Kwartierstaat van Jacob Jan BEIJE


Generatie I

 
1    Jacob Jan (Jacob) BEIJE, rijksambtenaar, geboren op 12-10-1917 om 22.00 uur te Oosterland (ZE), overleden op 14-03-1998 te Tilburg (NB) op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-03-1998 te Tilburg (NB), zoon van Jan Kornelis (Jan Kees) BEIJE (zie 2) en Izabella Jacoba (Bella) HANSE (zie 3).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-01-1944 te Zundert (NB) met Maria Carolina (Marieke) SCHRAUWEN, geboren te Zundert (NB).
 
Generatie II

 
2    Jan Kornelis (Jan Kees) BEIJE, landbouwer en later herbergier, geboren op 24-08-1874 te Oosterland (ZE). Uit de aangifte van geboorte door Jan Johannes Beije:

"Heden den vier- en twintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd en vier en zeventig verscheen voor mij Burgemeester van Oosterland en ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Oosterland Jan Johannes Beije, van beroep landbouwer, wonende te Oosterland, de welke mij heeft verklaard dat op den vier- en twintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd en vier en zeventig des namiddags ten vier ure binnen deze gemeente in het huis wijk A, nommer 44, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem, aangever en van zijne huisvrouw Adriana Pieternella Flohil, den voornaam van Jan Kornelis.

Getuigen bij de aangifte:

Adriaan Bugterse, oud zestig jaar en van beroep onderwijzer
Jacob Kloote, oud zes- en dertig jaar en van beroep arbeider

, overleden op 28-02-1964 te Wissenkerke (ZE) op 89-jarige leeftijd, zoon van Jan Johannes BEIJE (zie 4) en Adriana Pieternella FLOHIL (zie 5).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-05-1907 te Oosterland (ZE) met de 26-jarige
3    Izabella Jacoba (Bella) HANSE, geboren op 19-10-1880 te Oosterland (ZE), overleden op 18-10-1968 te Venray (LB) op 87-jarige leeftijd, in huize "De Kruuse", binnen een week na overplaatsing vanuit "Vredesteijn" in Wissenkerke. Dochter van Leendert Cornelisz HANSE (zie 6) en Adriana Martina VERSTRAATE (zie 7).
 
Generatie III

 
4    Jan Johannes BEIJE, landbouwer, geboren op 21-02-1845 te Oosterland (ZE), overleden op 13-10-1916 te Oosterland (ZE) op 71-jarige leeftijd. Op 2 aug.1877 koopt Jan een schuur en erf, sectie 487, 488, 341, 342 en 343 voor fl 4000,- van J.W.de Borst Verdoorn. (not.v.d.Lek de Clercq), zoon van Jacob BEIJE (zie 8) en Janna van GRAAFEILAND (zie 9).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-03-1871 te Oosterland (ZE) met de 23-jarige
5    Adriana Pieternella FLOHIL, landvrouw, geboren op 06-10-1847 te Oosterland (ZE), overleden op 01-06-1910 te Oosterland (ZE) op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan Joostz FLOHIL (zie 10) en Cornelia SMALLEGANGE (zie 11). Op 29-05-1873 maakt dit echtpaar ieder een testament op de langstlevende bij notaris Bouvin.
 
6    Leendert Cornelisz HANSE, landbouwer, geboren op 02-07-1846 te Sirjansland (ZE), overleden op 15-04-1914 te Oosterland (ZE) op 67-jarige leeftijd, zoon van Kornelis Jansz HANSE (zie 12) en Isabella Jacoba de BRAAL (zie 13).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-05-1877 te Ouwerkerk (ZE) met de 29-jarige
7    Adriana Martina VERSTRAATE, geboren op 15-11-1847 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 08-03-1931 te Oosterland (ZE) op 83-jarige leeftijd, dochter van Jacobus VERSTRAATE (zie 14) en Martijntje VISSER (zie 15).
 
Generatie IV

 
8    Jacob BEIJE, landbouwer en herbergier te Oosterland, geboren op 15-02-1789 te Serooskerke (S) (ZE) (getuige(n): Adriana Jacobse Verseput, geboren in 1750 en zuster van zijn moeder.), overleden op 08-04-1857 te Oosterland (ZE) op 68-jarige leeftijd. Hiervan werd aangifte gedaan door zijn zoon Leendert. Op 24 oct. 1837 is er een inventaris, er is bijna geen bezit (not.de Clercq)
Op 23 apr. 1839 koopt Jacob een huis en erf, nr 38, voor fl 350,-; hij leent op 11 juli geld van E.E.Schutter (not.Borrendam)
Van 1842 tot 1849 houdt Jacob via notaris Bouvin regelmatig verkopingen van koeien, vaarzen, paarden en onroerend goed
In 1843 verkoopt hij een huis met erf en gevolge, sectie F-328 in het Korte Groenendaal aan Adr. Bakker
Op 9 feb.1847 leent Jacob fl 2800,- tegen 5% van Jonkheer Karel Willemse de Jonge; het onderpand is een schuur achter het Gasthuis,F-353b; 1 bunder en 46 roeden land, F-253a; 71 roeden bouwland, F-253; en 1 bunder 37 roe bouwland F-252 met een daarop gezette nieuwe schuur (not.Bouvin), zoon van Jacob Marinusz (BEIJE) (zie 16) en Maria Jacobse VERSEPUT (zie 17).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 12-05-1815 te Duivendijke (ZE) met Pieternella LANDSHEER, 19 jaar oud, particuliere, geboren op 03-09-1795 te Duivendijke (ZE), overleden op 23-08-1829 te Oosterland (ZE) op 33-jarige leeftijd. Voor hun komst naar Oosterland, ca 1816, woonde het echtpaar in Elkerzee en later ook nog in Ellemeet. In Oosterland was een pand, gebouwd in 1740 en gelegen aan het Marktplein no: 41, leeg komen te staan. (In 1812 werd het nog bewoond door Jan Hogerland met vrouw en kinderen. In 1813 ontving hij nog "de somma van 30 gulden, voor één jaar kamerverhuur aan het Gemeentebestuur"). Het pand was als dorpshuis, herberg en tevens vergaderplaats voor het Gemeentebestuur in gebruik. Baljuw en Schepenen regelden de juridische zaken van de Gemeente altijd in dit dorpshuis. In 1816 ging het beheer over naar Jacob Beije. Enkele aanduidingen van dit dorpshuis uit die tijd waren: "Herberg van Beije", "Het Dorpshuis van Beije" en "Hotel Beije". Hierover later meer.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 19-10-1832 te Oosterland (ZE), gehuwd voor de kerk op 21-10-1832 te Oosterland (ZE) met Janna van GRAAFEILAND, 26 jaar oud (zie 9). Op 22 dec. 1849 maken Jacob en Janna bij notaris J.M.Bouvin testamenten op, waarbij zij "alles wat de wet toestaat", nalaten aan elkaar.
9    Janna van GRAAFEILAND, naayster, geboren op 13-02-1806 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 03-12-1869 te Oosterland (ZE) op 63-jarige leeftijd, dochter van Marinus van GRAAFEILAND (zie 18) en Maria Jans STOUTJESDIJK (zie 19). Op 22 dec. 1849 maken Jacob en Janna bij notaris J.M.Bouvin testamenten op, waarbij zij "alles wat de wet toestaat", nalaten aan elkaar.
 
10    Jan Joostz FLOHIL, landbouwer op de hofstede Weltevreden in Oosterland en grondbezitter, van 1845 tot 1848 was hij diaken, geboren op 31-08-1820 te Oosterland (ZE), overleden op 17-03-1917 te Oosterland (ZE) op 96-jarige leeftijd. Jan was een invloedrijk man, hij werd ruim 96 jaar en woonde tot zijn dood op zijn boerderij "Weltevreden" te Oosterland. Nadat hij aanvankelijk kans gezien had om zijn boerderij aanzienlijk uit te breiden, van de 12 bunder, die ze bij de dood van Cornelia, zijn eerste vrouw, groot was, doet bij de boeren van Oosterland nu het verhaal de ronde, dat ze later voor een groot deel is gekannibaliseerd, dat wil zeggen dat er steeds weer stukken land werden verkocht om de studie van zijn zonen mogelijk te maken. Het is duidelijk dat deze manier van investeren, in de opleiding voor de kinderen, verdragende en ingrijpende consequenties heeft gehad voor zijn zeer talrijk nageslacht.
Op 29 maart 1839 koopt Jan 4 bunder land op Oosterland voor fl 647,- (not.Borrendam)
In 1851 moest hij fl 22,- betalen aan de Hoofdelijke Omslag van Oosterland.
Op 4 januari 1872 maakt Jan een testament waarbij hij Hendrika een lijfrente van fl 700,- per jaar wil nalaten; hij verzoekt de kinderen om hier mee in te stemmen.
Op 18 mei 1876 verkoopt Jan een huis op Oosterland aan Jan Padmos, herbergier, voor fl 400,- (not.Molenbeek)
Op 28 november 1876 leent Jan fl 10.000,- en op 27 october 1879 nog eens fl 2.000,- met als onderpand zijn land en hofstede. Zoon van Joost FLOHIL (zie 20) en Adriana BAL (zie 21).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-04-1843 te Oosterland (ZE) met Cornelia SMALLEGANGE, 24 jaar oud (zie 11).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 16-12-1853 te Noordgouwe (ZE) met Hendrika de VLIEGER, 24 jaar oud, particuliere, geboren op 19-06-1829 te Noordgouwe (ZE), overleden op 04-09-1907 te Oosterland (ZE) op 78-jarige leeftijd. Op 7 dec. 1853 maken hij en Hendrika een testament op langstlevende waarbij de bestaande bezittingen worden uitgesloten (not. Bouvin, Oosterland).
11    Cornelia SMALLEGANGE, geboren op 14-09-1818 te Oosterland (ZE), overleden op 29-05-1851 te Oosterland (ZE) op 32-jarige leeftijd. Pas in juli 1856, 5 jaar na het overlijden van Cornelia, wordt de inventarislijst door de notaris opgemaakt. Zij bezaten o.a. 5 paarden, een boereninspan, huisraad enz.; na aftrek van de schulden samen ongeveer fl 2.600,- waard, dochter van Govert SMALLEGANGE (zie 22) en Petronella van NIEUWENHUIZEN (zie 23).
 
12    Kornelis Jansz HANSE, landbouwer, geboren op 09-12-1801 te Sirjansland (ZE), gedoopt op 20-12-1801 te Sirjansland (ZE) (getuige(n): Adriana Wisse), overleden op 09-01-1866 te Sirjansland (ZE) op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobs HANSE (zie 24) en Leendrina Cornelis de JONGE (zie 25).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-03-1826 te Sirjansland (ZE) met Cornelia KLEPPE, 22 jaar oud, landbouwster, geboren op 19-10-1803 te Scherpenisse (ZE), gedoopt op 23-10-1803 te Scherpenisse (ZE), overleden op 19-10-1830 te Sirjansland (ZE) op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-05-1832 te Oosterland (ZE) met Isabella Jacoba de BRAAL, 20 jaar oud (zie 13).
13    Isabella Jacoba de BRAAL, geboren op 21-05-1811 te Nieuwerkerk (D) (ZE), overleden op 17-01-1888 te Bruinisse (ZE) op 76-jarige leeftijd, dochter van Isaak Isaakszn de BRAAL (zie 26) en Gieltje Jacobusdr de BRUINE (zie 27).
 
14    Jacobus VERSTRAATE, schipper, beurtschipper, grondeigenaar en wethouder, geboren op 03-01-1796 te Stavenisse (ZE), gedoopt op 10-01-1796 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Jacobus Burgerhoudt en Magdalena Maria Brom), overleden op 15-06-1863 te Ouwerkerk (ZE) op 67-jarige leeftijd, zoon van Paulus VERSTRAATE (zie 28) en Francijntje STOUTJESDIJK (zie 29).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-03-1821 te Stavenisse (ZE) met Adriaantje STEENDIJK, 21 jaar oud, geboren op 11-01-1800 te Stavenisse (ZE), overleden op 28-05-1844 te Ouwerkerk (ZE) op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 27-05-1845 te Ouwerkerk (ZE) met Martijntje VISSER, 21 jaar oud (zie 15).
15    Martijntje VISSER, particuliere, geboren op 26-02-1824 te Oosterland (ZE), overleden op 03-10-1912 te Oosterland (ZE) op 88-jarige leeftijd, dochter van Adrianus VISSER (zie 30) en Adriana OTTE (zie 31).
 
Generatie V

 
16    Jacob Marinusz (BEIJE), landbouwer en herbergier, gedoopt op 10-06-1764 te Zierikzee (ZE), als Jacob Claasse en gehuwd als Jacob Marinusse, overleden op 20-11-1801 te Serooskerke (S) (ZE) op 37-jarige leeftijd. Dat hij later de achternaam Beije heeft aangenomen blijkt uit:
a. Akte van Blijkbaarheid dd 8-5-1815, welke als huwelijksbijlage bij de huwelijkacte van zijn zoon Jacob met Pieternella is gevoegd
b. Akte van 2e huwelijksvoltrekking van zijn zoon Jacob met Janna
c. Akte van overlijden van zijn zoon Jacob dd 8-4-1857, zoon van Marinus Claasz (zie 32) en Elijsabeth Govertse BEIJE (zie 33).
Ondertrouwd op 24-10-1787 te Burgh (ZE) met de 24-jarige
17    Maria Jacobse VERSEPUT, herbergierster, gedoopt op 13-02-1763 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 30-10-1832 te Ellemeet (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Jacob Janse VERSEPUT (zie 34) en Jannetje de KLOET (zie 35).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 04-05-1785 te Burgh (ZE) met Jan Leendertz HANSE, 38 jaar oud, geboren op 26-03-1747 te Haamstede (ZE), overleden, voor 1-6-1787. In Raze 4953/1-6-1787 wordt vermeld: Leenderd Maartense Hanse verklaarde te hebben verkocht aan zijn zoon wijlen Jan Lenderdzn Hanse, de nombre van 6 gemeten 40 roeden weye liggende te Koudekerke in 6e bevang op no 13. Overgedragen aan Maria Jacobse Verseput, weduwe van Jan Leenderds Hanse.
Ondertrouwd (2) op 24-10-1787 te Burgh (ZE) met Jacob Marinusz (BEIJE), 23 jaar oud (zie 16). In de "Memorie van aangifte van de boedel" van Maria Verseput worden als enige kinderen genoemd Jacob en Leendert. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de andere vier kinderen reeds overleden waren. Daar het overlijden van Marinus en Jannetje niet in de Burgerlijke Stand zijn teruggevonden, kan men aannemen dat zij zijn overleden voor 1811.
De kinderen van dit echtpaar staan vermeld in de akte van boedelscheiding van Marinus Claasse, de vader van Jacob.
Gehuwd voor de kerk (3) op 39-jarige leeftijd op 08-02-1803 te Noordwelle (ZE) met Pieter Marinusz KRIJGER, 49 jaar oud, geboren op 29-10-1753 te Haamstede (ZE), gedoopt op 04-11-1753 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Jannetje Krijnse, vrouw van Tonis Krijger), overleden, voor 18-11-1804.
Gehuwd voor de kerk (4) op 41-jarige leeftijd op 18-11-1804 te Noordwelle (ZE) met Marinus Cornelis van der VAATE, 43 jaar oud, herbergier, gedoopt op 22-12-1760 te Noordwelle (ZE), overleden op 28-12-1826 te Haamstede (ZE) op 66-jarige leeftijd.
 
18    Marinus van GRAAFEILAND, landbouwer op een in 1836 afgebroken hofstede in de 17e mate te Ouwerkerk (ten zuiden van de Groeneweg), geboren op 12-01-1774 te Zierikzee (ZE), gedoopt op 21-01-1774 te Zierikzee (ZE), overleden op 11-12-1817 te Ouwerkerk (ZE) op 43-jarige leeftijd, zoon van Johannis Jacobs van GRAAFEILAND (zie 36) en Elizabeth Jacobs STOUTJESDIJK (zie 37).
Ondertrouwd op 25-10-1799 te Stavenisse (ZE), eveneens ondertrouwd in Ouwerkerk 24-10-1799, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-11-1799 te Ouwerkerk (ZE) met de 24-jarige
19    Maria Jans STOUTJESDIJK, gedoopt op 05-03-1775 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Jacob v.d. Berg en Ariaentje Jan Stoutjesdijk), overleden op 25-11-1818 te Ouwerkerk (ZE) op 43-jarige leeftijd, dochter van Jan Maartense STOUTJESDIJK (zie 38) en Sara Jacobusse UYL (zie 39).
 
20    Joost FLOHIL, landbouwer op de boerderij "Weltevreden" te Oosterland, diaken van 1825 tot 1830 en ouderling in 1849 en 1850, geboren op 31-03-1790 te Oosterland (ZE), gedoopt op 11-04-1790 te Oosterland (ZE), overleden op 11-11-1867 te Oosterland (ZE) op 77-jarige leeftijd. Op 11 dec. 1827 houdt not. Mosselman een openbare verkoop van hakhout t.b.v.Joost. De opbrengst is fl 162,60
Op 29 maart 1839 koopt Joost 1 bunder land op Oosterland voor fl 152,- (not.Borrendam)
Op 11 mei 1848 verkoopt hij 2 bunder en 18 roe land aan dominee Bernardus Gewin (not. Bouvin)
6 nov 1849 worden er voor fl 169,- beesten verkocht
In 1851 houdt notaris Bouvin 3 veilingen voor Joost waarbij honderden musterds hout en enige bomen verkocht worden
Op 11 april 1854 verkoopt hij een huis en erf op de St.Joostdijk aan Joh. Bakker voor fl 200,- (not. Bouvin)
Op 5 dec 1855 verkoopt hij huis en erf sectie F-492 groot 83 ellen aan Leendert van Popering voor fl 200,-
Op 12 jan 1856 is er een openbare veiling waarbij 30 bomen verkocht worden voor fl 276,- (not. Bouvin); ook in 1857 is er een dergelijke veiling
Jan 1861 verkoopt hij een woonhuis, sectie nr.337 aan Nic. van 't Hof voor fl 850,-
In 1862 en 1865 zijn er weer verkopingen van hout(not Bouvin)
In mei 1863 verkoopt hij een huis met erf, sectie F332 en 333 voor fl 200,- aan Corn. van Popering.(not. Bouvin)
, zoon van Jan Marinusz FLOHIL (zie 40) en Pieternella Gillisdr van der WAARDE (zie 41).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-12-1818 te Oosterland (ZE) met de 25-jarige
21    Adriana BAL, dienstmeid, gedoopt op 15-09-1793 te Bruinisse (ZE), overleden op 07-03-1842 te Oosterland (ZE) op 48-jarige leeftijd. In 1842 wordt een inventaris opgemaakt bij het overlijden van Adriana, er zijn fl 7.453,- baten en fl 5.611,75 schulden (not. Bouvin), dochter van Marinus Jansz BAL (zie 42) en Susanne Marinisse HOEK (zie 43).
 
22    Govert SMALLEGANGE, landbouwer te Oosterland en vanaf 1831 op het Hoge Huis aan de Molenweg te Ouwerkerk, geboren op 18-05-1787 te Ouwerkerk (ZE), gedoopt op 20-05-1787 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 01-06-1856 te Ouwerkerk (ZE) op 69-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Willemse SMALLEGANGE (zie 44) en Jacomijntje WAGEMAKER (WAAGMAKER) (zie 45).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-09-1816 te Oosterland (ZE) met de 31-jarige
23    Petronella van NIEUWENHUIZEN, geboren op 29-11-1784 te Oosterland (ZE), gedoopt op 05-12-1784 te Oosterland (ZE), overleden op 26-10-1850 te Ouwerkerk (ZE) op 65-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jan van NIEUWENHUIZEN (zie 46) en Cornelia de BAKKER (zie 47). Op 12 oct. 1847 maken hij en zijn vrouw een testament op langstlevende bij not. Bouvin in Oosterland. Na het overlijden van Pieternella wordt een uitgebreide inventaris opgesteld (not. Bouvin, 29 juli 1851).
 
24    Jan Jacobs HANSE, landbouwer, gedoopt op 14-01-1759 te Serooskerke (S) (ZE), overleden op 29-10-1826 te Sirjansland (ZE) op 67-jarige leeftijd, hij verhuisde in 1786 van Nieuwerkerk naar Sirjansland en was aldaar rond 1812/1813 gemeenteraadslid en commissielid der liefdadigheid. Zoon van Jacob Maartens HANSE (zie 48) en Adriaantje (Arentje) Crijns REIJNSE (zie 49).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 05-05-1786 te Sirjansland (ZE) met Leendrina Cornelis de JONGE, 22 jaar oud (zie 25).
Gehuwd voor de kerk (2) op 44-jarige leeftijd op 06-07-1803 te Zierikzee (ZE) met Elisabeth BEVELANDER, 43 jaar oud, geboren op 18-11-1759 te Ouwerkerk (ZE), overleden ca 1809 te Sirjansland (ZE).
Gehuwd (3) op 56-jarige leeftijd op 11-04-1815 te Sirjansland (ZE) met Pieternella Cornelis de JONGE, 50 jaar oud, landbouwster, geboren op 22-12-1764 te Sirjansland (ZE), gedoopt op 25-12-1764 te Sirjansland (ZE), overleden op 22-10-1820 te Sirjansland (ZE) op 55-jarige leeftijd.
25    Leendrina Cornelis de JONGE, geboren op 14-11-1763 te Sirjansland (ZE), gedoopt op 20-11-1763 te Sirjansland (ZE), overleden ca 1802, dochter van Cornelis Pieterszn de JONGE (zie 50) en Adriaantje Leendertsdr KIK (zie 51).
 
26    Isaak Isaakszn de BRAAL, landbouwer op de hofstede Cereales (verwoest op 1-2-1953), gedoopt op 16-05-1773 te Zonnemaire (ZE) (getuige(n): Dingeman Marinus Pompoene en Johanna Kornelia Klooten), overleden op 25-02-1822 te Nieuwerkerk (D) (ZE) op 48-jarige leeftijd, zoon van IJsak de BRAAL (zie 52) en Anna Pieterse KOSTEN (LATER KORSTEN of KOSTENS) (zie 53).
Ondertrouwd op 21-09-1798 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08-10-1798 te Zierikzee (ZE) met de 20-jarige
27    Gieltje Jacobusdr de BRUINE, landbouwster, geboren op 18-02-1778 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gedoopt op 22-02-1778 te Nieuwerkerk (D) (ZE), overleden op 08-04-1856 te Sirjansland (ZE) op 78-jarige leeftijd, dochter van Jacobus de BRUINE (zie 54) en Janna Leendertse BERREMAN (zie 55).
Ondertrouwd (1) op 21-09-1798 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 08-10-1798 te Zierikzee (ZE) met Isaak Isaakszn de BRAAL, 25 jaar oud (zie 26).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 03-12-1822 te Nieuwerkerk (ZE) met Dirk van FAROWE, 24 jaar oud, landbouwer op Cereales en voorman van de Afscheiding op Schouwen Duiveland in 1836, geboren op 27-03-1798 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gedoopt op 01-04-1798 te Nieuwerkerk (D) (ZE), overleden, begin juli 1849 in Grandville (USA). Dirk en Gieltje emigreerden op 1-5-1849 naar Noord Amerika. Zij keerde op 20-7-1849 als weduwe terug naar Nieuwerkerk.
 
28    Paulus VERSTRAATE, schipper, geboren op 09-03-1742 te 's-Heer Arendskerke (ZE), gedoopt op 11-03-1742 te 's-Heer Arendskerke (ZE) (getuige(n): Marinus Paulisse en Maatie Paulisse), overleden op 12-08-1808 te Stavenisse (ZE) op 66-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Servaessen VERSTRATEN (zie 56) en Jannetje Paulusse (zie 57).
Ondertrouwd (1) op 17-04-1772 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 17-09-1772 te Stavenisse (ZE) met Adriana VINCK, 19 jaar oud, gedoopt op 05-08-1753 te Stavenisse (ZE), overleden op 03-04-1773 te Stavenisse (ZE) op 19-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (2) op 05-08-1774 te Stavenisse (ZE) met Willemina ENDEPOEL, geboren voor 1754 te Fijnaart (NB), overleden, vermoedelijk in Stavenisse tussen 1787 1n 1791.
Ondertrouwd (3) op 07-04-1791 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 26-04-1791 te Stavenisse (ZE) met Francijntje STOUTJESDIJK, 21 jaar oud (zie 29).
29    Francijntje STOUTJESDIJK, gedoopt op 19-11-1769 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Frans Maert Stoutjesdijk en Hendrientje Pleune). Als ongehuwde haar belijdenis gedaan in Stavenisse op 10-4-1789, overleden op 12-12-1812 te Stavenisse (ZE) op 43-jarige leeftijd. Izak Priem en Huibert van Rossum, executeurs van de minderjarige kinderen van wijlen Francina Stoutjesdijk, weduwe van Paulus Verstrate, verkopen huis, erf en schuurtje aan de westzijde Voorstraat no: 54 in Stavenisse aan Sara Uil, weduwe van Jan Maartense Stoutjesdijk (RAZE 5914 18101123)
Francientje zou na het overlijden van Paulus Verstrate nog met Cornelis Adr van Dorst zijn getrouwd. In RAZE 5939 inv 16 lentemaand 1810 wordt ze echter vermeld als weduwe Paulus Verstrate. Er bestaat nog enige twijfel over dat huwelijk met Cornelis van Dorst, dochter van Jan Maartense STOUTJESDIJK (zie 38) en Sara Jacobusse UYL (zie 39).
 
30    Adrianus VISSER, landbouwer op een hofstede aan de Hooge Sint Joostdijk in Oosterland, geboren op 16-01-1785 te Ouwerkerk (ZE), gedoopt op 23-01-1785 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 19-11-1872 te Oosterland (ZE) op 87-jarige leeftijd. Hij was lid van de gemeenteraad Oosterland in de periode 1848-1867. Zoon van Johannes Adriaansz VISSER (zie 60) en Martina Cornelisse GOUDZWAARD (zie 61).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 21-04-1813 te Ouwerkerk (ZE) met Janna van DONGEN, 26 jaar oud, geboren op 30-11-1786 te Ouwerkerk (ZE), gedoopt op 03-12-1786 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 07-08-1813 te Oosterland (ZE) op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 13-03-1814 te Oosterland (ZE) met Maria KOOMAN, 28 jaar oud, geboren op 25-04-1785 te Oosterland (ZE), gedoopt op 01-05-1785 te Oosterland (ZE), overleden op 08-06-1820 te Oosterland (ZE) op 35-jarige leeftijd, kan ook in Bommede zijn.
Gehuwd (3) op 37-jarige leeftijd op 28-02-1822 te Oosterland (ZE) met Adriana OTTE, 26 jaar oud (zie 31).
31    Adriana OTTE, landbouwster, geboren op 19-03-1795 te Haamstede (ZE), gedoopt op 22-03-1795 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Maria Landsheer), overleden op 20-11-1848 te Oosterland (ZE) op 53-jarige leeftijd, dochter van Adriaan Cornelisse OTTE (zie 62) en Dana Adriaanszen van (R)EEST (zie 63).
 
Generatie VI

 
32    Marinus Claasz, geboren op 01-11-1734 te Rengerskerke (ZE), gedoopt op 14-11-1734 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 11-02-1803 te Zierikzee (ZE) op 68-jarige leeftijd. Op 27 feb 1775 leent Corn. Cornse Straaijer 50 pond van ene Marinus Beije, wonende onder Koudekerke, tegen 5%, op een huis, schuur en erf te Burgh (Raze 4853)
, zoon van Claas Abrahamse (zie 64) en Anna Marijnis KISTER (zie 65).
Ondertrouwd (1) op 13-04-1753 te Kerkwerve (ZE), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 02-05-1753 te Kerkwerve (ZE) met Elijsabeth Govertse BEIJE, 19 jaar oud (zie 33).
Gehuwd voor de kerk (2) op 51-jarige leeftijd op 02-11-1785 te Zierikzee (ZE) met Maatje Pieterse HARDEKAAS.
33    Elijsabeth Govertse BEIJE, geboren op 15-10-1733 te Nieuwerkerke (S) (ZE), gedoopt op 18-10-1733 te Kerkwerve (ZE) (getuige(n): Adriaantje Adriaanse van de Hoek), zij heeft belijdenis gedaan op 20-3-1755, overleden op 14-11-1782 te Zierikzee (ZE) op 49-jarige leeftijd. Zij woonde ten tijde van haar ondertrouw te Haamstede. Daar er geen mannelijke nakomelingen van haar vader in leven zijn gebleven is het aan Elijsabeth en ook door de naamsaanneming van enkele van haar zonen en latere kleinkinderen te danken, dat er onder Kerkwerve een nieuwe tak "Beije" is ontstaan. Dochter van Govert Cornelisz BEIJE (zie 66) en Grietje Adriaensen van den HOEK (zie 67).
 
34    Jacob Janse VERSEPUT, gedoopt op 05-06-1729 te Serooskerke (S) (ZE). Op 21 sept 1751 koopt Jacob Janse Verseput van Marinus van Strien een hoefje met 19 gem. 45 roe land voor 400 car. guldens gelegen onder Nieuwerkerke en Briepe (Raze 5041)
Op 10 maart 1797 staat hij nog ingeschreven als inwoner van Serooskerke (S), zoon van Jan Jacobse VERSEPUT (zie 68) en Adriaantje Janse STRAIJER (zie 69).
Ondertrouwd op 14-03-1750 te Serooskerke (S) (ZE) met
35    Jannetje de KLOET, geboren ca 1732 te Ellemeet (ZE), overleden op 20-08-1811 te Haamstede (ZE), dochter van Cornelis Jobse (de KLOET) (zie 70) en Pieternella Jansdr van DAMME (zie 71).
 
36    Johannis Jacobs van GRAAFEILAND, landman in Poortambacht, geboren ca 1730 te Zierikzee (ZE), overleden op 19-01-1779 te Zierikzee (ZE). De kinderen van Johannis voerden een familiewapen (zie Jaarboek CBG 1990), zoon van Jacob Pieters van GRAAFEIJLAND (zie 72) en Grietjen Jacobs ALLEYN (van DOORN) (zie 73).
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1765 te Zierikzee (ZE) met de 22-jarige
37    Elizabeth Jacobs STOUTJESDIJK, geboren te Capelle (D) (ZE), gedoopt op 04-11-1742 te Nieuwerkerk (D) (ZE), overleden op 31-12-1810 te Ouwerkerk (ZE) op 68-jarige leeftijd, dochter van Jacob Leenderts STOUTJESDIJK (zie 74) en Maria Dingemanse BOGAART (zie 75).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 15-05-1765 te Zierikzee (ZE) met Johannis Jacobs van GRAAFEILAND (zie 36).
Ondertrouwd (2) op 08-07-1781 te Zierikzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 23-07-1781 te Zierikzee (ZE) met Marinus de VOS, 31 jaar oud, landbouwer, geboren op 07-03-1750 te Colijnsplaat (ZE), gedoopt op 15-03-1750 te Colijnsplaat (ZE), overleden op 07-04-1810 te Ouwerkerk (ZE) op 60-jarige leeftijd.
 
38    Jan Maartense STOUTJESDIJK, landbouwer, geboren op 29-12-1724 te Stavenisse (ZE), gedoopt op 31-12-1724 te St Annaland (ZE) (getuige(n): Marinus Stoutjesdijk en Tannetje Schaar), gedoopt als Johannes, overleden op 19-04-1806 te Stavenisse (ZE) op 81-jarige leeftijd, begraven op 22-04-1806 te Stavenisse (ZE). In 1763 hertrouwt Jan met Sara. In de volgende jaren koopt hij percelen akker- en weiland in Stavenisse en verscheidene stukken weiland in Nieuw Kempenshofstede (RAZE 5911 dd 13-2-1766)
Op 21 december 1767 koopt hij voor £ 1.632:4:6 de hoeve van Cornelis van der Lek, die als gemachtigde optreedt van de familie van Jacob Spruijt. De boederij was gelegen in de 17e kavel van de Stavenissepolder, de grond "daar den timmer op staat", groot 105 gemeten 91, Roede (=ca 42,12 ha) bron: RAZE 5911 F 136v, dd 9-12-1767. Dit was de de boerderij aan de Kerkweg in Stavenisse, met witte huis met trapgevel. Dit alles is bij de watersnoodramp van 1953 verwoest. Zoon van Maarten STOUTJESDIJK (zie 76) en Matje SCHAAR (SCHEER) (zie 77).
Ondertrouwd (1) op 21-05-1756 te St Annaland (ZE), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 06-06-1756 te St Annaland (ZE) met Jannetje BROUW, 25 jaar oud, gedoopt op 10-12-1730 te St Annaland (ZE), overleden op 20-11-1761 te Stavenisse (ZE) op 30-jarige leeftijd. In 1762 verschijnt Jan Maartense Stoutjesdijk als weduwnaar van Jannetje Brouw voor de weesmeesters van Stavenisse om een regeling te treffen voor hun twee kinderen, Maarten en Jan. Hij behoudt de gehele boedel en zal deze kinderen moeten onderhouden tot hun 25e jaar of hun trouwen (RAZE 5941 F117v-118r, dd 1762) Ondertrouwd (2) op 01-07-1763 te Stavenisse (ZE) met Sara Jacobusse UYL, 19 jaar oud (zie 39). In 1805 maken Jan Maartense en Sara Uyl hun testament. Jan lag toen ziek te bed. De boerderij en de gronden zouden aan hun zoon Abraham komen, die daarvoor fl 180 per gemet moest inbrengen in de boedel. Het verschuldigde bedrag mocht hij desgewenst betalen over een periode van zeven jaar, mits hij 4% rente per jaar betaalde. De losse goederen van het echtpaar moesten in het openbaar verkocht worden binnen twee maanden na het overlijden van de langstlevende.
Jan Maartense overleed op 19-4-1806, oud 81 jaar, nalatende zeven kinderen uit zijn tweede huwelijk en drie kleinkinderen van een kind uit zijn eerste huwelijk. de waarde van zijn erfenis bedroeg de helft van het zuiver montant van de boedel, zijnde £ 2.405:1:5, hetgeen werd verdeeld over de weduwe Sara Uyl, haar zeven kinderen en de drie nagelaten wezen van Jans overleden zoon Maarten.
39    Sara Jacobusse UYL, gedoopt op 15-12-1743 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Paulus de Vos en Sara van Rossum), overleden op 19-12-1812 te Stavenisse (ZE) op 69-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Isaakse UYL (zie 78) en Maetje Jacobse PRIEM (zie 79). In 1805 maken Jan Maartense en Sara Uyl hun testament. Jan lag toen ziek te bed. De boerderij en de gronden zouden aan hun zoon Abraham komen, die daarvoor fl 180 per gemet moest inbrengen in de boedel. Het verschuldigde bedrag mocht hij desgewenst betalen over een periode van zeven jaar, mits hij 4% rente per jaar betaalde. De losse goederen van het echtpaar moesten in het openbaar verkocht worden binnen twee maanden na het overlijden van de langstlevende.
Jan Maartense overleed op 19-4-1806, oud 81 jaar, nalatende zeven kinderen uit zijn tweede huwelijk en drie kleinkinderen van een kind uit zijn eerste huwelijk. de waarde van zijn erfenis bedroeg de helft van het zuiver montant van de boedel, zijnde £ 2.405:1:5, hetgeen werd verdeeld over de weduwe Sara Uyl, haar zeven kinderen en de drie nagelaten wezen van Jans overleden zoon Maarten.
 
40    Jan Marinusz FLOHIL, gedoopt op 03-05-1745 te Bruinisse (ZE). Op 28 maart 1777 deed hij belijdenis in Nieuwerkerk en vertrok 22 juni met attestatie naar Oosterland. Hij woonde buiten de noordzijde van het dorp, verm. op de boerderij Weltevreden, overleden op 20-10-1817 te Oosterland (ZE) op 72-jarige leeftijd. Op 20 feb 1777 koopt Jan Mar.Flohil van Leonardus van Ijsselstijn een hoefje met 13 gemeten land voor 299 pond vlaams (Raze 4729)
Op 20 feb 1777 leent hij 300 pond Vlaams van Gijsbrecht Krull uit Zierikzee met als onderpand grond; in 1796 omgezet in 260 pond (Raze 4735-45 en 100)
Op 13 jan 1796 koopt Jan van Pieter de Kanter een hofstede, bestaande uit huis, schuur en wagenhuis met ca. 7 gemeten grond voor 763 pond; op dezelfde datum verkoopt hij aan Marinus Cornelisz Flohil een hoefje, huis, schuur en bakkeet op Oosterland, met ruim 16 gemeten grond, voor 300 pond (Raze 4727A)
Op 20 april 1796 koopt Jan van P de Kanter uit Zierikzee nog 16 gemeten weide, 3 gemet dijkersland en 7 gemet vronen voor 83 pond (Raze 4727A)
Op 3 feb 1802 koopt hij een boomgaard in de 15e mate nr 54 groot 75 roeden voor 40.-.- van Grietje Hogenboom, wed van J de Paauw(Raze 4740)
Op 24 feb koopt Jan een hof van 75 roeden voor 40 pond van Grietje Hogenboom (Raze 4728)
In 1803 moest hij te Oosterland 10 schellingen betalen, een nieuwe belasting op een speelwagen op vaste as!
Op 15 maart 1804 koopt Jan namens en voor zijn zoon Cornelis een huis en erf op het Groenendaal voor 100 pond vlaams (Raze 4728)
Op 15 aug 1806 koopt hij 2 gemeten, 175 roeden korenland zijnde dijkersland in de 7e mate nr 1 te Sirjansland uit de boedel van wijlen Cornelis Hubrechtse uit Nieuwerkerk voor 67 pond, 3 schelling en 4 pennies (Raze 4805)
Op 4 nov 1807 koopt hij 17 gemeten land, maar dat wordt door Joh.v.Don genaast (Raze 4728)
Op 28 april 1814 koopt Jan 17 gemeten koornland van Corn Dingemanse Hallingse
Op 28 mei 1814 leent Jan fl 1.220 van Corn Cats op verschillende stukken land (not J.G. Blauw)
, zoon van Marinus Cornelisse VLOHIL (zie 80) en Grietje Marinusse de GRAAF (zie 81).
Ondertrouwd (1) op 02-09-1774 te Nieuwerkerk (ZE), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 21-09-1774 te Nieuwerkerk (ZE) met Pieternella Gillisdr van der WAARDE, 26 jaar oud (zie 41).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1805. Aangezien Jan Marinussse Flohil op 26 nov 1807 voor de weeskamer compareerde als weduwnaar van Adriaantje de Jonge, is hij dus kennelijk hertrouwd. Adriaantje was eerder (ca 1796) gehuwd met Adriaan Leendertse Kik. Er is op 4 jan. 1805 een testament opgemaakt bij notaris Hubr Smith in Zierikzee. Haar bezit wordt in gelijke porties verdeeld tussen Jan M Flohil; Maria Kik en de 2 nagelaten kleinkinderen van Adriaan Kik. De baten zijn 1.134 pond vlms.; de schulden 534 pond, zodat er 600 pond verdeeld wordt (Raze 4292) met Adriaantje de JONGE.
41    Pieternella Gillisdr van der WAARDE, gedoopt op 17-11-1747 te Oosterland (ZE). Op 7 apr 1797 wordt ze als lidmaat aangenomen na geloofsbelijdenis in Oosterland, overleden op 31-08-1804 te Oosterland (ZE) op 56-jarige leeftijd. Op 5 dec 1804, na het overlijden van Pieternella, wordt een staat van inventaris opgemaakt. De hofstede met 23 gemeten grond is 325 pond waard, er is ook nog een ander huis op Oosterland en een tuin. Na aftrek van de schulden is er 475 pond over (Raze 4791)
Op 4 maart 1805 geeft Jan als weduwnaar van Pieternella G vd Waarde een schuldigverklaring af van 71 pond voor zijn minderjarige kinderen Leendert, Jacob en Joost met als onderpand zijn hofstede met 24 gemet land (Raze 4792). Haar moeder, Maria, hertrouwde toen Pieternella nog heel jong was met van Rijkel, ze wordt daarom ook wel Pieternella Gillise van (der) Rijkel genoemd. Dochter van Gillis van der WAARDE (zie 82) en Maria JUMELET (zie 83).
 
