844 te Haamstede (ZE), dochter van Dingeman VERBOOM en Neeltje STOOFMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob BEIJE, fuselier, geboren op 16-04-1812 te Haamstede (ZE), gedoopt op 19-04-1812 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Neeltje Stoel), overleden op 26-06-1832 te Haarlem (NH) op 20-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Marinus BEIJE, geboren op 27-10-1813 te Haamstede (ZE), overleden op 08-12-1813 te Haamstede (ZE), 42 dagen oud.
   3.  Neeltje BEIJE, geboren op 16-01-1815 te Haamstede (ZE), als Neeltje Gillesse, gedoopt op 22-01-1815 te Haamstede (ZE).
   4.  Maria BEIJE, geboren op 20-08-1816 te Haamstede (ZE), gedoopt op 20-08-1816 te Haamstede (ZE), overleden op 01-12-1816 te Haamstede (ZE), 103 dagen oud, als Maria Gillisse.
   5.  Pieter Gillisz BEIJE, geboren op 07-12-1817 te Haamstede (ZE), als Pieter Gillesse, gedoopt op 14-12-1817 te Haamstede (ZE), overleden op 15-01-1820 te Haamstede (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   6.  Pieter BEIJE (zie IX.96).
   7.  Maria BEIJE, geboren op 15-08-1824 te Haamstede (ZE), gedoopt op 02-01-1825 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jan Janse Speelman), overleden op 08-10-1838 te Haamstede (ZE) op 14-jarige leeftijd.

 
VIII.81    Aard BEIJE, landbouwer, geboren op 21-06-1787 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-07-1787 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Martina van de Broeke, vermeld als lidmaat te Nieuwerkerk), overleden op 03-02-1818 te Burgh (ZE) op 30-jarige leeftijd, zoon van Willem Marinusz BEIJE (zie VII.94) en Petronella Aartse van den BROEKE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-09-1811 te Haamstede (ZE) met Pieternella VIS, 22 jaar oud, landbouwster, geboren op 20-05-1789 te Haamstede (ZE), gedoopt op 31-05-1789 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Hanepote, hv van schout Cornelis Vis), overleden op 24-05-1866 te Burgh (ZE) op 77-jarige leeftijd, dochter van Lieven Pietersz VIS, landbouwer, en Johanna Hermans KLOOTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE (zie IX.99).
   2.  Johanna BEIJE, geboren op 19-11-1813 te Burgh (ZE), gedoopt op 28-11-1813 te Burgh (ZE) (getuige(n): Neeltje Leendertse Vis), overleden op 04-05-1849 te Burgh (ZE) op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-04-1841 te Burgh (ZE) met Cornelis van LILLO, 29 jaar oud, dijkbaas, geboren op 21-01-1812 te Burgh (ZE), overleden op 15-08-1853 te Duivendijke (ZE) op 41-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van LILLO en Dina LEPELTAK, tapster.
   3.  Gillis BEIJE (zie IX.103).
   4.  Lieven BEIJE (zie IX.105).

 
VIII.86    Kornelis BEIJE, landbouwer, geboren op 07-12-1792 te Haamstede (ZE), gedoopt op 16-12-1792 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Martina van den Broek), overleden op 13-03-1833 te Serooskerke (S) (ZE) op 40-jarige leeftijd, zoon van Willem Marinusz BEIJE (zie VII.94) en Petronella Aartse van den BROEKE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-06-1815 te Serooskerke (S) (ZE) met Pieternella LOKKER, 23 jaar oud, landbouwster, geboren op 31-10-1791 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 07-08-1884 te Serooskerke (S) (ZE) op 92-jarige leeftijd, dochter van Marinus LOKKER en Anna KRIJGSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina BEIJE, geboren op 28-05-1816 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 12-08-1816 te Serooskerke (S) (ZE), 76 dagen oud.
   2.  Marinus BEIJE (zie IX.108).
   3.  Willem BEIJE (zie IX.110).
   4.  Jan BEIJE (zie IX.112).

 
VIII.92    Nicolaas BEIJE, landbouwer, geboren op 08-11-1797 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-12-1797 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Trijntje Cornelisz van Westen), doophefster Lijzebeth d'Oude, overleden op 31-07-1834 te Haamstede (ZE) op 36-jarige leeftijd, zoon van Willem Marinusz BEIJE (zie VII.94) en Petronella Aartse van den BROEKE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-02-1819 te Haamstede (ZE) met Janna Jans VERTON, 21 jaar oud, landbouwster, geboren op 11-08-1797 te Ellemeet (ZE), gedoopt op 20-08-1797 te Elkerzee (ZE) (getuige(n): Sara Janse Bakker), overleden op 12-09-1867 te Haamstede (ZE) op 70-jarige leeftijd, dochter van Jan Adriaanse VERTON en Tona Jans BAKKER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE, particulier, geboren op 17-06-1819 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-07-1819 te Haamstede (ZE), overleden op 31-05-1890 te Haamstede (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 02-05-1868 te Haamstede (ZE) met Pieternella Chatharina de LOOZE, 30 jaar oud, geboren op 24-06-1837 te Biervliet (ZE), overleden op 24-04-1902 te Haamstede (ZE) op 64-jarige leeftijd, haar lijk werd gevonden in Oosterland, dochter van Mattheus de LOOZE en Krina van den BOUT.
   2.  Cornelis BEIJE (zie IX.116).
   3.  Gillis BEIJE (zie IX.118).
   4.  Jan BEIJE, geboren op 04-01-1823 te Haamstede (ZE), overleden op 04-01-1823 te Haamstede (ZE).
   5.  Toontje Bakker BEIJE, geboren op 02-08-1824 te Haamstede (ZE), gedoopt op 05-09-1824 te Haamstede (ZE), overleden op 11-10-1881 te Haamstede (ZE) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-05-1859 te Haamstede (ZE) met Job KOSTENSE, 41 jaar oud, landbouwer, geboren op 21-10-1817 te Haamstede (ZE), overleden op 15-01-1892 te Haamstede (ZE) op 74-jarige leeftijd, zoon van Adrianus KOSTENSE en Johanna de OUDE.
   6.  Pieternella Jobina BEIJE, geboren op 01-09-1825 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-09-1825 te Haamstede (ZE), overleden op 09-02-1903 te Haamstede (ZE) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1853 te Haamstede (ZE) met Abraham van Koevorden SOETERMEER, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-01-1821 te Burgh (ZE), overleden op 07-01-1882 te Haamstede (ZE) op 60-jarige leeftijd, zoon van Adriaan SOETERMEER en Cornelia Johanna HALEWIJN.
   7.  Pieter BEIJE, geboren op 24-10-1826 te Haamstede (ZE), overleden op 24-10-1826 te Haamstede (ZE).
   8.  Marinus BEIJE, geboren op 05-09-1827 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-10-1827 te Haamstede (ZE), overleden op 23-06-1837 te Haamstede (ZE) op 9-jarige leeftijd.
   9.  Cornelia BEIJE, particuliere, geboren op 31-03-1829 te Haamstede (ZE), gedoopt op 12-04-1829 te Haamstede (ZE), overleden op 22-09-1910 te Haamstede (ZE) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-10-1861 te Haamstede (ZE) met Nicolaas Eliza SOETERMEER, 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-01-1825 te Burgh (ZE), overleden op 12-10-1902 te Haamstede (ZE) op 77-jarige leeftijd, zoon van Adriaan SOETERMEER en Cornelia Johanna HALEWIJN.
   10.  Nicolaas BEIJE (zie IX.129).
   11.  Johanna BEIJE, geboren op 13-08-1831 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-09-1831 te Haamstede (ZE), overleden op 27-04-1832 te Haamstede (ZE), 258 dagen oud.
   12.  Johanna BEIJE, geboren op 24-02-1833 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-03-1833 te Haamstede (ZE), overleden op 30-03-1834 te Haamstede (ZE) op 1-jarige leeftijd.

 
IX.6    Marinus Klaasz BEIJE, melkboer, geboren op 01-12-1790 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 05-12-1790 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Neeltje van der Weerde), overleden op 18-06-1831 te Kerkwerve (ZE) op 40-jarige leeftijd, zoon van Klaas Marinusz BEIJE (zie VIII.1) en Marina van der WAARDE.
Gehuwd (1) voor 1813 met Lijsbeth TELLE.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 13-08-1813 te Noordgouwe (ZE) met Paulina van den HOUTEN (van ROOKVEEN), 19 jaar oud, arbeidster, geboren op 06-09-1793 te Noordgouwe (ZE), overleden op 07-04-1862 te Noordgouwe (ZE) op 68-jarige leeftijd. De dubbele familienaam werd vermeld in de huwelijksbijlagen bij haar huwelijk op 13-8-1813. Haar "onbekende" vader was een "van den Houten", dochter van Paulus Leendertz van den HOUTEN, dagloner en melkboer, en Lena Jans van ROOKVEEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Klaas BEIJE (zie X.1).
   2.  Lena Klaasse BEIJE (zie X.5).
   3.  Cornelis Klaasse BEIJE (zie X.6).
   4.  Aagtje BEIJE, dienstmeid, geboren op 26-11-1818 te Kerkwerve (ZE), overleden op 14-05-1894 te Renesse (ZE) op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-08-1843 te Renesse (ZE) met Johannis VERTON, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 15-07-1816 te Renesse (ZE), overleden op 29-11-1898 te Renesse (ZE) op 82-jarige leeftijd, zoon van Lauwers VERTON en Maatje VERTON.
   5.  Leendert BEIJE (zie X.10).
   6.  Johannes BEIJE (zie X.12).
   7.  Marinus BEIJE, geboren op 06-03-1824 te Kerkwerve (ZE), overleden op 10-02-1826 te Kerkwerve (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   8.  Adriaan Marinus BEIJE, geboren op 27-05-1825 te Kerkwerve (ZE), overleden op 24-06-1825 te Kerkwerve (ZE), 28 dagen oud.
   9.  Marina BEIJE, arbeidster, geboren op 12-07-1826 te Kerkwerve (ZE), overleden op 20-10-1898 te Grandville Michigan op 72-jarige leeftijd, als Mariena DeYong.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-04-1850 te Kerkwerve (ZE) met Triest de JONGE, 31 jaar oud, arbeider/boerenknecht, geboren op 22-03-1819 te Kerkwerve (ZE), geboren als Triest Gerse. Bij Koninklijk Besluit november 1925, Ststbl nr 41, de naam de Jonge aangenomen. Triest neemt deze naam op 31-3-1850 aan, overleden op 02-07-1900 te Georgetown Michigan op 81-jarige leeftijd, begraven op 05-07-1900, op het Wyoming Township Cemetery, zoon van Pieter Triest Triest Gertse de JONGE, arbeider, en Neeltje Gerritsdr ZWAGER. In 1888 is het echtpaar Triest de Jonge en Maria Beije op vrij hoge leeftijd, resp 69 en 62 jaar oud, nog geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Noord Amerika. Volgens de stukken "uit zucht naar verbetering van bestaan".
   10.  Marinus BEIJE (zie X.19).

 
IX.11    Johannes Klaasz BEIJE, arbeider/melkboer, geboren op 14-12-1794 te Rengerskerke (ZE), en gehuwd als Johannis Marinusse, gedoopt op 21-12-1794 te Rengerskerke (ZE) (getuige(n): Maria Verseput), overleden op 25-01-1848 te Zierikzee (ZE) op 53-jarige leeftijd, zoon van Klaas Marinusz BEIJE (zie VIII.1) en Marina van der WAARDE.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 01-12-1818 te Kerkwerve (ZE) met Ariaantje DOOGE, 23 jaar oud, particuliere, geboren op 27-09-1795 te Dreischor (ZE), gedoopt op 04-10-1795 te Dreischor (ZE) (getuige(n): huwelijksbijlage), overleden op 18-03-1826 te Duivendijke (ZE) op 30-jarige leeftijd, dochter van Willem (Giljam) DOOGE en Lena WADDE.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 02-05-1827 te Zierikzee (ZE) met Geertje VLAANDER, 17 jaar oud, arbeidster, geboren op 16-03-1810 te Kerkwerve (ZE), overleden op 17-01-1834 te Zierikzee (ZE) op 23-jarige leeftijd, dochter van Joost VLAANDER en Jannetje WALING.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marina BEIJE, geboren op 29-04-1819 te Duivendijke (ZE), overleden op 10-09-1819 te Duivendijke (ZE), 134 dagen oud.
   2.  Lena Klaasse BEIJE (zie X.22).
   3.  Marinus BEIJE (zie X.24).
   4.  Kaatje BEIJE, geboren op 12-05-1825 te Duivendijke (ZE), overleden op 09-02-1826 te Duivendijke (ZE), 273 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jannetje BEIJE, geboren op 04-08-1827 te Zierikzee (ZE), overleden op 31-08-1827 te Zierikzee (ZE), 27 dagen oud.
   6.  Leendert BEIJE, geboren op 21-08-1828 te Zierikzee (ZE), overleden op 08-09-1828 te Zierikzee (ZE), 18 dagen oud.
   7.  Joost BEIJE, geboren op 27-12-1829 te Zierikzee (ZE), overleden op 04-02-1830 te Zierikzee (ZE), 39 dagen oud.
   8.  Pieter Klaasse BEIJE, geboren op 16-12-1830 te Zierikzee (ZE), overleden op 15-06-1837 te Zierikzee (ZE) op 6-jarige leeftijd.

 
IX.16    Leendert Klaasz BEIJE, dijkbaas te Kerkwerve, geboren op 15-04-1799 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 21-04-1799 te Rengerskerke (ZE) (getuige(n): Neeltje Marinusse), overleden op 14-01-1829 te Kerkwerve (ZE) op 29-jarige leeftijd, zoon van Klaas Marinusz BEIJE (zie VIII.1) en Marina van der WAARDE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-08-1821 te Kerkwerve (ZE) met Cornelia BOOT, 23 jaar oud, melkboerin, geboren op 02-03-1798 te Kerkwerve (ZE), gedoopt op 04-03-1798 te Kerkwerve (ZE), overleden op 22-02-1861 te Dreischor (ZE) op 62-jarige leeftijd, dochter van Pieter Pieterz BOOT, melkboer, en Maria Leendertse STOUTJESDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas BEIJE (zie X.31).
   2.  Pieter BEIJE (zie X.34).
   3.  Marinus BEIJE, geboren op 03-01-1826 te Kerkwerve (ZE), overleden op 02-07-1826 te Kerkwerve (ZE), 180 dagen oud.
   4.  Maria BEIJE, geboren op 27-09-1827 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-01-1828 te Kerkwerve (ZE), 107 dagen oud.
   5.  Marinus BEIJE (zie X.39).

 
IX.20    Jacob BEIJE, landbouwer en herbergier te Oosterland, geboren op 15-02-1789 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Adriana Jacobse Verseput, geboren in 1750 en zuster van zijn moeder.), overleden op 08-04-1857 te Oosterland (ZE) op 68-jarige leeftijd. Hiervan werd aangifte gedaan door zijn zoon Leendert. Op 24 oct. 1837 is er een inventaris, er is bijna geen bezit (not.de Clercq)
Op 23 apr. 1839 koopt Jacob een huis en erf, nr 38, voor fl 350,-; hij leent op 11 juli geld van E.E.Schutter (not.Borrendam)
Van 1842 tot 1849 houdt Jacob via notaris Bouvin regelmatig verkopingen van koeien, vaarzen, paarden en onroerend goed
In 1843 verkoopt hij een huis met erf en gevolge, sectie F-328 in het Korte Groenendaal aan Adr. Bakker
Op 9 feb.1847 leent Jacob fl 2800,- tegen 5% van Jonkheer Karel Willemse de Jonge; het onderpand is een schuur achter het Gasthuis,F-353b; 1 bunder en 46 roeden land, F-253a; 71 roeden bouwland, F-253; en 1 bunder 37 roe bouwland F-252 met een daarop gezette nieuwe schuur (not.Bouvin), zoon van Jacob Marinusz (BEIJE) (zie VIII.12) en Maria Jacobse VERSEPUT.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 12-05-1815 te Duivendijke (ZE). Ten tijde van zijn huwelijk was hij "Boereknegt" en zijn huwelijksakte werd ook ondertekend door zijn moeder, aldus: ......... Echtgenote is Pieternella LANDSHEER, 19 jaar oud, particuliere, geboren op 03-09-1795 te Duivendijke (ZE), overleden op 23-08-1829 te Oosterland (ZE) op 33-jarige leeftijd, dochter van Leendert LANDSHEER en Geeske Simonse FOLMER. Voor hun komst naar Oosterland, ca 1816, woonde het echtpaar in Elkerzee en later ook nog in Ellemeet. In Oosterland was een pand, gebouwd in 1740 en gelegen aan het Marktplein no: 41, leeg komen te staan. (In 1812 werd het nog bewoond door Jan Hogerland met vrouw en kinderen. In 1813 ontving hij nog "de somma van 30 gulden, voor één jaar kamerverhuur aan het Gemeentebestuur"). Het pand was als dorpshuis, herberg en tevens vergaderplaats voor het Gemeentebestuur in gebruik. Baljuw en Schepenen regelden de juridische zaken van de Gemeente altijd in dit dorpshuis. In 1816 ging het beheer over naar Jacob Beije. Enkele aanduidingen van dit dorpshuis uit die tijd waren: "Herberg van Beije", "Het Dorpshuis van Beije" en "Hotel Beije". Hierover later meer.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 19-10-1832 te Oosterland (ZE), gehuwd voor de kerk op 21-10-1832 te Oosterland (ZE) met Janna van GRAAFEILAND, 26 jaar oud, naayster, geboren op 13-02-1806 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 03-12-1869 te Oosterland (ZE) op 63-jarige leeftijd, dochter van Marinus van GRAAFEILAND, landbouwer op een in 1836 afgebroken hofstede in de 17e mate te Ouwerkerk (ten zuiden van de Groeneweg), en Maria Jans STOUTJESDIJK. Op 22 dec. 1849 maken Jacob en Janna bij notaris J.M.Bouvin testamenten op, waarbij zij "alles wat de wet toestaat", nalaten aan elkaar.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert BEIJE, geboren op 11-09-1815 te Duivendijke (ZE), gedoopt op 17-09-1815 te Duivendijke (ZE), overleden op 22-10-1815 te Duivendijke (ZE), 41 dagen oud.
   2.  Maria BEIJE, geboren op 15-11-1816 te Ellemeet (ZE), overleden op 29-12-1816 om 11.00 uur te Oosterland (ZE), 44 dagen oud.
   3.  Geertje BEIJE, geboren op 03-01-1818 te Oosterland (ZE), overleden op 19-09-1818 om 15.00 uur te Oosterland (ZE), 259 dagen oud.
   4.  Leendert BEIJE, geboren op 28-04-1819 te Oosterland (ZE), overleden op 14-09-1879 te Oosterland (ZE) op 60-jarige leeftijd, waarschijnlijk ongehuwd, in de overlijdensakte werd geen burgerlijke staat vermeld en de aangifte werd gedaan door zijn broer Jan Johannes.
   5.  Jacob BEIJE, geboren op 16-08-1821 om 03.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 09-04-1827 om 16.00 uur te Oosterland (ZE) op 5-jarige leeftijd.
   6.  Willem Cornelis BEIJE, geboren op 16-03-1823 om 07.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 15-09-1823 om 14.00 uur te Oosterland (ZE), 183 dagen oud.
   7.  Maria BEIJE, geboren op 02-12-1825 te Oosterland (ZE), overleden op 21-07-1826 om 10.00 uur te Oosterland (ZE), 231 dagen oud.
   8.  Jacob BEIJE, geboren op 01-02-1828 om 20.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 08-07-1828 om 16.00 uur te Oosterland (ZE), 158 dagen oud.
   9.  Jacob BEIJE, geboren op 10-05-1829 om 23.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 16-08-1829 om 17.00 uur te Oosterland (ZE), 98 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Marinus Jacobus BEIJE, geboren op 11-01-1834 om 20.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 31-05-1834 om 21.00 uur te Oosterland (ZE), 140 dagen oud.
   11.  Jacob Marinus BEIJE, geboren op 23-04-1835 om 16.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 07-11-1839 te Oosterland (ZE) op 4-jarige leeftijd.
   12.  Maria BEIJE, geboren op 13-01-1837 om 13.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 25-01-1839 te Oosterland (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   13.  Marina Maria BEIJE, landbouwster, geboren op 25-10-1838 te Oosterland (ZE), overleden op 26-05-1909 te Zierikzee (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1863 te Oosterland (ZE) met Marinus KOOPMAN, 23 jaar oud, veehandelaar/landbouwer op de hofstede: Het Hoge Huis aan de Molenweg te Ouwerkerk (nabij Capelle), geboren op 13-09-1839 te St Maartensdijk (ZE), overleden op 30-01-1926 te Zierikzee (ZE) op 86-jarige leeftijd, zoon van Jan KOOPMAN en Janna GUILJAM.
   14.  Jacob Marinus BEIJE, geboren op 29-01-1840 te Oosterland (ZE), overleden op 04-05-1859 te Oosterland (ZE) op 19-jarige leeftijd, ongehuwd.
   15.  Maria Jacoba BEIJE, geboren op 28-04-1841 om 23.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 10-07-1904 te Oosterland (ZE) op 63-jarige leeftijd, ongehuwd.
   16.  Jacoba Elisabeth BEIJE, landbouwster, geboren op 14-11-1843 te Oosterland (ZE), overleden op 19-06-1925 te Noordgouwe (ZE) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-03-1871 te Oosterland (ZE) met Adriaan SCHOOF, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 30-07-1844 te Oosterland (ZE), overleden op 03-08-1929 te Oosterland (ZE) op 85-jarige leeftijd. Hij was landbouwer en bewoonde met Jacoba Elisabeth de boederij " 't is niet anders " te Oosterland, zoon van Frans Fransz SCHOOF en Jannetje van FAROW.
   17.  Jan Johannes BEIJE (zie X.59).
   18.  Marinus Jacob BEIJE, geboren op 02-06-1846 te Oosterland (ZE), overleden op 11-06-1846 te Oosterland (ZE), 9 dagen oud.

 
IX.23    Leendert Jacobz BEIJE, landbouwer, geboren op 26-09-1791 te Serooskerke (S) (ZE), gedoopt op 02-10-1791 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Marina Marinusse van de Waarde), overleden op 28-03-1834 te Ellemeet (ZE) op 42-jarige leeftijd, zoon van Jacob Marinusz (BEIJE) (zie VIII.12) en Maria Jacobse VERSEPUT.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 24-03-1826 te Bruinisse (ZE) met Gerritje CANO, 26 jaar oud, particuliere, gedoopt op 12-01-1800 te Bruinisse (ZE), overleden op 15-10-1885 te Brouwershaven (ZE) op 85-jarige leeftijd, dochter van Jillis CANO en Janna Willemse VERBIEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob BEIJE (zie X.62).
   2.  Janna BEIJE, landbouwster, geboren op 27-12-1827 te Ellemeet (ZE), overleden op 22-07-1898 te Ouwerkerk (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1856 te Ellemeet (ZE) met Cornelis WESDORP, 21 jaar oud, meekrapdroger, geboren op 10-10-1834 te Zierikzee (ZE), overleden op 31-01-1926 te Ouwerkerk (ZE) op 91-jarige leeftijd, zoon van Jan WESDORP en Cornelia Izaakse HOEK.
   3.  Maria BEIJE (zie X.66).
   4.  Elizabeth BEIJE, geboren op 06-11-1832 te Ellemeet (ZE), overleden op 11-03-1858 te Brouwershaven (ZE) op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1857 te Brouwershaven (ZE) met Johannes HOLLANDER, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 10-01-1831 te Brouwershaven (ZE), overleden op 17-02-1918 te Brouwershaven (ZE) op 87-jarige leeftijd, zoon van Adriaan HOLLANDER en Willemina WAGEMAKER.

 
IX.33    Marinus Leendertsz BEIJE, dagloner, geboren op 10-10-1800 te Zierikzee (ZE), gedoopt op 17-10-1800 te Zierikzee (ZE), overleden op 30-11-1854 te Haamstede (ZE) op 54-jarige leeftijd, zoon van Leendert Marinusse BEIJE (zie VIII.23) en Maria KUIJPERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-05-1830 te Haamstede (ZE) met Cornelia HOUTMAN, 32 jaar oud, dagloonster, geboren op 31-01-1798 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-02-1798 te Haamstede (ZE), overleden op 12-01-1858 te Haamstede (ZE) op 59-jarige leeftijd, dochter van Adriaan Janse HOUTMAN en Marijtje Thonisse (VIS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert LEENDERTSE (BEIJE) (zie X.69).
   2.  Maria BEIJE, geboren op 16-03-1830 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-06-1830 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Adriaan Houtman), zij is als een onecht kind geboren. Marinus Leendertse Beije heeft tijdens het huwelijk met Cornelia Houtman haar als zijn kind erkend en gewettigd. Overleden op 23-09-1831 te Haamstede (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jacob BEIJE, geboren op 20-02-1832 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-03-1832 te Haamstede (ZE), overleden op 25-04-1866 te 's-Gravenhage (ZH) op 34-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Adriaan BEIJE, geboren op 30-08-1834 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-09-1834 te Haamstede (ZE), overleden op 14-03-1837 te Haamstede (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   5.  Adriaan BEIJE (zie X.74).

 
IX.36    Andreas Ludovicus BEIJE, loods, geboren op 03-12-1815 te Oostende (B), gedoopt op 03-12-1815 te Oostende (BE), overleden op 11-09-1867 te Vlissingen (ZE) op 51-jarige leeftijd, zoon van Leijn (Linus) BEIJE (zie VIII.30) en Maria Francisca DUDAL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-04-1838 te Oostende (B) (getuige(n): Carolus Dezitter en Petrus de Fever) met Joanna Theresia XIMENES, 21 jaar oud, geboren op 03-02-1817 te Oostende (B), overleden op 18-12-1900 te Vlissingen (ZE) op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan Frederik Philip XIMENES en Catharina Geneveva BOLLAERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clementia Isabella BEIJ (zie X.77).
   2.  Ludovicus Petrus Franciscus BEIJE (zie X.78).
   3.  Franciscus Ludovicus Augustinus BEIJE, geboren op 17-06-1842 te Oostende (B), gedoopt op 19-06-1842 te Oostende (B) (getuige(n): Ludovicus Requiere en Maria Clasen), overleden op 26-12-1917 te Rosmalen (NB) op 75-jarige leeftijd.
   4.  Joannes BEIJ (zie X.82).
   5.  Maria Johanna BEIJ, strijkster, geboren ca 1847 te Vlissingen (ZE), overleden op 13-04-1907 te Vlissingen (ZE).
   6.  Rosalia Maria Charlotte BEIJ, geboren ca 1850 te Vlissingen (ZE), overleden op 17-05-1886 te Vlissingen (ZE), ongehuwd.
   7.  Charles Andries BEIJE, geboren xx-11-1854, overleden op 28-05-1855 te Vlissingen (ZE).
   8.  Mathilda BEIJE, geboren ca 1856, overleden op 12-08-1859 te Vlissingen (ZE).
   9.  Augustus Felix BEIJE, geboren xx-2-1857, overleden op 27-07-1857 te Vlissingen (ZE).

 
IX.40    Wouter BEIJE, arbeider, geboren op 16-02-1810 te Oud Vossemeer (ZE), gedoopt op 25-02-1810 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 22-11-1867 te Goes (ZE) op 57-jarige leeftijd. Wouter is op 3 april 1845, ivm diefstal, veroordeeld tot 44 uur gevangenisstraf, welke is uitgezeten van 26/4 tot 27/4/1845, zoon van Adriaan Hubregtsz BEIJE (zie VIII.34) en Adriana Wouters van AST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-11-1838 te Goes (ZE) met Cornelia MANGE, 27 jaar oud, geboren op 08-05-1811 te Goes (ZE), overleden op 22-12-1896 te Goes (ZE) op 85-jarige leeftijd, dochter van Pieter MANGE en Krina PAASSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan BEIJE, geboren op 05-08-1839 te Kloetinge (ZE), overleden op 17-10-1842 te Goes (ZE) op 3-jarige leeftijd.
   2.  Neeltje BEIJE, geboren op 21-04-1841 te Goes (ZE), overleden op 09-03-1891 te Goes (ZE) op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-11-1870 te Goes (ZE) met David BOTBIJL, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 06-02-1847 te Goes (ZE), overleden op 21-07-1927 te Goes (ZE) op 80-jarige leeftijd, zoon van Anthonie BOTBIJL en Cornelia de JONG.
   3.  Adriana Pieternella BEIJE, geboren op 25-01-1844 te Goes (ZE), overleden op 28-02-1844 te Goes (ZE), 34 dagen oud.
   4.  Adriaan BEIJE, geboren op 31-03-1845 te Goes (ZE), overleden op 31-01-1848 te Goes (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   5.  Adriana BEIJE, dienstbode, geboren op 10-02-1849 te Goes (ZE).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-02-1872 te Goes (ZE) met François van HOORN, 23 jaar oud, schoenmaker, geboren op 31-03-1848 te Goes (ZE), zoon van François van HOORN, schoenmaker, en Janna van LOO.
   6.  Pieter BEIJE (zie X.96).

 
IX.44    Jeremias BEIJE, winkelier, geboren op 08-09-1815 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 23-02-1865 te Wolphaartsdijk (ZE) op 49-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Hubregtsz BEIJE (zie VIII.34) en Adriana Wouters van AST.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28-10-1842 te Wolphaartsdijk (ZE) met Magdalena van DIJKE, 24 jaar oud, geboren op 21-10-1818 te Dirksland (ZH), gedoopt op 23-10-1818 te Dirksland (ZH), overleden op 18-06-1860 te Wolphaartsdijk (ZE) op 41-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van DIJKE en Pieternella van de VELDE.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 24-01-1861 te Wolphaartsdijk (ZE) met Fransina van BURG, 43 jaar oud, particuliere, geboren op 16-11-1817 te 's-Heer Arendskerke (ZE), overleden op 01-08-1879 te Wolphaartsdijk (ZE) op 61-jarige leeftijd, dochter van Maarten van BURG, veearts, en Pieternella NAGELKERKE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 10-01-1843 te Wolphaartsdijk (ZE), overleden op 10-01-1843 te Wolphaartsdijk (ZE).
   2.  Cornelis Adriaan BEIJE, geboren op 07-06-1845 te Wolphaartsdijk (ZE), overleden op 27-06-1923 te Wolphaartsdijk (ZE) op 78-jarige leeftijd.
   3.  Hubrecht BEIJE, geboren op 29-05-1852 te Wolphaartsdijk (ZE), overleden op 09-08-1852 te Wolphaartsdijk (ZE), 72 dagen oud.

 
IX.59    Jan Leendertse Stoffelse BEIJE, dienstplichtig schutter bij de Zeeuwse Mobiele Schutterij, arbeider, geboren op 07-08-1810 te Burgh (ZE), gehuwd als Jan Leendertse Beije, gedoopt op 18-08-1810 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Speelman), overleden op 30-04-1879 te Burgh (ZE) op 68-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jansz Stoffelse BEIJE (zie VIII.42) en Pieternella Pieterse TAK.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 24-02-1837 te Burgh (ZE) met Willemijntje van den BERG, 27 jaar oud, arbeidster, geboren op 22-01-1810 te Oosterland (ZE), gedoopt op 28-01-1810 te Oosterland (ZE), overleden op 17-03-1846 te Burgh (ZE) op 36-jarige leeftijd, dochter van Abraham van den BERG en Johanna Leendertse de JONG, arbeidster.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 30-04-1852 te Burgh (ZE) met Janna van den BERGE, 34 jaar oud (zie IX.85).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Pieternella Johanna BEIJE, geboren op 04-04-1857 te Burgh (ZE), gedoopt op 03-05-1857 te Burgh (ZE), overleden op 12-03-1930 te Zierikzee (ZE) op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1883 te Zierikzee (ZE) met Simon BERREVOETS, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 06-10-1856 te Zierikzee (ZE), gedoopt op 14-12-1856 te Zierikzee (ZE), overleden op 19-01-1940 te Zierikzee (ZE) op 83-jarige leeftijd, zoon van Simon BERREVOETS, landbouwer, en Jannetje MATTHIJSSE.

 
IX.62    Jan Jobsz Stoffelse BEIJE, arbeider, geboren op 18-05-1805 te Burgh (ZE), gedoopt op 26-05-1805 te Burgh (ZE) (getuige(n): Hendrika Janse), overleden op 25-12-1846 te Burgh (ZE) op 41-jarige leeftijd, zoon van Job Jansz Stoffelse BEIJE (zie VIII.46) en Jannetje Joosse SPEELMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1833 te Burgh (ZE) met Lena van der PIJL, 29 jaar oud, dienstmeid, geboren op 04-01-1804 te Ouwerkerk (ZE), dochter van Nicolaas van der PIJL en Maria Janse van den BERGE, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Job BEIJE (zie X.103).
   2.  Maria BEIJE, geboren op 20-12-1834 te Burgh (ZE), gedoopt op 11-01-1835 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 22-06-1876 te Serooskerke (S) (ZE) op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1859 te Noordgouwe (ZE), voor dit huwelijk is dd 23-4-1859 een verklaring van onvermogen afgegeven met Marinus van der WIELEN, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 11-10-1833 te Noordgouwe (ZE), overleden op 12-06-1894 te Zierikzee (ZE) op 60-jarige leeftijd, zoon van Maarten van der WIELE en Neeltje MOELIKER.
   3.  Klasina BEIJE, dienstbode, geboren op 24-07-1837 te Burgh (ZE), gedoopt op 08-10-1837 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Serooskerke (S) (ZE), voor dit huwelijk is dd 21-4-1869 een verklaring van onvermogen afgegeven met Jan van der WAL, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 25-09-1843 te Serooskerke (S) (ZE), zoon van Bartel van der WAL en Martina EVERSE.
   4.  Adriana BEIJE, arbeidster, geboren op 04-01-1840 te Burgh (ZE), gedoopt op 02-02-1840 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 21-10-1915 te Dreischor (ZE) op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-1864 te Burgh (ZE) met Cornelis Johannes van DIJKE, 28 jaar oud, schaapsherder, landbouwersknecht, geboren op 27-10-1835 te Poortvliet (ZE), overleden op 03-03-1919 te Dreischor (ZE) op 83-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van DIJKE, arbeider, en Pieternella Anthonia BLAKER, arbeidster.
   5.  Marinus BEIJE, geboren op 28-11-1843 te Burgh (ZE), gedoopt op 26-05-1844 te Burgh (ZE), overleden op 28-02-1846 te Burgh (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   6.  Marinus BEIJE (zie X.113).

 
IX.64    Johannis Jobsz BEIJE, slager, geboren op 26-09-1806 te Burgh (ZE), gedoopt op 05-10-1806 te Burgh (ZE) (getuige(n): Janna Speelman), overleden op 17-06-1874 te Burgh (ZE) op 67-jarige leeftijd, zoon van Job Jansz Stoffelse BEIJE (zie VIII.46) en Jannetje Joosse SPEELMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-04-1837 te Burgh (ZE) met Maria FRITZIUS, 31 jaar oud, arbeidster, geboren op 18-12-1805 te Burgh (ZE), dochter van Jan FRITZIUS en Christina THIELE, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje BEIJE, geboren op 10-12-1837 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-01-1838 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 12-12-1858 te Burgh (ZE) op 21-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Jan BEIJE (zie X.116).
   3.  Johanna BEIJE, geboren op 11-08-1841 te Burgh (ZE), gedoopt op 05-09-1841 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-09-1871 te Serooskerke (S) (ZE) met Leendert TIGGON, 32 jaar oud, zeilmaker, geboren op 10-05-1839 te St Annaland (ZE), zoon van Johannis TIGGON en Janna SORGE.
   4.  Maatje BEIJE, dienstbode, geboren op 23-02-1844 te Burgh (ZE), gedoopt op 14-04-1844 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-06-1869 te Zierikzee (ZE), voor dit huwelijk is in Zierikzee dd 29-5-1869 een verklaring van onvermogen verstrekt met Kornelis van den HOUTEN, 18 jaar oud, arbeider, geboren op 07-08-1850 te Kerkwerve (ZE), zoon van Maarten van den HOUTEN en Sara SIJRIER.
   5.  Job BEIJE (zie X.122).
   6.  Marinus BEIJE (zie X.124).

 
IX.71    Leendert Jobsz Stoffelse BEIJE, arbeider/duinboer/winkelier, geboren op 15-12-1810 te Burgh (ZE), gedoopt op 30-12-1810 te Burgh (ZE) (getuige(n): Pieternella Tak), overleden op 03-01-1857 te Renesse (ZE) op 46-jarige leeftijd, als Leendert Jobse Beije. Leendert Jobse is op 20-05-1854 tot gevangenisstraf veroordeeld. Misdaad en straf werden niet vermeld.
Zijn signalement was:
aangezicht : vol kin : breed
kleur : ogen : blauw
voorhoofd : plat wenkbrauwen : donker bruin
neus : plat haar : donker bruin
mond : gewoon, zoon van Job Jansz Stoffelse BEIJE (zie VIII.46) en Jannetje Joosse SPEELMAN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-04-1835 te Haamstede (ZE) met Janna Centse KOOIJMAN, 25 jaar oud, arbeidster/winkelierster, geboren op 07-04-1810 te Haamstede (ZE), gedoopt op 15-04-1810 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacoba Kooijman en Johanna Thijssen), overleden op 23-05-1847 te Haamstede (ZE) op 37-jarige leeftijd, dochter van Cente Hendriksz KOOIJMAN, kledermaker, en Susanne Jacobsdr de MAN. Leendert had zijn verplichtingen ten aanzien der Nationale Militie vervuld blijkens het in de huwelijksakte genoemde afgegeven certificaat door den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 12-05-1848 te Renesse (ZE) met Jannetje de VIN, 32 jaar oud, landbouwster, geboren op 26-10-1815 te Renesse (ZE), overleden op 25-08-1856 te Renesse (ZE) op 40-jarige leeftijd, dochter van Adriaan de VIN, landbouwer, en Lena de OUDE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jannetje BEIJE, dienstmeid, geboren op 17-02-1836 te Burgh (ZE), gedoopt op 13-03-1836 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 10-11-1922 te Haamstede (ZE) op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 30-04-1862 te Renesse (ZE) met Johannis JONKER, 29 jaar oud, geboren op 12-02-1833 te Renesse (ZE), overleden op 27-11-1863 te Renesse (ZE) op 30-jarige leeftijd, zoon van Marinus JONKER, kleermaker, en Maria BLOM.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 18-05-1866 te Haamstede (ZE) met Cornelis FRITZIUS, 33 jaar oud, arbeider, geboren op 17-09-1832 te Haamstede (ZE), overleden op 24-10-1899 te Haamstede (ZE) op 67-jarige leeftijd, zoon van Andries FRITZIUS en Cornelia van AS.
   2.  Cent BEIJE (zie X.129).
   3.  Job BEIJE, geboren op 05-07-1838 te Burgh (ZE), gedoopt op 05-08-1838 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 08-03-1839 te Burgh (ZE), 246 dagen oud.
   4.  Job BEIJE, geboren op 04-01-1840 te Burgh (ZE), gedoopt op 02-02-1840 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 27-01-1842 te Burgh (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   5.  Jacob BEIJE (zie X.134).