42    Marinus Jansz BAL, gedoopt op 04-02-1755 te Bruinisse (ZE), overleden op 03-04-1815 te Bruinisse (ZE) op 60-jarige leeftijd. Op 25 feb 1790 koopt hij van zijn moeder een hofstede met 65 gemeten dijkersland, 8 gem. vroonland en 79 gem.koren en weiland voor 911 pond, 13 sh en 10 p vlaams
Op dezelfde dag verkoopt hij een hofstede met 66 gem koren en weiland, alle dijkersgemeten, voor 726 pond, 11 s en 4 p vlaams (Raze 4479), zoon van Johannes (Janis) Leendertze BAL (zie 84) en Arriaantje Marinisse den BAKKER (zie 85).
Ondertrouwd op 07-08-1778 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 26-08-1778 te Bruinisse (ZE) met de 22-jarige
43    Susanne Marinisse HOEK, gedoopt op 09-03-1756 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Pieter Bliek en Susanne Smeeker), overleden op 08-03-1815 te Bruinisse (ZE) op 58-jarige leeftijd, dochter van Marinus Maartenz HOEK (zie 86) en Grietje Pieters BLIEK (zie 87).
 
44    Cornelis Willemse SMALLEGANGE, landbouwer op de hofstede Situé Haut te Ouwerkerk, geboren te Driewegen (ZE), gedoopt op 13-09-1733 te Ovezande (ZE) (getuige(n): Anthony Samuelsen en Paulijntje Cornelis), overleden op 06-06-1804 te Ouwerkerk (ZE) op 70-jarige leeftijd, zoon van Willem Adriaansz SMALLEGANGH (zie 88) en Josina Cornelissen VERSTELLE (zie 89).
Ondertrouwd (1) op 01-06-1759 te Ouwerkerk (ZE) met Neeltje Leendertse BERMAN, 25 jaar oud, gedoopt op 30-01-1734 te Ouwerkerk (ZE), overleden in 1782. Zij maakten op 29-11-1781 een testament op (Raze 4697).
Ondertrouwd (2) op 20-09-1782 te Ouwerkerk (ZE) met Jacomijntje WAGEMAKER (WAAGMAKER), 26 jaar oud (zie 45).
45    Jacomijntje WAGEMAKER (WAAGMAKER), gedoopt op 15-02-1756 te Zierikzee (ZE) (getuige(n): Sietske Hoogerhuis), overleden op 21-10-1835 te Ouwerkerk (ZE) op 79-jarige leeftijd, dochter van Marinus Adriaanse WAGEMAKER (zie 90) en Cornelia BRABER (zie 91).
Ondertrouwd (1) op 20-09-1782 te Ouwerkerk (ZE) met Cornelis Willemse SMALLEGANGE, 49 jaar oud (zie 44).
Gehuwd (2) na 1805 met Marinus van KOOTEN, landbouwer op de hofstede Situé Haut te Ouwerkerk, geboren op 14-12-1751 te Oosterland (ZE), gedoopt op 19-12-1751 te Oosterland (ZE), overleden op 15-02-1828 te Ouwerkerk (ZE) op 76-jarige leeftijd, bij het overlijden van Marinus in 1828 bezaten hij en Jacomijntje Wagemaker: 1 hofstede in de 8e Mate, nrs 2,3 en 4 te Ouwerkerk, met 37.21.94 ha grond.
 
46    Hendrik Jan van NIEUWENHUIZEN, landbouwer op de hofstede Veldzicht nabij de kruising Hoge Zandweg-Bredeweg te Oosterland, lid gemeenteraad en wethouder 1828-1832. Op 7 dec 1795 wordt hij aangesteld als weesmeester i.p.v. J Appel (Raze 4788), geboren op 26-01-1756 te Oosterland (ZE), gedoopt op 01-02-1756 te Oosterland (ZE). Belijdenis gedaan in Oosterland op 25-3-1779, overleden op 14-04-1832 te Oosterland (ZE) op 76-jarige leeftijd. Op 26 aug 1783 naast hij uit hoofde van bloedverwantschap 1 gem.142 Roe land wat aan Josua Tak was verkocht uit de boedel van wijlen zijn moeder (Raze 4785)
Op 20 dec 1783 koopt hij de hofstede van zijn moeder met bijna 50 gemeten grond voor 49:18:0 pond!
Op 25 feb 1789 koopt hij van Kornelia Kloote een hofstede in Klein Ambacht met 20 gemeten grond voor 258 pond.(Raze 4727A)
Op 1 maart 1797 koopt Hendrik een stuk land om niet van Jacob Hogerland, hij moet alle lasten betalen, maar Jacob mag nog tot eind 1800 het land beboeren en de oogst er afhalen (Raze 4727A)
Op 24 april 1799 koopt Marinus van Thomas E. Liens 1/16e part in de meestoof op Oosterland voor 65 pond (Raze 4728)
Op 10 feb 1802 koopt Hendrik van Barend van Beek 1G.130 r. koornland voor 31:10:8 pond (Raze 4728)
Op 16 maart 1803 koopt Hendrik 10 gemeten weiland van Pieter vd Reepe voor 261 pond (Raze 4728)
Op 22 juni 1803 koopt Jan van de erven C.J. v Citters 2G.25r dijkersland voor 35:8:8 pond (Raze 4728)
Op 13 april 1808 verkoopt Jan zijn aandeel in de meestoof aan Hendr Kapelle voor 53 pond (Raze 4728)
, zoon van Johannes van NIEUWENHUIZEN (zie 92) en Grietje Zacharias TUIJNMAN (zie 93).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-03-1783 te Oosterland (ZE) met de 20-jarige
47    Cornelia de BAKKER, gedoopt op 31-10-1762 te Poortvliet (ZE), overleden op 13-10-1814 te Oosterland (ZE) op 51-jarige leeftijd, dochter van Dingenus Marinusse de BAKKER (zie 94) en Pieternella Jacobse de RONDE (zie 95). Op 7 juni 1794 maken Hendrik en Kornelia een testament
.
 
48    Jacob Maartens HANSE, geboren ca 1708 te Ellemeet (ZE), zoon van Maarten Jacobz HANSE (zie 96) en Aaltje Jansdr de KOK (zie 97).
Gehuwd voor de kerk (1) op 13-05-1732 te Serooskerke (S) (ZE) met Grietje Laurensdr DOEZELAAR, geboren ca 1711 te Rengerskerke (ZE), overleden ca 1740.
Ondertrouwd (2) op 16-09-1741 te Serooskerke (S) (ZE), gehuwd voor de kerk op 08-10-1741 te Kerkwerve (ZE) met Adriaantje (Arentje) Crijns REIJNSE (zie 49).
49    Adriaantje (Arentje) Crijns REIJNSE, geboren ca 1720 te Nieuwerkerke (S) (ZE) (vlgs Raze 5026, dd 10-4-1727 was zij 7 jaren oud in 1727), dochter van Crijn Aren REIJNSE (zie 98) en Neeltje Jobse de JONGE (zie 99).
 
50    Cornelis Pieterszn de JONGE, geboren op 09-11-1720 te Oosterland (ZE), gedoopt op 10-11-1720 te Oosterland (ZE), zoon van Pieter Cornelisse de JONGE (zie 100) en Neeltje Janse LIERE (zie 101).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1752 met Adriana Jacobse HOOGENWERF, overleden op 27-06-1756 te Sirjansland (ZE), tijdens de kraam.
Ondertrouwd (2) voor 1758 met Adriaantje Leendertsdr KIK (zie 51).
51    Adriaantje Leendertsdr KIK, geboren op 05-11-1735 te Sirjansland (ZE), gedoopt op 06-11-1735 te Sirjansland (ZE), dochter van Leendert Adriaanse KIK (zie 102) en Neeltje Leendertse MOUWEN (zie 103).
Ondertrouwd (1) voor 1758 met Cornelis Pieterszn de JONGE (zie 50).
Ondertrouwd (2) in 1769 met Wisse Salomons WISSE, gedoopt op 09-08-1711 te Colijnsplaat (ZE).
 
52    IJsak de BRAAL, gedoopt op 22-08-1734 te Dreischor (ZE), overleden te Bommenede (ZE), zoon van Abraham Isakse de BRAAL (zie 104) en Maria Marinusse POMPOENE (zie 105).
Gehuwd voor de kerk mei 1761 met
53    Anna Pieterse KOSTEN (LATER KORSTEN of KOSTENS), geboren voor 1741, vermoedelijk in Zierikzee.
 
54    Jacobus de BRUINE, landbouwer, geboren ca 1742, hij wordt niet in het doopboek vermeld, overleden op 04-11-1794 te Nieuwerkerk (D) (ZE). Na zijn overlijden was zijn broer Jan voogd over zijn minderjarige dochter Gieltje, zoon van Jacob Eymantse de BRUIJNE (zie 108) en Chieltje Jans van den BERGE (zie 109).
Ondertrouwd op 12-04-1776 te Ouwerkerk (ZE), gehuwd voor de kerk op 02-05-1776 te Nieuwerkerk (ZE) met
55    Janna Leendertse BERREMAN, geboren ca 1752 te Ouwerkerk (ZE), dochter van Leendert Govertse BERMAN (zie 110) en Crijna Jacobusse LIERE (zie 111). Zij hadden in 1794 een huis en schuur op de Molendijk te Nieuwerkerk.
 
56    Cornelis Servaessen VERSTRATEN, gedoopt op 06-05-1696 te 's-Heer Arendskerke (ZE) (getuige(n): Abraham Suidwegh en Bastiaan Geraardsen), overleden te 's-Heer Arendskerke (ZE), voor 7-8-1773, zoon van Servaes VERSTRAETE (zie 112) en Tanneke Jans van den BERGE (zie 113).
Ondertrouwd (1) op 04-02-1719 te 's-Heer Arendskerke (ZE) met Blasina Marinusse, geboren voor 1699 te 's-Heer Abtskerke (ZE), overleden voor 1729.
Ondertrouwd (2) op 04-05-1720 te 's-Heer Arendskerke (ZE) met Neeltje Cornelisse FIEREN, geboren voor 1699 te 's-Heer Arendskerke (ZE), overleden xx-07-1727.
Ondertrouwd (3) op 19-07-1727 te 's-Heer Arendskerke (ZE) met Jannetje Paulusse (zie 57).
Ondertrouwd (4) op 31-03-1759 te 's-Heer Arendskerke (ZE), gehuwd voor de kerk op 62-jarige leeftijd op 17-04-1759 te 's-Heer Arendskerke (ZE) met Dina Marinusse SEINKE, geboren te Schore (ZE).
57    Jannetje Paulusse, geboren voor 1709 te Kapelle (ZE), overleden voor 1759, dochter van Paulus Krijnse (zie 114) en Maria Adriaanse BAASDORP (zie 115).
 
58 =    38 Jan Maartense STOUTJESDIJK.
59 =    39 Sara Jacobusse UYL.
 
60    Johannes Adriaansz VISSER, landbouwer, gedoopt op 17-02-1751 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 24-11-1823 te Ouwerkerk (ZE) op 72-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Adrianusse VISSER (zie 120) en Caatje Jans METSELAAR (zie 121).
Ondertrouwd (1) verm 1776 te (verm) Oosterland (ZE) met Martina Cornelisse GOUDZWAARD (zie 61).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 09-03-1787 te Ouwerkerk (ZE) met Janna de LANGE, geboren ca 1764 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 29-02-1832 te Ouwerkerk (ZE).
61    Martina Cornelisse GOUDZWAARD, geboren op 30-08-1751 te Oosterland (ZE), gedoopt op 05-09-1751 te Oosterland (ZE), overleden op 03-11-1786 te Ouwerkerk (ZE) op 35-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Engelse GOUDZWAARD (GOUDSWEERD) (zie 122) en Janna Meertense BAKKER (zie 123).
 
62    Adriaan Cornelisse OTTE, arbeider, geboren op 10-11-1758 te Oosterland (ZE), gedoopt op 12-11-1758 te Oosterland (ZE), overleden op 28-09-1820 te Oosterland (ZE) op 61-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Leendertse OTTE (zie 124) en Dina de GROENE (zie 125).
Gehuwd voor 1787 met
63    Dana Adriaanszen van (R)EEST, geboren op 05-06-1760 te Oosterland (ZE), gedoopt op 08-06-1760 te Oosterland (ZE), overleden op 11-01-1809 te Oosterland (ZE) op 48-jarige leeftijd, dochter van Adriaan Daniëls van der EEST (zie 126) en Maatje Jans KIP (zie 127).
 
Generatie VII

 
64    Claas Abrahamse, geboren voor 1693, overleden op 30-07-1734 te Rengerskerke (ZE). In het doopboek werd bij zijn zoon Klaes de overlijdensdatum vermeld. In Raze 5094/20-12-1734 worden zijn kinderen vermeld. Zoon van Abraham Janse (zie 128) en Prijntje Jacobs (zie 129).
Gehuwd voor de kerk ca 1714 met
65    Anna Marijnis KISTER, geboren ca 1694 te Kerkwerve (ZE) (Raze 5094/20-12-1734). Kistersinlaag, dichtbij het Pikgat, is genoemd naar een van haar voorvaderen, dochter van Marijnis Leendertse KISTER (zie 130) en Maetje Jans (zie 131). In de weesakte in RAZE 5094/20-12-1734 worden genoemd: Marinus Claasz, Lena Abrahamse, Janna Klaasse Abrahamse, Abraham Abrahamse, Maatje Abrahamse en Prijntje Abrahamse.
 
66    Govert Cornelisz BEIJE, geboren 1690/1700 te (verm) Rengerskerke (ZE), overleden, voor 17-12-1736. Hij woonde tot ca mei 1729 op het dorp Duijvendijke en verkocht zijn huis, schuur en toebehoren aldaar voor £ 48.10.0 Vlaams aan Johannes Jacobse (RAZE 4888/5-5-1729).
Tevens wordt hij nog in de volgende RAZE documenten vernoemd:
RAZE 5085 dd 5-4-1719, dd 30-4-1726 en 16-4-1727 vermeld Govert Cornelisz Beije als koper van diverse roerende goederen.
RAZE 5040/22-06-1731 Cornelis Adriaansz van den Hoek levert korenland aan Govert Cornelisz Beije.
RAZE 5045/10-01-1732 Govert Cornelisz Beije is £ 50 Vlaams schuldig aan Elysabeth Marijnisse Boodt, tegen 5% per jaar, met als onderpand twee stukken weiland, beide gelegen in 't Wanne bevang.
RAZE 5045/24-04-1732 Schuldbekentenis van Govert Cornelisz Beije aan de diakonie der armen van Kerkwerve van £ 50 Vlaams.
RAZE 5045/04-04-1733 Govert Corn Beije leent van de diaconie van de Armen van Kerkwerve 50 pond Vlaams met als onderpand een huis, schuur en erf, en 7 gemet, 108 roeden land liggend binnen de jurisdictie van Nieuwerkerke (S)
Op 17 dec 1736 wordt Johannis Cornelisz Beije, de broer van Govert, als oom van de drie kinderen, benoemd als voogd over Adrijaantje, 8 jaar, Maatje 4 jaar, en Elijsabeth, 3 jaar oud. Zoon van (verm) Cornelis Govertz BEIJE (zie 132) en Nieltje (zie 133).
Gehuwd voor de kerk voor 1727 met
67    Grietje Adriaensen van den HOEK, geboren ca 1707 te Nieuwerkerke (ZE), dochter van Adriaensen Cornelisz van den HOECK (HOUCK) (zie 134) en Lijsbeth Jonge-Jans VERSEPUT (zie 135).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1727 met Govert Cornelisz BEIJE (zie 66). In RAZE 5056/17-12-1736 wordt Johannes Cornelisz Beije, broer van Govert Cornelisz Beije, als oom van de drie kinderen: Adrijaantje 8 jaar, Maatje 4 jaar en Elijsabeth 3 jaar oud, tot voogd benoemd.
Ondertrouwd (2) op 02-12-1736 te Kerkwerve (ZE), gehuwd voor de kerk op 06-01-1737 te Kerkwerve (ZE) met Charel Janse LAROOIJ.
 
68    Jan Jacobse VERSEPUT, gedoopt op 17-07-1695 te Elkerzee (ZE) (getuige(n): Neeltie Machiels), zoon van Jacob Cornelisse VERSEPUT (zie 136) en Geertie Machiels (zie 137).
Gehuwd voor de kerk voor 1729 met
69    Adriaantje Janse STRAIJER, gedoopt op 18-10-1694 te Serooskerke (S) (ZE), dochter van Jan Cornelisse STRAIJER (zie 138) en Maatje Leendertsdr (zie 139).
 
70    Cornelis Jobse (de KLOET), geboren ca 1684 te (verm) Kerkwerve (ZE) (vlgs Raze 5025, dd 26-6-1710 was hij 26 jaar oud in 1710 oud en vlgs Raze 4902, 13-8-1694 was dit in 1694 10 jaar). Belijdenis gedaan in Serooskerke op 24-3-1709, zoon van Job Willem Alderse (HACKELAER) (zie 140) en Geertruijt Gerts (zie 141).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1708 met Jannetje Jans.
Ondertrouwd (2) op 29-06-1708 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-07-1708 te Serooskerke (S) (ZE) met Pieternella Jansdr van DAMME, 23 jaar oud (zie 71).
71    Pieternella Jansdr van DAMME, geboren te Ellemeet (ZE), gedoopt op 29-04-1685 te Elkerzee (ZE), zij kwam op 30-9-1708 met attestatie van Elkerzee naar Serooskerke, dochter van Jan Abrahamsz van DAMME (zie 142) en Cornelia Cornelis (zie 143).
 
72    Jacob Pieters van GRAAFEIJLAND, landman in het Poortambacht van Zierikzee, gedoopt op 29-12-1706 te Zierikzee (ZE), overleden op 04-05-1742 te Zierikzee (ZE) op 35-jarige leeftijd. De staat van inventaris van de boedel van Jacob Pieterse van Graafeijland werd overgebracht op 26-7-1742 door zijn echtgenote, toen Frietje Jacobs van Doorn geheten (Weeskamer Zierikzee nr 2357), Jacobs vader Pieter Symonse van Graafeijland, was tegenwoordig bij de afrekening op 19-10-1742.
Batig saldo 174:4:1/2 ponden Vlaams. Hij bezat geen onroerende zaken. Zoon van Pieter Symonse van GRAAFEILAND (GRAFEILANT) (zie 144) en Neelcken Louisdr de BRUUNE (zie 145).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 08-06-1730 te Zierikzee (ZE) met de 21-jarige
73    Grietjen Jacobs ALLEYN (van DOORN), gedoopt op 28-02-1709 te Brouwershaven (ZE), overleden te Zierikzee (ZE), na 12-1-1774, dochter van Jacobs Hendrickxz ALLEYN (zie 146) en Cornelia ARENDS (zie 147).
 
74    Jacob Leenderts STOUTJESDIJK, gedoopt op 27-08-1702 te Nieuwerkerk (D) (ZE) (getuige(n): Anthonij Putte en Pieterje Cloosterman), overleden op 02-08-1788 te Ouwerkerk (ZE) op 85-jarige leeftijd, zoon van Leendert Leendertse STOUTJESDIJK (zie 148) en Elisabeth Jasperse van PUTTEN (zie 149).
Ondertrouwd (1) op 14-04-1727 te Ouwerkerk (ZE), gehuwd te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Maria Guiljamse de SWARTE, geboren voor 1710 te Ouwerkerk (ZE), overleden 00-11-1736 te Nieuwerkerk (D) (ZE). Zij kwam op 10-10-1727 met attestatie over van Ouwerkerk naar Nieuwerkerk.
Ondertrouwd (2) op 08-05-1737 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 13-06-1737 te Nieuwerkerk (ZE) met Maria Dingemanse BOGAART, 23 jaar oud (zie 75).
Ondertrouwd (3) op 05-02-1756 te Nieuwerkerk (ZE), gehuwd te Ouwerkerk (ZE) met Maria Thijssen (Matthijssen) COOLLAARD (KOOLHAAS), geboren voor 1725 te St Maartensdijk (ZE), overleden op 21-03-1765 te Zierikzee (ZE), begraven op 23-03-1765 te Zierikzee (ZE). Opschrift grafsteen 86 in de Middelkerk: "Dit graf behoort J.L. Stoutjesdijk en legt hier begr. desz. huisvr. M.M. Coolhaers, 1765".
75    Maria Dingemanse BOGAART, gedoopt op 24-09-1713 te Bruinisse (ZE), zij werd op 6-4-1742 tot lidmaat aangenomen in Nieuwerkerk. Maria Dingemanse Bogaart kreeg al een kind op 16-6-1737, minder dan 9 maanden na het overlijden van Jacob's eerste vrouw Maria Guiljamse de Swarte. Dat gaf problemen bij de doop van het kind en Jacob werd op het matje geroepen bij de Nieuwerkerkse Kerkenraad, waar Jacobus Isaaksen , die 23 jaar later met Adriana de Swarte zou trouwen en verre neef van Jacob, deel van uitmaakte. Jacob heeft zich eruit weten te praten. Dochter van Dingeman Adriaanse (BOGAART) (zie 150) en Elisabeth Evertse (zie 151).
 
76    Maarten STOUTJESDIJK, gedoopt op 20-10-1686 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Cornelis Jacobsen Kwaak en Matje Maartens), begraven op 21-09-1767 te Stavenisse (ZE). Maarten Stoutjesdijk vertrok op 4-6-1716 uit Stavenisse naar St Annaland, waar hij knecht wordt bij Johannes Moerland. In 1726 kocht hij daar een boomgaard en huis, erf en schuur aan de Ring voor £ 56. In 1742 blijkt hij ca 16 ha land in pacht te hebben. In 1737 werd hij tot ouderling gekozen in St Annaland en in 1751 wederom. In 1754 was hij in deze functie betrokken bij het regelen van een ruzie tussen Pieter Gunst en stadhouder François Chatelain.
In 1767 een half jaar voor zijn dood, verkocht hij aan Pieter Gunst een boomgaardje, "gelegen op de Cureeland" in St Annaland, groot 56 roeden, voor £ 9:14:4, den hoop.
Maarten overleed op 21-9-1767.
Voor het zogenaamde "Oorgeld" werd hij tussen 1730 en 1760 in St Annaland aangeslagen voor 4 à 5 paarden op een totaal van ca 100 paarden in dat dorp. Na 1760 werd hij niet meer genoemd in dit verband.
Maarten behoorde kennelijk tot de grootste boeren in St Annaland, maar aan het eind van zijn leven kwam hij in moeilijkheden, want op 3-2-1772 werd bekend gemaakt dat allen die iets te vorderen hebben uit de boedels van o.a. Maarten Stoutjesdijk, gewoond en overleden in Stavenisse, verzocht werden daarvan voor 27-2-1772 opgave te doen, "op poene dat aan de nalatige sal werden geimponeert een eeuwig stilzwijgen en silentium". Zoon van Abraham Leendertse STOUTJESDIJK (zie 152) en Fransijntje Maartense van ROSSUM (zie 153).
Ondertrouwd (1) op 17-04-1717 te St Annaland (ZE), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 07-05-1717 te St Annaland (ZE) met Cornelia CORVINCK, 33 jaar oud, gedoopt op 01-08-1683 te St Maartensdijk (ZE) (getuige(n): Cornelis Jansen, Janneken Jacobse en Trijnken Cornelisse), begraven op 16-08-1718 te St Annaland (ZE).
Ondertrouwd (2) op 17-06-1719 te St Annaland (ZE), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 08-07-1719 te St Annaland (ZE) met Matje Corn van der WEELE, 41 jaar oud, geboren op 25-11-1677 te St Annaland (ZE), overleden te St Annaland (ZE), voor 3-1-1721.
Ondertrouwd (3) op 15-01-1723 te St Annaland (ZE), gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 02-02-1723 te St Annaland (ZE) met Matje SCHAAR (SCHEER) (zie 77).
Ondertrouwd (4) op 24-02-1731 te St Annaland (ZE), gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 12-03-1731 te St Annaland (ZE) met Amelia Johanisse van de LUIJSTER, 42 jaar oud, gedoopt op 25-04-1688 te St Philipsland (ZE), als Emmelia, overleden 00-12-1749 te St Annaland (ZE).
77    Matje SCHAAR (SCHEER), geboren voor 1703 te St Annaland (ZE), begraven op 27-10-1730 te St Annaland (ZE), dochter van Jan Marinusse SCHAAR (SCHEER) (zie 154) en Elisabeth Marinusse van der HOEVE (zie 155).
 
78    Jacobus Isaakse UYL, landbouwer, gedoopt op 04-03-1708 te Stavenisse (ZE), begraven op 23-11-1765 te Stavenisse (ZE). Jacobus pachtte een boederij onder Stavenisse, eigendom van mr Pieter Bernard de Beaufort, gecommiteerde van Raad van Staten van Zeeland. Bij de boerderij behoorde 77 gemeten en 100 roeden land Bloois gemet. In 1758 moest hij afstand doen van de pacht wegens zijn schulden. Deze schuld bedroeg ruim 4.260 gulden. Jacobus eigendommen werden in het openbaar verkocht om daarmee de schuld te verhalen. Zoon van Isaak UYL (zie 156) en Sara Jacobus van ROSSUM (zie 157).
Ondertrouwd op 14-01-1735 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 31-01-1735 te Stavenisse (ZE) met de 35-jarige
79    Maetje Jacobse PRIEM, gedoopt op 12-07-1699 te Stavenisse (ZE), overleden, na 20-9-1767, dochter van Jacobus Is PRIEM (zie 158) en Maatje Janse WITTE (zie 159).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1721 met Abraham Abrahamse MOERLAND, gedoopt op 02-11-1687 te Stavenisse (ZE), overleden op 04-09-1734 te Stavenisse (ZE) op 46-jarige leeftijd, begraven op 07-09-1734 te Stavenisse (ZE).
Ondertrouwd (2) op 14-01-1735 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 31-01-1735 te Stavenisse (ZE) met Jacobus Isaakse UYL, 26 jaar oud (zie 78).
 
80    Marinus Cornelisse VLOHIL, gedoopt op 29-11-1699 te Bruinisse (ZE). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 8-4-1714. Marinus staat aan het begin van de drie Duivelandse takken van het geslacht Flohil.
De nakomelingen van zijn zoon Jan gingen naar Oosterland en zij zijn de Oosterlandse tak. Zoon van Cornelis Marinusse VLOHIL (zie 160) en Jozina (Josijntje) Marcusse SCHOOF (zie 161).
Ondertrouwd (1) op 05-04-1729 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 04-05-1729 te Bruinisse (ZE) met Janna Pieters VERVLIET, 24 jaar oud, gedoopt op 11-01-1705 te Bruinisse (ZE), overleden verm 1734.
Ondertrouwd (2) op 24-09-1734 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 22-10-1734 te Bruinisse (ZE) met Grietje Marinusse de GRAAF, 22 jaar oud (zie 81).
81    Grietje Marinusse de GRAAF, geboren op 30-05-1712 te Sirjansland (ZE), gedoopt op 05-06-1712 te Sirjansland (ZE) (getuige(n): Klaasje Govers en Teun Willemse Bruijnkruijs), dochter van Marinus Simonse de GRAVE (d'GRAAF) (zie 162) en Katalijntje (Kathrijna) Maartense ROTTE (zie 163).
 
82    Gillis van der WAARDE, gedoopt op 03-11-1723 te Oosterland (ZE), overleden xx-03-1747 te Oosterland (ZE), zoon van Johannis van der WAARDE (zie 164) en Lena Gillise BAL (zie 165).
Gehuwd voor de kerk xx-10-1745 te Oosterland (ZE) met
83    Maria JUMELET, geboren op 19-09-1720 te Bruinisse (ZE), gedoopt op 21-09-1720 te Bruinisse (ZE), overleden op 14-04-1782 te Oosterland (ZE) op 61-jarige leeftijd, dochter van Jan Daniëlse JUMELET (zie 166) en Pieternella Cornelisdr van den BERGE (zie 167).
Gehuwd voor de kerk (1) xx-10-1745 te Oosterland (ZE) met Gillis van der WAARDE (zie 82).
Gehuwd (2) in 1750 met Claes van RIJKEL, geboren te Zierikzee (ZE), overleden op 05-07-1778 te Oosterland (ZE).
 
84    Johannes (Janis) Leendertze BAL, gedoopt op 06-03-1727 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Klaasje Koks). Op 2 maart 1775 naast hij een huisje, schuur en erf dat Johannes Leenderstse Bal verkocht had aan Jan Boeije voor 20 pond vlaams staande aan de noordwestzijde van de Nieuwstraat (Raze 4478)
Op 16 maart 1775 koopt hij van Maarten Bal ong 9 gemet dijkersland en ong 5 gemet vroone voor fl 650,- (Raze 4478)
Op 27 april 1775 koopt hij van de erfgenamen van Claas Jobse Bibbe 3 gemet dijkersland voor fl 100,- per gemet (Raze 4478)
Op 25 sep.1777 koopt hij van W van Halteren een hofstede bestaande uit een huis, schuur, wagenhuis en bakkeet met ruim 65 gemet dijkersland, 5 gemet vrone en 75 gemet koren en weiland; alles tesamen voor 541 pond Vlaams (Raze 4478)
Op 18 juni 1783 verkoopt Johannes 8 gemet land voor 74.10.- aan Jac de Kanter
, zoon van Leendert Jasperse BAL (zie 168) en Ariaentje Janz WINTERS (zie 169).
Ondertrouwd op 02-02-1753 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 21-02-1753 te Bruinisse (ZE) met de 18-jarige
85    Arriaantje Marinisse den BAKKER, geboren op 26-10-1734 te Oosterland (ZE), gedoopt op 31-10-1734 te Oosterland (ZE), overleden ca 1790. Op 9 dec 1790 verkopen haar erfgenamen ruim 5 gemeten bos, zijnde dijkersland in de 8e mate nr 3 te Bruinisse voor 158 pond, 18 schellingen Vlaams
Aan Hendrik W Vijverberg verkopen ze een huis, schuurtje en erf aan de westzijde van de Nieuwstraat voor 116 pond 18 sch Vlaams
Op 22 dec 1791 verkopen de de excecuteurs Adr Witte en Mar Joh Bal aan Johannis Jahannisse Bal ruim 5 gemeten weidijkersland voor 309 pond; op dezelfde dag wordt aan Willem Bolijn ruim 5 gemeten korendijkersland verkocht voor 147 pond; en aan Marinus Cornelisse ruim een gemet vroonkorenland voor 57 pond; aan Jacob Rotte 227 roeden vroonkorenland voor 27 pond; aan Bastiaan vd Berge ruim 5 gemet land voor 61 pond; aan H de Vroe een hof van 54 roe voor 35 pond; aan Leendert Brouwer 2 gemet koornland voor 76 pond; aan Joh Drom 2 gem. korenland voor 55 pond; aan Dingeman Hoogerwerf 2 gem. korenland voor 65 pond; aan Pieter Hoek een hof van 55 roe voor 200 gulden; en Leendert Leenderse Bal naast een schuur aan de zuidzijde van de Nieuwstraat voor 106 pond, dochter van Marinus Dignusse de BAKKER (zie 170) en Lena Adriaanse TASELAAR (zie 171). Op 6 april 1770 maken Johannes en Adriana een testament op.
 
86    Marinus Maartenz HOEK, gedoopt op 03-05-1732 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Marinus Jacobze Smeeker en Grietje Ariaanz Boot), zoon van Maarten Jacobze HOEK (zie 172) en Susanna Marinusz SMEEKER (zie 173).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 02-09-1755 te Bruinisse (ZE) met Grietje Pieters BLIEK, 24 jaar oud (zie 87).
Ondertrouwd (2) voor 1763 met Arriaentje BAL, geboren voor 1743.
87    Grietje Pieters BLIEK, gedoopt op 02-02-1731 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Leendert Bal en Ariaantje Winters), overleden voor 1763, dochter van Pieter BLIEK (zie 174) en Claesje KOKS (zie 175).
 
88    Willem Adriaansz SMALLEGANGH, gedoopt op 06-06-1688 te Borssele (ZE), zoon van Adriaan Cornelisz SMALLEGANGE (SMALLEGANGH) (zie 176) en Maatje Claasdr (KLAESSEN) (zie 177).
Ondertrouwd (1) op 21-09-1715 te Ovezande (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09-10-1715 te Ovezande (ZE) met Lisabeth Arisse van WEELE, 21 jaar oud, gedoopt op 03-01-1694 te Driewegen (ZE).
Ondertrouwd (2) na 1716 met Pieternella Pieters.
Ondertrouwd (3) na 1729 met Josina Cornelissen VERSTELLE (zie 89).
89    Josina Cornelissen VERSTELLE, geboren voor 1709, dochter van Cornelis Davidz VERSTELLE (zie 178) en Anna Machiels (zie 179).
 
90    Marinus Adriaanse WAGEMAKER, gedoopt op 17-10-1733 te Ouwerkerk (ZE) (getuige(n): Susanna Wagemaker), zoon van Adriaan WAGEMAKER (zie 180) en Jacomijntje Hendrikse DANCKERTSE (zie 181).
Ondertrouwd op 20-04-1755 te Ouwerkerk (ZE) met de 30-jarige
91    Cornelia BRABER, geboren op 19-04-1725 te Haamstede (ZE), gedoopt op 20-05-1725 te Haamstede (ZE). In het doopboek staat vermeld: "dit was een bastaert en is door de moeder zelve ten doop gebragt" Overleden op 22-09-1807 te Ouwerkerk (ZE) op 82-jarige leeftijd, dochter van Catharina Marinusse BRABER (zie 183).
 
92    Johannes van NIEUWENHUIZEN, waarschijnlijk landbouwer op de hofstede Nieuwe Zorg te Oosterland, geboren ca 1725, overleden voor 1762 te Oosterland (ZE). Blijkens het lidmatenregister woonde zijn echtgenote in 1762, 1767 en 1774 als weduwe ten zuiden van het dorp Oosterland, zoon van Hendrik van NIEUWENHUIZEN (zie 184) en Maria Rochusse BIERENS (zie 185).
Gehuwd voor de kerk ca 1753 te Oosterland (ZE) met
93    Grietje Zacharias TUIJNMAN, geboren ca 1718 te Oosterland (ZE). Grietje Tuineman doet op 5 maart 1728 belijdenis in Oosterland, overleden op 15-01-1783 te Oosterland (ZE). Grietje en Wouterijntje Tuijnman maakten op 16-4-1735 onderling testament op de langstlevende op ("uit zusterliefde"), met het recht op vruchtgebruik voor hun vader Zacharias Tuijnman (Raze 4779). Zij hadden een aantal percelen geërfd van hun oom, Jacob Jans van Schelde.
Grietje woonde, volgens het lidmatenregiste in 1762 en 1774 als weduwe ten zuiden van Oosterland.
Op 1 dec 1779 leende zij 42 pond aan Jan van der Velde (Raze 4735-161)
Op 19 jan 1780 leent zij 20 pond aan Leendert Hoogerland (Raze 4735-164)
Op 10 sep 1782 ontvangt ze 200 pond ter aflossing van de schuld van Benjamin Tusselman (Raze4790A)
Op 19 feb 1783 wordt aan de erven van Grietje 4 gemet weiland geleverd voor 27 pond die nog door haar gekocht waren (Raze 4727A)
Op 19 maart wordt door de erven een hof verkocht aan Jan vd Velde voor 22 pond (Raze 4727a)
Op 13 aug 1783 wordt er uit haar nalatenschap 8 gemet land verkocht aan Pieter de Kanter voor 145 pond; 3 gemet weiland aan dijkgraaf Huijbregt Cornelisse voor 59 pond; 3 gemet dijkersland aan Govert Quist voor 52 pond; 1/16e part in de meestoof aan Joost IJzerman voor 54 pond; 3 gemet weide aan Thomas Liens voor 45 pond; 1 gemet 142 roeden dijkersland aan smid Joshua Tak voor 16 pond, 4 sch 2 d; 2 gemet blijft bij de hofstede van Johannes voor 18 pond. Johannes koopt de hofstede uit de boedel, met 49 gemet grond voor 49 pond en 18 schellingen op 20 dec van dat jaar. Een huis met schuur in de kerkstraat wordt verkocht voor 53 pond op 23 juni 1784 aan Willem Andriessen; op dezelfde dag wordt 3 gemet grond verkocht aan Jan Goudswaart voor 17 pond, en 10 gemet weiland voor 110 pond aan Pieter vd Repe (Raze 4727A)
, dochter van Zacharias TUIJNMAN (THUINMAN) (zie 186) en Claartje Jans van SCHELDE (zie 187).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1738 met Jacob Cornelisse KLOOTE, geboren ca 1710 te Dreischor (ZE), overleden ca 1751 te Oosterland (ZE).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1753 te Oosterland (ZE) met Johannes van NIEUWENHUIZEN (zie 92).
 
94    Dingenus Marinusse de BAKKER, geboren op 11-03-1739 te Oosterland (ZE), gedoopt op 15-03-1739 te Oosterland (ZE), zoon van Marinus Dignusse de BAKKER (zie 170) en Lena Adriaanse TASELAAR (zie 171).
Gehuwd voor de kerk voor 1762 met
95    Pieternella Jacobse de RONDE, geboren op 22-09-1735 te Oosterland (ZE), gedoopt op 25-09-1735 te Oosterland (ZE) (getuige(n): Job de Ronde, Pieternella Jans en haar oom Job Frans de Ronde), zij doet belijdenis in Oosterland op 23-11-1755. Op 28 juni 1774 erven haar twee kinderen samen 19:6:2 pond uit de boedel van Jacob de Ronde en Janna Bal (Raze 4790A), dochter van Jacob Frans de RONDE (zie 190) en Cornelia Pieterse van der SLUIS (zie 191). Zij vertrekken op 14 feb 1763 met een akte van indemniteit voor de zoon Marinus van 1 1/2 jaar naar Poortvliet.
 