Uit het tweede huwelijk:
   6.  levenloos kind BEIJE, geboren op 24-01-1850 te Renesse (ZE), overleden op 24-01-1850 te Renesse (ZE).
   7.  Adriaan Leendert BEIJE (zie X.137).
   8.  Job Adriaan BEIJE, geboren op 26-03-1852 te Renesse (ZE), overleden op 12-08-1852 te Renesse (ZE), 139 dagen oud.
   9.  Wilhelmina Joppa BEIJE, dienstbode, geboren op 05-04-1853 te Renesse (ZE), overleden op 21-02-1922 te Renesse (ZE) op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-04-1878 te Haamstede (ZE) met Stoffel van SLUIS, 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 03-09-1849 te Burgh (ZE), overleden op 10-07-1927 te Renesse (ZE) op 77-jarige leeftijd, zoon van Job van SLUIS, landbouwer, en Janna GROENLEER.

 
IX.74    Cornelia Pieternella BEIJE, arbeidster, geboren op 10-11-1812 te Oostburg (ZE), er zijn ook diverse vermeldingen, waarin staat dat zij in Cadzand geboren is, overleden op 18-06-1876 te Burgh (ZE) op 63-jarige leeftijd. Cornelia is op 18-08-1874, ivm mishandeling, veroordeeld tot 14 dagen eenzame opsluiting. Dit was de 2e maal dat zij voor het Gerecht verscheen. Van 19-08-1874 tot 1-09-1874 heeft zij in cel 1 haar straf uitgezeten en haar gedrag in het gevang was goed.
Haar signalement was:
aangezicht : vol kin : rond
kleur : gezond ogen : grijs
voorhoofd : rond wenkbrauwen : licht
neus : breed haar : bruin
mond : gewoon l.o. : ja
lengte : 1,65 meter, dochter van Job Jansz Stoffelse BEIJE (zie VIII.46) en Jannetje Joosse SPEELMAN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-12-1840 te Burgh (ZE), voor dit huwelijk is door de gemeente Burgh dd 20-10-1814 een verklaring van onvermogen verstrekt met Cornelis van FELIUS, 26 jaar oud, landarbeider, geboren op 01-02-1814 te Noordgouwe (ZE), overleden op 12-11-1896 te Burgh (ZE) op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan van FELIUS, landarbeider, en Maatje DEKKER.
Kind:
   1.  Cornelia BEIJE, geboren op 25-04-1839 te Burgh (ZE), gedoopt op 09-06-1839 te Burgh (ZE), overleden op 09-08-1842 te Burgh (ZE) op 3-jarige leeftijd. Cornelia is in de onecht geboren en de vader is niet vermeld in de geboorteakte, aangifte is gedaan door de vroedvrouw Janna Speelman, 67 jaar oud.

 
IX.85    Janna van den BERGE, werkbode, geboren op 13-08-1817 te Burgh (ZE), gedoopt op 17-08-1817 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 13-01-1865 te Burgh (ZE) op 47-jarige leeftijd, dochter van Leendert Pieterse van den BERGE en Johanna Martinusse BEIJE (zie VIII.51).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-04-1852 te Burgh (ZE) met Jan Leendertse Stoffelse BEIJE, 41 jaar oud (zie IX.59).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder IX.59).
 
IX.96    Pieter BEIJE, arbeider, geboren op 04-05-1820 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-12-1820 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jacob Speelman en Willemijntje Verboom), overleden op 22-02-1853 te Haamstede (ZE) op 32-jarige leeftijd, zoon van Gilles Jacobz BEIJE (zie VIII.70) en Maria VERBOOM.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-07-1846 te Haamstede (ZE) met Maria de BAKKER, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 14-01-1823 te Dreischor (ZE), overleden op 22-10-1884 te Zierikzee (ZE) op 61-jarige leeftijd, dochter van Dingenis de BAKKER en Jacomina ZORGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE (zie X.143).
   2.  Jacomijna BEIJE, geboren op 30-04-1849 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-07-1849 te Haamstede (ZE), overleden op 19-03-1850 te Haamstede (ZE), 323 dagen oud.
   3.  Jacob BEIJE, geboren op 11-04-1851 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-06-1851 te Haamstede (ZE), overleden op 29-09-1860 te Haamstede (ZE) op 9-jarige leeftijd.

 
IX.99    Willem BEIJE, dienstplichtig schutter bij de Zeeuwse Mobiele Schutterij, landbouwer, geboren op 18-08-1812 te Burgh (ZE), gedoopt op 30-08-1812 te Burgh (ZE) (getuige(n): Maria Beije hv van Pieter Vis), overleden op 23-01-1900 te Burgh (ZE) op 87-jarige leeftijd, zoon van Aard BEIJE (zie VIII.81) en Pieternella VIS.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 02-12-1859 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 02-12-1859 te Burgh (ZE) met Maria de VLIEGER, 29 jaar oud, geboren op 06-08-1830 te Noordgouwe (ZE), overleden op 22-04-1923 te Burgh (ZE) op 92-jarige leeftijd, dochter van Pieter de VLIEGER en Kaatje RIDDER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart BEIJE, geboren op 15-06-1862 te Burgh (ZE), gedoopt op 10-08-1862 te Burgh (ZE), overleden op 12-12-1941 te Burgh (ZE) op 79-jarige leeftijd.
   2.  Kaatje BEIJE, geboren op 01-07-1864 te Burgh (ZE), gedoopt op 04-09-1864 te Burgh (ZE), overleden op 11-03-1944 te Dordrecht (ZH) op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1886 te Burgh (ZE) met Job BOUMAN, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 06-10-1862 te Nieuwerkerk (ZE), zoon van Frank BOUMAN en Cornelia BOOGERD.

 
IX.103    Gillis BEIJE, arbeider, geboren op 15-12-1815 te Burgh (ZE), gedoopt op 15-12-1815 te Burgh (ZE) (getuige(n): Pieternella van den Broeke), overleden op 14-05-1894 te Harrismith (O.V.S.) op 78-jarige leeftijd, zoon van Aard BEIJE (zie VIII.81) en Pieternella VIS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-06-1847 te Burgh (ZE) met Grietje van LILLO, 31 jaar oud, naaister, geboren op 01-08-1815 te Westerschouwen (ZE), gedoopt te Burgh (ZE) (getuige(n): Burgh DTB D 1811-1908), overleden op 18-12-1900 te Harrismith (O.V.S.) op 85-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van LILLO en Dina LEPELTAK, tapster. Gillis vertrok met zijn vrouw Grietje ivm familiebetrekkingen naar de Oranje Vrijstaat in Zuid Afrika om aldaar te gaan rentenieren.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 01-03-1851 te Burgh (ZE), overleden op 01-03-1851 te Burgh (ZE).
   2.  Pieternella Johanna BEIJE, geboren op 08-05-1857 te Burgh (ZE), gedoopt op 02-08-1857 te Burgh (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-09-1882 te Burgh (ZE) met Eliza Konstand DALEBOUT, 25 jaar oud, timmerman, geboren op 18-04-1857 te Burgh (ZE), zoon van Jan Konstand DALEBOUT, hoefsmid, en Elizabet BOOT. Dit echtpaar is in 1882 vanuit Burgh naar de Oranje Vrijstaat in Zuid Afrika geëmigreerd om een beter bestaan te verkrijgen.

 
IX.105    Lieven BEIJE, landbouwer, geboren op 14-03-1817 te Burgh (ZE), gedoopt op 23-03-1817 te Burgh (ZE) (getuige(n): Cornelia Vis hv van Jan Costense), overleden op 06-03-1893 te Zierikzee (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Aard BEIJE (zie VIII.81) en Pieternella VIS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-10-1850 te Burgh (ZE), gehuwd voor de kerk op 04-10-1850 te Burgh (ZE) met Diana Adriana VIS, 37 jaar oud, particuliere, geboren op 03-06-1813 te Haamstede (ZE), gedoopt op 13-06-1813 te Haamstede (ZE), overleden op 25-12-1870 te Elkerzee (ZE) op 57-jarige leeftijd, dochter van Lieven Cornelisz VIS, particuliere, en Maatje de BRUIJNE, particuliere.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 02-11-1851 te Burgh (ZE), overleden op 02-11-1851 te Burgh (ZE).
   2.  Pieternella Johanna BEIJE, geboren op 27-11-1853 te Elkerzee (ZE), overleden op 29-06-1932 te Brouwershaven (ZE) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1877 te Elkerzee (ZE) met Stoffel GAANDERSE, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-01-1847 te Brouwershaven (ZE), overleden op 29-08-1920 te Brouwershaven (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Joppa ROEDOE.
   3.  Maatje Levina BEIJE, geboren op 15-04-1855 te Elkerzee (ZE), overleden op 07-06-1912 te Zierikzee (ZE) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 15-03-1882 te Zierikzee (ZE) met Pieter GERADTS, 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-01-1846 te Zierikzee (ZE), overleden op 20-06-1895 te Zierikzee (ZE) op 49-jarige leeftijd, zoon van Pieter GERADTS en Janna de JONGE.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 22-11-1899 te Rotterdam (ZH) met Hendrik RHODUS, 65 jaar oud, geboren op 21-02-1834 te Zierikzee (ZE), overleden op 08-05-1910 te Zierikzee (ZE) op 76-jarige leeftijd, zoon van Hendrik RHODUS en Elisabeth WEVERS.

 
IX.108    Marinus BEIJE, landbouwer, geboren op 09-08-1817 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 02-06-1867 te Ellemeet (ZE) op 49-jarige leeftijd, zoon van Kornelis BEIJE (zie VIII.86) en Pieternella LOKKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-07-1848 te Serooskerke (S) (ZE) met Adriana HOOGENBOOM, 23 jaar oud, melkboerin, geboren op 22-02-1825 te Noordwelle (ZE), zij is een onecht kind, overleden op 03-06-1889 te Ellemeet (ZE) op 64-jarige leeftijd, dochter van Adriana HOOGENBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Adriana BEIJE, geboren op 10-09-1848 te Noordwelle (ZE), overleden op 15-07-1893 te Ellemeet (ZE) op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1878 te Ellemeet (ZE) met Willem KOSTEN, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 26-05-1852 te Ellemeet (ZE), overleden op 20-09-1931 te Ellemeet (ZE) op 79-jarige leeftijd, zoon van Marinus Jacob KOSTEN, boerenknecht, en Levina de OUDE.
   2.  Jakob BEIJE (zie X.161).
   3.  Cornelis BEIJE, telegrafist, geboren op 01-02-1862 te Ellemeet (ZE), overleden op 01-09-1886 te Ellemeet (ZE) op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Willem Adriaan BEIJE (zie X.164).
   5.  Jan BEIJE (zie X.167).
   6.  Marinus BEIJE (zie X.169).

 
IX.110    Willem BEIJE, geboren op 13-11-1818 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 25-02-1903 te Serooskerke (S) (ZE) op 84-jarige leeftijd, zoon van Kornelis BEIJE (zie VIII.86) en Pieternella LOKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1841 te Noordwelle (ZE) met Anna de OUDE, 21 jaar oud, geboren op 02-10-1820 te Noordwelle (ZE), overleden op 22-03-1902 te Serooskerke (S) (ZE) op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan de OUDE, landbouwer, en Barbel WAGENMAKER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis BEIJE, geboren op 11-04-1842 te Noordwelle (ZE), overleden op 19-04-1842 te Noordwelle (ZE), 8 dagen oud.
   2.  levenloos kind BEIJE, geboren op 24-12-1843 te Noordwelle (ZE), overleden op 24-12-1843 te Noordwelle (ZE).
   3.  Pieternella BEIJE, geboren op 06-04-1847 te Noordwelle (ZE), overleden op 10-04-1847 te Noordwelle (ZE), 4 dagen oud.

 
IX.112    Jan BEIJE, landbouwer, geboren op 03-02-1821 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 27-02-1856 te Serooskerke (S) (ZE) op 35-jarige leeftijd, zoon van Kornelis BEIJE (zie VIII.86) en Pieternella LOKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-10-1848 te Noordwelle (ZE) met Johanna de OUDE, 29 jaar oud, winkelierster/landbouwster, geboren op 07-04-1819 te Noordwelle (ZE), overleden op 08-10-1872 te Serooskerke (S) (ZE) op 53-jarige leeftijd, dochter van Jan de OUDE, landbouwer, en Barbel WAGENMAKER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter BEIJE, geboren op 24-06-1850 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 03-10-1850 te Serooskerke (S) (ZE), 101 dagen oud.
   2.  Barbera BEIJE, geboren op 14-11-1852 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 28-03-1934 te Burgh (ZE) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-07-1873 te Burgh (ZE) met Cornelis van ZUIJEN, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-02-1844 te Burgh (ZE), overleden op 01-10-1934 te Burgh (ZE) op 90-jarige leeftijd, zoon van Adriaan van ZUIJEN en Lena de GLOPPER.

 
IX.116    Cornelis BEIJE, landbouwer, geboren op 01-05-1821 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-06-1821 te Haamstede (ZE), zoon van Nicolaas BEIJE (zie VIII.92) en Janna Jans VERTON.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29-08-1857 te Dreischor (ZE) met Janna SMITS, 27 jaar oud, arbeidster, geboren op 20-10-1829 te Nieuwerkerk (ZE), dochter van Kornelis Johannis SMITS, boerenknecht, en Kornelia van den BERGE, boerenmeid. Zij zijn vanuit Bommenede geëmigreerd naar Amerika en zijn vertrokken op 1-9-1864 vanuit Rotterdam naar New York met de boot "Antwerpen".
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas BEIJE, geboren ca 1859. Hij is met zijn ouders op 1-9-1864 naar Amerika geëmigeerd.
   2.  Cornelis BEIJE, geboren ca 1863. Hij is met zijn ouders op 1-9-1864 naar Amerika geëmigeerd.

 
IX.118    Gillis BEIJE, boerenknecht, geboren op 30-04-1822 te Haamstede (ZE), gedoopt op 02-06-1822 te Haamstede (ZE), overleden op 04-05-1884 te Haamstede (ZE) op 62-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie VIII.92) en Janna Jans VERTON.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21-12-1855 te Haamstede (ZE) met Pieternella FOKKER, 24 jaar oud, geboren op 11-08-1831 te Haamstede (ZE), overleden op 05-03-1887 te Delft (ZH) op 55-jarige leeftijd, dochter van Krijn FOKKER en Grietje FAASE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Pieternella BEIJE, geboren op 07-02-1856 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-04-1856 te Haamstede (ZE), overleden op 10-06-1856 te Haamstede (ZE), 124 dagen oud.
   2.  Krijn BEIJE (zie X.180).
   3.  Janna Pieternella BEIJE (zie X.183).
   4.  levenloos kind BEIJE, geboren op 09-03-1860 te Haamstede (ZE), overleden op 09-03-1860 te Haamstede (ZE).
   5.  Nicolaas BEIJE, geboren op 17-02-1862 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-05-1862 te Haamstede (ZE), overleden op 27-06-1862 te Haamstede (ZE), 130 dagen oud.
   6.  Nicolaas BEIJE, geboren op 09-08-1863 te Haamstede (ZE), overleden op 02-11-1863 te Haamstede (ZE), 85 dagen oud.
   7.  Nicolaas BEIJE, geboren op 03-09-1864 te Haamstede (ZE), overleden op 06-09-1864 te Haamstede (ZE), 3 dagen oud.
   8.  Nicolaas BEIJE, onderwijzer, geboren op 26-08-1865 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-12-1865 te Haamstede (ZE), overleden op 25-07-1943 te Ginneken (NB) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-08-1892 te Haamstede (ZE) met Maatje Hendrika DALEBOUT, 25 jaar oud, geboren op 24-12-1866 te Haamstede (ZE), overleden op 26-10-1948 te Etten (NB) op 81-jarige leeftijd, dochter van Machiel DALEBOUT, landbouwer, en Cornelia de VLIEGER.

 
IX.129    Nicolaas BEIJE, duinboer/landbouwer, geboren op 17-03-1830 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-04-1830 te Haamstede (ZE), overleden op 05-02-1925 te Renesse (ZE) op 94-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie VIII.92) en Janna Jans VERTON.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-06-1859 te Renesse (ZE) met Pieternella BIENEFELT, 22 jaar oud, geboren op 20-02-1837 te Renesse (ZE), overleden op 19-12-1900 te Renesse (ZE) op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan BIENEFELT en Maria BEENS, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niklazina BEIJE, geboren op 01-02-1860 te Renesse (ZE), overleden op 29-02-1860 te Renesse (ZE), 28 dagen oud.
   2.  Nikolaas BEIJE (zie X.193).
   3.  Maria BEIJE, geboren op 13-06-1863 te Renesse (ZE).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-09-1895 te Renesse (ZE) met Cornelis de OUDE, 32 jaar oud, arbeider, geboren op 29-01-1863 te Renesse (ZE), zoon van Dirk de OUDE en Cornelia Johanna van LOKEREN.
   4.  Jan BEIJE, geboren op 13-01-1865 te Renesse (ZE), overleden op 10-02-1865 te Renesse (ZE), 28 dagen oud.
   5.  Jan BEIJE (zie X.198).
   6.  Janna BEIJE, geboren op 25-02-1867 te Renesse (ZE), overleden op 28-03-1940 te Rotterdam (ZH) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-03-1890 te Renesse (ZE) met Leendert HOOGENBOOM, 23 jaar oud, matroos bij het loodswezen, geboren op 06-06-1866 te Hellevoetsluis (ZH), zoon van Leendert HOOGENBOOM en Wilhelmina Christina LEEFLANG.
   7.  Maatje BEIJE, geboren op 16-12-1868 te Renesse (ZE), overleden op 15-11-1926 te Zierikzee (ZE) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-06-1894 te Renesse (ZE) met Anthonie Krijnse LOCKER, 32 jaar oud, koopman/winkelier, geboren op 14-01-1862 te Noordwelle (ZE), overleden op 23-05-1919 te Zierikzee (ZE) op 57-jarige leeftijd, zoon van Anthonie Krijnse LOCKER, landbouwer, en Pieternella Cornelia van RHEE.
   8.  Tonis BEIJE (zie X.204).
   9.  Pieternella Cornelia BEIJE, geboren op 16-06-1872 te Renesse (ZE), overleden op 07-06-1933 te Renesse (ZE) op 60-jarige leeftijd.

 
X.1    Klaas BEIJE, arbeider, geboren op 08-10-1814 te Kerkwerve (ZE), overleden op 10-08-1885 te Zierikzee (ZE) op 70-jarige leeftijd, zoon van Marinus Klaasz BEIJE (zie IX.6) en Paulina van den HOUTEN (van ROOKVEEN).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 02-03-1841 te Serooskerke (S) (ZE) met Tona KRIJGER, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 18-02-1817 te Haamstede (ZE), overleden op 15-11-1853 te Kerkwerve (ZE) op 36-jarige leeftijd, dochter van Pieter KRIJGER, dagloner, en Elizabeth JONKER.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 22-08-1855 te Kerkwerve (ZE) met Jannetje VERBOOM, 29 jaar oud, arbeidster, geboren op 19-12-1825 te Kerkwerve (ZE), overleden op 10-01-1910 te Zierikzee (ZE) op 84-jarige leeftijd, dochter van Willem Dingemans VERBOOM en Lena KIK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE (zie XI.1).
   2.  Elisabeth BEIJE, particuliere/arbeidster, geboren op 19-04-1845 te Kerkwerve (ZE), overleden op 19-03-1893 te Zierikzee (ZE) op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-03-1876 te Zierikzee (ZE), voor dit huwelijk is in de gemeente Zierikzee dd 16-3-1876 een verklaring van onvermogen verstrekt, gescheiden na 8 jaar op 14-10-1884, door uitspraak vonnis Arr Rechtbank Zierikzee van Adriaan VERSCHUUR, arbeider, geboren op 18-09-1848 te Zierikzee (ZE), overleden op 16-10-1927 te Zierikzee (ZE) op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes Cornelis VERSCHUUR en Pieternella AXER.
   3.  Paulina BEIJE, geboren op 19-04-1847 te Kerkwerve (ZE), overleden op 27-02-1852 te Zierikzee (ZE) op 4-jarige leeftijd.
   4.  Pieternella Adriana BEIJE, geboren op 15-01-1849 te Zierikzee (ZE), overleden op 15-04-1851 te Zierikzee (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   5.  Lena BEIJE (zie XI.7).

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Leendert BEIJE, geboren op 01-04-1857 te Kerkwerve (ZE), overleden op 19-08-1863 te Zierikzee (ZE) op 6-jarige leeftijd.
   7.  Willem BEIJE (zie XI.9).
   8.  Willemina BEIJE (zie XI.12).

 
X.5    Lena Klaasse BEIJE, boerenmeid/arbeidster, geboren op 10-02-1816 te Kerkwerve (ZE), ingeschreven als Lena Klaasse. Zij is in 1871 met 1 kind ivm bestaansverbetering naar Amerika vertrokken, dochter van Marinus Klaasz BEIJE (zie IX.6) en Paulina van den HOUTEN (van ROOKVEEN).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-03-1837 te Noordwelle (ZE) met Cornelis van VALKENBURG, 37 jaar oud, arbeider, geboren op 17-05-1799 te Noordwelle (ZE), overleden op 20-09-1848 te Noordwelle (ZE) op 49-jarige leeftijd, zoon van Willem van VALKENBURG en Grietje KISTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinis van VALKENBURG, arbeider, geboren op 16-09-1838 te Noordwelle (ZE).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-11-1864 te Noordwelle (ZE) met Marina GOUDZWAARD, dienstbode, geboren ca 1843 te Middelharnis, dochter van Karel GOUDZWAARD en Krijna CLEMENT, arbeidster.

 
X.6    Cornelis Klaasse BEIJE, arbeider, geboren op 07-08-1817 te Kerkwerve (ZE), als Cornelis Klaasse, overleden op 11-08-1869 te Zierikzee (ZE) op 52-jarige leeftijd. Zijn lijk werd 's-morgens om half acht aan den Oudenweg binnen Zierikzee gevonden, zoon van Marinus Klaasz BEIJE (zie IX.6) en Paulina van den HOUTEN (van ROOKVEEN).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-07-1841 te Kerkwerve (ZE) met Grietje VLAANDER, 24 jaar oud, arbeidster, geboren op 26-03-1817 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-11-1914 te Zierikzee (ZE) op 97-jarige leeftijd, dochter van Jacobus VLAANDER, knecht/kustwachter/voerman, en Janna van BEVEREN. Ivm met hun huwelijk werd op 8-7-1841 is een verklaring van onvermogen verstrekt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marina BEIJE, arbeidster, geboren op 30-10-1843 te Kerkwerve (ZE), overleden op 27-11-1875 te Zierikzee (ZE) op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-08-1866 te Zierikzee (ZE), voor dit huwelijk is op 16-7-1866 een verklaring van onvermogen afgegeven met Adriaan VERWEST, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 03-08-1842 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 01-01-1918 te Zierikzee (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Dingeman VERWEST en Martina van den BERGE.
   2.  Janna BEIJE, geboren op 27-04-1847 te Kerkwerve (ZE), overleden op 01-08-1876 te Noordgouwe (ZE) op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-03-1875 te Kerkwerve (ZE), voor dit huwelijk is dd 27-2-1875 een verklaring van onvermogen afgegeven met Jan FONTIJNE, 38 jaar oud, Arbeider/landbouwersknecht, geboren op 04-10-1836 te Dreischor (ZE), overleden op 07-11-1899 te Kerkwerve (ZE) op 63-jarige leeftijd, zoon van Hubrecht FONTIJNE, arbeider te Grand Rapids, en Johanna LEENDERTSE.
   3.  Jacobus BEIJE (zie XI.19).
   4.  Paulina BEIJE, geboren op 12-12-1855 te Kerkwerve (ZE), overleden op 22-01-1874 te Kerkwerve (ZE) op 18-jarige leeftijd.

 
X.10    Leendert BEIJE, arbeider, geboren op 27-10-1820 te Kerkwerve (ZE), overleden op 15-04-1845 te Zierikzee (ZE) op 24-jarige leeftijd, zoon van Marinus Klaasz BEIJE (zie IX.6) en Paulina van den HOUTEN (van ROOKVEEN).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1843 te Zierikzee (ZE) met Sara van der LINDE, 33 jaar oud, arbeidster, geboren op 05-08-1809 te Dreischor (ZE), gedoopt op 13-08-1809 te Dreischor (ZE), overleden op 03-01-1858 te Noordwelle (ZE) op 48-jarige leeftijd, dochter van Joost van der LINDE en Lena Jansdr KISTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 05-12-1843 te Zierikzee (ZE), overleden op 05-12-1843 te Zierikzee (ZE).
   2.  Lena BEIJE, geboren op 25-12-1844 te Zierikzee (ZE), overleden op 08-02-1845 te Zierikzee (ZE), 45 dagen oud.

 
X.12    Johannes BEIJE, arbeider, geboren op 27-07-1822 te Kerkwerve (ZE), overleden op 20-01-1875 te Kerkwerve (ZE) op 52-jarige leeftijd, zoon van Marinus Klaasz BEIJE (zie IX.6) en Paulina van den HOUTEN (van ROOKVEEN).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-03-1845 te Zierikzee (ZE) met Grietje ROTTE, 19 jaar oud, arbeidster, geboren op 10-04-1825 te Kerkwerve (ZE), overleden op 08-03-1857 te Kerkwerve (ZE) op 31-jarige leeftijd, dochter van Martinus ROTTE, arbeider, en Cornelia POST, dienstmeid.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 14-07-1858 te Kerkwerve (ZE) met Helena BODBIJL, 45 jaar oud, arbeidster, geboren op 30-08-1812 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 22-03-1892 te Zierikzee (ZE) op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus BODBIJL en Adriana STRAIJER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 16-04-1845 te Zierikzee (ZE), overleden op 16-04-1845 te Zierikzee (ZE).
   2.  Marinus BEIJE, geboren op 01-04-1846 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-08-1846 te Kerkwerve (ZE), 133 dagen oud.
   3.  Cornelia BEIJE (zie XI.27).
   4.  Paulina BEIJE, geboren op 28-09-1848 te Kerkwerve (ZE), overleden op 29-01-1851 te Kerkwerve (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   5.  Martina BEIJE, geboren op 09-06-1850 te Kerkwerve (ZE), overleden op 17-02-1852 te Zierikzee (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   6.  Marinus BEIJE (zie XI.30).
   7.  Willem BEIJE, arbeider, geboren op 05-01-1853 te Zierikzee (ZE), overleden op 10-02-1877 te Nieuwerkerk (ZE) op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   8.  Leendert BEIJE, geboren op 11-10-1854 te Zierikzee (ZE), overleden op 01-11-1858 te Kerkwerve (ZE) op 4-jarige leeftijd.
   9.  Johannes (levenloos) BEIJE, geboren op 07-03-1857 te Kerkwerve (ZE), overleden op 07-03-1857 te Kerkwerve (ZE).

 
X.19    Marinus BEIJE, arbeider, geboren op 29-08-1830 te Kerkwerve (ZE), overleden op 19-11-1875 te Zierikzee (ZE) op 45-jarige leeftijd, zoon van Marinus Klaasz BEIJE (zie IX.6) en Paulina van den HOUTEN (van ROOKVEEN).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-02-1857 te Kerkwerve (ZE) met Josina ROTTE, 30 jaar oud, dienstmeid, geboren op 11-06-1826 te Kerkwerve (ZE), dochter van Martinus ROTTE, arbeider, en Cornelia POST, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE, broodbakkersknecht/spoorwegbeamte, geboren op 20-08-1857 te Kerkwerve (ZE), overleden op 31-07-1916 te Arnhem (GE) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-03-1878 te Zierikzee (ZE) met Adriana de JONGE, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 28-05-1854 te Stavenisse (ZE), dochter van Adriaan de JONGE en Willemina WESTDORP.
   2.  Marinus BEIJE, geboren op 27-09-1858 te Zierikzee (ZE), overleden op 10-03-1860 te Zierikzee (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   3.  Paulina BEIJE, geboren op 09-10-1859 te Zierikzee (ZE), overleden op 11-10-1862 te Zierikzee (ZE) op 3-jarige leeftijd.
   4.  Martinus Adrianus BEIJE, geboren op 16-04-1861 te Zierikzee (ZE), overleden op 02-03-1862 te Zierikzee (ZE), 320 dagen oud.
   5.  Cornelia BEIJE, geboren op 18-11-1862 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-01-1863 te Zierikzee (ZE), 57 dagen oud.
   6.  Paulina BEIJE, dienstbode, geboren op 24-04-1864 te Zierikzee (ZE), overleden op 02-08-1883 te Zierikzee (ZE) op 19-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
X.22    Lena Klaasse BEIJE, geboren op 23-11-1820 te Duivendijke (ZE), overleden op 09-10-1867 te Oosterland (ZE) op 46-jarige leeftijd, dochter van Johannes Klaasz BEIJE (zie IX.11) en Ariaantje DOOGE.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-06-1855 te Oosterland (ZE) met Jan STUIK, 34 jaar oud, arbeider, geboren op 25-03-1821 te Oosterland (ZE), overleden op 04-10-1867 te Oosterland (ZE) op 46-jarige leeftijd, zoon van Jacobus STUIK en Neeltje MALIPAART.
Kinderen:
   1.  Leendert Klaasse BEIJE (zie XI.42).
   2.  Leendert BEIJE, arbeider, geboren op 15-10-1850 te Noordwelle (ZE). Hij is een onecht kind, zijn geboorte aangifte werd gedaan door Jan Jacob van de Repe (geneesheer) en getuige waren Jakob de Witte en Cornelia Mentus. Hij is in 1872 ongehuwd naar Amerika vertrokken ivm verbetering van zijn bestaan.

 
X.24    Marinus BEIJE, arbeider, geboren op 25-07-1823 te Duivendijke (ZE), overleden op 14-01-1903 te Zierikzee (ZE) op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes Klaasz BEIJE (zie IX.11) en Ariaantje DOOGE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-12-1848 te Zierikzee (ZE) met Robina LANDMAN, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 06-12-1825 te Zierikzee (ZE), overleden op 20-02-1895 te Zierikzee (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Abraham Wolfertse LANDMAN, melkboer, en Johanna OCHTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana BEIJE, particuliere, geboren op 28-05-1849 te Zierikzee (ZE), overleden op 30-03-1873 te Zierikzee (ZE) op 23-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Johanna BEIJE, geboren op 27-08-1852 te Zierikzee (ZE), overleden op 13-10-1852 te Zierikzee (ZE), 47 dagen oud.
   3.  Johannes BEIJE, geboren op 22-04-1854 te Zierikzee (ZE), overleden op 02-01-1866 te Zierikzee (ZE) op 11-jarige leeftijd.
   4.  Abraham BEIJE (zie XI.48).
   5.  Hendrik BEIJE (zie XI.50).
   6.  Leendert BEIJE (zie XI.52).

 
X.31    Klaas BEIJE, boerenknecht en landbouwer, geboren op 27-02-1822 te Kerkwerve (ZE), overleden op 02-05-1851 te Noordgouwe (ZE) op 29-jarige leeftijd, zoon van Leendert Klaasz BEIJE (zie IX.16) en Cornelia BOOT.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 15-07-1846 te Kerkwerve (ZE) met Willemina VROEGOP, 22 jaar oud, dienstmeid, geboren op 27-11-1823 te Duivendijke (ZE), overleden op 16-06-1848 te Noordgouwe (ZE) op 24-jarige leeftijd, dochter van Johannes VROEGOP en Maatje den BOER.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 05-03-1851 te Noordgouwe (ZE) met Grietje RINGELBERG, 31 jaar oud, geboren op 16-01-1820 te Duivendijke (ZE), overleden op 31-12-1907 te Renesse (ZE) op 87-jarige leeftijd, dochter van Cornelis RINGELBERG en Grietje OUDIJK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia BEIJE, landbouwster, geboren op 02-05-1847 te Noordgouwe (ZE), overleden op 02-01-1929 te Serooskerke (S) (ZE) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-12-1867 te Kerkwerve (ZE) met Abraham van den HOEK, 24 jaar oud, particulier, geboren op 28-04-1843 te Kerkwerve (ZE), overleden op 27-12-1896 te Serooskerke (S) (ZE) op 53-jarige leeftijd, zoon van Jan van den HOEK, melkboer, en Neeltje Abrahamse KLOET.
   2.  levenloos kind BEIJE, geboren op 10-04-1848 te Noordgouwe (ZE), overleden op 10-04-1848 te Noordgouwe (ZE).

 
X.34    Pieter BEIJE, landbouwer/melkboer, geboren op 26-11-1823 te Kerkwerve (ZE), overleden op 15-07-1892 te Kerkwerve (ZE) op 68-jarige leeftijd, zoon van Leendert Klaasz BEIJE (zie IX.16) en Cornelia BOOT.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 17-06-1846 te Kerkwerve (ZE) met Janna BERREVOETS, 20 jaar oud, geboren op 06-03-1826 te Kerkwerve (ZE), overleden op 07-11-1864 te Kerkwerve (ZE) op 38-jarige leeftijd, dit gebeurde in het kraambed bij de geboorte van een levenloos kind, dochter van Jan BERREVOETS, melkboer, en Grietje van DOESELAAR.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 19-05-1865 te Kerkwerve (ZE) met Cornelia DALEBOUT, 30 jaar oud, landbouwster, geboren op 20-01-1835 te Haamstede (ZE), overleden op 18-11-1916 te Bruinisse (ZE) op 81-jarige leeftijd, dochter van Leendert DALEBOUT en Pieternella DALEBOUT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia BEIJE, particuliere, geboren op 23-12-1846 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-01-1903 te Dreischor (ZE) op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-09-1871 te Kerkwerve (ZE) met Jan DOELEMAN, 32 jaar oud, landbouwer op de Hoge Hoeve, geboren op 31-03-1839 te Dreischor (ZE), overleden op 09-10-1912 te Dreischor (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Herman DOELEMAN, landbouwer, en Thona GOEMANS.
   2.  Grietje BEIJE, particuliere, geboren op 10-12-1847 te Kerkwerve (ZE), overleden op 04-06-1879 te Kerkwerve (ZE) op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-12-1868 te Kerkwerve (ZE) met Willem VERBOOM, 23 jaar oud, arbeider/particulier, geboren op 15-02-1845 te Kerkwerve (ZE), overleden op 04-03-1884 te Kerkwerve (ZE) op 39-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VERBOOM en Cornelia van der PANNE, melkboerin.
   3.  Leendert BEIJE, geboren op 09-04-1849 te Kerkwerve (ZE), overleden op 09-04-1919 te Zierikzee (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-06-1879 te Nieuwerkerk (ZE) met Pieternella Maria TUIJNMAN, 42 jaar oud, geboren op 15-05-1837 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 03-09-1890 te Zierikzee (ZE) op 53-jarige leeftijd, dochter van Johannes TUIJNMAN en Josina MULDER.
   4.  Jan BEIJE, geboren op 30-07-1850 te Kerkwerve (ZE), overleden op 25-03-1871 te Kerkwerve (ZE) op 20-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5.  Marinus BEIJE, arbeider/koopman en commissionair, geboren op 08-02-1852 te Kerkwerve (ZE), overleden op 05-10-1939 te Zierikzee (ZE) op 87-jarige leeftijd. Marinus is op 3-10-1872, ivm aanbrengen van verwonding, veroordeeld tot 3 maanden eenzame opsluiting. Van 5-10-1872 tot 3-01-1873 heeft hij zijn straf uitgezeten.
Zijn signalement was:
aangezicht : vol kin : rond
kleur : gezond ogen : blauw
voorhoofd : breed wenkbrauwen : blond
neus : spits haar : blond
mond : groot l.o. : ja
lengte : 1,65 meter.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 08-11-1899 te Zierikzee (ZE) met Maria Martina VERMAAS, 43 jaar oud, herbergierster, geboren op 17-10-1856 te Stavenisse (ZE), overleden op 22-04-1913 te Zierikzee (ZE) op 56-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jacob VERMAAS en Neeltje HOEK.
   6.  Stoffel BEIJE (zie XI.66).
   7.  Jakob Anthonie BEIJE, geboren op 18-05-1857 te Kerkwerve (ZE), overleden op 18-09-1878 te Kerkwerve (ZE) op 21-jarige leeftijd, ongehuwd.
   8.  Pieter BEIJE (zie XI.69).
   9.  Elisabeth BEIJE, particuliere, geboren op 15-06-1861 te Kerkwerve (ZE), overleden op 16-04-1888 te Zierikzee (ZE) op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-05-1881 te Kerkwerve (ZE) met Cornelis Marinus TELLE, 28 jaar oud, bierhuishouder/winkelier/broodbakker, geboren op 08-08-1852 te Zierikzee (ZE), zoon van Arnoldus TELLE, broodbakker, en Maria BUT.
   10.  Klaas BEIJE, geboren op 31-12-1862 te Kerkwerve (ZE), overleden op 25-11-1887 te Kerkwerve (ZE) op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   11.  levenloos kind BEIJE, geboren op 06-11-1864 te Kerkwerve (ZE), overleden op 06-11-1864 te Kerkwerve (ZE).

Uit het tweede huwelijk:
   12.  Kornelis Leendert BEIJE, geboren op 15-04-1866 te Kerkwerve (ZE), overleden op 04-08-1885 te Kerkwerve (ZE) op 19-jarige leeftijd, ongehuwd.
   13.  levenloos kind BEIJE, geboren op 01-05-1867 te Kerkwerve (ZE), overleden op 01-05-1867 te Kerkwerve (ZE).
   14.  Pieternella BEIJE, geboren op 23-04-1869 te Kerkwerve (ZE), overleden op 24-12-1936 te Noordgouwe (ZE) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-07-1897 te Kerkwerve (ZE) met Cornelis Jan HANSE, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 16-09-1866 te Oosterland (ZE), overleden op 07-07-1942 te Bruinisse (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Adriaansz HANSE en Cornelia SMALLEGANGE, landbouwster.
   15.  levenloos kind BEIJE, geboren op 12-11-1870 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-11-1870 te Kerkwerve (ZE).
   16.  levenloos kind BEIJE, geboren op 04-09-1872 te Kerkwerve (ZE), overleden op 04-09-1872 te Kerkwerve (ZE).
   17.  Hendrik BEIJE (zie XI.81).
   18.  levenloos kind BEIJE, geboren op 17-10-1876 te Kerkwerve (ZE), overleden op 17-10-1876 te Kerkwerve (ZE).
   19.  Neeltje BEIJE, geboren op 23-01-1878 te Kerkwerve (ZE), overleden op 05-05-1959 te Tholen (ZE) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-01-1899 te Noordwelle (ZE) met Nicolaas van de ZANDE, 25 jaar oud, smid, geboren op 18-11-1873 te Burgh (ZE), zoon van Leendert van de ZANDE, landbouwer, en Kaatje SPEELMAN, particuliere.