96    Maarten Jacobz HANSE, landbouwer, geboren ca 1680 te Ellemeet (ZE), overleden ca 1736, zoon van Jacob HANSE (zie 192).
Gehuwd voor de kerk op 24-08-1706 te Elkerzee (ZE) met
97    Aaltje Jansdr de KOK, geboren voor 1680 te Ellemeet (ZE), belijdenis gedaan in Noordwelle op 8-1-1700, overleden na 1740, dochter van Jan Simonszn KOCK (zie 194) en Lena Cornelisdr LAMMERHANT (of GOEMAER) (zie 195).
Ondertrouwd (1) op 07-03-1698 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 08-04-1698 te Elkerzee (ZE) met Tobias Jacobse SUIJKER, geboren voor 1678.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-08-1706 te Elkerzee (ZE) met Maarten Jacobz HANSE (zie 96).
Ondertrouwd (3) op 23-11-1737 te Serooskerke (S) (ZE), gehuwd voor de kerk op 24-12-1737 te Serooskerke (S) (ZE) met Paulus Pieterszn van de BROEK.
 
98    Crijn Aren REIJNSE, geboren voor 1694, overleden voor 1727.
Gehuwd voor de kerk voor 1714 met
99    Neeltje Jobse de JONGE, gedoopt op 01-11-1693 te Elkerzee (ZE) (getuige(n): Neeltie Bartels), dochter van Job Cornelis Adriaense de JONGE (KLOET) (zie 198) en Maatje Bartels (zie 199).
 
100    Pieter Cornelisse de JONGE, geboren voor 1688, overleden te Sirjansland (ZE), vermoedelijk op 23-12-1749 Gehuwd voor de kerk (1) voor 1708 met Maatje Laurens PINTE.
Ondertrouwd (2) op 20-02-1716 te Bruinisse (ZE) met Neeltje Janse LIERE, 21 jaar oud (zie 101).
101    Neeltje Janse LIERE, gedoopt op 22-11-1694 te Bruinisse (ZE), dochter van Jan Jacobse van LIER (zie 202) en Pieternella Dirks (zie 203).
 
102    Leendert Adriaanse KIK, geboren op 31-03-1701 te Sirjansland (ZE), gedoopt op 03-04-1701 te Sirjansland (ZE) (getuige(n): Marinus ..... en Lijsken Marinus), overleden op 03-04-1764 te Sirjansland (ZE) op 63-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Klaasz KIK (zie 204) en Tannetje Leenderts LOOKMAN (zie 205).
Ondertrouwd (1) op 04-02-1724 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 22-02-1724 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Cornelia Cornelisse BIBBE, 27 jaar oud, gedoopt op 01-04-1696 te Nieuwerkerk (D) (ZE) (getuige(n): Pieter Cornelisse van de Vate en Grietje Sents), overleden te Sirjansland (ZE).
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-jarige leeftijd op 06-05-1727 te Sirjansland (ZE) met Neeltje Leendertse MOUWEN, 22 jaar oud (zie 103).
Ondertrouwd (3) na 1739 met Lena Adriaanse van der WEELE.
Ondertrouwd (4) op 18-03-1757 te Nieuwerkerk (ZE) met Janna van der JAGT.
103    Neeltje Leendertse MOUWEN, geboren te Oudendijke (ZE), gedoopt op 28-09-1704 te Elkerzee (ZE). Belijdenis gedaan in Sirjansland op 1-4-1729, overleden op 08-11-1739 te Sirjansland (ZE) op 35-jarige leeftijd, dochter van Johannes MOUWE (zie 206) en Geertie Machiels (zie 137).
 
104    Abraham Isakse de BRAAL, landbouwer op een pachthofstede in Dreischor, gedoopt op 24-06-1708 te Bruinisse (ZE), overleden in 1743 te Dreischor (ZE), zoon van Isaac Abrahamse (de BRAAL, OOK GENAAMD BRAUW) (zie 208) en Willemijntje Willems VIJVERBERG (zie 209).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 29-05-1731 te Dreischor (ZE) met de 18-jarige
105    Maria Marinusse POMPOENE, gedoopt op 23-04-1713 te Dreischor (ZE), dochter van Marinus Willemse POMPOENE (zie 210) en Cornelia Marinusse (zie 211).
Gehuwd voor de kerk (1) op 18-jarige leeftijd op 29-05-1731 te Dreischor (ZE) met Abraham Isakse de BRAAL, 22 jaar oud (zie 104).
Ondertrouwd (2) op 28-09-1743 te Dreischor (ZE), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 17-10-1743 te Dreischor (ZE) met Gillis de DAGH, geboren te Noordgouwe (ZE).
 
108    Jacob Eymantse de BRUIJNE, landbouwer op de hostede Luctor et Emergo (de buurman van Zomerlust) te Nieuwerkerk, gedoopt op 08-04-1696 te Dreischor (ZE). Belijdenis gedaan in Nieuwerkerk op 30-03-1721, overleden op 04-04-1762 te Nieuwerkerk (D) (ZE) op 65-jarige leeftijd, zoon van Eymant (Iman) Jacobse de BRUIJNE (zie 216) en Pieternella Arens (zie 217).
Ondertrouwd op 06-04-1720 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-05-1720 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met de 24-jarige
109    Chieltje Jans van den BERGE, gedoopt op 29-01-1696 te Nieuwerkerk (D) (ZE) (getuige(n): Chieltje Domis), overleden na 1765, zij bezit dan de hofstede Krabbenhoeke, dochter van Jan Abrahamse van den BERGE (zie 218) en Lijsbeth Jans de VISSCHER (zie 219).
 
110    Leendert Govertse BERMAN, schout van Ouwerkerk en in 1772 dijkgraaf van de polder Vierbannen van Duiveland, geboren ca 1705 te Ouwerkerk (ZE). Hij was landbouwer op de monumentale hofstede, hoek Molenweg-Stelweg (in 1953 verwoest), en tevens eigenaar van "Situé Haut", zoon van Govert Leendertse BERREMANS (zie 220) en (verm) Neeltje Maartense d'OOGE (zie 221).
Ondertrouwd op 23-04-1733 te Ouwerkerk (ZE) met
111    Crijna Jacobusse LIERE, geboren ca 1710 te Ouwerkerk (ZE), dochter van Jacobus Willemse LIERE (zie 222) en Janna Cornelisse BEVELANDER (zie 223).
 
112    Servaes VERSTRAETE, geboren voor 1669 te Bergh (NB).
Ondertrouwd op 14-05-1689 te 's-Heer Arendskerke (ZE), gehuwd op 30-05-1689 te 's-Heer Arendskerke (ZE) met
113    Tanneke Jans van den BERGE, geboren voor 1653 te Heinkenszand (ZE).
Ondertrouwd (1) op 16-09-1673 te 's-Heer Arendskerke (ZE), gehuwd voor de kerk op 02-10-1673 te 's-Heer Arendskerke (ZE) met Joos Andriesz, geboren voor 1653 te 's-Heer Arendskerke (ZE).
Ondertrouwd (2) op 14-05-1689 te 's-Heer Arendskerke (ZE), gehuwd op 30-05-1689 te 's-Heer Arendskerke (ZE) met Servaes VERSTRAETE (zie 112), "den 30 Mey 1689 is gedoopt 't kint van Servaes Verstraten en Tanneken Jans, wed van Joos Andriese, in onecht gewonnen, dogh van de vader en moeder selfs ten doope gepresenteert en genaemt Jan, en sijn ten selfden dage met het kint in den arm voor de gemeinte in den huwelicken staet bevestigt" (GA 51 's-Heer Arendskerke)
114    Paulus Krijnse, geboren voor 1689.
Gehuwd met
115    Maria Adriaanse BAASDORP, geboren voor 1689.
 
120    Adrianus Adrianusse VISSER, schoolmeester te Ouwerkerk, geboren op 03-08-1727 te Ooltgensplaat, zoon van Adrianus Jacobse VISSER (zie 240) en Johanna Willemse KOSTER (zie 241).
Ondertrouwd (1) op 09-11-1748 te Ouwerkerk (ZE) met Caatje Jans METSELAAR (zie 121).
Ondertrouwd (2) op 19-06-1763 te Ouwerkerk (ZE), gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13-07-1763 te Zierikzee (ZE) met Stoffelijntje Stoffels GRAAFEILAND, geboren ca 1735 te Zierikzee (ZE), zij werd op 2-10-1760 ontslagen van het toezicht van de Weeskamer, omdat zij 25 jaar geworden was (Weeskamer Zierikzee nr 2861).
121    Caatje Jans METSELAAR, geboren voor 1728 te Ouwerkerk (ZE), overleden voor 1763, dochter van Jan METSELAAR (zie 242).
 
122    Cornelis Engelse GOUDZWAARD (GOUDSWEERD), geboren voor 1720 te Ouwerkerk (ZE), zoon van Engel GOUDSWAARD (zie 244) en Neeltje Heijnderikse SCHOOF (zie 245).
Ondertrouwd in 1744 te Ouwerkerk (ZE) met
123    Janna Meertense BAKKER, geboren op 01-07-1725 te Oosterland (ZE), gedoopt op 01-07-1725 te Oosterland (ZE), dochter van Meerten Hendrikz BAKKER (zie 246) en Martijntje Jans HOIJ (zie 247). Op 3-6-1781 hebben zij in Oosterland een testament gemaakt.
 
124    Cornelis Leendertse OTTE, poorter van Zierikzee, geboren op 10-07-1722 te Oosterland (ZE), gedoopt op 12-07-1722 te Oosterland (ZE) (getuige(n): Jan Marinusz Bal, Kornelis Kornelisdr van der Horst en Jannetje Pieters), overleden op 01-09-1792 te Zierikzee (ZE) op 70-jarige leeftijd, zoon van Leendert Reiniersz OTTE (zie 248) en Leentje Marinusse BAL (zie 249).
Ondertrouwd (1) voor 1754 te Zierikzee (ZE) met Josina BOGERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 18-04-1755 te Oosterland (ZE) met Dina de GROENE (zie 125).
Ondertrouwd (3) voor 1764 met Willemijntje van OOST.
125    Dina de GROENE, zij was vermoedelijk de huishoudster van Zacharias Tuijnman, geboren voor 1735.
 
126    Adriaan Daniëls van der EEST, gedoopt op 08-02-1722 te Oosterland (ZE), zoon van Daniël Leendertse van der EEST (zie 252) en Janna Adriaanse de JONGE (zie 253).
Gehuwd voor de kerk voor 1747 met
127    Maatje Jans KIP, geboren voor 1727, dochter van Jan Jacobse KIP (zie 254) en Cornelia Adriaans PADMOS (zie 255). Op 18-09-1775 wordt in Oosterland door dit echtpaar een testament gemaakt.
 
Generatie VIII

 
128    Abraham Janse, overleden, voor 9-4-1693 (Raze 5081 deel II/9-4-1693).
Gehuwd (1) met Krijntje N. Er waren vier voorkinderen uit het eerste huwelijk (RAZE 5081/9-4-1693).
Gehuwd (2) met Prijntje Jacobs (zie 129).
129    Prijntje Jacobs. In RAZE 5094/28-4-1717 wordt zij als genoemd grootmoeder van een kind van Marinus Jansz Prommel en Maetje Abrahams.
 
130    Marijnis Leendertse KISTER, geboren ca 1670, overleden voor 1710 te Kerkwerve (ZE), zoon van Leendert Adriaansz KISTER (zie 260) en Neeltje N (zie 261).
Gehuwd voor de kerk ca 1694 met
131    Maetje Jans, geboren voor 1674.
 
132    (verm) Cornelis Govertz BEIJE, geboren 1658/1670 te (verm) Noordwelle (ZE). Zijn moeder kan zowel Crijntje Jacobs als Neelken Jans zijn. Hij was de enige Cornelis Govertz Beije, die in de buurt werd aangetroffen en als vader voor Govert Cornelisz in aanmerking komt, daarom moeten de voorouders nog als vermoedelijk worden gezien.
In RAZE 5011/24-3-1698 wordt hij samen met de vrouw van Pieter Jansz Beije genoemd als koper van de goederen van Cornelis Willem Lievense.
In RAZE 5038/10-5-1703 staat vermeld dat Cornelis Govertz zijn huis, schuur en 92 roeden land, gelegen in het bevanck Moriaanshoofd en zijnde de herberg, aan Dirk Watervlied voor £ 127.12.6 (ca fl 800) verkoopt.
In RAZE 5085/16-4-1718 wordt Cornelis Govertse vermeld bij de koopcedulles van de door mr. Boudewijn, zaliger, nagelaten roerende goederen, bij verkoop aan de meest biedende.
In RAZE 5042/24-3-1733 wordt vermeld dat ene Cornelis Beije 50 pond schuldig aan de diakonie Armen van Kerkwerve met als onderpand 7 G.108 R weiland liggende in Nieuwerkerke in Schouwen, zoon van (verm) Govert Cornelisz BEIJE (zie 264) en Crijntje Jacobs WILDENBOER (zie 265).
Gehuwd met
133    Nieltje, geboren voor 1670.
 
134    Adriaensen Cornelisz van den HOECK (HOUCK), schepen in Nieuwerkerke (S), geboren voor 1677, overleden op 15-04-1712 te Nieuwerkerke (S) (ZE). In RAZE 5056/18-2-1700 staat vermeld dat hij in ca 1700 onder Nieuwerkerk woonde. In diverse RAZE-nrs onder Nieuwerkerk wordt hij in de periode 1695-1712 als schepen aldaar vermeld.
Gehuwd voor de kerk voor 1697 (Raze 5025, dd 15-5-1697) met
135    Lijsbeth Jonge-Jans VERSEPUT, geboren ca 1676, overleden, na 30-5-1697. In RAZE 5023 deel 2 / 11-4-1697 staat vermeld dat zij 21 jaar is. Haar voorouders waren gegoede burgers van Kerkwerve en omgeving, naar een van haar voorvaders is de Verseputseweg genoemd.
Op 20 mei 1700 wordt zij door haar 2e moeder uitgekocht uit de nalatenschap van haar vader; aan haar, of haar man Adr Corn vd Houck worden 400 carolus guldens betaald (Raze 5025), dochter van Jonge-Jan Cornelisse VERSEPUT (zie 270) en Grietje Claesdr QUAST (zie 271).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1697 (Raze 5025, dd 15-5-1697) met Adriaensen Cornelisz van den HOECK (HOUCK) (zie 134).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1712 met Jan HONINGH, overleden, voor 22-7-1723.
Gehuwd voor de kerk (3) na 1723 met Cornelis Janse DRONCK, overleden voor 1732.
 
136    Jacob Cornelisse VERSEPUT, geboren op 27-02-1656 te Kerkwerve (ZE), overleden op 06-03-1702 te Kerkwerve (ZE) op 46-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Pieterse VERSEPUT (zie 272) en Elisabeth Cornelisse WOUTERS (zie 273).
Gehuwd voor de kerk voor 1693 met
137    Geertie Machiels, geboren voor 1673.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1693 met Jacob Cornelisse VERSEPUT (zie 136).
Ondertrouwd (2) op 13-04-1703 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 02-05-1703 te Elkerzee (ZE) met Johannes MOUWE (zie 206).
 
138    Jan Cornelisse STRAIJER, gedoopt op 19-08-1657 te Serooskerke (S) (ZE), zoon van Cornelis Hendrikz STRAIJER (zie 276) en Joppa Jansdr (zie 277).
Gehuwd voor de kerk voor 1686 met
139    Maatje Leendertsdr, geboren voor 1666.
 
140    Job Willem Alderse (HACKELAER), geboren voor 1645 te Ellemeet (ZE), overleden te Kerkwerve (ZE), voor 26-6-1710 (Raze 5025), bij zijn ondertrouw vermeld als j.m. van Ellemeet, wonende te Nieuwerkerke (S), mogelijk ook vermeld als Jacob Willemsz Hackelaer in Raze 5023, deel I dd 3-10-1686 Zoon van Willem Alderijsz HACKELAER (zie 280) en Mariken Jacobsdr (zie 281).
Ondertrouwd (1) op 28-03-1665 te Elkerzee (ZE) met Neeltje Florus, geboren te Nieuwerkerke (S) (ZE).
Ondertrouwd (2) na 1666 te Elkerzee (ZE) met Geertruijt Gerts (zie 141).
141    Geertruijt Gerts.
 
142    Jan Abrahamsz van DAMME, geboren voor 1660, overleden, na 1705, hij woonde in 1685 in Elkerzee, zoon van Abraham van DAMME (zie 284).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1680 met Cornelia Cornelis (zie 143).
Ondertrouwd (2) op 03-07-1705 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 01-08-1705 te Elkerzee (ZE) met Trijntje Jans.
143    Cornelia Cornelis, geboren voor 1660.
 
144    Pieter Symonse van GRAAFEILAND (GRAFEILANT), landman, geboren ca 1657 te Viane (Ouwerkerk) (ZE). Belijdenis gedaan in Ouwerkerk op 8-3-1682, overleden op 03-05-1748 te Zierikzee (ZE), begraven op 07-05-1748 te Zierikzee (ZE). Hij werd op 16-11-1699 met vijf kinderen ingeschreven in het poorterboek van Zierikzee, komende vanuit Ouwerkerk. Zijn vrouw werd niet genoemd.
Van hem stamt het wapen van van Graafeiland af. Het wapen is geregistreerd op verzoek van John Adriaan van Graafeiland, geboren te Amsterdam op 29-9-1937, zoon van Jacob Adriaan en Pieternella van Burg. John Adriaan was toen burgemeester van Venlo.
Wapen: Gaande leeuw op gouden grond en een golvende blauwe schildvoet, dekkleden groen gevoerd met zilver (wapen registratie 4781543).
Hij heeft op 26-10-1742 in Zierikzee een testament door notaris Charel Plevier laten opmaken. Zoon van Symon Pieterse van GRAAFEILAND (GRAAF-EIJLANT) (zie 288) en Cornelia Jans (zie 289).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1689 te Ouwerkerk (ZE). Uit de boedelverdeling van zoon Marinus (stuknr 1438) blijkt dit huwelijk met Stoffelijntje Stoffels van der HOEF, geboren ca 1665, overleden ca 1703 te Zierikzee (ZE).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1704 te Zierikzee (ZE) met Neelcken Louisdr de BRUUNE (zie 145), zij hebben een testament opgemaakt in Zierikzee op 26 oktober 1742 bij notaris Charel Plevier.
145    Neelcken Louisdr de BRUUNE, geboren ca 1670 te Zierikzee (ZE), overleden na 1722 te Zierikzee (ZE), dochter van Louis Pieterse de BRUUNE (zie 290), zij hebben een testament opgemaakt in Zierikzee op 26 oktober 1742 bij notaris Charel Plevier.
 
146    Jacobs Hendrickxz ALLEYN, geboren voor 1688 te Capelle (ZE). Hij woonde in 1709 in Brouwershaven.
Ondertrouwd op 03-07-1708 te Brouwershaven (ZE), gehuwd voor de kerk op 16-07-1708 te Brouwershaven (ZE) met
147    Cornelia ARENDS, geboren voor 1688 te Duivendijke (ZE).
 
148    Leendert Leendertse STOUTJESDIJK, bouwman, gedoopt op 06-06-1660 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Neeltje Lucas), overleden te Nieuwerkerk (ZE), tussen 1709 en 22-11-1711, zoon van Leendert Arentsz Rollof (STOUTKENSDIJK) (Leendert Roelof Leendert Aerens) (zie 296) en Elisabeth Jacobse UYL (zie 297).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1691 met Maartje Maartensd CLOOSTERMAN, geboren voor 1671, overleden op 08-02-1698 te Nieuwerkerk (ZE) (Raze 4018, F858r, dd 22-5-1698) Ondertrouwd (2) op 09-05-1699 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 04-06-1699 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Elisabeth Jasperse van PUTTEN, 20 jaar oud (zie 149).
149    Elisabeth Jasperse van PUTTEN, gedoopt op 25-12-1678 te Nieuwerkerk (D) (ZE) (getuige(n): Jacob Domisse en Lysabeth Domis), dochter van Jasper van der PUTTE (zie 298) en Maetje DOMIS (zie 299).
Ondertrouwd (1) op 09-05-1699 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 04-06-1699 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Leendert Leendertse STOUTJESDIJK, 38 jaar oud (zie 148).
Ondertrouwd (2) op 26-02-1712 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25-03-1712 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Pieter de JONGE, geboren voor 1690 te Kortgene (ZE).
 
150    Dingeman Adriaanse (BOGAART), gedoopt op 01-12-1669 te Bruinisse (ZE), zoon van Adriaan Dingemanse (zie 300) en Cathelijntie Theeuwis CLOPPER (zie 301).
Ondertrouwd op 30-07-1700 te Bruinisse (ZE) met de 18-jarige
151    Elisabeth Evertse, gedoopt op 22-03-1682 te Bruinisse (ZE), dochter van Evert Maartense (zie 302) en Jakomijntje Jans (zie 303).
 
152    Abraham Leendertse STOUTJESDIJK, timmerman, gedoopt op 10-01-1655 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Jacob Jacobse, Josijntje Davids en Neeltje Hubrechs), overleden op 12-02-1719 te Stavenisse (ZE) op 64-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1719 te Stavenisse (ZE). Twee jaar na zijn huwelijk koopt Abraham Leendertse Stoutjesdijk in 1684 van Jacob Elenbaas een huis en schuur op de Stoofdijk in Stavenisse voor £ 90.
Tussen 1696 en 1705 wordt Abraham Stoutjesdijk herhaalde malen vermeld in de cohiers van familiegeld, "hooftgeld", en haardsteden: hij wordt aangeslagen als een der 36 (in 1696) "kleine getauxeerden". In het cohier van het familiegeld in 1701 wordt bij hem vermeld: "baent enig geld" (d.w.z. hij huurt en/of bewerkt met paarden land van iemand anders). Voor het cohier wordt hij in 1696 en 1697 aangeslagen voor 4 schellingen. Uit deze gegevens blijkt dat Abraham Stoutjesdijk tot de kleine boeren van Stavenisse behoorde.
In 1713 koopt hij van de weduwe van de secretaris Ten Hage een huis, schuur en erve in de Voorstraat van Stavenisse voor fl 400,-. Zijn huis, schuur en erf verkoopt hij aan de weduwe Ten Hage voor fl 300,- (RAZE 5905 4-5-1713). Zoon van Leendert Arentsz Rollof (STOUTKENSDIJK) (Leendert Roelof Leendert Aerens) (zie 296) en Elisabeth Jacobse UYL (zie 297).
Ondertrouwd (1) op 14-04-1682 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 12-05-1682 te Stavenisse (ZE) met Fransijntje Maartense van ROSSUM, 24 jaar oud (zie 153).
Ondertrouwd (2) op 04-04-1695 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 02-05-1695 te Stavenisse (ZE) met Maetje Marijnisse van SORGEN (TIMMERMAN), 39 jaar oud, gedoopt op 09-01-1656 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Lucas Swancke, Adriaen Jacobse, Elizabeth Willemse en Rochussen Cornelisse), overleden, vermoedelijk te Stavenisse voor 10-6-1729.
153    Fransijntje Maartense van ROSSUM, gedoopt op 15-07-1657 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): B...Janse, Maria (?) Engels en Martje Hubrechs), overleden, tussen 30-9-1691 en 4-4-1695, dochter van Meerten Adriaensse van ROSSUM (zie 306) en Maetje Hendrickse (ANTHONISSE) (zie 307).
 
154    Jan Marinusse SCHAAR (SCHEER), geboren voor 1690.
Gehuwd met
155    Elisabeth Marinusse van der HOEVE, geboren voor 1690.
 
156    Isaak UYL, schoenmaker, gedoopt op 18-10-1676 te Stavenisse (ZE), overleden op 25-09-1718 te Stavenisse (ZE) op 41-jarige leeftijd. Isaak kocht in 1706 van de weduwe van Jacob van Diest een huis in Stavenisse bij de kaai voor 370 Carolusguldens. Zoon van Abraham Jacobsen UULL (de OUDE) (zie 312) en Janneken Pieters HOECK (zie 313).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 30-05-1704 te Stavenisse (ZE) met de 19-jarige
157    Sara Jacobus van ROSSUM, gedoopt op 08-10-1684 te Stavenisse (ZE), overleden op 13-02-1746 te Stavenisse (ZE) op 61-jarige leeftijd, begraven op 15-02-1746 te Stavenisse (ZE), dochter van Jacobus Adriaanse van ROSSUM (zie 314) en Janneken Cornelisse MOERLAND (zie 315).
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 30-05-1704 te Stavenisse (ZE) met Isaak UYL, 27 jaar oud (zie 156).
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 16-12-1721 te Stavenisse (ZE) met Paulus de VOS.
 
158    Jacobus Is PRIEM, geboren voor 1679.
Gehuwd met
159    Maatje Janse WITTE, geboren voor 1679.
 
160    Cornelis Marinusse VLOHIL, gedoopt op 27-06-1655 te Bruinisse (ZE). Op 1 feb 1689 verkoopt Cornelis aan Mattijs Maertense een huis, schuur en erf te Bruinisse voor 40 pond "vrij goed"; hij heeft nog een schuld van 90 pond met het huis als onderpand (Raze 4476)
In oct 1689 koopt Cornelis 2 gemeten land voor 3-6-8 pond (Raze 4476)
Op 6 juli 1697 compareerde voor de schepenen van Bruinisse Adrijaen Janse van Straven, "grofsmith alhier, ende sijne huijsvrouw Adraencken Leenders Hoogwerf, seijnde met haar huijsgesien vroegh te bedde gegaan, als daar s'naghts tusschen 10 en 11 ure is aan haere deure comen cloppen den persoon van Cornelis Marinisse Vlohil". Hij werd binnengelaten en verzocht het licht aan te steken omdat hij zijn tabak wou opsteken. De smid en zijn vrouw gingen weer naar bed, maar Flohil begon te schelden: "Gij duivelsen hondvolk, wat hebije loope praten dae ghij mijn saat will doen op t lande arresteren", enz. Daarna schoot Flohil naar de bedstede, zwaaiende met zijn mes zodat de smid "genootsacke was in de kribbe te staen en met de gordijnroede t grieven af te weeren, sulk dat hij ten laetsten met sulcken furie was aggresserende, dat hij deposant (de smid), genootsaeke was sijn knegge op te roepen" Flohil werd naar buiten gewerkt (Raze 4471)
Op 10 dec 1699 dient voor Schout en Schepenen de volgende zaak: Cornelis heeft op 30 nov 1699 ten huize van Saen Bernhard niet ontzien om: "met groote boosheijt, sonder de minste reeden, opgenomen heeft een wijnpijnte, neemende om daar meede te slaen naer den persoon van Jan Gijlisse Cocq, die hem int minste niet en moeijde, maer alsoo de slage door andre wiert affgekeert en beleth, soo rogt dit den voornoemde Jan Cocq niet, waarop den voornoemden Vlohil, opstaende, schopt met zijn schoen een stuck van Jan Cocqs neuse en een stuk van sijn kake, dat nogh heden aen hen getoont kan worden. Daer liet de voornoemde Flohil het nogh niet bij, maer nam nogh een komfort (vuurpot) en goeijde het naer den voornoemde Jan Cocqs hooft, dogh Jan Cocq, wat wijckende, rocht het maer seijn hoet; waerop hem beleth wier door tussenschieten, met meerder gewelt aen den voornoemden Jan Cocq te doen". Vlohil moet tot het einde van de zaak in het gijzelhuis blijven en krijgt voorlopig een boete van 100 gulden. Dit kan door schepenen en arbitraal nog wijzigen! Cornelis ontkent "sulks gedaen te hebben, maar dat hij mij met lasterwoorden en schelden, hetwelck wel 1/2 uijre en meerder heeft geduijrt, waarop Samuel Lennard, den hospus van huijse, heeft gesegt tegen Jan Cocq, dat hij soude stille swijgen, of dat hij hem soude nemen bij den arm off t hooft, en sleepen hem uijt den huijse, niet gelijck een mensch, maar als een hond". Cock ontkent; de zaak wordt verdaagd naar de volgende rechtdag na de vacantie (Raze 4471)
Op 8 aug 1704 eist Willem Bal betaling van een hofstede die hij aan Cornelis Vlohil heeft verkocht voordat hij afstand doet van deze hofstede. Cornelis moet binnen 2 keer 24 uur betalen (Raze 4471)
Op 18 feb 1706 moet Cornelis aan baljuw Craeij 5 pond 5 sch. huishuur betalen voor een half jaar tot nov 1705 (Raze 4471)
Op 23 juni 1707 dient Juufr. Bals een eis in tot betaling van 8.18.8 voor leverantie van bieren. Op 15 sept volgt een derde verzoek, Cornelis krijgt dan 14 dagen om te betalen, inclusief de kosten (Raze 4471)
Op 20 dec 1711 wordt de preferentielijst opgesteld voor de gerepudieerde boedel van Corn Vloehil. Er is ruim 25 pond aan baten, de schulden met preferentie zijn daar gelijkaan (Raze 4496), zoon van Marinus Janse VLOHIL (OF: VLOYHIL) (zie 320) en Neeltje Leenderse in 't VELD (zie 321).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1677 te Bruinisse (ZE) met (verm) Catelijntje FRANCKE (TACK?), geboren voor 1657.
Ondertrouwd (2) op 17-10-1698 te Nieuwerkerk (ZE), gehuwd voor de kerk te Bruinisse (ZE) met Jozina (Josijntje) Marcusse SCHOOF (zie 161).
161    Jozina (Josijntje) Marcusse SCHOOF, geboren voor 1678, dochter van Marcus (Marinis) Marinusz SCHOOF (zie 322) en Pieternella Jansdr BRANTS (zie 323).
 
162    Marinus Simonse de GRAVE (d'GRAAF), geboren voor 1689 te Oosterland (ZE). Hij bezat bij zijn overlijden een hofstede met 6 gemet 137 roe land en 5 gemet 230 roe weiland. Samen met zijn vrouw bezat hij na aftrek der schulden 168 pond.
Er waren behalve Grietje nog 4 kinderen: Crijna, 21 jaar; Goveriena, 18 jaar; Sijmon , 11 jaar en Dirck, 7 jaar. Zoon van Symon d'GRAAV (zie 324).
Ondertrouwd op 13-04-1709 te Sirjansland (ZE), gehuwd voor de kerk op 03-05-1709 te Sirjansland (ZE) met de 22-jarige
163    Katalijntje (Kathrijna) Maartense ROTTE, gedoopt op 20-05-1686 te Oosterland (ZE) (getuige(n): Maatje Jans en Jan Govertse Kophuijge), dochter van Meerten Joosse ROTTE (zie 326) en Grietje Govers KOPHUIJGE (zie 327).
 
164    Johannis van der WAARDE, geboren voor 1702.
Gehuwd voor de kerk voor 1722 met
165    Lena Gillise BAL, gedoopt op 04-03-1696 te Bruinisse (ZE), dochter van Gillis Cornelisse BAL (zie 330) en Aechje Leenderts (zie 331).
 
166    Jan Daniëlse JUMELET, geboren in 1681 te Parfondeval (Picardië). Hij vluchtte in 1686 met ouders en grootouders naar Schouwen Duiveland, zoon van Daniël Jacobse JUMELET (zie 332) en Mary WAFFELAER (zie 333).
Ondertrouwd op 08-04-1707 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-04-1707 te Bruinisse (ZE) met
167    Pieternella Cornelisdr van den BERGE, geboren ca 1680 te Oosterland (ZE), overleden ca 1727 te Bruinisse (ZE), dochter van Cornelis Stoffelsz DROOGER (van den BERGE) (zie 334) en Leyntje (Leintie) Leendertse van den BOSSE (zie 335).
Ondertrouwd (1) op 08-04-1707 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-04-1707 te Bruinisse (ZE) met Jan Daniëlse JUMELET (zie 166). Op 12 april 1715 vestigen zij zich met attestatie van Oosterland te Bruinisse.
Ondertrouwd (2) op 11-05-1724 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 02-06-1724 te Bruinisse (ZE) met Adriaan Jacobse KOOIJMAN, 30 jaar oud, gedoopt op 17-10-1693 te Nieuwerkerk (D) (ZE).
 
168    Leendert Jasperse BAL, geboren in 1687, overleden op 14-04-1740 (Raze 4473 fol 1). Op 21 juni 1712 vraagt hij om van de weeskamer ontslagen te worden omdat hij meerderjarig is geworden en zijn eigen goederen en zaken wil gaan doen (Raze 4501)
Op 24 maart 1735 verkoopt Leendert Bal, schepen en medelid in wet en politie, een part in de oude meestoof van Bruinisse voor 1.006 pond vlaams, 13 schellingen en 4 duiten (Raze 4478), zoon van Jasper Janse BAL (zie 336) en Baudijntie Leenderts in den BOGAERT (zie 337).
Gehuwd voor de kerk voor 1713 met
169    Ariaentje Janz WINTERS, geboren voor 1693. Op 27 oct 1748 maakt Adriaantje Winters, wed. van schepen Leendert Bal,bij notaris S van Suuren een testament waarbij ze prelegateert aan haar zoon Jasper als vergelding voor getrouwe dienst ong 8 gemet weideland bij de oude stoof, en een huis met 2 schuren voor 800 gulden; de jongste zoon Johannes heeft 5 jaar als knecht gewerkt en krijgt 250 car. guldens en een schuurtje bij de vate; zoon Leendert krijgt een deel in de Oude Meestoof voor 100 pond en dochter Boudewijntje krijgt kleren en sieraden (Raze 4494)
Op 21 jan 1751 eist Corn van der Plas, gehuwd met Baudewijntje Bal, betaling van 171.18.7 pond, zijnde 1/5e part in de erfenis van 859.12.11 pond; en dat was de helft van de erfenis van haar man Leendert, hetgeen bij de weeskamer was gedeponeerd (Raze 4473). Op 28 maart 1713 maken Leendert en Ariaentje een testament op (Raze 4493).
 
170    Marinus Dignusse de BAKKER, geboren voor 1702 te Nieuwerkerk (ZE). Hij vestigde zich in 1724 met attestatie van Brouwershaven in Oosterland, zoon van Dignus Jacobsen de BACKER (zie 340) en Grietje Jacobs (zie 341).
Gehuwd voor de kerk op 07-05-1722 te Nieuwerkerk (ZE) met de 22-jarige
171    Lena Adriaanse TASELAAR, gedoopt op 13-12-1699 te Nieuwerkerk (S) (ZE). Zij vestigde zich op 10-10-1763, als weduwe van Jan Verdoolt, met attestatie van Nieuwerkerk in Bruinisse Dochter van Adriaan Hendrickse THESELAER (TASELAER) (zie 342) en Cornelia Hendrickse BLOCK (zie 343).
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 07-05-1722 te Nieuwerkerk (ZE) met Marinus Dignusse de BAKKER (zie 170).
Gehuwd voor de kerk (2) in 1753 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Jan VERDOOLT.
 
172    Maarten Jacobze HOEK, gedoopt op 27-03-1706 te Bruinisse (ZE), overleden voor 1754, zoon van Jacob Abrahamse HOEK (zie 344) en Tannetje Maertens Abrahamse (zie 345).
Ondertrouwd op 07-04-1730 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-04-1730 te Bruinisse (ZE) met de 25-jarige
173    Susanna Marinusz SMEEKER, gedoopt op 05-10-1704 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Joost Marcelisse en Maetje Marcelisse), dochter van Marinus Jacobse SMEEKER (MARING) (zie 346) en Jannetje Marcelisse PATHMOS (zie 347).
Ondertrouwd (1) op 07-04-1730 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24-04-1730 te Bruinisse (ZE) met Maarten Jacobze HOEK, 24 jaar oud (zie 172).
Ondertrouwd (2) op 19-07-1754 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 09-08-1754 te Bruinisse (ZE) met Pieter BLIEK, 54 jaar oud (zie 174).
 
174    Pieter BLIEK, gedoopt op 13-03-1700 te den Bommel (ZH) (getuige(n): Jan Cornelis de Groot en Jannetje Arens Braber). Op 8 mei 1765 wordt voor het nagelaten kind Grietje een hofstede verkocht in Oosterland groot 63 bunder aan Susanne Marinusse Hoek voor 233.6.8. (Raze 4729)
, zoon van Jacob Pieterse BLIEK (zie 348) en Neeltje Jacobs NOORDIJCK (zie 349).
Ondertrouwd (1) op 25-04-1727 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 16-05-1727 te Bruinisse (ZE) met Claesje KOKS, 25 jaar oud (zie 175).
Ondertrouwd (2) op 19-07-1754 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 54-jarige leeftijd op 09-08-1754 te Bruinisse (ZE) met Susanna Marinusz SMEEKER, 49 jaar oud (zie 173).
175    Claesje KOKS, gedoopt op 20-05-1701 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Adriaen Ellewits en Tannetje Leenderts), overleden voor 1754, dochter van Willem Joosse KOCK (KOKS) (zie 350) en Grietje Claes DOENSE (zie 351).
 
176    Adriaan Cornelisz SMALLEGANGE (SMALLEGANGH), gedoopt ca 1650. Hij woonde in Borssele en kocht op 14-1-1673 een huis aan de westzijde van de Zuidstraat aldaar (Raze 2433, fol 280, dd 14-1-1673) en van 1696 tot 1701 was hij eigenaar van een huis aan de westzijde van het kerkhof te Borssele (Raze 2434, fol 54, dd 3-1-1696), zoon van Cornelis Adriaensz SMALLEGANGE (zie 352) en Jannetje Jans (zie 353).
Gehuwd voor de kerk ca 1676 te Borssele (ZE) met
177    Maatje Claasdr (KLAESSEN), geboren voor 1650, zij waren in 1676 lidmaten te Borssele.
 
178    Cornelis Davidz VERSTELLE, geboren ca 1670 te Ovezande (ZE), zoon van David VERSTELLE (zie 356).
Ondertrouwd op 14-11-1698 te Waarde (ZE), gehuwd voor de kerk te Krabbendijke (ZE) met
179    Anna Machiels, geboren voor 1678 te Krabbendijke (ZE).
 
180    Adriaan WAGEMAKER, geboren ca 1703, zoon van Marinus Adriaanse WAGEMAKER (zie 360) en Geertruijd Claasse d'OOGE (zie 361).
Gehuwd met
181    Jacomijntje Hendrikse DANCKERTSE.
 
183    Catharina Marinusse BRABER, gedoopt op 22-09-1687 te Haamstede (ZE) (getuige(n): Marinus Pele en Tannetie Cornelis Pele), dochter van (verm) Marinus Cornelisse BRABER (zie 366) en Adriaantje Cornelis Imantse (SMOKKEL) (zie 367).
 
184    Hendrik van NIEUWENHUIZEN, gedoopt op 08-02-1688 te Steenbergen (NB), overleden ca 1750, zoon van Geert Jans van NIEUWENHUIZEN (zie 368) en Neeltjen Anthonisse de BRUIJN (zie 369).
Ondertrouwd op 19-08-1710 te Steenbergen (NB), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 18-09-1710 te Steenbergen (NB) met de 18-jarige
185    Maria Rochusse BIERENS, gedoopt op 01-06-1692 te Steenbergen (NB), overleden ca 1746 te Oosterland (ZE), dochter van Rochus Govertse BIERENS (zie 370) en Tanneken Hendriks HOOGERWERFF (zie 371). Hendrik van Nieuwenhuijzen en Maria Rochusse Bierens verhuisden voor 1727 vanuit Steenbergen (zij komen niet meer voor op het lidmatenregister). Hendrik verhuisde op 30-3-1745 met attestatie vanuit Delft (als Hendrik Nieuwhuis van de Rijweg) naar Oosterland (archief Delft, inv nr 223 en 230) en verhuisde in augustus 1748 (als Hendrik Nieuwenhuis) met attestatie terug naar Delft. Zijn vrouw (waarschijnlijk Maria Rochusse Bierens) overleed in 1746 te Oosterland. Een andere Hendrik van Nieuwenhuisen overleed op 17-10-1746 te Brouwershaven.
 
186    Zacharias TUIJNMAN (THUINMAN), Zacharias was al gezworene in 1718; in 1723 werd hij schepen op Oosterland i.p.v. smid Andr Boogaart en was dat tot 1726 en van 1728 tot 1749. Hij was ook penningmeester van de Ambachtsheer, gedoopt op 29-09-1697 te Zonnemaire (ZE) (getuige(n): Daniël Tuijnman en Anna Adriaanse Verseput). Belijdenis gedaan in Nieuwerkerk op 3-4-1716, overleden op 29-11-1776 te Oosterland (ZE) op 79-jarige leeftijd. Op 21 juni 1718 koopt Zacharias van de wed van Abrah Fornayse een hofstede zijnde een huis, schuur, bakkeet en wagenhuis met ca. 100 gemeten land; het huis in de 6e mate (Raze 4726)
Op 26 juni 1726 koopt Zacharias van Adr Verstappe 3 gemet 243 roe dijkersland in de 24e mate nr 9 voor 71 pond (Raze 4726)
Hij werd op 16-2-1736 nog als administrerend voogd genoemd over de kinderen van Leijntje Verseput, verwekt door zijn vader Johannes Tuijnman (Raze 4790)
Op 19 juli 1741 koopt Zacharias van de erven Marinis Ellewit 5 gemeten land voor 20 pond (Raze 4727)
Op 12 apr 1749 wordt schepen Zacharias benoemd tot toeziend voogd voor Aart Goudswaard (Raze 4947)
Adriaan Liere bezat in 1752 (uit de boedel van vader Jacobus) met zijn zwagers Zachariasse Tuijnman en Tobias Johannesse Koole (ieder voor 1/3) de hofstede "Schoon Verbond" met 139 gemeten en 136 roeden grond in de Vierbannenpolder en de Beddewaardpolder, bij hemzelf in pacht.
Hij verhuisde omstreeks 1754 met Dina de Groene, waarschijnlijk zijn huishoudster, vanuit Bruinisse terug naar Oosterland. Dina de Groene huwde in 1755 met Cornelis Leendertse Otte (dit echtpaar is ook een van mijn voorouders)
Zacharias leent vaak geld uit: In 1756 aan L Gile 27 pond; in 1757 aan Boudina vd Lisse 25 pond; in 1759 aan Corn Akkerman 26 pond en aan Corn Floijhil 106 pond; in 1761 aan Jac Bal 83 pond; in 1762 aan Jannes van Vessum 133 pond; en in 1769 aan Jacob de Pauw
Op 1 maart 1758 koopt Zacharias een huis met erf op de St. Joosdijk voor 16 pond (Raze 4727)
Op 2 aug 1758 heeft hij nog 26 pond tegoed van L Filee op Oosterland (Raze 4790A).
Op 11 aug 1759 wordt hij penningmeester van het waterschap
Na het overlijden van zijn 4e vrouw in 1762 wordt zijn oudste kleindochter, Cornelia Kloote, huishoudster bij hem; ze huwt in 1772 met Pieter vd Reep en gaat naar Dreischor
Op 8 maart 1764 wordt de desolaten boedel van Pieter Bliek beschreven, Zacharias heeft fl 1.400,- tegoed over een hypotheek op 1/3 van een hofstede met 63 gemeten grond. Tijdens een openbare verkoop wordt er maar fl 1.000,- geboden en Zacharias neemt dan het derde deel van de hofstede zelf (Raze 4497)
In 1767 is Zacharias penningmeester van de weeskamer
Van 1762 tot 1766 krijgt Zacharias betaald voor het bijhouden van de administratie van S Hoogerland (Raze 4790A)
Op 24 juni 1768 's avonds tegen 10 uur kwam Zacharias samen met zijn zwager, bailluw Smith met een gereitje uit het Steenschip. In het Groenendaal stapten ze beiden dronken uit en er ontstond een geschil over de directie van de Polderzaken; ze wilden elkaar te lijf en de buren kwamen op het lawaai af. Zacharias wilde de bailluw in diens huis volgen en trok zijn mes, maar werd door diens vrouw (zijn zuster!) het huis uitgezet. De kerkeraad kwam er aan te pas, ze moesten zich met elkaar verzoenen om weer toegelaten te worden aan het avondmaal (copie akten kerkeraad), zoon van Johannes Zachariasse TUIJNMAN (Johannes Luijnemans of Tuneman) (zie 372) en Margarieta (Grietje) Adriaense VERSEPUT (zie 373).
Ondertrouwd (1) xx-03-1717 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Claartje Jans van SCHELDE (zie 187). Zacharias Tuijnman en Claartje Jans van Schelde, ziek te bedde, maakten op 11-5-1728 een testament op, ze hebben dan drie kinderen (Raze 4779).
Ondertrouwd (2) op 17-12-1728 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk te Oosterland (ZE) met Jacomijntje LIERE, geboren ca 1700 te Ouwerkerk (ZE), overleden ca 1743 te Oosterland (ZE).
Ondertrouwd (3) op 12-03-1751 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk te Oosterland (ZE) met Kornelia Jans HONING, geboren ca 1695.
Gehuwd voor de kerk (4) ca 1756 met Jacoba Margaretha SMITH, geboren op 20-04-1707 te Nieuwerkerk (ZE), gedoopt op 24-04-1707 te Nieuwerkerk (ZE), overleden in 1762 te Oosterland (ZE).
187    Claartje Jans van SCHELDE, gedoopt ca 1695 te Oosterland (ZE), overleden ca 1728 te Oosterland (ZE). Op 22 juni 1731 maken de zieke Jacob van Schelde, de broer van Claartje, en zijn vrouw Grietje Tuijnman, een testament waarbij de kinderen van Claartje, te weten Grietje en Wouderijntje, erfgenaam worden als hun huwelijk kinderloos blijft (Raze 4779), dochter van Johannes van SCHELDE (SCELDE) (zie 374) en Wouterijntje Jacobs (zie 375). Zacharias Tuijnman en Claartje Jans van Schelde, ziek te bedde, maakten op 11-5-1728 een testament op, ze hebben dan drie kinderen (Raze 4779).
 
188 =    170 Marinus Dignusse de BAKKER.
189 =    171 Lena Adriaanse TASELAAR.
 
190    Jacob Frans de RONDE, dijkbaas van de polder Ooster- en Sirjansland, geboren ca 1700, hij doet belijdenis in Oosterland op 5-4-1722, overleden in 1774. Op 15 jan 1772 verkoopt Jacob een huis met schuur bij het Groenendaal te Oosterland aan Pieter van den Blijnk voor 95 pond (Raze 4729), zoon van Frans Jacobsz de RONDE (zie 380) en Petronella Jans PREZ (zie 381).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1722 met Cornelia Pieterse van der SLUIS (zie 191).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1743 met Cornelia HOLLANDER(s), geboren voor 1723, overleden in 1767.
191    Cornelia Pieterse van der SLUIS, geboren voor 1702, overleden, voor december 1742, dochter van Pieter van SLUIS (zie 382) en Cornelia (zie 383).
 
192    Jacob HANSE, landbouwer, geboren 1640-1645, overleden na 1718. Bij het huwelijk van zijn zoon Maarten in 1706 te Elkerzee bleek dat die in Ellemeet geboren was. De Heerlijkheid van Ellemeet strekte zich uit boven het huidige Ellemeet tot Moriaanshoofd aan de zuidkust van Schouwen. Na de Reformatie is het gebied van de parochie Ellemeet voor een klein deel toegevoegd aan Serooskerke en voor het grootste deel aan Elkerzee.
Omdat de geboorte van Jacobs kinderen in de doopboeken van Elkerzee niet zijn terug te vinden, deze boeken zijn bekend vanaf het jaar 1651, mag worden aangenomen dat Jacob woonde tussen Noordwelle, Ellemeet en Serooskerke. Waarschijnlijk is het dat de naam "Hanse" onstond als een patroniem
.
 
194    Jan Simonszn KOCK, gedoopt op 21-01-1657 te Zonnemaire (ZE) (getuige(n): Martijntjen Simonsz Kock). In 1693 was hij nog lidmaat in Elkerzee, zoon van Simon Symonse de KOCK (zie 388) en Aeltjen Dyrx (zie 389).
Gehuwd voor de kerk voor 1678 met
195    Lena Cornelisdr LAMMERHANT (of GOEMAER).
 
198    Job Cornelis Adriaense de JONGE (KLOET), weesmeester en in schepen in 1705 te Kerkwerve, gedoopt op 24-08-1659 te Elkerzee (ZE), overleden ca 1716 te Kerkwerve (ZE), zoon van Cornelis Adriaense de JONGE (zie 396) en Adriaentje YMANTS (IMANTS) (zie 397).
Ondertrouwd (1) op 06-05-1683 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15-06-1683 te Elkerzee (ZE) met Maatje Bartels, 18 jaar oud (zie 199).
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 17-04-1696 te Kerkwerve (ZE) met Josijnken Marinusdr (BRABER), overleden xx-01-1729 te Ouwerkerk (ZE).
199    Maatje Bartels, gedoopt op 15-03-1665 te Elkerzee (ZE) (getuige(n): Aegje Ieman), overleden, voor 1694, dochter van Bartel Ymanse (zie 398) en Willemijntje Jans (zie 399).
 
202    Jan Jacobse van LIER, gedoopt op 14-07-1669 te Bruinisse (ZE), zoon van Jacob Janse LIERSE (zie 404) en Dijngenken Adriaans GRIJP (zie 405).
Ondertrouwd (1) op 08-06-1691 te Bruinisse (ZE) met Pieternella Dirks, 27 jaar oud (zie 203).
Ondertrouwd (2) op 18-06-1722 te Bruinisse (ZE) met Adriaantje HAGENS, geboren te de Leur (NB).
203    Pieternella Dirks, gedoopt op 23-09-1663 te Bruinisse (ZE), zij heeft belijdenis gedaan in Bruinisse op 4-4-1687, overleden, voor 18-6-1722, dochter van Dirk Pieterse van den HOUDEN (zie 406) en Saertje Jans Gheertsdr VISSER (zie 407).
 
204    Adriaan Klaasz KIK, landman in Sirjansland, geboren te Sirjansland (ZE), gedoopt op 23-11-1664 te Nieuwerkerk (D) (ZE), overleden 1712 te Sirjansland (ZE), zoon van Claes Janse KIK (KICK) (zie 408) en Dina Jacobsdr de RONDE (zie 409).
Ondertrouwd op 08-04-1689 te Sirjansland (ZE), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-05-1689 te Sirjansland (ZE) met
205    Tannetje Leenderts LOOKMAN, geboren voor 1669 te Oosterland (ZE), overleden te Oosterland (ZE), na 15 febr 1724. Na het overlijden van Adriaan verpachtte zij haar bezittingen en ging eind 171? met haar minderjarige kinderen met attestatie van Sirjansland naar Bruinisse. Door het 2e huwelijk van haar schoonvader Claes Jansz Kik werd haar schoonzuster Willemijntje Marcusdr Schoof haar stiefschoonmoeder. Dochter van Leendert LOOKMAN (zie 410) en Neeltje Claasdr (zie 411).
Ondertrouwd (1) op 08-04-1689 te Sirjansland (ZE), gehuwd voor de kerk op 11-05-1689 te Sirjansland (ZE) met Adriaan Klaasz KIK, 24 jaar oud (zie 204).
Gehuwd voor de kerk (2) op 15-02-1724 te Oosterland (ZE) met Cornelis Cornelisse de JONGE.
 
206    Johannes MOUWE, geboren voor 1683.
Ondertrouwd op 13-04-1703 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 02-05-1703 te Elkerzee (ZE) met
207 =    137 Geertie Machiels.
 
208    Isaac Abrahamse (de BRAAL, OOK GENAAMD BRAUW), geboren voor 1684 te Zierikzee (ZE).
Ondertrouwd op 09-04-1704 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 04-05-1704 te Elkerzee (ZE) met de 23-jarige
209    Willemijntje Willems VIJVERBERG, gedoopt op 29-09-1680 te Nieuwerkerk (D) (ZE), dochter van Willem Adriaanse VIJVERBERG (zie 418) en Grietje Theunis (zie 419).
 
210    Marinus Willemse POMPOENE, gedoopt op 14-08-1672 te Dreischor (ZE), zoon van Willem Marinusse POMPOENE (zie 420) en Janneke Jans (zie 421).
Ondertrouwd (1) op 08-04-1695 te Dreischor (ZE), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19-05-1695 met Janna Frans, geboren te Middelburg (ZE).
Ondertrouwd (2) op 05-05-1702 te Dreischor (ZE) met Cornelia Marinusse (zie 211).
211    Cornelia Marinusse, geboren voor 1683.
 
216    Eymant (Iman) Jacobse de BRUIJNE, gedoopt op 15-01-1668 te Noordgouwe (ZE), overleden ca 1721 te Nieuwerkerk (ZE). Hij was vanaf zijn trouwen in 1693 tot 1710 eigenaar van het perceel hoek Achterweg-Ooststraat te Dreischor, zoon van Jacob Joosse de BRUIJNE (zie 432) en Janneken Imers (zie 433).
Ondertrouwd (1) op 24-04-1693 te Dreischor (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11-05-1693 te Dreischor (ZE) met Pieternella Arens, 27 jaar oud (zie 217).
Ondertrouwd (2) op 14-12-1710 te Nieuwerkerk (ZE) met Jaquemijntje Jacobs van de WIELE, 44 jaar oud, gedoopt op 01-08-1666 te Nieuwerkerk (ZE).
Ondertrouwd (3) op 16-08-1715 te Nieuwerkerk (ZE), gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 03-09-1715 te Nieuwerkerk (ZE) met Jorijntje Abrahams COSTER, 43 jaar oud, gedoopt op 13-03-1672 te Nieuwerkerk (ZE).
Ondertrouwd (4) op 01-08-1720 te Nieuwerkerk (ZE), gehuwd voor de kerk op 52-jarige leeftijd op 22-08-1720 te Nieuwerkerk (ZE) met Mari Tonisse van de LANDE, 42 jaar oud, gedoopt op 10-10-1677 te Nieuwerkerk (ZE).
217    Pieternella Arens, gedoopt op 14-03-1666 te Dreischor (ZE), dochter van Aren Leendertse (DREIJSSENAER) (zie 434) en Cathalijntje Michiels (zie 435).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1693 met Marinus Pieterse.
Ondertrouwd (2) op 24-04-1693 te Dreischor (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11-05-1693 te Dreischor (ZE) met Eymant (Iman) Jacobse de BRUIJNE, 25 jaar oud (zie 216).
 
218    Jan Abrahamse van den BERGE, in 1711 landbouwer op een hofstede in de 16e mate van Botland, geboren voor 1656 te Nieuwerkerk (ZE), hij was ouderling in Nieuwerkerk in de periodes: 1695-1696, 1699-1700 en 1709-1711, zoon van Abraham Cornelisse Leijnse (van den BERGE) (zie 436) en Leentie Bastiaans (zie 437).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1689 te (verm) Sirjansland (ZE) met Lijsbeth Jans de VISSCHER (zie 219).
Ondertrouwd (2) op 06-11-1711 te Nieuwerkerk (ZE), gehuwd voor de kerk op 16-10-1711 te Nieuwerkerk (ZE) met Janna Willemse VERSEPUT, geboren voor 1689 te Kerkwerve (ZE), overleden in 1762 te Oosterland (ZE).
219    Lijsbeth Jans de VISSCHER, geboren te Ouwerkerk (ZE), gedoopt op 30-09-1667 te Nieuwerkerk (D) (ZE) (getuige(n): Domis Domisse en Maetje Domis). Belijdenis gedaan in Ouwerkerk op 5-1-1685, overleden, voor 6-11-1711, dochter van Jan Cornelisse de VISSCHER (zie 438) en Chieltje Domus (zie 439).
 
220    Govert Leendertse BERREMANS, gedoopt op 18-04-1682 te Nieuwerkerk (D) (ZE), overleden in 1733 te Ouwerkerk (ZE), zoon van Leendert Adriaanse BERREMANS (zie 440) en Willemijntje Goverts VLAM (zie 441).
Ondertrouwd ca 1710 met
221    (verm) Neeltje Maartense d'OOGE, geboren voor 1689 te verm Dreischor (ZE), dochter van Maerten Pauwels d'OOGE (zie 442) en Tannetje JANS (zie 443).
 
222    Jacobus Willemse LIERE, landbouwer op de hofstede "Het Hooge Huis", grondeigenaar en schepen van Ouwerkerk, geboren te Ouwerkerk (ZE), gedoopt op 28-04-1675 te Nieuwerkerk (D) (ZE) (getuige(n): Jan Leendertse Clinckerlandt en Maria van der Meulen). Belijdenis gedaan in Ouwerkerk op 30-3-1696, overleden op 19-09-1725 te Ouwerkerk (ZE) op 50-jarige leeftijd, zoon van Willem Adriaense LIERE (tot 1662 LIJRE) (zie 444) en Adriaantje Cornelisse VISSCHER (zie 445).
Ondertrouwd (1) op 06-04-1696 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 30-04-1696 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Janna Cornelisse BEVELANDER, 18 jaar oud (zie 223).
Ondertrouwd (2) op 04-06-1712 te St Annaland (ZE), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 08-07-1712 te St Annaland (ZE) met Margarita Cornelisse EGGEBEEN, overleden op 14-01-1724 te Ouwerkerk (ZE).
Ondertrouwd (3) op 20-04-1725 te Nieuwerkerk (D) (ZE), gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 07-05-1725 te Nieuwerkerk (D) (ZE) met Eva de VISSCHER, 43 jaar oud, gedoopt op 03-10-1681 te 's-Heer Abtskerke (ZE). Zij was in 1730 eigenares van de monumentale hofstede "Het Hoge Huis" (in 1953 verwoest) aan de Molenweg te Ouwerkerk en van de reeds lang verdwenen hofstede "De Swarte Poorte", ten zuiden van de Straatweg te Capelle.
223    Janna Cornelisse BEVELANDER, gedoopt op 02-05-1677 te Nieuwerkerk (D) (ZE), overleden ca 1710, dochter van Cornelis Pauwelse BEVELANDER (zie 446) en Jacomijntje Joos (zie 447).
 
240    Adrianus Jacobse VISSER, geboren voor 1707.
Ondertrouwd voor 1727 met
241    Johanna Willemse KOSTER, geboren voor 1707.
 
242    Jan METSELAAR, verm voor 1700. Hij was in 1720 ledmaat te Oosterland en in 1730 eigenaar van verschillende percelen grond in Ouwerkerk. Vermoedelijk had hij de hierondergenoemde kinderen.
 
244    Engel GOUDSWAARD, landbouwer in de oosthoek van Ouwerkerk (vlgs lidmaatlijst 1720) en schout in Ouwerkerk, geboren ca 1680 te Oosterland (ZE), zoon van Schilleman Ingelse (GOUDSWAARD) (zie 488) en Helena van der LISSE (zie 489).
Gehuwd voor de kerk ca 1711 te Ouwerkerk (ZE) met
245    Neeltje Heijnderikse SCHOOF, geboren ca 1685 te Ouwerkerk (ZE). Belijdenis gedaan in Ouwerkerk op 30-3-1708, dochter van Heijnderick Marcusse SCHOOF (zie 490) en Martijntje TROMPER (of MAATJE TELLE) (zie 491).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1711 te Ouwerkerk (ZE) met Engel GOUDSWAARD (zie 244).
Ondertrouwd (2) op 02-04-1745 te Ouwerkerk (ZE), gescheiden na 4 jaar op 19-05-1749, scheiding van tafel en bed van Paulus Daniëlse VIS, landbouwer, geboren ca 1685 te Ouwerkerk (ZE), overleden ca 1761 te Ouwerkerk (ZE).
 
246    Meerten Hendrikz BAKKER, vanaf 1724 landbouwer in te Oosterland en daarna te Ouwerkerk, geboren op 01-09-1695 te Oosterland (ZE), overleden in 1755, zoon van Heynderick Meertense BAKKER (zie 492) en Johanna Boudewijnsdr de GRAVE (zie 493).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 26-02-1723 te Oosterland (ZE) met Martijntje Jans HOIJ (zie 247).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1743 met Josina Govertse van der LINDEN, geboren op 29-01-1709.
247    Martijntje Jans HOIJ, geboren ca 1700 te Ouwerkerk (ZE), overleden op 26-12-1741 te Ouwerkerk (ZE) (Raze 4707), dochter van Johannes Noachz HOIJ (zie 494) en Sara Gijsbregts de WITTE (zie 495).
 
248    Leendert Reiniersz OTTE, geboren xx-03-1697 te Bruinisse (ZE), gedoopt op 10-03-1697 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Dina Jans), zoon van Reinier REIJCKMAN (OTTE) (zie 496) en Anna Maria Johannes MOESELAERS (zie 497).
Ondertrouwd (1) voor 1721 met Anna Claasse van der AA.
Ondertrouwd (2) op 29-08-1721 te Bruinisse (ZE) met Leentje Marinusse BAL, 24 jaar oud (zie 249).
249    Leentje Marinusse BAL, gedoopt op 10-03-1697 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Dina Jans), dochter van Marinus Cornelisse BAL (zie 498) en Lydia Jansdr DRIBBELS (DRUBBELS) (zie 499).
 
252    Daniël Leendertse van der EEST, geboren voor 1699.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1720 met Janna Adriaanse de JONGE (zie 253).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1731 met Geertruijt Janse NATTE.
253    Janna Adriaanse de JONGE, geboren voor 1699.
 
254    Jan Jacobse KIP, geboren voor 1703.
Gehuwd voor de kerk voor 1723 met
255    Cornelia Adriaans PADMOS, gedoopt op 07-03-1700 te Bruinisse (ZE), dochter van Adriaen Marceliszn PADMOS (zie 510) en Janna Jans (zie 511).
 
Generatie IX

 
260    Leendert Adriaansz KISTER, geboren voor 1650, overleden ca 1710. In Raze 5181/00-00-1672 wordt Leendert Adriaansz Kister vermeld als borg voor Claes Franse.
In Raze 5081/23-10-1675 verkoopt Leendert Adriaansz zijn huis etc aan Stoffel Cornelisse Peute.
Raze 4995/14-2-1686 vermeld Leendert Adriaansz als mede erfgenaam van zijn vader Adriaan Adriaansz Kister.
Hij maakt na het overlijden van zijn moeder met Jacob Willemsz Hackelaar de boedelinventaris op (Raze 5023 deel 1 /3-10-1686).
Koopt een huis, etc van Leendert Beije zie Raze 5081/13-9-1690.
In Kerkwerve wordt hij onder huisschattingen vermeld in 1692 (Raze 4996) en in 1694 (Raze 5022), zoon van Adriaan Adriaansz KISTER (zie 520) en Grietken PIETERS (zie 521).
Gehuwd met
261    Neeltje N, geboren voor 1650, overleden ca 1686.
 
264    (verm) Govert Cornelisz BEIJE, geboren 1620/1630, overleden ca 1681. Woonde volgens het veldboek van 1676 voor 1676 te Noordwelle, in het 7e Bevang aldaar.
In RAZE 5037 staat vermeld dat op 15-6-1679 en 28-6-1679 de schout Govert Beije optreedt namens Marinus Hendriksz Boot, gehuwd met Adriaenke Verseput.
In RAZE 5081, deel II (Rengerskerke/Zuidland) komen we ook nog de volgende vermeldingen van hem tegen:
dd 21-10-1676 Ban op kosten van ongelijk gelast ten huize van Govert Cornelisz Beije. Jacob Oortse eist van Leendert Jobse Backer betaling van £ 0.6.4 Vlaams terzake van salaris. Ook mr Boudewijn verzoekt gedaagde te veroordelen en de schepenen veroordelen gedaagde de vereiste som gelds te betalen.
dd 22-10-1676 Pieter Segerse, Symon Pieters Wolfertse en Govert Cornelisz Beije vermeld als schepenen van Rengerskerke/Zuidland
In 1676-1678 wordt Govert Cornelisz Beije vermeld als schepen van Rengerskerke/Zuidland.
In 1678-1681 wordt Govert Cornelisz Beije vermeld als schout aldaar.
In RAZE 5081, deel I (Rengerskerke/Zuidland) komen we ook nog de volgende vermeldingen van hem tegen:
dd 06-05-1677 Generale Ban gehouden ten huize van Govert Cornelisz Beije
dd 22-06-1678 Jacob Oortse eist uit verleijde zaak de sele van Jacob Trommel, zaliger, dat de schout Heijndrick Boodt als borg voor de heer Clerck, zal worden veroordeeld. De Schout Govert Beije, als lasthebber van voornoemde Boodt, verzoekt 14 dagen tijd om zich te beraden.
dd 28-09-1678 De schout Govert Cornelisz Beije eist van Adriaen Boodt betaling van de som van £ 0.10.0 Vlaams wegens het maken van een weg en mennen van gluy op een zondag. Adriaen Boodt verzoekt nader bewijs of ontslag van de eis. Uitstel tot donderdag 6-10-1678, waarna schepenen recht zullen spreken.
dd 11-12-1679 De schout Beije, op last van Leendert Jobse Backer, arresteert Adryaen Jobse Backer, zodat deze niet hier vandaan zal gaan voordat hij met Leendert Jobse heeft afgerekend.
In RAZE 5122/19-11-1659 compareerden Govert Cornelisz Beije, wednr van Crijntje Jacobs, en Cornelis Jacobz Wildenboer als oom en wedervoogd, betreffende een weesbrief en uitkoop van drie, niet met name genoemde, kinderen, zoon van Cornelis Pieterz BEIJE (zie 528) en Leentje DOMES (zie 529).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1650 met Crijntje Jacobs WILDENBOER (zie 265).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1680 met Neelken Jans, geboren voor 1660, overleden voor 1681.
Ondertrouwd (3) op 05-08-1681 te Zierikzee (ZE) met Catalijna Jans VERSTELLE, geboren voor 1660. In de huwelijksvoorwaarden (RAZE 4020/148), verleden voor notaris Jacobus Lansbergius, van Govert Cornelisz Beije, wednr van Neelken Jans en schout van Rengerskerke, en Catalina Jans Verstelle is sprake van, dat als mogelijke erfgenamen in aanmerking komen: het kind van zijn voormalige huisvrouw (niet met name genoemd), het kind van Prijncke Jans Verstelle (Catharina Arn...) en het kind van Francijntje Jans Verstelle (Marijken Hollander). Het kind uit een vorig huwelijk moet welhaast zoon Cornelis zijn, die zowel uit het 1e als het 2e huwelijk geboren kan zijn.
265    Crijntje Jacobs WILDENBOER, geboren 1620/1630, overleden ca 1659.
 
270    Jonge-Jan Cornelisse VERSEPUT, geboren op 12-03-1653 te Kerkwerve (ZE), overleden op 29-03-1697 te Kerkwerve (ZE) op 44-jarige leeftijd. In 1695 betaalt Jonge Jan Cornelisse Verseput 3 pond 6 schellingen belasting in Kerkwerve, zoon van Cornelis Pieterse VERSEPUT (zie 272) en Elisabeth Cornelisse WOUTERS (zie 273).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1675 met Grietje Claesdr QUAST (zie 271).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1692 met Neeltje Marinusse de MAN.
271    Grietje Claesdr QUAST, geboren voor 1655, overleden te Kerkwerve (ZE), voor 26-6-1692, dochter van (verm) Claes Hendrickse QUAST (zie 542) en Grietken Claes PIETERS (zie 543).
 
272    Cornelis Pieterse VERSEPUT, geboren ca 1616 te Kerkwerve (ZE), overleden op 05-03-1689 te Kerkwerve (ZE). In RAZE 4993/00-00-1646 en RAZE 4988/00-00-1647 wordt hij als schepen in Kerkwerve vermeld.
In RAZE 4988/15-06-1646 staat vermeld dat hij tot de Vierschaar van Kerkwerve behoorde
In 1671 betaalt Cornelis Pieterse Verseput 10 schelling belasting in Kerkwerve
In nov 1671 wordt Cornelis gedaagd, hij moet nog $ 11.0.0 huur betalen voor een huis en schuur over 1670 en 1671; ook moet hij nog 3.1.9 pond betalen aan de secretaris
Op 22 feb 1674 compareert Cornelis als weduwnaar van Liesbeth; verder zijn er de kinderen: Jan Corn; Adriaen Corn; Claes Corn; Jongejan Corn; Corn Corn; Jacob Corn en Adriaenke Corn Versseput, geh. met Marinis Boodt
Verder is er schout Willem Jansse als voogd van de minderjarige kinderen: Claertje Corn en Willem Corn Verseput. De kinderen krijgen 100 pond of een stuk land, de rest blijft aan Cornelis (Raze 5025)
In 1670 en 1685 is Cornelis Pieterse schepen op Kerkwerve; en in 1679 en 1680 is hij waarnemend schout (Raze 4995)
Het eigenaardige is, dat Corn Pieterse Verseput ook in 1691 en 1692 nog op de 4e plaats staat van de lijst op huisschatting in Kerkwerve, zoon van (verm) Pieter Cornelisse VERSEPUT (zie 544) en Geertgen Jans (zie 545).
Gehuwd met
273    Elisabeth Cornelisse WOUTERS, geboren voor 1627, overleden op 09-05-1667 te Kerkwerve (ZE), in de kraam, dochter van Cornelis Wouters(e) (zie 546) en Maijken Jacobs (zie 547). Uit RAZE 5025 en RAZE 5023/deel 1 blijkt dat zij gehuwd zijn voor zondag 4 maart 1646.
 
276    Cornelis Hendrikz STRAIJER, gedoopt op 08-12-1636 te Serooskerke (S) (ZE), zoon van Hendrik STRAIJER (zie 552).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1656 met Joppa Jansdr (zie 277).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1695 met Elisabeth Jansdr, geboren voor 1675.
277    Joppa Jansdr, geboren voor 1636.
 
280    Willem Alderijsz HACKELAER, geboren voor 1625, hij wordt vermeld als mede-erfgenaam van zijn schoonvader in Raze 5023, deel 2, dd 6-6-1643.
Gehuwd voor de kerk voor 1645 met
281    Mariken Jacobsdr, geboren voor 1625, dochter van Jacob Willemse (zie 562).
 
284    Abraham van DAMME, geboren voor 1640.
 
288    Symon Pieterse van GRAAFEILAND (GRAAF-EIJLANT), landman in Viane, geboren ca 1628 te Viane (Ouwerkerk) (ZE), overleden te Viane (ZE), na 2-4-1688, zoon van Pieter Jacobse van GRAAFEILAND (zie 576) en Maycken SYMONS (zie 577).
Gehuwd voor de kerk in 1656 te Ouwerkerk (ZE) met
289    Cornelia Jans, geboren ca 1632. Belijdenis gedaan in Ouwerkerk op 12-10-1691 als Cornelia Jans, weduwe van Symon Pieters Graefeilant.
 
290    Louis Pieterse de BRUUNE, geboren voor 1650. Hij woonde ca 1670 in Zierikzee.
 
296    Leendert Arentsz Rollof (STOUTKENSDIJK) (Leendert Roelof Leendert Aerens), landbouwer, gedoopt op 24-10-1621 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Ilant Cornelisse, Claes Bastiaensse, Marinus Soutendam en Maeyken Isaackse), overleden, vermoedelijk te Stavenisse voor 5-5-1679. Bij de doop van al zijn kinderen, behalve het laatste, wordt Leendert nog Rollof genoemd, het laatst bij de doop van Neeltje op 8 juli 1668. In een schepenakte van 20 maart 1656 heet hij Leendert Adriaense Stoutkensdijck. Waarschijnlijk kwamen de ouders van Leendert uit de Hoekse Waard, uit het dorpje Stougjesdijk. Dit zou de familienaam Stoutjesdijk kunnen verklaren. Verscheidene kinderen van Leendert Rollof/Stoutjesdijk en Lysbeth Uyl trokken omstreeks 1700 naar Duiveland. Het is mogelijk dat dit verband hield met de meekrapteelt: de Tholenaars stonden bekend als goede meekraparbeiders en de beste grond voor dit arbeidsintensieve gewas werd in Schouwen Duiveland gevonden. In 1677 wordt Leendert Stoutjesdijk genoemd voor de heffing op bier en gemaal: hij moet £ 1:13:4 betalen, d.i. ongeveer drie maal de gemiddelde heffing. hij behoorde dus kennelijk tot de welvarendste bewoners van Stavenisse, zoon van Arie Ariense Rollof (zie 592) en Adriaentjen Leenderts (zie 593).
Ondertrouwd (1) op 13-03-1647 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 28-04-1647 te Stavenisse (ZE) met Elisabeth Jacobse UYL, 21 jaar oud (zie 297).
Ondertrouwd (2) op 25-10-1670 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 12-11-1670 te Stavenisse (ZE) met Catelijntje Adriaens van ROSSUM, geboren voor 1635 te Bommenede (ZE). Belijdenis gedaan in Stavenisse op 21-12-1650.
297    Elisabeth Jacobse UYL, gedoopt op 13-07-1625 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Jan Lauereysse en Christijntje Jacobse), overleden te Stavenisse (ZE), tussen 8-7-1668 en 25-10-1670, dochter van Jacob Jacobssen den UUL (zie 594) en Neelken Jacobsdr (PRYEM) (zie 595).
 
298    Jasper van der PUTTE, geboren voor 1658.
Gehuwd voor de kerk voor 1678 met
299    Maetje DOMIS, geboren voor 1648, dochter van Domus (zie 598) en Elisabeth (zie 599).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1668 met Jan Theunisse NOOM, gedoopt op 03-05-1637 te Ouwerkerk (ZE).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1678 met Jasper van der PUTTE (zie 298).
 
300    Adriaan Dingemanse, geboren voor 1644.
Ondertrouwd (1) op 28-03-1664 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 14-04-1664 te Bruinisse (ZE) met Jakomijntje Marinus, geboren voor 1644.
Ondertrouwd (2) op 03-09-1666 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 05-11-1666 te Bruinisse (ZE) met Cathelijntie Theeuwis CLOPPER, 21 jaar oud (zie 301).
301    Cathelijntie Theeuwis CLOPPER, gedoopt op 22-10-1645 te Bruinisse (ZE), dochter van Thonis Jacobse CLOPPER (zie 602) en Maayke Pauwels (de JONGE) (zie 603).
 
302    Evert Maartense, geboren voor 1658.
Gehuwd voor de kerk voor 1678 met
303    Jakomijntje Jans, geboren voor 1658, meerdere kinderen werden er in Oosterland geboren.
 
304 =    296 Leendert Arentsz Rollof (STOUTKENSDIJK) (Leendert Roelof Leendert Aerens).
305 =    297 Elisabeth Jacobse UYL.
 
306    Meerten Adriaensse van ROSSUM, herbergier in "Halfmane" te Stavenisse, geboren voor 1632 te Zonnemaire (ZE). Belijdenis gedaan in Stavenisse 4-10-1652, overleden te Stavenisse (ZE), tussen 1674 en 01-07-1680 (Raze 5901, fol 146). Hij pachtte grond in de Oud- en Nieuw Kempenhofstedepolder (1655-1665), de polder Zuidmoer (1660). Pachtte in de Oud-Kempenhostede polder land in de "Krijgsmanhoe" en de "Staerthoek" (Raze 5936, dd 18-7-1663 en 22-7-1665).
Hij huurde in 1666 een huis, schuur en erf in het dorp Stavenisse, oostelijk van de Achterweg, westelijk van de Voorstraat, zuidelijk van de dreef naast het slot en noordelijk van het huis en erf van Marinus Step (Raze, dd 11-10-1666, fol 19v) Zoon van Adriaen van ROSSUM (zie 612) en Sara Meertense (zie 613).
Gehuwd voor de kerk op 17-02-1652 te Stavenisse (ZE) met
307    Maetje Hendrickse (ANTHONISSE), geboren voor 1632 te St Annaland (ZE). Belijdenis gedaan in Stavenisse op 4-10-1652 en zij was nog lidmaat aldaar op 15-11-1674, dochter van Heijndrick Anthonisse (zie 614) en (verm) Fransijntje (zie 615).
 
312    Abraham Jacobsen UULL (de OUDE), gedoopt op 24-05-1620 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Benjamin Bots en Maeyken Janse), overleden in 1682 te Stavenisse (ZE). Abraham toonde grote aanleg voor bestuurlijke, kerkelijke en administratieve funkties. Nadat hij een aantal malen op de nominatie voor ouderling had gestaan werd hij in 1656 als zodanig gekozen. Hij bleef ouderling tot en met 1662 en later vervulde hij dit kerkelijk ambt nog eens in de jaren 1672-1673. Hij had belijdenis afgelegd op 10 november 1639. Op 32-jarige leeftijd werd Abraham schepen van Stavenisse. Hij was in deze funktie werkzaam van 1652-1674 en 1679-1682. Voorts was hij regelmatig armmeester en ontvanger van het armbestuur in de periode 1652 tot 1679. Hij was gezworene van de polder Oud-Kempenhofstede tot zijn overlijden. Van deze polder was hij ook een aantal jaren dijkgraaf en penningmeester. Ook was hij vanaf 1661 penningmeester van de polders Stavenisse, Zuidmoer en Margaretha. Van de laatste polder werd hij eveneens dijkgraaf.
In 1661 werd Abraham aangesteld als secretaris van Stavenisse en als rentmeester van de ambachtsheer. Deze funkties, die een grote bestuurlijke invloed met zich brachten, vervulde hij tot 1674. Hij kreeg het er zo druk mee dat hij in 1662 een klerk in dienst nam: Lowijs Buijs, zoon van Jacob Jacobssen den UUL (zie 594) en Neelken Jacobsdr (PRYEM) (zie 595).
Ondertrouwd (1) op 04-08-1646 te Stavenisse (ZE) met Helena Lucassen SWANCKE, 21 jaar oud, gedoopt op 10-11-1624 te Stavenisse (ZE).
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 06-08-1668 te Stavenisse (ZE) met Janneken Pieters HOECK (zie 313). Op 16-7-1668 sloot het paar huwelijkse voorwaarden, Abraham was toen reeds een vermogend man en bracht 8.000 Carolusguldens in het huwelijk in en de bruid 600 Carolus guldens.
De kerkeraad van de hervormde gemeente zag zich verplicht de echtelieden onder censuur te stellen wegens de bevalling van hun beider eerste kind Abraham, dat voor het huwelijk verwekt moest zijn. Het echtpaar deed op 11 juli 1669 schuldbelijdenis voor de kerkeraad.
313    Janneken Pieters HOECK, herbergierster, geboren voor 1633 te St Annaland (ZE). Belijdenis gedaan in Stavenisse op 28-3-1657, overleden, vermoedelijk in Stavenisse tussen 1711 en 1714, in 1653 woonde zij te Kempenhofstede, dochter van Pieter Jacobsz HOECK (zie 626).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-05-1653 te Stavenisse (ZE) met Pieter Crijnsse TANT (Stellenaar), landman in St Annaland, geboren voor 1633 te Anna Vosdijk (St Annaland) (ZE). Belijdenis gedaan in Stavenisse op 28-3-1657, overleden te St Annaland (ZE), voor 18-7-1668. De naam Stellenaar werd ook gebruikt en deze was afkomstig van zijn moeders eerste man. In 1653 woonde hij in Anna Vosdijk en in 1660 werd hij als Pieter Stelleneer samen met zijn vrouw vermeld in de lidmatenlijst van Stavenisse.
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-08-1668 te Stavenisse (ZE) met Abraham Jacobsen UULL (de OUDE), 48 jaar oud (zie 312). Op 16-7-1668 sloot het paar huwelijkse voorwaarden, Abraham was toen reeds een vermogend man en bracht 8.000 Carolusguldens in het huwelijk in en de bruid 600 Carolus guldens.
De kerkeraad van de hervormde gemeente zag zich verplicht de echtelieden onder censuur te stellen wegens de bevalling van hun beider eerste kind Abraham, dat voor het huwelijk verwekt moest zijn. Het echtpaar deed op 11 juli 1669 schuldbelijdenis voor de kerkeraad.
 