 
X.39    Marinus BEIJE, boerenknegt en tapper, geboren op 27-11-1828 te Kerkwerve (ZE), zoon van Leendert Klaasz BEIJE (zie IX.16) en Cornelia BOOT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1850 te Kerkwerve (ZE) met Adriana van der NOOD, 20 jaar oud, geboren op 01-04-1830 te Serooskerke (S) (ZE), dochter van Pieter van der NOOD en Maria TUINMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelia BEIJE, geboren op 04-10-1850 te Kerkwerve (ZE).
   2.  Maria BEIJE, geboren op 18-11-1851 te Elkerzee (ZE).
   3.  Leendert BEIJE, geboren op 13-01-1854 te Elkerzee (ZE).

 
X.59    Jan Johannes BEIJE, landbouwer, geboren op 21-02-1845 te Oosterland (ZE), overleden op 13-10-1916 te Oosterland (ZE) op 71-jarige leeftijd. Op 2 aug.1877 koopt Jan een schuur en erf, sectie 487, 488, 341, 342 en 343 voor fl 4000,- van J.W.de Borst Verdoorn. (not.v.d.Lek de Clercq), zoon van Jacob BEIJE (zie IX.20) en Janna van GRAAFEILAND.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-03-1871 te Oosterland (ZE) met Adriana Pieternella FLOHIL, 23 jaar oud, landvrouw, geboren op 06-10-1847 te Oosterland (ZE), overleden op 01-06-1910 te Oosterland (ZE) op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan Joostz FLOHIL, landbouwer op de hofstede Weltevreden in Oosterland en grondbezitter, van 1845 tot 1848 was hij diaken, en Cornelia SMALLEGANGE. Op 29-05-1873 maakt dit echtpaar ieder een testament op de langstlevende bij notaris Bouvin.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jan BEIJE, geboren op 15-08-1871 te Oosterland (ZE), overleden op 17-09-1871 te Oosterland (ZE), 33 dagen oud.
   2.  Cornelia Janna BEIJE, geboren op 08-07-1872 te Oosterland (ZE), overleden op 15-09-1872 te Oosterland (ZE), 69 dagen oud.
   3.  Jacob Jan BEIJE, landbouwer, geboren op 06-07-1873 te Oosterland (ZE), overleden op 16-01-1900 te (verm) Loosduinen op 26-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Jan Kornelis (Jan Kees) BEIJE (zie XI.92).
   5.  Janna Maria BEIJE, geboren op 10-10-1875 te Oosterland (ZE), overleden op 26-01-1956 te Aerdenhout (België) op 80-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1956 te Oosterland (ZE).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1900 te Oosterland (ZE) met Pieter Marinus VIERGEVER, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 16-02-1876 te Oosterland (ZE), overleden, voor 24-1-1956, zoon van Daniël VIERGEVER en Jacoba de VIN.
   6.  Leendert BEIJE, geboren op 18-10-1876 te Oosterland (ZE), overleden op 07-10-1877 te Oosterland (ZE), 354 dagen oud.
   7.  Cornelia Hendrika (Kee) BEIJE, geboren op 20-02-1878 te Oosterland (ZE), overleden op 26-03-1948 te Noordgouwe (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-01-1907 te Oosterland (ZE) met Willem Machiel (Willem) KESTELOO, 26 jaar oud, smid in Nieuwerkerk, geboren op 07-02-1880 te Oosterland (ZE), overleden op 19-12-1956 te Nieuwerkerk (ZE) op 76-jarige leeftijd, zoon van Adriaan KESTELOO en Pieternella KRIJGER.
   8.  Leendert BEIJE (zie XI.99).
   9.  Hendrika Pieternella BEIJE, geboren op 26-05-1880 te Oosterland (ZE), overleden op 12-10-1880 te Oosterland (ZE), 139 dagen oud.
   10.  Marina Maria BEIJE, geboren op 04-07-1882 te Oosterland (ZE), overleden op 30-03-1883 te Oosterland (ZE), 269 dagen oud.
   11.  Hendrik Pieter BEIJE, geboren op 08-08-1883 te Oosterland (ZE), overleden op 15-05-1885 te Oosterland (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   12.  Marinus Marius BEIJE, geboren op 09-08-1884 te Oosterland (ZE), overleden op 09-05-1885 te Oosterland (ZE), 273 dagen oud.
   13.  Hendrik Marinus BEIJE (zie XI.106).
   14.  Marinus Marius BEIJE, geboren op 14-09-1886 te Oosterland (ZE), overleden op 23-09-1886 te Oosterland (ZE), 9 dagen oud.
   15.  Marinus Marius BEIJE (zie XI.109).
   16.  Pieternella Maria BEIJE, geboren op 30-04-1889 te Oosterland (ZE), overleden op 26-07-1897 te Oosterland (ZE) op 8-jarige leeftijd.

 
X.62    Jacob BEIJE, landbouwersknecht, geboren op 01-10-1826 te Ellemeet (ZE), overleden op 22-01-1900 te Dreischor (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jacobz BEIJE (zie IX.23) en Gerritje CANO.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1852 te Ellemeet (ZE) met Maatje van der PANNE, 20 jaar oud, dienstmeid, geboren op 03-12-1831 te Duivendijke (ZE), overleden op 04-03-1906 te Dreischor (ZE) op 74-jarige leeftijd, dochter van Paulus van der PANNE en Johanna TUIJNMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerretje BEIJE (zie XI.113).
   2.  Paulus BEIJE, geboren op 17-11-1854 te Noordwelle (ZE), overleden op 07-04-1855 te Noordwelle (ZE), 141 dagen oud.
   3.  Leendert Jacob BEIJE, geboren op 18-11-1855 te Middelburg (ZE), overleden op 23-12-1855 te Middelburg (ZE), 35 dagen oud.
   4.  Elisabeth BEIJE, geboren op 25-05-1858 te Noordwelle (ZE), overleden op 27-05-1895 te Zierikzee (ZE) op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-05-1878 te Zierikzee (ZE) met Paulus SIES, kleermaker, geboren ca 1855 te Zierikzee (ZE), zoon van Jacob SIES en Johanna SCHULING.
   5.  Johanna Paulina BEIJE, geboren op 10-01-1860 te Noordwelle (ZE), overleden op 06-02-1860 te Noordwelle (ZE), 27 dagen oud.
   6.  Johanna Cornelia BEIJE (zie XI.119).
   7.  Leendert Jacob BEIJE (zie XI.121).
   8.  Paulus BEIJE, geboren op 26-11-1865 te Elkerzee (ZE), overleden op 20-10-1868 te Duivendijke (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   9.  Janna BEIJE, winkelierster, geboren op 08-07-1867 te Elkerzee (ZE), overleden op 21-02-1906 te Zierikzee (ZE) op 38-jarige leeftijd, bij hertrouwen woonde zij in Zierikzee.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 25-10-1889 te Dreischor (ZE) met Daniël VERBEEK, veldarbeider, geboren ca 1867 te Dreischor (ZE), overleden op 22-06-1892 te Dreischor (ZE), zoon van Pieter VERBEEK en Janna van der LINDE.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 08-04-1903 te Zierikzee (ZE) met Jacob van BURG, 38 jaar oud, landbouwer, geboren op 12-06-1864 te Dreischor (ZE), overleden op 29-05-1950 te Zierikzee (ZE) op 85-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van BURG, landbouwer, en Maria van der WERF.
   10.  Paulina BEIJE, geboren op 09-01-1871 te Elkerzee (ZE), overleden op 03-01-1873 te Zonnemaire (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   11.  Maria BEIJE, geboren op 09-01-1871 te Elkerzee (ZE).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-10-1895 te Zierikzee (ZE) met Huibregt van den ENDE, 22 jaar oud, slager, geboren op 24-12-1872 te Zierikzee (ZE), overleden op 15-08-1954 te Rotterdam (ZH) op 81-jarige leeftijd, zoon van Huibregt van den ENDE en Jannetje TIMMERMAN.
   12.  levenloos kind BEIJE, geboren op 15-04-1874 te Dreischor (ZE), overleden op 15-04-1874 te Dreischor (ZE).

 
X.66    Maria BEIJE, dienstmeid, geboren op 27-01-1830 te Ellemeet (ZE), overleden op 04-06-1898 te Brouwershaven (ZE) op 68-jarige leeftijd, dochter van Leendert Jacobz BEIJE (zie IX.23) en Gerritje CANO.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-11-1858 te Brouwershaven (ZE) met Johannes HOLLANDER, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 10-01-1831 te Brouwershaven (ZE), overleden op 17-02-1918 te Brouwershaven (ZE) op 87-jarige leeftijd, zoon van Adriaan HOLLANDER en Willemina WAGEMAKER, na het overlijden van haar zuster Elizabeth is Maria gehuwd met haar zwager Johannes Hollander.
Kind:
   1.  Hendrika Jacoba BEIJE, geboren op 02-10-1856 te Ellemeet (ZE). Zij is geboren ten huize van Willem Fasol, haar stiefvader. Willem Fasol heeft haar geboorte aangegeven en was toen 60 jaar oud. Overleden op 07-10-1884 te Bruinisse (ZE) op 28-jarige leeftijd, zij is door de moeder erkend dd 27-2-1873 te Brouwershaven.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-09-1879 te Brouwershaven (ZE) met Krijn Jacob BOLUIJT, 24 jaar oud, korenmolenaar, geboren op 01-01-1855 te Kerkwerve (ZE), overleden op 05-01-1885 te Bruinisse (ZE) op 30-jarige leeftijd, zoon van Abraham BOLUIJT, molenaarsknegt, en Adriana Constanse DALEBOUT.

 
X.69    Leendert LEENDERTSE (BEIJE), arbeider, geboren op 18-05-1825 te Haamstede (ZE). Bij de huwelijksbijlage staat in het extract van het geboorte register: geboren Leendert Leendertse, een natuurlijk doch niet erkende zoon van Cornelia Houtman, die door de aangever Marinus Leendertse bij de aangifte van de geboorte als zijn kind is erkend. In het geboorteregister is hij ingeschreven als Leendert Marinusse, doch bij zijn huwelijk en inschrijving voor de Nationale Militie wordt hij vermeld als Leendert Leendertse, overleden op 18-04-1875 te Haamstede (ZE) op 49-jarige leeftijd, zoon van Marinus Leendertsz BEIJE (zie IX.33) en Cornelia HOUTMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-12-1850 te Haamstede (ZE). Voor dit huwelijk is door de Gemeente een verklaring van onvermogen afgegeven met Trijntje van der SLUIJS, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 28-10-1824 te Noordwelle (ZE), overleden op 13-05-1891 te Burgh (ZE) op 66-jarige leeftijd, dochter van Simon van der SLUIJS en Jacoba OOLE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia LEENDER(t)SE, geboren op 22-05-1851 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-07-1851 te Haamstede (ZE), overleden op 10-06-1852 te Haamstede (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   2.  Cornelia LEENDER(t)SE, geboren op 25-01-1853 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-04-1853 te Haamstede (ZE), overleden op 24-11-1859 te Haamstede (ZE) op 6-jarige leeftijd.
   3.  Simon LEENDER(t)SE, geboren op 05-06-1854 te Haamstede (ZE), gedoopt op 02-07-1854 te Haamstede (ZE), overleden op 16-11-1855 te Haamstede (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   4.  Jacoba LEENDER(t)SE, arbeidster, geboren op 18-12-1855 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-02-1856 te Haamstede (ZE).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-12-1876 te Haamstede (ZE) met Jan EVERTSE, 24 jaar oud, geboren op 13-02-1852 te Burgh (ZE), zoon van Pieter EVERTSE, landbouwersknecht, en Neeltje OVERDULVE.
   5.  Marinus LEENDER(t)SE, geboren op 01-05-1857 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-06-1857 te Haamstede (ZE), overleden op 17-10-1857 te Haamstede (ZE), 169 dagen oud.
   6.  Maria LEENDER(t)SE, geboren op 15-09-1858 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-11-1858 te Haamstede (ZE), overleden op 10-11-1859 te Haamstede (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   7.  Cornelia LEENDER(t)SE, geboren op 02-01-1860 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-03-1860 te Haamstede (ZE), overleden op 27-07-1860 te Haamstede (ZE), 207 dagen oud.
   8.  Nicolaas Marinus LEENDER(t)SE, geboren op 11-06-1862 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-07-1862 te Haamstede (ZE), overleden op 09-10-1871 te Haamstede (ZE) op 9-jarige leeftijd.
   9.  Cornelia LEENDER(t)SE, dienstmeid, geboren op 14-10-1863 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-12-1863 te Haamstede (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1889 te Burgh (ZE) met Jan BARENDSE, 31 jaar oud, veldarbeider, geboren op 23-02-1858 te Burgh (ZE), overleden op 26-08-1922 te Burgh (ZE) op 64-jarige leeftijd, zoon van Willem BARENDSE en Maatje de WITTE. Op 11 april 1889 hebben zij een verklaring van onvermogen gekregen.

 
X.74    Adriaan BEIJE, veldarbeider, geboren op 24-12-1842 te Haamstede (ZE), gedoopt op 05-02-1843 te Haamstede (ZE), overleden op 03-07-1923 te Haamstede (ZE) op 80-jarige leeftijd, zoon van Marinus Leendertsz BEIJE (zie IX.33) en Cornelia HOUTMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1869 te Haamstede (ZE) met Cornelia KOMMER, 25 jaar oud, dienstmeid, geboren op 21-04-1844 te Haamstede (ZE), overleden op 30-03-1917 te Haamstede (ZE) op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Pieters KOMMER en Levina DANKERTSE, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE, geboren op 21-04-1870 te Haamstede (ZE), gedoopt op 05-06-1870 te Haamstede (ZE), overleden op 17-05-1873 te Haamstede (ZE) op 3-jarige leeftijd.
   2.  levenloos kind BEIJE, geboren op 03-08-1872 te Haamstede (ZE), overleden op 03-08-1872 te Haamstede (ZE).
   3.  Levina BEIJE, dienstbode, geboren op 02-12-1873 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-01-1874 te Haamstede (ZE), overleden op 18-10-1903 te Renesse (ZE) op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1896 te Renesse (ZE) met Cornelis van den HOEK, 26 jaar oud, rietdekker, geboren op 20-04-1870 te Renesse (ZE), overleden op 28-07-1933 te Renesse (ZE) op 63-jarige leeftijd, zoon van Pieter van den HOEK, rietdekker, en Johanna CORBEEL.
   4.  Cornelia BEIJE, dienstbode, geboren op 01-04-1875 te Haamstede (ZE), gedoopt op 20-06-1875 te Haamstede (ZE), overleden op 06-10-1931 te Noordgouwe (ZE) op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-05-1899 te Haamstede (ZE) met Job LABAN, 27 jaar oud, veldarbeider, geboren op 16-11-1871 te Haamstede (ZE), overleden op 30-10-1901 te Haamstede (ZE) op 29-jarige leeftijd, zoon van Marinus LABAN, veldarbeider, en Pieternella van de PANNE.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 25-04-1906 te Zierikzee (ZE) met Adriaan de JONGE, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 16-12-1876 te Zierikzee (ZE), zoon van Cornelis de JONGE, zoutziedersknecht, en Pieternella LABAN.
   5.  Janna BEIJE (zie XI.151).
   6.  Marinus BEIJE (zie XI.153).
   7.  Pieternella BEIJE (zie XI.154).
   8.  Cornelis BEIJE, geboren op 24-04-1883 te Haamstede (ZE), overleden op 24-01-1909 te Haamstede (ZE) op 25-jarige leeftijd.
   9.  Lena BEIJE, geboren op 13-01-1886 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-07-1886 te Haamstede (ZE), overleden op 21-11-1980 te Westerschouwen (ZE) op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-04-1910 te Haamstede (ZE) met Marinus MALIPAARD, 26 jaar oud, veldarbeider, geboren op 10-06-1883 te Haamstede (ZE), overleden op 05-09-1950 te Haamstede (ZE) op 67-jarige leeftijd, zoon van Matthijs MALIPAARD, veldarbeider, en Jacomina van den BERGE.
   10.  Willem BEIJE, geboren op 11-07-1888 te Haamstede (ZE), overleden op 31-10-1888 te Haamstede (ZE), 112 dagen oud.

 
X.77    Clementia Isabella BEIJ, geboren op 05-10-1838 te Oostende (B), gedoopt op 06-10-1838 te Oostende (B) (getuige(n): Guilelmus de Clerck en Florentina Hooft), overleden op 29-11-1909 te Vlissingen (ZE) op 71-jarige leeftijd, dochter van Andreas Ludovicus BEIJE (zie IX.36) en Joanna Theresia XIMENES.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-10-1865 te Vlissingen (ZE) met Gerardus DEHENAUW, loods, geboren ca 1834 te Blankenberg (België), overleden op 02-09-1898 te Vlissingen (ZE), zoon van Christiaan DEHENAUW en Joanna Theresia POPELIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Florentina Theresia DEHENAUW, geboren op 18-10-1868 te Vlissingen (ZE).

 
X.78    Ludovicus Petrus Franciscus BEIJE, loodsschipper, geboren op 06-05-1840 te Oostende (B), gedoopt op 07-05-1840 te Oostende (B) (getuige(n): Ludovicus de Coster en Maria Verschelde), overleden op 10-08-1893 te Vlissingen (ZE) op 53-jarige leeftijd, zoon van Andreas Ludovicus BEIJE (zie IX.36) en Joanna Theresia XIMENES.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 16-01-1861 te Vlissingen (ZE) met Florentina Theresia CORVELEIJN (Valentina Gorgeleyn), geboren ca 1841 te Vlissingen (ZE), overleden op 02-12-1888 te Vlissingen (ZE), dochter van Louis Leonardus CORVELEIJN, kleermaker, en Charlotta Anna Maria de VOOGHT. Bij hun huwelijk is Ludovicus Franciscus Andreas, ingeschreven BS Vlissingen 24-12-1860, erkend.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 04-02-1890 te Vlissingen (ZE) met Maria Johanna ALBERS, geboren ca 1848 te Rotterdam (ZH), overleden op 10-05-1936 te Vlissingen (ZE), dochter van Georg Hendrik ALBUS en Johanna Maria ALTT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ludovicus Francicus Andreas BEIJE, geboren op 24-12-1860 te Vlissingen, hij is op 24-12-1860 erkend.
   2.  Charlotta Anna Maria BEIJE, geboren ca 1863 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 23-01-1890 te Vlissingen (ZE) met Petrus Ludovicus Martinus de LEUW, stucadoor, geboren ca 1864 te Tilburg (NB), zoon van Martinus Adriaan de LEUW, stucadoor, en Maria Antonia van PELT.
   3.  Petrus BEIJE, geboren op 24-08-1864 te Vlissingen (ZE). Aangegeven door Jannetje van den Beije, hv van Jacobus Janssen, overleden op 01-05-1874 te Vlissingen (ZE) op 9-jarige leeftijd. In de Vlissingse courant van 3-5-1874: 8 jarig zoontje van de Belgische loods Beije is van de wal boven de Waterpoort gevallen en omgekomen.
   4.  Maria Johanna BEIJE, geboren op 16-02-1866 te Vlissingen (ZE), overleden op 20-08-1866 te Vlissingen (ZE), 185 dagen oud.
   5.  Anthonetta Justina BEIJE, geboren op 12-08-1867 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1894 te Vlissingen (ZE) met Laurentius Cornelis Ludovicus van DUN, handelsagent en boekhouder, geboren ca 1870 te Tilburg (NB), overleden op 02-05-1920 te Goes (ZE), zoon van Peter Hubertus van DUN en Johanna SPRANGERS.
   6.  Johannes Augustinus BEIJE, timmerman, geboren op 30-01-1869 te Vlissingen (ZE), overleden op 05-06-1892 te Vlissingen (ZE) op 23-jarige leeftijd, ongehuwd.
   7.  Leopold Franciscus Levius BEIJE, geboren op 06-08-1870 te Vlissingen (ZE), overleden op 16-10-1883 te Vlissingen (ZE) op 13-jarige leeftijd.
   8.  Philippus Jacobus BEIJE, loodsleerling, geboren op 04-09-1872 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-09-1897 te Vlissingen (ZE) met Jeannetta Maria Louisa GHIJS, geboren ca 1877 te Vlissingen (ZE), dochter van Ludovicus Franciscus GHIJS, loods, en Charlotte Elisabeth SPECKENS.
   9.  August Carolus BEIJE, geboren op 30-11-1873 te Vlissingen (ZE), overleden op 13-07-1874 te Vlissingen (ZE), 225 dagen oud.
   10.  Jacobus Josephus BEIJE, geboren op 17-11-1874 te Vlissingen (ZE), overleden op 13-09-1875 te Vlissingen (ZE), 300 dagen oud.
   11.  Gerardus Franciscus BEIJE, geboren op 26-05-1876 te Vlissingen (ZE), overleden op 04-12-1876 te Vlissingen (ZE), 192 dagen oud.
   12.  Gerardus Franciscus Adrianus BEIJE, geboren op 08-07-1877 te Vlissingen (ZE).
   13.  Florentina Charlotta Anna BEIJE, geboren op 13-11-1879 te Vlissingen (ZE), overleden op 05-07-1880 te Vlissingen (ZE), 235 dagen oud.
   14.  Leonardus Alexis BEIJE, geboren op 25-01-1881 te Vlissingen (ZE), overleden op 26-11-1881 te Vlissingen (ZE), 305 dagen oud.
   15.  levenloos kind BEIJE, geboren op 30-07-1882 te Vlissingen (ZE), overleden op 30-07-1892 te Vlissingen (ZE) op 10-jarige leeftijd.

 
X.82    Joannes BEIJ, loods, geboren ca 1845 te Vlissingen (ZE), overleden op 04-04-1925 te Vlissingen (ZE), zoon van Andreas Ludovicus BEIJE (zie IX.36) en Joanna Theresia XIMENES.
Gehuwd op 06-06-1877 te Vlissingen (ZE) met Janna MONJÉ, geboren ca 1852 te Vlissingen (ZE), overleden op 14-05-1912 te Vlissingen (ZE), dochter van Anthonij MONJÉ, aannemer, en Maria TANIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Theresia BEIJE, geboren op 12-12-1877 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-02-1905 te Vlissingen (ZE) met Antonius Charles Johan Marie HOORNAERT, koffiehuishouder, geboren ca 1881 te 's-Gravenhage (ZH), zoon van Joannes Franciscus Maria HOORNAERT, koffiehuishouder, en Maria Antonia Gerarda van der BURG.
   2.  Maria BEIJE, geboren op 22-01-1879 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-06-1904 te Vlissingen (ZE) met Augustus Franciscus BAELS, bouwkundige, geboren ca 1875 te Vlissingen (ZE), zoon van Michael Joannes Jacobus Leonardus BAELS en Maria Coleta LIMONARD.
   3.  Eugène Leonora BEIJE, geboren op 20-03-1880 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1904 te Vlissingen (ZE) met Cornelis Jacobus ANDRIESSEN, geboren ca 1880 te Vlissingen (ZE), zoon van Izaak ANDRIESSEN en Sophia Frederika RIEMENS.
   4.  Emma Marie BEIJE, geboren op 07-07-1881 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-12-1907 te Vlissingen (ZE) met Leonard Marinus VERHEUL, machinist, geboren ca 1882 te Vlissingen (ZE), zoon van Cornelis VERHEUL, loods, en Maria Susanna SCHWARZ.
   5.  Helena BEIJE, geboren op 14-04-1885 te Vlissingen (ZE), overleden op 15-07-1885 te Vlissingen (ZE), 92 dagen oud.
   6.  Antonetta Maria BEIJE, geboren op 06-06-1888 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-10-1917 te Vlissingen (ZE) met Jan van der BEEK, 30 jaar oud, banketbakker, geboren op 16-01-1887 te Schiedam (ZH), zoon van Simon Willem van der BEEK en Maria Johanna van der SCHALK.
   7.  Charlotte Louisa BEIJE, geboren op 01-07-1889 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-08-1920 te Vlissingen (ZE) met Arnoldus Albertus KRIESZ, kantoorbediende, geboren ca 1892 te Rotterdam (ZH), zoon van Gerardus Franciscus KRIESZ en Pieternella Maria Johanna van LOON.
   8.  Elisabeth Antoinette BEIJE, geboren op 02-11-1890 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-07-1916 te Vlissingen (ZE) met Karel Frederik Jacobus Herman Albert Reinier LèFEBRE, stuurman ter koopvaardij, geboren ca 1891 te Vlissingen (ZE), zoon van Jacobus LèFEBRE, onderwijzer, en Cornelia KOKELAAR.
   9.  Cornelia Margaretha BEIJE, geboren op 24-05-1893 te Vlissingen (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-12-1918 te Vlissingen (ZE) met Charles Johan KLOK, 26 jaar oud, kok, geboren op 15-06-1892 te Rotterdam (ZH), zoon van Jan Lambertus KLOK, handelsreiziger, en Pieternella MURK.

 
X.96    Pieter BEIJE, geboren op 14-05-1850 te Goes (ZE), overleden op 30-12-1940 te Rotterdam (ZH) op 90-jarige leeftijd. Pieter is in Goes op 15-06-1874, ivm mishandeling, veroordeeld tot 15 dagen eenzame opsluiting. Van 9-08-1874 tot 24-08-1874 heeft hij in cel 9 zijn straf uitgezeten en zijn gedrag in het gevang was goed.
Zijn signalement was:
aangezicht : vol kin : rond
kleur : gezond ogen : blauw
voorhoofd : lang wenkbrauwen : bruin
neus : klein haar : blond
mond : gewoon l.o. : ja
lengte : 1,68 meter
Eveneens is hij op dezelfde datum ook nog veroordeeld voor: wanbetaling rijksgeldboete/mishandeling. De straf was één dag eenzame opsluiting, die hij heeft uitgezeten van 14 tot 15 november 1874 in cel 1 en zijn gedrag was goed.
Zijn signalement week op de volgende punten af van het bovengenoemde:
voorhoofd : hoog neus : groot
mond : groot haar : bruin
baard : geschoren, zoon van Wouter BEIJE (zie IX.40) en Cornelia MANGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1874 te Goes (ZE) met Cornelia de JONGE, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 16-09-1848 te Goes (ZE), dochter van Jan de JONGE en Maria BOUMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter BEIJE (zie XI.195).
   2.  Jan BEIJE (zie XI.197).
   3.  Cornelia BEIJE, geboren op 04-03-1880 te Rotterdam (ZH), overleden op 22-08-1880 te Rotterdam (ZH), 171 dagen oud.
   4.  Maria BEIJE, geboren op 04-03-1880 te Rotterdam (ZH), overleden op 26-10-1954 te Rotterdam (ZH) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 05-08-1903 te Rotterdam (ZH) met Johannes WUNDERINK, 21 jaar oud, geboren op 20-10-1881 te Den Haag (ZH), overleden op 26-04-1918 te Rotterdam (ZH) op 36-jarige leeftijd, zoon van Jan WUNDERINK en Willemina EERHART.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 06-09-1922 te Rotterdam (ZH) met Huibert de RUITER, 24 jaar oud, geboren op 01-04-1898 te Zaltbommel (GE), zoon van Willem de RUITER en Mijntje van HEMERT.
   5.  Pieter Bernardus BEIJE (zie XI.203).
   6.  Cornelis BEIJE, geboren ca 1890 te Rotterdam (ZH).
Gehuwd op 20-08-1913 te Rotterdam (ZH), dit huwelijk is met de handschoen gesloten met Geertruida Frederika RICKHOFF, geboren ca 1888 te Rotterdam (ZH), dochter van Rudolph Ebertus RICKHOFF en Teuntje WEVER.

 
X.103    Job BEIJE, slager, geboren op 31-10-1833 te Burgh (ZE), gedoopt op 01-12-1833 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 04-01-1914 te Burgh (ZE) op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Jobsz Stoffelse BEIJE (zie IX.62) en Lena van der PIJL.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 04-05-1866 te Burgh (ZE), voor dit huwelijk is door de gemeente Burgh dd 18-4-1866 een verklaring van onvermogen afgegeven met Adriana HODDE, 26 jaar oud, geboren op 29-07-1839 te Elkerzee (ZE), overleden op 19-12-1868 te Burgh (ZE) op 29-jarige leeftijd, dochter van Cornelis HODDE, melkboer, en Neeltje HOOGENSTEIN.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 30-04-1870 te Burgh (ZE) met Dina RENS, 30 jaar oud, dienstmeid, geboren op 03-06-1839 te Dreischor (ZE), overleden op 16-07-1895 te Burgh (ZE) op 56-jarige leeftijd, dochter van Jacobus RENS en Maria SPEIJER, arbeidster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan BEIJE (zie XI.207).
   2.  Cornelis BEIJE (zie XI.209).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Maria Jacoba BEIJE, geboren op 10-11-1870 te Burgh (ZE), gedoopt op 01-01-1871 te Burgh (ZE), overleden op 20-12-1907 te Burgh (ZE) op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-12-1898 te Burgh (ZE) met Job Adriaan SPEELMAN, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 09-08-1866 te Burgh (ZE), zoon van Nicolaas SPEELMAN, landbouwer, en Neeltje de GLOPPER.
   4.  levenloos kind BEIJE, geboren op 25-11-1872 te Burgh (ZE), overleden op 25-11-1872 te Burgh (ZE).
   5.  Lena Marina BEIJE, arbeidster, geboren op 14-12-1873 te Burgh (ZE), gedoopt op 08-02-1874 te Burgh (ZE), overleden op 04-10-1938 te Burgh (ZE) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-12-1896 te Burgh (ZE) met Cornelis van der KLOOSTER, 27 jaar oud, veldarbeider/tuinder, geboren op 22-01-1869 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-03-1869 te Burgh (ZE), overleden op 22-01-1941 te Burgh (ZE) op 72-jarige leeftijd, zoon van Leendert van der KLOOSTER en Klara REMMERS.
   6.  Wilhelmina Adriana BEIJE, geboren op 14-12-1876 te Burgh (ZE), gedoopt op 04-03-1877 te Burgh (ZE).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1902 te Burgh (ZE) met Jan GROENLEER, 26 jaar oud, veldarbeider, geboren op 12-06-1875 te Burgh (ZE), zoon van Stoffel GROENLEER, duinboer, en Neeltje PADMOS, werkbode. Dit gezin vertrok op 12-5-1905 naar Noord Amerika.

 
X.113    Marinus BEIJE, melkknecht, geboren op 07-10-1846 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-12-1846 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), zoon van Jan Jobsz Stoffelse BEIJE (zie IX.62) en Lena van der PIJL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1869 te Burgh (ZE) met Willemina WAALBEEK, 22 jaar oud, arbeidster, geboren op 31-12-1846 te Haamstede (ZE), dochter van Cornelis WAALBEEK en Lena RINGELBERG, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 03-04-1870 te Burgh (ZE), overleden op 03-04-1870 te Burgh (ZE).
   2.  Lena BEIJE, geboren op 06-08-1872 te Burgh (ZE), gedoopt op 03-11-1872 te Burgh (ZE), overleden op 09-12-1872 te Burgh (ZE), 125 dagen oud.
   3.  Cornelia BEIJE, geboren op 08-09-1874 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-12-1874 te Burgh (ZE).
   4.  Janna BEIJE, geboren op 20-10-1878 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-04-1879 te Burgh (ZE).
   5.  Willem BEIJE, geboren op 29-05-1880 te Elkerzee (ZE), overleden op 14-06-1880 te Elkerzee (ZE), 16 dagen oud.
   6.  Leendert BEIJE, geboren op 01-08-1882 te Elkerzee (ZE).
   7.  Job BEIJE, geboren op 19-06-1886 te Noordwelle (ZE), overleden op 26-09-1886 te Noordwelle (ZE), 99 dagen oud.

 
X.116    Jan BEIJE, arbeider, geboren op 26-05-1839 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-07-1839 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 09-02-1911 op 71-jarige leeftijd, en begraven op Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI. Jan is in Zierikzee op 20-12-1869, ivm éénmalige diefstal, veroordeeld tot 15 dagen eenzame opsluiting. Bij herhaling zal zijn straf verviervoudigd worden. Van 22-1-1870 tot 6-2-1870 heeft hij in cel 15 zijn straf uitgezeten en zijn gedrag in het gevang was goed.
Zijn signalement was:
aangezicht : ovaal kin : rond
kleur : gezond ogen : blauw
voorhoofd : laag wenkbrauwen : blond
neus : ordinair haar : blond
mond : gewoon l.o. : ja, zoon van Johannis Jobsz BEIJE (zie IX.64) en Maria FRITZIUS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1864 te Burgh (ZE) met Cornelia TAK, 23 jaar oud, werkbode, geboren op 15-07-1840 te Burgh of Zierikzee (ZE), overleden op 25-08-1894 op 54-jarige leeftijd, en begraven op Oak Hill Cemetery, Grand Rapids, MI, dochter van Pieter TAK en Pieternella de GRAAF. Zij emigreerden ivm verbetering van bestaan in 1873 naar de Verenigde Staten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BEIJE, geboren op 04-09-1864 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-11-1864 te Burgh (ZE). Zij is in 1873 met haar ouders naar de Verenigde Staten geëmigeerd.
Gehuwd met John de MAAT, geboren op 29-07-1878, overleden op 28-08-1970 op 92-jarige leeftijd.
   2.  Pieternella BEIJE, geboren op 30-09-1865 te Burgh (ZE), gedoopt op 12-11-1865 te Burgh (ZE). Zij is in 1873 met haar ouders naar de Verenigde Staten geëmigeerd.
Gehuwd met Joe SEMEYM.
   3.  Johannes BEIJE, geboren op 17-02-1868 te Burgh (ZE), gedoopt op 05-04-1868 te Burgh (ZE). Hij is in 1873 met zijn ouders naar de Verenigde Staten geëmigeerd en aldaar nooit gehuwd.
   4.  Pieter BEIJE, geboren op 04-08-1870 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-08-1870 te Burgh (ZE), overleden op 03-08-1872 te Burgh (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   5.  Jannetje BEIJE, geboren op 02-01-1873 te Burgh (ZE), gedoopt op 02-03-1873 te Burgh (ZE). Zij is in 1873 met haar ouders naar de Verenigde Staten geëmigeerd.
Gehuwd met VANECK.
   6.  Peter BEIJE (zie XI.233).
   7.  Lena BEYE.
Gehuwd met Pardon TUTTLE.

 
X.122    Job BEIJE, arbeider, geboren op 13-07-1846 te Burgh (ZE), gedoopt op 11-10-1846 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 21-11-1934 te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 88-jarige leeftijd. Job is op 20-4-1868, ivm pestelijkheid tegen de overheid, veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Het was voor de eerste maal dat hij veroordeeld werd. Van 20-04-1868 tot 14-4-1869 heeft hij zijn straf uitgezeten. Bij Koninklijk Besluit van 5-09-1868 nr 20 is zijn straf verminderd.
Zijn signalement was:
aangezicht : ovaal kin : rond
kleur : gezond ogen : blauw
voorhoofd : gewoon wenkbrauwen : blond
neus : gewoon haar : blond
mond : klein l.o. : ja, zoon van Johannis Jobsz BEIJE (zie IX.64) en Maria FRITZIUS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-07-1876 te Burgh (ZE) met Pieternella DIJKGRAAF, 19 jaar oud, dienstmeid, geboren op 25-09-1856 te Burgh (ZE), gedoopt op 02-11-1856 te Burgh (ZE), overleden op 19-11-1909 te Grand Rapids, Kent County, Michigan op 53-jarige leeftijd, dochter van Marinus DIJKGRAAF en Hammeltje KNAPE, arbeidster. Dit gezin, met 3 kinderen, is in 1883 ter verkrijging van een beter bestaan naar Amerika vertrokken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis BEIJE, geboren ca 1877, overleden op 09-02-1911 te Grand Rapids, Kenty Count, Michigan.
   2.  Maria BEIJE, geboren op 14-02-1879 te Nieuwerkerk (ZE).
   3.  Antje BEIJE, geboren op 07-10-1880 te Nieuwerkerk (ZE).
   4.  Johanna BEIJE, geboren op 17-12-1881 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 22-11-1971 te Grand Rapids, Kent Michigan op 89-jarige leeftijd, op Rosedale.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-04-1904 te Grand Rapids, Kent, Michigan met Ralph ANDREE.
   5.  Marinus BEIJE, geboren op 01-05-1883 te Nieuwerkerk (ZE).
   6.  John BEIJE, geboren 00-08-1886 te Grand Rapids, Kent County, Michigan.

 
X.124    Marinus BEIJE, arbeider, geboren op 29-04-1850 te Burgh (ZE), gedoopt op 09-06-1850 te Burgh (ZE), zoon van Johannis Jobsz BEIJE (zie IX.64) en Maria FRITZIUS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-04-1875 te Burgh (ZE) met Levina OVERDULVE, 21 jaar oud, dienstmeid, geboren op 18-09-1853 te Burgh (ZE), dochter van Cornelis OVERDULVE, arbeider, en Jacomina van SLUIS, arbeidster. Marinus is met vrouw en drie kinderen in 1889 ivm bestaansverbetering naar Amerika geëmigreerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Christina BEIJE, geboren op 10-06-1875 te Burgh (ZE), overleden op 20-06-1875 te Burgh (ZE), 10 dagen oud.
   2.  Cornelis BEIJE, geboren op 03-10-1876 te Burgh (ZE), gedoopt op 12-11-1876 te Burgh (ZE). Hij is met zijn ouders in 1889 naar Amerika geëmigreerd.
   3.  Maria BEIJE, geboren op 11-06-1880 te Burgh (ZE), gedoopt op 01-08-1880 te Burgh (ZE). Zij is met haar ouders in 1889 naar Amerika geëmigreerd.
   4.  Jakobus BEIJE, geboren op 10-02-1885 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 02-07-1887 te Ouwerkerk (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   5.  Johanna BEIJE, geboren op 21-08-1887 te Ouwerkerk (ZE). Zij is met haar ouders in 1889 naar Amerika geëmigreerd.