314    Jacobus Adriaanse van ROSSUM, gedoopt op 14-06-1643 te Stavenisse (ZE), zoon van Adriaen van ROSSUM (zie 612) en Sara Meertense (zie 613).
Ondertrouwd op 07-04-1670 te Stavenisse (ZE) met de 22-jarige
315    Janneken Cornelisse MOERLAND, geboren te St Maartensdijk (ZE), gedoopt op 05-01-1648 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Adriaen Marinusse Geene, Philipintje Jans en Neeltje Domus), dochter van Cornelis Antheunisse MOERLANT (zie 630) en Rachel Cornelisse QUIST (zie 631).
Ondertrouwd (1) op 07-04-1670 te Stavenisse (ZE) met Jacobus Adriaanse van ROSSUM, 26 jaar oud (zie 314).
Ondertrouwd (2) op 05-07-1697 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 04-08-1697 te Stavenisse (ZE) met Lowijs ROSEMOND, Cornelisse.
 
320    Marinus Janse VLOHIL (OF: VLOYHIL), gedoopt op 18-06-1620 te Bruinisse (ZE). Hij was ouderling te Bruinisse van 22-4-1658 tot 1660 en schepen in 1659
Op 22 sep 1659 koopt ene Marijnis Janse Vlooijhil een huis en erf aan de westkant van de hoofdstraat in Bruinisse voor 1.075 gulden. Hij leent daartoe 199 pond van Adriaen Bastiaanse (Raze 4474)Op 22 juli 1660 verk Marinis aan Cornelis Mar Bal een stuk land, 3 gemet, 80 roeden (Raze 4474)
Op 22 juli 1660 verk Marinis aan Cornelis Mar Bal een stuk land, 3 gemet, 80 roeden (Raze 4474)
Op 9 nov 1662 doet hij afstand van geschot, en verkoopt 2 gem. grond aan Corn Marijnisse Bal (Raze 4474), zoon van Jan Cornelis Jacobse VLOEHIL (zie 640) en Kommerken Marinusse JANSE (zie 641).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1645 te Bruinisse (ZE) met Neeltje Leenderse in 't VELD (zie 321).
Ondertrouwd (2) op 02-12-1662 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 26-01-1663 te Bruinisse (ZE) met Janneken Adriaans, geboren ca 1630 te Zierikzee (ZE).
Ondertrouwd (3) op 06-09-1675 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 55-jarige leeftijd op 22-09-1675 te Bruinisse (ZE) met Dingetje Hubrechts.
321    Neeltje Leenderse in 't VELD, gedoopt op 02-07-1623 te Bruinisse (ZE), dochter van Leendert Jorisse in 't VELT (zie 642) en Gabriël Pieters (zie 643).
 
322    Marcus (Marinis) Marinusz SCHOOF, gedoopt op 09-04-1632 te Bruinisse (ZE), zoon van Marinus Marcusse (SCHOOF) (zie 644) en Willemijntje Thonis (zie 645).
Gehuwd voor de kerk voor 1654 met
323    Pieternella Jansdr BRANTS, geboren voor 1634.
 
324    Symon d'GRAAV, geboren voor 1659, lidmaat NH 1679-1685; Schepenregister: 5/8/1697 uit zijn boedel, dd 18-5-1689, verkocht boomgaard en vijver.
 
326    Meerten Joosse ROTTE, geboren voor 1648.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1668 met Adriaentje Jans (KIK), overleden, na 19-3-1679.
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1681 met Maatje Maartens, gedoopt op 19-03-1662 te Sirjansland (ZE), overleden, voor 20-5-1686.
Gehuwd voor de kerk (3) voor 1686 met Grietje Govers KOPHUIJGE (zie 327).
Gehuwd voor de kerk (4) na 1692 met Jannetje Cornelis.
327    Grietje Govers KOPHUIJGE, geboren voor 1666.
 
330    Gillis Cornelisse BAL, gedoopt op 01-04-1663 te Bruinisse (ZE), zoon van Cornelis Gillisse BAL (zie 660) en Adriaantje Frans DURINCK (zie 661).
Ondertrouwd 1689 te Bruinisse (ZE) met
331    Aechje Leenderts, geboren voor 1669.
 
332    Daniël Jacobse JUMELET, geboren voor 1655 te Picardië (FR). Hij vluchtte in 1686 met zijn ouders naar Schouwen Duiveland en volgens het schepenregister van Oosterland (Vos 36) verbindt hij zich op 20-10-1694 tot het onderhouden van zijn 3 voorkinderen, verwekt bij Mary Waffelaer: Jan, Louys en Marie. Om der wezen was schout Abraham Jumelet. Er waren ook nog goederen in Frankrijk.
In het schepenregister wordt vermeld dat hij op 16-3-1700, ziek te bed liggende legateert f 20 aan de ......... van Oosterland en stelt zijn broers Jan en Abraham aan als voogd over zijn kinderen. Zoon van Jacques (Jacob) JUMELET (zie 664) en Rachel CHEVALOT (zie 665).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1681 met Mary WAFFELAER (zie 333).
Gehuwd (2) met Susanne SAUVAGE.
333    Mary WAFFELAER, geboren voor 1661, overleden, voor 20-10-1694.
 
334    Cornelis Stoffelsz DROOGER (van den BERGE), meester in de meedestoove van Oosterland en van 1682-1694 schepen aldaar, geboren ca 1655 te Oosterland (ZE), hij werd in de periode 1679-1685 als lidmaat te Oosterland vermeld en aldaar als ouderling in de periode 1688-1690, overleden te Bruinisse (ZE), voor 4 december 1723. In april 1696 vestigt hij zich met attestatie van Oosterland met zijn gezin te Bruinisse en is daar "landman in het Suyteinde" en 1704 en 1705 was hij ouderling aldaar
Op 21 feb 1697 verkoopt hij aan Jan Stoffelse Drooger ruim 1 gemet dijckersland voor 20 pond vlaams (Raze 4725), zoon van Stoffel Cornelisse DROOGER (zie 668) en Maetje Adriaensdr van den BERGE (zie 669).
Gehuwd voor de kerk 1679 te Oosterland (ZE) met
335    Leyntje (Leintie) Leendertse van den BOSSE, geboren ca 1658 te Oosterland (ZE), lidmaat Oosterland in 1679-1692, overleden te Bruinisse (ZE), voor 14 maart 1733, dochter van Leendert Jacobsz van den BOSSE (zie 670) en Pieternella Marinusdr (zie 671).
 
336    Jasper Janse BAL, gedoopt op 31-10-1655 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Cornelisz Janz Olree, Jannetie Cornelis Domissen en Dingetije Dingenis). Op 19 mei koopt Jasper de helft van een stuk land van Jan Dagh voor 9 pond (Raze 4476)
Op 25 sep 1698 moet oud-balluw Craeij binnen 2 maal 24 uur aan Jasper betalen over bezaaid en beplante gemeten van oct 1693 tot sep 1694. In oct 1698 verklaart Jasper, dat hij bij zijn eis van 4 pond 19 schellingen blijft, en dat hij ter kwader trouw aanneemt, dat Craeij hem nog veel meer schuldig is (Raze 4471)
Treedt op 4 dec 1704 op als voogd van de kinderen van Marinus Jansse Bal, zoon van Johannes Marinusse BAL (zie 672) en Maria Jaspers van der WERVE (zie 673).
Ondertrouwd op 26-02-1683 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 23-03-1683 te Bruinisse (ZE) met
337    Baudijntie Leenderts in den BOGAERT, geboren voor 1652.
Ondertrouwd (1) te Oosterland (ZE), gehuwd voor de kerk op 14-06-1672 te Bruinisse (ZE) met Rochus Joosse (TIMMERMANS), geboren voor 1652, overleden in 1681.
Ondertrouwd (2) op 26-02-1683 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 23-03-1683 te Bruinisse (ZE) met Jasper Janse BAL, 27 jaar oud (zie 336).
 
340    Dignus Jacobsen de BACKER, geboren 2e helft 17e eeuw en woonde in Nieuwerkerk en mogelijk eerder in Oosterland.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1702 met Grietje Jacobs (zie 341).
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-04-1716 te Nieuwerkerk (ZE) met Neeltje Claes BOLIJN, overleden ca 1741.
341    Grietje Jacobs, overleden, voor 10-4-1716.
 
342    Adriaan Hendrickse THESELAER (TASELAER), geboren voor 1677 te Kats (ZE), gedoopt te Colijnsplaat (ZE), zoon van Hendrick Pieterssen TASELAER (zie 684) en Neeltje Boudewijnsdr (zie 685).
Ondertrouwd voor 1697 met
343    Cornelia Hendrickse BLOCK, gedoopt op 04-03-1674 te Colijnsplaat (ZE) (getuige(n): Boudewijn Coornman en Judith Koornman), overleden voor 1716, dochter van Hendrick Jansz BLOCK (zie 686) en Helena (Lena) Gillisdr COREMANS (zie 687).
 
344    Jacob Abrahamse HOEK, geboren voor 1682, overleden ca 1708.
Gehuwd voor de kerk (1) op 03-05-1702 te Bruinisse (ZE) met Willemijntje Adriaans BERNAERTS.
Ondertrouwd (2) op 29-02-1704 te Bruinisse (ZE), 2e paasdag met Tannetje Maertens Abrahamse, 18 jaar oud (zie 345).
345    Tannetje Maertens Abrahamse, gedoopt op 04-03-1685 te Bruinisse (ZE). Op 9 oct 1710 wordt zij, als weduwe, gedaagd door Leijn de Bruijne die bij haar werkte. Hij heeft nog 7 pond 10 sch tegoed. Hij had een jaarcontract, en dreigde te vertrekken als Tannetje haar mans rok niet aan hem zou verkopen voor 3 pond. Maar "zo ras hij de rok hadde", pakte hij hem in zijn kist en vertrok alsnog. Daarom, en omdat zij een vervangende knecht had moeten nemen, weigerde zij hem volledig uit te betalen (Raze 4472)
, dochter van Maarten Abrahamse (zie 690) en Davijntie Jans SUERENDONCK (zie 691).
 
346    Marinus Jacobse SMEEKER (MARING), gedoopt op 31-12-1670 te Bruinisse (ZE), zoon van Jacob Anthonisse SMEECKER (zie 692) en Magdalena (Madalene) Marinisse VIJVERBERG (HOLLANDER) (zie 693).
Ondertrouwd (1) op 28-08-1700 te Bruinisse (ZE) met Jannetje Marcelisse PATHMOS (zie 347).
Ondertrouwd (2) op 17-03-1730 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 59-jarige leeftijd op 20-04-1730 te Bruinisse (ZE) met Grietje Adriaanse BOOT.
347    Jannetje Marcelisse PATHMOS, geboren voor 1678 te Bruinisse (ZE), dochter van Marcelis Adriaensz PADDEMOES (PATHMOS) (zie 694) en Maetje Abels BOLUIJT (zie 695).
Ondertrouwd (1) op 04-04-1698 te Bruinisse (ZE) met Marinus BACKER, geboren voor 1678 te Bruinisse (ZE).
Ondertrouwd (2) op 28-08-1700 te Bruinisse (ZE) met Marinus Jacobse SMEEKER (MARING), 29 jaar oud (zie 346).
 
348    Jacob Pieterse BLIEK, schoolmeester, gedoopt op 11-10-1676 te Dirksland (ZH) (getuige(n): Gerrit Jacobs Bliek en Marij Stoffels), zoon van Pieter Jacobs BLIEK (zie 696) en Leuntje Jobs DUIJM (zie 697).
Ondertrouwd (1) op 15-11-1697 te den Bommel (ZH), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 08-12-1697 te den Bommel (ZH) met Neeltje Jacobs NOORDIJCK (zie 349).
Ondertrouwd (2) op 07-06-1704 te den Bommel (ZH), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 29-06-1704 te den Bommel (ZH) met Lijsbeth Gerrits VERHEUL, geboren te Willemstad (NB).
349    Neeltje Jacobs NOORDIJCK, geboren voor 1677 te den Bommel (ZH).
 
350    Willem Joosse KOCK (KOKS), geboren voor 1668 te Viane (ZE), overleden voor 1714.
Ondertrouwd op 16-04-1688 te Bruinisse (ZE) met de 17-jarige
351    Grietje Claes DOENSE, gedoopt op 04-05-1670 te Bruinisse (ZE), dochter van Claes Pieterse DOENSE (zie 702) en Berbel Adriaans (zie 703).
Ondertrouwd (1) op 16-04-1688 te Bruinisse (ZE) met Willem Joosse KOCK (KOKS) (zie 350).
Ondertrouwd (2) op 23-02-1714 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 13-03-1714 te Bruinisse (ZE) met Cornelis Abrahamse HOECK, geboren voor 1673.
 
352    Cornelis Adriaensz SMALLEGANGE, bij zijn huwelijk met Jannetje Jans was hij soldaat in het fort Liefkenshoek (onder Capt Martijn de Ridder), gedoopt ca 1620, overleden, voor 21-1-1678 (Raze 2455 fol 224) en liet toen drie kinderen na. Zoon van Adriaan SMALLEGANGE (zie 704).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1644 met Janneke Lambrechts, ten tijde van zijn huwelijk met Jannetje was hij soldaat onder Captein Martijn de Ridder.
Ondertrouwd (2) op 04-06-1644 te Liefkenshoek (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-06-1644 te Liefkenshoek (ZE) met Jannetje Jans (zie 353).
353    Jannetje Jans, geboren voor 1624.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1644 met Jan Adriaans, overleden, voor 26-6-1644.
Ondertrouwd (2) op 04-06-1644 te Liefkenshoek (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-06-1644 te Liefkenshoek (ZE) met Cornelis Adriaensz SMALLEGANGE (zie 352).
 
356    David VERSTELLE, geboren voor 1650.
 
360    Marinus Adriaanse WAGEMAKER, geboren voor 1683, overleden op 15-02-1723 te Ouwerkerk (ZE). In de Vos 36 (schepenregister Ouwerkerk) wordt op 1-5-1724 vermeld dat hij onlangs, zonder testament, is overleden, nalatende 3 onmondige kinderen en als weduwe Geertruijd d'Ooge. De boedel bedroeg zuiver £ 531.7.7 Gehuwd voor de kerk voor 1703 met
361    Geertruijd Claasse d'OOGE, geboren voor 1683, dochter van Claes Lievens d'OOGE (zie 722) en Suzanne Cornelisse op de HEM (zie 723).
 
366    (verm) Marinus Cornelisse BRABER, geboren voor 1660 te Haamstede (ZE), zoon van Cornelis Hendriksz BRABER (zie 732) en Janneke Gerritsdr (zie 733).
Ondertrouwd (1) op 06-07-1680 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 07-08-1680 te Haamstede (ZE) met Adriaantje Cornelis Imantse (SMOKKEL) (zie 367).
Ondertrouwd (2) op 20-05-1689 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 17-06-1689 te Haamstede (ZE) met Dingetie Pieters.
Ondertrouwd (3) op 22-04-1712 te Haamstede (ZE), gehuwd voor de kerk op 13-06-1712 te Haamstede (ZE) met Toontie Joos ISERMAN.
367    Adriaantje Cornelis Imantse (SMOKKEL), geboren voor 1660 te Haamstede (ZE).
 
368    Geert Jans van NIEUWENHUIZEN, landbouwer te De Heen, geboren te De Heen (NB), gedoopt op 03-04-1644 te Steenbergen (NB), overleden op 06-12-1688 te Steenbergen (NB) op 44-jarige leeftijd, zoon van Jan Geerts van NIEUWENHUIZEN (zie 736) en Pleuntien (of Apollonia) Willems HEEN (zie 737).
Ondertrouwd (1) op 05-04-1670 te Steenbergen (NB) met Neeltjen Anthonisse de BRUIJN, 17 jaar oud (zie 369). Uit dit huwelijk zijn in de periode 1671-1688 negen kinderen in Steenbergen geboren.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 19-06-1689 te Nieuw Vossemeer (ZE) met Maria Tielemans de GEUS.
369    Neeltjen Anthonisse de BRUIJN, geboren te De Heen (NB), gedoopt op 07-09-1652 te Steenbergen (NB), overleden xx-11-1694 te Steenbergen (NB). Zij zou 22 nov 1694 begraven zijn te Steenbergen, maar haar echtgenoot hertr in 1689! In de trouwakte van dit tweede huwelijk staat niet, dat hij weduwnaar was. Uit dit huw. zijn in de periode 1671-1688 negen kinderen geboren in Steenbergen. Dochter van Teunis Jacobse de BRUIJN (zie 738) en Neeltje Jans (zie 739). Uit dit huwelijk zijn in de periode 1671-1688 negen kinderen in Steenbergen geboren.
 
370    Rochus Govertse BIERENS, geboren te Oudeland van Steenbergen (NB), gedoopt op 07-12-1653 te Halsteren (NB) (getuige(n): Joannes Lendertssen de Haen en Cornelia Geerts), overleden te De Heen (NB) op 55-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1709 te Steenbergen (NB), zoon van Godefridus (Govert) Pieterssen de DOOT (zie 740) en Anna Rochusdr (HOLLANDER) (zie 741).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-05-1678 te Nieuw Vossemeer (ZE) met de 19-jarige
371    Tanneken Hendriks HOOGERWERFF, gedoopt op 26-01-1659 te Steenbergen (NB), overleden, na 5-10-1710, dochter van Hendrik Lambrechtse HOOGERWERF (zie 742) en Mayken Pietersdr van (der) STEL (zie 743).
 
372    Johannes Zachariasse TUIJNMAN (Johannes Luijnemans of Tuneman), in 1700 herbergier te Kerkwerve, geboren ca 1675. Belijdenis gedaan in Sirjansland op 1-4-1695, overleden ca 1718 te Oosterland (ZE). Op 14 jan 1694 getuigt Nicolaes Janse, een knecht die zich vanaf mei 1694 voor een jaar "te woon en koste heeft besteet" bij Adrijaen Cornelisse Verseput. Hij verklaart dat Joh.Tuijnman, zijnde dan ten huize van Verseput, pretenderende (aanspraak makende op) de dochter van Adrijaen, geslagen en gestoten werd. Toen de knecht Nicolaes zich er mee bemoeide werd die ook bedreigd, geslagen en uitgescholden voor duivel en schelm; en toen hij wegliep kreeg hij zijn spullen waaronder de winterkleren, niet mee. Waarom Johannes werd geslagen, staat er niet bij, maar enige tijd daarna trouwde hij toch met de dochter van Verseput
In 1700 is hij herbergier in Kerkwerve; op 23 april 1711 woont hij nog op Kerkwerve maar wordt dan aangesteld als schoolmeester en voorzanger te Oosterland; op 21 april 1719 wordt hij opgevolgd door A Verstappen
Op 17 juni 1711 koopt Johannes van schepen Jacob 't Hooft diens huis, schuur, erf en gevolge zoals die het op 16 feb van dat jaar gekocht heeft voor 72 pond van de secretaris (Raze 4726)
Hij moet 3 schelling betalen voor de 40e penning
Op 27 dec 1714 verkoopt Johannes een vervallen huis op de St. Joosdijk aan Louwijs Jumelet voor 6 pond vls (Raze 4726)
Op 3 april 1715 koopt Johannes een hof van 34 roeden in de 15e mate voor 11:15:- pond (Raze 4726)
Op 9 dec 1916 verkoopt Johannes 286 roeden bosland aan Jan Willemse voor 7:10:-pond (Raze 4726), zoon van Zacharias Janse TUIJNMAN (zie 744) en Tannetje Crijns KIP (CIPS) (zie 745).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1695 met Margarieta (Grietje) Adriaense VERSEPUT (zie 373).
Ondertrouwd (2) ca 1706 met Lena Willemse VERSEPUT, geboren ca 1680, overleden te Oosterland (ZE), kort voor 2-4-1723 (Raze 4788a). Uit Raze 4788a blijkt dat in 1723 nog de volgende kinderen van dit echtpaar in leven te zijn: Jannetje, Grietje, Lena, Krina en Willem.
373    Margarieta (Grietje) Adriaense VERSEPUT, geboren op 03-11-1673 te Kerkwerve (ZE), overleden op 20-03-1705 te Kerkwerve (ZE) op 31-jarige leeftijd, dochter van Adriaen Cornelisse VERSEPUT (zie 746) en Catharina Willemse VERSEPUT (zie 747).
 
374    Johannes van SCHELDE (SCELDE), in 1692 landbouwer (pachter) op de hofstede Oosterstein, geboren voor 1672.
Gehuwd (1) met Wouterijntje Jacobs (zie 375).
Gehuwd (2) met Maatje Jans BREEKPOT.
375    Wouterijntje Jacobs, geboren voor 1675.
 
380    Frans Jacobsz de RONDE, geboren ca 1675 te Oosterland (ZE), overleden voor 1720 te Oosterland (ZE). Hij verrichtte in 1695, 1697 en 1700 herstelwerkzaamheden aan de dijken van Oosterland en Sirjansland.
In 1701 pachtte hij 2,5 gemeten land in "de hooge mare" in de polder van Oosterland (in de mate nr 22) voor 3 pond en 15 sch. Zoon van Jacob Adriaanse de RONDE (zie 760) en Prijntje Jansdr (zie 761).
Gehuwd voor de kerk voor 1700 met
381    Petronella Jans PREZ, geboren voor 1680, overleden op 11-11-1745 te Oosterland (ZE), dochter van Jan PREZ (zie 762).
 
382    Pieter van SLUIS, geboren in de 2e helft van de 17e eeuw. Hij fungeerde op 3-12-1721 als dienstdoend ambtsdrager bij de bediening van het avondmaal.
(n.b.: de naam Van Sluis kan verwijzen naar het gehucht Oudesluis (Ouwersluis) bij Ouwerkerk), zoon van Jacob van SLUIS (zie 764).
Gehuwd met
383    Cornelia.
 
388    Simon Symonse de KOCK, schepen te Kerkwerve in 1646 en vermoedelijk ook landman te Zonnemaire, geboren voor 1637, zoon van Simon Symonse de KOCK (zie 776).
Gehuwd voor de kerk voor 1657 met
389    Aeltjen Dyrx.
 
396    Cornelis Adriaense de JONGE, gedoopt voor 1632. Belijdenis gedaan in Elkerzee op 5-1-1659.
Ondertrouwd voor 1652 met
397    Adriaentje YMANTS (IMANTS), gedoopt voor 1632.
 
398    Bartel Ymanse, geboren voor 1634 te Capelle (ZE), geboren onder Looperskapelle, wonende tussen de Cruijsweg (of Molenweg) en Scharendijke.
Ondertrouwd op 15-10-1654 te Elkerzee (ZE) met
399    Willemijntje Jans, geboren voor 1634 te Elkerzee (ZE).
 
404    Jacob Janse LIERSE, schipper, gedoopt op 26-12-1629 te Bruinisse (ZE). Hij pachtte in 1654 het veer Bruinisse-Zierikzee, zoon van Jan LEGIERSE (LIERSE) (zie 808) en Pieternella Jobsdr (zie 809).
Ondertrouwd (1) op 18-03-1654 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-04-1654 te Bruinisse (ZE) met Jacomijntje Jacobs HUIJGE, geboren voor 1634 te Bruinisse (ZE).
Ondertrouwd (2) op 15-07-1662 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 27-08-1662 te Bruinisse (ZE) met Dijngenken Adriaans GRIJP, 26 jaar oud (zie 405).
405    Dijngenken Adriaans GRIJP, gedoopt op 16-03-1636 te Bruinisse (ZE), zij deed belijdenis in Bruinisse op 14-4-1656, dochter van Adriaan Janse GRIJP (zie 810) en Neeltgen Cornelis (zie 811).
 
406    Dirk Pieterse van den HOUDEN, droger in de meestoof van Bruinisse, gedoopt op 12-12-1638 te Zierikzee (ZE), hij deed vermoedelijk belijdenis in Bruinisse op 5-4-1664, overleden na 1706, zoon van Pieter Dirks Stamper (van HOUDEN) (zie 812) en Neelken Lambregtsdr (zie 813).
Ondertrouwd (1) op 29-11-1662 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-12-1662 te Bruinisse (ZE) met Saertje Jans Gheertsdr VISSER, 26 jaar oud (zie 407).
Ondertrouwd (2) op 11-01-1675 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 30-01-1675 te Bruinisse (ZE) met Saertje Jacobs BAL.
Gehuwd voor de kerk (3) op 42-jarige leeftijd op 04-02-1681 te Bruinisse (ZE) met Catelijntie Jacobs.
407    Saertje Jans Gheertsdr VISSER, gedoopt op 02-11-1636 te Bruinisse (ZE), zij deed belijdenis in Bruinisse op 26-3-1655, overleden ca 1674 te Bruinisse (ZE), dochter van Jan Gheertszn (Gerritse) (zie 814) en Pieternella Carels (zie 815).
 
408    Claes Janse KIK (KICK), geboren ca 1640 te Sirjansland (ZE). Belijdenis gedaan in Sirjansland op 24-12-1666, overleden ca 1705 te Sirjansland (ZE), landman te Sirjansland, in 1692 bezat hij 7 gemet land in Sirjansland en komt met zijn eerste echtgenote voor op de lijst van lidmaten te Sirjansland en in 1688 was hij diaken aldaar. Zoon van Jan Claesen (KICK) (zie 816) en Pietertgen Willemsdr (zie 817).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1663 met Dina Jacobsdr de RONDE (zie 409).
Ondertrouwd (2) op 30-03-1697 te Sirjansland (ZE) met Willemijntje Marcusse SCHOOF, 40 jaar oud, gedoopt op 21-05-1656 te Bruinisse (ZE), overleden ca 1705 te Sirjansland (ZE).
409    Dina Jacobsdr de RONDE, geboren voor 1642, overleden te Sirjansland (ZE), tussen 14-2-1690 en 30-3-1697, dochter van Jacob Adriaanse de RONDE (zie 760) en Prijntje Jansdr (zie 761).
 
410    Leendert LOOKMAN, geboren ca 1630, overleden ca 1680 te Oosterland (ZE).
Gehuwd met
411    Neeltje Claasdr.
 
418    Willem Adriaanse VIJVERBERG, gedoopt op 25-10-1654 te Bruinisse (ZE), zoon van Adriaan Jans HOLLANDER (zie 836) en Teunken Jans (zie 837).
Ondertrouwd (1) voor 1679 te Elkerzee (ZE) met Grietje Theunis (zie 419).
Ondertrouwd (2) op 23-06-1711 te Elkerzee (ZE), gehuwd voor de kerk op 56-jarige leeftijd op 15-07-1711 te Elkerzee (ZE) met Yda STOKKE.
419    Grietje Theunis, geboren voor 1660, overleden, voor 23-6-1706.
 
420    Willem Marinusse POMPOENE, gedoopt op 28-09-1636 te Bruinisse (ZE), zoon van Marinus Claesse (POMPOENE) (zie 840) en Dingena Cornelisdr (zie 841).
Ondertrouwd (1) op 05-03-1659 te Dreischor (ZE) met Thijsje Thijsens, geboren te Dreischor (ZE).
Ondertrouwd (2) op 27-03-1671 te Dreischor (ZE), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 12-04-1671 te Zonnemaire (ZE) met Janneke Jans (zie 421).
421    Janneke Jans, geboren voor 1651 te Noordgouwe (ZE).
 
432    Jacob Joosse de BRUIJNE, molenaar, gedoopt op 23-01-1636 te Ouwerkerk (ZE), zoon van Joos de BRUIJNE (zie 864) en Grietje Joos (Arjaens) (zie 865).
Ondertrouwd op 06-05-1656 te Dreischor (ZE) met
433    Janneken Imers, geboren ca 1635 te Dreischor (ZE), dochter van Imert Janse (zie 866) en Pietertje Jans (zie 867).
 
434    Aren Leendertse (DREIJSSENAER), geboren voor 1646.
Gehuwd voor de kerk voor 1666 met
435    Cathalijntje Michiels, geboren voor 1646.
 
436    Abraham Cornelisse Leijnse (van den BERGE), in 1682 landbouwer op een hofstede in de 16e mate van Botland, geboren voor 1632 te (verm) Orizande (ZE), zoon van Cornelis Leijnse (van den BERGE) (zie 872) en Hendrickje Pieters CLUIJFHOOFT (zie 873).
Gehuwd voor de kerk voor 1655 met
437    Leentie Bastiaans, geboren voor 1636, dochter van Bastiaan (zie 874).
 
438    Jan Cornelisse de VISSCHER, ouderling te Nieuwerkerk in Nieuwerkerk, weesmeester en schepen in Ouwerkerk, geboren ca 1640, overleden, tussen 11-2-1686 en 20-2-1687 (Raze 4704, dd 20-2-1687), zoon van Cornelis Janse VISSCHER (zie 876) en Pieternella Claesse BLOCK (zie 877).
Gehuwd voor de kerk ca 1663 met
439    Chieltje Domus, geboren ca 1640. Belijdenis gedaan in Ouwerkerk op 23-3-1663, overleden, na 29-1-1696, dochter van Domus (zie 598) en Elisabeth (zie 599).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1663 met Jan Cornelisse de VISSCHER (zie 438).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1688 met Cornelis van den BERGE, gedoopt op 11-11-1663 te Nieuwerkerk (D) (ZE) (getuige(n): Jannetje Willems), overleden, voor 4-3-1695.
Ondertrouwd (3) op 04-03-1695 te Nieuwerkerk (ZE) met Pieter Janse SMIT.
 
440    Leendert Adriaanse BERREMANS, diaken Nieuwerkerk 1699-1700, geboren ca 1655 te Nieuwerkerk (D) (ZE), zoon van Adriaan Janse BERMAN (zie 880).
Ondertrouwd ca 1679 te Nieuwerkerk (ZE) met
441    Willemijntje Goverts VLAM, geboren ca 1655 te Ouwerkerk (ZE) (in Raze 4704 dd 15-2-1674 19 jaar oud), dochter van Govert Adriaense VLAM (zie 882) en Elisabeth Claes (zie 883).
 
442    Maerten Pauwels d'OOGE, geboren op 04-01-1657 te Dreischor (ZE), gedoopt op 14-01-1657 te Dreischor (ZE) (getuige(n): Ariaen d'Ooge, Adriaen de Kock en Catalijntje Kocks), overleden 1689 te Dreischor (ZE). Bij de doop van zijn dochtertje Martijntje op 28-8-1689 staat achter de naam van de vader "Zal" vermeld. Zoon van Paulus Maerten DOOGE (d'OOGE) (zie 884) en Pieternella Pieters de KOCK (zie 885).
Ondertrouwd op 17-11-1684 te Dreischor (ZE) met de 26-jarige
443    Tannetje JANS, gedoopt op 24-02-1658 te Dreischor (ZE) (getuige(n): Willem Guiliaeme Klerkcks en Appollonia Lievens), dochter van Jan Lievense KLERCK (of VLERCK) (zie 886) en Willemijntje Philips (zie 887).
Ondertrouwd (1) op 17-11-1684 te Dreischor (ZE) met Maerten Pauwels d'OOGE, 27 jaar oud (zie 442).
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 11-06-1694 te Dreischor (ZE) met Jan Cornelis BERMAN.
 
444    Willem Adriaense LIERE (tot 1662 LIJRE), geboren ca 1635 te Nieuwerkerk (D) (ZE), zoon van Adriaen Leunisse LIERE (zie 888).
Ondertrouwd (1) ca 1659 met Barbeltje Jobs, geboren voor 1639.
Ondertrouwd (2) ca 1665 met Adriaantje Cornelisse VISSCHER (zie 445).
445    Adriaantje Cornelisse VISSCHER, geboren ca 1638, dochter van Cornelis Janse VISSCHER (zie 876) en Pieternella Claesse BLOCK (zie 877).
 
446    Cornelis Pauwelse BEVELANDER, geboren voor 1652.
Ondertrouwd (1) ca 1672 met Jacomijntje Joos (zie 447).
Ondertrouwd (2) ca 1680 met Willemijntje Pieters, overleden ca 1703 te Nieuwerkerk (D) (ZE).
447    Jacomijntje Joos, geboren voor 1652.
 
488    Schilleman Ingelse (GOUDSWAARD), geboren voor 1650. Hij was in 1692 eigenaar landbouwer-eigenaar van een hofstede in het 5e bevang van het ambacht Oosterstein (tegen de dijk van Bruinisse).
Gehuwd met
489    Helena van der LISSE, geboren voor 1650, zij is vermoedelijk de moeder van Engel Goudswaard.
 
490    Heijnderick Marcusse SCHOOF.
Gehuwd met
491    Martijntje TROMPER (of MAATJE TELLE).
 
492    Heynderick Meertense BAKKER, landbouwer, geboren ca 1669 te Oosterland (ZE), gedoopt in 1670 te Oosterland (ZE), overleden op 30-05-1713 te Oosterland (ZE), zoon van Meertens Hendricxe BACKER (zie 984) en Dingetje Cornelisdr OLREE (zie 985).
Gehuwd voor de kerk op 18-11-1694 te Oosterland (ZE) met
493    Johanna Boudewijnsdr de GRAVE, geboren in 1670 te Bruinisse (ZE), gedoopt in 1671 te Bruinisse (ZE), overleden in 1716 te Oosterland (ZE), dochter van Boudewijn Janse de GRAVE (zie 986) en Jakemijntje Joosdr in den BOOGAERD (zie 987).
 
494    Johannes Noachz HOIJ, in 1716 en 1730 landbouwer op de hofstede ten zuiden van het Diepe Gat te Ouwerkerk, gedoopt op 25-01-1670 te St Maartensdijk (ZE). Hij was genoodzaakt de hofstede met 62.240 gemeten grond op 30-06-1733 te verkopen aan Jan de Vriese. Op dezelfde dag vond "naasting" plaats door zijn schoonzoon Meerten Hendrikse Bakker, die gehuwd was met zijn dochter Martijntje. Hij woonde vanaf 1724 in Oosterland, zoon van Noach Stoffelsz (HOIJ) (zie 988) en Cornelia Jacobs (RIBBE) (zie 989).
Gehuwd voor de kerk voor 1697 met
495    Sara Gijsbregts de WITTE, geboren voor 1677, overleden, kort voor 12-03-1733 (Raze 4705).
 
496    Reinier REIJCKMAN (OTTE), geboren ca 1655 te Chruchten (Luxemburg).
Gehuwd met
497    Anna Maria Johannes MOESELAERS, geboren ca 1655 te Chruchten (Luxemburg), zij wordt in Drachten ingeschreven als lidmaat met attestatie uit de garnizoensplaats Bourtange (Groningen).
 
498    Marinus Cornelisse BAL, gedoopt op 03-01-1655 te Bruinisse (ZE), hij deed belijdenis in Bruinisse op 2-10-1675, zoon van Cornelis Marinusz BAL (zie 996) en Leentje Jacobsdr FLOHIL (VLOEHIL) (zie 997).
Ondertrouwd op 18-01-1677 te Oosterland (ZE), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16-02-1677 te Bruinisse (ZE) met
499    Lydia Jansdr DRIBBELS (DRUBBELS), in 1700 vroedvrouw in Bruinisse, geboren ca 1655 te Oosterland (ZE), zij deed belijdenis in Bruinisse op 9-7-1677, dochter van Jan Willemse DRIBBELS (DRUBBELS) (zie 998) en Tannetje Leijns (zie 999).
 
510    Adriaen Marceliszn PADMOS, gedoopt op 11-08-1652 te Bruinisse (ZE), overleden ca 1709 te Bruinisse (ZE). In juli 1709 verkoopt Abel Marcelisse Padmos als oom en voogd over de wezen van Adriaan een huis met erf aan Wilm Joose Cok (Raze 4477), zoon van Marcelis Adriaensz PADDEMOES (PATHMOS) (zie 694) en Maetje Abels BOLUIJT (zie 695).
Ondertrouwd (1) op 11-05-1675 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 06-06-1675 te Bruinisse (ZE) met Jannetie Pieters (KLERCK), 21 jaar oud, gedoopt op 31-08-1653 te Bruinisse (ZE).
Ondertrouwd (2) op 02-04-1694 te Bruinisse (ZE) met Janna Jans (zie 511).
511    Janna Jans, geboren voor 1670 te Middelburg (ZE).
Ondertrouwd (1) op 01-12-1690 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-12-1690 te Bruinisse (ZE) met Cornelis Leendertse, geboren te Bruinisse (ZE).
Ondertrouwd (2) op 02-04-1694 te Bruinisse (ZE) met Adriaen Marceliszn PADMOS, 41 jaar oud (zie 510).
 
Generatie X

 
520    Adriaan Adriaansz KISTER, geboren voor 1630, overleden ca 1682. Vermeld onder huisschattingen te Kerkwerve van 1665 tot 1675 (RAZE 4994 en 4995).
Gehuwd met
521    Grietken PIETERS, geboren voor 1630, overleden ca 1686. Grietken Peters, weduwe van Adriaan Adriaansz Kister, wordt in RAZE 5022/26-6-1710 vermeld onder de huisschattingen van Kerkwerve.
 
528    Cornelis Pieterz BEIJE, geboren 1590/1600. Vermeld als wonend te Noordwelle (zie RAZE 5143A/00-07-1658). Op een copie van een oude kaart in het "Caertboek Zeeland", blad 02.02.18, staat hij ingetekend tussen Noordt Welle en Zuijdt Welle. Zoon van Pieter Mattheeusz BEIJE (zie 1056) en (verm) Adriaantje (zie 1057).
Gehuwd voor de kerk voor 1620 met
529    Leentje DOMES, geboren voor 1600. Dit echtpaar liet tussen ca 1620 en 1640 kinderen dopen in Haamstede.
 
540 =    272 Cornelis Pieterse VERSEPUT.
541 =    273 Elisabeth Cornelisse WOUTERS.
 
542    (verm) Claes Hendrickse QUAST, geboren voor 1613, overleden ca 1664, zoon van (verm) Heinderick Cornelisz QUAST (zie 1084) en Lijsbeth Jans (zie 1085).
Gehuwd voor de kerk voor 1633 met
543    Grietken Claes PIETERS, geboren voor 1613. Vermeld als medeërfgename in de akte (RAZE 5023 deel II/7-3-1664).
 
544    (verm) Pieter Cornelisse VERSEPUT, geboren voor 1596 te Kerkwerve (ZE), overleden, voor 25-1-1674. Zoon van Cornelis Pieterse VERSEPUT (zie 1088).
Ondertrouwd op 18-01-1616 te Noordgouwe (ZE) met
545    Geertgen Jans, geboren voor 1596 te Kerkwerve (ZE), overleden, voor 22-2-1674. Pieter en Geertgen kwamen van Kerkwerve (de Vos 27: 18-1-1616).
 
546    Cornelis Wouters(e), geboren voor 1596.
Gehuwd voor de kerk voor 1616 met
547    Maijken Jacobs, geboren voor 1596.
 
552    Hendrik STRAIJER, geboren voor 1616. Hij woonde omstreeks 1635 te Serooskerke en heeft een typische Schouwse achternaam, want "strao" betekent strand. Een straijer is dus iemand, die langs het strand loopt en dat zal dan wel een strandjutter zijn.
 
562    Jacob Willemse, schuijtemaker, geboren voor 1605, overleden, voor 6-6-1643 (Raze 5023 deel II, dd 6-6-1643).
 
576    Pieter Jacobse van GRAAFEILAND, landman in Viane, geboren ca 1600 te Viane (Ouwerkerk) (ZE), overleden voor 1653 te Viane (Ouwerkerk) (ZE), zoon van Jacob van GRAAFEILAND (zie 1152) en N.N. (zie 1153).
Gehuwd voor de kerk ca 1626 te Viane (Ouwerkerk) (ZE) met
577    Maycken SYMONS, geboren ca 1603, overleden te Viane (Ouwerkerk) (ZE), na 4-5-1667.
 
592    Arie Ariense Rollof, geboren voor 1601. Adrie Ariens Rollof is waarschijnlijk afkomstig uit de Hoekse Waard, uit de buurt van het dorp Stougjesdijk. Begin 1600 wordt iemand met deze naam daar herhaaldelijk in de polderrekeningen vermeld. De polder Stavenisse is in 1599 herbedijkt en kort daarna zal men begonnen zijn met de aanleg van het dorp en de bouw van huizen. Deze Adriaan en zijn vrouw Adriaantje Leenderts kunnen dus naar dit nieuwe dorp zijn getrokken. In 1619 liet een Adriaan Arents Rollof daar zijn zoon Jan dopen. Waarschijnlijk zal hij ook in de nieuwe polder Stavenisse polderwerkzaamheden hebben uitgevoerd. De in de familie Stoutjesdijk zeer veel voorkomende naam "Leendert" zal afkomstig zijn van de vader van Adriaentje. Zoon van Arie Janse LANGE (zie 1184).
Gehuwd met
593    Adriaentjen Leenderts, geboren voor 1601. Dit echtpaar liet van 1619 tot 1614 kinderen dopen in Stavenisse.
 
594    Jacob Jacobssen den UUL, smid en schepen in Stavenisse, geboren ca 1585, overleden in 1630 te Stavenisse (ZE), tussen 23 februari en 17 oktober. Jacob trad in de voetsporen van zijn vader en werd ook smid, vermoedelijk zal hij in de smidse van zijn vader hebben gewerkt. Jacob vestigde zich met Neelken in Stavenisse, dat in 1599 was herbedijkt. Hij was er schepen van 1618/1619 en later in 1625/1626.
Jacob moet een opvliegend karakter hebben gehad, al in 1601 is daarvoor een eerste aanwijzing. Met Joris Mangelaar had hij ruzie over de koop van een paard.
In Stavenisse kwamen de eerste klachten over Jacob in december 1618: openbare dronkenschap. Neelken was in verwachting van Ingeltjen en Jacob had gedreigd haar te slaan met een gloeiend ijzer. Vanaf 1620 zijn er regelmatig klachten over Jacob, die een losbandig leven begon te leiden. Vanaf 1624 zijn er hardnekkige geruchten over Jacob en zijn al te vertrouwelijke omgang met Berbel Jans, de vrouw van wagenmaker Hugo Woutersen.
Nadat de vergadering van de kerkeraad op 30 juni 1627 gesloten was kwam Neelken al schreiend binnen, smekend verzocht zij toch vooral niets te notuleren van wat ze te vertellen had. Zojuist was haar man uit het huis van Berbel gekomen en had haar geslagen met een klepel. Zou Jacob iets te weten komen over wat ze nu vertelde, dan zou hij haar "der hals afsnijden". Dringend verzocht ze daarom de zaak te willen verzijgen.
De mishandeling door Jacob van zijn vrouw was ook de justitie niet ontgaan. De baljuw van Zierikzee was in de zaak gekend. men besloot Jacob drie maanden de gelegenheid te geven zijn leven te beteren.
De zaak bleef een poos rusten. In 1629 werd het echter te bar. Neelken zocht haar toevlucht tot de Schepenen van Stavenisse, geassisteerd door haar broers Jan en Jacob Priem. Jacob kwam elke avond laat thuis uit de herberg van Berbel en schopte en sloeg zijn vrouw. Hij bedreigde haar door te zeggen dat hij haar zou vermoorden. In de acht van 2 op 3 juni was zij weer zaar mishandeld aan haar hoofd en ledematen. Neelken's boer Jacob werd door de buren gewaarschuwd en kon te hulp snellen. Jacob nam zijn zuster mee naar huis. Met Jacob den Uul en Berbel Jans was het van kwaad tot erger gegaan. Eind april of mei waren beiden, in de keuken van Berbel, in omstandigheden aangetroffen die geen misverstanden overlieten.
Treffend was de getuigenis, die men van Jacob's vrouw, neelken Prijem gaf. Ze was een "eerlijcke, suynige ende vroome vrouwe".
De Schepenen van Stavenisse zagen in dat het zo niet langer kon. Zij stelden Jacob onder curatele en wezen als curators aan: Baljuw Widt Adryans Troost, Jan en Jacob Jacobs Priem. Neelken wees Rookus Saevegreyn aan om haar rechten voor schepenen te behartigen. Later werd Jacob Bossenblij uit Zierikzee als prokureur aangewezen.
Jacob liet het er niet bij zetten en nam ook een prokureur in de arm: Johannes van Roey uit Zierikzee. Jacob had inmiddels veel schulden gemaakt en die werden verhaald op zijn boedel. Om Neelken's inkomsten veilig te stellen kocht Jan Priem alle in het openbaar geveilde veldvruchten op en kreeg toestemming ze te oogsten en te vervoeren met de wagens en de paarden van Jacob.
Wegens zijn slechte gedrag was Jacob gevangen gezet in Zierikzee. Op 24 augustus 1629 werd hij door het Zierikzeese gerecht wegens jarenlang overspel met Berbel Jans en herhaaldelijke mishandeling van zijn vrouw veroordeeld tot een boete van 300 Vlaamse ponden (1800 gulden) en verbanning uit Zeeland Beooster Schelde (Schouwen-Duiveland), Tholen en Sommelsdijk) gedurende 14 jaar. Keerde hij echter terug, dan zou een zaarder vonnis volgen. Verder werd hij "eerloos" verklaard en ongeschikt geoordeeld om og ening ambt te bekleden. Tenslotte moest hij de proceskosten betalen.
Ondanks zijn verbanning verscheen Jacob weer in Stavenisse. Dadelijk, op 29 augustus besloten Schepenen van Stavenisse dat hij iets mocht ondernemen voor wat betreft de verkoop van zijn eigendommen. Op 30 augustus liet deurwaarder Corn. Colle op alle gedorste tarwe en gerst en verdere losse goederen beslagleggen ten behoeve van Jacob's schuldeisers. Zoon van Jacob Jacobsen SMIDT (zie 1188) en Francijnken Cornelisdr (zie 1189).
Gehuwd voor de kerk ca 1610 met
595    Neelken Jacobsdr (PRYEM), geboren voor 1590, verm in Scherpenisse. Met haar broer Jan legde zij op op 10 april 1621 openbare belijdenis van haar geloof af. Overleden 1667/1668, in Stavenisse tussen 1-8-1667 en 29-1-1668, volgens een andere bron zou Neelken Jacobse Priem uit een eerste huwelijk van Jacob Priem met een onbekende vrouw stammen. Doch op gezag van A.W. Kloet wordt Neeltje Wolfaerse toch als moeder vermeld, dochter van Jacob Piersse PRIEM (zie 1190) en Neelken Wolffaersdr (zie 1191).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1610 met Jacob Jacobssen den UUL (zie 594). Het huwelijk van Neelken Jacobsdr Priem met Jacob Jacobse Uul was niet erg gelukkig, hij sloeg haar. Na Jacobs dood in 1630 zette Neelken de smederij voort m.b.v. een knecht. Reeds het volgende jaar hertrouwde zij met Cornelis Dimmensen. Neelken overleefde ook haar tweede echtgenoot. Bij testament liet zij de helft van haar goederen na aan haar jongste dochter Lysabeth. De andere helft was voor de overige kinderen. De verdeling van de boedel verliep zeer moeizaam.
Ondertrouwd (2) op 26-04-1631 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 05-06-1631 te Stavenisse (ZE) met Cornelis DIMMENSEN, dijkgraaf en schepen te Stavenisse, overleden ca 1661. Hij was rentmeester van de Heer van Stavenisse.
 
598    Domus.
Gehuwd met
599    Elisabeth.
 
602    Thonis Jacobse CLOPPER, gedoopt op 06-01-1619 te Bruinisse (ZE), zoon van Jacob Thonisse CLOPPER (zie 1204) en Catelijntje Marinus (zie 1205).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 28-04-1643 te Bruinisse (ZE) met Maayke Pauwels (de JONGE), 27 jaar oud (zie 603).
Ondertrouwd (2) op 31-03-1656 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 07-05-1656 te Bruinisse (ZE) met Pieternella Bastiaans, geboren voor 1636.
603    Maayke Pauwels (de JONGE), gedoopt op 17-02-1616 te Bruinisse (ZE), dochter van Pauwels Pauwelse (de JONGE) (zie 1206) en Catharina (Catelijnken) Francken (TACK) (zie 1207).
 
612    Adriaen van ROSSUM, geboren voor 1612 te Bommenede (ZE), overleden te Stavenisse (ZE), tussen 16-6-1652 en 24-7-1652. Hij was van 1629-1641 schoolmeester in Bommenede. Van 1640-1652 was hij schoolmeester en voorzanger in Stavenisse.
Gehuwd voor de kerk voor 1632 met
613    Sara Meertense, geboren voor 1612, zij wordt vermeld in de lidmatenlijst Stavenisse 1660.
 
614    Heijndrick Anthonisse, geboren voor 1612. Hij woonde ca 1625 in St Annaland.
Gehuwd met
615    (verm) Fransijntje, geboren voor 1612.
 
624 =    594 Jacob Jacobssen den UUL.
625 =    595 Neelken Jacobsdr (PRYEM).
 
626    Pieter Jacobsz HOECK, timmerman, geboren voor 1613, overleden, voor 20-5-1644. Wonende Noordwestzijde voorstraat te St Annaland.
 
628 =    612 Adriaen van ROSSUM.
629 =    613 Sara Meertense.
 
630    Cornelis Antheunisse MOERLANT, landman, geboren te Kempenshofstede (ZE), gedoopt op 11-02-1624 te Stavenisse (ZE) (getuige(n): Witte Ariaenss, Lauereijs Teuniss, Truytjen Hubrechts en Pierken Brabers), overleden, na 16-12-1674, zoon van Anthonis (Teunis) Cornelissen (zie 1260) en Crijntjen Geerts (zie 1261).
Ondertrouwd (1) op 18-07-1644 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 07-09-1644 te Stavenisse (ZE) met Rachel Cornelisse QUIST, 17 jaar oud (zie 631).
Ondertrouwd (2) op 20-05-1651 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 06-07-1651 te Stavenisse (ZE) met Adriaentje Crijns (QUAECK), 30 jaar oud, gedoopt op 22-11-1620 te Stavenisse (ZE), overleden, na 15-11-1674.
631    Rachel Cornelisse QUIST, geboren te Kempenshofstede (ZE), gedoopt op 03-01-1627 te Stavenisse (ZE), overleden, voor 20-5-1651, dochter van Cornelis Quirijnsz QUIST (zie 1262) en Janneke Jansdr (JONCKSWAGER) (zie 1263).
 
640    Jan Cornelis Jacobse VLOEHIL, geboren voor 1588 te Oost Duveland (ZE), zoon van Cornelis Jacob Janse VLOEHIL (zie 1280) en Dingetje Crijnsdr (zie 1281).
Gehuwd voor de kerk ca 1612 te Bruinisse (ZE) met
641    Kommerken Marinusse JANSE, geboren voor 1588 te Oost Duveland (ZE).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1612 te Bruinisse (ZE) met Jan Cornelis Jacobse VLOEHIL (zie 640).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1628 met Cornelis Jansz BEVELANDER, geboren voor 1593.
 
642    Leendert Jorisse in 't VELT, jm van Oost Capelle (Walcheren), geboren voor 1592, overleden op 25-10-1632.
Gehuwd voor de kerk in 1612 te Bruinisse (ZE) met
643    Gabriël Pieters, geboren voor 1592.
 
644    Marinus Marcusse (SCHOOF), geboren voor 1612.
Gehuwd voor de kerk 1631 met
645    Willemijntje Thonis, geboren voor 1612, weduwe van Sirjansland.
 
660    Cornelis Gillisse BAL, gedoopt op 04-09-1632 te Bruinisse (ZE), zoon van Gillis Jansz BAL (zie 1320) en Susanna Carels (zie 1321).
Gehuwd voor de kerk voor 1654 met
661    Adriaantje Frans DURINCK, geboren voor 1634.
 
664    Jacques (Jacob) JUMELET, geboren ca 1630 te Picardië (FR), overleden na 1686 te Zierikzee (ZE). Zij woonden in Parfondeval (Picardië), ongeveer 100 km ten zuiden van Charleroi. Hij was reeds in 1657 (en ook nog kort voor 1685) afgevaardigde van de protestantse gemeente van Chry-les-Rozoy op de provinciale synode. Na de herroeping van het Edict van Nantes door Louis XIV in 1685, ontvluchtten zij in 1686 met vele anderen Frankrijk. Op zijn akkers en weilanden werd op bevel van de koning beslag gelegd; zij werden op 27-02-1687 op een veiling verpacht voor een jaarlijkse pachtsom van 54 pond (Paul Beuzart, Une petite glise protestante en Picardie 1524-1924 Parfondeval). In januari 1687 werd reeds een kleinkind gedoopt in de Waalse Gemeente te Zierikzee. Haar naam blijkt uit de staat en inventaris van hun dochter Maria Jumelet, ter weeskamer overgebracht door Jacob Jumelet op 08-03-1743 (Archief weeskamer Zierikzee, zonder inventarisnr).
Gehuwd met
665    Rachel CHEVALOT.
 
668    Stoffel Cornelisse DROOGER, eerst drooger en later meester in de meedestoove te Oosterland, schepen in Oosterland van 1654-1668, geboren ca 1620 te Oosterland (ZE), overleden te Oosterland (ZE), in 1676/1677, zoon van Cornelis Jobse DROOGER (zie 1336) en Neelken BRABERS (zie 1337).
Gehuwd voor de kerk voor 1650 te Oosterland/Nieuwerkerk (ZE) met
669    Maetje Adriaensdr van den BERGE, geboren ca 1625 te Nieuwerkerk (ZE), overleden te Oosterland (ZE), in 1694/1695, dochter van Adriaen Marijnisz van den BERGE (zie 1338) en Jacomijntgen Jansdr (zie 1339).
 
670    Leendert Jacobsz van den BOSSE.
Ondertrouwd voor 1665 met
671    Pieternella Marinusdr.
 
672    Johannes Marinusse BAL, Hij was penningmeester van de gemeente, diaken 1655/56/61 en 62, en ouderling gedurende vele jaren tussen 1665 en 1701, gedoopt op 26-06-1628 te Bruinisse (ZE). Op 18 april 1651 koopt Jan van de erven van Huijbrecht Coenraets, 368 roeden dijkersland; hij leent daartoe 31.18.9 pond van hen (Raze 4474)
Op 7 oct 1661 koopt Jan ruim 2 gemeten grond voor 74 pond, 5 sch van Lieven Corn Coster, hij leent dat geld van Coster (Raze 4474)
In 1664 is Jan Marijnisse Ball voor het zomerseizoen "pachter" van het gemaal over Oosterland en Sirjansland (Raze 4802)
Op 8 sep 1682 koopt Jan 1/20e part in de nieuwe stove van Johannis Maertens Bal, die handelt voor zijn moeder, Jacomijncken Corn Bijsters (Raze 4476), zoon van Marinus Maertense BAL (zie 1344) en Jannetje Cornelisse DOMS (DOME, DOMISSEN) (zie 1345).
Ondertrouwd (1) op 18-09-1654 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-11-1654 te Bruinisse (ZE) met Maria Jaspers van der WERVE (zie 673).
Ondertrouwd (2) op 03-01-1676 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 29-01-1676 te Bruinisse (ZE) met Jacomijntie Dingemansdr in den BOGERT (BOGAERT).
673    Maria Jaspers van der WERVE, geboren ca 1629 te Oosterland (ZE), overleden voor 1676, dochter van Jasper Cornelisse van der WERVE (zie 1346) en Neelken (Cornelia) Jacob Cornelisdr VLOEHIL (zie 1347).
 
684    Hendrick Pieterssen TASELAER, landbouwer, schepen en ouderling in Kats, gedoopt op 06-08-1628 te Colijnsplaat (ZE). Belijdenis gedaan in Kats op 5-4-1661, overleden, voor 4-5-1690 (Raze 3025). In 1678 in Kats aangeslagen voor familiegeld (0-15-4 pond; G.A. Goes inv nr 4611), zoon van Pieter Arentsz (TASELAER) (zie 1368) en Neeltje (Cornelia) Pieters (zie 1369).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1655 met Adriaentje Cornelis van HAVERE (de JONGE), gedoopt op 20-07-1631 te Colijnsplaat (ZE). Belijdenis gedaan in Kats op 8-4-1660, begraven op 06-10-1666 te Colijnsplaat (ZE) (2x geluijt £ 0-3-0, 't beste dootcleet £ 0-5-0). Uit dit huwelijk zeker zeven kinderen tussen 1656 en 1665.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1667 met Neeltje Boudewijnsdr (zie 685). Uit dit huwelijk zeker zes kinderen 685    Neeltje Boudewijnsdr, gedoopt op 16-08-1643 te Colijnsplaat (ZE), belijdenis in Kats op 18-04-1660, overleden, tussen 12-05-1719 en 08-05-1722 (resp Raze 2559 en 3041), dochter van Boudewijn Andries (zie 1370) en Pieternella Huijbrechts (WANTE) (zie 1371).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1667 met Hendrick Pieterssen TASELAER (zie 684). Uit dit huwelijk zeker zes kinderen Gehuwd voor de kerk (2) in 1691 te Kats (ZE) (vlgs Raze 3025 dd 26-04-1691 was Neeltje nog niet hertrouwd en vlgs Raze 3025 dd 19-07-1691 was zij dat wel) met Johan de BUTH, secretaris.
 
686    Hendrick Jansz BLOCK, landbouwer, geboren ca 1610/16 te Ovezande/Driewegen (ZE). Hij is aangenomen als lidmaat te Colijnsplaat op 5-1-1636, overleden, na 1676 en voor 1682 in Colijnsplaat. Hij woonde in 1647 op de hoeve van rentmeester Jasper van Clootwijck, zoon van Jan Andriesse BLOCK (zie 1372).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1646 met Geerten Adriaans, aangenomen als lidmaat in Colijnsplaat op 7-1-1646, overleden op 21-03-1646 te Colijnsplaat (ZE), begraven op 26-03-1646 te Colijnsplaat (ZE).
Gehuwd (2) ca 1660 met Helena (Lena) Gillisdr COREMANS (zie 687).
687    Helena (Lena) Gillisdr COREMANS, gedoopt op 25-02-1638 te Colijnsplaat (ZE). Belijdenis gedaan in Colijnsplaat op 31-3-1658, overleden op 02-12-1712 te Kortgene (ZE) op 74-jarige leeftijd, zij woonde in het Vrije Ambacht van Noord Beveland, dochter van Gillis Jansz COREMANS (OOK: COORENMAN) (zie 1374) en Maaycke Leenderts (zie 1375).
Gehuwd (1) ca 1660 met Hendrick Jansz BLOCK (zie 686).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1682 met Marinus Hendriksz VERHOEVE.
 
690    Maarten Abrahamse, gedoopt op 15-11-1654 te Bruinisse (ZE), zoon van Abraham Maartense (zie 1380) en Tanneken Pauwels (zie 1381).
Ondertrouwd op 22-05-1684 te Bruinisse (ZE) met de 22-jarige
691    Davijntie Jans SUERENDONCK, gedoopt op 11-09-1661 te Bruinisse (ZE), dochter van Jan Pieterse SUERENDONCK (zie 1382) en Maetje (Maaijke) Davidts (zie 1383).
 
692    Jacob Anthonisse SMEECKER, geboren voor 1648.
Ondertrouwd op 26-10-1668 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 20-11-1668 te Bruinisse (ZE) met de 28-jarige
693    Magdalena (Madalene) Marinisse VIJVERBERG (HOLLANDER), gedoopt op 18-03-1640 te Bruinisse (ZE), dochter van Marinus Adriaanse HOLLANDER (zie 1386) en Neeltje Janse BRUIJNE (zie 1387).
Ondertrouwd (1) op 26-10-1668 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20-11-1668 te Bruinisse (ZE) met Jacob Anthonisse SMEECKER (zie 692).
Ondertrouwd (2) op 23-01-1681 te Bruinisse (ZE) met Thonis Jacobse BAL.
 
694    Marcelis Adriaensz PADDEMOES (PATHMOS), gedoopt op 10-11-1624 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Paulis Paulisen de Jonge, Willem Joosen en Maetje Baele). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 5-7-1647 en hij werd in 1671 en 1672 vermeld als lidmaat in Oosterland. Op 23 jan 1662 moet hij nog gist betalen aan Corn Olree op Oosterland.
In 1671 en 1672 werd hij vermeld als lidmaat te Oosterland, maar in 1685 niet meer, zoon van Adriaen Marcelis PADMOS (PADDEMOES) (Arijen Marcelijz Padmos of Padmoes) (zie 1388) en Martijntje Francke TACK (Martine Franckese) (zie 1389).
Ondertrouwd op 14-08-1651 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 19-09-1651 te Bruinisse (ZE) met de 16-jarige
695    Maetje Abels BOLUIJT, gedoopt op 12-11-1634 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Marijnz Lijevensse, Basteijaen Francke en de IJotvrou Hertsteenz). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 23-12-1649, overleden, na 31-3-1658, dochter van Abel Lievense BOLUIJT (MUELENAER) (zie 1390) en Maeijken Jochemsdr KEUVELAAR (zie 1391).
 
696    Pieter Jacobs BLIEK, geboren voor 1653 te Cranenburg, in het land van Cleef (D), zoon van Jacob Pieterse BLIEK (zie 1392).
Ondertrouwd op 28-10-1673 te Dirksland (ZH), gehuwd voor de kerk op 16-11-1673 te Dirksland (ZH) met de 19-jarige
697    Leuntje Jobs DUIJM, geboren te Melisant (ZH), gedoopt op 25-01-1654 te Dirksland (ZH) (getuige(n): Pieter Leendertse en Leentje Leendertse), dochter van Job Pieterse DUIJM (zie 1394) en Maetje Leenderts (zie 1395).
 
702    Claes Pieterse DOENSE, geboren voor 1650.
Gehuwd voor de kerk voor 1670 met
703    Berbel Adriaans, geboren voor 1650.
 
704    Adriaan SMALLEGANGE, geboren ca 1595.
 
722    Claes Lievens d'OOGE, geboren voor 1663.
Gehuwd met
723    Suzanne Cornelisse op de HEM, geboren voor 1663.
 
732    Cornelis Hendriksz BRABER, gedoopt op 07-11-1632 te Haamstede (ZE), overleden ca 1679/80 te Haamstede (ZE), zoon van Heyndrick Heyndrixen BRABER (zie 1464) en Leentie Pieters (zie 1465).
Gehuwd met
733    Janneke Gerritsdr.
 
736    Jan Geerts van NIEUWENHUIZEN, geboren ca 1615 te De Heen (NB), overleden ca 1650 te De Heen (NB), zoon van Geert Janszn van NIEUWENHUIZEN (zie 1472) en Maaike Cornelisdr (zie 1473).
Ondertrouwd (1) op 30-04-1640 te Steenbergen (NB) met Catalijn Cornelis, geboren te De Heen (NB).
Gehuwd voor de kerk (2) op 10-05-1643 te Steenbergen (NB) met Pleuntien (of Apollonia) Willems HEEN (zie 737).
737    Pleuntien (of Apollonia) Willems HEEN, geboren ca 1620 te Steenbergen (NB).
 
738    Teunis Jacobse de BRUIJN, geboren voor 1632.
Gehuwd voor de kerk voor 1652 met
739    Neeltje Jans, geboren voor 1632.
 
740    Godefridus (Govert) Pieterssen de DOOT, geboren voor 1631, overleden op 18-03-1655 te (verm) Steenbergen (NB).
Gehuwd voor de kerk op 29-01-1651 te Steenbergen (NB) met
741    Anna Rochusdr (HOLLANDER), geboren voor 1631, begraven op 08-09-1658 te Steenbergen (NB).
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-01-1651 te Steenbergen (NB) met Godefridus (Govert) Pieterssen de DOOT (zie 740).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1656 met Jan Dirksz van ULICOTEN.
 
742    Hendrik Lambrechtse HOOGERWERF, geboren voor 1639.
Gehuwd met
743    Mayken Pietersdr van (der) STEL, geboren voor 1639.
 
744    Zacharias Janse TUIJNMAN, in 1687-1689 ouderling in Oosterland, geboren ca 1650, overleden ca 1691 te Oosterland (ZE). Op 31 jan 1668 vecht Zacharias met Schilman Engelsen in de herberg "De Roode Leeuw" (Raze 4721)
Op 28 oct 1682 wordt door Zacharias, als vader van nog minderjarige kinderen, een staat en inventaris opgemaakt na het overlijden van zijn vrouw Tannetie Crijns Kip (Raze 4789A)
Op 15 juni 1690 maakt Zacharias zijn testament (Raze 4786), zoon van Jan TUIJNEMAN (zie 1488).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1675 met Tannetje Crijns KIP (CIPS) (zie 745). Uit het register van Overlijden Oosterland (plaatselijke rekeningen) blijkt dat er diverse kinderen van dit echtpaar zijn overleden.
Gehuwd voor de kerk (2) op 09-11-1684 te Oosterland (ZE) met Maijke Stoffels HERDER, 24 jaar oud, gedoopt op 09-02-1660 te Bruinisse (ZE).
745    Tannetje Crijns KIP (CIPS), geboren ca 1650, overleden ca 1682 te Oosterland (ZE). Dochter van Crijn Teeus (Matius) Kip en kleindochter van Matius Aerts Kip (Raze 4721-20 nov.1663)
Op 4 feb.1672 krijgt ze arbeidsloon betaalt voor haar overleden echtgenoot Jacob Cornelis Witte uit de boedel van Willem Geersen (Raze 4722), dochter van Crijn Teeus (Matius) KIP (zie 1490).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1672 met Jacob Cornelis WITTE.
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1675 met Zacharias Janse TUIJNMAN (zie 744). Uit het register van Overlijden Oosterland (plaatselijke rekeningen) blijkt dat er diverse kinderen van dit echtpaar zijn overleden.
 
746    Adriaen Cornelisse VERSEPUT, schepen en schoolmeester te Kerkwerve, geboren op 09-06-1647 te Kerkwerve (ZE), overleden op 26-01-1730 te Kerkwerve (ZE) op 82-jarige leeftijd. In 1671 betaalt Adriaan Cornelis Verseput 7 schelling belasting op Kerkwerve.
Op 3 maart 1683 houdt hij een publieke verkoping, waarbij een paard, een paar kalveren, een ploeg enz. verkocht worden (Raze 5010)
In 1692 betaalt Mr Adrijaen Verseput 6 sch 6 gr aan huisschatting
Op 15 mei 1697 verpacht Ariaen Vorsseput, als voogd van de wezen van Jonge Jan Pieters Vorsseput, met Jacob Eijcke als wedervoogd, 3 stukken land van ca. 5 gemeten elk (Raze 5025), zoon van Cornelis Pieterse VERSEPUT (zie 272) en Elisabeth Cornelisse WOUTERS (zie 273).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09-04-1671 te Kerkwerve (ZE) met de 23-jarige
747    Catharina Willemse VERSEPUT, geboren op 16-03-1648 te Kerkwerve (ZE), overleden op 16-05-1724 te Kerkwerve (ZE) op 76-jarige leeftijd. Op 13 feb 1706 maken schepen-schoolmeester Adriaan en Catharina een testament bij notaris Corn Zeeman in Zierikzee.
 
760    Jacob Adriaanse de RONDE, geboren voor 1623, overleden voor 1669 te Oosterland (ZE), zoon van Adriaan de RONDE (zie 1520).
Gehuwd met
761    Prijntje Jansdr, geboren voor 1623, overleden voor 1684 te Oosterland (ZE).
 
762    Jan PREZ, geboren voor 1667.
 
764    Jacob van SLUIS. Hij vestigde zich met attestatie van Gapinge in 1643 in Dreischor, doch werd toen nog niet toegelaten tot het Heilige Avondmaal (Acta Dreischor 24-12-1643).
 
776    Simon Symonse de KOCK, overleden te Zonnemaire (ZE), voor 7-7-1656.
 
808    Jan LEGIERSE (LIERSE), vrachtschipper op Rotterdam en Dordrecht 1626-1641, geboren ca 1585 te Oost Duiveland, overleden, voor 7-6-1642, zoon van Logier Adryaenszn (zie 1616) en Toonijsken Jansdr (zie 1617).
Gehuwd voor de kerk op 14-03-1609 te Bruinisse (ZE) met
809    Pieternella Jobsdr, geboren ca 1587 te Nieuwerkerk (S) (ZE), overleden te Bruinisse (ZE), na 7-6-1642, dochter van Job Willemszn (zie 1618) en Ariaentgen Bartelsdr (zie 1619).
 
810    Adriaan Janse GRIJP, geboren ca 1597 te Bruinisse (ZE), hij deed belijdenis in Bruinisse op 23-12-1620, zoon van Jan Adriaanse GRIJP (zie 1620) en Huijghewijf (zie 1621).
Gehuwd voor de kerk in 1621 te Bruinisse (ZE) met
811    Neeltgen Cornelis, geboren te Bruinisse (ZE), zij deed belijdenis in Bruinisse op 12-7-1618.
 
812    Pieter Dirks Stamper (van HOUDEN), stamper in de meestoof te Bruinisse, gedoopt op 08-04-1607 te Bruinisse (ZE), overleden voor 1663, zoon van Dirck Pietersz van HOUDEN (Dierick Pieters van Suytelande) (zie 1624) en Adriaantje Cornelisdr (zie 1625).
Ondertrouwd op 29-01-1633 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-03-1633 te Bruinisse (ZE) met de 21-jarige
813    Neelken Lambregtsdr, gedoopt op 08-02-1612 te Bruinisse (ZE), overleden voor 1664, dochter van Lambregt Lambregtszn (zie 1626) en Maeycken Adriaansdr OUDEMANS (zie 1627).
Ondertrouwd (1) op 29-01-1633 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27-03-1633 te Bruinisse (ZE) met Pieter Dirks Stamper (van HOUDEN), 25 jaar oud (zie 812).
Gehuwd voor de kerk (2) op 51-jarige leeftijd op 25-09-1663 te Bruinisse (ZE) met Willem Eduwaerts THANTEFOORT.
 
814    Jan Gheertszn (Gerritse), geboren ca 1598 te Noordgouwe (ZE), overleden na 1636, zoon van Geert de VISSCHER (zie 1628).
Gehuwd voor de kerk in 1624 te Bruinisse (ZE) met
815    Pieternella Carels, geboren ca 1600 te Leiden (ZH), overleden na 1636.
 
816    Jan Claesen (KICK), geboren ca 1610, overleden te Sirjansland (ZE), na 10-9-1690, hij vestigde zich voor 1640 te Sirjansland als "landtman" en was zeer waarschijnlijk afkomstig uit "het Noorderdeel van 't Hertogdom Brabandt", het zogenaamde "Staats Brabandt", waar in de omgeving van Breda rond 1600 een uitgebreide familie Kik woonachtig was. Verwantschap met dit geslacht Kik valt, ondanks de eensluidende voornamen, tot op heden echter niet aan te tonen. Zoon van Claas Jacobz (zie 1632) en Dingetje Crijns (zie 1633).
Ondertrouwd voor 1640 met
817    Pietertgen Willemsdr, geboren ca 1615, overleden te Sirjansland (ZE), na 1-5-1672.
 
818 =    760 Jacob Adriaanse de RONDE.
819 =    761 Prijntje Jansdr.
 
836    Adriaan Jans HOLLANDER, gedoopt op 08-04-1615 te Bruinisse (ZE), zoon van Johannis Ariaen HOLLANDER (zie 1672) en Magdalena Jan Adriaans GRIJP (zie 1673).
Ondertrouwd op 02-09-1644 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03-10-1644 te Bruinisse (ZE) met
837    Teunken Jans, geboren voor 1624 te Zierikzee (ZE).
 
840    Marinus Claesse (POMPOENE), geboren voor 1611.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1631. Beiden zijn op 28-11-1639 met attestatie van Bruinisse naar Dreischor gegaan met Dingena Cornelisdr (zie 841).
Ondertrouwd (2) op 08-06-1663 te Dreischor (ZE), gehuwd voor de kerk op 03-07-1663 te Dreischor (ZE) met Cornelia Marcus DEVILAERS, geboren te Nijmegen.
841    Dingena Cornelisdr, geboren voor 1611.
 
864    Joos de BRUIJNE, molenaar, geboren voor 1616.
Ondertrouwd voor 1636 met
865    Grietje Joos (Arjaens), geboren voor 1616. Bij de doopinschrijving van Jacob werd zij vermeld als Grietken Joos en hertrouwde in 1657 als Grietje Arjaens.
Ondertrouwd (1) voor 1636 met Joos de BRUIJNE (zie 864).
Ondertrouwd (2) in 1657 te Dreischor (ZE) met Maarten Andriesse BACKER.
 
866    Imert Janse.
Gehuwd met
867    Pietertje Jans.
 
872    Cornelis Leijnse (van den BERGE), poorter van Zierikzee, rekenmeester aldaar, lanbouwer en pachter van Nicolaas Cauwe, geboren ca 1590 te Nieuwerkerk (ZE), zoon van Leijn Corneliszn van den BERGE (zie 1744) en Magdalena Pietersdr (zie 1745).
Gehuwd met
873    Hendrickje Pieters CLUIJFHOOFT, geboren ca 1607 te Colijnsplaat (ZE). Belijdenis gedaan in Colijnsplaat op 30-9-1635, begraven op 03-04-1669 te Colijnsplaat (ZE), dochter van Pieter Maertense CLUIJFHOOFT (zie 1746) en Anneke Hendriks MUNTER (zie 1747).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1634 met Pieter Arentsz (TASELAER) (zie 1368).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1653 met Leijn Corneliszn van den BERGE (zie 1744).
Gehuwd (3) met Cornelis Leijnse (van den BERGE) (zie 872).
 
874    Bastiaan, geboren ca 1610 te (verm) Nieuwerkerk (ZE).
 
876    Cornelis Janse VISSCHER, ouderling in Nieuwerkerk en schout van Ouwerkerk in 1660, geboren ca 1610, overleden, na 6-3-1666, zoon van Jan Cornelis VISSCHER (zie 1752).
Gehuwd voor de kerk voor 1636 met
877    Pieternella Claesse BLOCK, geboren ca 1615, overleden te Ouwerkerk (ZE), voor 29-04-1660 (Raze 4704, dd 29-4-1660), dochter van Claas Adriaans BLOCQ (zie 1754).
 
878 =    598 Domus.
879 =    599 Elisabeth.
 
880    Adriaan Janse BERMAN, geboren ca 1620, zoon van Jan BERMAN (zie 1760).
 
882    Govert Adriaense VLAM, ouderling in Ouwerkerk, gedoopt op 03-05-1615 te Bruinisse (ZE), zoon van Adriaan Andriesse VLAM (HOLLANDER) (zie 1764) en Willemijntje Goverts (zie 1765).
Gehuwd met
883    Elisabeth Claes, geboren voor 1635, nakomelingen noemden zich Viergever.
 
884    Paulus Maerten DOOGE (d'OOGE), geboren voor 1635 te Noordgouwe (ZE), overleden 1669 te Dreischor (ZE), zoon van Maerten Lievensz d'OOGE (zie 1768).
Ondertrouwd op 27-03-1655 te Noordgouwe (ZE), gehuwd voor de kerk te Zonnemaire (ZE) met
885    Pieternella Pieters de KOCK, geboren voor 1635 te Meerkercke (België), jd van Meerkercke in Vlaenderen.
 
886    Jan Lievense KLERCK (of VLERCK), geboren voor 1638, zoon van Lieven (zie 1772).
Ondertrouwd op 12-05-1657 te Dreischor (ZE) met
887    Willemijntje Philips, geboren voor 1638.
Ondertrouwd (1) voor 1657 met Cornelis Pieterse.
Ondertrouwd (2) op 12-05-1657 te Dreischor (ZE) met Jan Lievense KLERCK (of VLERCK) (zie 886).
 
888    Adriaen Leunisse LIERE, geboren voor 1615, verm te Nieuwerkerk in 1692 (Raze 4666).
 
890 =    876 Cornelis Janse VISSCHER.
891 =    877 Pieternella Claesse BLOCK.
 