 
X.129    Cent BEIJE, koopman/landbouwer, geboren op 26-05-1837 te Burgh (ZE), gedoopt op 04-06-1837 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 16-05-1914 te Renesse (ZE) op 76-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jobsz Stoffelse BEIJE (zie IX.71) en Janna Centse KOOIJMAN.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 02-05-1866 te Renesse (ZE) met Lena BIENEFELT, 27 jaar oud, geboren op 16-08-1838 te Renesse (ZE), overleden op 16-09-1901 te Renesse (ZE) op 63-jarige leeftijd, dochter van Jan BIENEFELT en Maria BEENS, winkelierster.
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 09-02-1906 te Renesse (ZE) met Elizabeth MELIESTE, 60 jaar oud, geboren op 10-07-1845 te Burgh (ZE), overleden op 15-05-1934 te Renesse (ZE) op 88-jarige leeftijd, dochter van Marinus MELIESTE en Tannetje MOELIKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert BEIJE (zie XI.249).
   2.  Jan BEIJE, geboren op 15-09-1868 te Renesse (ZE), overleden op 09-07-1869 te Renesse (ZE), 297 dagen oud.
   3.  Maria BEIJE, geboren op 18-12-1869 te Renesse (ZE), overleden op 11-10-1944 te Slootdorp op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1899 te Renesse (ZE) met Jacob SPITS, 29 jaar oud, vlasser, geboren op 22-08-1869 te Haamstede (ZE), gedoopt op 21-11-1869 te Haamstede (ZE), overleden op 09-11-1933 te Elkerzee (ZE) op 64-jarige leeftijd, zoon van Marinus SPITS, landbouwer, en Pieternella Tona VERTON.
   4.  Jan BEIJE, geboren op 18-03-1871 te Renesse (ZE), overleden op 28-04-1898 te Renesse (ZE) op 27-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5.  Jakob BEIJE, geboren op 07-01-1873 te Renesse (ZE), overleden op 05-02-1873 te Renesse (ZE), 29 dagen oud.
   6.  Jakob BEIJE (zie XI.256).
   7.  Janna BEIJE, geboren op 21-09-1875 te Renesse (ZE), overleden op 01-12-1958 te Haamstede (ZE) op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-05-1903 te Renesse (ZE) met Nicolaas Gerardus FASOL, 33 jaar oud, geboren op 07-06-1869 te Renesse (ZE), overleden op 16-06-1929 te Renesse (ZE) op 60-jarige leeftijd, zoon van Leendert FASOL en Pieternella LETTE.
   8.  Marinus BEIJE, geboren op 14-03-1877 te Renesse (ZE), overleden op 17-04-1877 te Renesse (ZE), 34 dagen oud.
   9.  Maatje BEIJE, geboren op 26-11-1878 te Renesse (ZE), overleden op 03-01-1952 te Zuidzande (ZE) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-01-1910 te Renesse (ZE) met Jan van den BOUT, 36 jaar oud, vlasser, geboren op 20-09-1873 te Elkerzee (ZE), zoon van Frans van den BOUT en Anna STEUR.
   10.  Centina Lena BEIJE, geboren op 12-01-1880 te Renesse (ZE), overleden op 03-03-1881 te Renesse (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   11.  Centina Lena BEIJE, geboren op 12-03-1881 te Renesse (ZE), overleden op 16-06-1948 te Renesse (ZE) op 67-jarige leeftijd. Na het overlijden van haar man blijft zij het "Wapen van Zeeland" uitbaten tot zij het in 1935 overdoet aan haar schoonzoon Jan Luitje Prummel. Het timmermansbedrijf doet zij over aan haar zwager Gijsbert Kappers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-01-1905 te Renesse (ZE) met Machiel Cornelis KAPPERS, 24 jaar oud, timmerman, kastelein van Het Wapen van Zeeland, geboren op 27-11-1880 te Renesse (ZE), overleden op 02-11-1915 te Renesse (ZE) op 34-jarige leeftijd, zoon van Ludovicus Jakob KAPPERS, timmerman, en Tannetje CONSTANDSE.
   12.  Jannetje BEIJE, geboren op 04-04-1882 te Renesse (ZE), overleden op 02-02-1883 te Renesse (ZE), 304 dagen oud.

 
X.134    Jacob BEIJE, landbouwer, geboren op 21-02-1841 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-03-1841 te Burgh (ZE) (getuige(n): de moeder), overleden op 17-06-1930 te Oosterland (ZE) op 89-jarige leeftijd. Jacob heeft als landbouwersknecht op verschillende plaatsen op het eiland gewerkt. In 1865 in Sirjansland, daarna vanaf 1 juni 1866 in Bruinisse, vervolgens in Nieuwerkerk, waar hij trouwde met Fransje Boot. Haar moeder dreef de boerderij. Na hun huwelijk vestigden zij zich in aug/sept in Oosterland, huisnr 156. Vanaf die tijd (Jacob was toen 32 jaar), zijn ze zelfstandig gaan boeren, waarschijnlijk op land van en met behulp van schoonmoeder Boot, omdat schoonvader Leendert Boot reeds was overleden. Zoon van Leendert Jobsz Stoffelse BEIJE (zie IX.71) en Janna Centse KOOIJMAN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-05-1873 te Nieuwerkerk (ZE) met Fransje BOOT, 24 jaar oud, geboren op 03-11-1848 te Dreischor (ZE), overleden op 12-06-1918 te Oosterland (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Leendert BOOT, landbouwer, en Jozina de BIL, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna BEIJE, geboren op 06-09-1873 te Oosterland (ZE), overleden op 17-05-1875 te Noordgouwe (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   2.  Leendert Jozias BEIJE (zie XI.268).
   3.  Janna Leendrina BEIJE, geboren op 19-04-1876 te Oosterland (ZE), overleden op 26-10-1959 te Elkerzee (ZE) op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-08-1900 te Oosterland (ZE) met Cornelis van BLOOIS, 26 jaar oud, landbouwer/vlasser, geboren op 21-03-1874 te Dreischor (ZE), zoon van Cornelis van BLOOIS en Maatje de WAAIJ.
   4.  Jozias BEIJE, geboren op 13-12-1877 te Oosterland (ZE), overleden op 26-02-1878 te Oosterland (ZE), 75 dagen oud.
   5.  Leendrina BEIJE, geboren op 01-01-1879 te Oosterland (ZE), overleden op 07-05-1947 te Zierikzee (ZE) op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1907 te Oosterland (ZE) met Cornelis Adriaan WESTSTRATE, 29 jaar oud, postbode, geboren op 10-02-1878 te Wolphaartsdijk (ZE), overleden op 29-04-1968 te Oosterland (ZE) op 90-jarige leeftijd, zoon van Matthijs WESTSTRATE en Jacomina van der KREEKE.
   6.  Jozias BEIJE (zie XI.275).
   7.  Cent Jan BEIJE (zie XI.277).
   8.  Maatje Adriana BEIJE, geboren op 29-02-1884 te Oosterland (ZE), overleden op 30-03-1965 te Rotterdam (ZH) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-09-1915 te Oosterland (ZE) met Boudewijn Jacobus de VIN, 24 jaar oud, kantoorbediende, graanhandelaar, geboren op 24-10-1890 te Rotterdam (ZH), overleden ca 1971 te Rotterdam (ZH), zoon van Adriaan de VIN en Wilhelmina de RONDE.
   9.  Jan Adriaan BEIJE (zie XI.281).
   10.  Willemina Joppa BEIJE, geboren op 27-08-1887 te Oosterland (ZE), overleden op 19-01-1965 te Oosterland (ZE) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-08-1919 te Oosterland (ZE) met Leendert van NIEUWENHUIJZE, 28 jaar oud, geboren op 31-08-1890 te St Maartensdijk (ZE), overleden op 04-01-1959 te Bergen op Zoom (NB) op 68-jarige leeftijd, zoon van Johannes van NIEUWENHUIJZE en Anna Jozina van ALMEKERK.
   11.  Pieter Marinus BEIJE (zie XI.285).

 
X.137    Adriaan Leendert BEIJE, geboren op 11-03-1851 te Renesse (ZE), zoon van Leendert Jobsz Stoffelse BEIJE (zie IX.71) en Jannetje de VIN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-12-1880 te Woubrugge (ZH) met Antje KEMPENAAR, 27 jaar oud, geboren op 16-02-1853 te Wouwbrugge (ZH), dochter van Nicolaas Kornelis KEMPENAAR en Marijtje VERHAGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje BEIJE, geboren op 12-07-1881 te Mijdrecht (ZH), overleden op 31-05-1967 te 's-Graveland (ZH) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20-05-1920 te 's-Graveland (ZH) met Marinus Gerardus van MÖLLENKAMP, 35 jaar oud, tuinman, geboren op 21-02-1885 te Rotterdam (ZH), overleden op 10-07-1941 te 's-Graveland (ZH) op 56-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Hendrikus van MÖLLENKAMP, ambtenaar ter secretarie, en Maria Margaretha BEIJDERWELLEN.
   2.  Marijtje BEIJE, geboren ca 1884, overleden op 07-01-1884 te Mijdrecht (ZH).

 
X.143    Marinus BEIJE, veldarbeider, geboren op 10-01-1848 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-02-1848 te Haamstede (ZE), overleden op 12-01-1898 te Zierikzee (ZE) op 50-jarige leeftijd, zoon van Pieter BEIJE (zie IX.96) en Maria de BAKKER.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 24-04-1889 te Zierikzee (ZE) met Johanna BOLIER, 22 jaar oud, dienstbode, geboren op 25-03-1867 te Zierikzee (ZE), dochter van Jan BOLIER en Marina van der MAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert BEIJE (zie XI.290).
   2.  Maria BEIJE, geboren op 28-08-1890 te Zierikzee (ZE), overleden op 11-01-1958 te Doetinchem (GE) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Johannes Hendrikus van HESSEL.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 19-05-1937 te Den Haag (ZH) met Cornelis van der MEIDEN, 59 jaar oud, geboren op 19-10-1877 te Den Haag (ZH), overleden op 31-10-1940 op 63-jarige leeftijd, zoon van Paulus van der MEIDEN en Frederica KREUNEN.
Gehuwd (3) te Doesburg (GE) met Everhardus Johannes van WAARDENBURG.
   3.  Marina BEIJE, geboren op 18-10-1891 te Zierikzee (ZE), overleden op 29-02-1892 te Zierikzee (ZE), 134 dagen oud.
   4.  Pieter BEIJE, geboren op 22-12-1892 te Zierikzee (ZE), overleden op 20-05-1893 te Zierikzee (ZE), 149 dagen oud.
   5.  Pieternella BEIJE, geboren op 07-12-1897 te Zierikzee (ZE), overleden op 25-08-1898 te Zierikzee (ZE), 261 dagen oud.

 
X.161    Jakob BEIJE, landbouwer, geboren op 24-11-1849 te Noordwelle (ZE), overleden op 14-11-1941 te Rotterdam (ZH) op 91-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie IX.108) en Adriana HOOGENBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1874 te Ellemeet (ZE) met Johanna KOSTEN, 29 jaar oud, geboren op 13-08-1844 te Ellemeet (ZE), overleden op 15-06-1924 te Rotterdam (ZH) op 79-jarige leeftijd, dochter van Marinus Jacob KOSTEN, boerenknecht, en Levina de OUDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Adriaantje BEIJE, geboren op 17-07-1874 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 19-07-1874 te Serooskerke (S) (ZE), 2 dagen oud.
   2.  levenloos kind BEIJE, geboren op 23-07-1875 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 23-07-1875 te Serooskerke (S) (ZE).
   3.  Marinus BEIJE, geboren op 12-05-1876 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 13-05-1876 te Serooskerke (S) (ZE), 1 dag oud.
   4.  Marie Adriaantje BEIJE, geboren op 01-10-1877 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 12-05-1944 te Amsterdam (NH) op 66-jarige leeftijd.
   5.  Levina Bartelina BEIJE, geboren op 30-06-1881 te Oostzaan (NH), overleden op 05-09-1964 te Rotterdam (ZH) op 83-jarige leeftijd.
   6.  Marinus Jacob BEIJE, geboren op 14-06-1883 te Oostzaan (NH), overleden op 23-01-1884 te Nrd Ypolder, 223 dagen oud.
   7.  Marinus BEIJE, geboren op 09-11-1884 te Oostzaan (NH), overleden op 25-10-1910 te Rotterdam (ZH) op 25-jarige leeftijd.
   8.  Adriaantje Jennie Cornelia BEIJE, geboren op 26-06-1886 te Oostzaan (NH), overleden op 04-05-1933 te Rotterdam (ZH) op 46-jarige leeftijd.
   9.  Cornelis BEIJE, geboren ca 1889 te Kralingen (ZH), overleden op 07-01-1890 te Rotterdam (ZH).

 
X.164    Willem Adriaan BEIJE, landbouwer, geboren op 25-04-1863 te Ellemeet (ZE), zoon van Marinus BEIJE (zie IX.108) en Adriana HOOGENBOOM.
Ondertrouwd (1) op 16-04-1886 te Ellemeet (ZE), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-04-1886 te Ellemeet (ZE) met Maria KOSTEN, 28 jaar oud, geboren op 10-10-1857 te Ellemeet (ZE), overleden op 04-06-1892 te Noordwelle (ZE) op 34-jarige leeftijd, dochter van Marinus Jacob KOSTEN, boerenknecht, en Levina de OUDE.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 10-02-1897 te Noordwelle (ZE) met Willemijntje LANDEGENT, 29 jaar oud, Particuliere, geboren op 12-12-1867 te Haamstede (ZE), dochter van Cornelis LANDEGENT, landbouwer, en Lena BAKKER, particuliere. Willem Adriaan Beije is met zijn 2e echtgenote Willemijntje Landegent en hun 3 kinderen in febr 1902 naar Amerika geëmigreerd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Maria BEIJE, geboren op 20-12-1887 te Noordwelle (ZE). Zij is met haar vader en stiefmoeder in febr 1902 naar Amerika geëmigreerd.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Adriaantje Lena BEIJE, geboren op 15-07-1897 te Noordwelle (ZE), overleden op 16-09-1898 te Noordwelle (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis Marinus BEIJE, geboren op 06-09-1898 te Noordwelle (ZE). Hij is met zijn ouders in febr 1902 naar Amerika geëmigreerd.
   4.  Marinus Cornelis BEIJE, geboren op 13-09-1899 te Noordwelle (ZE). Hij is met zijn ouders in febr 1902 naar Amerika geëmigreerd.
   5.  Leendert Adriaan BEIJE, geboren op 16-07-1900 te Noordwelle (ZE), overleden op 13-08-1900 te Noordwelle (ZE), 28 dagen oud.

 
X.167    Jan BEIJE, landbouwer, geboren op 28-04-1865 te Ellemeet (ZE), overleden op 21-11-1954 te Burgh (ZE) op 89-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie IX.108) en Adriana HOOGENBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-02-1890 te Haamstede (ZE) met Johanna DALEBOUT, 25 jaar oud, geboren op 11-02-1865 te Haamstede (ZE), overleden op 03-07-1941 te Burgh (ZE) op 76-jarige leeftijd, dochter van Machiel DALEBOUT, landbouwer, en Cornelia de VLIEGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Adriaan BEIJE (zie XI.313).
   2.  Machiel Cornelis BEIJE (zie XI.315).
   3.  Johannes Marinus BEIJE, geboren op 18-03-1893 te Burgh (ZE), gedoopt op 11-06-1893 te Burgh (ZE), overleden op 14-11-1893 te Burgh (ZE), 241 dagen oud.
   4.  Adriaantje Cornelia Machgalina BEIJE, geboren op 13-09-1895 te Burgh (ZE), gedoopt op 10-11-1895 te Burgh (ZE), overleden op 14-04-1940 te Burgh (ZE) op 44-jarige leeftijd.
   5.  Johannes Marinus BEIJE, machinist, geboren op 13-09-1895 te Burgh (ZE), gedoopt op 10-11-1895 te Burgh (ZE), overleden op 22-02-1963 te Burgh (ZE) op 67-jarige leeftijd, waarschijnlijk ongehuwd. Vanwege ondergrondsverzet is in Burgh een straat vernoemd: Johannes Marinus Beijestraat.
   6.  Cornelis Nicolaas BEIJE, geboren op 24-09-1904 te Burgh (ZE), gedoopt op 30-10-1904 te Burgh (ZE), overleden op 14-03-1905 te Burgh (ZE), 171 dagen oud.

 
X.169    Marinus BEIJE, havenmeester Schelphoek van 1903-1941, geboren op 06-02-1867 te Ellemeet (ZE), overleden op 08-01-1941 te Haamstede (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie IX.108) en Adriana HOOGENBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-01-1892 te Noordgouwe (ZE) met Elizabeth Johanna BOOGERD, 24 jaar oud, geboren op 28-12-1867 te Zierikzee (ZE), overleden op 29-06-1948 te Westenschouwen op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes BOOGERD en Laurina BAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Johannes BEIJE (zie XI.321).
   2.  Johannes Marinus BEIJE (zie XI.324).
   3.  Maria Louwerina BEIJE, geboren op 09-07-1899 te Noordwelle (ZE), overleden op 30-06-1973 te Haamstede (ZE) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-11-1922 te Serooskerke (S) (ZE) met Johannes Cornelis HANSE, 20 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-05-1902 te Haamstede (ZE), overleden op 30-12-1960 te Burgh (ZE) op 58-jarige leeftijd, zoon van Maarten Olivier HANSE, landbouwer, en Aaltje Willemina DALEBOUT.

 
X.180    Krijn BEIJE, timmerman, geboren op 24-03-1857 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-05-1857 te Haamstede (ZE), overleden op 09-08-1890 te Rotterdam (ZH) op 33-jarige leeftijd, zoon van Gillis BEIJE (zie IX.118) en Pieternella FOKKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-10-1887 te Rotterdam (ZH) met Maria Charlotta SCHOOK, geboren ca 1865 te Tiel (GE), dochter van Frans SCHOOK en Johanna Maria van GESTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Johanna Maria BEIJE, geboren op 16-11-1887 te Rotterdam (ZH), overleden op 16-10-1972 te Tiel (GE) op 84-jarige leeftijd.
   2.  Frans Gilles BEIJE, geboren ca 1889 te Rotterdam (ZH), overleden op 14-08-1890 te Rotterdam (ZH).

 
X.183    Janna Pieternella BEIJE, dienstbode, geboren op 19-11-1858 te Haamstede (ZE), gedoopt op 02-01-1859 te Haamstede (ZE), overleden op 23-03-1904 te Rotterdam (ZH) op 45-jarige leeftijd, dochter van Gillis BEIJE (zie IX.118) en Pieternella FOKKER.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 24-11-1880 te Zierikzee (ZE) met Marinus MUSTE, 24 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 04-08-1856 te Zierikzee (ZE), zoon van Jan MUSTE en Cornelia STRUIK.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 03-08-1896 te Rotterdam (ZH) met Willem NIEUWENSTEIN, geboren ca 1861 te Zwolle (OV), zoon van Willem NIEUWENSTEIN en Catharina JANSEN.
Kind:
   1.  Wilhelmina Janna BEIJE, geboren ca 1894 te Rotterdam (ZH), dochter van N N.
Gehuwd op 19-05-1915 te Rotterdam (ZH) met Dirk Jacobus van LITH, geboren ca 1889 te Rotterdam (ZH), zoon van Dirk Jacobus van LITH en Pieternella KOLSTEREN.

 
X.193    Nikolaas BEIJE, landbouwer, geboren op 18-09-1861 te Renesse (ZE), overleden op 06-01-1935 te Renesse (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie IX.129) en Pieternella BIENEFELT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1887 te Renesse (ZE) met Maatje Cornelia HANSE, 21 jaar oud, geboren op 09-09-1866 te Ellemeet (ZE), overleden op 10-10-1939 te Renesse (ZE) op 73-jarige leeftijd, dochter van Pieter HANSE, arbeider, en Geertje van de CINGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella Niklasina BEIJE, geboren op 22-04-1889 te Renesse (ZE), overleden op 12-09-1980 te Westerschouwen (ZE) op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-07-1919 te Renesse (ZE) met Hendrik Jacobus Franciscus STOLK, 27 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 30-03-1892 te Maassluis (ZH), overleden op 19-06-1953 te Rotterdam (ZH) op 61-jarige leeftijd, zoon van Pieter Johannes STOLK, zeeloods, en Cornelia van der STEL.
   2.  Pieter Gerardus BEIJE (zie XI.334).
   3.  Niklazina Pieternella BEIJE, geboren op 24-12-1891 te Renesse (ZE), overleden op 14-01-1964 te Zierikzee (ZE) op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-06-1922 te Renesse (ZE) met Izak Adriaan MOERMOND, 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 28-11-1887 te Zierikzee (ZE), overleden op 07-05-1962 te Zierikzee (ZE) op 74-jarige leeftijd, zoon van Marinus MOERMOND en Maria LEEUW, landbouwster.
   4.  Gerardus Pieter BEIJE, cafehouder, geboren op 19-03-1893 te Renesse (ZE), overleden op 17-05-1959 te Renesse (ZE) op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 24-06-1927 te Renesse (ZE) met Barendina REIJNHOUDT, 39 jaar oud, geboren op 22-12-1887 te Zierikzee (ZE), overleden op 23-09-1965 te Zierikzee (ZE) op 77-jarige leeftijd, dochter van Martinus REIJNHOUDT en Cornelia LEEUW, dit huwelijk bleef kinderloos.

 
X.198    Jan BEIJE, vrachtrijder, geboren op 31-01-1866 te Renesse (ZE), overleden op 07-02-1934 te Renesse (ZE) op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie IX.129) en Pieternella BIENEFELT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-02-1892 te Renesse (ZE) met Maatje Jozina BRAAL, 27 jaar oud, geboren op 13-03-1864 te Poortvliet (ZE), overleden op 01-10-1942 te Renesse (ZE) op 78-jarige leeftijd, dochter van David BRAAL, landbouwer, en Janna van der STEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas BEIJE (zie XI.340).

 
X.204    Tonis BEIJE, landbouwer, geboren op 12-06-1870 te Renesse (ZE), overleden op 12-05-1958 te Haamstede (ZE) op 87-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie IX.129) en Pieternella BIENEFELT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1895 te Haamstede (ZE) met Izabella Jacoba HANSE, 21 jaar oud, geboren op 17-03-1874 te Haamstede (ZE), overleden op 10-01-1954 te Haamstede (ZE) op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Cornelisz HANSE, landbouwer, en Willemina BOLUIJT, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Cornelis BEIJE, geboren op 20-02-1896 te Haamstede (ZE), overleden op 16-05-1900 te Haamstede (ZE) op 4-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis Nicolaas BEIJE (zie XI.343).
   3.  Wilhelmina Pieternella BEIJE, geboren op 09-10-1899 te Haamstede (ZE), overleden op 10-06-1988 te Haamstede (ZE) op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-10-1922 te Haamstede (ZE) met Adriaan HANSE, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 16-09-1895 te Haamstede (ZE), overleden op 24-09-1972 te Haamstede (ZE) op 77-jarige leeftijd, zoon van Maarten Olivier HANSE, landbouwer, en Aaltje Willemina DALEBOUT.

 
XI.1    Marinus BEIJE, arbeider/schipper, geboren op 17-10-1841 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 13-12-1925 te Zierikzee (ZE) op 84-jarige leeftijd. Marinus is op 18-03-1858 veroordeeld tot gevangenisstraf. Misdaad en straf werden niet vermeld.
Zijn signalement was:
aangezicht : rond kin : breed
kleur : gezond ogen : blauw
voorhoofd : plat wenkbrauwen : bruin
neus : klein haar : bruin
mond : groot lengte : 1 el en 3 duimen, zoon van Klaas BEIJE (zie X.1) en Tona KRIJGER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1866 te Zierikzee (ZE) met Johanna Francina KLINK, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 25-02-1841 te Zierikzee (ZE), overleden op 07-12-1933 te Zierikzee (ZE) op 92-jarige leeftijd, dochter van Marinus KLINK en Prina BLANKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonie BEIJE (zie XII.1).
   2.  Prina Jozina BEIJE, geboren op 04-04-1868 te Zierikzee (ZE), overleden op 20-06-1935 te Bergen op Zoom (NB) op 67-jarige leeftijd. Zij werd op 20-6-1918 opgenomen in de inrichting voor Geestes- en Zenuw zieken "Vrederust" in Bergen op Zoom, alwaar zij als ongehuwd is overleden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1892 te Zierikzee (ZE) met Dionysius VINGERHOED, 30 jaar oud, landbouwer/koetsier, geboren op 08-03-1862 te Zierikzee (ZE), overleden voor 1935, zoon van Johannes VINGERHOED, arbeider, en Cornelia Johanna FEIJEN, naaister.
   3.  Nicolaas BEIJE (zie XII.6).
   4.  Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.8).
   5.  Albertus BEIJE (zie XII.10).
   6.  Aalbregt BEIJE, geboren op 25-10-1874 te Zierikzee (ZE), overleden op 06-09-1875 te Zierikzee (ZE), 316 dagen oud.
   7.  Leendert BEIJE, geboren op 02-02-1876 te Zierikzee (ZE), overleden op 31-07-1876 te Zierikzee (ZE), 180 dagen oud.

 
XI.7    Lena BEIJE, particuliere, geboren op 29-01-1851 te Zierikzee (ZE), overleden op 01-02-1881 te Zierikzee (ZE) op 30-jarige leeftijd, ongehuwd, dochter van Klaas BEIJE (zie X.1) en Tona KRIJGER.
Kind:
   1.  Nicolaas Anthonie BEIJE, varensgezel, geboren op 31-05-1879 te Zierikzee (ZE), hij was een natuurlijke niet erkende zoon, overleden op 22-01-1951 te Zierikzee (ZE) op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1904 te Zierikzee (ZE) met Anna Pieternella van SLUIS, 24 jaar oud, dienstbode, geboren op 29-04-1880 te Brouwershaven (ZE), overleden op 09-04-1948 te Zierikzee (ZE) op 67-jarige leeftijd, dochter van Arjaan van SLUIS, arbeider, en Adriana Louisa TUITEN.

 
XI.9    Willem BEIJE, schipper, geboren op 21-04-1860 te Zierikzee (ZE), overleden op 11-07-1949 te Bergen op Zoom (NB) op 89-jarige leeftijd. Willem is op 17-12-1875, ivm schennis der eerbaarheid, veroordeeld tot 45 dagen eenzame opsluiting. Het was de eerste maal dat hij veroordeeld werd. Van 17-12-1875 tot 31-01-1876 heeft hij in cel 33 zijn straf uitgezeten en zijn gedrag in het gevang was goed.
Zijn signalement was:
aangezicht : vol kin : rond
kleur : gezond ogen : bruin
voorhoofd : smal wenkbrauwen : bruin
neus : groot haar : bruin
mond : gewoon l.o. : ja
lengte : 1,57 meter
Op 1-11-1876 is hij, ivm met mishandeling, voor de 2e maal veroordeeld tot 15 dagen eenzame opsluiting. Deze straf heeft hij van 1-11-1876 tot 16-11-1876 uitgezeten in cel 20 en zijn gedrag was goed.
Afwijkingen van bovengenoemd signalement:
aangezicht : lang kin : breed
voorhoofd : rond ogen : blauw
neus : dik wenkbrauwen : blond
lengte : 1,79 meter, zoon van Klaas BEIJE (zie X.1) en Jannetje VERBOOM.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-04-1882 te Waarde (ZE) met Jacoba GEENSE, 19 jaar oud, geboren op 11-09-1862 te Waarde (ZE), overleden op 03-10-1939 te Poortugal op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan GEENSE en Josina PIKHAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje BEIJE (zie XII.16).
   2.  Josina BEIJE, geboren op 22-12-1883 te Waarde (ZE).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-04-1904 te Rotterdam (ZH) met Jan KROMMENHOEK, geboren ca 1877 te Rotterdam (ZH), zoon van Maarten KROMMENHOEK en Elisabeth van LEEUWEN.
   3.  Nicolaas BEIJE (zie XII.20).
   4.  Jan Jacob BEIJE (zie XII.22).
   5.  Leendert Marinusse BEIJE, geboren op 14-02-1887 te Yerseke (ZE), overleden op 17-02-1888 te Kruiningen (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   6.  Maria Jacoba BEIJE, geboren ca 1888 te Terneuzen (ZE), overleden op 27-03-1892 te Terneuzen (ZE).
   7.  Cornelis BEIJE, geboren ca 1889 te Rotterdam (ZH), overleden op 16-01-1890 te Rotterdam (ZH).
   8.  Leendert Marinusse BEIJE, geboren ca 1889 te Kruiningen (ZE), overleden op 05-04-1889 te Kruiningen (ZE).
   9.  Wilhelmina Jacoba BEIJE, geboren op 22-03-1891 te Rotterdam (ZH), overleden op 24-10-1948 te Rotterdam (ZH) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-06-1913 te Rotterdam (ZH) met Teunis BOUWER, 25 jaar oud, geboren op 10-12-1887 te Meppel (OV), zoon van Hermanus BOUWER en Geesje FLIERMAN.
   10.  Maria BEIJE (zie XII.31).
   11.  Albert BEIJE (zie XII.33).
   12.  Susanne BEIJE, geboren op 14-09-1894 te Terneuzen (ZE), overleden op 27-03-1915 te Rotterdam (ZH) op 20-jarige leeftijd.
   13.  Leendert BEIJE (zie XII.36).
   14.  Adriana BEIJE, geboren ca 1897 te Rotterdam (ZH), overleden op 29-04-1898 te Rotterdam (ZH).
   15.  Adriana BEIJE, geboren op 10-08-1899 te Rotterdam (ZH), overleden op 24-05-1971 te Rotterdam (ZH) op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-12-1918 te Rotterdam (ZH) met Martinus van de LINDT, 20 jaar oud, geboren op 22-01-1898 te Rotterdam (ZH), zoon van Johannes van de LINDT en Krina HEMELRIJK.
   16.  Francina BEIJE, geboren ca 1900 te Rotterdam (ZH), overleden op 24-04-1959 te Poortugal.
Gehuwd op 02-03-1921 te Rotterdam (ZH) met Cornelis Hendrik van der STEEN, 28 jaar oud, geboren op 29-07-1892 te Ginneken (NB), zoon van Hendricus van der STEEN en Johanna BLUCHENS.
   17.  Willem Jacobus BEIJE (zie XII.43).
   18.  Adriaan BEIJE, geboren ca 1903 te Rotterdam (ZH), overleden op 09-06-1903 te Rotterdam (ZH).
   19.  Elisabeth Cornelia BEIJE (zie XII.46).

 
XI.12    Willemina BEIJE, dienstbode, geboren op 16-01-1865 te Zierikzee (ZE), overleden op 18-07-1916 te Zierikzee (ZE) op 51-jarige leeftijd, dochter van Klaas BEIJE (zie X.1) en Jannetje VERBOOM.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-05-1884 te Zierikzee (ZE) met Jacob ZONRUITER, 27 jaar oud, zoutzidersknecht/veldarbeider, geboren op 25-09-1856 te Stavenisse (ZE), overleden op 23-01-1940 te Bergen op Zoom (NB) op 83-jarige leeftijd, zoon van Johannes ZONRUITER en Catharina van BEVEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas ZONRUITER, zoutziedersknecht, geboren ca 1886 te Zierikzee (ZE), overleden op 26-06-1907 te Zierikzee (ZE), ongehuwd.
   2.  Helena ZONRUITER (zie XII.49).

 
XI.19    Jacobus BEIJE, landbouwer, geboren op 26-05-1851 te Kerkwerve (ZE), overleden op 24-05-1949 te Zierikzee (ZE) op 97-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Klaasse BEIJE (zie X.6) en Grietje VLAANDER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-04-1875 te Kerkwerve (ZE) met Maria VELDEN, 25 jaar oud, particuliere, geboren op 05-05-1849 te Zonnemaire (ZE), overleden op 27-08-1925 te Zierikzee (ZE) op 76-jarige leeftijd, dochter van Jan VELDEN en Geertruid CINGEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis BEIJE, geboren op 19-04-1876 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-05-1876 te Zierikzee (ZE), 23 dagen oud.
   2.  Jan Cornelis BEIJE, geboren op 13-07-1877 te Zierikzee (ZE), overleden op 17-02-1884 te Zierikzee (ZE) op 6-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis BEIJE (zie XII.52).
   4.  Geertje BEIJE, geboren op 05-11-1881 te Zierikzee (ZE), overleden op 18-07-1958 te Zierikzee (ZE) op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1908 te Zierikzee (ZE) met Izak SLEGT, 22 jaar oud, kleermaker, geboren op 01-02-1886 te Zierikzee (ZE), overleden op 01-07-1955 te Noordgouwe (ZE) op 69-jarige leeftijd, zoon van Dingeman SLEGT, sigarenmaker, en Janna DIJKE.
   5.  Grietje BEIJE, geboren op 01-03-1883 te Zierikzee (ZE), overleden op 22-07-1950 te Zierikzee (ZE) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03-04-1918 te Zierikzee (ZE) met Leendert BERREVOETS, 39 jaar oud, schilder, geboren op 03-11-1878 te Zierikzee (ZE), overleden op 09-09-1943 te Zierikzee (ZE) op 64-jarige leeftijd. Bij bombardement op de spoorboot van Zierikzee naar Katseveer verdronken en na enige dagen aangespoeld in de haven van Zierikzee. Zoon van Jacobus BERREVOETS en Neeltje van WESTENBRUGGE.
   6.  Jan BEIJE (zie XII.57).
   7.  Marinus BEIJE (zie XII.59).
   8.  Janna BEIJE, geboren op 04-10-1889 te Zierikzee (ZE), overleden op 27-11-1975 te Bergen op Zoom (NB) op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-04-1919 te Zierikzee (ZE) met Adriaan van SCHETSEN, 24 jaar oud, veldarbeider, geboren op 27-05-1894 te Oud Vossemeer (ZE), zoon van Adriaan van SCHETSEN, veldarbeider, en Marina Cornelia JANSEN.
   9.  Paulina BEIJE, geboren op 06-09-1891 te Zierikzee (ZE), overleden op 09-11-1892 te Zierikzee (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   10.  Marinus BEIJE (zie XII.64).

 
XI.27    Cornelia BEIJE, dienstmeid, geboren op 02-03-1847 te Kerkwerve (ZE), overleden op 15-05-1916 te Haamstede (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Johannes BEIJE (zie X.12) en Grietje ROTTE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-07-1871 te Haamstede (ZE) met Jan VERTON, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 28-10-1844 te Haamstede (ZE), overleden op 17-05-1922 te Haamstede (ZE) op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan VERTON, arbeider, en Josina KWANT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina VERTON (zie XII.67).

 
XI.30    Marinus BEIJE, veldarbeider, geboren op 23-08-1851 te Zierikzee (ZE), overleden op 12-01-1913 te Kerkwerve (ZE) op 61-jarige leeftijd, zoon van Johannes BEIJE (zie X.12) en Grietje ROTTE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-12-1876 te Kerkwerve (ZE) met Maria JONKER, 20 jaar oud, dienstbode/lanfbouwster, geboren op 02-05-1856 te Duivendijke (ZE), overleden op 03-02-1937 te Zierikzee (ZE) op 80-jarige leeftijd, dochter van Tonis JONKER en Adriana van KRIMPEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes BEIJE, arbeider, geboren op 03-09-1878 te Kerkwerve (ZE), overleden op 25-05-1898 te Kerkwerve (ZE) op 19-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Adriana Stoffelina BEIJE, geboren op 21-05-1880 te Kerkwerve (ZE), overleden op 10-01-1936 te Den Haag (ZH) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-06-1902 te Kerkwerve (ZE) met Hendrik Adriaan de ROO, 24 jaar oud, landbouwersknecht, geboren op 27-05-1878 te Zonnemaire (ZE), zoon van Pieter de ROO en Pieternella BODBIJL.
   3.  Antonie BEIJE (zie XII.72).
   4.  Grietje BEIJE, geboren op 15-03-1883 te Kerkwerve (ZE), overleden op 25-08-1966 te Breda (NB) op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1907 te Rotterdam (ZH) met Johannes SOEK, 23 jaar oud, geboren op 02-12-1883 te Hillegersberg (ZH), overleden op 26-12-1938 te Rotterdam (ZH) op 55-jarige leeftijd, zoon van Klaas SOEK en Alida de JONG.
   5.  Cornelia Wilhelmina BEIJE, geboren op 22-09-1884 te Kerkwerve (ZE), overleden op 20-01-1958 te Den Haag (ZH) op 73-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6.  Leendert BEIJE (zie XII.77).
   7.  Pieter BEIJE (zie XII.79).
   8.  Wilhelmina Cornelia BEIJE, dienstbode, geboren op 16-12-1890 te Kerkwerve (ZE), overleden op 15-07-1977 te Zierikzee (ZE) op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1914 te Zierikzee (ZE) met Leendert Cornelis FLIKWEERT, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 07-08-1889 te Zierikzee (ZE), overleden op 13-01-1956 te Goes (ZE) op 66-jarige leeftijd, zoon van Abraham FLIKWEERT, hovenier, en Willemina KOPPENS.
   9.  Maria BEIJE, dienstbode, geboren op 30-10-1892 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-06-1985 te Zierikzee (ZE) op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1917 te Zierikzee (ZE) met Cornelis REGOORT, 22 jaar oud, zadelmaker, geboren op 28-07-1894 te Zierikzee (ZE), zoon van Pieter REGOORT en Johanna MANNI.
   10.  levenloos kind BEIJE, geboren op 05-02-1894 te Kerkwerve (ZE), overleden op 05-02-1894 te Kerkwerve (ZE).
   11.  Johanna Maria BEIJE, geboren op 15-06-1895 te Kerkwerve (ZE), overleden op 09-03-1982 te Rijswijk (ZH) op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1916 te Kerkwerve (ZE) met Pieter Jacob LEENDERTSE, 24 jaar oud, veldarbeider en brandstoffenhandelaar, geboren op 03-07-1892 te Duivendijke (ZE), overleden op 26-04-1972 te Den Haag (ZH) op 79-jarige leeftijd, zoon van Marinus LEENDERTSE, landbouwer, en Jannetje Adriana ROVERS.
   12.  Marinus BEIJE (zie XII.88).

 
XI.42    Leendert Klaasse BEIJE, arbeider, geboren op 01-11-1844 te Zierikzee (ZE). Hij is een onecht kind, zijn geboorteaangifte is gedaan door Hendrik Leendert van Dijk, verloskundige en 42 jaar. Bij de aangifte was Johannes Klaasse Beije, 48 jaar, aanwezig. Overleden op 01-04-1887 te Bruinisse (ZE) op 42-jarige leeftijd, zoon van Lena Klaasse BEIJE (zie X.22).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-04-1874 te Bruinisse (ZE) met Marina BOLIJN, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 23-04-1850 te Bruinisse (ZE), dochter van Marinus BOLIJN en Mensje van der NOOD. Voor dit huwelijk werd op 21-03-1874 een verklaring van onvermogen verstrekt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Klaasje BEIJE (zie XII.90).
   2.  Janna Mensch BEIJE, geboren op 11-02-1878 te Bruinisse (ZE), overleden op 17-08-1878 te Bruinisse (ZE), 187 dagen oud.
   3.  Marinus Rozier BEIJE, geboren op 05-03-1880 te Bruinisse (ZE), overleden op 24-02-1945 te Rotterdam (ZH) op 64-jarige leeftijd.