984    Meertens Hendricxe BACKER, landbouwer, geboren ca 1646 te Oosterland (ZE), overleden te Oosterland (ZE), voor 03-11-1690, zoon van Henderick BACKER (zie 1968) en N N (zie 1969).
Gehuwd voor de kerk ca 1666 te Oosterland (ZE) met
985    Dingetje Cornelisdr OLREE, geboren ca 1646 te Oosterland (ZE), overleden, na 3-11-1690. In haar testament (Raze 4779/dd 3-11-1690) staat het volgende:
"In den name godess amen op huijden den 3en novembris naer den geboorte onses
heeren jesu christij XVIen t'negentig, compareerde voor mij Jan van Hoorn,
secreetaris der heerlijkheit van Oosterland:Soostersteijn in Duijvelant ende
in den ondergenoemde Schepenen, den eersame Dingetie Olree wed. wijlen
Meerten Hendricxse Backer, geassisteert met mij secretaris als haeren
gecosen voocht in desen, mij secretaris en schepenen wel bekend de
Comparante sieckelijk te bedde liggende maer gebruijckende haer verstant en
memorij en vijff sinnen als bleeck welcke comparante aan siende de
ongestadicheijt des menschen leven, niet sekerder zijnde als de doot ende
niet onsekerder dan d'ure, en stande vandien omme dien andere redenen doch
uijt vrien wille geresolveert was te macken, haer testament ende uiterste
wille in manieren als volcht voor al recommanderende haere met ziel en
lichaem in de genade onses heeren jesu Christij, ende haere doode lichaem,
de aerde met een eerlijcke begravinge, waar mede comende tot de dispositie
haer der tijdelijcke goederen, soo verclaert zij voor eerst, omme goede
consideratie te revoceeren haere willens, ende te niet te doen soo zij
revoceert, annuleert ende te niet doet, mits desen alle voorgaende
testamenten, codicillen ende andere mackingen bij haer voor dato deses voor
ijmand ter weerelt gepasseert ende van niemiens disponerende maecken en
geeft aen armen alhier voor een gewillige aelmoesse, twee sacken taru, die
gegeven moeten worden naer desselfds overlijden, item gunt en geeft zij
testatrice aende kinderen van Job Olree, alle de Cleeren soo van linnen als
wollen t' haere lijve behoorende, ende in alle haere testatrices andere ende
resterende goederen, roerende en onroerende,
actien,crediten,gelt,gout,siver,gemunt ende ongemunt ende gemerrckt die
t'haere sterfhuijse boven de voorschreven mackinge, sullen wesen ofte werden
bevonden, heeft zij tetatrice geinstitueert voor haere erfgenamen univelseal
haere twee soonen, met name Cornelis en Heynderick Meertense Backer, omme
alle haere testatrices goederen te aenvaarden in rechten vrien eijgendom,
mitsgaders daer mede doen handelen en disponneren als t'hun goet ducken ende
believen sal, sonder aen ijmand ter weerelt gehouden te weesen doen, eenige
rekeningen,bewijs ende reliqua in geender manieren, als oock tot dien eijnde
gesecluderend de weescaeren alhier volgens desselves gegeven seclusie, in
dato den 21en october 1690, dit alles de testatrice voorgelesen zijnde,
verclaerde zij testatrice te wesen haer testamenten of uiterste wille de
welcke zij wile en begeerde dat het selve alszo sal worden volbracht, t' sij
als testament Codicille, ofte andersints soo t'bestaet, rechten sal mogen
bestaen niet tegenstaende eenige solemniteijten in desen noodich niet
bevonden wierden haere in g'observeert te wessen,deselve bevindend, voor
geinstitueert, aldus gedaen, is gepasseert, voorschreven Heeren, Jan
Willemse Dribbels en Stoffel Janse Herder, Schpenen en Jan van Hoorn,
secretaris.", dochter van Cornelis Janse Meeuwse OLREE (zie 1970) en Neelken (Cornelia) Jacob Cornelisdr VLOEHIL (zie 1347).
 
986    Boudewijn Janse de GRAVE.
Gehuwd (1) met Jakemijntje Joosdr in den BOOGAERD (zie 987).
Gehuwd (2) met Jannetje Pieters, geboren te Sirjansland (ZE).
987    Jakemijntje Joosdr in den BOOGAERD, overleden op 17-04-1658.
 
988    Noach Stoffelsz (HOIJ), landman, geboren ca 1630 te Scherpenisse (ZE). Belijdenis gedaan in Scherpenisse op 15-4-1656, overleden te Ouwerkerk (ZE), tussen 1677 en 1679 (Raze 4704), zoon van Stoffel (zie 1976) en Anneken MEMMERS (MEMMINX, MUNNICKS) (zie 1977).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1654 met Neeltje Simons BOUMAN, gedoopt op 11-04-1627 te Scherpenisse (ZE), overleden ca 1655 te Scherpenisse (ZE).
Ondertrouwd (2) op 15-03-1656 te Scherpenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 17-04-1656 te Scherpenisse (ZE) met Pieternella Cornelisse Marinusse, geboren voor 1636 te Scherpenisse (ZE).
Ondertrouwd (3) op 21-08-1667 te St Maartensdijk (ZE), gehuwd voor de kerk in 1667 te Scherpenisse (ZE) met Cornelia Jacobs (RIBBE) (zie 989).
989    Cornelia Jacobs (RIBBE), gedoopt op 06-04-1643 te St Maartensdijk (ZE) (getuige(n): Marinus Adriaenssen, Govardt Cornelisse, Abdigail Cornelissen en Anna Molanus), overleden, na 1679 (Raze 4704, accoord met weesmeesters van Ouwerkerk over het onderhoud van de kinderen), dochter van Jacob Leendertz (RIBBE) (zie 1978) en Janneken Rochusdr MANSEN (MOUSEN) (zie 1979).
 
996    Cornelis Marinusz BAL, landman, gedoopt op 04-09-1622 te Bruinisse (ZE), overleden na 1682. Hij beboerde in maart 1675 22 gemeten en 117 roeden grond te Bruinisse (waarvan 14 gemeten eigen grond) in de maten 3, 4, 6, 12 en 13; voorts 11 gemeten en 209 roeden vroonland in de maten 3 en 6 (waarvan 10 gemeten eigen grond). Ook was hij diaken in Bruinisse 1653-1654 en ouderling (met onderbreking) 1659-1674; armmeester in 1653; in 1655 pachter van de belasting ("gemeene middelen") op hoornbeesten en bezaaide gemeten te Bruinisse. In 1648 kocht hij 1/6de en 1/80de deel in de oude meestoof te Bruinisse voor 46 pond (Raze 4474 dd 11-3-1648), zoon van Marinus Maertense BAL (zie 1344) en Jannetje Cornelisse DOMS (DOME, DOMISSEN) (zie 1345).
Ondertrouwd op 09-08-1642 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 16-09-1642 te Bruinisse (ZE) met de 24-jarige
997    Leentje Jacobsdr FLOHIL (VLOEHIL), gedoopt op 26-08-1618 te Bruinisse (ZE), overleden te Bruinisse (ZE), na 24-2-1669, dochter van Jacob Cornelisse Jacobsz VLOEIHIL (VLOEHIL) (zie 1994) en Dingnetgen (Dingetje) Dignisdr (zie 1995).
 
998    Jan Willemse DRIBBELS (DRUBBELS), geboren ca 1626, overleden, tussen 22-10-1704 en 8-2-1706, smid en armmeester te Oosterland, schepen aldaar 1681-1705 en op 20-5-1701 (vermoedelijk incidenteel) vervanger van de stadhouder van de heer van Oosterland, zoon van Willem Marinusz DRUBBELS (zie 1996) en Janneke Jans (zie 1997).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1655 met Tannetje Leijns (zie 999).
Gehuwd voor de kerk (2) op 07-06-1676 te Zierikzee (ZE) met Geertruijd van DAMME.
999    Tannetje Leijns, overleden, voor 7-6-1676.
 
1020 =    694 Marcelis Adriaensz PADDEMOES (PATHMOS).
1021 =    695 Maetje Abels BOLUIJT.
 
Generatie XI

 
1056    Pieter Mattheeusz BEIJE, geboren ca 1560, overleden 1612/1613. Raze nr 5143/..-08-1613 fol. 25v spreekt over: "Pieters Beijes coopdag" en in Raze/..-..-1614 fol. 33v staat vermeld "wijlen Pieter Beije". Hij wordt ook vermeld als Pieter Beije Mattheeusz, RAZE 5143/..-06-1612 folio 12v, vermeld hem in juni 1612 als "out omtrent 51 jaren". Hij woonde eind 16e en begin 17e eeuw in de Westerenban onder Haamstede.
Hij kan als een vooraanstaand persoon in zijn omgeving worden beschouwd, daar hij in veel zogenaamde schepenakten van de Westerenban onder Haamstede voorkomt o.a.:
a. Als gemachtigde van zijn vader (RAZE 5142/31-5-1596)
b. Als Schepen aldaar tot na 1610 van de duyne van Haamstede (RAZE 5142)
c. Als Schout van de Westerenban onder de duyne van Haamstede (RAZE 5143/11-07-1612)
d. Hij werd ook vermeld in de kohieren van de dubbele 100ste penning van de huizen staande in de Westerenban van de duyne van Haamstede van het jaar 1601 (RAZE 5142/30-11-1601), zoon van BEIJE MATTHEEUSZ (zie 2112).
Gehuwd met
1057    (verm) Adriaantje, geboren voor 1570.
 
1084    (verm) Heinderick Cornelisz QUAST, geboren ca 1591 te Assendelft (NH). Hij werd vermeld in RAZE 5023 deel II (datum onbekend, maar verm voor 1643) als medeërfgename in de goederen van Cornelis Cornelisse oude Quast en als oom van de kinderen van Cornelis Cornelisz Quast de jonge, tevens werd hierbij gesproken over een testament dd 24-7-1625, RAZE 5028 deel I/27-9-1646 vermeldt hem, toen ca 55 jaar oud, wanneer hij compareert met Cornelis Pieterz Verseput, oud ca 30 jaar, betreffende de koop van een hoeve onder Haamstede door Cornelis Poppe, zoon van Cornelis Cornelisse QUAST de OUDE (zie 2168).
Gehuwd met
1085    Lijsbeth Jans, geboren te Assendelft (NH).
 
1088    Cornelis Pieterse VERSEPUT, geboren voor 1576.
 
1152    Jacob van GRAAFEILAND, hij was houtman tot Viane, ligghende binnen 't Regtsgebiet der Heerlycheit van Ouderkercke, int jaer 1622, geboren ca 1570, overleden in 1637 te Viane (ZE).
Gehuwd voor de kerk voor 1600 te Viane (ZE) met
1153    N.N. Overleden voor 1637.
 
1184    Arie Janse LANGE, geboren voor 1581.
 
1188    Jacob Jacobsen SMIDT, smid in St Annaland, geboren voor 1586, overleden in 1626 te St Annaland (ZE), tussen 10 februari en 19 december. Op die laatste datum werd zijn schoonzoon Merten Lievenssen gemachtigd om alle goederen van de overleden Jacob te verzegelen ten einde die te laten inventariseren. Jacob Jacobsen wordt veelal aangeduid met zijn beroepsnaam: Smidt. Evenals zijn vader oefende hij dit ambacht uit in St Annaland. Als zo vele ambachtlieden had Jacob ook grond in eigendom of in pacht om produkten te verbouwen en op die manier neveninkomsten te hebben. O bezat hij ruim 10 gemeten in de 4de mate en 11 gemeten in de 6e gemate van St Annaland. Voorts hield Jacob enkele koeien.
Financieel ging het hem niet altijd voor de wind. In de jaren 1601-1606 had hij zoveel schulden, dat hij zijn belastingen, zijn pachten, rekeningen wegens gedaan werk en zijn geschot voor de polder niet kon betalen. Op zijn koeien werd in 1602 beslag gelegd. Hij moest in hetzelfde jaar grond in Poortvliet en elders verkopen om zijn schulden te betalen. In 1605 waren er zelfs zoveel schulden, dat beslag werd gelegd op zijn aambeeld, dat in het openbaar werd verkocht. Binnen korte tijd was hij er weer bovenop en nam zijn bezit toe.
Behalve de twee genoemde kinderen Jacob en Dingentje moeten er nog dochters geweest zijn en één of meer zoons. In 1627 is er namelijk sprake van zusters en broeders-kinderen. Zoon van Jacop Jacopse SMIT (zie 2376) en Dingne Jansdr (zie 2377).
Ondertrouwd op 18-05-1606 te Stavenisse (ZE) met
1189    Francijnken Cornelisdr, geboren voor 1586.
 
1190    Jacob Piersse PRIEM, geboren ca 1570, overleden te St Annaland (ZE), tussen 28-4-1611 en 2-8-1611. Smid en schepen te Scherpenisse 1594-1597. Eigenaar van een boerderij in Kempenshofstede; kocht de smidse in de Voorstraat te St Annaland in 1604 van de erfgenamen Jan Pietersen Smit en verkocht hem in 1610.
Hij maakte de fraaie ankers (met flambouwhouders) voor het in ca 1595 gebouwde rechthuis (later raadhuis) van Scherpenisse. Zoon van Pieter Cornelis PRIJEM (zie 2380) en N N (zie 2381).
Gehuwd voor de kerk voor 1590 met
1191    Neelken Wolffaersdr, geboren voor 1570. Belijdenis gedaan in Stavenisse op 7-7-1621, overleden te Stavenisse (ZE), voor 30-9-1658 (Raze 5899, fol 90 v), dochter van Wolphaert Jacobsz (zie 2382) en Petronella Cornelisse (zie 2383).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1590 met Jacob Piersse PRIEM (zie 1190).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1611 met Marinus Cornelis ANTHONISSE, secretaris en schout in Stavenisse, geboren voor 1591.
 
1204    Jacob Thonisse CLOPPER, geboren voor 1598.
Ondertrouwd op 28-04-1618 te Bruinisse (ZE) met
1205    Catelijntje Marinus, geboren voor 1598.
 
1206    Pauwels Pauwelse (de JONGE), landbouwer, geboren ca 1585 te Oosterland (ZE), hij heeft belijdenis gedaan in Bruinisse op 23-12-1607, overleden, tussen 12-6-1623 en 19-2-1625, zoon van Paul Paulse (de JONGE, KOMT OOK voor ALS "DE OUDE") (zie 2412) en Tanneken Cornelisdr VERMAES (zie 2413).
Gehuwd voor de kerk ca 1611 te Oosterland (ZE) met
1207    Catharina (Catelijnken) Francken (TACK), gedoopt op 26-02-1592 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Jan Mattheus, Maertijne Leenderts en Agniete Marinus). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 4-3-1610, begraven te Bruinisse (ZE), verm op 6-10-1644, dochter van Francke Bastiaensen TACK (zie 2414) en Maeyken Sebastiaansdr BAELDE (Maeijken Bastiaens) (zie 2415).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1611 te Oosterland (ZE) met Pauwels Pauwelse (de JONGE) (zie 1206).
Ondertrouwd (2) op 18-07-1626 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 09-08-1626 te Bruinisse (ZE) met Jan Marinusse FAEY, landbouwer, geboren voor 1606.
 
1260    Anthonis (Teunis) Cornelissen, dijkgraef van Kempenshofstede 1632 en 1645, geboren ca 1582 (vlgs Raze 5899, dd 18-11-1632, folio 195v was hij 50 jaar oud in 1632), overleden, tussen 4-9-1651 en 21-2-1653, zoon van Cornelis Anthonis (zie 2520).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1605 met Crijntjen Geerts (zie 1261).
Gehuwd voor de kerk (2) op 11-01-1632 te Stavenisse (ZE) met Tanneken Pieters (RETEEFS), geboren te St Annaland (ZE), overleden, voor 25-3-1633. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Ondertrouwd (3) op 04-09-1635 te Zierikzee (ZE) met Mayken Muijs (JANS ?), overleden, na 5-4-1645.
1261    Crijntjen Geerts, geboren voor 1585, overleden te Kempenshofstede (ZE), voor 11-1-1632, dochter van Geert Leenderts (zie 2522) en Pierken Geerts (zie 2523).
 
1262    Cornelis Quirijnsz QUIST, landbouwer op "Popkenshoek" in de polder Oud-Kempenshofstede, schepen, armenmeester en diaken van Stavenisse, geboren ca 1592 te Ouwerkerk (ZE), vermeld als lidmaat te Stavenisse met zijn eerste vrouw dd 11-7-1620, overleden, tussen 20-12-1666 en 2-8-1667 (Raze 5900, fol 23 en 24). Hij werd op 1-10-1620 door de Kerkeraad berispt wegens het niet deelnemen aan het avondmaal, geïnformeerd werd naar de oorzaak "ende sal daer benevens worden vermaent alle swaricheden" (notulen Kerkeraad Ned Geref Kerk te Stavenisse 1617-1618, fol 6v) Zoon van Quirijn QUIST (zie 2524) en (verm) Lieventje (zie 2525).
Ondertrouwd (1) op 25-06-1616 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 04-09-1616 te Stavenisse (ZE) met Janneke Jansdr (JONCKSWAGER) (zie 1263).
Ondertrouwd (2) op 09-09-1631 te Stavenisse (ZE), gehuwd voor de kerk te Scherpenisse (ZE) met Neelken Jans, geboren te Westkerke (ZE), overleden, voor 12-5-1661.
1263    Janneke Jansdr (JONCKSWAGER), geboren voor 1596 te Middelburg (ZE), vermeld als lidmaat in Stavenisse dd 11-7-1620, overleden te Stavenisse (ZE), tussen 18-11-1630 en 20-2-1631 (Raze 5898, fol 115v), dochter van Jan Janse JONCKSWAGER (zie 2526) en Leunken (zie 2527).
 
1280    Cornelis Jacob Janse VLOEHIL, lantman, geboren ca 1545 te Bruinisse (ZE), overleden te Bruinisse (ZE), na 20-1-1608. Na de overgang van Bruinisse tot de Hervorming in 1590 werd hij gekozen tot ouderling in de jaren 1590/1591, 1594/1595 en 1599/1600. Hij was schepen van Bruinisse in de jaren 1596-1598, 1605, 1607 en 1610. Hij maakte de Allerheiligenvloed van 1-11-1570 (de polder van Bruinisse was binnen 5 dagen weer droog) en de inundatie rond 1570, i.v.m. de verdrijving van de Spanjaarden uit Zierikzee, mee. In Bruinisse woonden toen nog maar circa 17 personen. Zoon van Jacob Jansze VLOEYHIL (zie 2560) en Tanneken (zie 2561).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1570 te Bruinisse (ZE) met Dingetje Crijnsdr (zie 1281).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1588 te Bruinisse (ZE) met Leentie Cornelisdr HAERDT (HAERT), geboren ca 1555 te (verm) Bruinisse (ZE), overleden te Bruinisse (ZE), na 20-1-1608.
1281    Dingetje Crijnsdr, geboren ca 1545, overleden ca 1586 te Bruinisse (ZE).
 
1320    Gillis Jansz BAL, geboren voor 1602 te Oost Duiveland (ZE).
Ondertrouwd 1621 te Bruinisse (ZE) met
1321    Susanna Carels, geboren voor 1602 te Middelburg (ZE).
 
1336    Cornelis Jobse DROOGER, geboren te Oosterland (ZE), overleden te Oosterland (ZE), voor 7-10-1644. Op 22 feb 1625 koopt Cornelis Jobse Drooger een huis en schuur in de Kerkstraat voor 25 pond van de onder voogdij staande Joos Boogaert (Raze 4718a)
Op 8 juni 1631 leent Cornelis van Matthijs Pieterse 60 pond met als onderpand zijn huis, schuur en erf in de Kerkstraat (Raze 4719), zoon van Job Jacobse DROOGER (zie 2672) en Neeltje Jobs (zie 2673).
Gehuwd (1) met Neelke Kaps.
Gehuwd (2) met Neelken BRABERS (zie 1337).
1337    Neelken BRABERS.
 
1338    Adriaen Marijnisz van den BERGE.
Gehuwd met
1339    Jacomijntgen Jansdr.
 
1344    Marinus Maertense BAL, hij is te Bruinisse: penningmeester, diaken en ouderling, geboren ca 1596 te Bruinisse (ZE). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 22-12-1617. Op 18 april 1651 koopt Marinus 227 roeden dijkersland van de erven van brouwer Hubr Coenraats uit Bergen op Zoom; hij leent 19.13.5 pond van hen (Raze 4474)
Op 12 jan 1661 koopt Marinus 4 gemet 250 roe van Crijn Hollander; hij leent 94 pond, 13 sch van Crijn (Raze 4474), zoon van Maerten Marinusse BAL (zie 2688) en Maeijke Davidts van GASTELEN (zie 2689).
Gehuwd voor de kerk ca 1620 met
1345    Jannetje Cornelisse DOMS (DOME, DOMISSEN), geboren ca 1598 te Bruinisse (ZE). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 1-7-1616, dochter van Cornelis Domus Adriaensz (zie 2690) en Neelken Domisdr (zie 2691).
 
1346    Jasper Cornelisse van der WERVE, geboren ca 1600 te Oosterland (ZE), overleden te Oosterland (ZE), voor of in 1639. Op 22 mei 1633 koopt Jasper een aandeel in de meestoof van Claes P Leendertse voor 49 pond (Raze 4719)
In 1637 komt zijn naam voor als schepen (Raze 4719)
Op 2 juni 1638 ontvangt hij bosland van v.d.Laijn? uit Rotterdam (Raze 4720), zoon van Cornelis van der WERVE (zie 2692) en Maria (zie 2693).
Gehuwd voor de kerk 1630 te Bruinisse (ZE) met
1347    Neelken (Cornelia) Jacob Cornelisdr VLOEHIL, gedoopt op 22-01-1612 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Neele Jobs), begraven op 08-04-1642 te Oosterland (ZE), dochter van Jacob Cornelisse Jacobsz VLOEIHIL (VLOEHIL) (zie 1994) en Dingnetgen (Dingetje) Dignisdr (zie 1995).
Gehuwd voor de kerk (1) 1630 te Bruinisse (ZE) met Jasper Cornelisse van der WERVE (zie 1346).
Gehuwd voor de kerk (2) 1639 te Oosterland (ZE) met Cornelis Janse Meeuwse OLREE (zie 1970).
 
1368    Pieter Arentsz (TASELAER), landbouwer in 't Nieuwland te Colijnsplaat (Nieuw Noord-Bevelandpolder), geboren ca 1600. Belijdens gedaan te Colijnsplaat op 30-9-1635, overleden op 23-09-1652 te Colijnsplaat (ZE), begraven op 25-09-1652 te Colijnsplaat (ZE) (2x geluid; beste doodskleed), zoon van Aerts de JONGE (TASELAER) (zie 2736).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1620 met Neeltje (Cornelia) Pieters (zie 1369). Uit dit huwelijk zes kinderen tussen 1621 en 1630.
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1634 met Hendrickje Pieters CLUIJFHOOFT (zie 873).
1369    Neeltje (Cornelia) Pieters, geboren ca 1600 te Kats (ZE), belijdenis gedaan op 26-09-1612 in Kats, begraven op 22-05-1633 te Colijnsplaat (ZE) (beste doodskleed, niet overnacht), dochter van Pieter (zie 2738) en Hilleken Cornelis (zie 2739). Uit dit huwelijk zes kinderen tussen 1621 en 1630.
 
1370    Boudewijn Andries, geboren voor 1623, woonde in 1643 in Colijnsplaat.
Gehuwd voor de kerk voor 1643 met
1371    Pieternella Huijbrechts (WANTE), geboren voor 1623.
 
1372    Jan Andriesse BLOCK, gboren in de 2e helft van de 16e eeuw. In 1604 werd in Oosterland bij Heinekenszand beslag gelegd op zijn boerderij met al zijn beesten, appelen,tarwe en andere goederen (Raze 2791). In 1613 werd hij in Driewegen genoemd als eigenaar van 3 gemeten en 271 roeden land in deKadam (Overloper Driewegen 1613). Hij betaalde in de periode 1618-1623 cijns voor een huis aan de noordzijde van de Ooststraat te Borssele. Zijn vier zonen werden genoemd op 23-7-1648 te Oudelande bij levering van een stuk zaailand (Raze 3384), zoon van Andries (BLOK) (zie 2744).
 
1374    Gillis Jansz COREMANS (OOK: COORENMAN), landbouwer; woont 30-4-1655 op de hoeve van de raadsheer van Reijgersbergen te Kats. Hij was diaken te Colijnsplaat van 1641-1646, ouderling 1648-1650, armenmeester in 1642, 1656, 1657 en schepen van Kats in 1642, 1656 en 1657Kats, geboren 1603 te Kats (ZE). Belijdenis gedaan in Colijnsplaat op 6-1-1635, overleden in 1657 te Kats (ZE).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1627 met Maaycke Leenderts (zie 1375). Na het overlijden van Maaycke krijgen Jan, Judith, Pieter, Cornelis en Helena hun oom Cornelis Cornelis Lenaerts als voogd toegewezen.
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1642 met Lysbeth Boudewijns (NEROM).
1375    Maaycke Leenderts, geboren 1605. Belijdenis gedaan in Colijnsplaat op 5-4-1626, overleden op 09-07-1641 te Kats (ZE), haar staat van boedel is opgemaakt op 2-9-1642, dochter van Leendert Cornelisse (zie 2750) en (verm) Judith (zie 2751). Na het overlijden van Maaycke krijgen Jan, Judith, Pieter, Cornelis en Helena hun oom Cornelis Cornelis Lenaerts als voogd toegewezen.
 
1380    Abraham Maartense, geboren voor 1616, overleden op 15-02-1659.
Ondertrouwd (1) op 28-03-1636 te Bruinisse (ZE) met Grietken Leenderts, overleden op 10-08-1641.
Ondertrouwd (2) op 10-05-1644 te Bruinisse (ZE) met Tanneken Pauwels (zie 1381).
1381    Tanneken Pauwels, geboren voor 1624.
Ondertrouwd (1) op 10-05-1644 te Bruinisse (ZE) met Abraham Maartense (zie 1380).
Ondertrouwd (2) op 11-07-1659 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-08-1659 te Bruinisse (ZE) met Stoffel Bouwense, geboren voor 1639.
 
1382    Jan Pieterse SUERENDONCK, gedoopt op 08-11-1626 te Bruinisse (ZE), zoon van Pieter Leendertse SUERENDONCK (zie 2764) en Neeltge Jans (zie 2765).
Ondertrouwd op 13-02-1654 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 14-04-1654 te Bruinisse (ZE) met de 22-jarige
1383    Maetje (Maaijke) Davidts, gedoopt op 14-01-1632 te Bruinisse (ZE), verm is zij bij haar doop als Maaijke vermeld, dochter van David Maartense BAL (zie 2766) en Abigail Jacobs BAELDE (zie 2767).
 
1386    Marinus Adriaanse HOLLANDER, gedoopt op 20-06-1593 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Adriaan Bastiaanse en Pieter Andriesse), zoon van Adriaan Ariaense HOLLANDER (zie 2772) en Maetge (Maeydeen) Crijns (zie 2773).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1612 met Magdalena Thonis Jans, overleden op 10-01-1637 te Bruinisse (ZE).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1640 met Neeltje Janse BRUIJNE (zie 1387).
Gehuwd voor de kerk (3) op 57-jarige leeftijd op 30-04-1651 te Bruinisse (ZE) met Lijsbeth Bastiaans, geboren te Bruinisse (ZE), overleden op 16-05-1655 te Bruinisse (ZE).
1387    Neeltje Janse BRUIJNE, geboren voor 1620.
 
1388    Adriaen Marcelis PADMOS (PADDEMOES) (Arijen Marcelijz Padmos of Padmoes), geboren ca 1600 te Bruinisse (ZE), overleden op 03-10-1638 te Bruinisse (ZE) (In Raze 4500, 21-12-1639, fol 59v wordt een akkoord vermeld tussen zijn weduwe geassisteerd met haar broeder Bastiaen Francke en haar voogden Jan Maertse Faeye en Leender van Gelderlant ten eenre en haar zwager Jan Mercelis Paddemos als voogd van de naergelaten weese van Adriaen Mercelis, ten andere zijde), zoon van Marcelis Adriaens PADMOS (PADDEMOS) (zie 2776) en Crijnken Joos van der HAVE (zie 2777).
Gehuwd voor de kerk in 1623 te Bruinisse (ZE) met
1389    Martijntje Francke TACK (Martine Franckese), gedoopt op 20-01-1602 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Adriaen Heraenss, Jan Jansz Wever tot Nieukerken en Lene Cornelisse, huijsvrou van Cornelis Jacobz). In het doopboek staat: Den 20 januarij, het kindt van Francke Bastiaens gewonnen aen Maeycken Bastiaens, naam des kindts "Mertijnken". Zij heeft haar belijdenis gedaan in Bruinisse op 9-10-1620, overleden te Bruinisse (ZE), dochter van Francke Bastiaensen TACK (zie 2414) en Maeyken Sebastiaansdr BAELDE (Maeijken Bastiaens) (zie 2415).
Gehuwd voor de kerk (1) in 1623 te Bruinisse (ZE) met Adriaen Marcelis PADMOS (PADDEMOES) (Arijen Marcelijz Padmos of Padmoes) (zie 1388).
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 03-03-1641 te Bruinisse (ZE) met Adriaen HEIJNDRIKSE, geboren te Oosterland (ZE).
 
1390    Abel Lievense BOLUIJT (MUELENAER), molenaar te Bruinisse, gedoopt op 04-08-1611 te Zierikzee (ZE), zoon van Lieven Cornelisse (BOLIJT) (zie 2780) en Jannetje Marinus (zie 2781).
Ondertrouwd (1) op 24-07-1632 te Bruinisse (ZE) met Maeijken Jochemsdr KEUVELAAR, 14 jaar oud (zie 1391).
Gehuwd voor de kerk (2) op 52-jarige leeftijd op 19-04-1664 te Bruinisse (ZE) met Vrouwelijnck Cornelisdr, 32 jaar oud, geboren op 29-02-1632 te Bruinisse (ZE).
1391    Maeijken Jochemsdr KEUVELAAR, gedoopt op 28-01-1618 te Bruinisse (ZE), overleden, voor 19-4-1664, dochter van Jochem Jacobse CEUVELAER (zie 2782) en Teuntje Cornelisse (DEKKER) (zie 2783).
 
1392    Jacob Pieterse BLIEK, bakker, geboren voor 1633.
 
1394    Job Pieterse DUIJM, bakker, geboren ca 1627 te Dirksland (ZH), zoon van Pieter Jobse DUIJM (zie 2788) en Leentje Leendertse WAGENMAKER (zie 2789).
Ondertrouwd op 23-04-1651 te Sommelsdijk (ZE), gehuwd voor de kerk op 07-05-1651 te Dirksland (ZH) met
1395    Maetje Leenderts, geboren ca 1625 te Dirksland (ZH).
 
1464    Heyndrick Heyndrixen BRABER, geboren voor 1612, zoon van Heyndrick BRABER (zie 2928).
Gehuwd met
1465    Leentie Pieters.
 
1472    Geert Janszn van NIEUWENHUIZEN, geboren ca 1591 te Nieuwpoort.
Gehuwd met
1473    Maaike Cornelisdr, geboren ca 1595 te Maasdam.
 
1488    Jan TUIJNEMAN, geboren voor 1630.
 
1490    Crijn Teeus (Matius) KIP, zoon van Matius Aerts KIP (zie 2980).
 
1492 =    272 Cornelis Pieterse VERSEPUT.
1493 =    273 Elisabeth Cornelisse WOUTERS.
 
1520    Adriaan de RONDE, hij woonde ca 1625 in Oosterland.
 
1616    Logier Adryaenszn, geboren ca 1550 te Vlaanderen, hij deed belijdenis in Bruinisse op 20-12-1592, overleden te Bruinisse (ZE), voor 10-4-1605.
Gehuwd voor de kerk voor 1580 met
1617    Toonijsken Jansdr, geboren ca 1555 te Vlaanderen, zij deed belijdenis in Bruinisse op 20-12-1592, overleden te Bruinisse, voor 10-4-1605.
 
1618    Job Willemszn, hij woonde ca 1587 in Nieuwerkerk.
Gehuwd met
1619    Ariaentgen Bartelsdr.
 
1620    Jan Adriaanse GRIJP, geboren voor 1568, hij deed belijdenis in Bruinisse op 5-10-1595, hij woonde eind 16e eeuw in Bruinisse, zoon van Adriaen GRIJP (zie 3240).
Gehuwd voor de kerk voor 1588 met
1621    Huijghewijf, geboren voor 1568.
 
1624    Dirck Pietersz van HOUDEN (Dierick Pieters van Suytelande), stamper in een meestoof, geboren ca 1570, in het Ambacht van Suijdtlandt op Schouwen, overleden, na 15-7-1617, hij werd op 15-3-1615 vermaand door de kerkeraad van Bruinisse: "wegens de gegeven ergernis omdat hij drie of vier dagen na de begrafenis van zijn vrouw reeds staat naar een andere vrouw, namelijk Janne Paelyckmans" Zoon van Pieter Dirckszn van HOUDEN (zie 3248).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1607 met Adriaantje Cornelisdr (zie 1625).
Gehuwd voor de kerk (2) in 1614 te Bruinisse (ZE) met Janneken Jacobs PALINCKMANS, zij deed belijdenis in Bruinisse op 15-7-1617.
1625    Adriaantje Cornelisdr.
 
1626    Lambregt Lambregtszn, geboren te Bruinisse (ZE), in de 2e helft van de 16e eeuw, hij deed belijdenis in Bruinisse op 12-9-1608, hij had voorts nog een relatie met Neele Leenderts.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1609 met Maeycken Adriaansdr OUDEMANS (zie 1627).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1614 met Crijntgen Jobs, geboren te Brouwershaven (ZE).
Gehuwd voor de kerk (3) op 06-11-1640 te Bruinisse (ZE) met Annelke Jans Bogert (van CALOO), geboren te Bruinisse (ZE).
1627    Maeycken Adriaansdr OUDEMANS, geboren te Vlaanderen, in de 2e helft van de 16e eeuw.
Gehuwd voor de kerk (1) op 04-09-1604 te Bruinisse (ZE) met Anthonis Jacobsz CLOPPER, hij deed belijdenis in Bruinisse op 24-12-1603.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1609 met Lambregt Lambregtszn (zie 1626).
 
1628    Geert de VISSCHER, geboren te Noordgouwe (ZE), in de 2e helft van de 16e eeuw.
 
1632    Claas Jacobz, geboren ca 1585.
Gehuwd met
1633    Dingetje Crijns, geboren voor 1600. Zij had een buitenechtelijke relatie met N.N.
 
1672    Johannis Ariaen HOLLANDER, landman, gedoopt op 04-10-1591 te Bruinisse (ZE), overleden voor 1655 te Bruinisse (ZE), zoon van Adriaan Ariaense HOLLANDER (zie 2772) en Maetge (Maeydeen) Crijns (zie 2773).
Gehuwd voor de kerk (1) in 1612 te Bruinisse (ZE) met Magdalena Jan Adriaans GRIJP (zie 1673).
Ondertrouwd (2) op 01-01-1644 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 52-jarige leeftijd op 23-02-1644 te Bruinisse (ZE) met Neeltjen Dirckx, geboren voor 1624.
1673    Magdalena Jan Adriaans GRIJP, geboren voor 1588, overleden te Bruinisse (ZE), voor 1 januari 1644, afkomstig uit Oost Duijveland, dochter van Jan Adriaanse GRIJP (zie 1620) en Huijghewijf (zie 1621).
 
1744    Leijn Corneliszn van den BERGE, geboren ca 1570, begraven op 17-09-1661 te Colijnsplaat (ZE) (beste doodskleed). Hij woonde in 1630 in Orisand en is op 12-12-1655 met attestatie naar Colijnsplaat gegaan. Zoon van Cornelis Leijnse (zie 3488).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1590 met Magdalena Pietersdr (zie 1745).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1653 met Hendrickje Pieters CLUIJFHOOFT (zie 873).
1745    Magdalena Pietersdr, geboren te Hulst, begraven op 29-08-1630 te Colijnsplaat (ZE).
 
1746    Pieter Maertense CLUIJFHOOFT, geboren voor 1585. Belijdenis gedaan in Colijnsplaat op 4-4-1632, overleden op 22-10-1636 te Colijnsplaat (ZE), aan de pest, begraven op 23-10-1636 te Colijnsplaat (ZE) (slechte doodskleed), zoon van Maerten Adriaensz CLUIJFHOOFT (zie 3492).
Gehuwd voor de kerk voor 1606 met
1747    Anneke Hendriks MUNTER, geboren ca 1585 te Charlois (Rotterdam) (ZH). Zij werd lidmaat van de Nederduitse gereformeerde gemeente Colijnsplaat tussen 1599-1606, overleden op 28-07-1643 te Colijnsplaat (ZE), begraven op 30-07-1643 te Colijnsplaat (ZE) (2x geluid en beste doodskleed), dochter van Hendrik Andriesz MUNTER (zie 3494) en Lijnken FLOREN (zie 3495).
 
1752    Jan Cornelis VISSCHER, geboren ca 1580, overleden xx-12-1629 te Nieuwerkerk (ZE).
 
1754    Claas Adriaans BLOCQ, tweede helft 16e eeuw, overleden, in 1657. Dit blijkt uit de tekst op zijn grafzerk, welke in 1919 in de kerk van Ouwerkerk aanwezig was. Hij moet een vermogend man zijn geweest en was hoog- en laag schepen en gezworene van de Vier Bannen.
 
1760    Jan BERMAN, geboren ca 1600.
 
1764    Adriaan Andriesse VLAM (HOLLANDER), geboren voor 1579, jm van Saarloos.
Gehuwd voor de kerk ca 1599 met
1765    Willemijntje Goverts, geboren voor 1579, jd uit Vlaanderen.
 
1768    Maerten Lievensz d'OOGE, gareelmaker, geboren voor 1600. Hij werd als poorter te Zierikzee ingeschreven op 4-3-1654, gareelmaker en komende uit Zuid Beveland. Hij woonde in 1613 te Zonnemaire en later ca 1630 in Noordgouwe. Zoon van Lieven de HOOGE (zie 3536).
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-05-1664 te Goes (ZE) met Levijntje van NIEUWENHUIJSE, 38 jaar oud, gedoopt op 06-02-1626 te Goes (ZE). Ten tijde van zijn huwelijk met Levijntje was Maerten weduwnaar en kwam hij uit Vlake. In Lasonder 2072 fol 141 in 1664 worden de huwelijksvoorwaarden van Maerten en Levijntje vastgelegd.
In Lasonder 2100/1669 wordt Maerten de Hooge als greelmaker genoemd samen met zijn vrouw Levijnken van Nieuwenhuijse en hun dochtertje Marijke.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1671 met Durfken Blaesdr GEIJTHOREN. In Lasonder 2101/1671 vinden we Maerten als gehuwd mat Durfken.
 
1772    Lieven.
 
1968    Henderick BACKER, geboren ca 1622/23 te Oosterland (ZE), begraven op 30-09-1662 te Oosterland (ZE).
Gehuwd voor de kerk op 01-05-1643 te Oosterland (ZE) (kan ook 30-09-1644 zijn) met
1969    N N, geboren ca 1625 te Oosterland (ZE), begraven in 1662 te Oosterland (ZE).
 
1970    Cornelis Janse Meeuwse OLREE, bouwman, geboren ca 1610 te Oost Duiveland (ZE), begraven op 16-12-1667 te Oosterland (ZE). Hij was van 15-8-1641 tot 9-11-1656 schepen en van 1-10-1657 tot 1-10-1661 baljuw van Oosterland. In 1655 pachter van de belasting "gemeene middelen" op hoornbeesten en bezaaide gemeten te Oosterland (ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv 1030, fol 88v) Zoon van Jan Meeuwisse (OLREE) (zie 3940) en Leentje (zie 3941).
Gehuwd voor de kerk (1) 1639 te Oosterland (ZE) met Neelken (Cornelia) Jacob Cornelisdr VLOEHIL (zie 1347).
Gehuwd voor de kerk (2) 1649 te Oosterland (ZE) met Grietha CLEEVERTS (KLEUWERTS).
Gehuwd voor de kerk (3) op 13-02-1662 te Oosterland (ZE) met Martha Adriaans SIJER.
1971 =    1347 Neelken (Cornelia) Jacob Cornelisdr VLOEHIL.
 
1976    Stoffel, geboren voor 1616, overleden, tussen xx-11-1634 en 1-7-1635 (doopboek Scherpenisse 1-7-1635).
Gehuwd voor de kerk voor 1636 met
1977    Anneken MEMMERS (MEMMINX, MUNNICKS), geboren voor 1621 te Oldenburg in het Embderland, overleden, voor 24-7-1663 (Raze 5951, fol 148) (zij werd omschreven als weduwe uit Embderland).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1636 met Stoffel (zie 1976).
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-03-1641 te Scherpenisse (ZE) met Machiel Huijbrechtsen, geboren voor 1617 te Scherpenisse (ZE).
 
1978    Jacob Leendertz (RIBBE), geboren voor 1618 te St Maartensdijk (ZE). Hij heeft een testament gemaakt in St Maartensdijk (Raze 5388, 31-12-1667, fol 51), zoon van Leendert Bartelsen (RIBBE) (zie 3956) en Lidia Cornelis WAELE (zie 3957).
Ondertrouwd op 31-05-1636 te St Maartensdijk (ZE) met
1979    Janneken Rochusdr MANSEN (MOUSEN), geboren voor 1618 te St Maartensdijk (ZE), dochter van Rocus Marinus MANSEN (zie 3958) en onbekende vrouw (zie 3959).
 
1992 =    1344 Marinus Maertense BAL.
1993 =    1345 Jannetje Cornelisse DOMS (DOME, DOMISSEN).
 
1994    Jacob Cornelisse Jacobsz VLOEIHIL (VLOEHIL), lantman in Bruinisse, geboren ca 1578 te Bruinisse (ZE), begraven op 22-12-1645 te Bruinisse (ZE), in de kerk te Bruinisse, vermeld als eigenaar van grond in "veldboek" Bruinisse 1633; diaken in 1609 en 1610; daarna regelmatig vermeld als ouderling en schepen in 1642.
Zijn erfgenamen verkochten op 12-4-1657 zijn huis aan de Ring te Bruinisse (genaamd: Caveloterij) aan Jan Marinussen Bal (Raze 4474) Zoon van Cornelis Jacob Janse VLOEHIL (zie 1280) en Dingetje Crijnsdr (zie 1281).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1607 te Bruinisse (ZE) met Dingnetgen (Dingetje) Dignisdr (zie 1995).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1619 met Janneken Lieven Cornelis Molenaersdr.
1995    Dingnetgen (Dingetje) Dignisdr, geboren ca 1580 te Scherpenisse (ZE), overleden te Bruinisse (ZE), na 28-10-1649, dochter van Dingeman DANCKAERTSE (TOREN) (zie 3990) en Pierken BRUINS (zie 3991).
 
1996    Willem Marinusz DRUBBELS, smid te Oosterland, geboren voor 1605 te Serooskerke (S) (ZE).
Het geslacht Drubbelhad een familiewapen: een kroontje boven twee vogels, mogelijk meeuwen Zoon van Marinus Willemse DRUBBELS (zie 3992).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1626 met N N.
Ondertrouwd (2) op 07-03-1626 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 22-03-1626 te Bruinisse (ZE) met Janneke Jans (zie 1997).
1997    Janneke Jans, geboren voor 1606 te Oosterland (ZE).
 
Generatie XII

 
2112    BEIJE MATTHEEUSZ, geboren 1530/1540. Daar zijn zoon in ca 1560 geboren is en er gemiddeld genomen tussen twee generaties 30 jaar verschil bestaat. Hij had waarschijnlijk "Beije" als voornaam, terwijl zijn vader ongetwijfeld "Mattheeus" geheten zal hebben. De voornaam "Beije" kwam in die tijd op diverse plaatsen in het toenmalige Holland voor, ook op de Zuid-Hollandse eilanden. Hij woonde vermoedelijk in de 16e eeuw in de buurt van Haamstede.
In RAZE 5142/31-5-1596 werd hij vermeld in een schepenakte van de Westerenban onder Haamstede, waarbij zijn zoon Pieter voor hem als zijn gemachtigde optrad.
In de rollen van het Hof van Holland (nr 3768) vinden we de volgende vermelding:
"17.11.1567: v. joncheer Jan van Hoelen, bailliu vd heerlicheyt vd Dreischer, impt. (=impetrant en betekent eiser) x Bey Matheeusz. en Thonis Jansz. duynmeyers van OLV duin, Maerten Cornelisz. en Adriaen Cornelisz. duynmeyers van Zuytduynen, Adriaen en Jan Huygesoenen, w. Renisse, duynmeyers en pachters van den duyn genaemt den Haert, al w. binnen de heerlicheyt van Haemstede in Schouwen (obedientie verklaren).
In het latijn betekent obediëren: gehoorzamen
2168    Cornelis Cornelisse QUAST de OUDE, geboren ca 1565. Hij werd genoemd in RAZE 5023 deel II, datum helaas onleesbaar doch verm voor 1643, waarin sprake is van zijn testament dd 24-7-1625, ook vallen hieruit zijn erfgenamen af te leiden, waaronder zijn zoon Heinderick. De relaties tussen de families "Quast" te Kerkwerve werd opgemaakt uit de volgende RAZE-nrs en jaren: RAZE 5023 deel II/tussen 1625 en 1643, 1654 en 1664; RAZE 5026/1723; RAZE 5028 deel I/1646 en 1692.
 
2376    Jacop Jacopse SMIT, smid in St Annaland, geboren voor 1545, overleden in 1589, voor 6-6-1589, op welke datum een geschil geregeld wordt tussen de kinderen van Jacop en een kind (genaamd Jan Pietersen Smidt) van Dingne Jansdr uit haar eerste huwelijk, die zich benadeeld voelde omdat hij niets uit de boedel van zijn overleden stiefvader kreeg.
Nadat advies was ingewonnen stonden de twee kinderen van Jacop aan hun halfbroer een perceel grond af, de "blaeuwe huysplaetse", gelegen naast een pand van Bartel Joossen. Jan Pietersen Smidt mocht dit perceel bebouwen waarvoor hij 2000 stenen kreeg van een partij, die daar lag. Voorts kreeg hij twee percelen grond en de vruchten op een perceel grond in de Mariapolder. Tot slot ontving hij aan geld een bedrag van 29 Vlaamse ponden waarvan de ene helft direkt werd uitbetaald. De andere helft zou hij in 1590 ontvangen. Ter kompensatie nam hij over een schuld van 14 Vlaamse ponden die zijn halfbroer Jacop en halfzuster Lijsken schuldig waren aan hun moeder. Deze schold daarop het bedrag kwijt aan Jan Pietersen Smidt onder nadere voorwaarden. Het oudste bericht van hem gevonden, is een door hem eigenhandig geschreven rekening betreffende smidswerk aan de molen van St Annaland in 1573 en deze luidt als volgt:
"Item tot reperaesye ghedaen ic Jacop Jacopse Smit aen de moele van Synte Annelant in 't jaer anno M V ende LXXIII (1573):

Item ten eersten vyer vynnebanden elcken bant van VIII voueten lanck ende den vouet voor V grooten comt t'saemen in als XXXII ende de somme van de banden es: XIII schellingen ende IIII grooten.
Item ten tweeden aen groete naegelen geleeverdt tot XXVI tove ende het stuck van II grooten en comt t'saemen : IIII schellingen ende IIII grooten.
Item ten derden aen heckenijser tot VIhonderdt tove ende het honderdt van VI stuvers comt t'saemen VI schellingen.
Item ten vyerden aen cleen ende naegelen tot IIhonderdt tove ende het honderdt van IIII stuvers comt t'saemen: een schelling en IIII grooten.
Item ten vyefden aen naegelen tot IIhonderdt tove het honderdt van II stuvers comt t'saemen: VIII grooten
Item comt t'saemen in als de somme van XXV schellingen VIII grooten.
Waer af ic Jacop Jacopse Smit kennen vol ende al betaeldt te zijne van Bartel Mateuse moelenaere".
Gehuwd voor de kerk voor 1565 met
2377    Dingne Jansdr, geboren voor 1544, overleden xx-01-1598 te St Annaland (ZE).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1564 met Pieter SMIDT, geboren voor 1544.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1565 met Jacop Jacopse SMIT (zie 2376).
 
2380    Pieter Cornelis PRIJEM, geboren ca 1545. Hij werd genoemd in 1570, 1575 en 1576 in de rollen van criminele en civiele zaken van de schepenbank van Vossemeer, zoon van Cornelis (PRYEM) (zie 4760).
Gehuwd met
2381    N N.
 
2382    Wolphaert Jacobsz, landman in Westkerke ca 1575, geboren ca 1545, overleden te Westkerke (ZE), tussen xx-9-1604 en 6-6-1605 (Raze 5945, fol 133). Hij vervoerde in 1585/1586 55 stoop rins (=verm. rijnwijn). In 1587 betaalde het dorpsbestuur van Scherpenisse hem 20 schellingen voor het leveren van een "tonne dobbel faro" aan het kasteel van St Maartensdijk t.b.v. "Haar Genade Jonckvrouwe van Orangen" (=Maria, zuster van Willem van Oranje), zoon van Jacob Wolf (zie 4764).
Ondertrouwd voor 1570 met
2383    Petronella Cornelisse, geboren voor 1550, overleden te Westkerke (ZE), voor 30-1-1605.
 
2412    Paul Paulse (de JONGE, KOMT OOK voor ALS "DE OUDE"), landbouwer, geboren ca 1555 te Oosterland (ZE), overleden ca 1613 te Bruinisse (ZE). Hij verhuisde kort voor 1600 naar Bruinisse en was aldaar met tussenpozen ouderling in de periode 1601-1608. Zoon van Paulus (zie 4824).
Gehuwd voor de kerk ca 1580 te Oosterland (ZE) met
2413    Tanneken Cornelisdr VERMAES, geboren ca 1555, zij deed belijdenis in Bruinisse op 30-6-1611, overleden te Bruinisse (ZE), na 18-5-1612, dochter van Cornelis VERMAES (zie 4826).
 
2414    Francke Bastiaensen TACK, landbouwer, geboren ca 1565 te Bruinisse (ZE). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 30-6-1607, overleden te Bruinisse (ZE), na 16-2-1625, zoon van Bastiaen Franckez TACK (zie 4828) en Marijnken (zie 4829).
Gehuwd voor de kerk ca 1588 met
2415    Maeyken Sebastiaansdr BAELDE (Maeijken Bastiaens), geboren ca 1565, in Dranouter of Nieuwkerke (bij Bailleu) in de Bailliugie van Belle (Vlaanderen). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 11-4-1604, overleden te Bruinisse (ZE), na 18-11-1620, dochter van Sebastiaen BAELDE (zie 4830) en Cathelijne (zie 4831).
 
2520    Cornelis Anthonis, in 1586 stadhouder van St Annaland en in 1590 secdretaris van Kempenhofstede (Raze 5805 folio 152 en 157v), geboren ca 1552 (vlgs Raze 5805, dd 1-5-1590 was hij 38 jaar oud in 1590), overleden, tussen 7-5-1597 en 25-11-1597, zoon van Anthonis Jacobs (zie 5040).
 
2522    Geert Leenderts, geboren voor 1561.
Gehuwd met
2523    Pierken Geerts, geboren voor 1561.
 
2524    Quirijn QUIST, geboren voor 1572. Hij woonde in 1590 in Ouwerkerk.
Gehuwd met
2525    (verm) Lieventje.
 
2526    Jan Janse JONCKSWAGER, landman op de Oud-Kempenhofstede en schepen aldaar, geboren voor 1576, woonde eerst in Middelburg en daarna in Stavenisse.
Gehuwd met
2527    Leunken, geboren voor 1576.
 
2560    Jacob Jansze VLOEYHIL, lantman tot Oost-Duvelandt in 1578, geboren ca 1515 te Bruinisse (ZE), overleden voor 1590 te Bruinisse (ZE). Jacob werd in 1557 "vercooren tot Kerckemeester onser parochye van Oostduvelandt in syn saligher vaeders plaetse,dwelcke ghenoemt ampt gheduerende XIII jaere ghetrouwelijck in naeghecoomen" en hij maakte overstromingen mee in 1530, 1532 en 1570. Zoon van Jan VLOEYHIL (zie 5120) en N N (zie 5121).
Gehuwd voor de kerk ca 1540 te Bruinisse (ZE) met
2561    Tanneken, geboren ca 1520, overleden voor 1590 te Bruinisse (ZE).
 
2672    Job Jacobse DROOGER, overleden te Oosterland (ZE). Hij vestigde zich in 1605 vanuit Scherpenisse te Oosterland.
Gehuwd (1) met N N.
Gehuwd (2) met Neeltje Jobs (zie 2673).
2673    Neeltje Jobs.
 
2688    Maerten Marinusse BAL, geboren ca 1570 te Bruinisse (ZE), hij deed belijdenis op 5-4-1608 in Bruinisse, overleden op 06-09-1644 te Bruinisse (ZE)
(nb: op 10 juni 1590 ging de Parochie van Bruinisse over tot de Reformatie. Het duurde lang eer alle parochianen, vooral de ouderen, aan deze overgang konden wennen. Pas in de periode 1607-1617 deden veel parochianen "Belijdenis in de Gereformeerde Religie". De overblijfselen des Pausdoms "sijn nog langen tijdt in die herten der ingeseetenen van Oost-Duijvelandt ghebleeven", aldus het "Kerckeboeck van Oost-Duijvelandt". Een al bejaarde vroedvrouw werd menigmaal door de kerkeraad tot de orde geroepen, daar zij bij het dopen van een kind met het "formulier van den H. Doop" e3r steeds aan toevoegde: "Al dat ick self niet volbrenghen en kan, beveel ick aen Godt en den Heyligen Sint Jan". Maerten komt niet voor op de lijsten van ouderlingen en diaken van Bruinisse. Van 1591-1626 vervulde zijn broer Jan Marinusz. Bal, deze functies. Twee broers mochten destijds tegelijktertijd geen kerkelijke functie vervullen.) Zoon van Marinus Jacobz BAL (zie 5376) en Commerken Jans Maertensdr (zie 5377).
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-05-1595 te Bruinisse (ZE) met Maeijke Davidts van GASTELEN (zie 2689).
Gehuwd voor de kerk (2) op 12-03-1632 te Bruinisse (ZE) met Maijken Theunisdr, geboren te Oost-Duyvelandt (ZE), zij deed belijdenis te Bruinisse in 1595.
2689    Maeijke Davidts van GASTELEN, geboren ca 1570, zij deed belijdenis in Bruinisse op 17-12-1595, overleden op 16-11-1632 te Bruinisse (ZE) (nb: de naam "van Gastelen" verwijst naar het West-Brabantse plaatsje Oud- en Nieuw Gastel)
2690    Cornelis Domus Adriaensz, geboren ca 1570, hij woonde ca 1598 in Bruinisse, zoon van Damis Adriaensz (zie 5380) en Maycken Cornelisdr (zie 5381).
Gehuwd voor de kerk voor 1598 met
2691    Neelken Domisdr, geboren voor 1580, zij werd vermeld in Raze 4500,dd 1-3-1617.
 
2692    Cornelis van der WERVE, geboren voor 1580, woonde ca 1600 in Oosterland.
Gehuwd voor de kerk voor 1600 met
2693    Maria, geboren voor 1580.
 
2694 =    1994 Jacob Cornelisse Jacobsz VLOEIHIL (VLOEHIL).
2695 =    1995 Dingnetgen (Dingetje) Dignisdr.
 
2736    Aerts de JONGE (TASELAER), geboren voor 1580, hij woonde vermoedelijk in Charlois (ZH).
 
2738    Pieter, geboren tweede helft 16e eeuw en woonde vermoedelijk rond 1600 in of nabij Colijnsplaat.
Gehuwd met
2739    Hilleken Cornelis, begraven op 29-08-1656 te Colijnsplaat (ZE) (2x geluid, beste doodskleed).
 
2744    Andries (BLOK), geboren medio 16e eeuw.
 
2750    Leendert Cornelisse, landbouwer, schepen van Kats 1620-1625, diaken 1624-1626 en ouderling 1621-1636 (onderbroken). Belijdenis gedaan in Colijnsplaat op 16-2-1619, overleden op 08-08-1637 (onder zijn wagen). Hij komt voor op de lidmatenlijst Colijnsplaat 1625 en maakte als kind de pestepidemie in 1603-1605 op Noord Beveland mee.
Gehuwd met
2751    (verm) Judith.
 
2764    Pieter Leendertse SUERENDONCK, geboren voor 1602, overleden op 28-01-1640.
Ondertrouwd in 1622 met
2765    Neeltge Jans, geboren voor 1602.
 
2766    David Maartense BAL, gedoopt 1605 te Bruinisse (ZE), begraven op 13-01-1637 te Bruinisse (ZE), zoon van Maerten Marinusse BAL (zie 2688) en Maeijke Davidts van GASTELEN (zie 2689).
Ondertrouwd op 02-03-1630 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 16-04-1630 te Bruinisse (ZE) met de 21-jarige
2767    Abigail Jacobs BAELDE, gedoopt op 04-05-1608 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Cornelis Engelse, Mr Joos schoolmeester, Maaiken Tonis Deckers en Janneken Leunis), overleden na 1661 te Bruinisse (ZE), dochter van Jacob Jacobs BAELDE (zie 5534) en Catharina BOECHELJOENS (zie 5535).
 
2772    Adriaan Ariaense HOLLANDER, landman, geboren voor 1571.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1602 met Claeysken Pietersd.
Gehuwd voor de kerk (2) in 1603 met Maetge (Maeydeen) Crijns (zie 2773). Den 29 July anno 1603 voor den kerckeraèt ghecompareert Adryaen den Hollander met Maeijken Crijns met een acta van de wethouderen alhier van Brunisse vercreghen mijdts ghetoont hebbende seker attestatien ende sertificatien eerst vant overspel van zijn eerste huysvrouwe Claeysken Pietersd(ochter) ende sertificatien van de selve haer doot acta met Luydende woorden aldus.
In de sake aengaent bij Adriaen Adriaenss.Hol(lander) aende hear ende wethouderen in Brunisse beoosten Duvelant belangen- (de) hat aengaen van de huwelycke tusschen hem ende Maeyken Cryns d(ochter) van Alblasserdam, wert by den heer verclaert hem tegens het behoorlyck trouwen niet te opposeren doch de sollemniteijten daervan stellen(de) aen den kerckeraedt, uutwijsend den placcaten ende ordinancien daervan zijnde ghereserveert altijts andersins den heer ende zijnen bailieu in alles haere recht. Actum opten eenentwijntichsten in July anno XVI
drie p(rese)nt Pieter Jacobss., Corn(elis) Engelss, Craeye Menselis, Adriaenss Padmos, schepenen met mij Arnoldus, secretaris.
Versoecken(de) over sulx naer volbrengen der sollemniteyten om by den dienaer der kercken afgheropen te werden behoorlyck drie sonnendaghen naer den anderen bij name Adriae Adriaenss.Hollander met Liaeyken Cryns van Albiasserdam ofte ixnant iet wettel(yck) jeghens het aenghevanghen huwel(yck) hadde die mocht behoorl(yck) spreken op tijd ofte naemaels versteken van de actien.[bron bij het huwelijk van Adriaan Adriaanse en Maetge(Maeydeen).
2773    Maetge (Maeydeen) Crijns, geboren voor 1571 te Alblasserdam (ZH), zij werd lidmaat te Bruinisse op 24-12-1603, overleden, tussen 1609 en 1614. Den 29 July anno 1603 voor den kerckeraèt ghecompareert Adryaen den Hollander met Maeijken Crijns met een acta van de wethouderen alhier van Brunisse vercreghen mijdts ghetoont hebbende seker attestatien ende sertificatien eerst vant overspel van zijn eerste huysvrouwe Claeysken Pietersd(ochter) ende sertificatien van de selve haer doot acta met Luydende woorden aldus.
In de sake aengaent bij Adriaen Adriaenss.Hol(lander) aende hear ende wethouderen in Brunisse beoosten Duvelant belangen- (de) hat aengaen van de huwelycke tusschen hem ende Maeyken Cryns d(ochter) van Alblasserdam, wert by den heer verclaert hem tegens het behoorlyck trouwen niet te opposeren doch de sollemniteijten daervan stellen(de) aen den kerckeraedt, uutwijsend den placcaten ende ordinancien daervan zijnde ghereserveert altijts andersins den heer ende zijnen bailieu in alles haere recht. Actum opten eenentwijntichsten in July anno XVI
drie p(rese)nt Pieter Jacobss., Corn(elis) Engelss, Craeye Menselis, Adriaenss Padmos, schepenen met mij Arnoldus, secretaris.
Versoecken(de) over sulx naer volbrengen der sollemniteyten om by den dienaer der kercken afgheropen te werden behoorlyck drie sonnendaghen naer den anderen bij name Adriae Adriaenss.Hollander met Liaeyken Cryns van Albiasserdam ofte ixnant iet wettel(yck) jeghens het aenghevanghen huwel(yck) hadde die mocht behoorl(yck) spreken op tijd ofte naemaels versteken van de actien.[bron bij het huwelijk van Adriaan Adriaanse en Maetge(Maeydeen).
 
2776    Marcelis Adriaens PADMOS (PADDEMOS), schepen van Bruinisse in 1603 en 1610, geboren voor 1580, hij heeft zijn belijdens op 3-10-1607 in Bruinisse gedaan, overleden te Bruinisse (ZE), voor 14-3-1619, zoon van Adriaen Cornelisz PATMOS (zie 5552) en Leuntgen (zie 5553).
Ondertrouwd voor 1600 met
2777    Crijnken Joos van der HAVE, geboren voor 1580 te Bruinisse (ZE). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 30-6-1607, dochter van Joost Mattheusz van der HAVE (zie 5554) en Maeijke Jansdr (zie 5555).
 
2778 =    2414 Francke Bastiaensen TACK.
2779 =    2415 Maeyken Sebastiaansdr BAELDE (Maeijken Bastiaens).
 
2780    Lieven Cornelisse (BOLIJT), geboren voor 1588, molenaar te Zierikzee en later te Bruinisse.
Gehuwd voor de kerk voor 1608 met
2781    Jannetje Marinus, geboren voor 1588, op 20-12-1615 met att van Zierikzee naar Bruinisse als huisvrouw van Lieven.
 
2782    Jochem Jacobse CEUVELAER, gedoopt op 15-02-1591 te Bruinisse (ZE). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 8-4-1612, overleden voor 1630, zoon van Jacob Leendertse KEUVELAER (zie 5564).
Gehuwd voor de kerk voor 1618 met
2783    Teuntje Cornelisse (DEKKER), gedoopt op 09-12-1595 te Bruinisse (ZE). Belijdenis gedaan in Bruinisse op 8-7-1612, dochter van Cornelis Leendertse DEKKER (zie 5566) en Maaijke Tonis (zie 5567).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1618 met Jochem Jacobse CEUVELAER (zie 2782).
Ondertrouwd (2) op 19-01-1630 te Bruinisse (ZE), gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 05-02-1630 te Bruinisse (ZE) met Bastiaan Francke TACK, 39 jaar oud, gedoopt op 21-09-1590 te Bruinisse (ZE) (getuige(n): Andrie Mattheus en Jacob Bouwens), overleden na 1640.
 
2788    Pieter Jobse DUIJM, geboren ca 1605, schepen in Dirksland, zoon van Job Pieterse DUIJM (zie 5576) en Grietje (zie 5577).
Gehuwd met
2789    Leentje Leendertse WAGENMAKER, geboren voor 1607.
 
2928    Heyndrick BRABER, geboren voor 1592.
 
2980    Matius Aerts KIP.
 
3240    Adriaen GRIJP, geboren, 1e helft 16e eeuw, hij woonde vermoedelijk op Duiveland, zoon van Jacob Adriaenszn GRIJP (zie 6480).
 
3248    Pieter Dirckszn van HOUDEN, geboren, te Suijtland in Schouwen in de 1e helft van de 16e eeuw, overleden, na 1607, zoon van Dirck van HOUDEN (zie 6496).
 
3344 =    2772 Adriaan Ariaense HOLLANDER.
3345 =    2773 Maetge (Maeydeen) Crijns.
 
3346 =    1620 Jan Adriaanse GRIJP.
3347 =    1621 Huijghewijf.
 
3488    Cornelis Leijnse, geboren voor 1550. Hij vestigde zich na de bedijkingen tussen 1598 en 1602 op het eiland Orisand bij Colijnsplaat.
 
3492    Maerten Adriaensz CLUIJFHOOFT, landman onder Colijnsplaat en rotmeester te Colijnsplaat, geboren voor 1550. Hij was 1 van de 10 rotmeesters, die vanaf 1604 te Colijnsplaat fungeerden.
 
3494    Hendrik Andriesz MUNTER, schepen Charlois 1582-1596, ouderling Colijnsplaat 1604 en kerkmeester 1587-1591, geboren voor 1565, overleden, voor september 1610, zoon van Andries Adriaensz MUNTER (zie 6988).
Gehuwd (1) met Lijnken FLOREN (zie 3495).
Gehuwd (2) met Grietken Jans.
3495    Lijnken FLOREN.
 
3536    Lieven de HOOGE, geboren voor 1580.
Gehuwd.
 
3940    Jan Meeuwisse (OLREE), geboren ca 1580, woonde ca 1610 in Bruinisse.
Gehuwd voor de kerk voor 1610 met
3941    Leentje, geboren voor 1590.
 
3956    Leendert Bartelsen (RIBBE), schipper te St Maartensdijk (Raze 5375), geboren ca 1585, overleden, voor 6-4-1635, zoon van Bartel (RIBBE) (zie 7912).
Gehuwd met
3957    Lidia Cornelis WAELE, geboren voor 1595, overleden, na 15-12-1639, dochter van Cornelis WAELE (zie 7914).
 
3958    Rocus Marinus MANSEN, landman, schepen in St Maartensdijk, geboren voor 1595, overleden, overleden na 31-5-1636 (GA 50, blz 21), hij woonde in 1614 in de Noordpolder en droeg toen 1 pond en 10 sch bij aan de aanschaf van een nieuw carillon in St Maartensdijk. Zoon van Marinus Cornelis MANSSEN (zie 7916) en Jobken Jacobsdr HOGEWERFF (zie 7917).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1615 met Maeijke Adriaen Gabrielsdr, geboren voor 1595, overleden, voor 26-7-1611 (Raze 5375).
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1618 met onbekende vrouw (zie 3959).
3959    onbekende vrouw, overleden, na 1640.
 
3988 =    1280 Cornelis Jacob Janse VLOEHIL.
3989 =    1281 Dingetje Crijnsdr.
 
3990    Dingeman DANCKAERTSE (TOREN), herbergier in Scherpenisse, geboren te Scherpenisse (ZE), begraven op 31-10-1601 te Scherpenisse (ZE). Dingenus Danckaertsz komt nog voor in het oudste nog aanwezige belastingcohier van Scherpenisse, de "capitale schatting" van 1586 met een vrij hoge aanslag van 30 schellingen, hetgeen duidt op welstand.
Gehuwd met
3991    Pierken BRUINS, geboren te Scherpenisse (ZE), overleden, tussen 17-01-1611 en 21-04-1616.
 
3992    Marinus Willemse DRUBBELS, schoolmeester Noordwelle in 1590-1621, overleden ca 1621.
 
Generatie XIII

 
4760    Cornelis (PRYEM), geboren ca 1525. De naam Priem verwijst waarschijnlijk naar een beroep, mogelijk kleermaker, smid of schoenmaker. De naam komt voor in een kohier inzake de 10e penning in het Belgische Dikkebus (bij Ieper) in 1572, daar werden toen "gereformeerden" zwaar vervolgd.
 
4764    Jacob Wolf, geboren voor 1525.
 
4824    Paulus, geboren ca 1525, hij woonde ca 1555 in Oosterland (de polder van Oosterland ontstond in 1354).
 
4826    Cornelis VERMAES, geboren ca 1525, hij woonde ca 1555 verm in Oosterland.
 
4828    Bastiaen Franckez TACK, geboren ca 1530 te Sirjansland (ZE), overleden te Bruinisse (ZE), na 26-2-1592 Zoon van Francke TACK (zie 9656) en N N (zie 9657).
Gehuwd voor de kerk voor 1560 met
4829    Marijnken, geboren ca 1535, overleden te Bruinisse (ZE), na 11-9-1590.
 
4830    Sebastiaen BAELDE, geboren voor 1545. Hij woonde ca 1565 in Belle (Frans Vlaanderen bij Bailleul,thans in Frankrijk) en vluchtte vermoedelijk rond 1590 met zijn broer Jacob Jacobsz Baelde (predikant, geb ca 1560 te Dranouter) en vele anderen naar Holland tijdens de Spaanse bezetting van West Vlaanderen. Mogelijk waren zij familie van Petrus Baelde, die in 1579 namens de stad Ieper de Unie van Utrecht ondertekende. In de eerste helft van de 16e eeuw is Nicolaas Baelde (wolwever) schepen van Ieper; diens vader was Jacques Baelde, geb 1484 en overl 1515; diens vader was Walraven Baelde, lakenwever en schepen van Ieper, overl 1538; diens vader was Jacques Baelde, geb Ieper, burger aldaar 5-1-1448, sacristijn van de kerk te Nieuwerkerke bij Ieper, overl Ieper 17-4-1477; diens vader was André Baelde, gehuwd met Catharina Smeets. Zoon van Jacob BAELDE (zie 9660).
Gehuwd voor de kerk voor 1565 met
4831    Cathelijne, geboren voor 1545.
 
5040    Anthonis Jacobs, schepen Kempenhofstede, overleden na 1578.
 
5120    Jan VLOEYHIL, geboren ca 1485, overleden ca 1557 te Bruinisse (ZE). Hij is waarschijnlijk te Sirjansland geboren. Was "lantman binnen de Hooghe Heerlijckheit van Bruynisse, beoosten Duvelandt". Vestigde zich ca 1515 te Oost Duveland. Hij behoorde tot de eerste bewoners van de polder van Bruinisse. Mogelijk bewoonde hij daar de boederij "Stelhouck". Deze polder werd van 1467 tot 1470 bedijkt en zou in 1483 kort overstroomd geweest zijn, waarna ze echter weer snel herbedijkt werd. Hij maakte de St Felixvloed en de overstroming van 2-11-1532 mee.
Hij was "kerckemeester van de Parochije van Sinte Jacob de Mindere tot Oost Duveland" van 1534-1557.
(De vermoedelijke plaats van de boederij van Jan Vloeyhil is gemarkeerd op de kadastrale kaart van Bruinisse uit 1837, sectie A, kavel 61. Deze boederij bestaat niet meer, de hoeve lag links van de (met het puin van het in 1945 gebombardeerde dorp Bruinisse gedempte) "Weel van Mol" (ook: Stelleboersweel), waarvan de contouren door een ronding in de dijk nog duidelijk zichtbaar zijn.
Gehuwd voor de kerk voor 1515 met
5121    N N.
 
5376    Marinus Jacobz BAL, lantman tot Bruynisse-Beoosten-Duvelandt, geboren ca 1522, overleden in 1582. Hij was kerkmeester van de R.K. Parochie van Sinte Jacob die Mindere tot Oost-Duvelandt van 1564-1582 in "sijn saligher vaeder's plaetze". Tijdens de bezetting van Bruinisse door de Spaanse soldaten van 28 september tot 3 november 1576 behoorde tot de "omtrent 15 perzoonen de welcke binnen de Heerlijckheit van Bruynisse-Beoosten-Duvelandt gevonden wierden, de ooverigen waeren gevlugt naer Vlaenderen, Brabandt, Suyt-Bevelandt, Berg op Zoom ende verders. De Kercke was doir die Spaense saldaten gedestrueerdt, dog het Kerckesilver en de goudt des Altaers waeren bij Marinus Jacobsz Bal tydich in eene verborghene plecke ghestellt". Zoon van Jacob BAL (zie 10752) en Maeijkcken Marinusdr (zie 10753).
Gehuwd voor de kerk voor 1550 te Bruinisse (ZE) met
5377    Commerken Jans Maertensdr, geboren ca 1528 te Bruinisse (ZE), overleden in 1589, als: "die wedue van saligher Marinus Jacobse"
5380    Damis Adriaensz, geboren ca 1540 te Bruinisse (ZE), overleden, voor 3-6-1590.
Gehuwd voor de kerk ca 1568 te Bruinisse (ZE) met
5381    Maycken Cornelisdr, geboren ca 1545 te Bruinisse (ZE), zij wordt vermeld in het Consistorieboek Ned Geref Kerk Bruinisse als lidmaat voor augustus 1590, overleden.
 
5532 =    2688 Maerten Marinusse BAL.
5533 =    2689 Maeijke Davidts van GASTELEN.
 
5534    Jacob Jacobs BAELDE, saaijwerker in Leiden en predikant in Bruinisse (1606-1616), geboren ca 1560 te Dranouter (West Vlaanderen), overleden ca 1616 te Bruinisse (ZE), zoon van Jacob BAELDE (zie 9660).
Gehuwd voor de kerk (1) op 06-05-1589 te Leiden (ZH) met Catharina BOECHELJOENS (zie 5535).
Gehuwd voor de kerk (2) op 08-04-1609 te Leiden (ZH) met Jacomijntgen BAELDERS (BAELDENS).
5535    Catharina BOECHELJOENS, geboren voor 1569 te Loker (West Vlaanderen), overleden op 12-05-1608 te Bruinisse (ZE), begraven op 14-05-1608 te Bruinisse (ZE), zij is in de kerk begraven.
 
5552    Adriaen Cornelisz PATMOS, waarschijnlijk in 1597 pachter van de schorren van Sirjansland, geboren voor 1555, overleden na 1597, zoon van Cornelis PATMOS (zie 11104).
Gehuwd met
5553    Leuntgen, geboren ca 1535, overleden voor 1590.
 
5554    Joost Mattheusz van der HAVE, geboren ca 1543 te Sirjansland (ZE), zoon van Mattheus van der HAVE (zie 11108).
Ondertrouwd in 1567 met
5555    Maeijke Jansdr, geboren voor 1560.
 
5564    Jacob Leendertse KEUVELAER, dijkgraaf Bruinisse en diaken 1596-1597, geboren voor 1571.
 
5566    Cornelis Leendertse DEKKER, ouderling 1590-1620, geboren voor 1574.
Gehuwd voor de kerk in 1594 te Bruinisse (ZE) met
5567    Maaijke Tonis, geboren voor 1574.
 
5576    Job Pieterse DUIJM, geboren voor 1580, zoon van Pieter Cornelisse DUIJM (zie 11152).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1600 met Grietje (zie 5577).
Gehuwd voor de kerk (2) ca 1613 met Arentje HENDRIKS.
5577    Grietje, geboren voor 1580, begraven op 07-05-1612 te Dirksland (ZH).
 
6480    Jacob Adriaenszn GRIJP, geboren, begin 16e eeuw, hij wordt vermeld als belastingplichtige te Duiveland in 1543 i.v.m. bezit van 1 gemet land, zoon van Adriaan GRIJP (zie 12960).
 
6496    Dirck van HOUDEN, landman, geboren ca 1500, overleden, in Suijtland (Schouwen) na 1570.
 
6988    Andries Adriaensz MUNTER, schout en dijkgraaf Charlois.
 
7912    Bartel (RIBBE), geboren ca 1560.
 
7914    Cornelis WAELE, geboren ca 1560.
 
7916    Marinus Cornelis MANSSEN, medio 16e eeuw, overleden, voor 25-1-1588 (Raze 5374, fol 9).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1594 met Maeijken Marinus.
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1595 met Jobken Jacobsdr HOGEWERFF (zie 7917).
7917    Jobken Jacobsdr HOGEWERFF, overleden te St Maartensdijk (ZE), voor 12-12-1604 (Raze 5374, fol 218v).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1595 met Marinus Cornelis MANSSEN (zie 7916).
Gehuwd voor de kerk (2) na 1595 met Pier BOONEN. In Raze 5374, fol 218v wordt hij genoemd als vader van 2 dochters.
 
Generatie XIV

 
9656    Francke TACK, geboren ca 1500. Hij vestigde zich ca 1545 in Bruinisse.
Gehuwd voor de kerk voor 1530 met
9657    N N.
 
9660    Jacob BAELDE, geboren ca 1525. Hij vluchtte vermoedelijk vanwege geloofsovertuiging naar de Noordelijk Nederlanden.
 
10752    Jacob BAL, lantman binnen de Hooghe Heerlijckheit van Bruynisse Beoosten-Duvelandt, geboren ca 1485 te Bruinisse (ZE), overleden in 1564 te Bruinisse (ZE), "sijnde voir welhaest 80 jaeren gheboore in onse prochije". Hij was van 1538-1564 kerkmeester van de "Parochie van Sinte Jacob die Mindere tot Oost-Duvelandt"
(nb: de polder van Bruinisse is aangelegd in 1468 en mogelijk behoorden de ouders Jacob tot de pioniers in deze polder)
De naam Bal stamt mogelijk af van "Baldewinus of Baldewijn (=Boudewijn)". De familie Bal heeft een wapen dat als volgt kan worden omschreven: in rood drie ballen van zilver, geplaatst 2:1; dekkleden: rood, gevoerd van zilver; helmteken: drie uitkomende tulpen van rood aan een steel van groen.
Gehuwd voor de kerk voor 1515 met
10753    Maeijkcken Marinusdr, geboren ca 1492, overleden in 1567 te Bruinisse (ZE), "die huysvrou van Jacob Bal saligher".
 
11068 =    9660 Jacob BAELDE.
 
11104    Cornelis PATMOS, geboren ca 1500.
 
11108    Mattheus van der HAVE, geboren ca 1518.
 
11152    Pieter Cornelisse DUIJM, geboren voor 1560, zoon van Cornelis Willems DUIJM (zie 22304).
 
12960    Adriaan GRIJP, geboren, 2e helft 15e eeuw.
 
Generatie XV

 
22304    Cornelis Willems DUIJM, geboren voor 1540.

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software