 
XI.48    Abraham BEIJE, kantonnier/arbeider, geboren op 20-06-1857 te Zierikzee (ZE), overleden op 18-01-1902 te Zierikzee (ZE) op 44-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie X.24) en Robina LANDMAN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-05-1891 te Zierikzee (ZE) met Cornelia de WIT, 24 jaar oud, dienstbode, geboren op 04-01-1867 te Zierikzee (ZE), overleden op 18-01-1945 te Rotterdam (ZH) op 78-jarige leeftijd. Zij is door Het Leger des Heils, korps Middelburg, op 18 januari 1945 in Rotterdam bevorderd tot Heerlijkheid, dochter van Marinus de WIT, koopman, en Cornelia van OORSCHOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.94).
   2.  Cornelis Johannes BEIJE (zie XII.96).
   3.  Adriaan Marinus BEIJE, geboren op 22-04-1894 te Zierikzee (ZE), overleden op 10-07-1894 te Zierikzee (ZE), 79 dagen oud.
   4.  Robina Cornelia BEIJE, geboren op 18-07-1895 te Zierikzee (ZE), overleden op 06-08-1895 te Zierikzee (ZE), 19 dagen oud.
   5.  Robina Cornelia BEIJE, geboren op 04-08-1896 te Zierikzee (ZE), overleden op 13-06-1901 te Zierikzee (ZE) op 4-jarige leeftijd.
   6.  Abraham Johannes BEIJE, geboren op 21-08-1897 te Zierikzee (ZE), overleden op 06-09-1897 te Zierikzee (ZE), 16 dagen oud.
   7.  Adriaan Marinus BEIJE, geboren op 21-09-1898 te Zierikzee (ZE), overleden op 07-05-1903 te Zierikzee (ZE) op 4-jarige leeftijd.
   8.  Johanna Cornelia BEIJE, geboren op 30-10-1899 te Zierikzee (ZE), overleden op 22-01-1900 te Zierikzee (ZE), 84 dagen oud.
   9.  Johanna Cornelia BEIJE, geboren op 10-04-1901 te Zierikzee (ZE), overleden op 30-07-1901 te Zierikzee (ZE), 111 dagen oud.
   10.  Maria Jozephina BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).

 
XI.50    Hendrik BEIJE, geboren op 11-11-1860 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-08-1945 te Bussum (NH) op 84-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie X.24) en Robina LANDMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-11-1891 te Weesp (ZH) met Annigje LAMBRECHTS, 29 jaar oud, geboren op 20-09-1862 te Meppel (OV), overleden op 11-02-1945 te Bussum (NH) op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanes BEIJE (zie XII.106).
   2.  Robina BEIJE, geboren op 17-03-1895 te Weesp (ZH), overleden op 05-02-1983 te Weesp (ZH) op 87-jarige leeftijd.
   3.  Marinus BEIJE (zie XII.109).
   4.  Geesje BEIJE, geboren op 10-11-1898 te Weesp (ZH), overleden op 15-10-1963 te Weesp (ZH) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-1923 te Weesp (ZH) met Hendrik van BRUGGEN, 30 jaar oud, geboren op 22-03-1893 te Weesp (ZH).
   5.  Sophia BEIJE, geboren op 26-08-1905 te Weesp (ZH), overleden op 03-02-1976 te Bussum (NH) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd te Bussum (NH) met Johannes Cornelis MEEUWES, geboren te Gorinchem (GE).

 
XI.52    Leendert BEIJE, steenzetter en winkelier, geboren op 25-07-1863 te Zierikzee (ZE), overleden op 23-01-1941 te Zierikzee (ZE) op 77-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie X.24) en Robina LANDMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-11-1893 te Zierikzee (ZE) met Neeltje de VOS, 24 jaar oud, winkelierster, geboren op 26-07-1869 te Zierikzee (ZE), overleden op 07-09-1939 te Zierikzee (ZE) op 70-jarige leeftijd, dochter van Leonardus Arnoldus de VOS en Dina Pieternella PARET, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robina BEIJE, geboren op 31-03-1894 te Zierikzee (ZE), overleden op 02-04-1975 te Spaubeek (LB) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-12-1920 te Zierikzee (ZE) met Izaak Marinus van der PLOEG, 26 jaar oud, leraar ambachtschool, geboren op 29-04-1894 te Zierikzee (ZE), overleden op 29-12-1972 te Sittard (LB) op 78-jarige leeftijd, zoon van Mels van der PLOEG, boekbindersknecht, en Pieternella Elisabeth PHERNAMBURG.
   2.  Dina Pieternella BEIJE, geboren op 16-02-1896 te Zierikzee (ZE), overleden op 31-01-1930 te Zierikzee (ZE) op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan Evert KRAKEEL.
   3.  Maria BEIJE, geboren op 31-05-1901 te Zierikzee (ZE), overleden op 01-06-1968 te Utrecht (UT) op 67-jarige leeftijd.

 
XI.66    Stoffel BEIJE, landbouwer en herbergier van de herberg "In Schouwens Uitrusting" op de hoek van de Varremarkt en de Karnemelksvaart in Zierikzee, geboren op 18-11-1854 te Kerkwerve (ZE), overleden op 03-11-1928 te Zierikzee (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Pieter BEIJE (zie X.34) en Janna BERREVOETS.
Ondertrouwd op 04-04-1883, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-04-1883 te Serooskerke (S) (ZE) met Maria Kornelia HANSE, 20 jaar oud, geboren op 19-06-1862 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 05-10-1946 te Noordgouwe (ZE) op 84-jarige leeftijd, dochter van Leendert Johannesz HANSE, broodbakker, en Maatje KLOET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Maatje BEIJE, geboren op 21-08-1885 te Zierikzee (ZE), overleden op 03-01-1889 te Zierikzee (ZE) op 3-jarige leeftijd.
   2.  Leendert Pieter BEIJE (zie XII.121).

 
XI.69    Pieter BEIJE, landbouwer, geboren op 02-06-1859 te Kerkwerve (ZE), overleden op 26-12-1890 te Kerkwerve (ZE) op 31-jarige leeftijd, zoon van Pieter BEIJE (zie X.34) en Janna BERREVOETS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-04-1884 te Kerkwerve (ZE) met Neeltje JONKER, 20 jaar oud, geboren op 16-01-1864 te Kerkwerve (ZE), overleden op 30-05-1886 te Kerkwerve (ZE) op 22-jarige leeftijd, dochter van Antonie JONKER, melkboer, en Jannetje van den HOEK, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Antonie BEIJE (zie XII.123).

 
XI.81    Hendrik BEIJE, landbouwer, geboren op 06-09-1874 te Kerkwerve (ZE), overleden op 19-03-1928 te Kerkwerve (ZE) op 53-jarige leeftijd, zoon van Pieter BEIJE (zie X.34) en Cornelia DALEBOUT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-01-1897 te Serooskerke (S) (ZE) met Jakomina BOOT, 20 jaar oud, geboren op 29-03-1876 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 23-06-1967 te Westerschouwen (ZE) op 91-jarige leeftijd, dochter van Willem BOOT en Maatje de BRUINE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Maatje BEIJE, geboren op 17-05-1897 te Kerkwerve (ZE), overleden op 23-02-1987 te Emmeloord (FL) op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-07-1921 te Kerkwerve (ZE) met Gerrit van SLUIS, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 30-01-1895 te Brouwershaven (ZE), overleden op 20-11-1983 te Emmeloord op 88-jarige leeftijd, zoon van Pieter van SLUIS, landbouwer, en Mensje Johanna van SLUIS.
   2.  Willem Pieter BEIJE, fruitkweker in Kloetinge, geboren op 10-10-1898 te Kerkwerve (ZE), overleden op 20-02-1989 te Goes (ZE) op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-11-1923 te Renesse (ZE) met Sara Pieternella AKKERSDAAS, overleden op 06-12-1976, uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   3.  Pieter BEIJE (zie XII.129).
   4.  Maatje BEIJE, geboren te Kerkwerve (ZE).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-09-1925 te Kerkwerve (ZE) met Job van SLUIS, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 21-10-1898 te Brouwershaven (ZE), overleden op 30-05-1986 op 87-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas van SLUIS, landbouwer, en Anna van den HOEK.
   5.  Cornelis Leendert BEIJE (zie XII.133).
   6.  Anthonie BEIJE (zie XII.135).
   7.  Leendert BEIJE (zie XII.137).

 
XI.92    Jan Kornelis (Jan Kees) BEIJE, landbouwer en later herbergier, geboren op 24-08-1874 te Oosterland (ZE). Uit de aangifte van geboorte door Jan Johannes Beije:

"Heden den vier- en twintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd en vier en zeventig verscheen voor mij Burgemeester van Oosterland en ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Oosterland Jan Johannes Beije, van beroep landbouwer, wonende te Oosterland, de welke mij heeft verklaard dat op den vier- en twintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd en vier en zeventig des namiddags ten vier ure binnen deze gemeente in het huis wijk A, nommer 44, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem, aangever en van zijne huisvrouw Adriana Pieternella Flohil, den voornaam van Jan Kornelis.

Getuigen bij de aangifte:

Adriaan Bugterse, oud zestig jaar en van beroep onderwijzer
Jacob Kloote, oud zes- en dertig jaar en van beroep arbeider, overleden op 28-02-1964 te Wissenkerke (ZE) op 89-jarige leeftijd, zoon van Jan Johannes BEIJE (zie X.59) en Adriana Pieternella FLOHIL.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-05-1907 te Oosterland (ZE) met Izabella Jacoba (Bella) HANSE, 26 jaar oud, geboren op 19-10-1880 te Oosterland (ZE), overleden op 18-10-1968 te Venray (LB) op 87-jarige leeftijd, in huize "De Kruuse", binnen een week na overplaatsing vanuit "Vredesteijn" in Wissenkerke. Dochter van Leendert Cornelisz HANSE, landbouwer, en Adriana Martina VERSTRAATE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Martina BEIJE, geboren op 21-07-1908 om 12.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 16-09-1908 te Oosterland (ZE), 57 dagen oud.
   2.  Adriana Martina (Adria) BEIJE, geboren op 30-09-1909 om 12.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 12-01-1992 te Wissenkerke (ZE) op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-04-1935 met Leendert (Leen) van der MOERE, 28 jaar oud, geboren op 01-06-1906, overleden op 08-04-1984 te Wissenkerke (ZE) op 77-jarige leeftijd. Dit huwelijk bleef kinderloos.
   3.  Janna Helena (Janna) BEIJE, geboren op 21-12-1910 om 21.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 10-05-1985 te Bluff (Zuid Afrika) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-11-1936 met Jacobus Cornelus (Koos) KIEVIT, 27 jaar oud, geboren op 25-03-1909 te Rotterdam (ZH), overleden op 16-01-1968 te Bluff (Zuid Afrika) op 58-jarige leeftijd. Dit echtpaar emigreerde in 1952 naar Zuid Afrika.
   4.  Leendert Jan Johannis (Leen) BEIJE (zie XII.144).
   5.  Jan Johannis (Jan) BEIJE (zie XII.146).
   6.  Cornelis Jacobus (Cees) BEIJE (zie XII.148).
   7.  Jacob Jan (Jacob) BEIJE (zie XII.151).
   8.  Jacobus Cornelus BEIJE, geboren op 03-10-1919 te Oosterland (ZE), overleden op 03-02-1920 te Oosterland (ZE), 123 dagen oud.
   9.  Hendrik Marinus BEIJE, geboren op 03-10-1919 te Oosterland (ZE), overleden op 03-05-1920 te Oosterland (ZE), 213 dagen oud.

 
XI.99    Leendert BEIJE, broodbakker, geboren op 05-05-1879 te Oosterland (ZE), overleden op 01-05-1944 te Lage Mierde (NB) op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan Johannes BEIJE (zie X.59) en Adriana Pieternella FLOHIL.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 28-03-1906 te Nieuwerkerk (ZE) met Sara HANSE, 29 jaar oud, geboren op 04-06-1876 te Oosterland (ZE), overleden op 31-03-1908 te Oosterland (ZE) op 31-jarige leeftijd, dochter van Jan Adriaansz HANSE en Cornelia SMALLEGANGE, landbouwster.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 04-05-1910 te Oosterland (ZE) met Adriaantje van der WEELE, 24 jaar oud, geboren op 06-07-1885 te Duivendijke (ZE), overleden op 01-03-1966 te Zierikzee (ZE) op 80-jarige leeftijd, dochter van Marinus van der WEELE, landbouwer, en Janna BAKKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 24-02-1907 te Oosterland (ZE), overleden op 24-02-1907 te Oosterland (ZE).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Johannes Marinus BEIJE (zie XII.156).
   3.  Janna Adriana Pieternella (Janna) BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Gehuwd te Oosterland (ZE) met Cornelis Pieter CAPELLE, 26 jaar oud, geboren op 06-06-1910 te Oosterland (ZE), overleden op 11-04-1950 te Oosterland (ZE) op 39-jarige leeftijd.
   4.  Jacob Jan BEIJE (zie XII.160).
   5.  Neeltje Marina (Nelly) BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Gehuwd te Oosterland (ZE) met Hendrik Adriaan BAKKER, 25 jaar oud, geboren op 30-05-1918 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 21-03-1997 te Lelystad op 78-jarige leeftijd.
   6.  Adriana Pieternella Janna BEIJE, geboren op 17-01-1920 te Oosterland (ZE), overleden op 01-11-1993 te Oosterland (ZE) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-01-1948 te Oosterland (ZE) met Adam Jacob ROTTE, 29 jaar oud, geboren op 20-01-1918 te Oosterland (ZE), overleden op 24-02-2006 te Oosterland (ZE) op 88-jarige leeftijd, zoon van Pieter Adam ROTTE en Neeltje Hendrika BOOT.
   7.  Marinus Jan BEIJE (zie XII.166).

 
XI.106    Hendrik Marinus BEIJE, gemeenteontvanger, geboren op 12-08-1885 te Oosterland (ZE), overleden op 20-02-1943 te De Bilt (UT) op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan Johannes BEIJE (zie X.59) en Adriana Pieternella FLOHIL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-11-1912 te Oosterland (ZE) met Neeltje van der WEELE, 25 jaar oud, geboren op 19-11-1887 te Brouwershaven (ZE), overleden op 02-07-1979 te Zierikzee (ZE) op 91-jarige leeftijd. Zij was de zuster van Adriaantje, echtgenote van broer Leendert, dochter van Marinus van der WEELE, landbouwer, en Janna BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Pieternella Janna BEIJE, geboren te Brouwershaven (ZE).
Gehuwd met Willem Cornelis ROOSE, 44 jaar oud, geboren op 20-02-1906 te Oost Souburg (ZE), overleden op 25-03-1996 te Koudekerke (ZE) op 90-jarige leeftijd.
   2.  Marinus Jan BEIJE, geboren op 20-02-1920 te Brouwershaven (ZE), overleden op 02-06-1999 te Moergestel (NB) op 79-jarige leeftijd.

 
XI.109    Marinus Marius BEIJE, melkslijter en bakkersgezel, geboren op 13-01-1888 te Oosterland (ZE), overleden op 26-04-1963 te Oosterland (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Johannes BEIJE (zie X.59) en Adriana Pieternella FLOHIL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-09-1916 te Nieuwerkerk (ZE) met Jozina CATS, 21 jaar oud, geboren op 12-09-1895 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 13-05-1999 te Zierikzee (ZE) op 103-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas CATS en Adriana TIMMERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Johannes BEIJE, geboren op 16-01-1917 te Oosterland (ZE), overleden op 11-12-1917 te Oosterland (ZE), 329 dagen oud.
   2.  Johanna Adriana Pieternella BEIJE, geboren op 27-11-1918 te Oosterland (ZE), overleden op 26-03-1985 te Haarlem (NH) op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 18-07-1956 te Haarlem (NH) met Frederick George LINCK, 47 jaar oud, geboren op 22-07-1908 te Woerden (UT), overleden op 27-09-1976 te Haarlem (NH) op 68-jarige leeftijd.
   3.  Adriana Pieternella Johanna BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), en ongehuwd.
   4.  Nicolaas Pieter BEIJE (zie XII.175).
   5.  Janna Cornelia BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Gehuwd te Oosterland (ZE) met Jacob Gerrit ROTTE, 27 jaar oud, geboren op 04-08-1924 te Oosterland (ZE), overleden op 21-04-1994 te Zierikzee (ZE) op 69-jarige leeftijd.
   6.  Jan Johannes BEIJE (zie XII.179).
   7.  Pieter Frederik BEIJE (zie XII.181).
   8.  Hendrik Marinus BEIJE (zie XII.183).
   9.  Thonie Adriaan BEIJE (zie XII.185).
   10.  Cornelia Hendrika BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Gehuwd, dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden met Hendrik Marinus BOOGERT, dominee, geboren te Oosterland (ZE).

 
XI.113    Gerretje BEIJE, arbeidster, geboren op 19-09-1852 te Ellemeet (ZE), dochter van Jacob BEIJE (zie X.62) en Maatje van der PANNE.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-04-1872 te Brouwershaven (ZE) met Leendert BAL, varensgezel/arbeider/opzichter staatsspoorwegen, geboren ca 1852 te Brouwershaven (ZE), zoon van Adriaan BAL en Cornelia BOUWMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob BAL, spoorwegambtenaar, geboren ca 1873 te Brouwershaven (ZE).
Gehuwd op 11-08-1904 te Krabbendijke (ZE) met Elizabeth Johanna Rachel WABEKE, geboren ca 1880 te Krabbendijke (ZE), dochter van Cornelis Catharinus WABEKE, landbouwer, en Jannetje KRIJNSEN.

 
XI.119    Johanna Cornelia BEIJE, geboren op 06-04-1861 te Elkerzee (ZE), overleden op 22-02-1950 te Dreischor (ZE) op 88-jarige leeftijd, dochter van Jacob BEIJE (zie X.62) en Maatje van der PANNE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-04-1883 te Dreischor (ZE) met Pieter van DIJKE, 22 jaar oud, schipper, loods, geboren op 11-03-1861 te Dreischor (ZE), overleden op 18-09-1931 te Dreischor (ZE) op 70-jarige leeftijd. Hij was een onwettig kind, zoon van Pieternella van DIJKE, veldarbeidster.
Kind:
   1.  Maatje van DIJKE (BEIJE), geboren op 29-12-1880 te Dreischor (ZE). Zij is bij Jacob Beije (haar opa) thuis geboren, omdat haar moeder toen ongehuwd was. Jacob Beije heeft ook aangifte van haar geboorte gedaan. Zij is bij het huwelijk haar moeder met Pieter van Dijke erkend en gewettigd. Overleden op 10-01-1966 te Rotterdam (ZH) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-05-1901 te Dreischor (ZE) met Johannis Martinus van de VELDE, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 16-04-1878 te Oud Vossemeer (ZE), overleden op 22-04-1945 te Rotterdam (ZH) op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan van de VELDE en Wilhelmina Cornelia KUIJPER.

 
XI.121    Leendert Jacob BEIJE, vlasser, geboren op 09-07-1864 te Ellemeet (ZE), overleden op 19-04-1940 te Dreischor (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Jacob BEIJE (zie X.62) en Maatje van der PANNE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1893 te Dreischor (ZE) met Cornelia KLAASSE, 29 jaar oud, geboren op 01-10-1863 te Dreischor (ZE), overleden op 29-08-1942 te Dreischor (ZE) op 78-jarige leeftijd, dochter van Samuel KLAASSE, vlasser, en Jacomina van den BERGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Leendert BEIJE, geboren op 30-11-1893 te Dreischor (ZE), overleden op 29-11-1896 te Dreischor (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   2.  Samuel BEIJE (zie XII.194).
   3.  Jacomina Maatje BEIJE, geboren op 11-01-1898 te Dreischor (ZE), overleden op 05-07-1981 te Schiedam (ZH) op 83-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 28-06-1923 te Dreischor (ZE), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-07-1923 te Dreischor (ZE) met Dirk van SCHELVEN, 30 jaar oud, graanhandelaar, geboren op 14-01-1893 te Oude Tonge (ZH), overleden op 16-01-1979 te Schiedam (ZH) op 86-jarige leeftijd, zoon van Pieter van SCHELVEN en Diderika Catharina SCHIPPER. Dit echtpaar is gescheiden op 29-06-1939 en op 15-07-1942 in Rotterdam weer hertrouwd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   4.  Maatje BEIJE, geboren op 06-12-1903 te Dreischor (ZE), overleden op 17-08-1973 te Eindhoven (NB) op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd te Eindhoven (NB) met Johannes Wilhelmus de LEUR, geboren te Elkerzee (ZE).

 
XI.151    Janna BEIJE, dienstbode, geboren op 30-08-1876 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-10-1876 te Haamstede (ZE), overleden op 18-07-1923 te Kerkwerve (ZE) op 46-jarige leeftijd, dochter van Adriaan BEIJE (zie X.74) en Cornelia KOMMER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1901 te Elkerzee (ZE) met Cornelis van der PANNE, 33 jaar oud, veldarbeider, geboren op 08-11-1867 te Elkerzee (ZE), overleden op 11-08-1937 te Noordgouwe (ZE) op 69-jarige leeftijd, zoon van Marinus van der PANNE, veldarbeider, en Maria DIJKGRAAF, de huwelijksakte was vrij van zegel in verband met certificaat van onvermogen.
Kinderen:
   1.  Adriaan BEIJE, geboren op 09-02-1895 te Haamstede (ZE), bij zijn geboorte was zijn moeder ongehuwd en werd de vader niet vermeld in de geboorteakte, gedoopt op 05-05-1895 te Haamstede (ZE), overleden op 27-10-1904 te Haamstede (ZE) op 9-jarige leeftijd.
   2.  Hendrika BEIJE, geboren op 13-03-1897 te Haamstede (ZE), zij is een onecht kind, waarvan de vader niet bekend is, gedoopt op 11-07-1897 te Haamstede (ZE).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-05-1917 te Noordgouwe (ZE) met Kornelis Teunis KORT, 20 jaar oud, koopman, geboren op 29-10-1896 te Noordgouwe (ZE), zoon van Frans Pieter KORT, koopman, en Neeltje POLDERMAN.

 
XI.153    Marinus BEIJE, veldarbeider, geboren op 02-03-1878 te Haamstede (ZE), gedoopt op 07-04-1878 te Haamstede (ZE), zoon van Adriaan BEIJE (zie X.74) en Cornelia KOMMER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1905 te Haamstede (ZE), gescheiden na 10 jaar op 18-01-1916, bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank Zierikzee Echtgenote is Wilhelmina VERTON (zie XII.67). Dit echtpaar is op 28-2-1907 uitgeschreven bij de Gemeente Haamstede en vertrokken naar Amerika, de staat Kalamazoo.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 03-07-1906 te Haamstede (ZE), overleden op 03-07-1906 te Haamstede (ZE).

 
XI.154    Pieternella BEIJE, dienstbode, geboren op 24-08-1880 te Haamstede (ZE), gedoopt op 05-12-1880 te Haamstede (ZE), overleden op 23-05-1920 te Ellemeet (ZE) op 39-jarige leeftijd, dochter van Adriaan BEIJE (zie X.74) en Cornelia KOMMER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-04-1906 te Kerkwerve (ZE) met Antonie BEIJE, 24 jaar oud (zie XII.72).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Adriaan BEIJE, geboren op 20-07-1907 te Kerkwerve (ZE), overleden op 06-03-1932 te Duivendijke (ZE) op 24-jarige leeftijd.
   2.  Cornelia Maria BEIJE, geboren op 20-08-1908 te Kerkwerve (ZE), overleden op 21-07-1936 te Duivendijke (ZE) op 27-jarige leeftijd.
   3.  Maria Cornelia BEIJE, geboren te Noordwelle (ZE).
Gehuwd met J.B. HEIJBOER.
   4.  Adriaan BEIJE (zie XIII.122).
   5.  Adriana Stoffelina BEIJE, geboren op 25-02-1912 te Kerkwerve (ZE), overleden op 27-09-1995 op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-07-1936 met Maarten HAZE, 30 jaar oud, geboren op 19-11-1905 te Zierikzee (ZE), overleden op 25-07-2000 te Zierikzee (ZE) op 94-jarige leeftijd.
   6.  Levina BEIJE, geboren op 24-05-1913 te Kerkwerve (ZE), overleden op 19-09-1914 te Haamstede (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   7.  Grietje BEIJE, geboren te Haamstede (ZE).
Gehuwd met Jacobus SCHIETTEKATTE.
   8.  Cornelis BEIJE, geboren op 08-02-1918 te Noordwelle (ZE), overleden op 21-07-1988 te Zierikzee (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd te Zonnemaire (ZE) met Grietje HILLEBRAND, geboren te Nieuwerkerk (ZE), dochter van Cornelis HILLEBRAND en Lucie BLANKERT, uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 
XI.195    Wouter BEIJE, bootwerker, geboren op 20-06-1875 te Goes (ZE), overleden op 03-09-1964 te Heilo op 89-jarige leeftijd, zoon van Pieter BEIJE (zie X.96) en Cornelia de JONGE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-11-1897 te Rotterdam (ZH) met Grietje STOUT, 22 jaar oud, geboren op 05-04-1875 te Alblasserdam (ZH), overleden op 05-01-1941 te Rotterdam (ZH) op 65-jarige leeftijd, dochter van Pieter STOUT en Johanna KROOSWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia BEIJE, geboren op 27-03-1898 te Rotterdam (ZH), overleden op 20-05-1957 te Den Haag (ZH) op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-08-1916 te Rotterdam (ZH) met Teunis van der PLAS, 25 jaar oud, geboren op 30-07-1891 te Ridderkerk (ZH), overleden op 12-03-1957 te Den Haag (ZH) op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van der PLAS en Cornelia PENNING.
   2.  Pieter BEIJE, geboren op 06-01-1899 te Rotterdam (ZH), overleden op 18-01-1899 te Rotterdam (ZH), 12 dagen oud.
   3.  Johanna (Jopie) BEIJE, geboren op 15-06-1904 te Rotterdam (ZH), overleden op 30-10-1962 te Rotterdam (ZH) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-10-1925 te Rotterdam (ZH) met Alfred Emil van WELZENES, 25 jaar oud, geboren op 16-01-1900 te Rotterdam (ZH), zoon van Sietse Tjeerd Hubertus van WELZENES en Maria den HARTOG.

 
XI.197    Jan BEIJE, bootwerker, geboren op 26-10-1877 te Rotterdam (ZH), zoon van Pieter BEIJE (zie X.96) en Cornelia de JONGE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-07-1901 te Rotterdam (ZH) met Adriana STOUT, geboren ca 1878 te Delfshaven (ZH), dochter van Pieter STOUT en Johanna KROOSWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia BEIJE, geboren ca 1901 te Rotterdam (ZH), overleden ca 1902 te Rotterdam (ZH).

 
XI.203    Pieter Bernardus BEIJE, geboren op 01-05-1883 te Rotterdam (ZH), zoon van Pieter BEIJE (zie X.96) en Cornelia de JONGE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1907 te Rotterdam (ZH) met Josepha Johanna HEIJERMANS, 19 jaar oud, geboren op 28-06-1887 te Rotterdam (ZH), dochter van Joseph HEIJERMANS en Elisabeth VANHOUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter BEIJE (zie XII.209).
   2.  Joseph BEIJE (zie XII.211).
   3.  Cornelia BEIJE, geboren op 13-06-1915 te Rotterdam (ZH), overleden op 03-07-1963 te Zeist (UT) op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Dirk van der TORRE, geboren te Rotterdam (ZH).

 
XI.207    Jan BEIJE, slager/landbouwer, geboren op 16-05-1867 te Burgh (ZE), gedoopt op 04-08-1867 te Burgh (ZE), overleden op 26-09-1944 te Noordwelle (ZE) op 77-jarige leeftijd, zoon van Job BEIJE (zie X.103) en Adriana HODDE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1896 te Haamstede (ZE) met Margrieta Jacoba RINGELBERG, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 06-05-1870 te Renesse (ZE), overleden op 06-09-1940 te Haamstede (ZE) op 70-jarige leeftijd, dochter van Willem RINGELBERG, arbeider, en Pieternella van de VELDE, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Job BEIJE (zie XII.215).
   2.  Willem BEIJE, geboren op 03-07-1901 te Haamstede (ZE), overleden op 12-01-1972 te Westerschouwen (ZE) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-07-1925 te Elkerzee (ZE) met Cornelia Leendrina ORNEE, 25 jaar oud, geboren op 25-06-1900 te Elkerzee (ZE), dochter van Daniël ORNEE en Pieternella FLUIJT.
   3.  Adriana Pieternella BEIJE, geboren op 15-08-1906 te Haamstede (ZE), overleden op 03-04-1988 te Zierikzee (ZE) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelis Leendert BOLIJN, geboren te Ouwerkerk (ZE), zoon van Adriaan BOLIJN en Maria Antoinetta BOOT.
   4.  Pieternella Wilhelmina BEIJE, geboren op 01-12-1909 te Haamstede (ZE), overleden op 17-03-1972 te Zierikzee (ZE) op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-06-1942 te Haamstede (ZE) met Jacobus Cornelis PRIEMUS, 38 jaar oud, geboren op 09-01-1904 te Renesse (ZE), overleden op 12-11-1961 te Westerschouwen (ZE) op 57-jarige leeftijd.

 
XI.209    Cornelis BEIJE, veldarbeider, geboren op 31-08-1868 te Burgh (ZE), gedoopt op 11-10-1868 te Burgh (ZE), overleden op 10-01-1931 te Haamstede (ZE) op 62-jarige leeftijd, zoon van Job BEIJE (zie X.103) en Adriana HODDE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-05-1897 te Noordwelle (ZE) met Cornelia de VOS, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 14-04-1871 te Noordwelle (ZE), overleden op 01-03-1946 te Haamstede (ZE) op 74-jarige leeftijd, dochter van Gerrit de VOS, arbeider, en Huberdina NUIJENS, arbeidster, de huwelijksakte was vrij van zegel in verband met certificaat van onvermogen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Dina Jobina BEIJE, geboren op 17-02-1898 te Burgh (ZE), gedoopt op 24-04-1898 te Burgh (ZE), overleden op 27-10-1927 te Burgh (ZE) op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-09-1920 te Burgh (ZE) met Anthonie SCHOONAARD, 22 jaar oud, veldarbeider, geboren op 08-04-1898 te Burgh (ZE), zoon van Krijn SCHOONAARD, veldarbeider, en Wilhelmina STRAAIJER.
   2.  Gerrit Hubrecht BEIJE, geboren op 24-03-1903 te Burgh (ZE), gedoopt op 24-05-1903 te Burgh (ZE), overleden op 25-07-1903 te Burgh (ZE), 123 dagen oud.
   3.  Job BEIJE (zie XII.226).

 
XI.233    Peter BEIJE, geboren op 26-03-1875 te Grand Rapids, MI, overleden op 23-10-1951 te Grand Rapids, MI op 76-jarige leeftijd, en begraven op Rest Lawn Cemetery in Grand Rapids, MI, zoon van Jan BEIJE (zie X.116) en Cornelia TAK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-09-1900 met Anna Henriëtte VANDERWERF, 19 jaar oud, geboren op 18-02-1881 te Grand Rapids, MI, overleden op 03-12-1960 te Grand Rapids, MI op 79-jarige leeftijd, en begraven op Restlawn Memorial Cemetry, Grand Rapids, MI, dochter van Peter VANDERWERF en Anna BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  John BEYE (zie XII.228).
   2.  Lillian Henriëtte BEYE, geboren op 30-11-1903 te Grand Rapids, MI, overleden op 23-03-1952 te Grand Rapids, MI op 48-jarige leeftijd, en begraven op Restlawn Memorial Park, Grand Rapids, MI.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-06-1924 met Neil Bivian PIERSON, 20 jaar oud, geboren op 05-10-1903 te Cedar Springs, MI, overleden op 15-10-1993 te Allegan, MI op 90-jarige leeftijd, en begraven op Restlawn Memorial Park, Grand Rapids, MI, zoon van Albert PIERSON en Carolyn WHITNEY.
   3.  Fern Luverne BEYE, geboren te Grand Rapids, MI.
Gehuwd te Grand Rapids, MI met Edward Jacob PHILLIPS, geboren te Grand Rapids, MI, zoon van James PHILLIPS en Luelle JENNE.

 
XI.249    Leendert BEIJE, koopman, geboren op 15-07-1867 te Renesse (ZE), overleden op 28-05-1898 te Renesse (ZE) op 30-jarige leeftijd, zoon van Cent BEIJE (zie X.129) en Lena BIENEFELT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1896 te Renesse (ZE) met Johanna de KOK, 30 jaar oud, geboren op 23-04-1866 te Duivendijke (ZE), dochter van Marinus de KOK en Cornelia RINGELBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cent BEIJE, slachter, geboren op 07-11-1896 te Renesse (ZE), overleden op 28-11-1918 te Ellewoutsdijk (ZE) op 22-jarige leeftijd, waarschijnlijk ongehuwd, er werd geen vermelding van de burgerlijke staat in de overlijdensakte vermeld.

 
XI.256    Jakob BEIJE, koopman, slachter, geboren op 05-05-1874 te Renesse (ZE), overleden op 16-06-1941 te Renesse (ZE) op 67-jarige leeftijd, zoon van Cent BEIJE (zie X.129) en Lena BIENEFELT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-02-1900 te Ellemeet (ZE) met Maatje CAPELLE, 24 jaar oud, geboren op 26-07-1875 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 20-07-1948 te Renesse (ZE) op 72-jarige leeftijd, dochter van Iman CAPELLE, landbouwer, en Bastiana van VESSUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena BEIJE, geboren op 29-07-1900 te Noordwelle (ZE).
   2.  Leendert Jan BEIJE, geboren op 27-04-1902 te Renesse (ZE), overleden op 25-09-1904 te Noordwelle (ZE) op 2-jarige leeftijd.
   3.  Bastiana BEIJE, geboren te Noordwelle (ZE).
Gehuwd te Renesse (ZE) met Willem Teunis van de WENDE, geboren op 01-09-1897 te Vinkeveen (NH).

 
XI.268    Leendert Jozias BEIJE, landbouwer, geboren op 08-01-1875 te Oosterland (ZE), overleden op 24-11-1938 te Ooltgensplaat (ZH) op 63-jarige leeftijd. Hij ging 22-5-1901 naar Vledder en in 1919 naar Ooltgensplaat. Zoon van Jacob BEIJE (zie X.134) en Fransje BOOT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1901 te Oosterland (ZE) met Janna Wilhelmina van ESPEN, 26 jaar oud, geboren op 11-02-1875 te Sirjansland (ZE), overleden op 01-02-1953 te Ooltgensplaat (ZH) op 77-jarige leeftijd. Dit gebeurde in de nacht van de watersnoodramp. Het water kwam in huis en haar zoon Kees, waar zij bij woonde aan de Weespad, heeft haar na haar overlijden naar boven gebracht. Zij werd voorlopig begraven in de dijk en enige maanden later, nadat het water weg was en de dijken gedicht waren, op de officiële begraafplaats in Ooltgensplaat herbegraven. Dochter van Kornelis van ESPEN, schoenmaker, en Teuntje VIJVERBERG, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Cornelis BEIJE (zie XII.239).
   2.  Cornelis Paulus BEIJE (zie XII.241).
   3.  Fransje Teuntje BEIJE, geboren op 17-01-1905 te Vledderveen (DR), overleden op 22-07-1947 te Barendrecht (ZH) op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1930 te Ooltgensplaat (ZH) met Adrianus MOOIJAART, 26 jaar oud, landbouwer, veehouder, geboren op 28-02-1904 te Ooltgensplaat (ZH), overleden op 18-07-2002 te Barendrecht (ZH) op 98-jarige leeftijd, zoon van Dingeman MOOIJAART en Pieternella Jacoba WIELHOUWER.
   4.  Teun Frans BEIJE (zie XII.245).

 
XI.275    Jozias BEIJE, commissionair, geboren op 26-06-1880 te Oosterland (ZE), overleden op 12-06-1954 te Zierikzee (ZE) op 73-jarige leeftijd, zoon van Jacob BEIJE (zie X.134) en Fransje BOOT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-06-1907 te Oosterland (ZE) met Cornelia Maria van de VELDE, 23 jaar oud, geboren op 04-09-1883 te Scherpenisse (ZE), overleden op 01-11-1940 te Utrecht (UT) op 57-jarige leeftijd, dochter van David Isaak van de VELDE en Helena Catharina DUIJNHOUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fransje Lena BEIJE, geboren op 05-05-1909 te Oosterland (ZE), overleden op 14-08-1975 te Zierikzee (ZE) op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd te Oosterland (ZE) met Jan Willem CAPELLE, broodbakker, geboren te Oosterland (ZE).

 
XI.277    Cent Jan BEIJE, geboren op 14-01-1882 te Oosterland (ZE), overleden op 03-07-1964 te Bergen op Zoom (NB) op 82-jarige leeftijd, zoon van Jacob BEIJE (zie X.134) en Fransje BOOT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-07-1912 te Zonnemaire (ZE) met Cornelia Elisabeth REMEEUS, 23 jaar oud, geboren op 25-01-1889 te Zonnemaire (ZE), overleden op 16-03-1965 te Bergen op Zoom (NB) op 76-jarige leeftijd, dochter van Abraham REMEEUS en Maatje SLAGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Abraham Eliza BEIJE (zie XII.249).

 
XI.281    Jan Adriaan BEIJE, landbouwer, geboren op 15-11-1885 te Oosterland (ZE), overleden op 09-03-1956 te Oosterland (ZE) op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacob BEIJE (zie X.134) en Fransje BOOT.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13-06-1919 te Bruinisse (ZE) met Janna OTTE, 26 jaar oud, geboren op 06-11-1892 te Bruinisse (ZE), dochter van Adriaan OTTE en Adriaantje PADMOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Adriaan BEIJE, geboren op 13-12-1921 te Oosterland (ZE), overleden 1998 te Zierikzee (ZE).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-09-1951 te Zevenbergen (NB) met Anna Apolonia BARèL, 27 jaar oud, geboren op 05-10-1923 te Zevenbergen (NB), overleden op 25-03-1996 te Oosterland (ZE) op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-03-1996 te Middelburg (ZE), dochter van Cornelis BARèL en Hendrika van der PUT, uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   2.  Adriaantje Fransje BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), en ongehuwd.

 
XI.285    Pieter Marinus BEIJE, commies der directe belastingen in Terneuzen en Sassenheim, geboren op 21-07-1889 te Oosterland (ZE), overleden op 16-08-1958 te Sassenheim (ZH) op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacob BEIJE (zie X.134) en Fransje BOOT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-05-1918 te Oosterland (ZE) met Anna Dingena Pieternella VIJVERBERG, 27 jaar oud, geboren op 21-10-1890 te Tholen (ZE), overleden op 07-03-1981 te Middelburg (ZE) op 90-jarige leeftijd, begraven te Sassenheim (ZH), dochter van Willem VIJVERBERG en Jacoba Jacomina MARKUSSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Jacomina BEIJE, geboren op 29-03-1923 te Sassenheim (ZH), overleden op 09-11-2005 te Middelburg (ZE) op 82-jarige leeftijd. Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-1947 te Sassenheim (ZH) met Dirk van der WEL, 29 jaar oud, griffier van de Provinciale Staten van Zeeland, geboren op 07-07-1917 te Rotterdam (ZH), overleden op 23-04-1998 te Middelburg (ZE) op 80-jarige leeftijd. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 
XI.290    Leendert BEIJE, geboren op 22-02-1888 te Zierikzee (ZE), als Leendert Bolier, daar zijn moeder ten tijde van zijn geboorte ongehuwd was. Bij het huwelijk van zijn ouders is hij gewettigd en erkend. Overleden op 15-04-1954 te Den Haag (ZH) op 66-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie X.143) en Johanna BOLIER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-04-1916 te Batavia met Catharina FILIPPO, 24 jaar oud, geboren op 01-04-1892 te Makassar, dochter van Abraham FILIPPO en Dorien BAXKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan BEIJE, geboren op 30-07-1913 te Weltevreden, overleden op 28-02-1945 te Duitsland op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmina ZALM.
   2.  Helena Johanna BEIJE, geboren te Batavia.
Gehuwd met Willem BALLEGOIJEN.
   3.  Marianne BEIJE, geboren te Kotaradja.
Gehuwd met Nicolaas ABSPOEL.
   4.  Leendert BEIJE, geboren te Sabang.
Gehuwd (1) met J VERAAR.
Gehuwd (2) met Cornelia KRAAK.
   5.  Mariën BEIJE, geboren te Batavia (Indonesië).
Gehuwd te Ermelo (Nunspeet?) met Aaltje den BESTEN, geboren te Nunspeet, dochter van Hendrik den BESTEN en Driesje van den BERG.
   6.  Susanna Dorien BEIJE, geboren te Scheveningen (ZH).
Gehuwd met Johannes DEIJKMAN.
   7.  Henriëtte BEIJE, geboren op 07-03-1926 te Scheveningen (ZH), overleden ca 1927.
   8.  Catharina Henriëtte BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
Gehuwd te Den Haag (ZH) met Martinus van der STEEN, geboren te Den Haag (ZH), zoon van Franciscus van der STEEN en Maria BRUISKENS.
   9.  Jennij BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
Gehuwd met Willem KRONENBERGH.
   10.  Pieternella Francina BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
   11.  Martha BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
Gehuwd met A.C. BRONKHORST.
   12.  Abraham BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
Gehuwd met Annie WIJSMAN.

 
XI.313    Marinus Adriaan BEIJE, landbouwer en fruitkweker, geboren op 22-09-1890 te Burgh (ZE), gedoopt op 07-12-1890 te Burgh (ZE), overleden op 10-04-1970 te Zierikzee (ZE) op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan BEIJE (zie X.167) en Johanna DALEBOUT.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-09-1921 te Noordwelle (ZE) met Centina Elisabeth HOOGERLAND, 29 jaar oud, geboren op 11-07-1892 te Noordwelle (ZE), overleden op 06-05-1983 te Emmeloord (FL) op 90-jarige leeftijd, dochter van Bartel HOOGERLAND en Elizabeth PIETERSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Machiel BEIJE (zie XII.279).
   2.  Elisabeth Johanna Barthelina BEIJE, geboren te Burgh (ZE).
Gehuwd te Burgh (ZE) met Jan Onno LESMAN, geboren te Termunten (GR).

 
XI.315    Machiel Cornelis BEIJE, landbouwer, geboren op 22-10-1891 te Burgh (ZE), gedoopt op 06-12-1891 te Burgh (ZE), overleden op 30-11-1918 te Burgh (ZE) op 27-jarige leeftijd, zoon van Jan BEIJE (zie X.167) en Johanna DALEBOUT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-01-1918 te Burgh (ZE) met Maria Johanna van ZUIJEN, 24 jaar oud, geboren op 14-12-1893 te Burgh (ZE), dochter van Gillis Adriaan van ZUIJEN, wethouder, en Levina Cornelia van LILLO.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 08-06-1918 te Burgh (ZE), overleden op 08-06-1918 te Burgh (ZE).

 
XI.321    Adriaan Johannes BEIJE, timmerman, geboren op 06-07-1892 te Noordwelle (ZE), overleden ca 1983, zoon van Marinus BEIJE (zie X.169) en Elizabeth Johanna BOOGERD.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 27-04-1921 te Serooskerke (S) (ZE) met Pieternella Tona LINDERS, 22 jaar oud, geboren op 17-12-1898 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 25-04-1934 te Noordgouwe (ZE) op 35-jarige leeftijd, dochter van Pieter LINDERS, landbouwer, en Pieternella JONKER.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 25-01-1944 te Serooskerke (S) (ZE) met Sophia MEIJER, 40 jaar oud, geboren op 28-10-1903 te Rhenen (GE), overleden op 14-02-1971 te Serooskerke (S) (ZE) op 67-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert MEIJER en Aartje van DOLDEREN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Johanna Pieternella BEIJE, geboren te Serooskerke (S) (ZE).
Gehuwd te Serooskerke (S) (ZE) met Gerrit van den HOEK, 24 jaar oud, geboren op 03-04-1919 te Noordwelle (ZE), overleden op 15-05-1965 te Kerkwerve (ZE) op 46-jarige leeftijd, zoon van Abraham van den HOEK en BAKKER.

 
XI.324    Johannes Marinus BEIJE, landbouwer en wegensecretaris Boerenleenbank te Ouwerkerk, geboren op 19-05-1893 te Noordwelle (ZE), overleden op 18-03-1962 te Zierikzee (ZE) op 68-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie X.169) en Elizabeth Johanna BOOGERD.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-09-1919 te Serooskerke (S) (ZE) met Maria OOSSE, 25 jaar oud, geboren op 06-03-1894 te Kerkwerve (ZE), overleden op 03-10-1986 te Ouwerkerk (ZE) op 92-jarige leeftijd, dochter van Cornelis OOSSE, watermolenaar, en Joppa Maria HANSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Betsie) BEIJE, geboren te Noordwelle (ZE).
Gehuwd te Oosterland (ZE) met Josias STOUTEN, 40 jaar oud, geboren op 20-04-1911 te Oosterland (ZE), overleden op 08-05-1983 te Oosterland (ZE) op 72-jarige leeftijd, zoon van Willem STOUTEN en Engelina VAANE.
   2.  Cornelis Marinus (Kees) BEIJE (zie XII.288).

 
XI.334    Pieter Gerardus BEIJE, landbouwer, geboren op 24-11-1890 te Renesse (ZE), overleden op 27-10-1965 te Renesse (ZE) op 74-jarige leeftijd, zoon van Nikolaas BEIJE (zie X.193) en Maatje Cornelia HANSE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-05-1919 te Haamstede (ZE) met Geertje BRAAM, 25 jaar oud, geboren op 04-04-1894 te Haamstede (ZE), dochter van Jan BRAAM, zaadhandelaar, en Janna Maria MALIPAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Jan BEIJE, geboren op 05-09-1920 te Renesse (ZE), overleden op 22-03-1944 te in Polen op 23-jarige leeftijd.
   2.  Jan Nicolaas BEIJE (zie XII.291).

 
XI.340    Nicolaas BEIJE, landbouwer en kampeerexploitant, geboren op 15-03-1894 te Renesse (ZE), overleden op 11-05-1973 te Westerschouwen (ZE) op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan BEIJE (zie X.198) en Maatje Jozina BRAAL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-12-1915 te Renesse (ZE) met Jannetje Hendrika JONKER, 22 jaar oud, geboren op 13-12-1892 te Zonnemaire (ZE), overleden op 28-01-1993 te Lewedorp (ZE) op 100-jarige leeftijd, dochter van Marinus Johannes JONKER, rijksveldwachter, en Kaatje KWANT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Marinus BEIJE (zie XII.293).
   2.  K.J. BEIJE.

 
XI.343    Cornelis Nicolaas BEIJE, geboren op 14-03-1898 te Haamstede (ZE), gedoopt op 03-07-1898 te Haamstede (ZE), overleden op 20-04-1979 te Westerschouwen (ZE) op 81-jarige leeftijd, zoon van Tonis BEIJE (zie X.204) en Izabella Jacoba HANSE.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-02-1930 te Zierikzee (ZE) met Cornelia Martina DALEBOUT, 27 jaar oud, geboren op 27-02-1902 te Renesse (ZE), overleden op 31-10-1977 te Zierikzee (ZE) op 75-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Pieter DALEBOUT en Krijna Pieternella STEUR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonis BEIJE (zie XII.296).
   2.  Cornelis Pieter BEIJE (zie XII.298).

 
XII.1    Antonie BEIJE, schipper en bij zijn overlijden stond hij vermeld als herbergier, geboren op 23-02-1867 te Zierikzee (ZE), overleden op 04-03-1910 te Zierikzee (ZE) op 43-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XI.1) en Johanna Francina KLINK.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 23-11-1888 te Zierikzee (ZE) met Dina NESTELAAR, 19 jaar oud, dienstbode, geboren op 31-01-1869 te Zierikzee (ZE), overleden op 28-10-1902 te Zierikzee (ZE) op 33-jarige leeftijd, dochter van Johannes NESTELAAR en Jantje TRIJSELAAR.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 11-05-1904 te Zierikzee (ZE) met Cornelia de HOOGE, 27 jaar oud, herbergierster, geboren op 21-12-1876 te Wolphaartsdijk (ZE), dochter van Dingenus de HOOGE en Adriana BOUWENSE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE, geboren op 18-02-1889 te Zierikzee (ZE), overleden op 11-08-1890 te Zierikzee (ZE) op 1-jarige leeftijd.
   2.  Johanna BEIJE, geboren op 14-02-1890 te Zierikzee (ZE), overleden op 19-08-1890 te Zierikzee (ZE), 186 dagen oud.
   3.  Johanna Francina BEIJE, geboren op 07-04-1891 te Zierikzee (ZE), overleden op 02-12-1948 te Noordgouwe (ZE) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1915 te Zierikzee (ZE) met Theun HELMSTRIJD, 28 jaar oud, knecht bij de visserijpolitie, geboren op 03-11-1886 te Hoedekenskerke (ZE), zoon van Hendrik HELMSTRIJD, winkelier, en Severina de RAGT.
   4.  Johannes BEIJE, geboren op 16-04-1892 te Zierikzee (ZE), overleden op 16-07-1892 te Zierikzee (ZE), 91 dagen oud.
   5.  Marinus BEIJE (zie XIII.6).
   6.  levenloos kind BEIJE, geboren op 28-03-1895 te Zierikzee (ZE), overleden op 28-03-1895 te Zierikzee (ZE).

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Adriaan Dingenus Nicolaas BEIJE, geboren ca 1909 te Zierikzee (ZE), overleden op 29-02-1912 te Zierikzee (ZE).

 
XII.6    Nicolaas BEIJE, stuurman op een stoomboot, geboren op 01-10-1869 te Zierikzee (ZE), overleden op 15-01-1898 te Zierikzee (ZE) op 28-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XI.1) en Johanna Francina KLINK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-10-1891 te Zierikzee (ZE) met Maatje TELLE, 22 jaar oud, winkelierster, geboren op 16-11-1868 te Zierikzee (ZE), dochter van Arnoldus TELLE, broodbakker, en Maria BUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Francina BEIJE, geboren op 11-11-1891 te Zierikzee (ZE).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-11-1922 te Voorburg (ZH) met Adriaan HUIJZEN, 33 jaar oud, geboren op 14-06-1889 te Baarland (ZE), zoon van Abraham HUIJZEN en Kloosterman JOZINA.
   2.  Maria BEIJE, geboren op 14-01-1893 te Zierikzee (ZE), overleden op 21-09-1896 te Zierikzee (ZE) op 3-jarige leeftijd.
   3.  Marinus BEIJE (zie XIII.13).
   4.  Neeltje BEIJE, geboren op 31-01-1896 te Zierikzee (ZE), overleden op 13-10-1951 te Rotterdam (ZH) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-01-1918 te Rotterdam (ZH) met Bertus WISKIE, 23 jaar oud, geboren op 27-05-1894 te Rotterdam (ZH), zoon van Jacob WISKIE en Geske van GROOTVELD.
   5.  Antonie BEIJE, geboren op 18-06-1897 te Zierikzee (ZE), overleden op 09-08-1897 te Zierikzee (ZE), 52 dagen oud.
   6.  Nicolaas BEIJE (zie XIII.18).

 
XII.8    Marinus Cornelis BEIJE, kapitein op eene goederen stoomboot, geboren op 19-03-1871 te Zierikzee (ZE), overleden op 18-02-1955 te Zierikzee (ZE) op 83-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XI.1) en Johanna Francina KLINK.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-09-1891 te Zierikzee (ZE) met Anthonia Jacoba SCHOULS, 18 jaar oud, geboren op 17-03-1873 te Zierikzee (ZE), overleden op 19-10-1949 te Zierikzee (ZE) op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes SCHOULS en Sara van BEVEREN. Alle kinderen, m.u.v. Marinus Cornelis, zijn aangegeven door Maatje Arietta Steketee, de vroedvrouw, omdat Marinus niet bij de geboorte aanwezig was.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE (zie XIII.21).
   2.  Sara Adriana BEIJE, geboren op 30-01-1893 te Zierikzee (ZE).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-06-1916 te Zierikzee (ZE) met Johannes van der MEIJDEN, 26 jaar oud, machinist, geboren op 09-12-1889 te Utrecht (UT), zoon van Hendrik Johannes van der MEIJDEN, smid bankwerker, en Jantje Cornelia VERWAAIJ.
   3.  Johanna Francina BEIJE, geboren op 20-07-1894 te Zierikzee (ZE), overleden op 22-08-1988 te Zierikzee (ZE) op 94-jarige leeftijd.
   4.  Johannes BEIJE (zie XIII.26).
   5.  Prina Josina BEIJE, geboren op 29-04-1897 te Zierikzee (ZE), overleden op 03-02-1919 te Zierikzee (ZE) op 21-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6.  Anthonie BEIJE (zie XIII.30).
   7.  Nicolaas BEIJE (zie XIII.32).
   8.  Jakob BEIJE, geboren op 19-11-1902 te Zierikzee (ZE), overleden op 15-05-1903 te Zierikzee (ZE), 177 dagen oud.
   9.  Christiaan BEIJE, geboren op 09-02-1904 te Zierikzee (ZE), overleden op 23-06-1979 te Terneuzen (ZE) op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Adriana van WOLFEREN, geboren te Rotterdam (ZH).
   10.  Albertus BEIJE (zie XIII.37).
   11.  Anna Jacoba BEIJE, geboren op 15-03-1909 te Zierikzee (ZE), overleden op 09-12-1997 te Zierikzee (ZE) op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-08-1931 te Zierikzee (ZE) met Willem SIES, 24 jaar oud, geboren op 28-01-1907 te Zierikzee (ZE), overleden op 12-05-1960 te Zierikzee (ZE) op 53-jarige leeftijd.
   12.  Anthonia Cornelia BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Abraham Johannes LANDMAN, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Hugo LANDMAN en Maatje bij de VAATE.

 
XII.10    Albertus BEIJE, herbergier, winkelier en schipper, geboren op 07-04-1873 te Zierikzee (ZE), overleden op 22-06-1958 te Zierikzee (ZE) op 85-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XI.1) en Johanna Francina KLINK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1897 te Zierikzee (ZE) met Jozina KAAN, 22 jaar oud, geboren op 20-08-1874 te Zierikzee (ZE), dochter van Marinus KAAN, arbeider, en Joppa SCHULTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Francina BEIJE (zie XIII.43).
   2.  Joppa Stoffelina BEIJE, geboren op 16-01-1900 te Zierikzee (ZE), overleden op 07-06-1971 te Zierikzee (ZE) op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-10-1922 te Zierikzee (ZE) met Willem Jan WELTEVREDEN, 23 jaar oud, muziekhandelaar, geboren op 26-03-1899 te Zierikzee (ZE), zoon van Arie WELTEVREDEN en Alida Gerharda NIJVELD, handelaarster in meubelen. Uit de huwelijksbijlage blijkt dat Alida Gerharda Nijveld, de moeder van Willem Jan, geen toestemming voor dit huwelijk heeft gegeven.
   3.  Marina BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
   4.  Marinus BEIJE (zie XIII.48).
   5.  Anthonie BEIJE (zie XIII.51).
   6.  Nicolaas BEIJE (zie XIII.53).
   7.  Anthonia BEIJE, geboren op 13-11-1910 te Zierikzee (ZE), overleden op 18-01-1971 te Halsteren (NB) op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Jan den HOLLANDER, geboren te Koudekerke (ZE).

 
XII.16    Jannetje BEIJE, geboren op 06-11-1882 te Waarde (ZE), overleden op 03-04-1972 te Den Haag (ZH) op 89-jarige leeftijd, dochter van Willem BEIJE (zie XI.9) en Jacoba GEENSE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-05-1913 te Rotterdam (ZH) met Hermanus TOL, 30 jaar oud, geboren op 13-08-1882 te Rotterdam (ZH), zoon van Hermanus TOL en Hendrika van der VEEN.
Kinderen:
   1.  Herman BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH) (onecht kind).
   2.  Josina Hendrika BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH) (onecht kind).
   3.  Hendrika BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH) (onecht kind).

 
XII.20    Nicolaas BEIJE, plaatwerker, geboren op 17-01-1885 te Waarde (ZE), overleden voor 1965, zoon van Willem BEIJE (zie XI.9) en Jacoba GEENSE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-03-1910 te Rotterdam (ZH) met Adriana Maria SIJBES, geboren ca 1893 te Rotterdam (ZH), overleden op 20-03-1966 te Rotterdam (ZH), dochter van Joris SIJBES en Hendrika TROMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE (zie XIII.60).
   2.  Jacoba BEIJE, geboren ca 1920 te Rotterdam (ZH), overleden op 16-07-1921 te Rotterdam (ZH).

 
XII.22    Jan Jacob BEIJE, schilder en bootsman, geboren op 18-12-1885 te Waarde (ZE), overleden op 23-04-1955 te Rotterdam (ZH) op 69-jarige leeftijd, zoon van Willem BEIJE (zie XI.9) en Jacoba GEENSE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-11-1916 te Rotterdam (ZH) met Maria ELSHOUT, 19 jaar oud, geboren op 23-04-1897 te Rotterdam (ZH), overleden op 05-11-1965 te U.S.A. op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan ELSHOUT en Catharina BOLRAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
   2.  Catharina BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met P.A. OTTEVANGER.
   3.  Jan Jacob BEIJE (zie XIII.66).
   4.  Willem BEIJE (zie XIII.67).
   5.  Bartel BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
   6.  Maria BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
   7.  Nicolaas BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH). Hij is op 26 november 1947 geëmigreerd naar de U.S.A.
   8.  Albert BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
   9.  Arend BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
   10.  Wilhelmina BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
   11.  Jacobus BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).

 
XII.31    Maria BEIJE, geboren op 18-04-1892 te Terneuzen (ZE), overleden op 13-07-1971 te Rotterdam (ZH) op 79-jarige leeftijd, dochter van Willem BEIJE (zie XI.9) en Jacoba GEENSE.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 03-05-1911 te Rotterdam (ZH) met Jacobus MULLER, 22 jaar oud, geboren op 28-11-1888 te Den Helder (NH), zoon van Cornelis MULLER en Maria SCHRAVER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 15-08-1923 te Rotterdam (ZH) met Steven Roelof ten CATE, geboren ca 1889 te Groningen (GR), zoon van Roelf ten CATE en Sierrette van HOREN.
Kind:
   1.  Marinus BEIJE, geboren op 16-04-1917 te Rotterdam (ZH) (onecht kind), overleden op 14-12-1944 te Oberhausen (Dld) op 27-jarige leeftijd. Hij is als oorlogsslachtoffer begraven op het Nederlandse ereveld in Düsseldorf.

 
XII.33    Albert BEIJE, trambestuurder, geboren op 13-10-1893 te Terneuzen (ZE), overleden op 20-08-1972 te Den Haag (ZH) op 78-jarige leeftijd, zoon van Willem BEIJE (zie XI.9) en Jacoba GEENSE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-01-1917 te Rotterdam (ZH) met Else de WERK, 23 jaar oud, geboren op 28-07-1893 te Rotterdam (ZH), dochter van Georg Adolph de WERK en Jacoba KWAAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE, geboren op 20-02-1918 te Den Haag (ZH), overleden op 12-09-1944 te Zutphen op 26-jarige leeftijd.
   2.  George BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
   3.  Albert BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
Gehuwd met C.S. van der KUIL.

 
XII.36    Leendert BEIJE, geboren op 02-11-1895 te Rotterdam (ZH), overleden op 25-04-1981 te Rotterdam (ZH) op 85-jarige leeftijd, zoon van Willem BEIJE (zie XI.9) en Jacoba GEENSE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-12-1925 te Rotterdam (ZH) met Adriana de JEU, geboren te Rotterdam (ZH), dochter van Johannes de JEU en Johanna Catharina JOHAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba BEIJE, geboren op 25-08-1928 te Rotterdam (ZH), overleden op 25-02-1942 te Rotterdam (ZH) op 13-jarige leeftijd.
   2.  Johanna Catharina BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met J.H.L. HUUKSLOOT KUILENBURG.
   3.  Lena BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met L.M.J. HUIZER.
   4.  Jacoba Johanna BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met J.H. JANSEN.

 
XII.43    Willem Jacobus BEIJE, geboren op 13-05-1901 te Rotterdam (ZH), overleden op 08-06-1963 te Rotterdam (ZH) op 62-jarige leeftijd, zoon van Willem BEIJE (zie XI.9) en Jacoba GEENSE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-08-1923 te Rotterdam (ZH) met Anna Elisabeth van DONGEN, geboren te Sprang Capelle (NB), dochter van Matthijs Johannes van DONGEN en Johanna Dingena KLOOTWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jacobus BEIJE, geboren op 27-07-1925 te Rotterdam (ZH), overleden op 13-06-1926 te Rotterdam (ZH), 321 dagen oud.
   2.  Willem BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met A.P. VISSER.
   3.  Johanna Dingena BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met C ARTS.

 
XII.46    Elisabeth Cornelia BEIJE, geboren op 28-04-1904 te Rotterdam (ZH), overleden op 16-11-1983 te Rotterdam (ZH) op 79-jarige leeftijd, dochter van Willem BEIJE (zie XI.9) en Jacoba GEENSE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-10-1926 te Rotterdam (ZH) met Arie KUIJPER, 27 jaar oud, geboren op 14-02-1899 te Rotterdam (ZH), overleden op 07-10-1977 te Rotterdam (ZH) op 78-jarige leeftijd, zoon van Leendert KUIJPER en Klaartje SPARREBOOM.
Kind:
   1.  Jacoba BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH) (onecht kind).

 
XII.49    Helena ZONRUITER, geboren op 03-03-1893 te Zierikzee (ZE), dochter van Jacob ZONRUITER en Willemina BEIJE (zie XI.12).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-12-1919 te Zierikzee (ZE) met Cornelis BEIJE, 40 jaar oud (zie XII.52).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus BEIJE, bouwkundige, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd met Willemina WEBER.
   2.  Willemina Maria BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).

 
XII.52    Cornelis BEIJE, veldarbeider, geboren op 27-08-1879 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-09-1960 te Voorburg (ZH) op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacobus BEIJE (zie XI.19) en Maria VELDEN.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 17-12-1919 te Zierikzee (ZE) met Helena ZONRUITER, 26 jaar oud (zie XII.49).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XII.49).
 
XII.57    Jan BEIJE, arbeider, geboren op 20-05-1885 te Zierikzee (ZE), overleden op 19-04-1971 te Zierikzee (ZE) op 85-jarige leeftijd, zoon van Jacobus BEIJE (zie XI.19) en Maria VELDEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-11-1917 te Zierikzee (ZE) met Johanna HANSE, 30 jaar oud, geboren op 09-05-1887 te Zierikzee (ZE), overleden op 11-03-1944 te Bergen op Zoom (NB) op 56-jarige leeftijd, dochter van Cornelis HANSE, arbeider, en Lena HANSON, particuliere.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 18-05-1919 te Zierikzee (ZE), overleden op 18-05-1919 te Zierikzee (ZE).

 
XII.59    Marinus BEIJE, landbouwersknecht en tuinder, geboren op 09-05-1887 te Zierikzee (ZE), overleden op 13-01-1969 te Zierikzee (ZE) op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacobus BEIJE (zie XI.19) en Maria VELDEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1913 te Zierikzee (ZE) met Cornelia CATSHOEK, 20 jaar oud, geboren op 30-03-1893 te Zierikzee (ZE), overleden op 09-04-1972 te Zierikzee (ZE) op 79-jarige leeftijd, dochter van Frans CATSHOEK, arbeider, en Maria RUSELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BEIJE, geboren op 13-11-1914 te Zierikzee (ZE), overleden op 11-04-1995 te Goes (ZE) op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-07-1945 te Zierikzee (ZE) met Cornelis Willem BERREVOETS, 30 jaar oud, geboren op 19-12-1914 te Zierikzee (ZE), overleden op 10-11-1967 te Goes (ZE) op 52-jarige leeftijd, zoon van Leendert BERREVOETS, schilder, en Jannetje van WESTERVOORT.
   2.  Francina BEIJE, geboren op 18-03-1916 te Zierikzee (ZE), overleden op 26-08-2001 te Wageningen op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-07-1939 te Zierikzee (ZE) met Marinus Pieter van der SCHELDE, 23 jaar oud, schilder, geboren op 28-01-1916 te Zierikzee (ZE), overleden op 23-09-1969 te Wageningen (GE) op 53-jarige leeftijd, zoon van Willem Leendert van der SCHELDE en Johanna Pieternella van SCHAALJE.
   3.  Jacoba BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Leendert Abraham VERBRUG, 23 jaar oud, burgemeester, geboren op 16-03-1918 te Colijnsplaat (ZE), overleden op 28-09-2000 op 82-jarige leeftijd.
   4.  Pieternella BEIJE, ambtenares secretarie, geboren op 10-03-1924 te Zierikzee (ZE), overleden op 21-11-1948 te Zierikzee (ZE) op 24-jarige leeftijd.
   5.  Geertruida BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Marinus Jacob KOLE, geboren te Kortgene (ZE).
   6.  Jannetje Geertruida BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Jacob FIERE, PTT-ambtenaar, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Marinus FIERE en Maria VERSEPUT.

 
XII.64    Marinus BEIJE, koopman winkelbenodigdheden en sigarenhandelaar, geboren op 02-08-1894 te Zierikzee (ZE), overleden op 22-09-1955 te Den Haag (ZH) op 61-jarige leeftijd, begraven te Loosduinen (ZH), zoon van Jacobus BEIJE (zie XI.19) en Maria VELDEN.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17-04-1918 te Ellemeet (ZE) met Marina Kaatje den BOER, 21 jaar oud, geboren op 06-07-1896 te Ellemeet (ZE), overleden op 27-05-1926 te Zierikzee (ZE) op 29-jarige leeftijd, dochter van Tonis den BOER, landbouwer, en Lena van de ZANDE.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 22-12-1926 te Rotterdam (ZH) met Lobregta du CLOU, 25 jaar oud, dienstbode en huishoudster, geboren op 25-08-1901 te Zoetermeer (ZH), overleden op 13-01-1986 te Rotterdam (ZH) op 84-jarige leeftijd, dochter van Krijn du CLOU en Annigje van den HOVEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Helena BEIJE, geboren op 09-10-1918 te Zierikzee (ZE), overleden op 04-11-1982 te Den Haag (ZH) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd te Den Haag (ZH) met Bernard Johannes WICHERS, geboren te Den Haag (ZH).
   2.  Tonis Jacobus BEIJE (zie XIII.111).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Annie Jacoba BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met Hermanus Johannes BEKKER.
   4.  Jacoba Maria BEIJE.
Gehuwd met Harry Lambertus BEKKER.

 
XII.67    Wilhelmina VERTON, dienstbode, geboren op 16-08-1878 te Haamstede (ZE), gedoopt op 06-10-1878 te Haamstede (ZE), overleden op 23-02-1970 te Midden Schouwen (ZE) op 91-jarige leeftijd, dochter van Jan VERTON en Cornelia BEIJE (zie XI.27).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 13-05-1905 te Haamstede (ZE), gescheiden na 10 jaar op 18-01-1916, bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank Zierikzee Echtgenoot is Marinus BEIJE (zie XI.153). Dit echtpaar is op 28-2-1907 uitgeschreven bij de Gemeente Haamstede en vertrokken naar Amerika, de staat Kalamazoo.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 30-12-1916 te Noordwelle met Leendert Pieter VIS, veldarbeider, geboren ca 1879 te Noordwelle (ZE), zoon van Jan VIS, veldarbeider, en Grietje STRAAIJER.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder XI.153).
 
XII.72    Antonie BEIJE, veldarbeider, geboren op 26-08-1881 te Kerkwerve (ZE), overleden op 14-05-1951 te Zierikzee (ZE) op 69-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XI.30) en Maria JONKER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25-04-1906 te Kerkwerve (ZE) met Pieternella BEIJE, 25 jaar oud (zie XI.154).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 21-07-1922 te Duivendijke (ZE) met Jacoba HOEKMAN, 38 jaar oud, huishoudster, geboren op 24-12-1883 te Oudelande (ZE), dochter van Leendert HOEKMAN, veldarbeider, en Johanna ROZENDAAL.
Uit het eerste huwelijk: 8 kinderen (zie onder XI.154).
 
XII.77    Leendert BEIJE, veldarbeider, geboren op 18-10-1886 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-11-1961 te Westerschouwen (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XI.30) en Maria JONKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1909 te Zierikzee (ZE) met Alida Johanna PISTORIUS, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 12-10-1883 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-07-1962 te Renesse (ZE) op 78-jarige leeftijd, dochter van Jacobus PISTORIUS, rijksschatter, en Pieternella SMALLEGANGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE (zie XIII.131).
   2.  Pieternella BEIJE, geboren in 1911 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 28-09-1911 te Serooskerke (S) (ZE).
   3.  Maria BEIJE, geboren in 1911 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 13-08-1911 te Serooskerke (S) (ZE).
   4.  Jacobus BEIJE (zie XIII.135).
   5.  Maria Pieternella BEIJE, geboren op 10-09-1915 te Noordwelle (ZE), overleden op 12-07-2005 te Zierikzee (ZE) op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-07-2005 te Middelburg (ZE).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1939 met Jan van de SANDE, 29 jaar oud, geboren op 26-03-1910 te Dreischor (ZE), overleden in 2001.
   6.  Pieternella Maria BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
Gehuwd te Renesse (ZE) met L WANDEL, geboren te Ouwerkerk (ZE).
   7.  Johannes BEIJE (zie XIII.143).

 
XII.79    Pieter BEIJE, landbouwer, geboren op 04-04-1889 te Kerkwerve (ZE), overleden op 22-10-1940 te Noordgouwe (ZE) op 51-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XI.30) en Maria JONKER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-11-1921 te Zierikzee (ZE). Enkele jaren na de geboorte van Maria zijn Pieter en Willemina gescheiden gaan leven, doch voor de wet zijn zij nooit gescheiden, maar hebben altijd gescheiden geleefd. (info Maria Beije, dochter) met Willemina van den HOUTEN, 40 jaar oud, geboren op 26-09-1881 te Zierikzee (ZE), overleden op 08-03-1971 op 89-jarige leeftijd, dochter van Willem van den HOUTEN, arbeider/landbouwer, en Adriaantje HART, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem BEIJE (zie XIII.145).
   2.  Maria BEIJE, geboren te Kerkwerve (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Abraham Pieter FLIKWEERT, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Adriaan FLIKWEERT en Kaatje KORT.

 
XII.88    Marinus BEIJE, geboren op 28-04-1897 te Kerkwerve (ZE), overleden op 25-07-1983 te Papendrecht (ZH) op 86-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XI.30) en Maria JONKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-09-1921 te Papendrecht (ZH) met Annigje DEKKER, 24 jaar oud, geboren op 17-10-1896 te Papendrecht (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria BEIJE, geboren te Papendrecht (ZH).
Gehuwd met J.W. van UTRECHT.

 
XII.90    Leendert Klaasje BEIJE, pakhuisknecht, geboren op 29-11-1875 te Bruinisse (ZE), overleden op 16-12-1952 te Rotterdam (ZH) op 77-jarige leeftijd, zoon van Leendert Klaasse BEIJE (zie XI.42) en Marina BOLIJN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-02-1900 te Rotterdam (ZH) met Johanna WESTERWEEL, 23 jaar oud, geboren op 02-04-1876 te Brouwershaven (ZE), dochter van Bartel WESTERWEEL en Willemina STOEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marina BEIJE, geboren op 27-06-1900 te Rotterdam (ZH).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-12-1921 te Rotterdam (ZH) met Wijter Arie REELING, geboren ca 1900 te Rotterdam (ZH), zoon van Johannes Hermanus REELING en Lena BARENDREGT.
   2.  Bartel BEIJE (zie XIII.153).
   3.  Leendert BEIJE, geboren op 20-05-1904 te Rotterdam (ZH), overleden op 01-10-1904 te Rotterdam (ZH), 134 dagen oud.
   4.  Leendert BEIJE, slager, geboren op 26-09-1905 te Rotterdam (ZH), overleden op 18-10-1943 te Rotterdam (ZH) op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Elisabeth MACHENBACH, geboren te Rotterdam (ZH).
   5.  Cornelis BEIJE, geboren op 30-04-1907 te Rotterdam (ZH), overleden op 29-04-1970 te Rotterdam (ZH) op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Johanna Maria de GROOT, geboren te Rotterdam (ZH).
   6.  Willem BEIJE, geboren op 30-04-1907 te Rotterdam (ZH), overleden op 30-04-1909 te Rotterdam (ZH) op 2-jarige leeftijd.
   7.  Willemina BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Cornelis GRET.
   8.  Adriana Stoffelina BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).

 
XII.94    Marinus Cornelis BEIJE, fabrieksarbeider, geboren op 20-02-1892 te Zierikzee (ZE), overleden op 11-10-1944 te Middelburg (ZE) op 52-jarige leeftijd, zoon van Abraham BEIJE (zie XI.48) en Cornelia de WIT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-08-1919 te Middelburg (ZE) met Cathalina HARTE, 24 jaar oud, geboren op 02-06-1895 te Terneuzen (ZE), dochter van Jan Jacobus HARTE en Anna NAGTEGAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham BEIJE (zie XIII.164).
   2.  Jan Jacob BEIJE (zie XIII.166).

 
XII.96    Cornelis Johannes BEIJE, pakhuisknecht/glasperser, geboren op 08-03-1893 te Zierikzee (ZE), overleden op 17-12-1967 te Rotterdam (ZH) op 74-jarige leeftijd, zoon van Abraham BEIJE (zie XI.48) en Cornelia de WIT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-04-1918 te Terneuzen (ZE) met Florentina Abrahammina van der PEIJL, 20 jaar oud, geboren op 14-05-1897 te Terneuzen (ZE), dochter van Floris van der PEIJL, metselaarsknecht, en Jacomina van der DOES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Jacomina BEIJE, geboren te Terneuzen (ZE).
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met J van der WEIJDEN.

 
XII.106    Hermanes BEIJE, geboren op 16-10-1893 te Weesp (ZH), overleden op 31-07-1956 te Den Helder (NH) op 62-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BEIJE (zie XI.50) en Annigje LAMBRECHTS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-12-1920 te Lisse (ZH) met Jacoba van BIEZEN, 26 jaar oud, geboren op 14-11-1894 te Lisse (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje BEIJE, geboren te Asperen (GE).
Gehuwd met A WIERSMA.
   2.  Cornelis Hendrik BEIJE, geboren te Den Helder (NH).

 
XII.109    Marinus BEIJE, bloemist, geboren op 15-06-1897 te Weesp (ZH), overleden op 07-01-1957 te Bussum (NH) op 59-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BEIJE (zie XI.50) en Annigje LAMBRECHTS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-1925 te Weesp (ZH) met Margaretha Hermina van WOUW, 27 jaar oud, geboren op 01-03-1898 te Dordrecht (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Levina Hendrika BEIJE, geboren te Bussum (NH).

 
XII.121    Leendert Pieter BEIJE, commissionair, geboren op 28-07-1889 te Zierikzee (ZE), overleden op 13-01-1919 te Zierikzee (ZE) op 29-jarige leeftijd, zoon van Stoffel BEIJE (zie XI.66) en Maria Kornelia HANSE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-10-1915 te Zierikzee (ZE) met Tannetje KUNST, 24 jaar oud, geboren op 15-11-1890 te Brouwershaven (ZE), dochter van Jacob KUNST, majoor rijksveldwacht, en Apolania Kornelia MARICO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Kornelia BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).

 
XII.123    Pieter Antonie BEIJE, hoofd gemeentelijke schippersschool, geboren op 23-09-1884 te Kerkwerve (ZE), overleden op 25-09-1950 te Rotterdam (ZH) op 66-jarige leeftijd, zoon van Pieter BEIJE (zie XI.69) en Neeltje JONKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-08-1909 te Oosterland (ZE) met Anna Dingena VIJVERBERG, 23 jaar oud, geboren op 06-02-1886 te Oosterland (ZE), overleden op 22-11-1954 te Rotterdam (ZH) op 68-jarige leeftijd, dochter van Job Johannes VIJVERBERG en Johanna KRAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje (Nel) BEIJE, geboren op 23-05-1910 te Zaandam (NH), overleden op 05-07-1930 te Rotterdam (ZH) op 20-jarige leeftijd. Kort voor haar overlijden had zij zich op 7 juni 1930 verloofd met J.J. Kwak uit Hengelo.
   2.  Johanna Margaretha BEIJE, geboren op 18-03-1915 te Rotterdam (ZH), overleden op 25-08-1975 te Rotterdam (ZH) op 60-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
XII.129    Pieter BEIJE, landbouwer, geboren op 02-07-1900 te Kerkwerve (ZE), overleden op 08-07-1995 te Apeldoorn (GE) op 95-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BEIJE (zie XI.81) en Jakomina BOOT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-02-1925 te Kerkwerve (ZE) met Adriana Tanneke VERHAGE, 19 jaar oud, geboren op 22-08-1905 te Wissenkerke (ZE), overleden op 04-04-1984 te Lelystad op 78-jarige leeftijd, dochter van Adriaan VERHAGE, molenaar, en Levina Magdalena ELENBAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacomina Levina BEIJE, geboren te Kerkwerve (ZE).
Gehuwd met Pieter BASTING, geboren te Retranchement.
   2.  Levina Magdalena (Fien) BEIJE, geboren op 13-02-1930 te Kerkwerve (ZE), overleden op 03-07-2006 te Emmeloord op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1953 te Stavenisse (ZE) met Abraham Jacobus HAGE, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 15-07-1927 te Stavenisse (ZE), overleden op 24-07-1994 op 67-jarige leeftijd, zoon van Pieter Johannes HAGE, landbouwer, en Pieternella Jozina KOEMAN.
   3.  Hendrik Adriaan (Henk) BEIJE (zie XIII.181).

 
XII.133    Cornelis Leendert BEIJE, landbouwer, geboren op 06-03-1902 te Kerkwerve (ZE), overleden op 18-02-1932 te Bergen op Zoom (NB) op 29-jarige leeftijd. Hij werd op 13-2-1932 opgenomen in de Inrichting voor Geestes- en Zenuwzieken "Vrederust" in Bergen op Zoom. Zoon van Hendrik BEIJE (zie XI.81) en Jakomina BOOT.
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Kornelia (Cornelia) Laurina van der WEKKEN, geboren te Zierikzee (ZE), dochter van Jeremias van der WEKKEN en Klazina VIERGEVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik BEIJE (zie XIII.183).
   2.  Jeremias (Jerry) BEIJE (zie XIII.185).
   3.  Willem Pieter BEIJE, geboren te Duivendijke (ZE).

 
XII.135    Anthonie BEIJE, polder- en waterbouwkundig opzichter, geboren op 06-09-1904 te Kerkwerve (ZE), overleden op 11-04-1969 te Zierikzee (ZE) op 64-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BEIJE (zie XI.81) en Jakomina BOOT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-08-1932 te Kerkwerve (ZE) met Katolina Pieternella CATSHOEK, 20 jaar oud, geboren op 31-01-1912 te Kerkwerve (ZE), overleden op 27-12-1968 te Dirksland (ZH) op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacomina Elizabeth (Ina) BEIJE, geboren te Kerkwerve (ZE).
Gehuwd (1) te Dirksland (ZH) met Klaas BREEN, geboren te Ouddorp (ZH).
Gehuwd (2) te Goedereede (ZH) met Wilhelm Albertus (Wim) PESCH, geboren te Rotterdam (ZH).
   2.  Jan Hendrik BEIJE (zie XIII.191).

 
XII.137    Leendert BEIJE, architect, dichter en fotograaf, geboren op 25-03-1914 te Kerkwerve (ZE), overleden op 02-07-2001 te Veere (ZE) op 87-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BEIJE (zie XI.81) en Jakomina BOOT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-07-1943 met Adriana Jacoba LAMEIJN, overleden op 10-04-1985.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendrik Kees BEIJE, geboren te Veere (ZE).
Gehuwd met Carla KEULEMANS.
   2.  Agnita BEIJE, geboren te Veere (ZE).
Gehuwd met Wout van OERS.

 
XII.144    Leendert Jan Johannis (Leen) BEIJE, smid, geboren op 01-07-1913 om 19.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 12-10-2003 te Goes (ZE) op 90-jarige leeftijd, begraven op 16-10-2003 te Goes (ZE), zoon van Jan Kornelis (Jan Kees) BEIJE (zie XI.92) en Izabella Jacoba (Bella) HANSE.
Gehuwd te Wissenkerke (ZE) met Pieternella Wilhelmina (Pie) KETELAAR, geboren te Wissenkerke (ZE), dochter van Cornelis KETELAAR, landbouwer/koopman, en Cornelia van der HEIJDE, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabella Cornelia (Ella) BEIJE, geboren te Wissenkerke (ZE).
Gehuwd te Goes (ZE) met Jan de PUIT.
   2.  Cornelis Jan (Kees) BEIJE (zie XIII.199).
   3.  Jan Cornelis (Jan Kees) BEIJE (zie XIII.201).

 
XII.146    Jan Johannis (Jan) BEIJE, herbergier en huisschilder, geboren op 30-10-1914 te Oosterland (ZE), overleden op 19-01-2003 te Goes (ZE) op 88-jarige leeftijd, begraven op 22-01-2003 te Wissenkerke (ZE), zoon van Jan Kornelis (Jan Kees) BEIJE (zie XI.92) en Izabella Jacoba (Bella) HANSE.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-07-1948 te Wissenkerke (ZE) met Tannetje Cornelia (Tannie) HAGE, 24 jaar oud, geboren op 10-11-1923 te Wissenkerke (ZE), overleden op 15-04-1989 te Wissenkerke (ZE) op 65-jarige leeftijd, dochter van Dirk HAGE en Janna BECHTELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloze zoon, geboren op 13-10-1951 te Wissenkerke (ZE), overleden op 13-10-1951 te Wissenkerke (ZE).
   2.  Jan Kornelis (Jan) BEIJE (zie XIII.204).

 
XII.148    Cornelis Jacobus (Cees) BEIJE, bakker, geboren op 18-08-1916 te Oosterland (ZE), overleden op 21-01-1988 te Torrance, California (U.S.A.) op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan Kornelis (Jan Kees) BEIJE (zie XI.92) en Izabella Jacoba (Bella) HANSE.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-03-1942 te Amsterdam (NH), gescheiden in 1960 van Beppie (Beppie) HOEKSMA, geboren op 09-04-1916, overleden op 12-06-1972 te Amsterdam (NH) op 56-jarige leeftijd. Dit echtpaar is in 1957 naar Amerika geemigreerd en Beppie is alleen met haar kinderen in 1959 teruggekomen.
Gehuwd (2) te in Amerika met June BELL (vermoedelijke geboortedatum).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Cornelis (Hans) BEIJE, machinist, geboren te Amsterdam (NH), in 1992 was hij gescheiden.
   2.  Theresia Gertrud (Thea) BEIJE, geboren te Amsterdam (NH).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Cass Keith (Casey) BEIJE (zie XIII.208).
   4.  Johanna Eileen (Johanna) BEIJE, geboren te Torrance, California (U.S.A.).
Gehuwd te San Pedro, California (U.S.A.) met John J. MCCARTHY, geboren te San Diego, California (U.S.A.), dit huwelijk is kinderloos.

 
XII.151    Jacob Jan (Jacob) BEIJE, rijksambtenaar, geboren op 12-10-1917 om 22.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 14-03-1998 te Tilburg (NB) op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-03-1998 te Tilburg (NB), zoon van Jan Kornelis (Jan Kees) BEIJE (zie XI.92) en Izabella Jacoba (Bella) HANSE.
Gehuwd te Zundert (NB) met Maria Carolina (Marieke) SCHRAUWEN, geboren te Zundert (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelis Antonius Maria (Jan) BEIJE (zie XIII.213).
   2.  Ludovica Isabella Maria (Ludy) BEIJE, geboren te St Willebrord (NB).
Gehuwd te Tilburg (NB) met Johan CUIJPERS, geboren te Tilburg (NB), zoon van Anthonius CUIJPERS en Henrica van de POL.
   3.  Anthonius Josephus Maria (Ton) BEIJE (zie XIII.217).
   4.  Isabella Josephina Maria (Isabel) BEIJE, geboren te Tilburg (NB).
Gehuwd te Tilburg (NB) met Jacobus Maria Antonius (Job) SMETS, geboren te Tilburg (NB).

 
XII.156    Jan Johannes Marinus BEIJE, geboren op 07-03-1911 te Oosterland (ZE), overleden op 27-01-1996 te Middelburg (ZE) op 84-jarige leeftijd, zoon van Leendert BEIJE (zie XI.99) en Adriaantje van der WEELE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-11-1940 te Berkel Enschot (NB) met Leuntje van BEEK, 24 jaar oud, geboren op 24-05-1916 te Diessen (NB), overleden op 11-06-1993 te Middelburg (ZE) op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Cornelis (Leendert) BEIJE (zie XIII.221).
   2.  Cornelis Leendert (Kees) BEIJE (zie XIII.223).
   3.  Marinus Jan (Rien) BEIJE (zie XIII.225).

 
XII.160    Jacob Jan BEIJE, geboren op 29-06-1914 te Oosterland (ZE), overleden op 23-10-1992 te Heinkenszand (ZE) op 78-jarige leeftijd, zoon van Leendert BEIJE (zie XI.99) en Adriaantje van der WEELE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-07-1943 te Oosterland (ZE) met Janna Cornelia ROTTE, 27 jaar oud, geboren op 14-06-1916 te Oosterland (ZE), overleden op 11-12-1994 te Goes (ZE) op 78-jarige leeftijd, dochter van Pieter Adam ROTTE en Neeltje Hendrika BOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Pieter Adam (Leen) BEIJE (zie XIII.227).
   2.  Pieter Adam Leendert (Piet) BEIJE, geboren te Arnemuiden (ZE).
Gehuwd te Arnemuiden (ZE) met Lenie MEULMEESTER, geboren te Arnemuiden (ZE). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   3.  Adriaan Jacob (Ad) BEIJE (zie XIII.231).
   4.  Neeltje Hendrika (Nelie) BEIJE, geboren op 09-08-1948 te Arnemuiden (ZE), overleden op 23-03-2003 te Den Haag (ZH) op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd met David van BOVEN.
   5.  Jan Adriaan (Jan) BEIJE (zie XIII.235).

 
XII.166    Marinus Jan BEIJE, geboren op 15-12-1925 te Oosterland (ZE), overleden op 01-05-2001 te Vlissingen (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Leendert BEIJE (zie XI.99) en Adriaantje van der WEELE.
Gehuwd te De Bilt (UT) met Jeanette Louisa Hendrika ROOSE, geboren te Utrecht (UT), dochter van Willem Cornelis ROOSE en Emma Jeanette ANKERSMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emma Adriaantje Pieternella BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
Echtgenoot is John de KLERK.
Gehuwd (2) te Almere (NH) met Gerrit (Gert) van HUISSTEDE, geboren te Bussum (NH).
   2.  Leendert Willem (Leo) BEIJE (zie XIII.240).
   3.  Adriana Jeannette (Ada) BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
Gehuwd te Middelburg (ZE) met Wessel VERMEULEN, geboren te Middelburg (ZE), zoon van Willem VERMEULEN en Neeltje Johanna GIDEONSE.
   4.  Wilhelmina Marina (Wilma) BEIJE, geboren te St Laurens (ZE).
Samenwonend te Almere-Buiten (NH) met Samuel Ahene (Sammy) QUAO, geboren te Accra (Ghana).
   5.  Marjetta Jolanda Agnes BEIJE, geboren te St Laurens (ZE).
Samenwonend te Amsterdam (NH) met Victor Kwame APPIAH, geboren te Tema (Ghana).

 
XII.175    Nicolaas Pieter BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Marinus Marius BEIJE (zie XI.109) en Jozina CATS.
Gehuwd te Breda (NB) met Jacoba van 't HOFF, geboren te Breda (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Aletta BEIJE (zie XIII.249).
   2.  Marinus Marius BEIJE, geboren te Breskens (ZE).

 
XII.179    Jan Johannes BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Marinus Marius BEIJE (zie XI.109) en Jozina CATS.
Gehuwd te Nieuwerkerk (ZE) met Johanna Jannetje REINHOUD, geboren te Nieuwerkerk (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Marius BEIJE (zie XIII.252).
   2.  Aberdina Jozina (Aberdien) BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Partner is Nicolaas Gerardus Johannes Maria (Nico) BECK, geboren te Rotterdam (ZH).
   3.  Adriaan Izak BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).

 
XII.181    Pieter Frederik BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Marinus Marius BEIJE (zie XI.109) en Jozina CATS.
Gehuwd te Bruinisse (ZE) met Mijntje de KORTE, geboren te Bruinisse (ZE), dochter van J.D. de KORTE en Pieternella van de GROEP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Marinus (Gerard) BEIJE (zie XIII.258).
   2.  Jozina Anthonia (Jozien) BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Gehuwd te Westerschouwen (ZE) met Willem Anton (Willian) BOOT, geboren te Zierikzee (ZE).
   3.  Geertruida Antonia (Trudie) BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Gehuwd te Bruinisse (ZE) met Willem Johannes (Wim) van DIJKE, kondukteur, geboren te 's-Gravenpolder (ZH), zoon van Jan van DIJKE, machinebankwerker, en Hermina van der GIESEN.

 
XII.183    Hendrik Marinus BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Marinus Marius BEIJE (zie XI.109) en Jozina CATS.
Gehuwd te Noordwijk aan Zee (ZH) met Ria PLUG, geboren te Noordwijk aan Zee (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus (Jaap) BEIJE (zie XIII.264).
   2.  Marinus Marius BEIJE (zie XIII.267).
   3.  Frederik Hendrik BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Johanna Elisabeth de BRUINE, geboren te Dirksland (ZH).

 
XII.185    Thonie Adriaan BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Marinus Marius BEIJE (zie XI.109) en Jozina CATS.
Gehuwd te Oosterland (ZE) met Cornelia KLINK, geboren te Bruinisse (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozias (Jos) BEIJE (zie XIII.271).
   2.  Kornelis Marinus Marius BEIJE (zie XIII.273).
   3.  Adriana Pieternella BEIJE, geboren te Oosterland (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Frans Johan Cornelis DOOGE, geboren te Nieuwerkerk (ZE).

 
XII.194    Samuel BEIJE, arts, geboren op 16-02-1896 te Dreischor (ZE), overleden op 12-10-1968 te Bilthoven (UT) op 72-jarige leeftijd. Hij was drager van het Kruis van Verdienste van het Ned Roode Kruis, zoon van Leendert Jacob BEIJE (zie XI.121) en Cornelia KLAASSE.
Ondertrouwd op 17-09-1924 te Dreischor (ZE), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-10-1924 te Dreischor (ZE) met Cornelia Johanna EVERWIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Leendert BEIJE (zie XIII.277).
   2.  Elisabeth L.C. BEIJE, geboren te Bodegraven (ZH).
Gehuwd met J.A. DIL.

 
XII.209    Pieter BEIJE, geboren op 14-08-1907 te Rotterdam (ZH), overleden op 07-11-1980 te Rotterdam (ZH) op 73-jarige leeftijd, zoon van Pieter Bernardus BEIJE (zie XI.203) en Josepha Johanna HEIJERMANS.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Kommerina van der MEER, geboren te Rotterdam (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephina Johanna BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met C.W. van ALFFEN.
   2.  Elisabeth BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met A RIJSWIJK.

 
XII.211    Joseph BEIJE, geboren op 17-05-1909 te Rotterdam (ZH), overleden op 31-10-1981 te Rotterdam (ZH) op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter Bernardus BEIJE (zie XI.203) en Josepha Johanna HEIJERMANS.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Trijntje STIERMAN, geboren te Rotterdam (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje BEIJE, geboren op 24-04-1942 te Rotterdam (ZH), overleden op 26-01-1974 te Rotterdam (ZH) op 31-jarige leeftijd.
   2.  Pieter Bernard BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met P.J. ZWANENBURG.

 
XII.215    Job BEIJE, slager, geboren op 30-07-1896 te Haamstede (ZE), gedoopt op 01-11-1896 te Haamstede (ZE), overleden op 05-03-1954 te Noordgouwe (ZE) op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan BEIJE (zie XI.207) en Margrieta Jacoba RINGELBERG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-07-1920 te Haamstede (ZE) met Marie Antonia BLOM, 24 jaar oud, geboren op 15-01-1896 te Haamstede (ZE). Zij is een onecht kind, doch later bij het huwelijk van haar ouders erkend, dochter van Jan BLOM, landbouwer, en Emma Hendrika de MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Emma BEIJE, geboren op 27-10-1922 te Burgh (ZE), overleden op 29-06-1956 te Burgh (ZE) op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd te Burgh (ZE) (getuige(n): Info H H Berrevoets) met Marinus van DONGEN, kleermaker, geboren te Duivendijke (ZE).
   2.  Emma Jacoba BEIJE, geboren te Burgh (ZE).
Gehuwd te Den Haag (ZH) met Levinus Pieter GEELHOED, geboren te Den Haag (ZH), zoon van Maarten GEELHOED en Pieternella GROOTJANS.
   3.  Jannij Willij BEIJE, geboren te Burgh (ZE).
Gehuwd te Burgh (ZE) met Gerrit Eliza Willem van DIJK, geboren te Zierikzee (ZE).

 
XII.226    Job BEIJE, veldarbeider, geboren op 27-06-1905 te Burgh (ZE), gedoopt op 20-08-1905 te Burgh (ZE), overleden op 14-05-1973 te Haamstede (ZE) op 67-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BEIJE (zie XI.209) en Cornelia de VOS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-03-1933 te Haamstede (ZE) met Anna Geertruida VERTON, 20 jaar oud, geboren op 02-09-1912 te Haamstede (ZE), overleden op 11-11-2000 te Zierikzee (ZE) op 88-jarige leeftijd, begraven op 15-11-2000 te Haamstede (ZE), dochter van Laurens VERTON en Anna BOUMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia BEIJE, geboren te Haamstede (ZE).
Gehuwd te Haamstede (ZE) met Adrianus JONKER, geboren te Noordwelle (ZE).
   2.  Cornelis (Cees) BEIJE (zie XIII.296).
   3.  Johannes BEIJE, geboren op 02-08-1947 te Haamstede (ZE), overleden op 11-03-1948 te Haamstede (ZE), 222 dagen oud.

 
XII.228    John BEYE, geboren op 06-03-1902 te Grand Rapids, MI, overleden op 29-03-1981 te Grand Rapids, MI op 79-jarige leeftijd, en begraven op Restlawn Memorial Park, Grand Rapids, MI, zoon van Peter BEIJE (zie XI.233) en Anna Henriëtte VANDERWERF.
Gehuwd met Anna Marie NELSON, geboren op 07-04-1912, overleden op 03-09-1981 te Grand Rapids, MI op 69-jarige leeftijd, en begraven op Restlawn Memorial Park, Grand Rapids, MI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra Kay BEYE.
Gehuwd (1) met Wendel HILL.
Gehuwd (2) met Laurence LAKE, geboren ca 1938, overleden op 09-07-1978 te Belding, MI.
   2.  Teryle John BEYE, geboren te Grand Rapids, Kent County, MI.
Gehuwd (1) met Sandy.
Gehuwd (2) te Ft Lauderdale, FL met Brenda ANGELI.

 
XII.239    Jacob Cornelis BEIJE, geboren op 29-08-1902 te Vledderveen (DR), overleden op 24-12-1972 te Rijswijk (ZH) op 70-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jozias BEIJE (zie XI.268) en Janna Wilhelmina van ESPEN.
Gehuwd te Doorn (UT) met Grietje IDENBURG, geboren te Doorn (UT), dochter van Cornelis IDENBURG en Adriana BAANE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Adriana BEIJE, geboren te Rijswijk (ZH).
Gehuwd met B.J. SMEINK.

 
XII.241    Cornelis Paulus BEIJE, geboren op 05-10-1903 te Vledderveen (DR), overleden op 28-06-1971 te Ooltgensplaat (ZH) op 67-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jozias BEIJE (zie XI.268) en Janna Wilhelmina van ESPEN.
Gehuwd te Ooltgensplaat (ZH) met Maatje TROOST, geboren te Ooltgensplaat (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Jozias BEIJE (zie XIII.307).
   2.  Arentje Pieternella BEIJE, geboren te Ooltgensplaat (ZH).
Gehuwd met Henrik Marinus MEIJER, zoon van Leendert MEIJER en Dina Jorina ROOZEMOND.
   3.  Pieter BEIJE (zie XIII.311).

 
XII.245    Teun Frans BEIJE, geboren op 11-12-1906 te Vledderveen (DR), overleden op 19-02-1996 te Oude Tonge (ZH) op 89-jarige leeftijd. In bejaardencentrum Ebbe en Vloed, begraven op 22-02-1996 te Ooltgensplaat (ZH), zoon van Leendert Jozias BEIJE (zie XI.268) en Janna Wilhelmina van ESPEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-07-1932 te Ooltgensplaat (ZH) met Wijntje de VOS, 25 jaar oud, geboren op 19-07-1907 te Rotterdam (ZH), overleden op 16-02-1991 te Ooltgensplaat (ZH) op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dineke BEIJE, geboren te Ooltgensplaat (ZH).
Gehuwd met Willem van der ENT.

 
XII.249    Jacob Abraham Eliza BEIJE, kwekeling, geboren op 03-10-1912 te Zonnemaire (ZE), overleden op 25-08-1981 te Middelburg (ZE) op 68-jarige leeftijd, zoon van Cent Jan BEIJE (zie XI.277) en Cornelia Elisabeth REMEEUS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-12-1939 te Oosterland (ZE) met Lena Pieternella ZOETER, 18 jaar oud, geboren op 01-02-1921 te Oosterland (ZE), overleden op 18-11-1996 te Middelburg (ZE) op 75-jarige leeftijd, dochter van Willem ZOETER en Willemina VERTON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Wilhelmina BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
Gehuwd (1) met G.F.F.R. MAUREAU.
Gehuwd (2) met Peter PAS.
   2.  Willem Cent Jan BEIJE (zie XIII.318).

 
XII.279    Jan Machiel BEIJE, landbouwer in Nagele (NOP) en later in Swifterbant, geboren op 03-04-1923 te Burgh (ZE), overleden op 03-08-1997 te Dronten op 74-jarige leeftijd, zoon van Marinus Adriaan BEIJE (zie XI.313) en Centina Elisabeth HOOGERLAND.
Gehuwd te Haamstede (ZE) met Maria VIS, geboren te Haamstede (ZE), dochter van Pieter Lieven VIS en Elisabeth Fransje GELUK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE (zie XIII.321).
   2.  Jeanette Elisabeth BEIJE, geboren te Burgh (ZE), zij woont in 2004 in Australie.
Gehuwd met Piet WILBERS.

 
XII.288    Cornelis Marinus (Kees) BEIJE, geboren te Ouwerkerk (ZE), zoon van Johannes Marinus BEIJE (zie XI.324) en Maria OOSSE.
Gehuwd te Kloetinge (ZE) met Wouterina (Trien) KUIJPER, geboren te Ouwerkerk (ZE), dochter van Cornelis KUIJPER en Maria BOOGERD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Ria) BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Emmeloord (FL) met Jan ten NAPEL, geboren te Creil.
   2.  Johanna Marina (Annie) BEIJE, geboren te Creil, ongehuwd.
   3.  Johannes Marinus (Johan) BEIJE (zie XIII.329).

 
XII.291    Jan Nicolaas BEIJE, buldozermachinist, geboren te Renesse (ZE), zoon van Pieter Gerardus BEIJE (zie XI.334) en Geertje BRAAM.
Gehuwd te Renesse (ZE) met Bastiaantje ARKENBOUT, geboren te Den Haag (ZH), dochter van Johannes ARKENBOUT en Janna STARRENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Geertje BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
Gehuwd met Lein KOMMERRICH.
   2.  Geertje Pieternella BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
Gehuwd met Cornelis LUIJENDIJK.

 
XII.293    Jan Marinus BEIJE, landbouwer en kampeerexploitant, geboren op 06-04-1916 te Renesse (ZE), overleden op 22-09-1978 te Westerschouwen (ZE) op 62-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie XI.340) en Jannetje Hendrika JONKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-12-1939 te Renesse (ZE) met Petronella Catharina Anna van SLUIS, 24 jaar oud, geboren op 29-11-1915 te Renesse (ZE), overleden op 04-09-2000 te Renesse (ZE) op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Jop BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
Gehuwd te Vlaardingen (ZH) met Maartje FIGEE, geboren te Vlaardingen (ZH).
   2.  Katharina Jannetje BEIJE, geboren op 13-01-1943 te Renesse (ZE), overleden op 14-01-1943 te Renesse (ZE), 1 dag oud.
   3.  Katharina Jannetje BEIJE, geboren te Noordgouwe (ZE).

 
XII.296    Tonis BEIJE, geboren te Haamstede (ZE), zoon van Cornelis Nicolaas BEIJE (zie XI.343) en Cornelia Martina DALEBOUT.
Gehuwd te Scharendijke (ZE) met Alida Wilhelmina DALEBOUT, geboren te Duivendijke (ZE), dochter van Adriaan DALEBOUT en Cornelia FASOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Nicolaas BEIJE, geboren te Haamstede (ZE).
   2.  Cornelia Martina BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
   3.  Adriaan Jacobus BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
   4.  Cornelia Adriana (Lianne) BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Utrecht (UT) met Bram Corstiaan VOGELAAR, geboren te Hengelo.
   5.  Wilhelmina Martina BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).

 
XII.298    Cornelis Pieter BEIJE, geboren te Haamstede (ZE), zoon van Cornelis Nicolaas BEIJE (zie XI.343) en Cornelia Martina DALEBOUT.
Gehuwd met Francien PAANS, geboren te Sprang Capelle (NB), dochter van Martinus PAANS en Johanna OPHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus Cornelis BEIJE, geboren te Goes (ZE).

 
XIII.6    Marinus BEIJE, varensgezel en stoker, geboren op 09-12-1893 te Zierikzee (ZE), overleden op 31-12-1967 te Rotterdam (ZH) op 74-jarige leeftijd, zoon van Antonie BEIJE (zie XII.1) en Dina NESTELAAR.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-10-1916 te Zierikzee (ZE) met Leuntje VERSCHUUR, 19 jaar oud, dienstbode, geboren op 06-10-1897 te Zierikzee (ZE), dochter van Hendrik VERSCHUUR, los werkman, en Marina van der HAVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonie BEIJE (zie XIV.1).
   2.  Hendrik BEIJE, geboren op 27-08-1919 te Zierikzee (ZE), overleden op 23-03-1970 te Poortugal op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Adriana Catharina Corstina van SARIS, geboren te Rotterdam (ZH).
   3.  Johannes BEIJE (zie XIV.5).

 
XIII.13    Marinus BEIJE, metaalbewerker, geboren op 20-05-1894 te Zierikzee (ZE), overleden op 08-10-1987 op 93-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie XII.6) en Maatje TELLE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-09-1919 te Voorburg (ZH) met Johanna Gerardina VERMEER, 24 jaar oud, geboren op 23-05-1895 te Stompwijk (ZH), overleden op 27-06-1959 te Den Haag (ZH) op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan VERMEER en Krijna Hendrika de HOOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas BEIJE, geboren te Voorburg (ZH).
Gehuwd te Rijswijk (ZH) met Dirkje LAARMAN, geboren te IJsselmonde (ZH), dochter van Abraham LAARMAN en Jannetje KOHLER.
   2.  Johanna Gerardina (Jopie) BEIJE, geboren op 09-04-1925, overleden op 01-11-1999 te Zoetermeer (ZH) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Cornelis van der SPLINTER, overleden op 18-06-1987.

 
XIII.18    Nicolaas BEIJE, machinesteller, geboren op 27-08-1898 te Zierikzee (ZE), overleden op 15-06-1973 te Den Haag (ZH) op 74-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie XII.6) en Maatje TELLE.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 02-01-1930 te Den Haag (ZH) met Antonia GERARDTS, 20 jaar oud, geboren op 07-07-1909 te Rotterdam (ZH), overleden op 22-06-1973 op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 07-03-1946 te Voorburg (ZH) met Johanna Maria Elizabeth van der KRAATS, 36 jaar oud, geboren op 12-11-1909 te Rotterdam (ZH), overleden op 15-07-1997 te Nootdorp (ZH) op 87-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Rudolf BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
   2.  Nicolaas BEIJE (zie XIV.12).
   3.  Wilhelmus Franciscus BEIJE (zie XIV.14).
   4.  Maatje BEIJE, geboren te Breda (NB).
Gehuwd met Ab SALA, geboren op 27-04-1932 te Rozenburg, overleden op 13-11-2003 op 71-jarige leeftijd.
   5.  Martinus BEIJE (zie XIV.18).

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Martinus BEIJE, geboren op 08-06-1946 te Voorburg (ZH), overleden op 21-02-1947 te Voorburg (ZH), 258 dagen oud.
   7.  Adriaan BEIJE (zie XIV.21).
   8.  Johannes Cornelis BEIJE (zie XIV.23).
   9.  Willemina (Wil) BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met André RIETVELT.

 
XIII.21    Marinus BEIJE, stuurman en kapitein, geboren op 29-11-1891 te Zierikzee (ZE), overleden op 17-09-1977 te Rilland (ZE) op 85-jarige leeftijd, zoon van Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.8) en Anthonia Jacoba SCHOULS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-02-1916 te Ouwerkerk (ZE) met Willemina STOUTJESDIJK, 24 jaar oud, geboren op 07-02-1892 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 16-05-1980 te Rilland (ZE) op 88-jarige leeftijd, dochter van Adriaan STOUTJESDIJK en Cornelia KOOPMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Cornelis BEIJE, 4e machinist, geboren op 25-07-1916 te Zierikzee (ZE), overleden op 02-11-1942 op 26-jarige leeftijd, op de Atlantische Oceaan a/b M.S. Zaandam (zeemansgraf).
   2.  Cornelia Anthonia (Corrie) BEIJE, geboren op 11-08-1918 te Zierikzee (ZE), overleden op 01-01-2005 te Veere (ZE) op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-06-1947 te Zierikzee (ZE) met Job Dingeman VIERGEVER, 32 jaar oud, geboren op 31-08-1914 te Zierikzee (ZE), overleden op 12-01-1981 te Vlissingen (ZE) op 66-jarige leeftijd.
   3.  Antonia Jacoba (Tonnie) BEIJE, geboren op 28-03-1920 te Zierikzee (ZE), overleden op 22-04-2004 te Groningen (GR) op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1946 te Apeldoorn (GE) met Jan DEIMAN, 24 jaar oud, geboren op 14-11-1921 te Schoonebeek (DR), overleden op 10-04-1995 te Groningen (GR) op 73-jarige leeftijd.
   4.  Adriaan (Ad) BEIJE (zie XIV.32).

 
XIII.26    Johannes BEIJE, kapitein provinciale stoomboot, geboren op 29-09-1895 te Zierikzee (ZE), overleden op 04-01-1980 te Zierikzee (ZE) op 84-jarige leeftijd, zoon van Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.8) en Anthonia Jacoba SCHOULS.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18-04-1918 te Terneuzen (ZE) met Klasina Cornelia Jacoba FAAS, 22 jaar oud, geboren op 11-02-1896 te Terneuzen (ZE), overleden op 02-10-1958 te Zierikzee (ZE) op 62-jarige leeftijd, dochter van Jacobus François FAAS en Francina Geertruida HAGEMAN.
Gehuwd (2) te Zierikzee (ZE) met Olga RIX, geboren op 08-04-1898 te Darmstedt (Dld).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antonia BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd met W.V. EEKMAN.

 
XIII.30    Anthonie BEIJE, geboren op 07-01-1899 te Zierikzee (ZE), overleden op 10-05-1981 te Apeldoorn (GE) op 82-jarige leeftijd, zoon van Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.8) en Anthonia Jacoba SCHOULS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-03-1928 te Zierikzee (ZE) met Johanna Willemina BERREVOETS, 28 jaar oud, geboren op 02-08-1899 te Rotterdam (ZH), overleden op 06-07-1975 te Goes (ZE) op 75-jarige leeftijd, dochter van Kornelis BERREVOETS, arbeider/steenzetter, en Maatje ALEMAN, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia Jacoba BEIJE, geboren op 25-06-1929 te Rotterdam (ZH), overleden op 14-11-1979 te Rotterdam (ZH) op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Pieter Adriaan STRAVERS, geboren te Rotterdam (ZH).
   2.  Maatje BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met L ISELAAR.

 
XIII.32    Nicolaas BEIJE, sigarenmaker, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.8) en Anthonia Jacoba SCHOULS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-07-1922 te Zonnemaire (ZE), bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam met Ida van AST, geboren op 10-06-1902 te Zonnemaire (ZE), overleden op 28-09-1968 te Rotterdam (ZH) op 66-jarige leeftijd, dochter van Anthonie van AST, veldarbeider, en Pieternella HOEKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Cornelis BEIJE (zie XIV.40).
   2.  Anthonie BEIJE, geboren op 15-09-1924 te Zierikzee (ZE), overleden op 14-10-1944 te Duisburg (Dld) op 20-jarige leeftijd. Hij is als oorlogsslachtoffer begraven op "Friedhof" in Duisburg.
   3.  Marinus BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
   4.  Pieternella BEIJE, geboren te Dreischor (ZE).
   5.  Anthonia Jacoba BEIJE, geboren te Dreischor (ZE).
   6.  Johannes BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).

 
XIII.37    Albertus BEIJE, timmerman, geboren op 28-03-1907 te Zierikzee (ZE), overleden op 23-05-1988 te Zierikzee (ZE) op 81-jarige leeftijd, zoon van Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.8) en Anthonia Jacoba SCHOULS.
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Dina KRISTALIJN, geboren te Stavenisse (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia Jacoba BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
   2.  Helena BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Jacob SCHULTZ.

 
XIII.43    Johanna Francina BEIJE, geboren op 10-12-1897 te Zierikzee (ZE), overleden op 08-11-1967 te Zierikzee (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Albertus BEIJE (zie XII.10) en Jozina KAAN.
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Maarten Marinus GEELHOED, geboren op 08-01-1897 te Dreischor (ZE), zoon van Adriaan GEELHOED en Willemina van der LINDE.
Kind:
   1.  Johanna Francina BEIJE, geboren te Leiden (ZH).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Marinus Jan KEUVELAAR, geboren te Zonnemaire (ZE).

 
XIII.48    Marinus BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Albertus BEIJE (zie XII.10) en Jozina KAAN.
Gehuwd (1) te Monster (ZH) met Geertruida van DAALEN, geboren ca 1913 te Naaldwijk (ZH), overleden op 14-02-1940 te 's-Gravenhage (ZH), dochter van Christiaan van DAALEN en Lena van den BERG.
Gehuwd (2) te Monster (ZH) met Janny de JONG, geboren te Poeldijk (ZH), dochter van Adrianus de JONG en Trijntje JANSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Albertus Christiaan Marinus BEIJE (zie XIV.52).
   2.  Christiaan (Chris) BEIJE.
Gehuwd met VELLEKOOP.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hendrik (Henk) BEIJE (zie XIV.56).

 
XIII.51    Anthonie BEIJE, geboren op 21-07-1905 te Zierikzee (ZE), overleden op 30-06-1967 te Den Haag (ZH) op 61-jarige leeftijd, zoon van Albertus BEIJE (zie XII.10) en Jozina KAAN.
Gehuwd te Den Haag (ZH) met Pieternella KAASHOEK, geboren te St Annaland (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Anthonie Jan BEIJE.
Gehuwd met Lia BRUINOOGE.
   2.  Anthonie BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
Gehuwd met J.M.J. VOMAN.
   3.  Dick Willem BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).

 
XIII.53    Nicolaas BEIJE, kantoorbediende, geboren op 25-07-1908 te Zierikzee (ZE), overleden op 20-04-1992 te Zierikzee (ZE) op 83-jarige leeftijd, zoon van Albertus BEIJE (zie XII.10) en Jozina KAAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1931 te Bergen op Zoom (NB) met Paulina BELET, 25 jaar oud, geboren op 20-02-1906 te Bergen op Zoom (NB), overleden op 26-05-1992 te Zierikzee (ZE) op 86-jarige leeftijd, dochter van Johannes BELET en Antje FELLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus (Albert) BEIJE, electr monteur PZEM, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd met Rie VISSER.
   2.  Antje (Annie) BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Adriaan van den HOUTEN, 25 jaar oud, automonteur, geboren op 07-11-1930 te Brouwershaven (ZE), overleden op 22-03-2002 te Goes (ZE) op 71-jarige leeftijd, begraven op 27-03-2002 te Kloetinge (ZE), zoon van Cornelis van den HOUTEN, tramlijnwerker, en Bartelina de JONGE, dienstbode.
   3.  Josina (Jopie) BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Josephus Maria UIJENS.

 
XIII.60    Willem BEIJE, geboren op 16-12-1912 te Rotterdam (ZH), overleden op 12-09-1982 te Rotterdam (ZH) op 69-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie XII.20) en Adriana Maria SIJBES.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Lijntje Sijke BEZEMER, geboren te Geel (Belgie).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana BEIJE, geboren op 13-12-1937 te Rotterdam (ZH), overleden op 15-05-1941 te Rotterdam (ZH) op 3-jarige leeftijd.
   2.  Wilhelmina Magdalena BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met Hermanus Willem Frederik van REINE. Dit echtpaar is naar Australie geëmigreerd, zij arriveerden op 25-08-1957 met het schip "Sibajak" in Sydney.
   3.  Adriana Maria BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met T van SWAAL.
   4.  Bernardus BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met J.P. van DIJK.

 
XIII.66    Jan Jacob BEIJE, geboren op 19-12-1920 te Rotterdam (ZH), overleden op 10-10-1999 op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacob BEIJE (zie XII.22) en Maria ELSHOUT.
Kind:
   1.  Glenn BEYE (zie XIV.76).

 
XIII.67    Willem BEIJE, bankwerker, geboren op 21-12-1921 te Rotterdam (ZH), overleden op 09-05-1977 te Rotterdam (ZH) op 55-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacob BEIJE (zie XII.22) en Maria ELSHOUT.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Teuntje NOORDZIJ, geboren te Rotterdam (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Barendina BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met H de VRIES.
   2.  Willem BEIJE, geboren te Rotterdam (ZH).
Gehuwd met J.M. van WINGERDEN.

 
XIII.111    Tonis Jacobus BEIJE, geboren op 06-03-1920 te Zierikzee (ZE), overleden op 03-12-1990 op 70-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XII.64) en Marina Kaatje den BOER.
Gehuwd met Hendrina Marina FRANSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonis Jacobus BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
   2.  Wilhelmina Hendrina BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).

 
XIII.122    Adriaan BEIJE, geboren op 06-01-1911 te Noordwelle (ZE), overleden op 26-09-1989 te Dordrecht (ZH) op 78-jarige leeftijd, zoon van Antonie BEIJE (zie XII.72) en Pieternella BEIJE (zie XI.154).
Gehuwd te Den Haag (ZH) met Cornelia van STEENVOORDEN, geboren te Den Haag (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoni Leonardus BEIJE (zie XIV.84).
   2.  Anna Maria Pieternella BEIJE, geboren te Maasdam (ZH).
   3.  Marinus Adriaan BEIJE, geboren te Heinenoord (ZH).
   4.  Marijke Margaretha Maria BEIJE, geboren te Heinenoord (ZH).
   5.  Ronaldus Johannes BEIJE, geboren te Heinenoord (ZH).
   6.  Robertus Antoni BEIJE, geboren te Heinenoord (ZH).
   7.  Adriaan Cornelis Johan (Adrie) BEIJE, geboren te Heinenoord (ZH).
   8.  Johannes Ronaldus Robertus BEIJE, geboren te Heinenoord (ZH).
   9.  Pieternella Anna Maria BEIJE, geboren te Heinenoord (ZH).

 
XIII.131    Marinus BEIJE, geboren op 17-02-1910 te Kerkwerve (ZE), overleden op 21-08-1990 te Sirjansland (ZE) op 80-jarige leeftijd, zoon van Leendert BEIJE (zie XII.77) en Alida Johanna PISTORIUS.
Gehuwd met Lena de OUDE, geboren te Zonnemaire (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind BEIJE, geboren op 13-03-1933 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 13-03-1933 te Nieuwerkerk (ZE).
   2.  Maria Lena BEIJE, geboren op 08-01-1940 te Nieuwerkerk (ZE), overleden op 01-05-1943 te Bruinisse (ZE) op 3-jarige leeftijd, alsgevolg van een ongeval.
   3.  Leendert Willem BEIJE.

 
XIII.135    Jacobus BEIJE, geboren op 27-12-1912 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 27-12-1984 te Oldenbroek (GE) op 72-jarige leeftijd, zoon van Leendert BEIJE (zie XII.77) en Alida Johanna PISTORIUS.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 11-02-1938 te Haamstede (ZE), gescheiden 1945/1953 van Marina Paulina QUIST, geboren op 23-01-1920 te Noordgouwe (ZE), overleden op 16-05-1972 te Den Helder (NH) op 52-jarige leeftijd, dochter van Simon QUIST en Adriana VIS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 09-11-1953 te Renesse (ZE) met Bastiana BAAIJENS, 34 jaar oud, geboren op 04-10-1919 te 's-Heer Arendskerke (Z), overleden op 08-03-1963 te Westerschouwen (ZE) op 43-jarige leeftijd, dochter van Johannes BAAIJENS en Pieternella JANSE.
Gehuwd (3) op 51-jarige leeftijd op 16-04-1964 te Westerschouwen (ZE) met Gerrie van WERFHORST, 39 jaar oud, geboren op 22-04-1924 te Oldenbroek (GE), overleden op 27-06-1998 te Oldebroek (GE) op 74-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alida Adriana BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
   2.  Simon Leendert BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
   3.  Leendert Simon BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
   4.  Johannes Jacobus BEIJE, geboren te Renesse (ZE).

Uit het derde huwelijk:
   5.  Petronella BEIJE, geboren te Oldebroek (GE).

 
XIII.143    Johannes BEIJE, geboren te Renesse (ZE), zoon van Leendert BEIJE (zie XII.77) en Alida Johanna PISTORIUS.
Gehuwd met Martina Antonetta van de ZANDE, geboren te Norg (DR).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Johan BEIJE, militair, geboren te Renesse (ZE).
Gehuwd te Oosterbeek (GE) met Maria Theresia BERGERFURT, geboren te Arnhem (GE).

 
XIII.145    Willem BEIJE, landarbeider, geboren op 09-08-1916 te Zierikzee (ZE). Hij is een voorhuwelijkskind, waarvan de biologische vader niet bekend is. Overleden op 23-12-1989 te Kerkwerve (ZE) op 73-jarige leeftijd. Hij heeft door het huwelijk van zijn moeder met Pieter Beije de naam Beije aangenomen, zoon van Pieter BEIJE (zie XII.79) en Willemina van den HOUTEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-09-1945 te Kerkwerve (ZE) met Adriana Cornelia de JONGE, 22 jaar oud, geboren op 28-04-1923 te Kerkwerve (ZE), overleden op 12-11-1997 te Kerkwerve (ZE) op 74-jarige leeftijd, dochter van Johannes de JONGE en Saartje ROTTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemina Sara BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met J.M. BEVELANDER.
   2.  Johannes Jacobus BEIJE (zie XIV.105).
   3.  Pieter Marinus BEIJE (zie XIV.107).
   4.  Charles BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd met Hanneke van GURP.
   5.  Sara BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Gerrit van der WERVE.
   6.  Willem BEIJE (zie XIV.113).
   7.  Marinus BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
   8.  Adriana Cornelia BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).
Gehuwd te Barendrecht (ZH) met Gert SCHELLING.

 
XIII.153    Bartel BEIJE, geboren op 01-10-1902 te Rotterdam (ZH), overleden op 14-05-1940 te Rotterdam (ZH) op 37-jarige leeftijd, zoon van Leendert Klaasje BEIJE (zie XII.90) en Johanna WESTERWEEL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-03-1926 te Rotterdam (ZH) met Antienne BRUINS, 22 jaar oud, geboren op 25-02-1904 te Rotterdam (ZH), overleden op 14-05-1940 te Rotterdam (ZH) op 36-jarige leeftijd, dochter van Harmannus BRUINS en Aletta van der BEEK, het gehele gezin is door bombardement op 24 juni 1940 in Rotterdam omgekomen. (In de overlijdensadvertentie staat vermeld 14 mei 1940).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmanna BEIJE, geboren op 16-07-1927 te Rotterdam (ZH), overleden op 14-05-1940 te Rotterdam (ZH) op 12-jarige leeftijd.

 
XIII.164    Abraham BEIJE, geboren te Middelburg (ZE), zoon van Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.94) en Cathalina HARTE.
Gehuwd te Middelburg (ZE) met Lijkeltje ZOETHOUT, geboren te Sneek (FR), dochter van Tacke ZOETHOUT en Akke van VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tacke BEIJE (zie XIV.119).
   2.  Marinus Cornelis BEIJE.
   3.  Akke Katalina BEIJE.
Gehuwd met HANSEN.
   4.  Katalina Ineke BEIJE.
Gehuwd met van den BOOGAART.
   5.  Irene Magdalena BEIJE.
   6.  Robert Boudewijn BEIJE.
Gehuwd met BEZEMER.

 
XIII.166    Jan Jacob BEIJE, geboren op 14-05-1921 te Middelburg (ZE), overleden op 27-11-1996 te Middelburg (ZE) op 75-jarige leeftijd, zoon van Marinus Cornelis BEIJE (zie XII.94) en Cathalina HARTE.
Gehuwd te Middelburg (ZE) met Pieternella Martina van TINBERGEN, geboren te Middelburg (ZE), dochter van Pieter van TINBERGEN en Cornelia HENDRIKSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijdia BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
Gehuwd met Jan AARNOUTSE.
   2.  Agnes BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
Gehuwd met Tonny van HOORN.

 
XIII.181    Hendrik Adriaan (Henk) BEIJE, geboren te Kerkwerve (ZE), zoon van Pieter BEIJE (zie XII.129) en Adriana Tanneke VERHAGE.
Gehuwd met Leonie van GEMERT, geboren te Eindhoven (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter BEIJE, geboren te Terneuzen (ZE).
Gehuwd te Lelystad met Frouwkje WOLTERS, geboren te Ezinge.
   2.  Willemien BEIJE, geboren te Harderwijk.
Samenwonend met Sico OERLEMANS, geboren te Kampen.

 
XIII.183    Hendrik BEIJE, geboren op 26-04-1927 te Duivendijke (ZE), overleden op 11-10-1994 te Renesse (ZE) op 67-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Leendert BEIJE (zie XII.133) en Kornelia (Cornelia) Laurina van der WEKKEN.
Gehuwd te Renesse (ZE) met Magdalena Kaatje JANSE, geboren te Renesse (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Leendert (Kees) BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
   2.  Wilhelmina Pieternella (Wilma) BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
   3.  Maatje Laurina (Marijke) BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
   4.  Daan Willem BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
   5.  Cornelis BEIJE (zie XIV.141).

 
XIII.185    Jeremias (Jerry) BEIJE, ambtenaar secretarie, geboren te Duivendijke (ZE), zoon van Cornelis Leendert BEIJE (zie XII.133) en Kornelia (Cornelia) Laurina van der WEKKEN.
Gehuwd met Lolkjen Jetske PIERSMA, geboren te Texel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Leendert BEIJE, geboren te Schiedam (ZH), ongehuwd.
   2.  Jacobus Johan (Jaap) BEIJE (zie XIV.144).
   3.  Laurina Lolkjen BEIJE, geboren te Vlissingen (ZE).
Gehuwd te Breda (NB) met Nathaniël (Tanny) van UIJTRECHT, geboren te Curacao.

 
XIII.191    Jan Hendrik BEIJE, tandarts, geboren te Oud Vossemeer (ZE), zoon van Anthonie BEIJE (zie XII.135) en Katolina Pieternella CATSHOEK.
Gehuwd te Zuilen met E.A.C. (Lily) MEIJNEN, geboren te Amsterdam (NH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonia Catholina (Anca) BEIJE, geboren te Leiden (ZH).
Gehuwd te Loenen a/d Vecht met Pieter Dirk BORN.
   2.  Fiona Francisca BEIJE, geboren te Leiden (ZH).
   3.  Gerben Anthonie BEIJE, geboren op 30-08-1970 te Leiden (ZH), overleden op 04-09-1996 te Delft (ZH) op 26-jarige leeftijd.

 
XIII.199    Cornelis Jan (Kees) BEIJE, geboren te Wissenkerke (ZE), zoon van Leendert Jan Johannis (Leen) BEIJE (zie XII.144) en Pieternella Wilhelmina (Pie) KETELAAR.
Gehuwd te Kapelle (ZE) met Leuntje Janna (Leni) de SCHIPPER, geboren te Kapelle (ZE), dochter van Marinus de SCHIPPER, fruitkweker, en Neeltje Maria de JONGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Marinus (Lex) BEIJE (zie XIV.152).
   2.  Marinus Cornelis (Marc) BEIJE, geboren te Kapelle Biezelinge (ZE).
   3.  Mariëlle Anneke (Mariëlle) BEIJE, geboren te Son en Breugel (NB).
Gehuwd te Grou (FR) met Patrick VINK, geboren te Oss (NB).

 
XIII.201    Jan Cornelis (Jan Kees) BEIJE, geboren te Goes (ZE), zoon van Leendert Jan Johannis (Leen) BEIJE (zie XII.144) en Pieternella Wilhelmina (Pie) KETELAAR.
Gehuwd te Goes (ZE) met Hellen VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ramon BEIJE, geboren te Goes (ZE).
   2.  Ralf BEIJE, geboren te Goes (ZE).

 
XIII.204    Jan Kornelis (Jan) BEIJE, geboren te Wissenkerke (ZE), zoon van Jan Johannis (Jan) BEIJE (zie XII.146) en Tannetje Cornelia (Tannie) HAGE.
Gehuwd te Wissenkerke (ZE) met Ramona GALETTO, geboren te Jordan, op het eiland Guimares in de Philipijnen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tanya BEIJE, geboren te Wissenkerke (ZE).

 
XIII.208    Cass Keith (Casey) BEIJE, geboren te Torrance, California (U.S.A.), zoon van Cornelis Jacobus (Cees) BEIJE (zie XII.148) en June BELL.
Gehuwd (1) te Lomita, California (U.S.A.) met Laureen Carol WELSH.
Gehuwd (2) te Las Vegas Nevada (U.S.A.) met Constance Opal (Cathy Jo) WILLIAMS, geboren te Landstuhl (Duitsland).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelius Keith BEIJE, geboren te Hemet California (U.S.A.).
   2.  Raymond Jacobus Scott BEIJE, geboren te Salisbury, North Carolina (U.S.A.).

 
XIII.213    Jan Cornelis Antonius Maria (Jan) BEIJE, geboren te Breda (NB), zoon van Jacob Jan (Jacob) BEIJE (zie XII.151) en Maria Carolina (Marieke) SCHRAUWEN.
Gehuwd te Tilburg (NB), gehuwd voor de kerk te Tilburg (NB) (St Dionysius ('t Heike)) met Johanna Maria Theresia (Annemiek) van der BURGT, geboren te Eindhoven (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwin Jacobus Petrus (Edwin) BEIJE (zie XIV.162).
   2.  Ronald Petrus Jacobus (Ronald) BEIJE (zie XIV.164).

 
XIII.217    Anthonius Josephus Maria (Ton) BEIJE, geboren te Steenbergen (NB), zoon van Jacob Jan (Jacob) BEIJE (zie XII.151) en Maria Carolina (Marieke) SCHRAUWEN.
Gehuwd te Tilburg (NB) met Maria Johanna Francisca (Marianne) van de SANDE, geboren te Tilburg (NB), dochter van Adrianus Josephus Maria van de SANDE en Nellie VINCKX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Adrianus Jacobus Antonius BEIJE, geboren te Tilburg (NB).
   2.  Marleen Carolina Petronella Maria BEIJE, geboren te Tilburg (NB).

 
XIII.221    Leendert Cornelis (Leendert) BEIJE, geboren te Lage Mierde (NB), zoon van Jan Johannes Marinus BEIJE (zie XII.156) en Leuntje van BEEK.
Gehuwd te Oisterwijk (NB) met Johanna Leuntje (Joke) JACOBSEN, geboren te Oisterwijk (NB).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jacobus (Johan) BEIJE (zie XIV.168).
   2.  Pieternella Paulina Johanna (Nathalie) BEIJE, geboren te Papendrecht (ZH).
Gehuwd te Domburg (ZE) met Leendert Joost (Jeroen) van ROOIJEN, geboren te Westkapelle (ZE), zoon van Johannes van ROOIJEN en Lourina WOUTERS.
   3.  Geraldine BEIJE, geboren te Goes (ZE).
Gehuwd te Middelburg (ZE) met Erik SCHUMACHER, geboren 20-11-xxxx te Putten.
   4.  Leendert Pieter (Jeroen) BEIJE (zie XIV.174).
   5.  Ingeli BEIJE, geboren te Goes (ZE), zij is bevriend met Sergio Schipper, geboren op 26-1-1979 te Goes.

 
XIII.223    Cornelis Leendert (Kees) BEIJE, geboren te Montfoort, zoon van Jan Johannes Marinus BEIJE (zie XII.156) en Leuntje van BEEK.
Gehuwd met Corrie DEKKER, geboren te Middelburg (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marco BEIJE (zie XIV.177).
   2.  Margriet BEIJE, geboren te Brielle.
Gehuwd met Dinco van der VORM.

 
XIII.225    Marinus Jan (Rien) BEIJE, geboren te Woerden (UT), zoon van Jan Johannes Marinus BEIJE (zie XII.156) en Leuntje van BEEK.
Gehuwd te Middelburg (ZE) met Annelies KOPPEJAN, geboren te Middelburg (ZE), dochter van Jan KOPPEJAN en Cornelia JOOSSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Femke BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
Gehuwd te Middelburg met Tim FRIESEMA.
   2.  Wieteke BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
   3.  Marit BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
   4.  Imre BEIJE, geboren te Vlissingen (ZE).
   5.  Tessa BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).

 
XIII.227    Leendert Pieter Adam (Leen) BEIJE, geboren op 01-05-1944 te Arnemuiden (ZE), overleden op 31-07-2004 te Arnemuiden (ZE) op 60-jarige leeftijd, begraven op 04-08-2004 te Arnemuiden (ZE), zoon van Jacob Jan BEIJE (zie XII.160) en Janna Cornelia ROTTE.
Gehuwd te Arnemuiden (ZE) met Christina Johanna (Jo) de NOOIJER, geboren te Arnemuiden (ZE), dochter van Lieven de NOOIJER en Klazina van BELZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lia BEIJE, geboren te Arnemuiden (ZE).
Gehuwd met Jos THEUNE.
   2.  Karina BEIJE, geboren te Arnemuiden (ZE).
Gehuwd met Kees de RIDDER.

 
XIII.231    Adriaan Jacob (Ad) BEIJE, geboren te Arnemuiden (ZE), zoon van Jacob Jan BEIJE (zie XII.160) en Janna Cornelia ROTTE.
Gehuwd te Arnemuiden (ZE) met Ineke de NOOIJER, geboren te Arnemuiden (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert BEIJE, geboren te Heinkenszand (ZE).
   2.  Joris BEIJE, geboren te Heinkenszand (ZE).
   3.  Maarten BEIJE, geboren te Heinkenszand (ZE).

 
XIII.235    Jan Adriaan (Jan) BEIJE, geboren te Arnemuiden (ZE), zoon van Jacob Jan BEIJE (zie XII.160) en Janna Cornelia ROTTE.
Gehuwd te Nieuwdorp met Maatje (Matty) WONDERGEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Janna (Annabeth) BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
   2.  Johanneke (Jenneke) BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).
   3.  Marieke Jantine (Marieke) BEIJE, geboren te Middelburg (ZE).

 
XIII.240    Leendert Willem (Leo) BEIJE, geboren te Middelburg (ZE), zoon van Marinus Jan BEIJE (zie XII.166) en Jeanette Louisa Hendrika ROOSE.
Gehuwd te Veere (ZE) met Neeltje (Els) BRAND, geboren te Domburg (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mirande Felicia BEIJE, geboren te Oostkapelle (ZE).
   2.  Luciëlle Amanda BEIJE, geboren te Oostkapelle (ZE).

 
XIII.249    Alida Aletta BEIJE, geboren te Breda (NB), dochter van Nicolaas Pieter BEIJE (zie XII.175) en Jacoba van 't HOFF.
Gehuwd (1) te Lemmer (FR) met Trinus BIJLSMA, geboren te Lemmer (FR).
Gehuwd (2) te Coevorden (DR) met Dirk Jan MEIJER, geboren te Groningen (GR).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Djesko Yvar BEIJE (Djesko Yvar Bijlsma), geboren te Lemmer (FR). Bij Kon. Besluit no.: NM854/378 dd 23-9-1986 is zijn naam officieel gewijzigd in Djesko Yvar Beije.

 
XIII.252    Marinus Marius BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Jan Johannes BEIJE (zie XII.179) en Johanna Jannetje REINHOUD.
Gehuwd (1) te Zierikzee (ZE) met Janna Cornelia van 't HOF, geboren te Nieuwerkerk (ZE).
Gehuwd (2) te Goes (ZE) met Petra LAURET.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Diana BEIJE, geboren te Rockanje (ZE).
   2.  Ingrid BEIJE, geboren te Wilhelminadorp (ZE).
Gehuwd voor de kerk te Haamstede (ZE) met Eli STOUTJESDIJK.

 
XIII.258    Gerardus Marinus (Gerard) BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Pieter Frederik BEIJE (zie XII.181) en Mijntje de KORTE.
Gehuwd te Bruinisse (ZE) met Adriana Cornelia (Adrie) van DIJK, geboren te Bruinisse (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Jurriaan (Peter) BEIJE, geboren te Goes (ZE).
   2.  Mark Cornelis (Mark) BEIJE, geboren te Goes (ZE).

 
XIII.264    Jacobus (Jaap) BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Hendrik Marinus BEIJE (zie XII.183) en Ria PLUG.
Gehuwd (1) te Troissereux (Frankrijk) met Lucia DHONRY, geboren te Troissereux (Frankrijk).
Gehuwd (2) te Wanbez (Frankrijk) met Odile Rolande BAGUET, geboren te Wanbez (Frankrijk).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mélanie BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE).

 
XIII.267    Marinus Marius BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Hendrik Marinus BEIJE (zie XII.183) en Ria PLUG.
Gehuwd te Nieuwerkerk (ZE) met Alida Dingena (Laila) AHRENS, geboren te Zierikzee (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaïrus Marinus BEIJE, geboren te Goes (ZE).
   2.  Niva Joanna BEIJE, geboren te Goes (ZE).

 
XIII.271    Jozias (Jos) BEIJE, geboren te Sirjansland (ZE). Hij is op 26 februari 2005 in Utrecht opnieuw geïnstalleerd, was dit reeds sedert 6 maart 2004, in De Derde Kamer. Dit schaduwparlement voor internationale armoedebestrijding heeft 150 leden, waarvan 120 uit Nederland en de resterende 30 uit ontwikkelingslanden. Leden van De Derde Kamer zijn allen vrijwilligers, die zich niet willen neerleggen bij armoede en onderdrukking in de wereld. Ze werden geselecteerd uit ruim 500 aanmeldingen.
Het komende jaar gaan zij zich inzetten om regering en Tweede Kamer te adviseren over alles wat met ontwikkelingsamenwerking te maken heeft, waaronder hulp, handel, landbouwsubsidies en Migratie. Jos was het afgelopen zittingsjaar het meest tevreden over de bijdrage in het debat over het functioneren van de VN. (Ons Eiland, dd 24-02-2005), zoon van Thonie Adriaan BEIJE (zie XII.185) en Cornelia KLINK.
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Irma Anne SCHOENMAKERS, geboren te Bilthoven (UT).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thonie Adriaan BEIJE, geboren te Goes (ZE).

 
XIII.273    Kornelis Marinus Marius BEIJE, geboren te Oosterland (ZE), zoon van Thonie Adriaan BEIJE (zie XII.185) en Cornelia KLINK.
Samenwonend met Jacqueline Dorothea Diana TEERINK, geboren te Zelhem (GE).
Uit deze relatie:
   1.  Sem BEIJE, geboren te Alblasserdam (ZH).
   2.  Simone Cornelie BEIJE, geboren te Dordrecht (ZH).

 
XIII.277    Jacob Leendert BEIJE, geboren te Bodegraven (ZH), zoon van Samuel BEIJE (zie XII.194) en Cornelia Johanna EVERWIJN.
Gehuwd met Mies den HERTOG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Caroline BEIJE.
   2.  Mieske BEIJE.

 
XIII.296    Cornelis (Cees) BEIJE, bloemist, geboren te Haamstede (ZE), zoon van Job BEIJE (zie XII.226) en Anna Geertruida VERTON.
Gehuwd met Petronella Charlotte VOGELAAR, geboren te Haarlemmermeer, dochter van Petrus VOGELAAR en Aaltje BUISER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Job Johannes (Johan) BEIJE (zie XIV.213).
   2.  Alida Cornelia BEIJE, geboren te Aalsmeer (NH).
Gescheiden van Hans van NES.

 
XIII.307    Leendert Jozias BEIJE, geboren op 07-03-1940 te Ooltgensplaat (ZH), overleden op 05-03-1999 te Dirksland (ZH) op 58-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1999 te Ooltgensplaat (ZH), zoon van Cornelis Paulus BEIJE (zie XII.241) en Maatje TROOST.
Echtgenote is E.C. van PUTTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maatje Maria BEIJE, geboren te Ooltgensplaat (ZH).
   2.  Johanna Cornelia BEIJE, geboren te Ooltgensplaat (ZH).
   3.  Cornelius Pieter BEIJE (zie XIV.219).

 
XIII.311    Pieter BEIJE, account manager, geboren op 28-01-1945 te Barendrecht (ZH), overleden op 17-12-1990 te Ooltgensplaat (ZH) op 45-jarige leeftijd, begraven op 21-12-1990 te Ooltgensplaat (ZH), zoon van Cornelis Paulus BEIJE (zie XII.241) en Maatje TROOST.
Gehuwd te Ooltgensplaat (ZH) met Maria Willempje van VEEN, geboren te Ooltgensplaat (ZH), dochter van Jan van VEEN en Trijntje GAKEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jan (René) BEIJE, netwerkbeheerder, geboren te Ooltgensplaat (ZH).
Gehuwd met Laurina (Linda) MALIEPAARD, geboren te Middelharnis (ZH).
   2.  Trijntje Jacoba BEIJE, geboren te Ooltgensplaat (ZH).

 
XIII.318    Willem Cent Jan BEIJE, geboren te Den Haag (ZH), zoon van Jacob Abraham Eliza BEIJE (zie XII.249) en Lena Pieternella ZOETER.
Gehuwd (1) te Rijswijk (ZH) met J.E. GALJAARD.
Gehuwd (2) met Astrid van NOORDEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Kim BEIJE.
   2.  Daphne BEIJE.
   3.  Monique BEIJE.
   4.  Mark BEIJE.

 
XIII.321    Marinus BEIJE, geboren te Burgh (ZE), zoon van Jan Machiel BEIJE (zie XII.279) en Maria VIS.
Gehuwd (1) te Heemstede met Martha van der LAAN, geboren te Heemstede.
Gehuwd (2) met Nienke BUIJS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Marijn BEIJE, geboren te Delft (ZH).
   2.  Pauline Marthe (Pauline) BEIJE, geboren te Delft (ZH).
   3.  Anne Marie BEIJE, geboren te Delft (ZH).

 
XIII.329    Johannes Marinus (Johan) BEIJE, geboren te Creil, zoon van Cornelis Marinus (Kees) BEIJE (zie XII.288) en Wouterina (Trien) KUIJPER.
Gehuwd te Emmeloord (FL) met Boukje JONGSMA, geboren te Lemmer (FL).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathijs BEIJE, geboren te Creil.
   2.  Tim BEIJE, geboren te Creil.
   3.  Anniek BEIJE, geboren te Creil.

 
XIV.1    Antonie BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Marinus BEIJE (zie XIII.6) en Leuntje VERSCHUUR.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met B van der ENT, geboren te Rotterdam (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaike Adriaantje BEIJE, geboren op 29-08-1944 te Rotterdam (ZH), overleden op 26-11-1975 te Leerdam op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd te Brielle (ZH) met Johannes van den HEUVEL, geboren te Maassluis (ZH).

 
XIV.5    Johannes BEIJE, geboren op 09-02-1922 te Alblasserdam (ZH), overleden op 24-02-1992 te Rotterdam (ZH) op 70-jarige leeftijd, zoon van Marinus BEIJE (zie XIII.6) en Leuntje VERSCHUUR.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met M HERREZEEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rien BEIJE.
Gehuwd te Rotterdam (ZH) met Marianne.
   2.  Guus BEIJE.
Gehuwd met Florenza.
   3.  Marleen BEIJE.
Gehuwd met Jean Pierre.

 
XIV.12    Nicolaas BEIJE, geboren te Voorburg (ZH), zoon van Nicolaas BEIJE (zie XIII.18) en Antonia GERARDTS.
Gehuwd met Nel MUREAU, dit huwelijk is later ontbonden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwin BEIJE (zie XV.9).

 
XIV.14    Wilhelmus Franciscus BEIJE, geboren te Voorburg (ZH), zoon van Nicolaas BEIJE (zie XIII.18) en Antonia GERARDTS.
Gehuwd met Adriana Hendrika (Sjaan) NUMEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Hendrika BEIJE.
   2.  Hubertina Maria BEIJE.
   3.  Wilhelmus Franciskus BEIJE.

 
XIV.18    Martinus BEIJE, geboren te Voorburg (ZH), zoon van Nicolaas BEIJE (zie XIII.18) en Antonia GERARDTS.
Gehuwd met Ria van der DUIM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus BEIJE.
Gehuwd met Roy HEMPEL.

 
XIV.21    Adriaan BEIJE, geboren te Voorburg (ZH), zoon van Nicolaas BEIJE (zie XIII.18) en Johanna Maria Elizabeth van der KRAATS.
Gehuwd te Strathroy, Ontario (Canada) met Jo-Anne Margaret DYER, geboren te Strathroy, Ontario (Canada).
Uit dit huwelijk:
   1.  Angela Michelle BEIJE, geboren te London, Ontario (Canada).
   2.  Sheila Noëlle BEIJE, geboren te London, Ontario (Canada).
   3.  Pamela Sue BEIJE, geboren te London, Ontario (Canada).
   4.  Paula Susanne BEIJE, geboren te London, Ontario (Canada).

 
XIV.23    Johannes Cornelis BEIJE, geboren op 29-04-1949 te Voorburg (ZH), overleden op 02-05-2000 op 51-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEIJE (zie XIII.18) en Johanna Maria Elizabeth van der KRAATS.
Gehuwd met Dragana SVETKOVSKA, geboren te Skopje (Yugoslavië).
Uit dit huwelijk:
   1.  Krste Nicolaas BEIJE, geboren te Delft (ZH).
   2.  Kiril Mario BEIJE, geboren te Delft (ZH).

 
XIV.32    Adriaan (Ad) BEIJE, scheepswerktuigbouwkundige, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Marinus BEIJE (zie XIII.21) en Willemina STOUTJESDIJK.
Gehuwd te Kattendijke (ZE) met Nelly Magdalena (Nel) van der LINDE, geboren te Kattendijke (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Cornelis BEIJE, journalist, geboren te Goes (ZE).
Gehuwd te Middelburg (ZE) met Johanna Wilhelmina (Joke) van der MOLEN, geboren te Terneuzen (ZE).
   2.  Paul Robert BEIJE, econoom, geboren te Vlissingen (ZE), ongehuwd.

 
XIV.40    Marinus Cornelis BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Nicolaas BEIJE (zie XIII.32) en Ida van AST.
Gehuwd met Pieternella SCHEMKES, geboren te Rotterdam (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eduard BEIJE, geboren op 18-08-1952 te Rotterdam (ZH), overleden op 27-01-1955 te Rotterdam (ZH) op 2-jarige leeftijd.

 
XIV.52    Albertus Christiaan Marinus BEIJE, geboren te Poeldijk (ZH), zoon van Marinus BEIJE (zie XIII.48) en Geertruida van DAALEN.
Gehuwd te Monster (ZH) met Maria BOSSARD, geboren te s'-Gravenzande (ZH), dochter van Jo BOSSARD en Greta STUURMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolanda BEIJE, geboren te Monster (ZH).
   2.  Marietta BEIJE, geboren te Monster (ZH).
   3.  Martijn Albert BEIJE, geboren te Monster (ZH).

 
XIV.56    Hendrik (Henk) BEIJE, geboren te Poeldijk (ZH), zoon van Marinus BEIJE (zie XIII.48) en Janny de JONG.
Gehuwd te 's-Gravenhage (ZH) met Dini van DIJK, geboren te Almkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne BEIJE, geboren te 's-Gravenhage (ZH).
Gehuwd te Deurne (NB) met Albert SMEITINK, geboren te Dieren (GLD).
   2.  Marco BEIJE (zie XV.31).
   3.  Antoine BEIJE (zie XV.33).

 
XIV.76    Glenn BEYE, zoon van Jan Jacob BEIJE (zie XIII.66).
Gehuwd met Linda.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christine BEYE.
   2.  Lisa BEYE.

 
XIV.84    Antoni Leonardus BEIJE, geboren te Kerkwerve (ZE), zoon van Adriaan BEIJE (zie XIII.122) en Cornelia van STEENVOORDEN.
Kinderen:
   1.  Adriaan Pieter (Patrick) BEIJE, geboren te Puttershoek.
Gehuwd met Nicole NOSSENT, geboren te Rotterdam (ZH).
   2.  Maartje Cornelia BEIJE, geboren te Puttershoek.
Gehuwd met Leon DEKKER.

 
XIV.105    Johannes Jacobus BEIJE, kapitein binnenvaart, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Willem BEIJE (zie XIII.145) en Adriana Cornelia de JONGE.
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Wilhelmina Adriana MINNAARD, geboren te Yerseke (ZE), dochter van Johannes Willem MINNAARD en Kornelia OOSTDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne BEIJE, geboren te Reimerswaal (ZE).
Gehuwd (1) te Reimerswaal (ZE) met Ronald Christiaan BRAAM, geboren te Reimerswaal (ZE).
Partner is Antonius Sebastianus Maria van den AARSEN, geboren te Bergen op Zoom (NB).
   2.  Erwin BEIJE (zie XV.44).
   3.  Bianca BEIJE, geboren te Reimerswaal (ZE).
Gehuwd te Reimerswaal (ZE) met Johannes Jacobus BOGAARDS, geboren te Goes (ZE), zoon van Roelof Hesselius BOGAARDS en Trijntje van der POEL.
   4.  Richard BEIJE, geboren te Reimerswaal (ZE).

 
XIV.107    Pieter Marinus BEIJE, schipper en bakker, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Willem BEIJE (zie XIII.145) en Adriana Cornelia de JONGE.
Gehuwd met M BOOGERD, geboren te Oosterland (ZE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Monica BEIJE.
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Jeroen KLINK.
   2.  Anouk BEIJE.
Gehuwd te Zierikzee (ZE) met Erik RUITENBEEK.

 
XIV.113    Willem BEIJE, geboren te Zierikzee (ZE), zoon van Willem BEIJE (zie XIII.145) en Adriana Cornelia de JONGE.
Gehuwd te Hoogvliet met Agnes BRANDENBURG, geboren te Hoogvliet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wendy BEIJE, geboren te Hoogvliet.
   2.  Jorien BEIJE, geboren te Hoogvliet.

 
XIV.119    Tacke BEIJE, geboren te Middelburg (ZE), zoon van Abraham BEIJE (zie XIII.164) en Lijkeltje ZOETHOUT.
Gehuwd met Lamberdina van ZWAM, geboren te Arnhem (GE), dochter van Wilhelmus van ZWAM en Lammerdina van den AKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Adrianus BEIJE.
   2.  Mariska Jolanda BEIJE.
   3.  Stefanus Theodorus BEIJE.

 
XIV.141    Cornelis BEIJE, zoon van Hendrik BEIJE (zie XIII.183) en Magdalena Kaatje JANSE.
Gehuwd te Westerschouwen (ZE) met Loura DAVIDSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daisy Daniëlle BEIJE, geboren te Renesse (ZE).
   2.  Leroy Lourens BEIJE, geboren te Renesse (ZE).

 
XIV.144    Jacobus Johan (Jaap) BEIJE, geboren te Schiedam (ZH), zoon van Jeremias (Jerry) BEIJE (zie XIII.185) en Lolkjen Jetske PIERSMA.
Gehuwd te Breda (NB) met Caroline Maria Dolores KENNIS, geboren te Vessem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Kobus BEIJE, geboren te Breda (NB).
   2.  Marie Johanna BEIJE, geboren te Breda (NB).

 
XIV.152    Leendert Marinus (Lex) BEIJE, geboren te Kapelle Biezelinge (ZE), zoon van Cornelis Jan (Kees) BEIJE (zie XIII.199) en Leuntje Janna (Leni) de SCHIPPER.
Gehuwd te Bodegraven (ZH) met Jolanda CATS, geboren te IJsselstein (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maximiliaan Gerardus (Max) BEIJE, geboren te Gouda.
   2.  Boris Leendertzoon (Boris) BEIJE, geboren te Gouda.
   3.  Anna Helena (Lena) BEIJE, geboren te Portugaal.

 
XIV.162    Edwin Jacobus Petrus (Edwin) BEIJE, geboren te Tilburg (NB), zoon van Jan Cornelis Antonius Maria (Jan) BEIJE (zie XIII.213) en Johanna Maria Theresia (Annemiek) van der BURGT.
Samenwonend te 's-Hertogenbosch (NB), ondertrouwd te 's-Hertogenbosch (NB), gehuwd te Leiden (ZH) met Petronella Johanna (Sandra) FRANSE, geboren te Leiden (ZH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Kevin BEIJE, geboren te Empel (NB).
   2.  Ruben BEIJE, geboren te Empel (NB).

 
XIV.164    Ronald Petrus Jacobus (Ronald) BEIJE, geboren te Rosmalen (NB), zoon van Jan Cornelis Antonius Maria (Jan) BEIJE (zie XIII.213) en Johanna Maria Theresia (Annemiek) van der BURGT.
Samenwonend te 's-Hertogenbosch (NB), ondertrouwd te 's-Hertogenbosch (NB), gehuwd te 's-Hertogenbosch (NB) met Saskia Petronella Hendrika (Saskia) HAGEN, geboren te 's-Hertogenbosch (NB), dochter van Hermanus Johanna Wilhelmina HAGEN en Henrica Antonetta PETERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kas BEIJE, geboren te 's-Hertogenbosch.
   2.  Kiki BEIJE, geboren te 's-Hertogenbosch (NB).

 
XIV.168    Johannes Jacobus (Johan) BEIJE, kok, zoon van Leendert Cornelis (Leendert) BEIJE (zie XIII.221) en Johanna Leuntje (Joke) JACOBSEN.
Gehuwd te Curacao met Biemla BOEDHOE, geboren 22-11-xxxx.
Uit dit huwelijk:
   1.  Damayanti BEIJE, geboren te Utrecht (UT).
   2.  Indira BEIJE, geboren te Oss (NB).

 
XIV.174    Leendert Pieter (Jeroen) BEIJE, geboren te Goes (ZE), zoon van Leendert Cornelis (Leendert) BEIJE (zie XIII.221) en Johanna Leuntje (Joke) JACOBSEN.
Samenwonend met Irma BIK.
Uit deze relatie:
   1.  Tara Mae BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).
   2.  Myria BEIJE, geboren te Den Haag (ZH).

 
XIV.177    Marco BEIJE, geboren te Brielle, zoon van Cornelis Leendert (Kees) BEIJE (zie XIII.223) en Corrie DEKKER.
Partner is Kylie CHEW.
Uit deze relatie:
   1.  Arnéh BEIJE, geboren te Rockanje. Hij is na zijn geboorte samen met zijn moeder weer terug naar Australie gegaan.

 
XIV.213    Job Johannes (Johan) BEIJE, geboren te Aalsmeer (NH), zoon van Cornelis (Cees) BEIJE (zie XIII.296) en Petronella Charlotte VOGELAAR.
Gehuwd te Hoogeveen met Lammie Melanie KOSTER, geboren te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruth BEIJE, geboren te Almere.
   2.  Jonas BEIJE, geboren te Almere.

 
XIV.219    Cornelius Pieter BEIJE, geboren te Ooltgensplaat (ZH), zoon van Leendert Jozias BEIJE (zie XIII.307) en E.C. van PUTTEN.
Kind:
   1.  Robin BEIJE.

 
XV.9    Edwin BEIJE, zoon van Nicolaas BEIJE (zie XIV.12) en Nel MUREAU.
Gehuwd met Bianca ARTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael BEIJE.
   2.  Kevin BEIJE.

 
XV.31    Marco BEIJE, geboren te 's-Gravenhage (ZH), zoon van Hendrik (Henk) BEIJE (zie XIV.56) en Dini van DIJK.
Samenwonend met Ingrid GROOVE, geboren te Helmond (NB).
Uit deze relatie:
   1.  Marijn BEIJE, geboren te Deurne (NB).
   2.  Anouk BEIJE, geboren te Helmond (NB).

 
XV.33    Antoine BEIJE, geboren te Deurne (NB), zoon van Hendrik (Henk) BEIJE (zie XIV.56) en Dini van DIJK.
Samenwonend met Karla DAUTZENBERG, geboren te Deurne (NB).
Uit deze relatie:
   1.  Bas BEIJE, geboren te Deurne (NB).
   2.  Kim BEIJE, geboren te Helmond (NB).

 
XV.44    Erwin BEIJE, geboren te Reimerswaal (ZE), zoon van Johannes Jacobus BEIJE (zie XIV.105) en Wilhelmina Adriana MINNAARD.
Gehuwd met Jorina Margriet MEIER, geboren te Amersfoort, dochter van Lucianus Eduard MEIER en Geertje van de GRUITER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dyon Patrique BEIJE, geboren te Goes (ZE).
   2.  Antoinetta Rianda BEIJE, geboren te Goes (ZE).

 gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software